2018-11-03

Trys Vėliavos


Lietuvos Visuomenės Taryba 
jau turi tris mūšio už Lietuvos ateitį* lauke paimtas vėliavas:
„partinukai" jas it nebereikalingus skudurus 
numetė ir 
atvirto „visuomenininkais":)))

Bręstančių pasaulinės tvarkos pokyčių akivaizdoje visus lietuvius, kurioje šalyje jie bebūtų, visus, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai yra lietuviai, visus, kurių šaknys Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ar dar ankstesnių laikų Lietuvoje, visus, kuriuos jų gyslomis tekantis kraujas ir protėvių dvasia kviečia lietuviškuoju papročiu vardan ateities gyventi darnoje su visuomene, su gamta ir visa gyvastimi, kviečiame jungtis prie mūsų, idant, laikui atėjus, galėtume visi kartu priimti svarbius ateinančioms kartoms bendrabūvio sprendimus.

Visuomenininkai?


Iš (jo paties) įkurtos partijos „Tvarka ir teisingumas“ pasitraukęs europarlamentaras Rolandas Paksas sako dabar pradedantis naują etapą – sveikai patriotinių lietuviškų jėgų
būrimą. Jo buriamas visuomeninis judėjimas „Šaukiu aš Tautą" ketina dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

Tvarkos nebebus?

„Liberalų Sąjūdžio" vėliavą įdomiu laiku
Vilniaus tvarto meras/majoras Remigijus Šimašius irgi numetė.
Kodėl?

Cituoju jį patį:

Liberalu tapau dar mokykloje, kai į rankas pateko F. Hayeko "Kelias į vergovę". Tai mano svarbi tapatumo dalis. Buvau Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininku, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentu. Net mano daktaro disertacija visiškai libertarinė - apie teisės normų kūrimą be valdžios.

Palieku Liberalų sąjūdį, nes laisvės idėja man svarbesnė už partinę struktūrą.

Neaišku?

Juk liberalai iš liberty = laisvė.

Lai „Liberalų Sąjūdžio" vadovas Eugenijus Gentvilas paaiškina:

... pirmadienį partijos etikos komisija spręs ginčą, kas yra teisus – Vilniaus skyriaus sprendimą savivaldos rinkimuose dalyvauti kaip visuomeniniam komitetui panaikinusi partijos valdyba ar sostinės liberalai.

Valdyba yra priėmusi sprendimą, kad ne su partija, o su rinkimų komitetu į savivaldą einančių liberalų narystė partijoje stabdoma automatiškai.

„Jie žino partijos nustatytas taisykles, kad įregistravus komitetą jų narystė sustabdoma, tą žingsnį jie žengė sąmoningai. Dabar aišku, kad kitą žingsnį irgi žengė sąmoningai, darydami tam tikrą protestą, nežinau, prieš ką“, – kalbėjo liberalų vadovas.

O štai ir trečias visuomenininkas:
Jis kol kas neatskleidžia, kas iš buvusių Socialdemokratų partijos narių kuria visuomeninį judėjimą. Anot ekspremjero, jie visuomenei* prisistatys lapkričio pradžioje. Pats A. Butkevičius svarsto su šio judėjimo įkurtu visuomeniniu rinkimų komitetu dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose.

O jo numestoji vėliava šitokia:
 :)))

* Bręstančių pasaulinės tvarkos pokyčių akivaizdoje visus lietuvius, kurioje šalyje jie bebūtų, visus, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai yra lietuviai, visus, kurių šaknys Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ar dar ankstesnių laikų Lietuvoje, visus, kuriuos jų gyslomis tekantis kraujas ir protėvių dvasia kviečia lietuviškuoju papročiu vardan ateities gyventi darnoje su visuomene, su gamta ir visa gyvastimi, kviečiame jungtis prie mūsų, idant, laikui atėjus, galėtume visi kartu priimti svarbius ateinančioms kartoms bendrabūvio sprendimus.
2018-11-02

Parapijos Tarybų Lietuvoj


Parapija (gr. παρоικια 'rajonas') – pirminis organizacinis religinės bendruomenės vienetas, padalinys.
Parapiją administruoja vyskupo skiriamas klebonas, jam padeda vikaras. Parapija priklauso aukštesniama organizaciniam dariniui – dekanatui.
Kaip tikinčiųjų bendruomenė parapija yra svarbi ne tik religinės bendruomenės gyvenime, bet ir vaidina didelę reikšmę vietos miesteliuose, kaimuose: dažnai aktyvūs parapijiečiai yra atitinkamos bendruomenės aktyvistai ir pilietinės visuomenės provincijoje atrama.
Parapijiečiai dažnai veiklą kartu organizuoja su seniūnija, vietinėmis organizacijomis, kariuomenės atstovais ir kt.

Lietuva

1983 m. Lietuvoje buvo daugiau kaip 700 parapijų:

Geras?

Va jums ir sovietinė/tarybinė Lietuva...

O lietuvių parapijos/paroikijos1983-jų komunistinėj Lietuvoj - nebuvo...

Nėr ir dabar.

Va tai tau!

Man šitoks Wiki rašinėlis juokingas, mes menu Tarybų Lietuvą ir žinau to meto valdžios požiūrį į katalikų bažnyčią, į religiją ir į LTSR dalijimą parapijomis.

Betgi jau turim trisdešimtmečius, kurie sovietmečio nemena - mat, tuomet po stalu su pypu burnoje bėgiojo.

Parapijos Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje:)

Estų ir rusų parapijos įdomesnės, tiesa?

Skelbimas apie parduodamą vilą
Paroikijoj.Parish boundary markers for St Peter's and St Owen's in Hereford

* From Anglo-Norman parocheparosse, from Old French paroisse, from Late Latin parochia, from Ancient Greek παρоικία (parоikíaa dwelling abroad), from πάρоικος (párоikosneighboring, foreigner), from παρά (parábeside) + οἶκος (oîkoshouse).

Šalia ūkio, skant...

Šalia?

Dwars:)

AntiĮstatyminė Apklausa


2018-11-02 06:19 , atnaujinta 2018-11-02 08:16

„Mūsų atliktos moksleivių apklausos duomenimis, 
Anglijoje ir likusioje Jungtinės Karalystės dalyje vis dar nori arba planuoja studijuoti beveik kas antras Lietuvos moksleivis... tačiau ankstesniais metais šis procentas būdavo kur kas didesnis.

Atliktos apklausos duomenimis, nors, esą, Jungtinė Karalystė dėl „Brexit“ tampa nebe tokia patraukli studijų vieta, ją dar renkasi didžioji dauguma būsimų pirmakursių. Paklausti, kurioje šalyje norėtų arba planuoja studijuoti, 49 proc. jų vis dar nurodė JK universitetus (be Škotijos), 14 proc. išreiškė norą studijuoti JAV, 11 proc. – Danijoje, 8 proc. Olandijoje, 4 proc. – Škotijoje, 3 proc. – Vokietijoje ir t.t.*

49+14+11+8+4+3 = 89,

o kur dar t.t.?

Jei kone 100% Lietuvos moksleivių, anot šitos „apklausos", ketina studijuoti užsieny - kodėl į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstojo 11 162, o į kolegijas 10 645, t.y., absoliuti dauguma, apie 88%, iš apie 25 tūkstančius baigusiųjų vidurines mokyklas? 

Kaip teigė Britų Tarybos konsultantė (!!!*) Eglė Kesylienė,
toks pokytis – natūrali reakcija į politinių sprendimų nežinią.


LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENĖS INFORMAVIMO
Į S T A T Y M A S

16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas
1. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.
2. Skelbiant viešosios nuomonės tyrimo rezultatus, turi būti nurodoma, kas atliko tyrimus, kiek šie tyrimai yra statistiškai patikimi (nurodant tyrimų imtį ir galimą paklaidą).


American English School,
vienok:
Ir ką - išsyk "susileidžiam"?

Vidutinis atlyginimas 473,76 Eur!

234,80 Eur/mėn. VSD įmokų!

America!


* Tie britai nežino ko klaust...Vėlinės Lietuvoje


Šiandien, šiandien.
2018-11-02 06:19 , atnaujinta 2018-11-02 08:16
Atliktos apklausos duomenimis, nors, esą, Jungtinė Karalystė dėl „Brexit“ tampa nebe tokia patraukli studijų vieta, ją dar renkasi didžioji dauguma būsimų pirmakursių (ketinančių studijuoti užsienyje???). Paklausti, kurioje šalyje norėtų arba planuoja studijuoti, 49 proc. jų vis dar nurodė JK universitetus (be Škotijos), 14 proc. išreiškė norą studijuoti JAV, 11 proc. – Danijoje, 8 proc. Olandijoje, 4 proc. – Škotijoje, 3 proc. – Vokietijoje ir t.t.*

Kaip teigė Britų Tarybos konsultantė Eglė Kesylienė, toks pokytis – natūrali reakcija į politinių sprendimų nežinią.

Mūsų atliktos moksleivių apklausos** duomenimis, Anglijoje ir likusioje Jungtinės Karalystės dalyje vis dar nori arba planuoja studijuoti beveik kas antras Lietuvos moksleivis,
tačiau ankstesniais metais šis procentas būdavo kur kas didesnis.

Tai
kvaili 
britai!
Ar mes?
Synoikos!

* 49+14+11+8+4+3 = 89, o kur dar t.t.?

Atseit, beveik 100% Lietuvos moksleivių planuoja studijuoti užsienyje?

Ar „Manheteno rytas" bet kam parsiduoda, jei šitokius straipsnius spausdina?

** American English School?

2018-11-01

Šių Laikų Lietuvos „Savanoriai"


Debeikių
naujosiose kapinėse senelių, o
senosiose - prosenelių kapai.

Aplankiau šįvakar, saulei nusileidus, žvakučių jūroje skendinčius.

Ir pasirodė man, kad įėjus į naująsias Debeikių kapines dešinėje pusėje tvarkingai eilėmis surikiuotų vienodų, išties kariškai atrodančių, nedidukų - maniau, kad mūšiuose žuvusių Lietuvos savanorių - paminklų su prie kiekvieno uždegta žvakute padaugėjo.

Išsiaiškinau.

Nepasirodė - padaugėjo.

Štai:

„Išvažiuoji - užsidirbi – grįžti su pinigais – juos išleidi – vėl išvažiuoji. Visada esi keleivis. Kiek galima būti keleiviu?“ – kodėl nebevažinėja į užsienį, aiškino debeikietis.*

Ir seniūnas, ir mokyklos direktorė „Anykštai“ dėstė, kad jauni žmonės Debeikiuose neužsilaiko – bėga į užsienius ar bent į Lietuvos miestus. Apleistų namų miestelyje yra sočiai, Aknystos globos namai visų Debeikių neišmaitina.

Aknystos socialinės globos namuose gyvena 330 globotinių, jais rūpinasi 166 darbuotojų kolektyvas. Tiesa, į šiuos skaičius įkalkuliuoti ir filialų darbuotojai bei gyventojai.

Globos namai filialus turi pačiuose Debeikiuose, šios seniūnijos Kalvelių ir Leliūnų kaimuose bei Anykščių seniūnijai priklausančiuose Šlavėnuose ir Rubikiuose. Tačiau, pasak Aknystos socialinės globos namų direktorius Arūno Kiaušo, daugiau nei pusė jo globotinių gyvena šalia Debeikių esančiose Aknystose, o apie pusę darbuotojų, taigi 80-90 – yra debeikiečiai.

Aknystos socialinės globos namai turi technikos, įrangos, transporto priemonių. Tad seniūnijos gyventojams įstaiga yra ramstis, kai prireikia įvairios pagalbos – nuo autobuso nuomos iki kapinių nušienavimo.

Ir dar ... Seniūnijos gyventojų skaičių globos namai pastebimai padidina, nes jų gyventojai registruojami globos namuose.

Debeikių miestelyje sutikau autoparduotuvę. Regis, ką autoparduotuvei veikti ten, kur yra stacionarių parduotuvių, tačiau ją atvairavęs Raimondas Žemaitis tikino, kad turi savo pirkėjų ratą ir jau dvidešimt metų suka pro Debeikius. „Aš nepalieku žmonių, bet žmonės mane palieka.“ – liūdnai šyptelėjo pardavėjas, omenyje turėdamas ne pas kitus pardavėjus, o į kitus pasaulius išeinančius pirkėjus.
Šioje Debeikių kapinių dalyje ilsisi Amžinybėn išėję Aknystų pensiono globotiniai

Cituoju:

Aknystos socialinės globos namai turi technikos, įrangos, transporto priemonių. Tad seniūnijos gyventojams įstaiga yra ramstis, kai prireikia įvairios pagalbos – nuo autobuso nuomos iki kapinių nušienavimo.

Matot, kokie šaunūs Šių Laikų Lietuvos „Savanoriai"?

* „Išvažiuoji - užsidirbi – grįžti su pinigais – juos išleidi – vėl išvažiuoji. 

Visada esi keleivis. 

Kiek galima būti keleiviu?“ 
Synoikos!2018-10-31

Burtai Helovyno


Praėjusį, prieš 2 savaites įvykusį, Matematikų klubo posėdį suruošėme „Perone" prie žole apaugusių bėgių
- mūsų klubo Prezidentas ėmė ir iškeliavo per Helovyną.

Anapus.

Kylanti Europa ir Centrinė Azija


Vėlyvą antradienio (spalio 30 d.) vakarą tarptautinio universitetų reitingo „QS World University Rankings“ sudarytojai paskelbė „Emerging Europe and Central Asia 2019“ (Kylančios Europos ir Centrinės Azijos) universitetų reitingą, kurio duomenimis regiono geriausiųjų 40-tuke atsidūrė dvi Lietuvos aukštosios mokyklos.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU),
pakilęs per 2 pozicijas ir užėmęs 39 vietą, šiemet ir vėl įvertintas kaip antras geriausias šalies universitetas bei techninių universitetų lyderis. VGTU šiame reitinge stabiliai po dvi pozicijas kyla nuo 2014–2015 metų, kai reitinge užėmė 47 vietą. Taip pat 40-tuke išliko Vilniaus universitetas (VU), bendrame reitinge užėmęs 17 vietą (pernai – 18 vietą).

Šiemet į reitingą pateko 8 Lietuvos universitetai. Reitinguojamų universitetų šimtuke dar atsidūrė KTU (50 vieta, praėjusiais metais buvo 51) ir VDU (74 vieta, pernai – 72 vieta).

Regiono lyderiu paskelbtas Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas.
Iš viso reitinguota 300 aukštųjų mokyklų.

Regioniniam QS reitingui sudaryti yra naudojami panašūs duomenys kaip ir pasauliniam QS reitingui: „Emerging Europe and Central Asia 2019“ aukštosios mokyklos vertinamos pagal universiteto reputaciją tarp akademinio personalo ir darbdavių, santykį tarp studentų ir dėstytojų, mokslo publikacijų skaičių (Scopus duomenų bazė), Webometrics reitinge užimamą poziciją, vertinant matomumą ir įtaką internetinėje erdvėje, mokslo publikacijų citavimo rodiklius (Scopus duomenų bazė), daktaro laipsnį turinčio personalo dalį, užsienio dėstytojų ir užsienio studentų dalis. Šių metų naujovė – įtrauktas naujas tarptautinių tyrimų tinklo (International Research Network) rodiklis.

Darbovietė & Darbavietė


darbãvietė sf. (1)1. R399, žr. darbovietė: Pamažu jau apsiprato jinai su nauja savo darbavietė I.Simon. Čia pasiuntinystės darbavietė Kel1865,70.2. dirbtuvė: Sutrikimai mūsų pačių darbavietėj be užtrukimo pataisomi LC1878,5.

darbóvietė sf. (1); S.Dauk darbo vieta: Darbininkai apsigyvena arčiau darboviečių rš.
Užklausos Sutrikimai mūsų pačių darbavietėj be užtrukimo pataisomi rezultatų nėra2018-10-30

Prezidentas


Spalio 27 d. įvyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės (VGTU SA) eilinė visuotinė ataskaitinė-rinkiminė seniūnų konferencija, kurios metu išrinktas naujas VGTU SA prezidentas. Juo tapo Fundamentinių mokslų fakulteto Bioinžinerijos IV kurso studentas Dominykas Tvaska.

Prieš tapdamas VGTU SA prezidentu, Dominykas Tvaska aktyviai dalyvavo studentų bendruomenės veikloje bei buvo VGTU SA Akademinių reikalų vadovas. Naujas VGTU SA prezidentas pakeitė prieš tai buvusį prezidentą – Kūrybinių industrijų fakulteto studentą Matą Povilauską.

Konferencijos metu studentų bendruomenei pristatytos VGTU SA veiklos ir finansinės ataskaitos. Taip pat išsamiai apžvelgta VGTU SA kontrolės komisijos ataskaita.

Šiemet VGTU SA naujo prezidento pareigoms užimti kandidatūrą pateikė vienas atstovas. 

Vadovaujantis patvirtintais VGTU Studentų atstovybės įstatais, naują VGTU SA prezidentą rinko visų akademinių grupių seniūnai, organizuojant 10 atskirų fakultetų seniūnų konferencijas, skiriant po vieną balsą iš kiekvieno fakulteto. Suskaičiavus balsus, paaiškėjo, kad Dominykas Tvaska surinko visus galimus balsus iš 10 esamų VGTU fakultetų.
P.S. Kviečiu šiandien studentą prie lentos, o jis sako:

- Neisiu.

- Eikit, - sakau - aš čia viršininkas.

- Ne, - sako jis - ne jūs.

Ir ką tu jam - seniūnas!

Iš kolegės dėstytojos laiško:

Dėstytojų darbą vertina studentai.

Taigi, turime Prezidentą.

Kostiumuotą ir su kaklaryšiu.

Studentai šitaip nesirėdo.

Prezidentas.
Šiemet VGTU SA naujo prezidento pareigoms užimti kandidatūrą pateikė vienas atstovas.

Na, gūglinkit tai patys: "tvaska", aš čia "ne prie ko":)

Jei nežinot, tai pasidomėkit, kokią įtaką Lietuvos Respublikoje universitetų valdyme turi studentų atstovas!

Taigi va:

tvaskė́ti, tvãska, -ė́jo intr. Jn, DŽ, NdŽ, 
1. SD16,74,137, Sut, N, Š, Rtr, Ds spinduliuoti, švytėti, žėrėti: Kas gi ten už miško žiba, tvaska, ištiško? A.Strazd. Veizėdamas ant dangaus, teip gražio, tvaskančio ir giedro Jzm. 
|
 prk.: Akys Viešpaties tol labiaus žibančios yra ir tvaskančios negi saulė SPI19. Ir tvaska naujo rytmečio pašvaistė, ji tavo galvą kaišo spinduliam B.Braz. 
ǁ
 atspindėti šviesą, blizgėti, žėrėti: Žiba tvaska šoblytelė Kos229(An). Šukė tvãska prieš saulę Pnd.Dantes auksu tik tvãska Vrn. Brangakmeniai tvaska ugnimi rš. Ižvydęs Petras šventas labai žibantį ir tvaskantį tą žemčiūgą, per mažą plyšelį sau parodytą, prašuko SPII27. O to ponaičio [šautuvas] tvãska, blizga – sidabrinis Ob. Ant pirštelių žiedeliai žibėjo, ant kaklelio perleliai tvaskėjo (d.) Žln. Žiba gi, tvaska tikro tėvelio aukso sidabrelis LMD(S.Dauk). Jau netvaska aukso žiedas an mano pirštelių KrvD210. Žiba tvãska aukso kilpelės, pajuosty šoblelė JT279. 
ǁ
 atspindint šviesą mirguliuoti: Mano šilkinėlė tik tvaska prieš saulę Kair. Karaliūčios rūbai tik mirga, tvãska (ps.) Sdk. Žiba tvaska vainikėlis ant mano galvelės TDrIV42(Vlk). An pirštelių žiedeliai žibėjo, an petelių kasnykai tvaskėjo LTR. Priešais tvaskėjo mėlyna ir ramutėlė jūra rš. 
ǁ
 Pv prk. puikiai atrodyti (apibūdinant gražumą, tvarką, prašmatnumą ir pan.): Tvaska kalnierius, o marškiniai stori J. Namelių gražybė, vidun inejau, tai tik tvãska Slk. Arkliai, būdavo, net tvãska Pnd.Arklio nugarokaulis kai piela, o važiuoja lineikoj – nat tvãska Ktk. Par penkiolika dvidešim minučių – tvãska (sutvarkyti namai) Žl. Cementuoti laiptai, koridorius – viskas tvaska Šlč. Sulaiko mus žibąs tvaską̃s karininkas rš. Obelys žydi, tvãska Dglš. Gražu žiūrėt į dobilus, tvãska visas laukas Srv.Rugiažiedžiukai kad jau tvãska! Pc.
2. Kos255, NdŽ, Rod tvyksčioti, plyksčioti; pleškėti: Ugnis tvaska, kad didė liepsna J. Tvaskė́k, žaibeli, trenk, perkūnėli, užmušk piktą vyrelį JD1524. Liepsna kuo didesniai dar aukštyn tvaskėjusi S.Dauk.Ugnis šventa, ąžuolo medžiais kurstoma, paškėdama tvaskėjo S.Dauk.
3. plakti, plastėti: Širdis tvãska mun Vdk. Užkaito pačios kakta, ausyse ūžė, rankos kojos drebėjo, širdis plyšo, tvaskėjo Žem.
4. pulsuoti, tvinkčioti: Mūsų kraujas dar neužšalęs, kad vis sparčiau pradeda tvaskėti ir mušti po visas gyslas TS1899,1. Širdies gysla tvaska, plasta J. 
|
 prk.: Tvaska nauja gyvybė B.Braz.
5. [K], 1KŽ, Up triukšmingai kalbėti, plepėti: Girtas tvaska, kad negali susikalbėti J. Tik ravėk ravėk čia netvaskė́jusi! Žgč.
įsitvaskė́ti, įsi̇̀tvaska, -ė́jo; Ser įsileisti tvyksčioti, plyksčioti.
ištvaskė́ti, i̇̀štvaska, -ė́jo
1. intr. Š, KŽ kurį laiką tvaskėti, blizgėti, žibėti.
2. intr. Ser kurį laiką tvyksčioti, plyksčioti.
3. tr. išplepėti, išpliaukšti: Tik jūs jai neištvaskė́kit, ką aš jums papasakojau Trg.
nutvaskė́ti, nùtvaska, -ė́jo intr.
1. imti tvaskėti, blizgėti, žibėti: O jei aš teksiu jaunam berneliu[i], kad tu, laškele, aukseliu nutvaskė́tai (d.) Vlk.
2. Ser tvyksčiojant, plyksčiojant nueiti (apie žaibą).
patvaskė́ti, pàtvaska, -ė́jo intr.
1. NdŽ kurį laiką tvaskėti, blizgėti, žibėti.
2. Ser kurį laiką tvyksčioti, plyksčioti.
3. sudegti: Namai patvaskė́jo NdŽ.
4. NdŽ, FrnW kurį laiką plepėti.
sutvaskė́ti, sùtvaska, -ė́jo intr. NdŽ
1. Š imti tvaskėti, blizgėti, žibėti: Sutvaskėjo žiedas, net, rodos, kambaryje nušvito A.Vencl.Saulėleidžiai sutvaska raudonai I.Šein.
2. Ser sutvyksčioti, suplyksčioti: Mažoji liepsnelė vėl sutvaskėdavo savo ropėje J.Balt.
3. NdŽ, Rs žr. sutvaksėti 1: Širdis sutvaskėjo gyvai, maloni šiluma palietė jo veidą A.Vaičiul.
4. imti pulsuoti, tvinkčioti: Jaunoj Lukošiaus krūtinėj sutvaskėjo kraujas greičiau ir linksmiau I.Simon.

Reklama Vilniuje


Kol fotografavau šįryt, nebe tokia ir jauna moteris sustojo pasižiūrėt.

- Irgi užsidirbt norit? - paklausiau.
- Pasižiūrėt noriu, - atsakė ji - nebejauna moteris*.

„Šis sezonas bus apie ją - moterį“, - tokiu šūkiu naująjį OKT/Vilniaus miesto teatro sezoną pradeda režisierius Oskaras Koršun**ovas. Šiame sezone žiūrovų lauks vis dar atsinaujinantys „Pasikėsinimai į jos gyvenimą“ ir mistinės Anės paieškos, moters tema naujoje O. Koršunovo premjeroje ir net dvi režisierių moterų premjeros.
* O ką atsakytų jauna moteris?

Mergina?

Mergaitė?

** Коршун
Peslys

peslỹs sm. (4) [K]; SD83, R, Vl, Rm, Plv, BB3Moz11,16, DP411, Ch3Moz11,16 zool. vartagų giminės paukštis (Milvus): Peslys yra maždaug suopio dydžio, iš tolo atrodo beveik vienspalvis, pilkai durpinės spalvos su šviesesne galva T.Ivan. Peslỹs yra didelis rudas vanagas J. Jei peslys lėkdamas rėkia, tai bus lietaus Nj. O vanagas peslys sau drąsiai sklando JD219. 
^
 Laukia kaip peslys lietaus LTR(Krk). Stovi kaip peslys, varlių priėdęs Vel. Ne vis pesliai guotais – ir po vieną B. Kaitrią dieną ir peslys geria LTR(Šll). Penki pesliai̇̃ vieną lokį traidina (pirštais suėmus, šnypščiama nosis) Sch63. 
ǁ
 prk. apie liesą žmogų: Jo boba negraži – pesliùkas Klt.


peslỹs scom. (4) I, Kos36 žr. peselė: Jis prie darbo didelis peslỹs – labai lėtai, palengva dirba Erž. Ką tas peslỹs! Ano nesulauksi Vkš.


pèselė scom. (1), pẽselė (1) Slnt menk. kas peseliojasi, ilgai krapštosi: O tu pẽselė, ne gaspadinė Šts. Seniai būtumiam nušienavę, jei būt turėję vaikį, ne tokį pèselę Grg.