2014-04-19

Kažin kas - Kazys!

Kas?
Casimir 
masc. proper name, from Medieval Latin Casimirus from Polish Kazimierz, literally "proclaimer of peace," from kazać "to preach" + mir "peace" (see Mir).
Tai negi -mar-mer!
ukase (n.)
"decree issued by a Russian emperor," 1729, from Russian ukaz "edict," back-formation from from ukazat' "to show, decree, to order," from Old Church Slavonic ukazati, from u- "away," perhaps here an intensive prefix, from PIE *au- (2) "off, away" + kazati "to show, order," from Slavic *kaz- (related to the first element of Casimir), from PIE root *kwek- "to appear, show."
*kwek-  kva kva!

Case.

What the case?

Casino.

Cosa.

Mūsų reikalas.
 

From Polish Kazimierz! 

O!

Nieko neprimena?Kuzmir is the name of a Hasidic dynasty founded by Rebbe Yechezkel Taub. Kuzmir is the Yiddish name of Kazimierz Dolny, a town in present-day Poland.

!

In the 19th century:)

... jako ideał Piasta przedstawiany był Kazimierz Wielki.

Paskutinis iš Piastų.

Po jo atėjo Jogaila ir Jogailaičiai. 


tada importavau "Piasten" saldumynus Lietuvon, O Jogaila importavo Kazimierą?

:)

Kiek jų, Kazimierzų?

Iš kur jie?
cause (n.)
c.1200, "reason for action, grounds for action; motive," from Old French cause "cause, reason; lawsuit, case in law" (12c.), and directly from Latin causa "a cause; a reason; interest; judicial process, lawsuit," of unknown origin.

In English, sense of "matter of concern; side taken in controversy" is from c.1300; that of "the source of an effect" is early 14c.; meaning "reason for something taking place" is late 14c. Cause célèbre "celebrated legal case" is 1763, from French. Cause why? "for what reason?" is in Chaucer.
Why:)

casi m 
genitive singular of cāsus

casus
Etymology
Perfect passive participle of cadō (I fall).

Va tai tau.

Kas ji ar jis?

miria-
myria-

Etymology
From Ancient Greek μυρίος (murios, ten thousand).

10 000.

Nelabai  daug.

Casimiria casi + miria.

Kazimierz (Polish pronunciation: [kaˈʑimjɛʂ]; Latin: Casimiria; Yiddish: קוזמיר) is a historical district of Kraków and Kraków Old Town, Poland. Since its inception in the fourteenth century to the early nineteenth century, Kazimierz was an independent town, a royal city of the Crown of the Polish Kingdom, located south of Kraków Old Town and separated by a branch of the Vistula river. For many centuries, Kazimierz was a place of coexistence and interpenetration of Christian and Jewish cultures, its north-eastern part of the district was historic Jewish, whose Jewish inhabitants were forcibly relocated in 1941 by the German occupying forces in the Krakow ghetto in Podgórze.

Polish, Latin and Yiddish.

Visi kultūringi, ne barbarai.

The Jewish community in Kraków had lived undisturbed alongside their Christian neighbours under the protective King Kazimierz III, the last king of the Piast dynasty.


Shalom in Szeroka Street!

Krokuvoj.

Kur Babelis.

Knaanic kaip tai pamiršo... 


Ir chlopus...

O kokios buvo jų mainetos/monetos?

Kaži.

Kažin kažin...

Кажись кажись ... и покажись .... Kazys

Ne kažin kas, o tikras katalikas!Указ.

Казарма.

Казак:)

Казнь.

Козел!

Козни.

Указ!

Kaip tai?

Kas toks ten Kazio vietoj?

Kažin kas...

Хозяин.


Volodimer. 

"wald": rule, "meri": famous:)

Valdas.


O kieno ten pinigai?

Pamatysim.

Ir kieno, ir kokie.

Kokie burtai!

...

Kazys tai Kazys.

Kaip dabar be Kazio? 

Kaziukas.

Betgi įdomu, kokia vėliava Žalgirin vedė lenkų pulkus.

O rusėnų?

Kokia?

Na, bet - negi mūsų šis reikalas? 


Ir aplamai...

Vietoj genties - šeima, šeimos vietoj - Seimas.

Laisvės siekiantys - nusikaltėliai, kaip ir tada.

Nes valdžioj - parsidavėliai.

Lietuva yra valdoma iš išorės.

Panarpliokim keisą;)

keisas
dėžė kompiuterio dalims sudėti lagaminas

Jaunimas:)


 

Be akcento


Misteris Donelaitis kalba be akcento.

mister
as a title of courtesy before a man's Christian name, mid-15c., unaccented variant of master. As a form of address, without a name and with a tinge of rudeness, from 1760.

1. Balta.ruse 2014-04-18 08:09 IP: 78.62.137.18 
Teisingai! Ir as sakau-ckolko mozno kvailuoti! Ir dar tie lietuviai ir rasyti nemoka. Be jokiu taskiuku ir pauksciuku komentarus raso. Kosmaras! Truksta zodziu! Aciu, kad liaudote is pacio ryto ir man issikrauti ir nepasitenkinima isreiksti. :)

Apipavidalintojas kažkodėl neleido man įkelt šį komentarą:

duonis sf.; R355, sm. [K]; B, CI760 = donis 1: Karaliai ant žemės nuog ko ima muitą, arba duonį? BtMt17,25. Parodykit man piningą duonies I. Prekiotojai ... kasmets moka duonį A1884,12. 

Krikščionis = Christian  =  Kristijonas

Pirmieji dvarai Lietuvoj - bažnyčios

Kunigystė = baudžiava. 

Kyrie eleison - nuo Kirų dinastijos. 

Toks tas šitų krikščionių Viešpats - Kiras

Kirchė

Church

Dešimtinė

Duona

Kasdienės mūsų duonos duok mums, Viešpatie. 

duonyla scom. ms. kas duoda: ^ Stovi duonyla lauko gale, kurs ateit, tam duost (kibis) N, ST423.

Krikščionis Kristijonas Donelaitis sveikina būrus su Velykom, be akcento.
Kosher


Kosher – Yinglish, not in its religious or Yiddish meanings, but only in five slang senses: authentic, trustworthy, legitimate, fair, and approved by a higher source. Its pronunciation, as "kōsher", is another distinguishing factor, as in true Yiddish it is pronounced "kūsher" or "kösher"

Yinglish, not German.

Ripleisinam vėl.

... authentic, trustworthy, legitimate, fair, and approved by a higher source...

Kosher.

Purim - ‘New Dawn’ of Revolutionary Consciousness.

Kosher.

Štai kokius argumentus dėsto buvęs V. Putino patarėjas:

1. Ukraina de facto sutiko „išoriniam valdymui“ – klausimus, susijusius su nacionalinės valdžios įvedimu į vidaus politiką, nuo šiol spręs išorinės Ukrainai jėgos. Šios išorinės jėgos – Vakarai ir Rusija. Kaip Ukrainos atžvilgiu elgėsi Vakarai, galima spręsti iš to, kaip JAV ir Didžioji Britanija vykdo įsipareigojimus Ukrainai dėl Budapešto memorandumo. Kaip įsipareigojimus Ukrainai vykdo dabartinis Rusijos režimas, aiškinti nereikia. Kitaip tariant, šiuo pareiškimu legalizuojamas de facto išorinis Ukrainos valdymas.

2. Dokumente nėra reikalavimų išvesti iš Ukrainos teritorijos Rusijos kariuomenę, taip pat ir Vyriausiosios žvalgybos valdybos, Federalinės saugumo tarnybos, Specialiųjų operacijų pajėgų ir kitus karius. T. y. jų buvimas Ukrainoje de facto legalizuotas.

3. Dokumente apskritai neminima Rusijos agresija. Jame nėra nė žodžio apie V. Putino režimo karą prieš Ukrainą. Dabar netgi pats rusų agresijos faktas legalizuotas.

4. Dokumente nėra nė žodžio apie Ukrainos teritorinio vientisumo išsaugojimą. Jame netgi dabartinio Rusijos režimo atstovų lygiu negarantuotas tarptautinis Ukrainos sienų pripažinimas. Kitaip tariant, legalizuotas jų pažeidimas.

5. Dokumente nėra nė žodžio apie Krymą. T. y. apie tai, kad Rusijos įvykdytas Krymo užgrobimas, okupacija, aneksavimas de facto legalizuotas tarptautiniu susitarimu, dalyvaujant Ukrainos valdžiai (nes Ukrainos valdžia pasirašė pareiškimą kartu su agresoriumi po Krymo aneksijos).

6. Konstitucinis procesas Ukrainoje dabar vyks pagal „inkliuzyvinę formulę, dalyvaujat regionams“, t. y. jis suteikia legalų pagrindą separatistams likviduoti unitarinį Ukrainos valstybės charakterį.

7. Visiems separatistams suteikiama amnestija.

8. Pastatų, įstaigų atlaisvinimas, taip pat „savigynos“ nuginklavimas Ukrainos rytuose neesminis, nes visų pirma pirmuosius ir taip reikėjo atlaisvinti, o antrieji šiaip ar taip turėjo nusiginkluoti. Antra, dėl to, kad Ženevos pareiškimu visiems separatistams dabar suteikta amnestija, jie dabar praleis laiką ne kalėjime, o už derybų stalo, kurdami, taip sakant, naują Ukrainos Konstituciją.

9. „Inkliuzyvinis, dalyvaujant regionams“ Konstitucijos rengimo procesas lemia federatyvinį Ukrainos charakterį, kuris neturi pastebimo visuomenės palaikymo nei šalyje, nei kuriame nors Ukrainos regione, ir neišvengiamą jos padalijimą.

10. Federalizacijos proceso pasekmės perregimos ir visiškai nuspėjamos – separatistų lyderiai patenka į regionų valdžios institucijas, o paskui (su rusų komandosų pagalba ar be jos) kartoja savo regionuose puikiai žinomą Krymo scenarijų.

11. Federalizacijos proceso rezultatas – net ne Federalinės Ukrainos sukūrimas, apie ką prieš kelias dienas pranešė Temirgalijevas, o sukūrimas Naujosios Rusijos (nuo Charkovo iki Odesos), kurią su tokiu įkvėpimu apdainavo V. Putinas.

12. Prezidento ir parlamento rinkimų organizavimas dokumentu negarantuotas. S. Lavrovas trumpoje spaudos konferencijoje specialiai tai pabrėžė, o tai reiškia, kad rusų agentai toliau jiems trukdys, o rusų valdžia toliau kalbės, kad valdžia Kijeve neteisėta (kaip šiandien ir toliau kartoja V. Putinas).

13. Kaip rašoma dokumente, bent kiek rimčiau organizuotos jėgos, galinčios atlaikyti rusų agresiją (Maidano savigyna, Automaidanas, „Pravyj sektor“), be abejonės, bus sunaikintos. Galiausiai neliks nieko, kas galėtų apginti Ukrainą. Oficialios Ukrainos kariuomenės, milicijos, specialiosios paskirties būrių veiksmus visi matėme.

14. Jei šios naujos jėgos – būsimų naujos Ukrainos jėgos struktūrų užuomazgos – nevykdys Ženevos pareiškimo reikalavimų, ant jų užsiundys Avakovo miliciją, kurioje gausu „Berkut“ narių ir panašių buvusio režimo veikėjų, kurių veiksmų pobūdis buvo pademonstruotas per Aleksandro Muzyčkos žmogžudystę, taip pat tada, kai Charkovo milicija sumušė Kijevo savanorius Poltavos kelyje. Kaip žinoma, mušdami ir tyčiodamiesi, milicininkai kartojo: „Čia tauMaidaną.“
 
Dar vakar tokie veiksmai jiems neteisėti, gresiantys bausmėmis, šiandien jie jau visiškai teisėti.

15. Priešingai nei Ukraina, kuri pagal šį susitarimą dabar turės pasirašyti, sulauks Vakarų spaudimo ir reguliarių Rusijos URM isterijų, Rusijos pusė savo įsipareigojimus (Beje, kokių? Pareiškimo tekste apie juos neužsimenama) vykdys taip, kaip vykdė Budapešto memorandumo įsipareigojimus.

16. Tuo metu, kai Ukrainos įstojimo į NATO palaikymas šalyje sustiprėjo, o kai kurių apklausų duomenimis, viršijo 50 proc. netgi pietuose ir rytuose, Ukrainos valdžia pasirašė po šalies statusu ne bloke. T. y. garantavo naujas agresijas ir intervencijas iš rytinės kaimynės pusės, kai tik ši įsigeis.

17. Ukrainiečiai, kitaip tariant, iš jūsų ne tik klastingai ir niekšiškai atėmė Krymą. Dabar jūsų ir viso pasaulio akyse, su Vakarų garantija su dabartinės Ukrainos valdžios sutikimu „visiškai teisėtai“ atims Naująją Rusiją (deja, dabar tai jau ne Federacinė Ukraina, su tuo jau de facto sutiko dabartinė Ukrainos valdžia), skaldys šalį, žudys patriotus, likviduos, tegu ir menką, bet stabilų šansą dalyvauti kolektyvinio saugumo sistemoje, naikins bet kokios apsaugos nuo chamiškojo „brolio“ galimybę, na ir smulkmena – valdys jus iš išorės.

Trumpai tariant, kaip jus jau daug kartų įspėjau šio tinklaraščio puslapiuose, tai, kas įvyko – Miunchenas-2014.

Tiksliau, tai baisiau už Miuncheną.

Tada buvo tik taikymasis su agresoriumi, o dabar ne tik taikymasis, bet ir nacionalinė išdavystė.

Kaip jus ir įspėjau, reidinį didelės Europos valstybės užgrobimą galima įvykdyti ir be tankų.

Svarbiausia, kad valdžioje būtų išdavikai.

Arba intellectually challenged.

Arba atvirkščiai.

Apskritai didelio skirtumo nėra.

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 

koserė̃ sf. (3a) [K]; R247, MŽ
1. gerklė; balsas: Balso padargas susideda iš plaučių su gerklomis, koserės (trachea) ir priekoserio (larynx) rš. Prasižios lūpos, ir iš jo koserės plaukia skardus, žemas balsas rš. | Petras turi gerą koserę: kap užrėkia, tai net pirkios langai skamba Pns. Jo koserė̃s kap vilko neperrėksi Kb. Na ir koserė̃ to vaiko, kad net girdėti pas mus rėkiant Lš. | prk.: Sunkiai suprunkštė garvežio koserė rš. ^ Paleido koserę ir rėkauja J.Jabl. Šaukė visa savo kosere (visu balsu) LzP. Neduok savo liežuviui pjauti savo koserės (nepakenk sau kalbėdamas) Lp.
2. ryklė; burna: Dar ims ir užsikimš koserė nuo tokio didelio kąsnio rš. Pradėjo boba mėtyt kavalkais sūrį diedu[i] koserė̃n (ps.) Vs. Lukštai grikių springsti koserė̃j Drsk. Pilną koserę prikišo duonos Rod. Jei rado spirginį, tai koserėn Lp. Visą kóserę išsiplikino J. Koserėn pylė A1884,338. Išžiojo kóserę Vlkv. Karšti kopūstai – išdegsi koserę! Dkš. Duok vandenio suptert: koserė džiūna Rod. Ale busilo ir koserė̃, kad varlę nuryja nesukramtęs Mrs. | prk.: Al ir koserė̃ (gobšumas): du namus turi ir dar nori! Azr. ^ Gatavi karveliai koserė̃n nebėga, reikia darbuit Rod. Kepti karveliai niekam koserėn nelekia Lp. 
į kóserę sė́sti įkyrėti: Sėdos anys man karčiai koserėn Arm.

iš visõs koserė̃s garsiai: Girtuoklis pradėjo iš visos koserės kriokti prš. Išskrenda dvi vištos ir, kvaksėdamos iš visos koserės, lekia gatve rš.

kóserę užčiáupti nutilti, nutildyti: Užčiáupk kóserę, o ne, tai aš tau užčiaupsiu Ldvn.

kóserę uždarýti nutilti: Uždaryk savo koserę, nustok pliaukšti! Krok.

kóserę užkim̃šti nutildyti: Aš tau kóserę užkim̃šiu! Lp.

kóserę sulaikýti; Mrs nutilti.

kóserę pri[si]pìlti pasigerti: Tu savo koserės niekad nepripili Lp. Parėjo dainuodamas, mieste 
prisipylęs koserę Mrj.

per kóserę išléisti pragerti: Jis visą turtą išléido per kóserę Brt.

per kóserę važiúoti būti pragertam: Per tavo koserę visi mano turtai važiuoja Lp.

pilnà koserė̃ sotus: Niekada jo koserė nepilna Dg.

prãgaro koserė̃ besotis: Sakau, nors dirstelsiu, kaip tos pragaro koserės atrodo V.Mont.

Kaip tos pragaro koserės atrodo?

Niekada jo koserė nepilna:) 

O jūs  ko dabar paleidot koserę?

Namų darbus paruošėt, shmo?

shmo - shortened version of 'shmock' or 'shmearal', see 'shnuk'

Matot, kad Delfi udf.by klauso?

Sėdos anys man karčiai koserėn:)

Ne?

The Four Nations

Patinka?

O šita?

Ko aš taip?

Ar Viduramžių Europos universitetuose be Abraomo apsieita?

Kažin.

Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis.


Parish

Pamaišykim, pamaišykim!

Babelis.

Yes!

Primordium.

Μαρδοχαῖος.

Ραβδοῦχοι...

Kyrie eleison.

Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis.

The "Nations" appeared in the second half of the twelfth century; they were mentioned in the Bull of Honorius III in 1222; later they formed a distinct body. By 1249 the four nations existed with their procurators, their rights (more or less well-defined), and their keen rivalries: the nations were the French, English, Normans, and Picards. After the Hundred Years' War the English nation was replaced by the Germanic.

Universitetas glūpiems studentams išaiškindavo, iš kokios anie nacijos yra.

Universitetas gi!


Polish?

Not Polish:(

Anglija karą pralaimėjo...

Tai Paryžiaus Universiteto Mokslininkai ėmė kitaip tyčinti.

Tyčia ripleisino inglišus germanais.

O ko jie pralaimėjo?

Rėpliokit salon, ripleisintieji!

The Four Nations:)


O kas ten dešiniau boluoja?

Bene Natio Nationis?


Kokie bjaurukai!

Neišmano valdymo reikalų.

Neišmanė.

Bet išmoko...

Namų darbus paruošė ir išmoko.

Žvalgas propagandistas


Galiausiai jį, kaip mokantį kelias užsienio kalbas ir puikiai valdantį plunksną, užverbavo dirbti žvalgyboje.

Kanadoje, vėliau Portugalijoje ir Ispanijoje jis dirbo sovietų propagandistu.

Turėk savus herojus.

Estonians are solid, Latvians are stolid, Lithuanians are squalid?

 


2014-04-18

Valdžia bijo piliečių

Referendumus mūsų valdžia blokuoja.

Šių metų kovo viduryje sociologinių tyrimų įmonė „Vilmorus“ atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą, kurioje buvo užduoti ir du klausimai, susiję su referendumais dėl žemės ir dėl lito išsaugojimo.  „Alkas.lt“ gavo leidimą publikuoti šios apklausos rezultatus. Pateikiame plačiajai auditorijai abu klausimus ir atsakymus į juos.

Klausimas: Ar referendume pritartumėte, jog būtų sugrąžinta iki 2003 metų galiojusi  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47-ojo straipsnio nuostata, kad: „Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.“?

Atsakymas:
Pritarčiau – 56,0%
Nepritarčiau – 24,3%
Referendume nedalyvaučiau – 18,3%
Neatsakė – 1,4%
Klausimas: Ar pritariate, kad dėl lito atsisakymo ir euro įvedimo turėtų būti surengtas referendumas?

Atsakymas:
Pritariu 58,1%
Nepritariu 39,7%
Neatsakė 2,2%
Taigi, viešas konfliktas kyla ne vien dėl žemės nuosavybės ar dėl lito išsaugojimo, bet dėl valdančiųjų teisės valdyti, nepaisant tautos valios.

Valdantieji yra įsitikinę, kad jie „žino geriau“, o piliečiai esą yra „suklaidinti“.

Kodėl valdantieji nebeturi įtakos piliečių nuomonei?

Nors Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas irVyriausybė, o Seimas: pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai; Ministro Pirmininko postą mūsų pilietikai politikai vertina labiau
 

- kur kas labiau, nes prie Pinigų Šaltinio juk tiedu akiniuočiai:


Partija, laimėjusi rinkimus, kuriems laimėti reikia pinigų, abiem nupaveiksluotais atvejais taikosi prie Pinigų Šaltinio.

Nes „žino geriau“, ką padirbo, o piliečiai esą yra „suklaidinti“.

O mus, piliečius, palieka Palūkanų Slibinui ėsti.

 Tai ko stebėtis?
 
 
7 straipsnis
Galioja tik paskelbti įstatymai.


Kur ir kaip paskelbta Sutartis, kuria vis remiasi valdžia, blokuodama referendumus?

5 straipsnis
Valdžios galias riboja Konstitucija.


5 straipsnis
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.


Tai bent tarnautojai...

7 straipsnis
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
 


Joks.

Kas čia?

4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.


Konstitucija - mūsų

Magiškas Ratas Lietuwoje


PZU įsigijo „Lietuvos draudimą”.

Deloitte Advisory Sp. z o.o.” buvo finansinis PZU patarėjas, įsigyjant turtą Baltijos šalyse,

ši bendrovė atliko įsigyjamo verslo vertinimą, kompleksiškai vertinant draudimo, finansinius ir mokesčių klausimus. “Ernst & Young” buvo finansinis PZU patarėjas įsigyjant „Link4”, ši bendrovė atliko įsigyjamo verslo vertinimą, kompleksiškai vertinant draudimo, finansinius ir mokesčių klausimus. “Deutsche Bank” dalyvavo kaip finansinis patarėjas, pateikęs PZU vadovų tarybai savo nuomonę dėl Baltijos šalių turto įsigijimo. „Linklatersįgyvendino teisinę verslo įsigijimo dalį, padedant Baltijos šalių teisinei bendrovei “Sorainen”.

Linklaters LLP – tarptautinė teisinių paslaugų įmonė, vienijanti 2 680 advokatų, priklausanti Magiškąjam Ratui, įsikūrusi Londone.

Magiškojo rato advokatų kontoros (angl. Magic Circle) – 5 pirmaujančios Jungtinės Karalystės teisinių paslaugų įmonės.

Magic Circle.

Skatulės ūbas.


Bill, bill, bill. Or do I mean thrill, thrill, thrill?


Limited Liability.

Lawyer loja?


PZU Lietuwa.

Unija.

A Kind Of...

A Kind Of Magic?*


Tada rašiau PZU Lietuvon, klausdamas, iš kur jie ištraukė, kad vairavau girtas.

PZU Lietuva nesiteikė man paaiškinti.

O dabar jau aiškiau, kodėl - toji PZU Lietuva juk yra PZU Lietuwa, p*z*u Lietuva.

Ir Kelių policijos atsakymą man, kurį viršuj matot, siųstą registruotu laišku, Lietuvos paštas (?) pradaigojo, šaip ne taip tepavyko kopiją gaut.

Magija.

Vytis Lietuwos...

 * Magijos dėka Gūglės bloggeryje šitie popieriai dokumentai patapo nebeįskaitomais (seniau taip nebuvo), bet juos galima skaityti parsisiųsdinus.

P.S. Pasakojo, kad mūsų tautiniai advokatai televizoriuj skundės, kad teisingumas ant Lietuvos pagedo...

Gal ir juos Magiškasis Ratas Lietuwoje prispaudė:)

Facultas Sacrae

Decanus et Facultas Sacrae Theologiae almae Universitatis Parisiensis, omnibus, ad quos praesens scriptum pervenerit, salutem in eo qui est vera Salus.

Sacrae:

The name is derived from the Latin (os) sacrum, (sacer, sacra, sacrum, "sacred"), a translation of the Greek hieron (osteon), meaning sacred or strong bone. Since the sacrum is the seat of the organs of procreation, animal sacrums were offered in sacrifices.

Subtana.

Faculty: power, ability, wealthA faculty is a licence to carry out work. Any work carried out in the absence of a faculty is illegal.

It covers all parish churches and those licensed for public worship, that is to say all repairs, alterations or extension to a church building or changes to its contents or churchyard.

Buožinyčia.


Kunigystė.

Dwars.

Žalgiris nenarakiai

Vilniaus centre dangų per pietus užtemdė juodi dūmai. Netoli buvusių Sporto rūmų ir Karaliaus Mindaugo tilto užsiliepsnojo gyvenamojo namo stogas.

Per incidentą žmonės nenukentėjo. Tačiau portalo lrytas.lt duomenimis, tuo metu, kai kilo gaisras, ant stogo buvo mažiausiai vienas vyras. Dėl incidento jį ištiko emocinis sukrėtimas, todėl vyriškis trumpai pabendravo su medikais.

O su kuo dar?

Šįsyk gaisrininkai fotosesijos nesurengė... 

Viršutiniuose šio namo aukštuose įrengti butai ir apartamentai. Pirmame namo aukšte įsikūręs bankas, grožio salonas, advokatų kontora, kitos įstaigos.


2. jau prasidejo.. 2014-04-18 13:01IP: 193.107.17.71
putinas puola,zali zmogeliukai ateina,visi ginklus i rankas ir i ataka

3. wacekas 2014-04-18 13:07 IP: 85.206.130.223
saslus kepe
 
6. Kaunietis 2014-04-18 13:09 IP: 88.222.145.131
Putinas padegė. Pats atėjo ir padegė.

8. xxxx 2014-04-18 13:12 IP: 78.157.82.22

Juokai menki.

Lyg tyčia, bet nenarakiai, vakar šneka išėjo apie Sporto rūmus, kurie šiame apipavidalintojo rašinyje pavadinti buvusiais Sporto rūmais.

Taigi, vakar ir išsiaiškinom, kad Sporto rūmus


narakiai nusipirko toks „Žalgirietis“ Romanovas, kuris dabar, kaip žalgiriečiui ir priklauso, Maskvoj, nusipirko sykiu su „Žalgirio“ stadionu,  

su atviru plaukimo baseinu

kuriame sovietmečiu teko paplaukiot, ir dar su kažkuo.

O paskui paaiškėjo, kad tie Sporto rūmai stovi žydų kapinėse.

Buvo buvo, kaip nebuvo

Tie lietuviai!

Karaliui Mindaugui apartamentus žydų kapinėse stato!  

Vat jiems ir bausmė!

Usienio reikalai ne užsieny.

Čia gal užtat, kad anapus upės, kaip kad anapus Reino? 

"Visi sprendimai viešai apsvarstyti, įvertinti ekspertų, institucijų ir jie nieko bendro neturi su žydų kapinių niekinimu, nes yra už buvusios kapinių ribos. Čia vyksta sąmoningas arba nesąmoningas visuomenės klaidinimas. O gal žmonės apsiriko adresu, gal kalbama apie neseniai pateiktus siūlymus dėl Sporto rūmų, kurie tiesiogiai ant buvusių žydų kapinių teritorijos pakliuvo, vystymo", - svarstė architektas K.Pempė.

Gal narakiai, gal nenarakiai pakliuvo.
.
Vilniaus sporto rūmai – pastatas Vilniaus miesto centre. Rūmai pradėti stayti 1965 m., baigti – 1971 m. Eduardo Chlomausko bei jo kolegų suprojektuoti rūmai turi neįprastą bangos ar laivo pavidalo stogo formą (laikančiąją konstrukciją sukūrė H. V. Karvelis).

Rūmai ilgą laiką buvo vienu iš miesto simbolių.
.
2013 m. lapkritį rūmuose surengtas VCO ROCK muzikos renginys. Nors tuo metu jau nebeveikė šildymas, kanalizacija, priešgaisrinės sistemos, renginį suorganizuoti pavyko.

Kaip?

Kapinėse?
.
Žydų?


Narakiai, narakiai.
.

Tiem galima...
.