2021-10-18

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%92_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5

Живое вещество, в отличие от неживого, обладает гомохиральностью (хиральной чистотой): все белки состоят из аминокислот с левой хиральностью, а входящие в молекулы ДНК и РНК остатки сахаров дезоксирибозы и рибозы во всех организмах имеет правую хиральность[2]. Механизм эволюционного возникновения хиральной чистоты белков и нуклеиновых кислот пока неясен[3].

Tauta TikiSi

 

2021-10-12

RadVilos PaGal Kaplūnus

 

Kaplūnas:

verčia:
Nuo 1547 m. Radvilos, vieninteliai iš Lietuvos didikų giminių turėjo Šventosios Romos imperijos kunigaikščių titulą.

Mikołaj Radziwiłł Czarny otrzymuje od cesarza tytuł książęcy.
 
Kaplūnai PaGal RadVilas

 

Prieš kelis šimtus metų Lietuvos didikų stalus puošė ištaigingi ir vienas už kitą įspūdingesni patiekalai. Vienas iš jų – specialiai augintas ir paruoštas gaidys, vadinamas kaplūnu. Anot profesoriaus Rimvydo Laužiko, šį prabangų valgį itin mėgo Radvilos – dar 18 a. šaltiniuose randama įrašų apie puotose patiektus kaplūnus, o patiekalo istoriją supa neįtikėtinai skambančios legendos.

Pavyzdžiui, 18 a. I pusės Radvilų atmintinėje dvarų valdytojams nurodyta, kas turi būti parengta laukiant kunigaikščio atvykimo. Tarp įvairiausių kitų produktų, sąraše paminėtas ir kaplūnas. Kitame šaltinyje nurodoma, kad 1783 m. sausio 16 d. vakarienei kunigaikščiui Stanislovui Radvilai buvo patiektas kaplūnas su ryžiais ir kiti patiekalai. Pasak R. Laužiko, patiekalą su Radvilomis sieja dar viena neįtikėtina istorija.„Ši legendinė istorija, kurios siužetas kiek varijuoja, nutiko Mikalojui Kristupui. Vladislavo Zahorskio „Vilniaus padavimuose“ pasakojama, kad kartą pasninko metu katalikams susirinkus prie Šv. Jono bažnyčios, gretimuose rūmuose protestantai Radvilos iškėlė puotą, kurioje įvykęs stebuklas. Tarnams įnešus sidabriniame dubenyje išpuoštą ir gyvą primenantį kaplūną, užkalbintas Mikalojaus Kristupo, paukštis atgijo ir ėmė giedoti“, – pasakoja profesorius.

Šis įvykis, esą, taip paveikęs kunigaikštį Radvilą, kad jis iš protestantizmo atsivertęs į katalikybę. Pasak R. Laužiko, gastronomijos istorijos požiūriu šis pasakojimas svarbus tuo, kad parodo katalikų ir protestantų pasninko skirtumus, taip pat iliustruoja to meto didikų pomėgį stebinti savo svečius. Kaplūno pagal Radvilas receptai paimti iš seniausios LDK receptų knygos – rankraštinės Radvilų virėjo užrašų knygelės, datuojamos 17 a. pab. (apie 1686 m.). Šaltinyje aprašomi receptai yra barokiniai – ryškių ir įvairių skonių, spalvingi, įmantrūs. Tokie, koks yra ir vilnietiškas barokas architektūroje.

R. Laužikas sako, kad šį patiekalą gaminant šiandien, receptą galima interpretuoti jį artinant prie labiau įprastų, šiuolaikinių skonių. Kaplūną patiekti galima su troškintomis (garuose virtomis ar ant grotelių keptomis) šakninėmis daržovėmis: saliero šaknis, petražolių šaknis, morka, poras, pastarnokas. Su barokiniais patiekalais žalios (termiškai neapdorotos) daržovės nėra patiekiamos.

Profesorius dalijasi Radvilų virėjo užrašų knygelėje randamu kaplūno receptu.

2021-10-10

Europos Kurija

 

Adresas jos

įdomus, o jau pavadinimas koks:
Lietuviškai (jų stiliumi) būtų JevroPėnų Unijos Justicijos Kuoras

×kuõras (l. chór) sm. (4) būrys, pulkas: Devyni kuorai̇̃ angelų VoK11. Tenai girtinas kuoras apaštalų … linksminas DP543.
arba, dabartiškai, 
kuõras sm. (2) 23(4)
1. SD7, R, B, K, Pnm, Čk bokštas: Miestas, akmeninėmis sienomis, bokštais ir kuorais apsupąs akmeninius arba mūrinius namus, tapo genties ar genčių sąjungos centrine buveine rš. Aukščiau siūbuojančiųjų girių toli švaistė mėlynose padangėse balti jos (pilies) kuorai, kur dienas ir naktis sargai stovėjo V.Krėv. Savo pilyse stambieji feodalai statydino kuorus su požemiais rš. Bažnyčios kuõras matyti J. Bažnyčios be kuorelių NS1157. Malkų prikrovei kaip Rygoj kuorų Vaižg. Aš surakyčiau jam kojas, rankates ir įmesčiau jį į kuoratį RD35.
2. Skp didelė gairė.
3. Trgn, Lb, Ign žr. kuopa 6: Rugius sustatom kuoruosna po dešim kūlių Švnč. Laukas nustatytas rugių kuorais Dglš. Sutaršyta tiek ir tiek kuorų̃ Lkm. Jau ten jų kuorẽliai – vėjas visus išvartė Pls.Kurija - (lot. curia): 1. Senovės Romoje - dešimties patricijų giminių susivienijimas, analogiškas graikų fratrijai 2; 2. Senovės Romos imperijoje - miesto tarybos ir teismo posėdžių vieta; 3. viduramžiais Vakarų Europoje - senjoro ir jo vasalų taryba; 4. kurių ne kurių valstybių rinkimų teisėje - apygarda arba rinkėjų kategorija, sudaryta pagal įvairius cenzus, dažniausiai turto; 5. kurių ne kurių krikščionių bažnyčioje: v y s k u p i j o s, arba diecezinė k. - kolegialus vyskupijos valdžios organas, kurį sudaro vyskupas valdytojas (ordinaras), generalinis vikaras (pavaduotojas administracijos klausimais), kancleris (kanceliarijos vedėjas ir kt.); pastatas, kuriame įsikūrusios šios instancijos.

Kurija angliškailatviškai
Kirčiavimas:
1. Kùrija (dktv. mot.gim. vnsk. V.)
2. Kùrija (dktv. mot.gim. vnsk. Įn.)
3. Kùrija (dktv. mot.gim. vnsk. Š.)

Juolab, kad, na ... kad labai nenuliūstume - pora Lietuvos atstovų šitoje KURIOZIŠKOJE KURIJOJE:


Na, bet tą Europos Kuriją, mums, kaimokams, lietuviškai:
pavadino ... Teisingumo Teismu!
Matot - kunigėlį  perrinko...Hm Hm...
P.S. Amerikonai po 9/11 Dvynių nebeturi, tad JAVROPĖNAI Kurijai pasistatė ... DVYNIUS:)BCE Is EuroKong Star!NOT THIS BCE!

But main ideas are from this BCE:))

EuroKong

Šis viso EuroKongo 

ŽINIASKLAIDAI DIRIGUOJANTIS BCE:

KURIJOS DARBUS DARBELIUS NUŠVIEČIA 

(T.Y., PASLEPIA) - 


LIUKSEMBURGO:)
Kai kas prasigeria nuo tokio gyvenimo:)Pašokit, pašokit, LIUKSemBURGiečiai:) 
2021-10-08

Girtas Ispanas IšSiPaGiriojo Per 2 Metus

 

Kalbu apie Ispaniškąjį Gripą:


Ispaniškasis gripas – ypač užkrečiama gripo epidemija, pareikalavusi nuo 25 iki 50 milijonų žmonių aukų. Epidemija plito 19181920 metais visame pasaulyje.[1]

Manoma, kad liga plisti pradėjo Kinijoje (1918 m.), kur iš ančių arba kiaulių persimetė žmonėms, nors patikimų duomenų apie tai nėra. Epidemijos mastą ispaniškasis gripas pasiekė JAV, pasižymėdamas labai dideliu mirčių skaičiumi (apie 3 % susirgusiųjų mirė, palyginus su 1/1000 kitų gripo epidemijų atvejais). Greitai (maždaug per tris mėnesius) išplito Europoje ir per jos kolonijas visame pasaulyje, tapdamas pasauline pandemija. Prancūzijoje ispaniškasis gripas nusinešė apie 408 000 gyvybių, nors karo meto cenzūra neleidžia gerai įvertinti epidemijos masto. Europoje apie naująją epidemiją pirmiau pranešė kare neutralios valstybės Ispanijos spauda, kuri nebuvo varžoma cenzūros, nors epidemija jau buvo nusiaubusi Prancūziją ir kitas šalis*. Dėl to gripas gavo „ispaniškojo“ pavadinimą, nors pačioje Ispanijoje buvo vadinamas „prancūziškuoju gripu“. 

Angliškai:

Spanish flu, also known as the Great Influenza epidemic or the 1918 influenza pandemic, was an exceptionally deadly global influenza pandemic caused by the H1N1 influenza A virus. The earliest documented case was March 1918 in Kansas, United States, with further cases recorded in France, Germany and the United Kingdom in April. Two years later, nearly a third of the global population, or an estimated 500 million people, had been infected in four successive waves. Estimates of deaths range from 17.4 million to 100 million, with an accepted general range of 25–50 million, making it one of the deadliest pandemics in human history.

The name "Spanish flu" is a misnomer,[6] rooted in historical othering of infectious disease origin, which is now avoided.[7] The pandemic broke out near the end of World War I, when wartime censors suppressed bad news in the belligerent countries to maintain morale, but newspapers freely reported the outbreak in neutral Spain. These stories created a false impression of Spain as the epicenter, so press outside Spain adopted the name "Spanish" flu. Limited historical epidemiological data make the pandemic's geographic origin indeterminate, with competing hypotheses on the initial spread.[2]


Blūdijo kaip girtas:)
Taigi, tas Baisusis Girtas Ispanas IšSiPaGiriojo per 2 metus, NORS NEBUVO JOKIŲ VAKCINŲ, O IR PANDEMIJĄ NEBUVO KAS SKELBIA.

O KAIP COVID-19?

Svarbu: nei lietuviškose sovietmečio enciklopedijose, nei medicinos enciklopedijoje apie “Ispanišką Gripą” nieko nerašoma, o rusiškoje - vienas sakinys.

Ar yra prasmė slepti epidemijąs priešo teritorijoje?
2021-10-07

Kosmoso Karaliai

 

Vilniaus Gedimino Technikos universitete

Pasak P. Karalkevičiaus, stipriausi konkurentai buvo iš Serbijos ir Italijos.

Prisiminkim:Meze

 Aukščiausias Medis Lietuvoj

 https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomus-klausimai/kur-auga-auksciausias-lietuvos-medis-ir-koks-jo-aukstis-1166-1231926#galerija/119200/2984222

https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2013/09/30/news/dzukai-iki-siol-mena-zydu-zemdirbiu-dosnuma-4805336


Pas žydą samdiniu būti buvo geriau, negu turėti vidutinį ūkį Laisvoj A.Smetonos Lietuvoj!

Patinka?

Kur dar yra maumedžių giraitė Lietuvoj?

Tik Degsniuose?

Kokie medžiai!

Žydų kaimo giraitėj -  Aukščiausias Medis Lietuvoje!

2021-10-06

PfizerLeaks: Natūralūs AntiKūniai Geriau Negu Vakcina

 

Pfizer atvirauja:

Slapta kamera "Veritas" nufilmuotame 10 minučių video įrašė trys "Pfizer" kompanijoje dirbantys mokslininkai pasakoja, kad natūralūs antikūnai, susidarantys užsikrėtus Covid-19, yra pranašesni už vakciną.


"Kai kas nors yra natūraliai atsparus, pavyzdžiui, gavęs COVID, jis tikriausiai turi daugiau antikūnų prieš virusą... Kai iš tikrųjų gaunate virusą, pradedate gaminti antikūnus prieš kelias viruso dalis... Taigi, tuo metu jūsų antikūnai tikriausiai yra geresni nei skiepijant [COVID]", - sakė mokslininkas Nikas Karlas. "Miestui [Niujorkui] reikia kaip vax kortelių ir visa kita. Tiesiog siekiama, kad neskiepytiems žmonėms būtų taip nepatogu, kad jie tiesiog pasakytų: "F*ck it. Aš pasiskiepysiu. Suprantate?" - pridūrė jis.

Pažymėtina, kad rugpjūčio pabaigoje žurnale "Science Magazine" paskelbtame Izraelyje atliktame išankstiniame tyrime nustatyta, kad natūralus imunitetas pasveikus nuo Covid-19 daug geriau apsaugo nuo delta atmainos nei vakcinos.

Antrasis "Pfizer" darbuotojas, vyresnysis asocijuotas mokslininkas Chrisas Croce'as antrino Karlui, sakydamas, kad tie, kurie turi natūraliai įgytą imunitetą, yra "tikriausiai labiau" apsaugoti nuo vakcinos.

Veritas žurnalistas: "Vadinasi, esu gerai apsaugotas [antikūnais]?"

Chrisas Croce'as, "Pfizer" vyresnysis mokslinis bendradarbis: "Taip."

"Veritas" žurnalistas: "Pavyzdžiui, tiek pat, kiek ir vakcina?"

Krosas: "Ar tai, ką žinote?" - "Ne: "Tikriausiai daugiau."

Veritas žurnalistas: "Kaip tai? Kiek daugiau?"

Kročė: "Greičiausiai esate apsaugotas ilgiau, nes buvo natūrali reakcija".

Tada Kročė pataria slaptai "Veritas" žurnalistei "palaukti" su vakcina, kol susilpnės natūralus imunitetas, nes ji jau buvo pasiskiepijusi Covid-19.

Trečiasis "Pfizer" mokslininkas Rahulas Khandke teigė, kad "Pfizer" spaudžia darbuotojus slėpti neigiamą informaciją nuo visuomenės.

"Mes esame auklėjami ir mokomi, kad skiepai būtų saugesni nei iš tikrųjų COVID." Atvirai kalbant, mums teko surengti tiek daug seminarų apie tai. Jūs net neįsivaizduojate.

"Jei jums yra susiformavę [COVID] antikūnai, turėtumėte sugebėti įrodyti, kad jie susiformavo", - sakė jis.

Tuo tarpu Kročė pripažino, kad "Pfizer" atlieka tyrimus, siekdama nustatyti, ar jų vakcina sukelia miokarditą jaunesniems asmenims.

"Taigi, taip, mes darome, ką tik išsiuntėme, pavyzdžiui, 3 000 pacientų mėginius, kad ištirtų, pavyzdžiui, padidėjusį troponino kiekį (širdies priepuoliui nustatyti), kad pamatytume, ar tai susiję su vakcina - ar panašiai..."

Kas nutiks šiems tiesos sakytojams, kurie nusprendė būti itin atviri su "Project Veritas" žurnalistu, klausia JAV portalas Zerohedge.

https://www.zerohedge.com/covid-19/veritas-records-pfizer-scientists-your-antibodies-probably-better-vax-after-infection-wait

Irgi PfizerLeaks: Michael Yeadon Former Vice President Of Pfizer6 Juokingi BukaSnukio MiliJardai

 

PPamanyk, 6 Milijardai!

PaSaulio Lyderiai Ir Jų Šunys

 Dar Apie Valdžią Nuo Dievo

 

Skaitom Bibel-į:

Rusiškai:


Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.


Каждый человек должен подчиняться правящей власти,
 потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом.

Современный перевод РБО

Пусть все подчиняются властям, потому что всякая 
власть от Бога, и все существующие власти поставлены Богом.

Каждый человек должен подчиняться властям, ибо нет 
власти не от Бога, и те, что существуют, Им поставлены.

Каждый должен подчиняться правительству и властям, 
потому что нет власти не от Бога, та же, что существует, установлена Богом.

Каждый должен подчиняться высшим властям, ибо нет
 власти не от Бога, та же, что существует, установлена Богом.

Всякая душа да подчиняется высшим властям. Ибо нет 
власти, кроме как от Бога, а существующие поставлены Богом.

Каждый человек должен подчиняться правящей власти,
 потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом.

Всякий человек да починяется существующим властям.
 Не бывает власти, кроме как от Бога: существующие власти Богом установлены,

Всякий человек пусть подчиняется высшим властям. 
Ведь нет власти, если не от Бога, нынешние же установлены Богом.

Каждый из вас должен быть послушен руководящим 
властям, поскольку нет власти, которая не была бы от Бога, а существующие власти были 
установлены Богом.

Надо, чтобы все подчинялись власти предержащей. 
Нет власти не от Бога. Установлена Богом и существующая власть.

Каждый да повинуется высшим властям, ибо нет такой 
власти, которая была бы не от Бога; те же власти, что существуют, Самим Богом установлены.

Всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ: ибо
нѣтъ власти не отъ Бога; а существующія власти отъ Бога учреждены.

Всѧ́ка дѹша̀ власте́мъ предержа́щымъ да повинѹ́етсѧ:
нѣ́сть бо вла́сть а҆́ще не ѿ бг҃а, сѹ́щыѧ же вла҄сти ѿ бг҃а 
ѹ҆чинены̀ сѹ́ть.

Всяка душа властем предержащым да повинуется: 
несть бо власть аще не от Бога, сущыя же власти от Бога учинены суть.


Параллельные ссылки — Римлянам 13:1


BaltaRusiškai

В ссылках на псалмы могут быть ошибки, ввиду разночтения русской и английской нумераций. 

Заметили неточность — сообщите нам.


Послание к Римлянам 13:1 — Рим 13:1: https://bible.by/verse/52/13/1/

Всякая душа да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены.

Каждый человек должен подчиняться правящей 
власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти 
установлены Богом.

Современный перевод РБО

Пусть все подчиняются властям, потому что 
всякая власть от Бога, и все существующие власти поставлены Богом.

Каждый человек должен подчиняться властям, 
ибо нет власти не от Бога, и те, что существуют, Им поставлены.

Каждый должен подчиняться правительству и 
властям, потому что нет власти не от Бога, та же, что существует, установлена Богом.

Каждый должен подчиняться высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога, та же, что существует, установлена Богом.

Всякая душа да подчиняется высшим властям. 
Ибо нет власти, кроме как от Бога, а существующие поставлены Богом.

Каждый человек должен подчиняться правящей 
власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти 
установлены Богом.

Всякий человек да починяется существующим 
властям. Не бывает власти, кроме как от Бога: существующие власти Богом 
установлены.

Всякий человек пусть подчиняется высшим 
властям. Ведь нет власти, если не от Бога, нынешние же установлены Богом.

Каждый из вас должен быть послушен 
руководящим властям, поскольку нет власти, которая не была бы от Бога, а 
существующие власти были установлены Богом.

Надо, чтобы все подчинялись власти 
предержащей. Нет власти не от Бога. Установлена Богом и существующая власть.

Каждый да повинуется высшим властям, ибо нет 
такой власти, которая была бы не от Бога; те же власти, что существуют, 
Самим Богом установлены.

Всякая душа да будетъ покорна высшимъ 
властямъ: ибо нѣтъ власти не отъ Бога; а существующія власти отъ Бога учреждены.

Всѧ́ка дѹша̀ власте́мъ предержа́щымъ да 
повинѹ́етсѧ: нѣ́сть бо вла́сть а҆́ще не ѿ бг҃а, 
сѹ́щыѧ же вла҄сти ѿ бг҃а ѹ҆чинены̀ сѹ́ть.

Всяка душа властем предержащым да повинуется: несть бо власть аще не от Бога, сущыя же власти от Бога учинены суть.


Параллельные ссылки — Римлянам 13:1В ссылках на псалмы могут быть ошибки, ввиду разночтения русской и английской 

нумераций. Заметили неточность — сообщите нам.


Послание к Римлянам 13:1 — Рим 13:1: https://bible.by/verse/52/13/1/


Ukrainietiškai:


Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.

Нехай кожна люди́на ко́риться вищій вла́ді, бо 
немає вла́ди, як не від Бога, і вла́ди існуючі встановлені від Бога.

Кожна людина нехай кориться владі вищій: нема 
бо влади, що не була б від Бога; і ті, існуючі влади, установлені Богом.

Усяка душа властям висшим нехай корить ся; 
нема бо властї, коли не від Бога. Які ж є властї, від Бога вони настановлені.

Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо 
немає влади, яка не була б від Бога, а чинні [влади] встановлені Богом.

Кожен має підкорятися верховній владі, бо 
існуюча влада встановлена й призначена Богом.


Послание к Римлянам 13:1 — Рим 13:1 — украинские переводы: https://bible.by/verse-ua/52/13/1/