2014-04-19

Kosher


Kosher – Yinglish, not in its religious or Yiddish meanings, but only in five slang senses: authentic, trustworthy, legitimate, fair, and approved by a higher source. Its pronunciation, as "kōsher", is another distinguishing factor, as in true Yiddish it is pronounced "kūsher" or "kösher"

Yinglish, not German.

Ripleisinam vėl.

... authentic, trustworthy, legitimate, fair, and approved by a higher source...

Kosher.

Purim - ‘New Dawn’ of Revolutionary Consciousness.

Kosher.

Štai kokius argumentus dėsto buvęs V. Putino patarėjas:

1. Ukraina de facto sutiko „išoriniam valdymui“ – klausimus, susijusius su nacionalinės valdžios įvedimu į vidaus politiką, nuo šiol spręs išorinės Ukrainai jėgos. Šios išorinės jėgos – Vakarai ir Rusija. Kaip Ukrainos atžvilgiu elgėsi Vakarai, galima spręsti iš to, kaip JAV ir Didžioji Britanija vykdo įsipareigojimus Ukrainai dėl Budapešto memorandumo. Kaip įsipareigojimus Ukrainai vykdo dabartinis Rusijos režimas, aiškinti nereikia. Kitaip tariant, šiuo pareiškimu legalizuojamas de facto išorinis Ukrainos valdymas.

2. Dokumente nėra reikalavimų išvesti iš Ukrainos teritorijos Rusijos kariuomenę, taip pat ir Vyriausiosios žvalgybos valdybos, Federalinės saugumo tarnybos, Specialiųjų operacijų pajėgų ir kitus karius. T. y. jų buvimas Ukrainoje de facto legalizuotas.

3. Dokumente apskritai neminima Rusijos agresija. Jame nėra nė žodžio apie V. Putino režimo karą prieš Ukrainą. Dabar netgi pats rusų agresijos faktas legalizuotas.

4. Dokumente nėra nė žodžio apie Ukrainos teritorinio vientisumo išsaugojimą. Jame netgi dabartinio Rusijos režimo atstovų lygiu negarantuotas tarptautinis Ukrainos sienų pripažinimas. Kitaip tariant, legalizuotas jų pažeidimas.

5. Dokumente nėra nė žodžio apie Krymą. T. y. apie tai, kad Rusijos įvykdytas Krymo užgrobimas, okupacija, aneksavimas de facto legalizuotas tarptautiniu susitarimu, dalyvaujant Ukrainos valdžiai (nes Ukrainos valdžia pasirašė pareiškimą kartu su agresoriumi po Krymo aneksijos).

6. Konstitucinis procesas Ukrainoje dabar vyks pagal „inkliuzyvinę formulę, dalyvaujat regionams“, t. y. jis suteikia legalų pagrindą separatistams likviduoti unitarinį Ukrainos valstybės charakterį.

7. Visiems separatistams suteikiama amnestija.

8. Pastatų, įstaigų atlaisvinimas, taip pat „savigynos“ nuginklavimas Ukrainos rytuose neesminis, nes visų pirma pirmuosius ir taip reikėjo atlaisvinti, o antrieji šiaip ar taip turėjo nusiginkluoti. Antra, dėl to, kad Ženevos pareiškimu visiems separatistams dabar suteikta amnestija, jie dabar praleis laiką ne kalėjime, o už derybų stalo, kurdami, taip sakant, naują Ukrainos Konstituciją.

9. „Inkliuzyvinis, dalyvaujant regionams“ Konstitucijos rengimo procesas lemia federatyvinį Ukrainos charakterį, kuris neturi pastebimo visuomenės palaikymo nei šalyje, nei kuriame nors Ukrainos regione, ir neišvengiamą jos padalijimą.

10. Federalizacijos proceso pasekmės perregimos ir visiškai nuspėjamos – separatistų lyderiai patenka į regionų valdžios institucijas, o paskui (su rusų komandosų pagalba ar be jos) kartoja savo regionuose puikiai žinomą Krymo scenarijų.

11. Federalizacijos proceso rezultatas – net ne Federalinės Ukrainos sukūrimas, apie ką prieš kelias dienas pranešė Temirgalijevas, o sukūrimas Naujosios Rusijos (nuo Charkovo iki Odesos), kurią su tokiu įkvėpimu apdainavo V. Putinas.

12. Prezidento ir parlamento rinkimų organizavimas dokumentu negarantuotas. S. Lavrovas trumpoje spaudos konferencijoje specialiai tai pabrėžė, o tai reiškia, kad rusų agentai toliau jiems trukdys, o rusų valdžia toliau kalbės, kad valdžia Kijeve neteisėta (kaip šiandien ir toliau kartoja V. Putinas).

13. Kaip rašoma dokumente, bent kiek rimčiau organizuotos jėgos, galinčios atlaikyti rusų agresiją (Maidano savigyna, Automaidanas, „Pravyj sektor“), be abejonės, bus sunaikintos. Galiausiai neliks nieko, kas galėtų apginti Ukrainą. Oficialios Ukrainos kariuomenės, milicijos, specialiosios paskirties būrių veiksmus visi matėme.

14. Jei šios naujos jėgos – būsimų naujos Ukrainos jėgos struktūrų užuomazgos – nevykdys Ženevos pareiškimo reikalavimų, ant jų užsiundys Avakovo miliciją, kurioje gausu „Berkut“ narių ir panašių buvusio režimo veikėjų, kurių veiksmų pobūdis buvo pademonstruotas per Aleksandro Muzyčkos žmogžudystę, taip pat tada, kai Charkovo milicija sumušė Kijevo savanorius Poltavos kelyje. Kaip žinoma, mušdami ir tyčiodamiesi, milicininkai kartojo: „Čia tauMaidaną.“
 
Dar vakar tokie veiksmai jiems neteisėti, gresiantys bausmėmis, šiandien jie jau visiškai teisėti.

15. Priešingai nei Ukraina, kuri pagal šį susitarimą dabar turės pasirašyti, sulauks Vakarų spaudimo ir reguliarių Rusijos URM isterijų, Rusijos pusė savo įsipareigojimus (Beje, kokių? Pareiškimo tekste apie juos neužsimenama) vykdys taip, kaip vykdė Budapešto memorandumo įsipareigojimus.

16. Tuo metu, kai Ukrainos įstojimo į NATO palaikymas šalyje sustiprėjo, o kai kurių apklausų duomenimis, viršijo 50 proc. netgi pietuose ir rytuose, Ukrainos valdžia pasirašė po šalies statusu ne bloke. T. y. garantavo naujas agresijas ir intervencijas iš rytinės kaimynės pusės, kai tik ši įsigeis.

17. Ukrainiečiai, kitaip tariant, iš jūsų ne tik klastingai ir niekšiškai atėmė Krymą. Dabar jūsų ir viso pasaulio akyse, su Vakarų garantija su dabartinės Ukrainos valdžios sutikimu „visiškai teisėtai“ atims Naująją Rusiją (deja, dabar tai jau ne Federacinė Ukraina, su tuo jau de facto sutiko dabartinė Ukrainos valdžia), skaldys šalį, žudys patriotus, likviduos, tegu ir menką, bet stabilų šansą dalyvauti kolektyvinio saugumo sistemoje, naikins bet kokios apsaugos nuo chamiškojo „brolio“ galimybę, na ir smulkmena – valdys jus iš išorės.

Trumpai tariant, kaip jus jau daug kartų įspėjau šio tinklaraščio puslapiuose, tai, kas įvyko – Miunchenas-2014.

Tiksliau, tai baisiau už Miuncheną.

Tada buvo tik taikymasis su agresoriumi, o dabar ne tik taikymasis, bet ir nacionalinė išdavystė.

Kaip jus ir įspėjau, reidinį didelės Europos valstybės užgrobimą galima įvykdyti ir be tankų.

Svarbiausia, kad valdžioje būtų išdavikai.

Arba intellectually challenged.

Arba atvirkščiai.

Apskritai didelio skirtumo nėra.

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 

koserė̃ sf. (3a) [K]; R247, MŽ
1. gerklė; balsas: Balso padargas susideda iš plaučių su gerklomis, koserės (trachea) ir priekoserio (larynx) rš. Prasižios lūpos, ir iš jo koserės plaukia skardus, žemas balsas rš. | Petras turi gerą koserę: kap užrėkia, tai net pirkios langai skamba Pns. Jo koserė̃s kap vilko neperrėksi Kb. Na ir koserė̃ to vaiko, kad net girdėti pas mus rėkiant Lš. | prk.: Sunkiai suprunkštė garvežio koserė rš. ^ Paleido koserę ir rėkauja J.Jabl. Šaukė visa savo kosere (visu balsu) LzP. Neduok savo liežuviui pjauti savo koserės (nepakenk sau kalbėdamas) Lp.
2. ryklė; burna: Dar ims ir užsikimš koserė nuo tokio didelio kąsnio rš. Pradėjo boba mėtyt kavalkais sūrį diedu[i] koserė̃n (ps.) Vs. Lukštai grikių springsti koserė̃j Drsk. Pilną koserę prikišo duonos Rod. Jei rado spirginį, tai koserėn Lp. Visą kóserę išsiplikino J. Koserėn pylė A1884,338. Išžiojo kóserę Vlkv. Karšti kopūstai – išdegsi koserę! Dkš. Duok vandenio suptert: koserė džiūna Rod. Ale busilo ir koserė̃, kad varlę nuryja nesukramtęs Mrs. | prk.: Al ir koserė̃ (gobšumas): du namus turi ir dar nori! Azr. ^ Gatavi karveliai koserė̃n nebėga, reikia darbuit Rod. Kepti karveliai niekam koserėn nelekia Lp. 
į kóserę sė́sti įkyrėti: Sėdos anys man karčiai koserėn Arm.

iš visõs koserė̃s garsiai: Girtuoklis pradėjo iš visos koserės kriokti prš. Išskrenda dvi vištos ir, kvaksėdamos iš visos koserės, lekia gatve rš.

kóserę užčiáupti nutilti, nutildyti: Užčiáupk kóserę, o ne, tai aš tau užčiaupsiu Ldvn.

kóserę uždarýti nutilti: Uždaryk savo koserę, nustok pliaukšti! Krok.

kóserę užkim̃šti nutildyti: Aš tau kóserę užkim̃šiu! Lp.

kóserę sulaikýti; Mrs nutilti.

kóserę pri[si]pìlti pasigerti: Tu savo koserės niekad nepripili Lp. Parėjo dainuodamas, mieste 
prisipylęs koserę Mrj.

per kóserę išléisti pragerti: Jis visą turtą išléido per kóserę Brt.

per kóserę važiúoti būti pragertam: Per tavo koserę visi mano turtai važiuoja Lp.

pilnà koserė̃ sotus: Niekada jo koserė nepilna Dg.

prãgaro koserė̃ besotis: Sakau, nors dirstelsiu, kaip tos pragaro koserės atrodo V.Mont.

Kaip tos pragaro koserės atrodo?

Niekada jo koserė nepilna:) 

O jūs  ko dabar paleidot koserę?

Namų darbus paruošėt, shmo?

shmo - shortened version of 'shmock' or 'shmearal', see 'shnuk'

Matot, kad Delfi udf.by klauso?

Sėdos anys man karčiai koserėn:)

Ne?

Komentarų nėra: