2020-05-30

Pan Panikowski Forever


The Federal Reserve System was created after the “Panic of 1907”
and ever since its inception in 1913, the Fed is one of the most powerful modern central banks in the world.

Moreover, the Fed has always been either celebrated or criticized for stepping in whenever the U.S. is stricken with some kind of fear.

During the coronavirus outbreak, the central bank has unleashed a massive number of monetary easing tactics, which has prompted editors from Wikipedia to add updated information to the Fed’s Wiki page.

The central bank’s page now states: “[the] COVID-19 pandemic in 2020 [has] led to the expansion of the roles and responsibilities of the Federal Reserve System.”


Lieta AtGimsta


Mūsų istorikams
Visa kas vertingesnio, esą, mūsuose sulig kriegštu atsirado...Dūkštų Bažnyčia


Karmazinų pilkapynas -
vienas iš didžiausių Vilniaus apylinkėse. Jame yra net 140 pilkapių sampilų, iš kurių 3 - atkurti natūralus dydžio po archeologų kasinėjimų. Karmazinų pilkapynas – didžiausias žinomas Vilniaus rajono pilkapynas. Jis priklauso visiškai susiformavusiai vidurinio geležies amžiaus (V–VIII a.) Rytų Lietuvos pilkapių kultūrai. Daugiau kaip 10 ha plote čia išliko apie 140 pilkapių. Praeityje šis pilkapynas neabejotinai buvo dar didesnis, nes šiuo metu tarp atskirų jo pilkapių grupių yra tuščių tarpų, o XX a. pradžioje dalis dabar mišku apaugusio ploto buvo ariama. Karmazinų pilkapyną pirmasis (1857 m.) tyrė grafas Konstantinas Tiškevičius, tačiau be priežiūros palikti darbininkai kasinėtuose trijuose pilkapiuose nieko neaptiko. 1933 m. Vilniaus universiteto Archeologijos muziejaus darbuotojai, vadovaujami Helenos Cehak-Holubovičiovos, Karmazinuose ištyrė 43 pilkapius. Pilkapiai buvo supilti iš aplinkinio smėlio, tik kai kurie iš jų turėjo akmenų vainikus (kitų akmenys, matyt, buvo nurinkti statant Dūkštų bažnyčią).

Visi sampilai buvo apvalūs arba ovalūs, 6–24 m skersmens, suplokštėję, retai kuris iš jų buvo aukštesnis kaip 1,5 m. Karmazinuose kapų aptikta ne visuose pilkapiuose. Dalyje jų buvo po vieną kapą, kitur – keli kapai. Visuose 1933 m. tirtuose pilkapiuose rasta tik degintinių kapų. Karmazinų pilkapiai pasižymėjo įkapių gausa ir savitumu. Moterų kapuose rasta daug apyrankių, įvijinių žiedų ir ugnyje susilydžiusių stiklo karolių, antkaklių. Vyriškos įkapės – tai siauraašmeniai pentiniai kirviai, įmoviniai ietigaliai, antskydžio fragmentas, keli peiliai ir peilių-pjautuvėlių fragmentai. Tarp radinių gausu ornamentuotų molinių verpstukų (dvigubo nupjauto kūgio, statinaitės rantytais kraštais formos), puodų ir jų fragmentų. Vėliau kapinynas tirtas 1997 m. (vad. Gintautas Vėlius). Ištyrus 3 pilkapius, didžiausiame buvo rasti 3 palaidojimai. Pilkapį juosusiame griovyje buvo palikti 3 įėjimai, ties kuriais deginti apeiginiai laužai. Aplink pilkapio sampilą rastos, kaip būdinga šiam regionui, buvusio akmenų vainiko liekanos. Baigus archeologinius tyrimus pilkapiai buvo supilti iš naujo.

* Karmazinas - (vok. Karmesin < arab. qermazi
- tamsiai raudonas) - raudonos spalvos plonas gelumbinis audinys.

Ne tik akmenis nuo Karmazinų pilkapių nurinko Dūkštų buožinyčiai statyt, bet ir spalvą Karmazino pasiėmė. 

Norint Sugriauti Valstybę


Jeigu norite sugriauti valstybę, reikia tik dviejų dalykų - 

1. Bausti nekaltus.
2. Nebausti kaltųjų. (F. Engelsas)” .

Tada valdžią užima niekšai ir, žinodami, jog už savo nusikaltimus jiems atsakyti niekada neteks, valstybę jie sugriauna iš vidaus lyg pelėsis, lyg maras, lyg parazitai.

Nežinom Molotovo-Ribbentropo Pakto


Britas...

„Jis kalbėjo malonia lietuvių kalba – žodžius tardavo labai švelniai ir dainingai“, – taip Londone gyvenanti rašytoja Zita Čepaitė prisiminė šį mėnesį mirusį 91 metų aktorių George’ą Mikellį.

Kūrėjas, kurio tikroji pavardė Jurgis Mikelaitis, iš Lietuvos išvyko vaikystėje.

– J.Mikelaitį iš Lietuvos tėvai išsivežė dar prieš karą. Šeima turėjo nedidelį ūkį, kuriame dirbo keli samdiniai. Todėl kai atėjo sovietai, išgirdo, kad yra įtraukti į tremtinių sąrašus.

J.Mikelaičio motina turėjo vokiško kraujo ir nors nė vienas vokiškai nekalbėjo, visa šeima gavo leidimą išvykti į Vokietiją.

Mažai kas žino, kad pagal Molotovo-Ribbentropo sutartį visiems sovietų okupuotų teritorijų gyventojams, galintiems teisiškai įrodyti, kad yra vokiečių kilmės, buvo leidžiama išvykti į Vokietiją.

J.Mikelaitis prisiminė, kad jų kelionė nebuvo malonesnė nei vežamųjų į Sibirą – tie patys krovininiai vagonai.

Tiesa, maisto duodavo.

Kai prasidėjo karas, tris vyresniuosius jo brolius pašaukė į vokiečių armiją. Po karo visi trys apsigyveno Vokietijoje.

Jurgiui buvo septyniolika, kai jis vienas išvyko į Australiją, o vėliau ten persikėlė visa šeima – ten tuo metu buvo darbo.

...

– G.Mikellis įsteigė dvi stipendijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams, studijuojantiems aktorystę. Kodėl?

– Jis sakė labai paprastai: „Kai buvau jaunas ir norėjau mokytis, neturėjau jokios pagalbos. Dabar galiu ir noriu padėti jauniems žmonėms, kurie turi ambicijų.“
2020-05-27

Smurtas
Smurtas teisėtas/legalus šiandienos "demokratinėj" policijoj, jei jis ne "perteklinis":

Wuhan Town


9:112020-05-26

KoronaSiejamos


Mirtys:
 Jų skaičius padidintas...

PonDievija

Jungtinėje Karalystėje su koronavirusu siejamų mirčių skaičius išaugo iki 46 tūkst., nors anksčiau skelbta, kad iki šiol šalyje oficialiai užregistruota 36 914 letalinių atvejų, rodo antradienį paskelbti atnaujinti duomenys.

Jungtinėje Karalystėje į skelbiamą paros mirčių skaičių įtraukiami tik tie letaliniai atvejai, kai buvo gauti teigiami testo dėl COVID-19 rezultatai.

Tačiau Nacionalinės statistikos biuras (ONS) skaičiuoja visas mirtis, kurias galėjo sukelti COVID-19, taip pat tuos atvejus, kai COVID-19 minima mirties liudijime.

Sovietmečiu prirašymai madingi buvo - daugiau, esą, visko padaryta buvo, negu iš tikrųjų.

Ir anksčiau:

prirãšymas sm. (1); Q228  prirašyti.
1. prierašas: Prirašymas ant viršaus I. O jeigu į Kupiškio paštą ateidavo laiškas be tokio prirašymo, tai gulėjo nepaimtas visą žiemą: niekas nežinojo, kam jis siunčiamas J.Balt.
2. refl. pasirašymas: Kunigaikštis šitą nusūdijimą savo vardo prisirašymu patvirtinęs buvo prš.

Mūsų Istorikams


Ярлык историка литовского
Visa kas vertingesnio, esą, mūsuose sulig kriegštu atsirado,,,


P.S.


PonDievija


Pandemija, pandemija, COVID-19 pandemija...

Pandemija (iš gr. παν = pan 'visi' + δήμος = demos 'žmonės')...

Põndievas (< ponas Dievas) sm. (1) Kv, LTI514 Dievas: Pondievas tuos akmenukus ėmęs mušt vieną į kitą SI1.
^
 Tu išvesk mune par tą miestą, kaip põndievą myli KlvrŽ. Ak tu pondievaliau! rš.

 põndievo karvẽlė Vkš zool. dievo ašarėlė (Trombidium holosericium).
põndievo gaidỹs apie mažą, piktą žmogų: Eik eik tu, põndievo gaidỹ, šokinėk čia! Trk.

Žr.:


Kiek Lietuvoje sergančių COVID-19 yra, nenurodoma, bet užsikrėtusiųjų* tėra

(1639/2794000)*100 = 0.058%

KAIP, KODĖL IR DĖL KO, TETURINT ŠITOKIUS MENKUS SERGAMUMO RODIKLIUS, VARŽOMAS ŽMONIJOS GYVENIMAS IR GRIAUNAMAS PASAULIO ŪKIS?

Penki 2020-jų COVID-19 Mėnesiai...

Irgi procentai:

* Užsikrėtusiuoju COVID-19 vadinamas žmogus, kuriam atlikto neskelbiamo patikimumo COVID-19 testo, kurio gamintojas irgi neskelbiamas, rezultatas yra „teigiamas".

2020-05-25

Penki 2020-jų COVID-19 Mėnesiai


Čia
 radau tokius statistinius duomenis:
Per pirmuosius 5 2020-jų mėnesius Žemėje nusižudė šitiek žmonių,
o per 6-is (juk COVID-19, o ne 20) - šitiek:
Jokios pandemijos dėl to PSO neskelbia*.

Taip kasmet, po 1 kas 40 sekundžių.

* GAL SAVIŽUDYBIŲ VIRUSAS VYRI(A)SYBĖSE IR TUOSE, KAS JAS VALDO, SLYPI?

2020-05-24

KoronaReStoranasBorrowed from French restaurant, present participle of the verb restaurer, corresponding to Latin restaurans, restaurantis, present participle of restauro (I restore), from the name of the 'restorative' soup served in the first establishments.

Italų Architektai Stato Kinų Sieną


Patys paskaitykit:
Įsižiūrėkim Kremliaus sienos viršų.
Didžiosios Kinų Sienos
viršus labai jau panašus...
Apačioje jos plotis 4,6–9,1 m. (vidutiniškai 6 metrai), o viršuje iki 7,6 m. Jos aukštis siekia vidutiniškai 7,6 m (neįskaitant dantytos gynybinės sienos). Maždaug kas 180 m buvo įrengti sargybos bokštai (apie 12 m aukščio).

Kremliaus gi sieną, kaip jau žinom, pastatė italų architektai:
Iš 20 bokštų, įsiterpiančių į galingas sienas, įspūdingiausi stovi kampuose arba prie pagrindinių įėjimų. Gražiausiu ir harmoningiausiu Kremliaus bokštu iki šiol laikomas – Frolovo, vėliau pavadintas Spaso, arba Viešpaties Atsimainymo bokštas, pastatytas pagal architekto Pietro Antonio Solari (kuris ten, Makvoj, ir numirė, kaip Пётр Антонин Фрязин*) projektą 1491 metais.

Ясно?


Ясно:((

Lyg tyčia Ярлыки на Великое Княжение toj BŪSIMOJOJ RUSIJOJ LYG IR NUSTOTI DALINT.

Šiais laikais su Kinų Siena
irgi ne taip jau paprasta...

Kinija = Китай

Китай Город = Kinijos Miestas

Bet kodėl Maskvos senamiestis
taip vadinasi - ne aiškina, o tik painioja,

Gerolamo BiscaroI Solari da Carona, "Bollettino Storico della Svizzera italiana", XXXIV, Bellinzona 1912, 61-77.

MaksiMalus Saugumas


Elertė tą pačią "MaksiMalaus Saugumo" žinią ką tik paleido eterin...

JAUSKIMĖS SAUGIAI, AVELĖS, AVINAI IR AVINĖLIAI!

Берлинский Сатурн из Америки

А как нам в нашем гомопарке живется?


Miunsterio Vyskupijos Kunigas

Kunige - nuo Kryžiuočių Ordino laikų Vakarai stengiasi pavergti Rytus.

O Pasaulio alkoholio suvartojimo žemėlapis beveik sutampa su krikščionybės išplitimo žemėlapiu.

Iš nieko pinigus darantis ir už palūkanas skolinantis ECB - Vakaruose stūkso, Vokietijoj, tik už poros šimtų kilometrų nuo Miunsterio:
O štai ką Bibel'is mokina: