2021-09-22

Битве при Сауле - 785

 

Битва при Сауле – одно из важнейших событий XIII века едва ли не для всего континента. В 1263 году Орден меченосцев был наголову разбит на землях язычников. Поражение было столь масштабным, что некоторые источники сравнивают ту битву с Грюнвальдом. В сражении погибли великий магистр* Фольквин фон Наумбург, 48 рыцарей Ордена меченосцев и 2 тысячи крестоносных ратников. Меченосцы в итоге так и не оправятся от этого поражения. Позже против них восстанут уже курши и другие порабощённые народы, а орден поглотят более мощные тевтоны.

В общем, провалившийся крестовый поход снискал славу на века, недаром День единства балтов празднуется 22 сентября** 

– в день, когда была одержана победа над крестоносцами, вклад в которую помимо жямайтов внесли латвийские земгалы*.

Тогда, в 1263* году, в Ливонской рифмованной хронике и было впервые упомянуто это место под названием Сауле. Слово saulė (солнце) как раз и легло в основу народной этимологии названия Шяуляй. По мнению же языковедов, оно происходит либо от имени собственного Šiaulys, либо от слова šaulys – «стрелок». Обе версии - народная и научная - соединились в одном из символов города – скульптуре «Солнечный мальчик»

который изображается в виде стрельца-лучника.

Во времена Российской империи город называли Шавли, что, по одной из версий является формой множественного числа слова «шавель», что в западнорусских говорах означает «толпа, сброд».

На протяжении столетий этот город пережил множество невзгод: население вымирало во время чумы, город уничтожался во время пожаров, не раз был в эпицентрах войн - со шведами, французами, здесь шли бои во время мировых войн, локальные битвы и восстания.

Но каждый раз город восставал из пепла, преображался и расцветал. Сегодня здесь проживает чуть более 100 тыс. человек. Общая территория - 81 кв. километр, почти 19 из них - это зелёные массивы, а 13 – водоемы. Здесь точно есть, что посмотреть и чему удивиться.

........................................................................................................

Jubiliejų minintys 

Šiauliai – savo 

krašto puoselėtojai

 
ŠIAULIAI
 
LVPA
 
AURIMAS
 
ŽELVYS
785-ąją sukaktį mininčioje Aukštaitijos sostinėje fejerverkai ir šventiniai renginiai prasidėjo prieš dvi savaites, nes švęsti tikrai yra ką – visame krašte aktyviai vystomi įvairūs projektai, kuriantys darbo vietas ir auginantys verslą.
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) sveikina Šiaulių miestą su gimtadieniu, kurio data sutampa su Saulės mūšio minėjimu, rugsėjo 22-ąją.
Nors pasaulį sukausčiusi pandemija, šiemet gimtadienis ne prastesnis, nes krašto puoselėjimas vis dar vyksta itin aktyviai – Šiauliai gali pasidžiaugti įgyvendinamais ir tebevykdomais projektais, kurių sutarčių suma yra daugiau nei 127 mln. Eur.
Regioninė plėtra – svarbi
Šiuo metu Šiaulių mieste baigti ar vis dar tebevystomi 147 projektai, kuriems, pasirašius sutartis su LVPA, buvo suteiktas 57,2 mln. Eur finansavimas. Šiaulių rajone skaičiai taip pat džiuginantys – per 2014-2020 metus įvairiuose LVPA kvietimuose patvirtintos 53 paraiškos, kurių sutarčių suma yra daugiau nei 11 mln. Eur.
Šiaulių mieste jau baigti 80 projektų, kuriems buvo skirti 23,5 mln. Eur pagal įvairius LVPA kvietimus, o vis dar įgyvendinami 67 projektai, kurie finansuojami 33,7 mln. Eur.
Šie skaičiai tik įrodo, kad ketvirtas pagal dydį Lietuvos miestas savo pozicijų neketina užleisti ir, pasak LVPA vadovo Aurimo Želvio, tik patvirtina, kad regionuose plėtra yra itin reikalinga bei svarbi.
„Šiauliečių rūpestis savo regionu ir miestu gali būti pavyzdžiu daugeliui miestų, nes tik įrodo, jog įdėjus pastangų, rezultatu gali džiaugtis tūkstančiai“, – teigia A.Želvys.
Lauks turistų
Populiariausia projektų kryptis šiame mieste ir regione – verslo projektai, kurių vystytojai su LVPA sudarė 121 sutartis ir joms skirtas 30 mln. Eur ES investicijų.
Šiaulių regione didelis dėmesys skiriamas energetikos projektams, kurių šiuo metu įgyvendinta ar vis dar įgyvendinama 29, o jiems suteikta 21,8 mln. Eur pagalba, iš kurių vien AB „Šiaulių energija“ baigė ar vysto 9 projektus, kurių vertė beveik 25 mln. Eur.
Šiauliuose aktyviai vyksta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai, 25-iems LVPA partneriams skirta 10,7 Eur ES investicijų.
Šiuo metu įgyvendinamas ir vienintelis Šiaulių regione turizmo projektas pagal LVPA priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Turistų srautus norintys padidinti Šiauliai atkreipė dėmesį, kad daugelis objektų nėra pritaikyti neįgaliesiems, regione trūksta nuorodų į lankytinus objektus, per mažai informacinės infrastruktūros.
Bendradarbiaujant su LVPA skirta daugiau nei 289 tūkst. Eur ES investicinių lėšų šiems iššūkiams išspręsti ir ateityje užsukantys į Šiaulius galės lengviau orientuotis turizmo trasose ir maršrutuose, lengviau sužinos informaciją apie patrauklias lankytinas vietas ir objektus, todėl šį miestą aplankys dar ne kartą.
(Lietuvos verslo paramos agentūra)

Dėmesio! Už šią informaciją ELTA neatsako. Už tai atsako ją publikavęs klientas.

* Po 15 metų, 1251-aisiais, apsiKRIEGštijo 

Mindaugas, spėčiau, kad parsidavimo arba pralaimėjimo būdu, ir dar po poros metelių, 1253-iaisiais, jam Rymo popiežiaus siųstas karūnas iš Rygos jam vežė nebe Saulės Mūšyje 1236-aisiais sutriuškinto  Kalavijuočių, bet Kryžiuočių ordino magistras, o tomis karūnomis Mindaugą ir jo žmoną VAINIKAVO Kulmo biskūpas.

Cha cha.

** V.Landsbergis, dabartinio Lietuvos Užsienio Aferų ministerio G.Landsbergio Ne Tingelis, Ne Žioplelis, Ne Poilsėlis ir Ne Lepūnėlis senelis

anot jo sūnelio V.V.Landsbergio, kilęs iš mūsų pusėn perbėgusio KALAVIJUOČIO, 1990-aisiais PASISTENGĖ 1236-JŲ RUGSĖJO 22 DIENĄ „UŽDENGTI" PIRMĄJA PASAULYJE „TAUTINE" ŽYDŲ GENOCIDO DIENA, BE TINKAMO PAGRINDO PASKELBDAMAS JA RUGSĖJO 23-IĄJĄ DIENĄ.

Gal nelaisvėn jo protėvis Saulės Mūšy bus papuolęs?


3 komentarai:

Dario Budrio rašė...
S-?!?

Inkvizicija iš ne noro skiepytis(krik$tytis) $velnių logika. Pranašo žudikai hemiasi mistika, ko Pagonybėje nėra.

RealiGija tam,kad atkurti TikĖjiMO TikRovę, TAm Pranašai nuo PerKūno-Devo Ėjo į Žemę

Iš jų liko tik defektam(Gamtoç) $ynios arba liaudiškai judai$mas,oficialiai lansbergismas.

Ne Auganti auka priValo sunykti ir oficialiai jos gelbėjamos su a$ara bal$€

Dario Budrio rašė...

https://m.youtube.com/watch?v=n9lLAL_OBm8

2мин желающим Выжить

Dario Budrio rašė...

ÇaMonEtJa ÇaMokEtJa ÇamMogEtiJO!!!


https://m.youtube.com/watch?v=oTmshUytM84