2014-07-05

Outsider

Insider.

idiot (n.)
early 14c., "person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning;" also in Middle English "simple man, uneducated person, layman" (late 14c.), from Old French idiote "uneducated or ignorant person" (12c.), from Latin idiota "ordinary person, layman; outsider," in Late Latin "uneducated or ignorant person," from Greek idiotes "layman, person lacking professional skill" (opposed to writer, soldier, skilled workman), literally "private person (as opposed to one taking part in public affairs)," used patronizingly for "ignorant person," from idios "one's own" (see idiom).
Paslaptis.

Big Secret.

Biggest One:) 

Paslaptorius.Don't Go Planet


Valstybinis turizmo departamentas teigė, kad penktadienio ryte (8 val.!!!) kreipėsi į „Go Planet Travel“ direktorių ir akcininkus, prašydamas nedelsiant informuoti departamentą, kaip bus sprendžiama susidariusi situacija bei informuoti turistus apie prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

„Stebime ir aiškinamės situaciją, todėl tolimesni departamento veiksmai priklausys nuo priimtų bendrovės sprendimų, vykdant įsipareigojimus turistams. Gavę bendrovės informaciją, nedelsiant ją paskelbsime departamento interneto svetainėje. Rekomendacijas turistams galėsime pateikti tik gavę bendrovės atsakymus“, - teigiama komentare.

Valstybinis turizmo departamentas „Go Planet Travel“ kelionių organizatoriaus leidimą išdavė 2013 m. gegužės 1 d.

Valstybiškai.

Net metus ir 2 mėnesius!

Net 8 val. ryto (!!!) kreipėsi į „Go Planet Travel“ direktorių ir akcininkus, prašydamas nedelsiant informuoti departamentą, kaip bus sprendžiama susidariusi situacija!

Valstybinio turizmo departure... departamento

 department (n.) 
mid-15c., "a going away, act of leaving," from Old French departement (12c.) "division, sharing out; divorce, parting," from Late Latin departire (see depart). French department meant "group of people" (as well as "departure"), from which English borrowed the sense of "separate division, separate business assigned to someone in a larger organization" (c.1735). Meaning "separate division of a government" is from 1769. As an administrative district in France, from 1792.
Departamentas, deportacija - čia tai aišku.

Teleportacija

Tik bendrovė - prie ko?

Kas čia ir kieno bendrai?

2 beñdras, smob. (2), beñdras, -ė̃ (4) DP132
1. bičiulis, draugas: Kraitvežis su beñdrais steigia dar pavogti ližę, pečšluostį, pagaikštį ir kačergą JR47. Kur tavo bendrùs palikai? Šauk. Gerai, būsim bendraĩ BM237. Juodu bendrauja, juodu beñdrai KI515. Ginklo beñdrai K.Būg. Tarė savo bendrui S.Dauk. Mergiščia juodakė su savo bendre nuėjo namo V.Piet. Paskutinį kartelį susirinko visos bendrės, visos seselės JD1190.
2. R, KI96 dalininkas: Kurs bendrovėje gyvena, tas beñdras J.

Go go!

LRT  "Klasikos" radijas ką tik pranešė, kad tolimam krašte įstrigusiais mūsų elertiečiais pasirūpino  turkų bendrovė.

Gal mūsų bendrapiliečiai?Go Planet!

Idiota

Paprasto žmogaus problemos.

Paprasto žmogaus lūkesčiai.

Statistika paprastam žmogui. 

Paprastam darbo žmogui...

Kiek rūpesčių politikams... 

Chair person.

Ordinary person.

idiot (n.)
early 14c., "person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning;" also in Middle English "simple man, uneducated person, layman" (late 14c.), from Old French idiote "uneducated or ignorant person" (12c.), from Latin idiota "ordinary person, layman; outsider," in Late Latin "uneducated or ignorant person," from Greek idiotes "layman, person lacking professional skill" (opposed to writer, soldier, skilled workman), literally "private person (as opposed to one taking part in public affairs)," used patronizingly for "ignorant person," from idios "one's own" (see idiom).
Reader, suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself. [Mark Twain, c.1882]
Idiot box "television set" is from 1959; idiot light "dashboard warning signal" is attested from 1968. Idiot savant attested by 1870.

Reader, suppose you were an idiot.
And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself. [Mark Twain, c.1882]


2014-07-04

Масква ни сразу строилася

Чмо: 
Чмо - неопрятный, не следящий за собой, не умеющий постоять за себя человек. 
2) Чмо - Человек Морально Опущенный. 
3) Чмо - начальное значение — Человек, Мешающий Обществу.  

Например: Да ты видать чмо раз за базар не отвечаешь!


Ни сразу ...
 
schmoe (n.)
also schmo, "idiot, fool," 1948, euphemized form of schmuck.

Yiddish for an idiot or a cuckold. Essential loan word in New Yorkese English, along with all the other Yiddish insults. See also schmuck

That schmo just took my spot and flipped me the bird. Jerk. 

Kung Fu

Confucius' family and personal name respectively was Kong Qiu (孔丘 Kǒng Qiū). His courtesy name was Zhongni (仲尼 Zhòngní). In Chinese, he is most often known as Kongzi (孔子 Kǒng Zǐ, literally "Master Kong"). He is also known by the honorific Kong Fuzi (孔夫子 Kǒng Fūzǐ, literally "Master Kong"). In the Wade–Giles system of romanization, the honorific name is rendered as "K'ung Fu-tzu"

Kung fu (kin. gōngfū 功夫) – netaisyklingas ušu (武術) sinonimas. Terminas paplito vakarų kultūroje Honkongo kino produkcijos dėka nuo 1970 m.. Terminas pažodžiui reiškiantis „tobulai įvaldytą techniką“ iš esmės nenurodo ar jo atstovas yra virėjas, pianistas ar kovos meistras. Iš kur atsirado klaida? XIX a. misijonieriams tyrinėjant kinų kultūrą ko gero teko asistuoti ne vienai kovos menų demonstracijai. Iš vietinių girdėdami terminą „wushu gongfu“ – tobulai įvaldytas kovos menas, europiečiai nutarė jį sutrumpinti, palikdami antrą žodį.

„Kungfu“ terminas ėmė plisti po aktoriaus Bruce Lee mirties bei jo „įpėdinio“, aktoriaus ir kaskadininko Jackie Chan apogėjuje.

Taisyklinga.

It was developed in China after 1949.

Netaisyklinga.

In its original meaning, kung fu can refer to any skill achieved through hard work and practice, not necessarily martial arts.

Žaislai palėpėje...


Skylė Piliakalnyje

Elertė "Klasikos radijas" šįryt pamokino Konfucijaus žodžiais: norėdami atgaivinti valstybę, ištaisykite vardus.

Kas mums krikšto vardus davė, senuosius versdami pamiršti?

Kaip davė?

Kas čia?

Konfucijaus filosofijoje pabrėžiama individo ir valdžios moralė, teisingų socialinių santykių išlaikymas, teisingumas. Han dinastijos laikais ši mąstysena nustelbė kitas doktrinas (legizmą, daoizmą ir kt.). Konfucijaus ir kitų mąstytojų išmintis virto sistema, pavadinta 儒家 (rújiā). Vakaruose ji žinoma kaip konfucianizmas. Kongdzi (Kongzi) vardą į sulotynintą „Konfucijų“ pavertė jėzuitas Matteo Ricci.

Vertėjas vardą pavertė... 

Tikrasis vardas – 孔丘 Kǒng Qiū (Kong Čiu). Kong – plačiai paplitusi kiniška pavardė.

Kuningas?

Konfucijus.

Skylė Piliakalnyje. 

Kunegsgarbs.

Protėviai.

Protas

In Chinese, he is most often known as Kongzi (孔子 Kǒng Zǐ, literally "Master Kong")

Master Kong.

Master.

Kong Qiu (孔丘 Kǒng Qiū)

Kas iš Kongo skylę padarė? 

Hobson-Jobson

Diktantus gal dikti išgalvojo?

1 ×dìktas, -à (vok. dial. dicht) adj. (4)
1. tvirtas, stiprus: Dìktas vyras – galia su meška eiti grumtis Skd. Vaikis labai dìktas, jis neserga niekumet J. Diktõs kartos žmogus Šts. Pasirišk aną po kaklo su nediktu siūlu, kad lengviau būtum nutraukti Pln. Ans y[ra] diktų̃ kaulų Lc.
diktaĩ adv., dìktai: Diktaĩ jis padirba, daug pakelia J. Dìktai susiūk Slnt. Antsikasė diktai apkaltą skrynę M.Valanč.
2. kuris nemažos apimties, stambus, didelis: Vienas yra dìktas kambarys Prn. An kalno dìktas ūkis Ig. Dìktas akmuo, vos gali pakelti Trg. Čia reikia diktèsnio skersbalkio – toks neišlaikys Lž. Paliko vienas it senio diktasis dantis VP36. Pastačiau klėtelę dìktą JD540.
3. storas, nutukęs: Jo diktà moteriškė: kojos kap rąstagaliai Krok. Vaikas antrus da metus teina, o koks dìktas Šl. Ale jau ką jo pati diktà, tai neklausk Lš. | Kad jų marti jau diktà (laukiasi) Rdm.
4. žemas, storas, drūtas (apie balsą): Kas man? – atsiliepė dikčiáusiu balsu ant jaujos Rd.

Tvarka bus!

tight (adj.)
c.1400, tyght "dense, close, compact," from Middle English thight, from Old Norse þettr "watertight, close in texture, solid," and also from Old English -þiht (compare second element in meteþiht "stout from eating"), both from Proto-Germanic *thinhta- (cognates: Middle High German dihte "dense, thick," German dicht "dense, tight," Old High German gidigan, German gediegen "genuine, solid, worthy"), from PIE root *tenk- (2) "to become firm, curdle, thicken" (cognates: Irish techt "curdled, coagulated," Lithuanian tankus "close, tight," Persian tang "tight," Sanskrit tanakti "draws together, contracts").

Tankus...

Retas būsi - neišdygsi.

Išdygo daigas.

Diegas!

1 dagà sf. (4) saulės karštis: Tokia dagà, visi sėjimai išdegs Slnt. Šiandien būs didelė dagà – debesio nė vieno Šv.

2 dagà sf. (4)
1. dygimas, daiga: Kai užlyja, tai geresnė dagà Gs.
2. MŽ, K derlius, branda, pjūtis: Rugiai žyda, veikiai dagà būs Krg. Dobilų gaunam dvi dagì Prk. Labai prasta ropučių daga prš. Skūnėse sudegė visa daga prš. Dagos kriaušės (ankstyvos) N. ^ Kokia vaga, tokia ir daga Klp. Iki dagõs pritek naudos KlvK.

3 daga sf. B baimė.
???

Čia gi kas?

dago

Etymology

Alteration of diego (“Spaniard”), from Spanish Diego (“common Spanish name”) by law of Hobson-Jobson.

Hobson-Jobson is the short (and better-known) title of Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive, a historical dictionary of Anglo-Indian words and terms from Indian languages which came into use during the British rule of India.

Oho!

It was written by Henry Yule and Arthur C. Burnell and first published in 1886.

The title has been further analyzed in a paper by Traci Nagle, who notes firstly that such rhyming reduplication in English is generally either juvenile (as in Humpty Dumpty or hokey-pokey) or pejorative (as in namby-pamby or mumbo-jumbo) and that, further, Hobson and Jobson were stock characters in Victorian times, used to indicate a pair of yokels, clowns, or idiots (compare Thomson and Thompson). The title thus produced negative associations – being at best self-deprecatory on the part of the authors, suggesting themselves a pair of idiots – and reviewers reacted negatively to the title, generally praising the book but finding the title inappropriate. Indeed, anticipating this reaction, the title was kept secret – even from the publisher – until shortly before publication.

O.K.

Diego.

Etymology

From Santiago, from Latin Sanctus Iacobus (“Saint James”).

DiegasJokūbo...

Hobson-Jobson
1690s, hossen gossen, said to have been British soldiers' mangled Englishing of the Arabic cry they heard at Muharram processions in India, Ya Hasan! Ya Husayn! ("O Hassan! O Husain!"), mourning two grandsons of the Prophet who died fighting for the faith. Title of Yule & Burnell's 1886 glossary of Anglo-Indian words, and taken by linguists in naming the law of Hobson-Jobson, describing the effort to bring a new and strange word into harmony with the language.

Oi oi oi!

dago (n.)
1823, from Spanish Diego "James." Originally used of Spanish or Portuguese sailors on English or American ships; by 1900 it had broadened to include non-sailors and shifted to mean chiefly "Italian." James the Greater is the patron saint of Spain, and Diego as generic for "a Spaniard" is attested from 1610s.
;)
Spanish.

Išdygo diegas, ar nepradės diktuot?

O ką - jei jaučiasi diktas?

Kas tokie ligšiol diktavo?

2 diktas sm. „?“: Ar ne galva, ar ne diktas, ar ne puodynaitė... Ar ne akys, ar ne diktas, ar ne guzikaičiai TDrIV114(Vlk).

Ar ne galva?

Ar ne diktas?

2014-07-03

Tvarka griežtėja

Šitą

50 % > 40 % > 25 % > 0 %

rinkimų piramidę mūsų joje išrinktieji patobulino, ką tik:

M.Schulzo sugrįžimas į asamblėjos pirmininko postą


buvo viena sąlygų, kurias socialistai iškėlė mainais į paramą buvusio Liuksemburgo premjero konservatoriaus Jeano-Claude'o Junckerio kandidatūrai į Europos Komisijos vadovus.


J.-C.Junckerio kandidatūrą pateikė buvęs Europos Parlamentas. Jo paskyrimą į šias pareigas įnirtingai mėgino blokuoti Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovas Davidas Cameronas, tvirtinantis, kad Bendrijai reikia reformų, o ne eurokratų veteranų.


D.Cameronas laiko J.-C.Junckerį užkietėjusiu Europos federalistu, kuris nesiims reformų. Be to, britų premjeras teigia, jog sukuriamas pavojingas institucinis precedentas, nes J.-C.Junckerio kandidatūrą pasiūlė ne ES lyderiai, o Europarlamentas.

Anksčiau Bendrijos aukščiausios vykdomosios valdžios institucijos pirmininką rinkdavo ES lyderiai ir daugelis jų, kaip D.Cameronas, nenorėjo, kad parlamentui būtų leista aktyviau dalyvauti šiame procese.

Tačiau penktadienį viršūnių susitikime ES lyderiai 26 balsais prieš du patvirtino J.-C.Junckerio kandidatūrą, dėl kurios liepos 16 dieną balsuos Europarlamentas.


Keistas tas D.Cameronas...

Kam tie lyderiai?

Gal jis nesimokė tvarkos?

Sunku būtų tuo patikėt.

...

Kokia mistika!

Vokiškas žodis Junker yra kilęs iš Junger Herr ('jaunas ponas') ir reiškia 'dvarininkas' (angl. country squire). Daugelio junkerių giminių pavardės prasideda dalelėmis von ar zu.

Viduramžiais junkeriai buvo smulkūs bajorai, paprastai neturtingi ir politiškai neįtakingi. Daug skurdžių junkerių tarnaudavo samdomais kareiviais. Einant laikui pavadinimas junkeris ėmė reikšti nebe samdinių karininką, o įtakingą vadą ar žemę valdantį dvarininką

The German word Schulz originates from the local official known as Dorf-Schulz(e), a local law enforcement officer like a police officer or magistrate. It is roughly equivalent to the English family name Constable.

ךùlcas (vok. dial. Schulz, Schulze) sm. (1) KII172, K, NdŽ, KŽ; N istor. iš baudžiauninkų skiriamas kaimo seniūnas Prūsų Lietuvoje: Aš, kaip šùlcas, per kiemus ilgai jodinėdams, daug įsitėmijau, kaip daro mūs gaspadinės K.Donel.P.S.

...

epa02071964 Luxembourg Prime Minister and President of the Eurogroup, Jean Claude Juncker cheers with German Chancellor Angela Merkel (L) during their lunch at Bourglinster Castel, Luxemburg, 09 March 2010. Merkel is in Luxembourg for a one day visit.  EPA/CHARLES CARATINI / POOL2014-07-02

Lenino tiesa gyva!!

Kiekviena virėja gali valdyti valstybę. V.Leninas.

Ką ten valstybę...

Europos Parlamentas antradienį rinkosi į pirmąjį posėdį po gegužę vykusių rinkimų, kurie pasižymėjo mažu rinkėjų aktyvumu ir beprecedenčiu euroskeptiškų politinių jėgų iškilimu.

M.Schulzas sutiko likti savo poste pusę penkerių metų kadencijos. Reuters/Scanpix nuotr.

Schulzas sutiko likti savo poste...:(

ךùlcas (vok. dial. Schulz, Schulze) sm. (1) KII172, K, NdŽ, KŽ; N istor. iš baudžiauninkų skiriamas kaimo seniūnas Prūsų Lietuvoje: Aš, kaip šùlcas, per kiemus ilgai jodinėdams, daug įsitėmijau, kaip daro mūs gaspadinės K.Donel.

Europos parlamento pirmininkas nebaigė (ar tikrai gėda slėpti tokią smulkmeną?) mokyklos:

After four years at primary school, from 1962 to 1966, Schulz attended the Heilig-Geist (Holy Spirit) grammar school, a private Roman Catholic school run by the Holy Ghost Fathers (or Spiritans), in Broich (now Würselen), a district of the town of Broichweiden, for nine years, leaving without his Abitur (A-levels).

Ne tik diplomo nereikia - ir mokyklos abitūros...

Vokietijoje po abitūros (vok. Abitur)
įgyjama „bendroji aukštojo mokslo branda“ (vok. Allgemeine Hochschulreife), vad. „pilnoji“ abitūra (Vollabitur), turint teisę stoti ir vėliau studijuoti bet kurioje aukštojoje mokykloje.

Kam ta branda?

Pakanka suvokti, ką reiškia > (daugiau).


50 % > 40 % > 25 % > 0 % .


4,5% > 2,3 % > 1 %

Neigiamos palūkanos pinigais iš nieko besifinansuojantiems geriau už nulines, o šios geriau už teigiamas.

Betgi kam tai rūpi?

Kokie laikai....

Ekonomika turi būti ekonomiška!

BBC News...


M.Schulzas - raudonas, Vilniaus partinės mokyklos dėstytoja būsimoji eurokomisarė ir Prezidentė 1988-ais, Sąjūdžio įsikūrimo metais, gynė disertaciją Visuomeninių Mokslų Akademijoje prie Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro Komiteto Maskvoje, bet kad Aukščiausias valstybės pareigūnas būtų dėstęs mokslinį komunizmą - kas tuo patikės?

Tvarka yra!

Prieš žemės pardavimą užsieniečiams pasisakė 55,4 proc. respondentų.

Apklausos rodo: du trečdaliai lietuvių prieš žemės pardavimą.

Lietuviai pasisako už Europos Sąjungą, bet prieš žemės pardavimą užsieniečiams, rodo KTU tyrimas.

Referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo rezultatai:

Apylinkėse Paštu Iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų

Taip 218035 50888 268923 72,84% 70,78%

Ne 70519 29730 100249 27,16% 26,39%

Referendumas neįvyko, ko nori Lietuva - liko neaišku.

Ir aplamai...

Matot:

Referendumas dėl žemės pardavimo užsieniečiams – nereikalingas!

Kas gi lietuviams reikalinga?

Seimas nustatė rinkimų į europarlamentą tvarką.

ELTA
2003 m. lapkričio 21 d. 06:00

"Bus vien tik partijų sąrašai kaip ir per savivaldybių rinkimus. Visa Lietuva taps viena rinkimų apygarda, suskirstyta į apylinkes, kuriose bus tie patys partijų pateikti kandidatų sąrašai", sakė Eltai Seimo narys socialdemokratas Justinas Karosas, lygindamas Europarlamento rinkimų tvarką su Seimo rinkimais.

Pasak jo, rinkimų į Europos Parlamentą įstatyme nefiksuojamas rinkėjų aktyvumas, - jie bus laikomi įvykusiais nepriklausomai nuo aktyvumo.

Lietuva, Lietuva, Lietuva!

Rinkimų procentai:

50 % > 40 % > 25 % > 0 % .

Tvarkos sąryšis > (daugiau).

Kokia piramidė!

Neprasta...

0% valdo.

O kaipgi!

Toks tvarka!

Demokratija prasideda nuo žmonių pasitikėjimo valdžia valdžios pasitikėjimo žmonėmis.

Milijonai:)

Verslas?

EP įteisino ECB veiklą nesiaiškinant europiečiams 30 metų!

Gal ne demokratija, o tymokratija?


4,5% > 2,3 % > 1 %


Aha.

Che che che...

2014-07-01

Lietuvos ir Izraelio mokslininkai

Kas čia dabar?

  Žydus Lietuvoje labiausiai gundo Europos Sąjungos pinigai?

  O kaipgi Shalom America?

  Gal lokaliai reikia suprasti: Lietuvoje labiausiai gundo - Europos Sąjungos pinigai...

   Gal įminė Mįslę.

Lietuva gi ne Amerikos, o Būsimosiose Europos Jungtinėse Valstijose.

Jam Izraelio vyriausybė kasmet skiria 4,5 procento bendrojo vidaus produkto. „Europos Sąjungos vidurkis yra 2,3 proc. BVP, o Lietuvoje mokslo tyrimų ir vystymo sektoriui kasmet skiriama tik po procentą nuo bendrojo vidaus produkto“, – pasakojo D. Degutis.
Kažin...
Taigi, žiūrim, ką turim:
1. 4,5 > 2,3 > 1 (vadinasi, Izraelio mokslininkai geriausi).
2. Lietuva yra Europos Sąjungoje, o Izraelis (kol kas) nėra Europos Sąjungoje. Vadinasi, Lietuvos verslininkai Europoje turi privalumų palyginus su Izraelio verslininkais!
3. Lietuvos verslininkai (ne tie, kurie nuotraukoje, o rimti vyrai) be Europos pinigų - ne verslininkai.
    Trillion.
1 < 2,3 < 4,5

Argi Lietuvos verslininkai su tokiais prasidės? 

2014-06-30

Kas mes?

Referendume dalyvavo 14.97 proc. rinkėjų, TAIP" pasakė 10,59 procento rinkėjų.

Ma­žiau­sias lie­ka pa­si­ti­kė­ji­mas Sei­mu – 5,7 proc. ir par­ti­jo­mis – 4,5 pro­cen­to.

Kas mes?

 Lietuvos Kraštas...

Vice Kriminalinė Vyriausybė?

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį pareiškė netvirtinsianti ministrų, kurie neatleis vadinamajame „juodajame sąraše“ esančių viceministrų. „Ne, netvirtinsiu“, - pirmadienį Šalčininkų rajone, Dieveniškėse, sakė prezidentė.

Pasak šalies vadovės, įtartintų viceministrų sąrašas sudarytas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) medžiagą, remiantis Kriminalinės žvalgybos įstatymu. D.Grybauskaitės vertinimu, ši situacija leistų valdančiajai koalicijai „apsivalyti“.


„Tai nėra juodas sąrašas, tai yra sąrašas sudarytas pagal Kriminalinės žvalgybos įstatymą. Pirmą kartą mes šį įstatymą naudojame, kuris pradėjo veikti nuo 2013 metų. Valdančioji dauguma turi galimybę remdamasi juo ir informacija iš STT apsivalyti. Jeigu to nebus padaryta, valdančiąją daugumą pavadinsiu kriminaline“, - kalbėjo prezidentė.
Ite, missa est!

33. Ite, missa est! 2014-06-30 19:11 IP: 84.15.186.31
Bažnyčia, konservatoriai-krikdemai, liberalai, socialdemokratai agitavo prieš referendumą. 1994-jų referendumas dėl privatizacijos teisėtumo irgi neįvyko; jis buvo irgi vasarą surengtas. Valdžia sumaniai sužaidė, o lietuviai pamiršo, kad Gediminas buvo lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. karalius. A.Vinokurui klausimas: ar tas primityvus, kas žemę už iš nieko daromus pinigus parduos? Google: Land grabbing.

Ite, missa est!

P.S. Ite, missa est.

P.P.S.


4. Koks sutapimas - sinchroniškai su žemės pardavimo moratoriumo pabaiga ES nustojo mokėt išmokas už žemės nearimą.

5. Valstybės jau beveik trečdalį Lietuvos biudžeto pajamų sudaro ES Centro pinigai, didžiąja dalim tokie, kaip aukščiau paminėti.
6. Konstituciniu 2004 metų aktu Seimas įgalino Vyriausybę būti de facto Aukščiausiu valdžios atstovu Lietuvoje, ir leido jai priimti sprendimus nepaisant 95-to Konstitucijos straipsnio (taip jau yra, kad Vyriausybė tą vos ne trečdalį biudžeto ir gauna iš Centro, ir skirsto:))

7.  Dėka šito Konstitucinio akto Vyriausybė leido sau nesiderėti su ES dėl žemės pardavimo moratoriumo pratęsimo, nevykdydama Seimo nutarimo.

8. Trečiosiose pasaulio šalyse visuotinai stebimas Žemės Grobimo reiškinys (Land Grabbing), kai didžiulius žemės plotus užvaldo pigiais kreditais "penimos" tarptautinės korporacijos.

9. Tokios šalys, kaip VokietijaPrancūzija, Olandija ir kitos geba skolintis pinigus neigiamomis palūkanomis.  


Kūčkos

kū̃čkos (кyчки, kuczki).

1. lapinė, šėtra iš šakų: Per septynias dienas gyvensit kūčkose.

2. žydų religinė šventė: Apie šventę kūčkų.

Kolega vakar klausia kaimyno:

- Ar eisi referenduman?

- O ko man ten eit - aš žemės neturiu.

- Kai žemes supirks - namus supirkinės. Gal palapinėj gyvensi?

O ko nemokamai gyvena - tegul moka nuomą!

Namo nuoma:)
núoma

Gr. νέμω ‘priskirti, išvykti’ [742…]. Šaknis *nem- yra žodyje νέμω, su balsių kaita *nom- žodyje νόμος ‘ganykla, maistas’. Betarpiškas šaknies *nem- atitikmuo yra germanų kalbose: go. niman, vok. nehmen ir t. t. Go. niman reiškia ‘imti’ reikšme ‘teisėtai gauti’, plg. Benveniste, Institutions 1, 81–85, gretinant go. arbi-numja ‘įpėdinis’ su gr. κληρονόμος. Taip pat prisimenama av. nəmah- neutr. ‘paskola’, tačiau lie. núoma turi tą patį balsį kaip gr. νωμάω. Į νέμω šeimą buvo bandoma įtraukti lo. numerus, kas yra abejotina. S. air. neim, nem ‘nuodai’ (plg. dėl reikšmės vok. gift greta gehen?) protingiau palikti nuošaly, plg. Vendryes, LEJA, N7. Pagaliau savivališka yra gretinti su s. i. námati ‘lenkti’. Žr. dar Pokorny IEW, 763.
Lenkis, pinigui lenkis!

„Čia ir taip viską supirkę lenkai. Įkuria bendrovę ir perka žemę. Girdėjau, jog žemės plotų yra pirkę ne tik lenkai, bet ir vokiečiai, šveicarai... “ – teigė Kęstutis.


Jau gyvenam palapinėse:)


Kada pradėsim švęsti šventę kūčkų?
 
P.S. Land grabbing is the contentious issue of large-scale land acquisitions: the buying or leasing of large pieces of land in developing countries, by domestic and transnational companies, governments, and individuals. While used broadly throughout history, land grabbing as used today primarily refers to large-scale land acquisitions following the 2007-2008 world food price crisis.

Kar kar kar...

2008-2009 m. pasaulio maisto kainų krizė 

2014-06-29

Minoras liūdnas

Mažoras linksmas,


o minoras liūdnas:)


Jusevičiuose prieš devynerius metus apsigyvenęs iš Utenos rajono kilęs Kęstutis, nors gyvena prie pat rinkimų apylinkės, tačiau balsuoti sakė neisiąs. Vyras savo sklype tvėrė tvorą ir užkalbintas neslėpė savo nuomonės.

„Kam reikėjo žemės, tas jau seniai jos nusipirko. Neisiu į referendumą, man užsieniečiai netrukdo.
Čia ir taip viską supirkę lenkai. Įkuria bendrovę (užsieniečiai įkuria bendrovę ar bendrove pavadintą Lietuvos įmonę?)  ir perka žemę. Girdėjau, jog žemės plotų yra pirkę ne tik lenkai, bet ir vokiečiai, šveicarai.

:)

:)

Kas iš to, jei laukai stovės ir dirvonuos? Jei lietuviai nemoka dirbti, patys kalti“, – teigė Kęstutis.


Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba (EVT) penktadienį pritarė, kad Lietuva yra pasirengusi įsivesti eurą 2015 metais.

The European Council.
 

Not to be confused with Council of the European Union or Council of Europe.

Angliškam pavadinime nėr Vadovų.

Geriau be konfūzų.
council (n.) 
early 12c., from Anglo-French cuncile, from Old North French concilie (Old French concile, 12c.) "assembly; council meeting; body of counsellors," from Latin concilium "group of people, meeting," from com- "together" (see com-) + calare "to call" (see claim (v.)). Tendency to confuse it in form and meaning with counsel has been consistent since 16c.

claim (v.) 
c.1300, "to call, call out; to ask or demand by virtue of right or authority," from accented stem of Old French clamer "to call, name, describe; claim; complain; declare," from Latin clamare "to cry out, shout, proclaim," from PIE *kele- (2) "to shout," imitative (compare Sanskrit usakala "cock," literally "dawn-calling;" Latin calare "to announce solemnly, call out;" Middle Irish cailech "cock;" Greek kalein "to call," kelados "noise," kledon "report, fame;" Old High German halan "to call;" Old English hlowan "to low, make a noise like a cow;" Lithuanian kalba "language"). Related: Claimed; claiming.

Meaning "to maintain as true" is from 1864; specific sense "to make a claim" (on an insurance company) is from 1897. Claim properly should not stray too far from its true meaning of "to demand recognition of a right."
Gal Λιθουανία per Kalėdas kelados?