2017-04-08

Geras klausimas

Oficialioji istorikų versija teigia, kad kunigaikštis Mindaugas suvienijo aukštaičių, žemaičių, lietuvių, jotvingių ir kt. gentis. Po suvienijimo popiežius jį pripažino Lietuvos tautos ir valstybės karaliumi. Po to kai karalius atsisakė galvos papuošalo (krikščionybės) kuo tapo aukštaičiai, žemaičiai, lietuviai, jotvingiai ir kiti? Ar jie iš tautos degradavo į gentis?

Vytautas Navaitis

klausia.

Pilstelk Pilsner'io iš Pilies Senos

Pilsner

From German Pilsen.


Gut, German Pilsen:
 
Pilsen, city in the Czech Republic

Sena, musėt, Pilis, kad Wiki ratu siuntinėja..

Taip:

Plzeň was first mentioned as a castle in 976, as the scene of a battle between Duke Boleslaus II the Pious of Bohemia and Emperor Otto II

:)
 Pilsner'is:)))

Vokiško Alaus Šalis

Sako, Lietuva - Alaus Šalis.

Klaipėda:

Panevėžys:
Kaunas:


Net ir Vasario 16-toji "suvokietėjo".

Vėl Žalgirio reikia, o tai, žiūrėk, tanenbergerins* tanenbergerins ir sutanenbergerins.

* Although the battle actually took place near Allenstein (Olsztyn), Hindenburg named it after Tannenberg, 30 km to the west, in order to, in German eyes, avenge the defeat of the Teutonic Knights 500 years earlier at the Battle of Grunwald (which was always known as the Battle of Tannenberg in German)

Kūlių Kova

 Nėra Kulikovo etimologijos.


Vis dėl to pergalę nulėmė būtent veržlus Tochtamyšo vadovaujamų totorių puolimas prieš Krymo emyro kariuomenę. Mamajaus kariuomenė patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Pažymėtina, kad priešininkų kariuomenės buvo ginkluotos bei atrodė beveik vienodai, nes Maskvos kunigaikščiai įvairiu laiku laikė save arba Aukso ordos vasalais, arba vienais iš jos valdovų ir pilnai kopijavo tiek totorių kovos taktiką, tiek kariuomenės ginkluotę. Pilnai tikėtina, kad vieninteliai pėstininkai kovos lauke buvo emyro Mamajaus pasamdyti genujiečiai.

Dabartinis Kulikovo mūšio aprašymas atsirado tik XVIII amžiuje Murzos Karamzino vadovaujamai istorijos komisijai „atsitiktinai“ atradus tinkamus metraščius ir vėliau lygiai taip pat „atsitiktinai“ tuos metraščius praradus. Kai kurių istorikų (ypač Baltarusijos ir Ukrainos) nuomone[1], Kulikovo mūšio eigos aprašymas yra Murzos Karamzino interpretacijos.

Neginčytina tik tai, kad tinkamai pasirinkęs pusę pilietiniame Aukso ordą siaubusiame kare, Dmitrijus Donskojus buvo apdovanotas. Po dvejų metų sukilusių Maskvos miestiečių išvarytas iš miesto jis sulaukė paramos iš Aukso ordoje jau įsitvirtinusio chano Tochtamyšo, kurio kariai užėmė Maskvą ir gražino Dmitrijui Donskojui kunigaikščio sostą.

Po mūšio išaugo Maskvos statusas tarp Rusios kunigaikštysčių. Ji galėjo tikėtis Aukso ordos karinių būrių paramos kovose su kitomis Rusijos kunigaikštystėmis bei LDK.

Mat kaip.

Štai kaip VBS  

aiškina: 

Būtent valdant Dmitrijui Doniečiui Maskva sustiprėjo ir ėmė dominuoti Rusijoje, o 1380 m. Kulikovo mūšyje prie Dono Dmitrijus sumušė Aukso ordos kariuomenę, kurios sąjungininkai lietuviai, vadovaujami Jogailos, taip ir nepasirodė.
 

Su kūliais į Kulikovą vėl?

Paskaitykim VBS pristatymą:

1984 (:))) metų knygoje, o vėliau ir 1990 metų to paties pavadinimo filme lietuvis kapitonas Marko Ramius nusprendžia nuvaryti Sovietų laivyno pasididžiavimą į JAV.

Vis dėlto „Typhoon“ klasė – ne rašytojo fantazija, o realybė. Sovietų sąjungos gyvavimo laikais buvo pastatyti net penki tokie milžinai, kurių kiekvienas yra ilgesnis už futbolo aikštę ar už aukščiausią pastatą Baltijos šalyse. Panirusio laivo tonažas – 48 tūkst. tonų – daugiau, nei lėktuvnešio „Admiral Kuznecov“.

Šiuo metu Rusijos laivynas turi vienintelį tokį „Typhoon“ klasės laivą, pastatytą dar 1980 metais ir pavadintą „Dmitrij Donskoi“. Neatsitiktinai laivas pavadintas rusams kone švento ir legendinio kunigaikščio Dmitrijaus Doniečio vardu. Būtent jis 1367 m. Maskvoje pastatydino pirmąjį mūrinį Kremlių, o 1368 m., 1370 m. ir 1372 m. atrėmė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo žygius. Būtent valdant Dmitrijui Doniečiui Maskva sustiprėjo ir ėmė dominuoti Rusijoje, o 1380 m. Kulikovo mūšyje prie Dono Dmitrijus sumušė Aukso ordos kariuomenę, kurios sąjungininkai lietuviai, vadovaujami Jogailos, taip ir nepasirodė.

Dėl šios pergalės Dmitrijus buvo pramintas Doniečiu, nors pats buvo sunkiai sužeistas, o galiausiai turėjo pasiduoti mongolams, kurie supleškino Maskvą. Nepaisant to, Dmitrijaus Doniečio ir Kulikovo mūšio mitas Rusijoje įsitvirtino, kaip nacionalinės savimonės dalis.

Neatsitiktinai „Dmitrij Donskoi“ netgi įrengtas savotiškas altorėlis, kur išdėliota XIV šarvų kopijos, ginklai, Dmitrojaus Doniečio ikonos. Milžiniškame laive taip pat yra pirtis, baseinas, sporto salė. Laive – 200 branduolinių galvučių Rusijos pasididžiavimas savo karine galia – didžiausias, galingiausiais, „analogų pasaulyje neturinčiais“ ginkluotės bei technikos pavyzdžiais taip pat yra vienas iš tokių mitų. O vienintelis „Typhoon“ klasės povandeninis laivas yra vienas ryškiausių karinės galios simbolių.

Pastatytas, kaip balistinių tarpžemyninių raketų nešėjas „Dmitrij Donskoi“ kadaise gabeno net 20 raketų R-39 Rif (pagal NATO klasifikaciją – SS-NX-20 „Sturgeon“). Kaip ir pats laivas, šios raketos buvo milžiniškos ir galėjo gabenti 10 branduolinių galvučių, kurios kiekvienos galia siekė nuo 100 iki 200 kilotonų. Palyginimui, virš Hirošimos susprogdintos bombos galia siekė 15 kilotonų.
Kokie „Dmitrij Donskoi“ kūliai!

Ir šis siaubūnas šiandien - prie mūsų Lietuvos pakrančių.

Ar prisimenat?
Kūliai.

Kulių kova...


2017-04-06

ReLigonys


religion

Borrowing from Anglo-Norman religiun, from Old French religion, from Latin religiō (scrupulousness”, “pious misgivings”, “superstition”, “conscientiousness”, “sanctity”, “an object of veneration”, “cult-observance”, “reverence). Most likely from the Indo-European root h₂leg with the meanings preserved in Latin "dīligěre" and "lěgěre", i.e. to read repeatedly or to have something solely in mind.


religion (countable and uncountableplural religions)
 1. (uncountable) The belief in and worship of a supernatural controlling power, especially a personal god or gods.
  My brother tends to value religion, but my sister not as much.

 2. (countable) A particular system of faith and worship.
  Islam is a major religion in parts of Asia and Africa.
  Eckankar is a new religion but Zoroastrianism is an old religion.

 3. (uncountable) The way of life committed to by monks and nuns.
  The monk entered religion when he was 20 years of age.

 4. (countable) Any practice to which someone or some group is seriously devoted.
  At this point, Star Trek has really become a religion.

 5. (uncountable, obsolete) Faithfulness to a given principleconscientiousness[16th-17th c.] 


re- 


word-forming element meaning "back to the original place; again, anew, once more," also with a sense of "undoing," c. 1200, from Old French and directly from Latin re- "again, back, anew, against," "Latin combining form conceivably from Indo-European *wret-, metathetical variant of *wert- "to turn" [Watkins]. Often merely intensive, and in many of the older borrowings from French and Latin the precise sense of re- is lost in secondary senses or weakened beyond recognition. OED writes that it is "impossible to attempt a complete record of all the forms resulting from its use," and adds that "The number of these is practically infinite ...." The Latin prefix became red- before vowels and h-, as in redactredeemredolentredundant.

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Lie. ir alb. žodžiai, liudijantys šių kalbų leksikos ryšius, ieškotini pirmykštės žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbino terminijoje:] alb. lig, lik ‘böse, schlimm, krank, mager’ : lie. ligà ‘Krankheit’ taip pat gr. (ὀλιγος).
Šaltinis:
Jokl 1963, 150
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
HReUT. Atrodo, mažų mažiausiai vardažodžiuose per gr. reliktus su prarastu laringalu užtikrinta [struktūra]: μοιχός ‘santuokos laužytojas’ iš *moi̯g̑ʰ-ó-s iš šaknies *h₃mei̯g̑ʰ- ‘šlapintis’, kurią turi gr. ὀμείχω, lo. mingō ir t. t.; λοιγός ‘pražūtis, mirtis’ iš šaknies *h₃lei̯g-, kurią turi ὀλίγος ‘nežymus’, lie. ligà, alb. ligë ‘liga’ (Vb. lig ‘zehrt aus (išsekina)’ apie ligą).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 164
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Imant domėn keltų kalbos duomenis, atsiveria naujos galimybės (tiesa, ne visada patikimos) aiškinti bl. žodžius ir peržiūrėti senas etimologijas:] lie. ligà, la. liga – kimrų llyth ‘švelnus, silpnas’ (< *lei̯g- / *lei̯k-) [žr. R. A. Fowkes, Problems of Cymric Etymology, Lingua Posnaniensis 1957, VI, 90–111].
Šaltinis:
Топоров 1963d, 256
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
Gr. ὀλίγος ‘mažas’, ‘negausiai’, ‘truputį’ [791…]. Dažnai kartojamas gretinimas su λοιγος, lie. ligà yra abejotinas. Taip pat žr. arm. alkʿat bei Beckes, The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek, 1969, 74, 83, 87.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 791–792
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
Gr. λοιγός m. ‘netekimas, griovimas, mirtis’ […]. [...] veikėjo pavadinimas ‘griovėjas’ atliepia lie. kalboje išsaugotą veiksmažodį líegti ‘sirgti’, susijusį su veiksmo pavadinimu, kuris turi nulinį vokalizmą, lie. ligà, la. liga ‘liga, maras’. Dar prisimenama alb. lig ‘piktas, liesas’; taip pat galiausiai žodžio gale turintis q s. air. līach ‘vargšas, nelaimingas’, galbūt dar pr. licuts ‘mažas’. Su proteze turima: gr. ὀλίγος ‘mažas’, antra, arm. alkʿat ‘vargšas’. Žr. Pokorny IEW, 667.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 645
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Rekonstruojama s. alb. leksika, atitinkanti baltų kalbų žodyną] S. alb. *ligā > n. alb. ligë ‘liga’, *ligas > n. alb. i ligë ‘ligotas, blogas’, *ligustas arba *ligastas > n. alb. i ligshtë ‘negalįs, ligotas’, plg. lie. ligà, la. liga, lie. ligūstas.
Šaltinis:
Десницкая 1983, 18
Antraštė:
ligà
Reikšmė:
Krankheit, Seuche
Straipsnelis:
leik-leig- ‘vargas, žūtis’ (Walde Pokorny II, 308, Pokorny IEW, 667) : arm. ałkʿat ‘neturtingas, vargšas; vargeta’ ir t. t.; s. air. liach ‘vargšas, nelaimingas’; gr. λοιγός ‘žūtis, nelaimė, mirtis’ ir t. t. (ne ὀλίγος ‘mažas’, žr. Merlingen, БЕ 1962, V 2, 29; Lingua 1967, XVIII, 162), alb. lig ‘piktas, liesas’, ligë ‘piktumas, blogis’; lie. ligà ‘[vok.] Krankheit, Seuche’, líegti ‘sunkiai sirgti’, pãliegis-gỹs ‘pasiligojimas’ ir t. t. (Fraenkel LEW), la. liga‘liga, nelaimė, likimas’; (pa-), (nu-)líegti ir t. t. lie. kalboje dėl reikšmės artimumo yra maišomas su (-)lė́gti ‘atgulti; padėti, [vok.] niederlegen’ ir t. t. [60] (Fraenkel LEW 370).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 59–60
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
La. liga ‘neleimė, liga’; gali būti giminingas gr. λοιγός ‘pražūtis, sumaištis’, alb. lígë ‘nelaimė, liga’. Akūtas randamas líegti ‘nykti, menkėti, silpti’, palíegti ‘susirgti’.
Šaltinis:
Derksen 2002, 11
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Winterio dėsnis vyko tik uždaruosiuose skiemenyse, plg., tariamą išimtį kaip lie. ligà ‘disease’ (taip pat plg. gr. loigós).
Šaltinis:
Matasović 2005, 155
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms. Kai kurias tariamas išimtis galima paaiškinti tuo, kad antrinė circumfleksinė priegaidė atsirado iš intarpinio nosinio prezenso. Pvz.:] Lie. ligà ‘illness; disease’, la. liga ‘severe illness; pestilence’ šalia gr. ὀλίγος ‘nedaug’, λοιγóς ‘žala, mirtis’ turi antrinę circumfleksinę priegaidę, plg. (su)lìgti (prez. linga?), ligùistas ‘ailing, sickly’, ligónis ‘patient’ šalia dėsningo líegti (líegstalíego) ‘be seriously ill, waste away’.
Šaltinis:
Young 2008a, 209–210

ReLigonys....
O tai - pagonys pagonys...

The meaning "not (Judeo-)Christian" arose in Vulgar Latin, probably from the 4th century.[1] It is unclear whether this usage is derived primarily from the "rustic" or from the "civilian" meaning, which in Roman army jargon meant 'clumsy'. As a self-designation of neopagans attested since 1990.

Geopolitika

Bla bla.

Bla bla bla.

Kaip patinka nuotrauka?
Ar įsivaizduojat mūsų Dalią šitokioj kompanijoj tepraėjus 7 metams po geopolitinio Eyjafjallajökull'o "pasispjaudymo"?

Geografija?

Ar tikrai??

Aš mylėjau Tave 
Tau nežinant?

O ką dar galvot:

Vasario pabaigoje V.Landsbergiui išvykus į JAV, Rusijos žurnalistas ir redaktorius Konstantinas Egertas savo „Facebook“ paskyroje paskelbė tokią žinutę: „Gavau pranešimą iš Vytauto Landsbergio. Jis bijo, kad greitu metu Rusijos teritorijoje gali būti pradėta tam tikra karinė akcija, nukreipta prieš Baltijos šalis. Tvirtina, kad tokią informaciją yra gavęs iš įvairių kanalų. Landsbergis neatmeta, kad gali kilti ne tik kariniai veiksmai, bet ir nevalstybinis pasipriešinimas („žalieji žmogeliukai“ ir pan.). Jis tiki, kad būtent dėl pastarosios priežasties „turėtų būti informuotas Rusijos prezidentas.“

Penktadienį profesorius V.Landsbergis patvirtino, kad iš tiesų kreipėsi į Rusijos žurnalistą. Vėliau V.Landsbergio nusiųsta nuomonė buvo įdėta į „Kommersant“ laikraštį ir profesorius gavo to patvirtinimą.

Įdėjo į „Kommersant“ tokią mano nuomonę kai kuriais klausimais. Jis man atsiuntė tą laikraštį, bet nėra apie tai, kad apie pavojų turėtų žinoti prezidentas“, – kalbėjo V.Landsbergis.

Ar tas raudonas tekstas - "tik NASA visam pasauly
matomi Eyjafjallajökull'o dūmai" išvirkščiai?

2017-04-05

Pakartotojo Įstatymo Radijas

Kad Lietuvoj "Lietuvos radijo" nebėr (tik "Elertė radijas") - žinojau.

Žinojau, kad yra čia čia ir "Marijos radijas".

Šįvakar nuo 20:45 (tada automobily įjungiau 97,3 Mhz banga transliuojantį "Žinių radiją") iki 21:00 Vilniaus laiku klausiaus Pakartotojo Įstatymo Knygos citatų.

Sužinojau, kad Dievas mums Žemę davęs nuomon, nuomą turim mokėt maldomis ir tikėjimu, gi "išrinktajai tautai" - izraelitams, gerasis mūsų Dievulis amžinon nuosavybėn Žemę davęs.

Išgirdau tokį pamokymą izraelitams su praleistu, nutylėtu raudonu tekstu:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

O šį tekstą irgi nutylėjo - žymiu jį raudonai:

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20) 

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6) 

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 

Pabaigai sekė 12 Dievo prakeiksmų ir 6 palaiminimai iš Pakartotojo Įstatymo Knygos.

Paaiškinta buvo ši disproporcija galimybe išlyginti šią disproporciją 6-šiais Jėzaus palaiminimais, jau iš Naujojo Testamento; pirmuoju buvo:

varguoliams - Dangaus Karalystė.

Laidą rengė "Gerosios naujienos Centras".

Geroji naujiena izraelitams?

Lietuviškai, per "Žinių radiją":)

Lietuviška Vikipedija mus irgi "auklėja":

Izraelio tautos nariai kitaip dar yra vadinami hebrajais, populiariai dar žinomi kaip Išrinktoji tauta.

Popular!

From Latin populāris, from populus (people) + -āris (-ar).

People - žmonės.

Tai kas izraelitus "Išrinktąja tauta" pavadino - Dievas ar žmonės?

Dievas ar žmonės?

2017-04-04

Fotoateljė ir Geopolitinis Vulkanas

Fotoateljė.
Lenkijos prokurorai (šį) pirmadienį dėl 2010 metais įvykusios lėktuvo katastrofos, kurios metu žuvo Lenkijos prezidentas ir 95 kiti žmonės, apkaltino du Rusijos oro eismo kontrolierius. Anot Lenkijos, jie tyčia sukėlė lėktuvo avariją, informuoja naujienų agentūra „Reuters“.

Per katastrofą netoli Smolensko Vakarų Rusijoje žuvo Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis, jo žmona, centrinio banko vadovas ir kiti parlamentarai.

Geopolitinis Vulkanas.

Jo, Eyjafjallajökull'o spjaudomo dūmų debesies (kurį NASA visam pasauly
tematė)
tariamai (rusai juk skraidė!) neįveikiamo trukdymo pasauliniam oro eismui pabaigos iškart palaidojus
Vavely Lenkijos Prezidentą Lechą Kačinskį (tose laidotuvėse nebuvo nė vieno Demokratinių Vakarų lyderio!!!) dviejų Rusijos oro eismo kontrolierių klaidingais ar tikslingais veiksmais nepaaiškinsi.

Czysta Wódka Wyborowa.

15. Štai toks tas TAK 17:48 10-22 IP: 80.240.9.72
Interstate Aviation Committee (IAC) is an executive body overseeing the use and management of civil aviation in the Commonwealth of Independent States. MAK was established in 1991, when 12 states of the former Soviet Union signed the Intergovernmental Agreement on Civil Aviation and Use of Airspace. The committee is headquartered in Moscow, Russia. The Air Accident Investigation Commission of the Interstate Aviation Committee (MAK) regularly investigates plane crashes in the former Soviet republics.

16. Šabas 17:49 10-22 IP: 80.240.9.72
Žydų delegaciją iš Lenkijos, įskaitant JAV gimusį vyriausiąjį rabiną Michaelį Schudrichą, nuo mirties išgelbėjo atsisakymas per šabąskristi kartu su prezidentu Lechu Kaczynskiu, praneša israelnationalnews.com. Pasak Varšuvos rabino Meiro Stemblerio, žydų delegacija turėjo skirsti kartu su prezidentu. „Delegacija atšaukė savo dalyvavimą, kai sužinojo, kad lėktuvu bus skrendama per šabą“, - teigė rabinas. „Rusijos mieste planuotoje paminėjimo ceremonijoje, minint 70-ąsias sovietų įvykdytų 20 tūkst. lenkų žudynių metines, jie planavo sukalbėti kadiš [gedinčiojo maldą]“, - teigė M. Stembleris.

Laikraštis „Gazeta Wyborcza“, remdamasis šaltiniais, artimais tyrimui, pažymi, kad remiantis Tarpvalstybinio aviacijos komiteto (TAK) techninės komisijos tyrimo rezultatais, 200 puslapių ataskaitoje daroma išvada, kad lenkams, tarp jų lakūnams, tenka atsakomybė už lėktuvo sudužimą

JAV prezidentas Teodoras Ruzveltas:

„Politikoje niekas neįvyksta atsitiktinai. Jei tai įvyko, gali lažintis, kad tai buvo suplanuota iš anksto.“ 

Czysta Wódka Wyborowa.

Buvo tokia.


Stot! Teismas eina!

Vilniaus teisme - skandalas...

Vytauto Landsbergio senelis Jonas Jablonskis žodį "teismas" sugalvojo:
Theizmas.

Kas galėjo pagalvot, kad iki šito nusirisim...
Štai dar.

Štai dar:
2017-03-31 07:36
84.15.190.108 LTU

70 REALISTAS

Gera žinia teisėjams.
2017-03-30 20:31
2.69.39.174 SWE

30 NUNU

na jei sulas tai teismas ji pales nes daug piningu turi
2017-03-30 20:22
78.63.193.250 LTU

29 MANGERAI

teisėjai paleis, paminėsit mano žodį
2017-03-30 20:01
82.145.220.186

22 FREE

Sekmadieni bus laisvas

2017-03-30 19:40
86.100.43.145 LTU

13 DFG

NETRUKUS,MUSU GERIEJI TEISEJAI,JI PALEIS UZ 5 EURU UZSTATA :D
2017-03-30 19:31
78.63.193.162 LTU

8 KAULAS

Aras sulaikė, o teisėjai paleis.
2017-03-30 19:09
90.137.8.81 LTU

3 JO

:)

Štai dar:

Lietuvos teismai yra priėmę keletą neskundžiamų sprendimų, įpareigojančių Lietuvos piliečių pasuose ir tapatybės kortelėse įrašyti pavardes ir nelietuviškais rašmenimis, bet migracijos valdybos atsisako tai padaryti motyvuodami įstatymo viršenybe prieš teismų sprendimus.

... motyvuodami įstatymo viršenybe prieš teismų sprendimus...