2021-09-24

Lietuvos COVID Valdžiai AtSiPeikėti

 

Matot, BALVONAI?

Beje, savo nuomonę išreiškė 21342 SISTEMINIO „Manheteno Ryto" skaitytojai.


Iki 2020-ųjų metų Seime šeimininkavo (ir kovai su COVID žarstė MŪSŲ SĄSKAITA SKOLINTUS MILIJARDUS EURŲ) 2016-ųjų metų rinkimus laimėjusi LVŽS, turinti tik 4312 narių.

Kur 907021342 (42,5%), o kur 43122400000 (tiek, anot savo klastotėse pasimetusios VRK, dabar yra rinkėjų Lietuvos Respublikoje) (0,18 %)

Kas čia, jei ne TYMOKRATIJA?
* Apklausose, beje, apklausiama 1000 žmonių:)
Is Poland ExtraOrdinary?

 


Quora (/ˈkwɔːrə/) is a social question-and-answer website based in Mountain View, California, United States, and founded on June 25, 2009.[5]

The website was made available to the public on June 21, 2010.[6] Users can collaborate by editing questions and commenting on answers that have been submitted by other users.[7]

In 2020, the website was visited by 300 million users a month.[8]

Quora:

Poland Is Well BuiltVerkti Ar Juoktis?

 

Su braliukais dar, regis, buvom nesusipykę...

Beje:

1. Kurių galų uždarėm Ignalinos AE, kai ES narė Bulgarija neuždarė savosios AE
o Vengrija atsilaikė per ES Centrinę Valdžią daromam spaudimui ir stato/pastatė naują, rusišką AE?
2. Kodėl „neįdarbinam" Kruonio HAE

ne tik savo pačių saugumą užtikrintume, stabilizuodami Astravo AE 
darbą, bet ir pajamų/pelno gautume.

ar žinot?BukaSnukio NavyNos


Bukas.

BukaSnukis.

2021-09-23

Голубые ДоГнали

 

Žr. nuo 6:50Girtas Bankas

 

Police Officer Quits Over Vaccine ManDate

 

Police officer quits over vaccine mandate: 'I decided to turn in my badge so I can speak up'
Kam Reikia MiliJardų Ir KoDėl

 


Augsinis COVID Protas

 

AUGSAS!

JAU PARAŠĖ, 

JAU PARAŠĖ!!!!!!!!!


TAI BENT


PROTAS!!!!!!!!!!!!!!


TAIGI:


Prieš 12 metų šis 'AUGSINIS PROTAS' VADOVAVO SEIMUI - MAT, RINKIMUS LAIMĖJĘS KUBILIŲ ANDRIUKAS BEVELIJO SĖSTIS NE Į ANTRĄ PAGAL KONSTITUCIJĄ POSTĄ, BET  Į  TREČIĄ 
- MINISTRO PIRMININKO - ARČIAU JEVROPOS PINIGĖLIŲ TAIKĖSI, SPĖJU.

O KAM GI RŪPI SEIMO RAŠOMI ĮSTATYMAI LIETUVOJ?

VALDŽIA VIS TIEK JŲ NESILAIKO:)

ATSISĖDĘS KUBILIUKAS ANDRIUS SU VISUR JAU TADA SPĖJUSIO POLICININKŲ VADO SKVERNELIŲ SAULIUKO PAGALBA PAŠAUDĖ Į SAVIŠKIUSO VALINSKAS, KAD JĮ ...


TAI TAS VALINSKŲ ARŪNĖLIS, PAPRASTAM LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIUI VARGIAI BEIŠMOKAMA MILIJONINE SKOLA 'PAŽABOTAS', SĖDĖDAMAS ANTROJE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ SEIMO PIRMININKO KĖDĖJE, NEKVIETĖ 'ANT KILIMO' LIETUVOJ PLĖŠIKAUJANČIUS BANKUS 'PRIŽIŪRĖJUSIO' LIETUVOS BANKO VADOVO REINOLDIJAUS ŠARKINO, NORS KVIESTI NE TIK GALĖJO, BET IR PRIVALĖJO - ŠTAI KOKĮ VILIBOR 'PALŪKANŲ KROKODILĄ' TIE BESOČIAI SVETIMŠALIAI BANKAI UŽSIAUGINO 

IR MUS, ASILĖLIUS, NUKELNĖJO.

O KAM ASILAM KELNĖS?

KAM?

O MES?

MES GI - KAIP VISADA:

KONSERVAI...

PAŽIŪRĖKIM PAKLAUSYKIM KAIP BŪSIMO 'Augsinio COVID Proto' ANŲ LAIKŲ VALINSKIOKO 

SEIMO NARĖ 'ARTISTĖ' MŪSŲ VAIKELIUS 'AUKLĖJO - LINKSMAI GYVENT MOKINO':)
2021-09-22

3'rd Day ProTests In Melbourn

 Izraelis COVID PraLaimi Lietuvai

 

Kaip visi žinom

Izraelis DAAUUG LABIAU VAKCINUOTAS už Lietuvą.

Izraelis:

Lietuva:

Kaip matom, Izraelyje „COVID atvejų" 8,8 kartų daugiau, o gyventojų - tik 3,38  kartų daugiau.

Taigi, persivakcinavę vargšai žydai serga už mus, „nedavakcinuotus" 2,6 kartų labiau.

PLATINKIM ŠIUOS VISIŠKAI ŠVIEŽIUS SKAIČIUS!


Битве при Сауле - 785

 

Битва при Сауле – одно из важнейших событий XIII века едва ли не для всего континента. В 1263 году Орден меченосцев был наголову разбит на землях язычников. Поражение было столь масштабным, что некоторые источники сравнивают ту битву с Грюнвальдом. В сражении погибли великий магистр* Фольквин фон Наумбург, 48 рыцарей Ордена меченосцев и 2 тысячи крестоносных ратников. Меченосцы в итоге так и не оправятся от этого поражения. Позже против них восстанут уже курши и другие порабощённые народы, а орден поглотят более мощные тевтоны.

В общем, провалившийся крестовый поход снискал славу на века, недаром День единства балтов празднуется 22 сентября** 

– в день, когда была одержана победа над крестоносцами, вклад в которую помимо жямайтов внесли латвийские земгалы*.

Тогда, в 1263* году, в Ливонской рифмованной хронике и было впервые упомянуто это место под названием Сауле. Слово saulė (солнце) как раз и легло в основу народной этимологии названия Шяуляй. По мнению же языковедов, оно происходит либо от имени собственного Šiaulys, либо от слова šaulys – «стрелок». Обе версии - народная и научная - соединились в одном из символов города – скульптуре «Солнечный мальчик»

который изображается в виде стрельца-лучника.

Во времена Российской империи город называли Шавли, что, по одной из версий является формой множественного числа слова «шавель», что в западнорусских говорах означает «толпа, сброд».

На протяжении столетий этот город пережил множество невзгод: население вымирало во время чумы, город уничтожался во время пожаров, не раз был в эпицентрах войн - со шведами, французами, здесь шли бои во время мировых войн, локальные битвы и восстания.

Но каждый раз город восставал из пепла, преображался и расцветал. Сегодня здесь проживает чуть более 100 тыс. человек. Общая территория - 81 кв. километр, почти 19 из них - это зелёные массивы, а 13 – водоемы. Здесь точно есть, что посмотреть и чему удивиться.

........................................................................................................

Jubiliejų minintys 

Šiauliai – savo 

krašto puoselėtojai

 
ŠIAULIAI
 
LVPA
 
AURIMAS
 
ŽELVYS
785-ąją sukaktį mininčioje Aukštaitijos sostinėje fejerverkai ir šventiniai renginiai prasidėjo prieš dvi savaites, nes švęsti tikrai yra ką – visame krašte aktyviai vystomi įvairūs projektai, kuriantys darbo vietas ir auginantys verslą.
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sveikina Šiaulių miestą su gimtadieniu, kurio data sutampa su Saulės mūšio minėjimu, rugsėjo 22-ąją.
Nors pasaulį sukausčiusi pandemija, šiemet gimtadienis ne prastesnis, nes krašto puoselėjimas vis dar vyksta itin aktyviai – Šiauliai gali pasidžiaugti įgyvendinamais ir tebevykdomais projektais, kurių sutarčių suma yra daugiau nei 127 mln. Eur.
Regioninė plėtra – svarbi
Šiuo metu Šiaulių mieste baigti ar vis dar tebevystomi 147 projektai, kuriems, pasirašius sutartis su LVPA, buvo suteiktas 57,2 mln. Eur finansavimas. Šiaulių rajone skaičiai taip pat džiuginantys – per 2014-2020 metus įvairiuose LVPA kvietimuose patvirtintos 53 paraiškos, kurių sutarčių suma yra daugiau nei 11 mln. Eur.
Šiaulių mieste jau baigti 80 projektų, kuriems buvo skirti 23,5 mln. Eur pagal įvairius LVPA kvietimus, o vis dar įgyvendinami 67 projektai, kurie finansuojami 33,7 mln. Eur.
Šie skaičiai tik įrodo, kad ketvirtas pagal dydį Lietuvos miestas savo pozicijų neketina užleisti ir, pasak LVPA vadovo Aurimo Želvio, tik patvirtina, kad regionuose plėtra yra itin reikalinga bei svarbi.
„Šiauliečių rūpestis savo regionu ir miestu gali būti pavyzdžiu daugeliui miestų, nes tik įrodo, jog įdėjus pastangų, rezultatu gali džiaugtis tūkstančiai“, – teigia A.Želvys.
Lauks turistų
Populiariausia projektų kryptis šiame mieste ir regione – verslo projektai, kurių vystytojai su LVPA sudarė 121 sutartis ir joms skirtas 30 mln. Eur ES investicijų.
Šiaulių regione didelis dėmesys skiriamas energetikos projektams, kurių šiuo metu įgyvendinta ar vis dar įgyvendinama 29, o jiems suteikta 21,8 mln. Eur pagalba, iš kurių vien AB „Šiaulių energija“ baigė ar vysto 9 projektus, kurių vertė beveik 25 mln. Eur.
Šiauliuose aktyviai vyksta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai, 25-iems LVPA partneriams skirta 10,7 Eur ES investicijų.
Šiuo metu įgyvendinamas ir vienintelis Šiaulių regione turizmo projektas pagal LVPA priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Turistų srautus norintys padidinti Šiauliai atkreipė dėmesį, kad daugelis objektų nėra pritaikyti neįgaliesiems, regione trūksta nuorodų į lankytinus objektus, per mažai informacinės infrastruktūros.
Bendradarbiaujant su LVPA skirta daugiau nei 289 tūkst. Eur ES investicinių lėšų šiems iššūkiams išspręsti ir ateityje užsukantys į Šiaulius galės lengviau orientuotis turizmo trasose ir maršrutuose, lengviau sužinos informaciją apie patrauklias lankytinas vietas ir objektus, todėl šį miestą aplankys dar ne kartą.
(Lietuvos verslo paramos agentūra)

Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.

* Po 15 metų, 1251-aisiais, apsiKRIEGštijo 

Mindaugas, spėčiau, kad parsidavimo arba pralaimėjimo būdu, ir dar po poros metelių, 1253-iaisiais, jam Rymo popiežiaus siųstas karūnas iš Rygos jam vežė nebe Saulės Mūšyje 1236-aisiais sutriuškinto  Kalavijuočių, bet Kryžiuočių ordino magistras, o tomis karūnomis Mindaugą ir jo žmoną VAINIKAVO Kulmo biskūpas.

Cha cha.

** V.Landsbergis, dabartinio Lietuvos Užsienio Aferų ministerio G.Landsbergio Ne Tingelis, Ne Žioplelis, Ne Poilsėlis ir Ne Lepūnėlis senelis

anot jo sūnelio V.V.Landsbergio, kilęs iš mūsų pusėn perbėgusio KALAVIJUOČIO, 1990-aisiais PASISTENGĖ 1236-JŲ RUGSĖJO 22 DIENĄ „UŽDENGTI" PIRMĄJA PASAULYJE „TAUTINE" ŽYDŲ GENOCIDO DIENA, BE TINKAMO PAGRINDO PASKELBDAMAS JA RUGSĖJO 23-IĄJĄ DIENĄ.

Gal nelaisvėn jo protėvis Saulės Mūšy bus papuolęs?


2021-09-21

Polsko Litewska Concertina

 

Polska

Litewska


Šių NEĮTIKĖTINAI KOKYBIŠKŲ LITŪVIŠKŲ KIEKYBINIŲ CONCERTINA'OS TIESIMO REZULTATŲ Lietuvos Respublikos VALDŽIKĖ pasiekė paprašiusi GAL IR UŽ NEPRASTĄ PINIGĄ CONCERTINA'Ą TIESTI kažkokio Sorošo 
fondelio vadovo 
GEDIMINO ALMANTO 
vadovaujamą 
EPSO-G.
CONCERTO!