2010-09-18

Matė matė - ką?

Kas yra matematika?

Gamtos kalba yra matematika, kuri yra Dievo, Kūrėjo kalba. (Galileo Galilei)

Dar vienas apibrėžimas

Matematika yra skirtingų dalykų vadinimo tuo pačiu vardu menas. (J. H. Poincare)

Matematikos pamatas

Gödelis įrodė, kad matematika neturi loginio pagrindo!

Matematikos sandara

50% matematikos sudaro formulės, 50% įrodymai ir likusius 50% - vaizduotė.

Kas yra matematikas?

Matematikas yra įrenginys, perdirbantis kavą į teoremas. (P. Erdos)

Kitas apibrėžimas

Matematikas yra aklas žmogus, tamsiame kambaryje ieškantis katės, kurios ten nėra. (Charles R Darwin)

Trečias

Matematikas panašus į prancūzą - ką bepasakytumėt, jis iškart išverčia į savo kalbą, kurioje tai reiškia visiškai ką kita. (Goethe)

Matematikos uždavinių klasifikacija

Matematikos uždaviniai būna tiesiniai ir netiesiniai, panašiai kaip kad Visata susideda iš bananų ir nebananų.

Medicina, matematika ir teologija

Medicina paverčia žmones ligoniais, matematika - nuliūdusiais, o teologija - nuodėmingais. (Martin Luther)

Matematikų nemirtingumas

Matematikai nemiršta. Jie tik netenka kai kurių savo funkcijų.

Matematika ir filosofija

Matematika yra žaidimas pagal taisykles, bet be tikslo. Filosofija yra žaidimas be taisyklių, turintis tikslą.

Kuo skiriasi matematikas nuo filosofo?

Matematikui reikia popieriaus, pieštuko ir šiek tiek pasukti galvą. Filosofui pakanka tik popieriaus su pieštuku.


Filosofo kerštas

Matematika yra jaunimo tinkamumo tikrintuvas - ne per sudėtingas, juokingas ir nepavojingas valstybei (Platonas).

Filosofo pripažinimas

Dievas geometrizuoja. (Platonas)

Matematiniai įrodymai - griežti

Koks yra griežtas griežtumo apibrėžimas?

Matematikos tragedija

Jos gražias hipotezes žlugdo bjaurūs faktai.

Matematika ir gyvenimas

Tas, kuris mano, kad matematika sudėtinga, nesupranta, koks sudėtingas yra gyvenimas. (John von Neumann)

Gyvenimo kompleksiškumas

Gyvenimas turi dvi sudedamąsias - realiąją ir menamąją.

Tikimybių teorija

- Ar jau žinai naujausią tikimybių teorijos pokštą?
- Tikėtina ...

Kas yra statistikas?

Statistikas yra žmogus, mokantis elgtis su skaičiais, kuriam trūksta savybių, būtinų buhalteriui.

Statistika

- Statistikai įrodo, kad žmonės - nenormalūs.
- Kaip tai?
- Statistinis žmogus turi vieną krūtį ir vieną sėklidę...

Nepasitikėjimas

Ar žinote, kad 87.166253% statistikų nepasitiki statistinių skaičiavimų tikslumu, jei jis nepatikrintas tuo pačiu būdu, kuriuo skaičiuota?

Matematiko dovana išrinktajai

Alge-bra.

Kuo skiriasi matematikos mokslų daktaras nuo didelės picos?

Didelė pica gali pasotinti keturių asmenų šeimą...

Matematiko telefonas

"Jūs surinkote menamą numerį. Pasukite telefoną 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę ir bandykite iš naujo".

Kaip atpažinti matematikus vakarėlio metu

Garsiai pasakykite:
- Tarkime, kad epsilon yra neigiamas...
Tie, kurie ims juoktis, yra matematikai.

Matematikos egzaminas

- Kiek bus vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas ir vienas?
- Nežinau, - atsakė Alisa, - pamečiau skaičių.
- Ji nemoka sudėti,- tarė Raudonoji Karalienė.

Loterija

Matematikas surengė loteriją, kurios pagrindinis laimėjimas - begalinis pinigų kiekis. Kai atėjo pagrindinio prizo laimėtojas, matematikas paaiškino pinigų išmokėjimo tvarką: 1$ dabar, 1/2$ kitą savaitę, 1/3$ dar po savaitės...

Matematikai bare

Į barą suvirto be galo daug matematikų. Pirmasis užsakė bokalą alaus, antrasis - pusę bokalo, trečiasis - ketvirtį bokalo, ketvirtasis ... Ketvirtąjį aplenkė barmenas:
- Aš supratau,- ir pripylė du bokalus.

Begalybė

Jei jau visos lygiagrečios tiesės susikerta begalybėje, ten labai triukšminga.

Ką nulis sako aštuoniems?

Dailus diržas!

Verslininkės matematika

Jaunos verslininkės gyvenimas yra aritmetika. Ji stengiasi pridėti prie pajamų, atimti iš savo svorio, padalinti savo laiką ir vengti dauginimosi.

Finansų matematika

Investicinė firma renkasi matematiką. Pretendentai trys: matematikas, taikomosios matematikos specialistas ir finansų matematikos žinovas. Jų klausia, kokio atlyginimo pageidautų.
- 30 000$ nebūtų per daug? - teiraujasi matematikas.
- Manau, kad 60 000$ būtų OK! - sako taikomosios matematikos specialistas.
- Ką manot apie 300 000$? - klausia finansų matematikos žinovas.
- Ar žinot, kad matematikas sutinka tą darbą dirbti už 30000$? - jo klausia investicinės firmos personalo skyriaus vadovas.
- Aš ir pagalvojau apie 135 000$ man, 135 000$ jums ir 30 000$ matematikui, kuris dirbs tą darbą, - sako finansų matematikos žinovas.

Kelionė traukiniu


Inžinierius, fizikas ir matematikas Škotijoje važiavo traukiniu ir pamatė juodą avį pievoje.
- Aha, - tarė inžinierius,- Škotijoje avys juodos.
- Norėjot pasakyti, kad kai kurios Škotijos avys yra juodos? - pasiteiravo fizikas.
- Ne, ne taip,- paprieštaravo matematikas, - dabar mes visi trys žinome, kad Škotijoje yra bent viena avis, kurios bent viena pusė yra juoda.

Gatvės stebėjimas

Biologas, fizikas ir matematikas pro kavinės langą stebėjo gatvę. Į pastatą priešais įėjo moteris ir vyras. Po kurio laiko jie išėjo, jau trise.
- Jie pasidaugino,- nusprendė biologas.
- Ne, tai - matavimo paklaida, - paprieštaravo fizikas.
- Jei ten buvo tuščia, o dabar į pastatą įeitų vienas žmogus, ten vėl būtų tuščia, - užbaigė matematikas.

Prielaidos svarba

Matematikas atsidūrė negyvenamoje saloje. Bangos išrideno konservų skardinę. Matematikui toptelėjo šviesi mintis:
- Tarkime, mes turime atidarytuvą!

Šiuolaikinė matematika

- Kiek bus 2k+k? - klausia profesorius.
- 3000, - atsako studentas.

Neišspręstas uždavinys

- Tarkime, kad avių skaičius yra x.
- O kas nutinka, kai jis nėra x?

Nenuoseklumo teorema

- Mūsų matematikos mokytojas trenktas.
- Kodėl?
- Vakar sakė, kad 4+1 yra 5. Šiandien sako, kad 5 yra 3+2.

Žinios

New York (CNN). John F. Kennedy Tarptautiniame oro uoste šiandien areštuotas matematikos dėstytojas, ketinęs įnešti į lėktuvą kompasą, matlankį ir grafinį kalkuliatorių. Įtariama, kad jis yra susijęs su Al-Gebra grupuote. Pareigūnai jau anksčiau žinojo, kad šis dėstytojas mokė studentus spręsti uždavinius radikalų pagalba.

Matematikų skirstymas į tipus

Jų yra 10 - tie matematikai, kuriems pakanka binariosios logikos, ir tie, kuriems nepakanka.


mathematic
late 14c. as singular, replaced by early 17c. by mathematics, from L. mathematica (pl.), from Gk. mathematike tekhne "mathematical science," fem. sing. of mathematikos (adj.) "relating to mathematics, scientific," from mathema (gen. mathematos) "science, knowledge, mathematical knowledge," related to manthanein "to learn," from PIE base *mn-/*men-/*mon- "to think, have one's mind aroused" (cf. Gk. menthere "to care," Lith. mandras "wide-awake," O.C.S. madru "wise, sage," Goth. mundonsis "to look at," Ger. munter "awake, lively").

2010-09-17

Oro pardavėjas

Ne tas.

Tas presavo orą ketindamas jį paskui žmonėms pardavinėti, nes jiems oras būtinas.

Šitas pardavinėjo ne orą, kitką, kas žmonėms irgi atrodė būtina, kaip oras.

Jam, šitam, nereikėjo išrasti sudėtingų technologijų - jam tereikėjo, kaip ir jo pirmtakams, apkvailinti žmones, įtikinti, priversti pirkti, mokant savo darbu, jo nieką.

Šitas gudresnis.

'I know you believe you understand what you think I said, but I am not sure you realise that what you heard is not what I meant'.

There, in a sentence, is what makes a wilfully dull, obfuscating 77-year-old the second most powerful man in the world.

Alan Greenspan: The buck starts here

Central bankers usually do not become cult figures, but Greenspan is the exception. His power is hard to exaggerate, given the Fed's control of US short-term interest rates, which set the trend for financial markets, and thus indirectly national economies, around the world.

2003-ji metai.

Dar ne taip senai pirmąjį pacituotą Alan Greenspan sakinį dažnai sekdavo antrasis sakinys, kuris dabar kažkodėl visiškai išsitrynė iš paieškų sistemų:

'My meaning is deep and complex and, frankly, beyond the limits of your gerbil brain.'


O gal taip nesakė, gal tokį šmeižtą tada kažkas platino?

Kaip ten būtų bebuvę, dabar lrytas.lt, matyt, savo skaitytojus, kaip ir Alan Greenspan jo kalbų klausytojus, kvailiais laikydamas, rašo, kad A.Greenspan vadovavo FED senų senovėj, senais gerais laikais - net prieš 19 metų. O dabar rūpinasi bėdon papuolusiu pasauliu ir dalina iš mūsų Premjero nusižiūrėtus ekonomikos gelbėjimo receptus.

Keista, bet žiniasklaida mėgsta pavirsti žiniamaiša, kai eina reikalas apie esminius klausimus.

Ne tik nebando aiškintis, kam prasiskolino pasaulis, bet dar ir painioja.

Ne prieš 19 metų Alan Greenspan FED, o netiesiogiai ir pasauliui dirigavo, o 19 metų - nuo 1987 iki 2006 metų.

Išėjo, ir po metų krizė nutiko, pasaulinė.

Dėl to nutiko, kad išėjo ar dėl to, ką pridirbo per tuos 19 metų?

"The Guardian" pernai pasirinko pastarąjį variantą.

8. The Guardian
23:20 09-15 IP: 80.240.9.72
Pasaulio ekonomiką iki griausmingo sprogimo įkaitino 25 žmonės. Baisiausią ekonomikos sumaištį nuo Didžiosios depresijos laikų sukėlė ne antgamtinės jėgos, bet žmogaus protas. Britų dienraščio „The Guardian“ žurnalistai nusprendė rasti kaltuosius, kurių sprendimai ir veiksmai ant finansų pasaulio užtraukė rūsčią audrą. Pirmiausia apžvalgininkų akys krypsta į Alaną Greenspaną - žmogų, 1987-2006 metais valdžiusį JAV Federalinį rezervų banką. Prieš porą metų ilgametis Federalinio rezervų banko vadovas atrodė lyg visagalis vairininkas - juk būtent jis sugebėjo pakelti JAV ekonomiką po rinkų griūties 1987 metais, rado būdą, kaip atsigauti po Rugsėjo 11-osios sukrėtimo. Ne veltui ekonomikos apžvalgininkai iškėlė A.Greenspaną į finansų pasaulio žvaigždes ir ėmė vadinti orakulu bei maestro. Tačiau dabar jis stovi vienoje eilėje su didžiausiais kaltininkais, pražudžiusiais JAV ir pasaulio ekonomiką. Kaltinimai krenta vienas po kito: už tai, kad leido pūstis nekilnojamojo turto rinkos burbului, menkai domėjosi būsto paskolomis ir pamiršo apie kontrolę. Jis rėmė perskolinimą ir paskatino būsto pirkėjus fiksuotas palūkanas keisti į kintamas, o tai lyg lėtas kylantis potvynio vanduo paskandino daugybę šeimų - jos tiesiog nesugebėjo sumokėti sparčiai išaugusių palūkanų. A.Greenspanas atkakliai gynė ir išvestinių verslų plėtrą - reiškinį, kuris iki jo vadovavimo FRB nebuvo žinomas. Šių verslų ir jų sukurtų sudėtinių produktų apimtis per penkerius metus išsišakojo nuo 100 trilijonų dolerių 2002 metais iki 500 trilijonų.

Rėmė perskolinimą ir paskatino būsto pirkėjus fiksuotas palūkanas keisti į kintamas, o tai lyg lėtas kylantis potvynio vanduo paskandino daugybę šeimų - jos tiesiog nesugebėjo sumokėti sparčiai išaugusių palūkanų.

Nes Alan Greenspan rūpinosi skolintojais, o ne besiskolinančiais.

Leido pūstis nekilnojamojo turto burbului.

Atkakliai gynė ir išvestinių verslų plėtrą, sukurtų sudėtinių produktų apimtis per penkerius metus išsišakojo nuo 100 trilijonų dolerių 2002 metais iki 500 trilijonų.

Burbulų pūtikas.

Oro pardavėjas.

Manau, kad jis, kaip ir kiti Pasaulio finansų dirigentai, puikiai suprato, kad palūkanomis grįstų pinigų era baigiasi ir, panaudodami visą savo išradingumą, savo valdomos žiniasklaidos pagalba manipuliuodami visuomenės nuomone, stengėsi atitolinti agoniją ir vertė publiką eiti jų finansinių manipuliacijų keliu.

Kurio esmė tokia: finansinio pasaulio valdytojai įtikina visuomenę pirkti nieką.

Situacija, nutikusi tada, kai paaiškėja, kad publika prisipirko nieko, nevadinama apgaulės išaiškėjimu.

Ji vadinama Pasauline finansų krize.

O ką daro tada oro pardavėjas?


Tada oro pardavėjas pataria ką mums derėtų daryti dabar.

Mes patys taigi nežinotume, nesugalvotume.

Dabar aišku - reikia toliau skolintis nieką, bet pasididinti sau mokesčius.

O kai viskas užsimirš ir po senovei įsivažiuos, reiktų investuoti į burbulų pūtimą.

Iki tų burbulų bliūškimo, vadinamo finansų krize.

Kada paaiškėja, kad prisipirkta nieko.

Netgi ne oro.

Nieko.

2010-09-16

Sugrįžki, sugrįžki...

Po 19 mėnesių į Airiją sugrįžo infliacija.

1. Daina apie infliaciją 20:14 09-09 IP: 80.240.9.72

Sugrįžki, sugrįžki,

Pracientais su-žy-dėk,

Tavęs vis ilgiuosi -

Mum kainų ne-skū-pėk!

2010-09-13

Penktasis elementas

In the Pali literature, the mahabhuta ("great elements") or catudhatu ("four elements") are earth, water, fire and air. In early Buddhism, the four elements are a basis for understanding suffering and for liberating oneself from suffering. The earliest Buddhist texts explain that the four primary material elements are the sensory qualities solidity, fluidity, temperature, and mobility; their characterization as earth, water, fire, and air, respectively, is declared an abstraction—instead of concentrating on the fact of material existence, one observes how a physical thing is sensed, felt, perceived.[4]

The Buddha's teaching regarding the four elements is to be understood as the base of all observation of real sensations rather than as a philosophy. The four properties are cohesion (water), solidity or inertia (earth), expansion or vibration (air) and heat or calorific content (fire). He promulgated a categorization of mind and matter as composed of eight types of "kalapas" of which the four elements are primary and a secondary group of four are color, smell, taste, and nutriment which are derivative from the four primaries.

The Buddha's teaching of the four elements does predate Greek teaching of the same four elements.[citation needed] This is possibly explained by the fact that he sent out 60 arahants to the known world to spread his teaching; however it differs in the fact that the Buddha taught that the four elements are false and that form is in fact made up of much smaller particles which are constantly changing.

The pancha mahabhuta, or "five great elements", of Hinduism are kshiti or bhūmi (earth), ap or jala (water), tejas or agni (fire), marut or pavan (air or wind), byom or shunya (or akash?) (aether or void). Hindus believe that the Creator used akasha, the most "subtle" element, to create the other four traditional elements; each element created is in turn used to create the next, each less subtle than the last. Hindus believe that all of creation, including the human body, is made up of these five essential elements and that upon death, the human body dissolves into these five elements of nature, thereby balancing the cycle of nature set in motion by the Creator. Each of the five elements is associated with one of the five senses, and acts as the gross medium for the experience of sensations. According to Hindu thought, the basest element, Earth, was created using all the other elements and thus can be perceived by all five senses - hearing, touch, taste, smell, and sight. The next higher element, water, has no odor but can be seen, tasted, heard, and felt. Next comes fire, which can be seen, heard and felt. Air can be heard and felt. "Akasha" (ether)is the medium of sound but is inaccessible to all other senses.

In Bön or ancient Tibetan philosophy, the five elemental processes of earth, water, fire, air and space are the essential materials of all existent phenomena or aggregates. The elemental processes form the basis of the calendar, astrology, medicine, psychology and are the foundation of the spiritual traditions of shamanism, tantra and Dzogchen.

The Chinese had a somewhat different series of elements, namely Fire, Earth, Water, Metal and Wood, which were understood as different types of energy in a state of constant interaction and flux with one another, rather than the Western notion of different kinds of material.

Japanese traditions use a set of elements called the go dai, literally "five great". These five are earth, water, fire, wind/air, and void. These came from Buddhist beliefs; the classical Chinese elements go gyô are also prominent in Japanese culture, especially to the influential Neo-Confucianists during the Edo period.

The concept of the four classical elements in the Western tradition originates from Babylonian mythology. The Enûma Eliš, a text written between the 18th and 16th centuries BC, describes four cosmic elements: the sea, earth, sky, and wind.[2]

The Greek classical elements (Earth, Water, Air, Fire, and Aether) date from pre-Socratic times and persisted throughout the Middle Ages and into the Renaissance, deeply influencing European thought and culture. The Greek five elements are sometimes associated with the five platonic solids.


ether
late 14c., "upper regions of space," from O.Fr. ether and directly from L. aether "the upper pure, bright air," from Gk. aither "upper air; bright, purer air; the sky," from aithein "to burn, shine," from PIE base *aidh- "to burn" (see edifice). In ancient cosmology, the element that filled all space beyond the sphere of the moon, constituting the substance of the stars and planets. Conceived of as a purer form of fire or air, or as a fifth element. From 17c.-19c., it was the scientific word for an assumed "frame of reference" for forces in the universe, perhaps without material properties. The concept was shaken by the Michelson-Morley experiment (1887) and discarded after the Theory of Relativity won acceptance, but before it went it gave rise to the colloquial use of ether for "the radio" (1899). The name also was bestowed c.1730 (Frobenius; in English by 1757) on a volatile chemical compound for its lightness and lack of color (its anesthetic properties weren't fully established until 1842).

Ranka turi penkis pirštus, mes juos saugom, visus.

O penktąjį elementą - ne visada.

2010-09-12

Druidai


Druidas
(iš senovės air. drui – „išminčius, burtininkas“) – keltų dvasininkas (žynys) Airijoje nuo III a. pr. m. e. ir Galijoje.

Galiniai tie galai...

Airis - īris <40> [Ire MK]

Druidai sudarė uždarą luomą, turėjo didelės įtakos viešajam gyvenimui kaip dvasininkai, mokytojai, burtininkai, teisėjai ir gydytojai. Druidai buvo laikomi tarpininkais tarp žmonių ir dievų. Jų religija skelbė Apvaizdą, sielos nemarumą ir įtikimą, pitagorietišką sielų kilnojimąsi. Tamsioji jų religijos pusė – žmonių aukos. Druidai nyko romanizuojant Galiją, jų veiklą uždraudė imperatorius Klaudijus. Nepaisant to, druidai ilgai išliko liaudyje kaip burtininkai ir raganiai. Dar III a. Galijos burtininkės buvo vadinamos druidėmis.

Greek and Roman writers frequently made reference to the druids as practitioners of human sacrifice, a trait they themselves reviled, believing it to be barbaric. Such reports of druidic human sacrifice are found in the works of Lucan, Julius Caesar, Suetonius and Cicero. Caesar claimed that the sacrifice was primarily of criminals, but at times innocents would also be used, and that they would be burned alive in a large wooden effigy, now often known as a wicker man.

The Wicker Man was a large wicker statue of a human used by the ancient Druids (priests of Celtic paganism) for human sacrifice by burning it in effigy , according to Julius Caesar in his Commentarii de Bello Gallico (Commentary on the Gallic War).

Tai
baisenybė!

Kaip Morė!


The Druids constituted the learned priestly class, and they were guardians of the unwritten ancient customary law and had the power of executing judgment, of which excommunication from society was the most dreaded.

No druidic documents have survived. "The principal point of their doctrine", says Caesar, "is that the soul does not die and that after death it passes from one body into another". This led several ancient writers to the unlikely conclusion that the druids must have been influenced by the teachings of the Greek philosopher Pythagoras.

Pagonis buvo Pitagoras.

Caesar also notes the druidic sense of the guardian spirit of the tribe, whom he translated as Dispater, with a general sense of Father Hades.Writers like Diodorus and Strabo with less firsthand experience than Caesar, were of the opinion that this class included Druids, bards and soothsayers.

Druid
1560s, from Fr. druide, from L. druidae (pl.), from Gaulish Druides, from O.Celt. *derwijes, probably representing O.Celt. derwos "true" and *dru- "tree" (especially oak) + *wid- "to know" (cf. vision). Hence, lit., perhaps, "they who know the oak" (perhaps in allusion to divination from mistletoe). Anglo-Saxon, too, used identical words to mean "tree" and "truth" (treow). The English form comes via Latin, not immediately from Celtic. The O.Ir. form was drui (dat. and acc. druid; pl. druad); Mod.Ir. and Gael. draoi, gen. druadh "magician, sorcerer."

Oak - ąžuolas.

True - teisybė.

Žynys ąžuolų girioj.

Pomponius Mela is the first author who says that their instruction was secret and carried on in caves and forests. We know that certain groves within forests were sacred because Romans and Christians alike cut them down and burned the wood.

Kryžiuočiai tą patį darė.

Римляне планомерно уничтожали друидов под официальным предлогом - как носителей нечеловеческого культа (а также - как вдохновителей и организаторов сопротивления).

Human sacrifice is sometimes attributed to Druidism; it was an old inheritance in Europe, (although this might be Roman propaganda). The Gauls were accustomed to offer human sacrifices, usually criminals.

Cicero remarks on the existence among the Gauls of augurs or soothsayers, known by the name of Druids; he had made the acquaintance of one Divitiacus, an Aeduan. Diodorus informs us that a sacrifice acceptable to the gods must be attended by a Druid, for they are the intermediaries. Before a battle they often throw themselves between two armies to bring about peace.

The story of Vortigern as reported by Nennius is one of the very few glimpses of Druidic survival in Britain after the Roman conquest. After being excommunicated by Germanus, the British leader invites twelve Druids to assist him.

The Druids are represented as being able to foretell the future: before setting out on the great expedition against Ulster, Medb, queen of Connaught, goes to consult her Druid, and just before the famous heroine Derdriu (Deirdre) is born, Cathbu prophesies what sort of a woman she will be.

Panašiai kaip Gediminas Lizdeikos klausė.

In the 18th century, England and Wales experienced a Druid revival, inspired by e. g. John Aubrey, John Toland and William Stukely. There is strong evidence to suggest that William Blake was involved in the Druid revival and may have been an Archdruid.

Aubrey was the first modern writer to connect Stonehenge and other megalithic monuments with Druidry.

Modern Druidism (a.k.a. Modern Druidry) is a continuation of the 18th-century revival and is thus thought to have some, though not many, connections to the Ancient Religion. Modern Druidism has two strands, the cultural and the religious. Cultural Druids hold a competition of poetry, literature and music known as the Eisteddfod amongst the Celtic peoples (Welsh, Irish, Cornish, Breton, etc). Modern religious Druidry is a form of Neopaganism built largely around writings produced in the 18th century and later, plus the relatively sparse Roman and early medieval sources.


Ką primena?

Žiūrėkit, Velykom verbą atsinešė:


Baltai, tik damos su Robin Hood'o gobtuvais:)


Особое место в обрядах друидов занимал процесс сбора омелы. Омела использовалась друидами для лечения. Также ее использовали при вытягивании жребия и для предсказаний будущего. Но не всякая омела подходила для этого. Для сбора сначала долго выбирали подходящее растение, после чего устраивали церемонию на шестой день луны.

Омела - amalas, parazitas.


Vėliau istorikas Plinijus Vyresnysis detalizuoja druidų ritualus ir sieja juos su medicina ir burtininkavimu: "Druidai? Jie nieko nelaiko šventesniu kaip amalą ir medį, ant kurio jis auga, jeigu tai ąžuolas <...>. Viską, kas auga ant ąžuolų, jie vertina kaip dangaus siųstą ženklą, kadangi šį medį pasirinko dievai. Jie išsirenka iš girios vieną ąžuolą ir jokių religinių apeigų neatlieka be jo lapijos prieglobsčio <...>. Amalas randamas itin retai ir, kada jis randamas, surengiama didelė ceremonija, dažniausiai šeštą mėnulio dieną. Sveikindami mėnulį jie ruošia ritualinę auką bei puotą po medžiais ir atsiveda du baltus jaučius. Baltai apsirėdęs šventikas ropščiasi į medį, auksiniu peiliu nupjauna amalą ir sudeda į baltą audeklą. Tada jie meldžiasi dievams ir prašo, kad šie mielaširdingai priimtų jiems skirtą auką. Jie mano, kad amalas gydo ligas ir gali suteikti vaisingumą bet kuriam nevaisingam padarui ir kad tai yra pats galingiausias priešnuodis" (Pliny, Naturalis Historia XVI, 95).

Žynys, garbinantis ąžuolo parazitą ir vertinantis auksą?

У многих народов с омелой связано множество примет и суеверий. Со времен античности омела была символом жизни и защитным талисманом. Римляне считали, что омела способствовала зачатию, если женщина носила ее с собой. 4-5 тысяч лет до нашей эры один из великих посвящённых Рама приобрёл всеобщую любовь и признание среди древних арийцев как раз за счёт того, что вылечил своё племя (скифов) от чумы лекарством добытым из ветки омелы. Решение применить именно омелу пришло Раме во сне от Божественного Разума, когда Рама спал под дубом, на котором росла омела. Божественный Разум срезал ветку омелы золотым серпом и объяснил Раме как готовить лекарство. Уже после этого Друиды, считая свойства омелы чудодейственными, срезали ее золотым серпом в астрономически вычисленное время, на правильном дереве, собрав вместе людей, прошедших очистительные процедуры и исполнивших ритуальные танцы.

Nepaisant to, štai koks druidų tariamai praktikuojamo žmonių aukojimo įrodymas:

Необходимо упомянуть о предполагаемых человеческих жертвоприношениях в обрядах друидов. О них сообщал Гай Юлий Цезарь в своих письмах к Римскому сенату - когда летом 55 года до н.э., а затем и в 54 году до н.э. (во время Галльской войны) предпринял две военные экспедиции в Британию. К тому же периоду относится и так называемый человек из Линдоу. Торфяное болото настолько хорошо законсервировало убитого, что сохранилась и кожа и даже кишечник. Это позволило детально исследовать тело. Человек был убит непростым способом: ему был нанесен удар топором по голове, тяжелый, но не смертельный, шея перетянута петлей, а горло перерезано ножом - чтобы кровь хлынула потоком. На теле найдена пыльца омелы, что позволило связать жертву с друидами - т.к. известно, что друиды употребляли в жертвоприношениях ветки омелы, срезанные специальным золотым ножом.

Kuo patys kvepia, tuo kitus tepa?

Знаменитый врач и алхимик эпохи Возрождения Парацельс собирал омелу, выращенную на черепах повешенных.

Mes Kalėdoms XX amžiaus pirmam pusmety ėmėm puošt eglutę, germanų papročiu.

Kai kurie šaltiniai mini legendą apie šventą Bonifacijų, anglų misionierių, gyvenusį XVIII a. ir nešusiu katalikybę germanams. Sakoma, kad Kalėdų išvakarėse jis nukirto ąžuolą, po kuriuo buvo aukojami dievams žmonės. Vos tik ąžuolas nugriuvo, jo vietoje stebuklingai išaugo eglė, kurią misionierius pasiūlė laikyti naujojo tikėjimo, atnešto į Vokietiją, simboliu.

Britams teberūpi amalas, žr. Christmas decorations.

Kas juos pamokino?

Английский обычай целоваться на Рождество под веткой омелы, возможно, является отзвуком древнеримских сатурналий в день зимнего солнцестояния: в этот день разрешалось целовать даже совершенно незнакомых людей.

Kadaise per Kalėdas kaladę deginom.

Kad nugalėtume tamsą .

Vytauto karūna

Kas buvo Vytautas Didysis? Pagoniškosios Lietuvos karalius, siekęs būti pripažintas karaliumi krikščioniškoje Europoje, ar Didysis kunigaikštis, dėl įvairių aplinkybių netapęs karaliumi, nors jo nuopelnai gauti karūną buvo pripažinti tiek popiežiaus, tiek imperatoriaus? Kodėl Vytautas netapo karaliumi? Koks Vytauto karūnos likimas?Kuningas 2010-09-10 17:33

Livonijos kronika vartoja žodį „kunig“, kuris dabartinėje vokiečių kalboje yra „konig“. Pasak Kazimiero Būgos, ta forma vokiečių kalboje susiformavo XIII amžiuje, ją atitinka lietuviškas skolinys „kunigas“ ir tai reiškia „karalius“.

Taip, šneka istorikas, Tomas Baranauskas.

Kunigą pasiskolinom.

Iš vokiečių.

Nujojom pas juos...

Ne, jie patys atsigrūdo su kalavijais ir kryžiais - sako, te, pasiskolinkit kunigą, bo neturit!

O kunigaikščių skolintis nereikėjo - turėjom savų.

Va kaip.

king
O.E. cyning, from P.Gmc. *kuninggaz (cf. Du. koning, O.H.G. kuning, O.N. konungr, Dan. konge, Ger. könig). Possibly related to O.E. cynn "family, race" (see kin), making a king originally a "leader of the people;" or from a related root suggesting "noble birth," making a king originally "one who descended from noble birth." The sociological and ideological implications make this a topic of much debate. Finnish kuningas "king," O.C.S. kunegu "prince" (Rus. knyaz, Boh. knez), Lith. kunigas "clergyman" are loans from Germanic.

Matot, net ir suomiai savo karalių - kuningą - pasiskolijo, iš vokiečių.

Eikit vokiečių pasiteiraut, ar dar moka vokiškai - paklauskit, ką reiškia kuninggaz.

Kai klausit, nepamirškit dvi g ištart: gg.

Kazimieras Būga 2010-09-10 21:49

Pamiršau pasakyti, kad germancai prūsus užpuolė, kaip tyčia, XIII amžiuj, tada ir Kunegsgarbą paėmė, na, tą miestą, kur dabar Kionigsbergas, ir ten atsivedė savo konagį kaži kokį, o ką lietuviams paskolino?

Nebeatamenu jau...

Na, žodžiu, tada, XIII amžiuj, ta dabartinio germaniško žodžio konig forma kunig jų kalboje ir susiformavo.

A, štai kaip! Kai jie suformavo tą formą, tai mum ir paskolino iškart.

Tai dabar ir turim karalių, katrą kunigu vadinam.

Visi, turbūt, matėt.

Labanakt dabar jau.

Laikas tai vėlyvas.

R.Petrauskas. Mindaugas galėjo save vadinti kunigu, bet greičiausiai tais laikais „kunigas“ reiškė ne vien karalių. Yra daugiau lingvistinių tyrimų, ne vien K.Būgos. Šis žodis buvo ir prūsų kalboje. Jei jis reikštų vien „karalių“, jo ten nebūtų, nes prūsai tuo metu neturėjo karalių. Šis žodis, matyt, reiškė apskritai „kilmingąjį“.

Tai ir prūsai bus žodį pasiskolinę.

IIRC Uralic languages has lots of loans from Proto-Indo-European itself, as well as from Proto-Slavic and Proto-Germanic. An example is Finnish "Kunningas", meaning "King", from Proto-Germanic "Kunningaz".(žr. skyrelį Tocharian).

Matot, germanai mums per galvas Uralan nusigrūdo, kaži kada. Ir slavai, kokiam V-VI amžiuj Pietų Europoj pasirodę, irgi ten paspėjo.

O mes kaime sėdėjom ir skolinomės iš abiejų vikruolių.

Žodžiams kintant raidės pradingsta, o ne atsiranda.

Kuningas -> Konung (šved.), Koenig (vok.)-> Konge (norveg.), King (angl.).
Štai seka, rikiuojanti senuosius ir naujuosius bei rodanti, kas po ko. Kai kryžiokai nukirto mūsų Kuningą, atvedė giesmes giedantį vyrą su suknia ir pasakė - jis nuo šiol bus jums už vadovą. Tam tikra prasme taip ir nutiko. O mums, Kuningo netekusiems, beliko kuningaikščiai. Kai kuriuos buvom Didžiaisiais Kuningaikščiais paskelbę.

Karalius - kunnegs <32> [Konagis E 405]

Kunigas - nōseilaniks <32> [Geistlicher MK]

dvasiškas, dvasinis - nōseilawingiskas <25> aj nom sg m [Noseilewingiskan 123]

Siela
prūsams rūpėjo, ne tik kūnas.

kilmingas - pertiksniskas <25> [pertiksnā drv]

Kodėl, įdomu, pagonių užkariautojai jų žemėj miestą pavadino Karaliaučium-Königsberg, patys tokio savo krašte neturėdami?

Tai čiūdni kryžiokai!

Karaliaučius - Kunnegsgarbs <32> [Königsberg MK]

kalnas - gārbs <36> [Grabis E 28]

Kunnegsgarbs - Kunnego kalnas.

Kuningo piliakalnis?

Kaip lietuviai savo didžiavyrius laidojo?

Tai gal Kunnegsgarbs, vis tik, buvo, dar iki kryžiuočių atėjimo?

Su tokiais pavadinimais juk nejuokauta.

Štai rusai yra girdėję apie Царьград, bet retas jų, paklaustas, o kurgi tas miestas, teisingai atsako.

Tomui Baranauskui
2010-09-10 22:19

Karalius – labiausiai paplitęs (Rytų Europoje) vyriškas monarcho titulas. Lietuviškas žodis „karalius“ yra pasiskolintas iš slavų kalbų (rusiškai король, baltarusiškai кароль, lenkiškai król), o pastarosiose yra padarytas iš Karolio Didžiojo vardo.

Taip sako Vikipedija.

Tamsta esat teisus, kai sakot, kad žodį "karalius" mes pasiskolinom iš slavų. Juk savo kaime apie Karolį Didijį net girdėję nebuvom nė sykio.

O slavai buvo.

Sako mum - te jum krul.

Mes sakom - ačiū, tuoj pritaisysim -us, bus krulius.

Ai, gal kitaip buvo - rusai sako - mūsų Maskvos karalystėj yr король, o mum pavydu, kad nieko neturim, tai pasiėmėm, pritaisėm - ius, išėjo korolius, dar pataisinėjom, ir karalių įgijom.

Kaip ir žodį istorikas.

Istorikas = историк+as.

Visa laimė, kas slavų aplinkui netrūko, na, bent jau pataruoju metu.

Tamstai, kaipo историк+as-ui, du klausimai:

1. Kodėl žodis karalius paplito Rytų Europoje (kaip įrašiau skliausteliuose pirmam sakiny), o Vakarų Europoj - ne?

2. Kodėl Kirilas su Metodijum slavam raštą padirbo berašydami taip vadinama senąja slavų kalba Tesalonikuose, katrie yra Graikijoj, ir rašė vietiniu slavišku dialektu? Ką ten, Graikijoj, slavai, ir dargi vietiniai, veikė?

Pagoniškoje Lietuvoje, neturėjusioje rašto kultūros, valdovų sekretoriais buvo daugiausia iš užsienio kraštų atvykę raštininkai.....

Šventosios Romos Imperatorius 2010-09-10 22:35

Gediminas laiškuose, rašytuose į Vakarus, tituluotas karaliumi, o jo sūnus Algirdas graikiškame laiške į Bizantiją pavadintas net basilėjumi, t. y. imperatoriumi.

O ką tu su jais - pagonys, savo tikėjimą turėjo, kas jiem gali uždrausti imperatoriais vadintis?

Kiekvieno tikėjimo erdvėj - imperatorius tik vienas.

Vytautas apsikrikštijo, prašė manęs ir Popiežiaus karūnos, vasalu norėjo būt.

Mes sutikom, o kas jam skirtą karūną nušvilpė, patys aiškinkitės.

Iš kitos pusės, ką čia besiiaškinti - dabar juk esat mūsų vasalai, atėję mūsų Imperijos teisių perėmėjon - Europos Sąjungon.

Algimantas Gureckas 2010-09-11 05:48

Sutartyse, laiškuose, antspauduose Lietuvos pagoniškieji valdovai lotyniškai, vokiškai vadinosi karaliais (rex, konung, kunig, koenig). Taip juos vadino Vakarų Europa ir Vokiečių (kryžiuočių) ordinas. Didžiaisiais kunigaikščiais vadino rusai ir retroaktyviai juos taip pavadino lenkų kronikininkas Dlugosz. Lietuva tada nebuvo krikščioniškos Europos dalis, krikščionių teisė ir papročiai Lietuvoj neturėjo galios. Tik su Lietuvos krikštu Vakarų krikščioniškos Europos teisė ir papročiai tapo Lietuvoj privalomi. Mes esam tos senosios valstybės įpėdiniai ir paveldėtojai, todėl mums privalu gerbti jos santvarką ir teisę -- iki krikšto pagonišką, po krikšto krikščionišką. Todėl tuos pagonius valdovus, kurie vadinosi karaliais, turime taip ir vadinti. Bet po krikšto Vytautas Didysis ir kiti Lietuvos valdovai vadinosi Didžiaisiais kunigaikščiais, tai juos teisinga taip tituluoti.

Netiesa, kad tik popiežiai galėjo karaliaus titulą suteikti. Vytautą pakelti į karalius savo autoritetu siūlė Šventosios Romos imperatorius, popiežius tam buvo nepalankus. Iš vis mūsų istorikai laikosi kraštutinio popiežių galių interpretavimo, kuriam jau viduramžiais priešinosi imperatorių šalininkai. Karolis Didysis pyko, kad popiežius jam besimeldžiant priselinęs uždėjo imperatoriaus karūną. Todėl Napoleonas pats sau imperatoriaus karūną užsidėjo. Švedų karalius Karolis XII nustūmė liuteronų vyskupus, pasiėmė karūną ir ją taip pat pats sau užsidėjo. Šiais laikais katalikas Ispanijos karalius prisiekia parlamente ir tampa karaliumi be popiežiaus, vyskupų ar kunigų jo karūnavimo.

Štai kaip nutiko.

Iš senovės vokiečių žodžio kuningas nesiskolinom, jį arčiau senovinių švabų gyvenę suomiai pasiskolino.

Kaip ir senovinius germaniškus žodžius kirvis ir laivas.

O mes iš tų pačių germanų vėlesnį žodį, kunigas, pasiskolinom.

Nes nuo tų, kas kuningą turėjo, per toli gyvenom.

O kunigaikščių nesiskolinom, turėjom savų.

Net ir kuningaikščių turėjom.

Apsikrikštijom, ne savo noru, kunigaikščiais vadintis liepia, karaliais nebeleidžia.

Ir karūnos neturim, o kaimynai turi.

Ir mes norim, kai kurie.

O karūnas tas, kurių mes norim, Romoj dalina.

Mat, tokį krikštą gavom.

Romon reikia laiškus rašyt, ne Konstantinopolin.

Norėjom tai norėjom, bet jų netekom, dar ir slavam prasiskolinom.

Tokios mūsų krikštynos.

kùningas sm. (3b)
1. žr. kunigas 1: Jau dabar ir ponus kuningais pagauna vadinti N.
2. R208, K, Šlv žr. kunigas 3: Eina kunings par bažnyčią JV615. Ką dirbs kunings nesakęs Sln. Kuningėlis, kuningytis, kuningužis N.

kùningė sf. (1)
1. N žr. 1 kunigė 1: Tą ugnį sergėjo tam tikros kuningės, vaidilutėmis vadintos rš.
2. žr. 1 kunigė 3: Ar esi kokia kuningė, ar ponė? A1885,18.

kuningiūtė
sf. kunigo (kunigaikščio) duktė: Leidžiuos namuosna, nes aš kuningiūtė A1885,104.

kuningáikštė sf. (1) žr. kunigaikštė 1: Kuningaikštė tarp pagonų CI749.

kuningáikštis
sm. (1) žr. kunigaikštis 1: Pradėjo tokį kuningaikščio darbą labai peikti A1884,22. ^ Koks kuningaikštis, tokie ir jo urėdininkai BbSir10,2.

kuningaikštỹstė sf. (2) žr. kunigaikštystė 1: Žemaitija, nuokampis ir kuningaikštystė Lietuvos, turi 70 mylių išilgumo A1884,85.

kuningáikštiškas
, -a adj. (1) žr. kunigaikštiškas: Gediminas … perkėlė savo kuningaikštišką sostą A1884,47.

kū́ninimas sm. (1) darymas žmogumi.
įkū́ninimas sm. (1) bažn. → įkūninti: Įkūninimas Viešpaties DP1. Metas artinos mūsų atpirkimo, o įkūninimo Sūnaus Dievo DP563. | refl. N: Diena insikūninimo Christaus SPII124. Įsikūninimas Dievo SD392.

įkū́ninti tr.; Sut versti kūnu; padaryti žmogumi. | refl. N: Drin mūsų pavargėlių … įkūninos … ir stojos žmogumi DP3. | Dievo žodis įkūninos brš.

kū́nyti, -ija, -ijo tr. K versti kūnu, realybe vykdyti, realizuoti: Ką jie čia kūnija (stengiasi kūnu paversti)? J.Jabl. | Komitetas būtų laimingas, jei kalbos apie didžiųjų viešbučių statybą jau būtų baigiamos kūnyti rš. | refl. M.
įkū́nyti tr.
1. paversti realybe, įvykdyti, įgyvendinti: To neįkū́nysi (kūnu nepaversi) J.Jabl. | Į gatvę atskrenda pulkas žvirblių, galėtum sakyti, kad tai ne žvirblių būrys, o įkūnytas piktumas: jie mušasi, nė patys nežinodami, kas draugas, kas priešas I.Simon. Atrodė, lyg įkūnytas liūdesys pats ten sėdėtų I.Simon. Tą sumanymą reikia įkūnyti rš. | refl.: Mokytojas pajuto, kad visa, kas brangu, verta jo gyvenimo, buvo įsikūniję aname jo jaunystės paveiksle P.Cvir. Šviesūs sapnai įsikūnija, laimina jauną ir seną V.Myk-Put.
2. Š į kūną įvaryti, įšerti, įpenėti: Įkū́nijau aš arklį, paršą, t. y. įšėriau į kūną J.
3. refl. įsigalėti, įsišaknyti, užgyventi: Bernas įsikū́nija, kurs seniai įsigyvena bute, ilgai stovi bute J.
4. refl. įprasti: Viršininkas jau įsikū́nijo į pinigus valsčiaus, t. y. pradrįso imti, įsibuvo, įbingo J.
5. refl. R254 bažn. tapti žmogumi (krikščionių religijoje – apie Kristų): Kristus … nužengė nuog dangaus ir insikūnijo BPI71.
pérsikūnyti pasikeisti, tartum įgauti kitą kūną: Tuomet jis susilieja su vaizdu ir kūrybiškai persikūnija rš.
susikū́nyti susimylėti: Anuodu susikū́nijo ir apsižanijo J.

kū́nytojas, -a smob. (1) kas kūnija.
įkū́nytojas, -a smob. (1) kas ką įkūnija, įvykdo, įgyvendina: Viso pasaulio gražiausių svajonių įkūnytojai – tai mes

kūnìngas, -a adj. (1) DŽ, Vl, kū́ningas (1) K
1. SD29, N kuris stambaus, didelio kūno, įkūnus, riebus: Kurs turi kūną mėsingą, tas kū́ningas J. Kanopa išėjo į kitą kambarį ir netrukus sugrįžo su kūninga, dailaus veido šeimininke rš. Svajojo Karolis apie žmoną ėdrią, kūningą ir visada gero ūpo LzP. Į kambarį įėjo aukštaūgis, petingas ir kūningas senis rš. Ano bobelė buvo už visas kūningesnė Brs.
2. kūniškas: Ir mes klausykime jo ne tiektai ausimis kūningomis DP493.

Tai čia gal senų senovėj kada...

Jau kuris laikas jų vietoj mažuliai, va tokiu vainiku vainikuoti.