2010-07-01

Šventoji Roma

Šventosios Romos imperatorius (vok. Römisch-deutscher Kaiser arba vok. Roman-German Kaiser) buvo renkamas monarchas valdantis visą Šventąją Romos imperiją - Centrinės Europos valstybę, kuri egzistavo nuo viduriniųjų amžių iki ankstyvosios šiuolaikinės epochos.

Šventoji Romos imperija susikūrė iš Karolingų Rytų Frankijos karalystės valdant Karoliui Didžiajam.

Daugelyje rytų Europos kalbų žodis „karalius“ kilo nuo Karolio vardo (pvz., lenkiškai: krol, vengriškai: kiraly).

Imperatorius (angl. Imperator) titulas buvo svarbus ir tuo, kad jis reiškė, kad jo turėtojas yra Katalikų bažnyčios gynėjas.

Kartu su broliu Karlomanu Karolis jau 754 m. popiežiaus Stepono II buvo patepti kaip paveldėtojai, o po Pipino mirties tapo monarchais.

Norėdamas užbėgti galimai Karlomano ir langobardų karaliaus Deziderijaus sąjungai, Karolis nutarė užbėgti įvykiams už akių. Jis suartėjo su Bavarijos hercogu Tasilu III, kuris laikydamasis savo giminės tradicijų, vedė langobardų karaliaus dukterį. Negana to, 770 m., patartas motinos Bertrados, Karolis pats vedė Deziderijaus dukterį Dezideratę, palikęs antrame plane savo teisėtą žmoną Himiltrudę, kuri jau buvo pagimdžiusi jam sūnų Pipiną. Po metų nuo vedybų, Karolis išsiskyrė su Desiderata ir skubiai vedė švabę vardu Hildegarda.

Pasak Einhardo Karolis buvo aukštas, tvirtai sudėtas ir linkęs į pilnumą. Veidui būdinga ilga nosis ir didelės akys. Žinoma, kad Karolis turėjo ilgus, šviesius plaukus. Balsas buvo nebūdingai aukštas.

Charakteriu karalius buvo paprastas ir neįnoringas. Vyno gėrė nedaug (pietaudamas išgerdavo ne daugiau trijų taurių) ir nekentė girtuoklystės. Paprastomis dienomis jo pietūs būdavo tik iš keturių patiekalų, neskaitant karšto mėsos patiekalo, kurį patys medžiotojai pateikdavo ant iešmo - tokius patiekalus Karolis mėgdavo labiausiai. Valgydamas klausydavo muzikos arba skaitovo. Jam patikdavo klausytis apie senovės didvyrius bei Šv.Augustino veikalo „Apie Dievo valstybę“.

Buvo puikus oratorius ir raiškiai dėstė savo mintis. Retsykiais skirdavo laiko įvairiems mokslams, vertino mokslo žmones, rodė jiems didelę pagarbą.

Karolis Didysis, kaip idealus valdovas, buvo vaizduojamas atitinkama maniera. Karūnuoto karaliaus, Dievo vietininko Žemėje, tų laikų paveikslai turi panašumo su Kristaus ikonomis.


795 m. popiežiumi buvo išrinktas Leonas III. 800 metų rudenį Karolis išsiruošė į Romą, kur vietinė diduomenė surengė sąmokslą prieš Leoną III suėmę jį iškilmingos procesijos metu. Grasindami apakinimu sąmokslininkai reikalavo atsistatydinti, tačiau popiežiui pavyko pabėgti ir nusigauti iki Paderborno, kur tuo metu buvo Karolis. Patartas Alkuino (anglosaksų mokslininko ir poeto), Karolis pažadėjo popiežiui pagalbą. Jis Romoje praleido beveik pusę metų spręsdamas vietinės diduomenės ir popiežiaus nesutarimus.

Gruodžio 25 dieną, Karolis klausėsi šventinių pamaldų Šv.Petro bazilikoje. Staiga popiežius prisiartino prie savo svečio ir uždėjo jam ant galvos imperatoriaus karūną. Visi bazilikoje buvę frankai ir romėnai kartu sušuko: „Tegyvuoja ir nugali Karolis Augustas, Dievo paskirtas didis ir taiką nešantis Romos imperatorius“. Nors tai nebuvo staigmena Karoliui, pasak Einhardo iš pradžių jis apsimetinėjo, kad jam nepatinka tokia popiežiaus „savivalė“. Karolis net sakė, kad jei būtų žinojęs apie Leono III sumanymą, nebūtų atėjęs į baziliką, nepaisant, to, kad buvo Kalėdos.


Karolis Didydis turėjo dvidešimt vaikų nuo žinomų aštuonių žmonų ir sugulovių. Nepaisant to, turėjo tik keturius santuokinius anūkus, trys iš jų buvo jo trečiojo sūnaus Liudviko, tad kandidatų į jo palikimą buvo nedaug.

806 m. vasario mėn. testamentu padalino imperiją trims savo sūnums. Liudvikui turėjo atitekti Akvitanija ir Burgundija, Pipinui – Italija ir Vokietija į pietus nuo Dunojaus, o Karoliui Jaunajam – Neustrija, Austrazija ir Vokietija į šiaurę nuo Dunojaus. Tačiau 810 m. mirė Pipinas, o 811 m. ir Karolis. Netrukus iki mirties, 813 m., Karolis pas save pasikvietė Liudviką, Akvitanijos karalių, vienintelį likusį savo ir Hildegardos sūnų, sušaukė iškilmingą visos imperijos žymių frankų susirinkimą ir paskyrė jį, visų pritarimu, savo bendravaldžiu ir paveldėtoju, tuomet uždėjo jam ant galvos karūną ir prisakė nuo šiol vadinti imperatoriumi ir augustu. Netrukus po to, pakirstas stiprios karštinės, atsigulė į lovą. Sausio pradžioje susirgo pleuritu ir 814 m. balandžio 28 d. imperatorius mirė. Buvo palaidotas jo paties statytoje bažnyčioje Achene.


1165 m. gruodžio 29 d. Frydricho Barbarosos iniciatyva antipopiežius Paschalis III paskelbė Karolį Didįjį šventuoju ir Pater Europae.

2010-06-30

Lord Acton

The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks.

Klausimas, neprarandantis aktualumo ištisus šimtmečius - dėl jo anksčiau ar vėliau teks susigrumti - yra žmonių ir bankų priešprieša.


Power corrupts; absolute power corrupts absolutely

Valdžia gadina, absoliuti valdžia gadina absoliučiai.

Lord Emerich Edward Dalberg-Acton

2010-06-29

Goodbye, America

Europos Sąjunga (ES) ir JAV pirmadienį pasirašė sutartį, pagal kurią JAV specialiosios tarnybos, kovojančios su terorizmu, galės gauti prieigą prie europiečių bankinių duomenų, informuoja naujienų agentūra AFP.

Vokietija tapo paskutine ES valstybe nare, sutikusia pritarti „The Terrorist Finance Tracking Programme“ programai, inicijuotai JAV, teigia „Deutsche Welle“. Vokietijos valdžios iniciatyva ES ir JAV sutarties projektas buvo keičiamas.

Remiantis minėtąja programa, JAV specialiosios tarnybos galės atsekti tarptautines pinigines perlaidas per SWIFT mokėjimų sistemą. Tačiau automatiškai šių duomenų JAV gauti negalės: pareigūnai privalės pagrįsti kiekvieną užklausą dėl duomenų perdavimo.

The SWIFT secure messaging network is run out of two redundant data centers, one in the United States and one in the Netherlands. These centers share information in near real-time. In case of a failure in one of the data centers, the other is able to handle the traffic of the complete network. Currently SWIFT is building a third data center in Switzerland, which is scheduled to start operating in the second half of 2009. Once this is completed, data from European SWIFT members will no longer be mirrored to the US data center. Also called Distributed Architecture will partition messaging into two zones, the European messaging zone and the Trans-Atlantic messaging zone. European Zone messages will be stored in the Netherlands and in a part of the Switzerland operating center, Trans-Atlantic Zone messages will be stored in the US and in a part of the Switzerland operating center that is segregated from the European Zone messages. Countries outside of Europe were by default allocated to the Trans-Atlantic Zone but could choose to have their messages stored in the European Zone.

Valio!

Laisvė iš Amerikos pargrįžta į Senąjį Žemyną.

Pasirinkimo laisvė.

Galėsim į Europą dabar priimti ir afrikiečius, ir indus, ir kinus.

Jei anie užsimanys pas mus iš Trans-Atlantikos perbėgti.

Na, ne mes galėsim.

Ciuricho gnomai
galės.


Jie padalins Pasaulį į dvi dalis.

Būt įstoję į ES, būt dalint nebegalėję.

O dabar padalins ir laikys tų dviejų dalių popierius - savo skryniose, žinoma - visiškai, visiškai atskirai.

Nes taip reikia.

Negi kartu laikysi?

O jeigu tiedu susipyks, kaip tada bus su jų popieriais, a?

Atskirai reikia laikyti.

Na, bent jau jie, tie gnomai, ketina šitaip daryti.

Gnomai tapatinami su nykštukais, labai atitinka pastarųjų tradicinį lietuvių įvaizdį.

2010-06-28

Finansų taškas G

G1.

Rimta.

O toliau prasideda...

G2.

G4.

G5.

G6.

G7.

G8.

G9.

G10.

G20.

G20 (formaliau - Dvidešimties finansų ministrų ir Centrinių bankų valdytojų grupė) susideda iš 19-os ekonomiškai labiausiai išsivysčiusių valstybių ir ES vadovaujančių finansų sektoriaus atstovų. Šios valstybės sukuria net 85 % pasaulio BVP, apima 80 % pasaulio prekybos ir 2/3 žmonijos. Pastaruoju metu kasmetis valstybių vadovų susitikimas G7 yra išplėstas iki G20 forumo.

Valstybės, priklausančios G20: Prancūzija, JAV, Didžioji Britanija, Kinija, Vokietija, Rusija, Kanada, Italija, PAR, Saudo Arabija, Argentina, Brazilija, Pietų Korėja, Turkija, Meksika, Indija, Indonezija, Kinija, Australija.

Mes, nors nesijaučiam tokiais, irgi viena koja esam G20, mūsų atstovai - ECB ir ES finansų valdytojai.

Pastarasis metas - tai Pasaulinės finansų krizės metas.

With the G-20 growing in stature since the 2008 Washington summit, its leaders announced on September 25, 2009, that the group will replace the G8 as the main economic council of wealthy nations.

Nekokie finansų reikalai, prasti jų popieriai, vadinasi.

Dar neseniai užteko ir G7, o dabar Pasaulio finansinį tašką G teko išplėsti ir iki G20 - mat, visuomenė smagumo nuo pinigų nebejaučia.

Apgaulingos pasirodė finansinės linksmybės - visuotinėmis skolomis išvirto.

Gali būti, neužilgo ir likusius 1/3 Pasaulio gyventojų, biednuolius, priims į šitą "G klubą" ir teks mums visiems visuotinai bandyti save įtikinti, kad pinigai - smagu.

Mat, G20 irgi nebeužtenka - Toronte susirinko, nieko nenutarė, tik, kaip ir G7 bei G8 laikais, antiglobalistai langų pridaužė.

7. Terorizmas -> 2, 4 08:32 06-28 IP: 80.240.9.72
Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ??? Popierinis pinigas šitoje sekoj dar neseniai, iki 1971 metų, kai buvom panaikintas Aukso standartas, buvo "dengtas auksu". Lietuvos banko valdytojas iki šiol mūsų litą "tebedengia auksu ir užsienio valiutų (nieko nedengtų) atsargomis". Ta seka pinigą per amžius iki šių dienų atvarė PALŪKANOS. Ir niekas kita. Qur'an: Those who charge usury are in the same position as those controlled by the devil' s influence. Koranas: Palūkininkai yra velnio valdomi. Tamstos IP iš Londono, tad galite lengvai patikrinti šios citatos autentiškumą. Belieka pridurti - antrąkart ton pačion upėn neįbrisi. O ant to paties grėblio kas nori lipt? Belieka pridurti, kad "pasaulio galingieji" iš komentuojamo pranešimo pavadinimo tėra pinigų proceso valdytojų įkaitai, kurie, savo ruožtu, tapo savo pačių sukurto-paveldėto PALŪKANŲ mechanizmo įkaitais.

8. The Sveriges Riksbank Prize
08:58 06-28 IP: 80.240.9.72
Anot (Nobelio premija vadinamo) Nobelio vardo Švedijos Riksbanko prizo už pasiekimus ekonomikoje savininko James'o Tobin'o, infliacijos tariamo būtinumo ekonomikoje priežastys daugiausia psichologinės: žmonės labai nemėgsta, kai mažėja jų nominalusis (pinigais išreikštas) darbo užmokestis. Vienintelė infliacijos priežastis - dabartinis pinigų mechanizmas - pinigai yra daromi iš nieko ir skolinami už palūkanas, palūkanoms mokėti padaromi nauji pinigai ir vėl paskolinami, ir t.t., ir t.t., dėl ko pinigų kiekis eksponentiškai didėja. Pinigai yra niekada neišmokama visuomenės skola - jei ji grąžintų pinigus juos paskolinusiems, liktų skolinga - palūkanas. Todėl visas Pasaulis ir yra prasiskolinęs moneymaster'iams, Google: GDP vs National Debt by Country (duomenys ten, akivaizdžiai, pasenę). Ko vertos G20 šnekos apie biudžetų deficitų (t.y., skolų) mažinimą, galim spręsti patys. Grįžtant prie James'o Tobin'o minties, turim pripažinti, kad pakliuvome šiton situacijon dėl savo godumo, nekantrumo, silpnumo ir kvailumo. Su šitom savo psichologinėm problemom, pirmiausiai, ir turim susitvarkyti.

Kad mūsų nemulkintų, kaip ligšiol.

ECB nustatytas tikslinis infliacijos lygis yra šiek tiek mažesnis nei 2 procentai

9. Frank Plumpton Ramsey 09:34 06-28 IP: 80.240.9.72
Frank Plumpton Ramsey, gerai žinomas ekonomikoje, siūlė fiksuoti bazinę palūkanų normą r, ir ne bet kaip, o r=0. Tas r - palūkanos, už kurias centriniai bankai skolina savo naujus pinigus. Kitaip sakant, F.P.Ramsey siūlė atsisakyti PALŪKANŲ. Ironiška - FED taip šiandien ir daro. Tai iš vienos pusės - ironiška, iš kitos - visai nejuokinga - FED daro naujus dolerius, kai kam juos be palūkanų skolina, o mes, likęs Pasaulis, negaunantis jų už r=0, turime už tuos pinigus dirbti, dirbti tiems, kas gauna dolerių už r=0. Nes dar 2006 m. 95% tarptautinių atsiskaitymų buvo vykdomi JAV doleriu, kuris buvo įdiegtas po Antro Pasaulinio karo, kaip vertę nustatanti, atskaitos valiuta (The Marshall Plan). O 2006 m. kovo 23 d. JAV Federalinis Rezervų Bankas sustabdė M3 - ataskaitų apie dolerio kiekį pasaulinėje apyvartoje leidybą. O mūsų Lietuva ką tik skolinosi pora milijardų šitų pinigų už 7,625 proc. metinių palūkanų. Papildydamas Frank Plumpton Ramsey, siūlau: 1. Pasauliniu mastu fiksuoti pinigų kiekį, naujų pinigų nebegeneruoti, palūkininkavimo atsisakyti. 2. Naudoti tik e-pinigus. 3. Atsiskaityti tiesiogiai, be tarpininkų, P2P principu. 4. Bankus uždaryti. Atsiskaitymams naudoti atvirojo kodo programas. Atsiskaitymo sistemos, kurioje visų figūruojančių dydžių suma pastovi, priežiūra nėra sunki. 5. Tą, kas šiandien vadinama finansavimu, ir kuo šiandien užsiima bankai, iš mūsų skolų kurdami savo pinigus ir juos skolindami mums už palūkanas, keisti šitaip: a) nutarti, kad bendrosioms reikmėms periodiškai renkamų lėšų dalį nustato visuomenė; b) nutarti, kad visuomenė nustato ir bendrųjų reikmių prioritetus bei skiria toms reikmėms tinkamą surinktų savo lėšų dalį; c) verslas, kaip ir dabar, verčiasi savo lėšomis, skolinasi arba prašo visuomenės paramos.