2013-01-05

Sandoris

"Nusikalstamas sandoris" - reikia sakyti "abejotinas sandoris" arba "neskaidrus sandoris".

Viskas
skaidru.

S. Kropas: „Finansinių sandorių mokestis - ne šių metų projektas“.

??

Tiek to.

Sandoris – asmens veiksmas, kuriuo siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines subjektines teises ir pareigas.

1. Kruopoms ir miltams. 2013-01-04 19:36 IP: 78.157.81.242
Nepriklausomybes akto signatarai turetu sau kelti didesnius reikalvimus. O sazine turi atspindeti atliktus darbus Lietuvos valstybei. Mokesciu vengimas, - tokias pareigas uzimancio zmogaus o kartu ir bankines sitemos instituciju nepuosia , priesingai vaizduoja jas kaip kokias mafijines strukturas.

Na, įstatymų užsakymas šitaip ir mokesčių vengimas, bent jau formaliai, skiriasi...

2. Kybartietis
2013-01-05 13:13 IP: 184.146.136.59
Matote, finansinius sąndorius daro tik bankininkai ir turtuoliai, todėl jie sako kad tokius sąndorius apmokestinti valstybei neapsimoka. Ot kai žmonės perka ir parduoda bulves ir kruopas, tai jau visai kitas reikalas: šituos sąndorius daro visi "runkeliai" ir ubagai, tai juos apsimoka apmokestinti net 21 procento PVM'u. Kad tai suprastum, turi būti ekonomistas ir dar politikas.

Tai jau ne pilietikas.

3. Kybartiečiui, specialiai, išeitų - iš Seimo...
2013-01-05 14:49 IP: 84.15.178.223
LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS.
28 straipsnis. Finansinės paslaugos.
1. PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo.
2. Jeigu kitaip nenustatyta 46 straipsnyje, PVM neapmokestinamas finansinių garantijų ir laidavimų teikimas, taip pat suteiktos finansinės garantijos ar laidavimo priežiūra, jeigu ją vykdo tą garantiją ar laidavimą suteikęs apmokestinamasis asmuo.
3. PVM neapmokestinamos indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo ir tvarkymo paslaugos, atsiskaitymų tarp bankų ir (arba) kitų kredito įstaigų įskaitymas (kliringas), taip pat kitos su atsiskaitymų organizavimu susijusios paslaugos, pinigų pervedimas, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimas (įskaitant banko kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimą, jų turėtojų aptarnavimo paslaugas ir operacijų su jomis atlikimą), akredityvų išleidimas ir susijusios su jais operacijos, taip pat sandoriai dėl skolų ir skolinių pasižadėjimų. Šios dalies nuostatos netaikomos skolų išieškojimo paslaugoms, taip pat finansuotojo paslaugoms, teikiamoms pagal faktoringo sutartį.
4. PVM neapmokestinami sandoriai dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą), taip pat grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų mokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis.
5. PVM neapmokestinami sandoriai dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių, taip pat tarpininkavimo nurodytuose sandoriuose ir kitos tiesiogiai su nurodytais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas ir kt.).

4. Lietuvių kalbos žodynas
2013-01-05 14:54 IP: 84.15.178.223
1 sandoris sm. (1) 1. NdŽ teis. veiksmas, kuriuo sukuriamos, pakeičiamos ar panaikinamos civilinės teisės ir pareigos: Aišku, įgula vaišinosi degtine, gėrė kažin kokias magaryčias turbūt po kokio sandorio Šlč. Notarai … – pareigūnai, tvirtinantys sandorius (sutartis, įgaliojimus, testamentus) MLTEII700.
2. (neol.) NdŽI503, KŽ fiz. koeficientas.
2 sandoris sm. (1) Ktk žr. sandėtas 1: Kas turi gerai sandorio, tas paržiem sviestą valgo Trgn.

Viskas, daugiau žodyne nėra.

Kodėl lietuviai šitaip apie sandorį?

Lyg ir neblogas žodis.

... sudarė su juo sandorą...

Dievas pasirinko Abraomą, pašaukdamas jį išeiti iš savo krašto, kad padarytų jį „daugybės tautų tėvu“ (Pr 17, 5), ir pažadėdamas palaiminti jame „visas žemės gentis“ (plg. Pr 12, 3). Abraomo palikuonys yra patriarchams duotų dieviškųjų pažadų saugotojai. Dievas ugdė Izraelį kaip savo išrinktąją tautą, gelbėdamas iš Egipto vergijos. Jis sudarė su juo Sinajaus sandorą ir per Mozę davė jam savo Įstatymą.

Kantata

Vis tas "Klasikos" radijas kaltas, apie Tris Karalius pasakojo, ir vardus jų minėjo širyt, vieno iš Didžiųjų Ekonomistų, Bacho, kantatas transliavo, su vargonais ir be jų.

cantata (n.)
1724, from Italian, lit. "that which is sung," pp. of cantare "to sing" (see chant (v.)).

chant (v.)
late 14c., from Old French chanter "to sing, celebrate" (12c.), from Latin cantare, frequentative of canere "sing," from PIE root *kan- "to sing" (cf. Greek eikanos "cock," Old English hana "cock," both lit. "bird who sings for sunrise;" Old Irish caniaid "sings," Welsh canu "sing"). The frequentative quality of the word was no longer felt in Latin, and by the time French emerged the word had entirely displaced canere. Related: Chanted; chanting.

ικανός?

εικανός?

Koks kokoras?

Choras gal...

Cantus choralis.

kantičkos.

Chant
(from French chanter) is the rhythmic speaking or singing of words or sounds, often primarily on one or two pitches called reciting tones.

Chanting (e.g., mantra, sacred text, the name of God/Spirit, etc.) is a commonly used spiritual practice.

Sunku, vis tik, nepripainioti ...
Kanonada


kanonada smarkus šaudymas iš pabūklų: Kanonados griausmas.

cannonade (n.)
"discharge of artillery," 1650s, from cannon + -ade. As a verb, from 1660s. Cf. French canonnade (16c.), Italian cannonata.

cannon (n.)
c.1400, "tube for projectiles," from Old French canon (14c.), from Italian cannone "large tube," augmentive of Latin canna "reed, tube" (see cane (n.)). Spelling not differentiated from canon till c.1800. Cannon fodder (1891) translates German kanonenfutter (cf. Shakespeare's food for powder in "I Hen. IV").

cane (n.) Look up cane at Dictionary.com
late 14c., from Old French cane "reed, cane, spear" (13c., Modern French canne), from Latin canna "reed, cane," from Greek kanna, perhaps from Assyrian qanu "tube, reed" (cf. Hebrew qaneh, Arabic qanah "reed"), from Sumerian gin "reed."

Perhaps.


Kanauninkas (lot. canonicus 'taisyklė', iš gr. κανον, kanon 'rykštė, liniuotė, pavyzdys') – katalikų ir anglikonų aukštesnysis dvasininkas, pagal rangą žemesnis už vyskupą.

Kanonas
.

A canon (from the Latin canonicus, itself derived from the Greek κανονικός, kanonikós, "relating to a rule", "regulary") is a priest or minister who is a member of certain bodies of the Christian clergy subject to an ecclesiastical rule (canon).

kanauninkas
bažn. katalikų kunigų garbės vardas; tą vardą turintis kunigas, kapitulos narys.

Kanonas.

kapituliacija

1. kar. karo veiksmų nutraukimas ir pasidavimas nugalėtojų malonei.
2. prk. visiškas su tikimas su kito nuomone, nusileidimas.

kapitula
bažn. kanauninkų kolegija prie vyskupo katedros.

Vyskupas (gr.k. επίσκοπος - prižiūrėtojas, globotojas) yra krikščionių dvasininkas, turintis aukščiausio laipsnio šventinimus.

Po kanonados?

Katalikų vyskupus skiria Romos vyskupas - popiežius, kitų Bažnyčių vyskupai yra renkami.

Kas rankose?

...

But Tucker finds this borrowing "needless" and proposes a native Indo-European formation from a root meaning "to bind, bend." Sense of "walking stick" in English is 1580s.

cane (v.) Look up cane at Dictionary.com
"to beat with a walking stick," 1660s, from cane (n.). Related: Caned; caning.


2013-01-04

Bulbenik

...net ir posakis „turėk gerą laikąyra lietuviškas, ir lietuvio paauglio ištarti ištiktukai „vau“ ir „auč“ yra lietuvių kalba...

Boysas Boychiklekh rūnina strytu...

Pranas Krukelis.

Alrightnik.

Boarderkeh
.

Blintz!

Pisha paysha.

Bulbenik (Ameridish) – an actor who muffs his lines, from bilbul - mixup (alternative theory - bulba, literally potato, figuratively error))...

Eksportas!

Bleib shver...

Fin.


Septyni vilkai

Net septyni teisėjai sprendžia, neviešai.

Įslaptinta, saugoma.

Vaizdo kameros nusuktos.

Septyni vilkai vieną avį pjauna?

Mėnesį ketina gaišti.

...

... iki šiol vidutiniškai vienam teisėjui Vilniaus 4-ajame apylinkės teisme tekdavo 700 bylų, o 2-ajame – tik 500 bylų per metus.

???

Negi tokia riebi avis?

Gal kaip "Snoro" kiaulė, kurią antrus metus skerdžia, ir vis užtenka?

Ir, spėčiau, dar ilgam užteks.

Vakar per televiziją Eugenijus Gentvilas pasakojo apie dešimtimis milijonų vogtą turtą ir apie teisėtvarkos nenorą užsiimti tyrimais.

Tai kas?

Justitia est fundamentum regnorum!

Juk norisi!

O šitokia skylė kaip atsirado?

Tai...


Kaip danguj, teip ir ant žemės:)


2013-01-03

Multipass


Pilis.

Pilietika.

passport (n.)
c.1500, from M.Fr. passeport "authorization to pass through a port" to enter or leave a country (15c.), from passe, imperative of O.Fr. passer "to pass" (see pass (v.)) + port "port" (see port (n.1)).

Port.

Komisija.

Komisija siūlo neleisti važiuoti į Olimpiadą Deividui Stagniūnui su Isabella Tobias su lietuviškais dokumentais.

Kad nori, tegul ten važiuoja ne su lietuviškais pasais.

O tai dar atsidurs Lietuvos vardas ant garbės pakylos, o ne policijos suvestinėse.

Gerard Depardieu dabar - Rusijos pilietis.

Multipass.


2013-01-02

Lietuviai Davose

Andrius Kubilius Davose paskaitos neskaitys.

Nors kai kam ir atrodo, kad jis padarė stebuklą.

Klauso Švabo forumui jis buvo įdomus tik kaip veikiantis būrų prižiūrėtojas.

Nors ir nugalėjo pasaulinę finansų krizę vienoje šalyje.

Экономика должна быть экономнойтаково требование времени.

O atsakymas vis neišeina.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, iš viso forume dalyvavo 3 kartus ir skaitė pranešimus apie kaimynystę su Rusija ir padėtį Gruzijoje, Europos Sąjungos plėtros svarbą.

Ponios Grybauskaitės atstovai yra pateikę komentarą, kad Lietuva kvietimo bent šiais metais ir nesiekė.

Kardas rankoj

Lietuviai ištikimi tradicijai, jiems šventi žmonėspolitikai.

150. Trys UAB ir kardas rankoj 11:38 01-02 IP: 84.15.183.148
Kas įdavė kardą į ranką pirmoj nuotraukoj?

BALTIJOS TYRIMAI, Lietuvos ir Didžiosios Britanijos BĮ UAB.

UAB-as siekia pelno, suprantama.

Jau dvidešimtą kartą surengta apklausa yra bendras „Lietuvos ryto” ir „Baltijos tyrimų” projektas.

Kiek gi išleidot pinigų, kiek žmonių apklausėt?

Kame pelnas?

Juk „Lietuvos rytas” irgi yra UAB "Lietuvos rytas".

Ar Lietuvos žmonės prašė, kad juos apklaustumėt (apklausiama apie 1000 respondentų), o gal užmokėjo už tai?

O kas čia dabar?

Niekieno neužsakytos, niekur nepublikuotos, praėjusį mėnesį mūsų darytos apklausos duomenimis, į atvirą klausimą, ką rinktumėte prezidentu, jei kitą sekmadienį vyktų rinkimai, 24,3 proc. atsakė – Grybauskaitę.

???

Čia - 2008 metų sausį trečiojo UAB, UAB "Vilmorus" duota "labdara" Lietuvos rinkėjams, Google: Gaidys: socdemai – valdininkų ir valdžios partija.

Trys UAB, visi, pagal UAB apibrėžimą, gyvenantys iš pelno.

Trys UAB - ir kardas rankoj!

Tai kas kardą duoda?

Ar ne tas, kas pinigus moka?

O iš kur pinigai atsiranda?

Ot stabuklas: Google: money ex nihilo.

O tempora!

O mores!

152. Dar apie kardą rankoj 12:33 01-02 IP: 84.15.184.8
LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO Į S T A T Y M A S

16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas

1. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.

!!!!!!!

2. Skelbiant viešosios nuomonės tyrimo rezultatus, turi būti nurodoma, kas atliko tyrimus, kiek šie tyrimai yra statistiškai patikimi (nurodant tyrimų imtį ir galimą paklaidą).

Tyrimų imtis - apklaustųjų (respondentais mandrai vadinamų) skaičius.

Nei tyrimų imties, nei paklaidos šiame rašinyje neradau.

Ir kituose Lietuvos "visuomenės nuomonės tyrimų" rezultatų skelbimuose nemačiau nei "tyrimų imties" , nei "galimos paklaidos".

Nie vsio zakonno...

Nie zakonno!

Prancūzijoje, pvz., jau keletą metų skelbiamas ir apklaustųjų skaičius, ir klaidos tikimybė.

Juk apklausia tik apie 1000 Lietuvos žmonių, o ne tris milijonus.

Vive la France!

2013-01-01

More Israel

More.

Henry Kissinger’s know-how.

Alithuania

Baltieji rūmai ir JAV respublikonų lyderiai dramatiškomis aplinkybėmis susitarė užkirsti kelią didžiuliam mokesčių padidinimui Naujaisiais metais ir atidėti automatišką išlaidų sumažinimą, kurie galėjo įstumti JAV ekonomiką į recesiją.

Koks skardis?

Nykios sambūris

Na va:)

1362 metus kaip datą, nuo kada buvo pradėti skaičiuoti naujieji metai sausio 1-ąją, mini ukrainietiški šaltiniai.

Antram paveikslėly
- Gedimino skeptre rastas kalendorius.

"Pomniejsze pisma historyczne" radau, o toj knygoj šalia 14-to puslapio - senobinių "beraščių" lietuvių raštas:
Būta gi raštingų žmonių!

Būna ir tinginčių skaityt... lietuviai užimtose žemėse rado raštiją, kurios patys dar neturėjo, ir LDK rašto kalba tapo rusėnų - baltarusių ir ukrainiečių protėvių - kalba...

Veto, vienok!

Na gerai, gerai, tebūnie jie laukiniais buvę.

Eikim pas civilizuotosius.

Antipater had ten children from various unknown wives.

Tai...

Antipater, Antipope and Pater Europea.

Several other of Alexander's generals (known together as the Diadochi (Latin; original Greek Διάδοχοι/Diadokhoi "successors")) later conspired to remove Antigonus, and after defeating him the area was given to Thessalian general Lysimachus (Lysimakhos) (circa 355 BC-281 BC) in 301 BC as his share of the lands. He renamed it Nicaea (Greek: Νίκαια, also transliterated as Nikaia or Nicæa; see also List of traditional Greek place names), in tribute to his wife Nicaea, a daughter of Antipater. (Steph. B., Eustath., Strab., ll. cc.)

Ot diedukas!

Nicaea
(/naɪˈsiːə/; Greek: Νίκαια) was a Hellenic city in northwestern Anatolia, and is primarily known as the site of the First and Second Councils of Nicaea (the first and seventh Ecumenical councils in the early history of the Church).

Nykia
...(klausykit)

Sambūris
.

Nykios sambūris
.

Kas fone?

Иудейская Пасха - это 14 Нисана по еврейскому календарю независимо от дня недели по юлианскому или григорианскому календарю (у евреев же свой календарь).

В начале эры большинство христианских церквей имели собственные пасхалии. На I Вселенском Соборе в Никее было предложено отмечать всем христианам Пасху в один день.

Ne
Leldīnis gi.

Ištisas
mokslas, švedai po krikšto ir lentelę tam reikalui gavo.

Немецкий математик Карл Фридрих Гаусс в XVIII веке предложил формулу вычисления Пасхи ([m / n] — остаток от деления нацело m на n)

a = [(19·[Y /19] + 15) / 30] (например, [2007/19] = 12, а = [(19·12 + 15)/30] = 3, Полнолуние(2007) = 21 марта + 3 = 24 марта)

b = [(2·[Y /4] + 4·[Y /7] + 6·a + 6) / 7] (например, [2007/4] = 3, [2007/7] = 5, итак для 2007 года b = 1)

Если (a + b) > 9, то Пасха будет (a + b − 9) апреля ст. стиля, в противном случае — (22 + a + b) марта ст. стиля. Получаем 22 + 3 + 1 = 26 марта (ст. ст) или 26 марта + 13 = 8 апреля (н. ст.)

Однако Православная и Католическая церковь используют разные Пасхалии, что приводит к тому, что одно и то же правило приводит к разным датам.

Taigi, I Nykios sambūris.

Visatos sambūris.

"At the council we also considered the issue of our holiest day, Easter, and it was determined by common consent that everyone, everywhere should celebrate it on one and the same day. For what can be more appropriate, or what more solemn, than that this feast from which we have received the hope of immortality, should be kept by all without variation, using the same order and a clear arrangement? And in the first place, it seemed very unworthy for us to keep this most sacred feast following the custom of the Jews, a people who have soiled their hands in a most terrible outrage, and have thus polluted their souls, and are now deservedly blind. Since we have cast aside their way of calculating the date of the festival, we can ensure that future generations can celebrate this observance at the more accurate time which we have kept from the first day of the passion until the present time...."

Emperor Constantine, following the Council of Nicaea

После 783 г., когда христианская Пасха навсегда разошлась с иудейской, разночтения упомянутых выше канонических правил определения даты Пасхи уже не являются актуальными.

Velykų data priderinta prie žydų šventės, kurios data nustatoma pagal mėnulio kalendorių...

Наша Литва

2013-jų sausio 1-ji, Lietuvos diena.

2012-ieji Lietuvai atnešė naujų herojų ir naujų skandalų
.

Telšių rajone šuo įkando mergaitei į veidą.

Sergamumas gripu Lietuvoje po truputį auga
.

A. Butkevičius kratosi partijos sveikinime pavaizduotos Briuselio eglės
.

Nužudymu įtariamas marijampolietis peilį slėpė lauko tualete.

Prieš Naujuosius metus Lietuvos baleto mėgėjus žavi maskvietiškas „Gulbių ežeras“.

Tokia mane pasitiko iki lrytas.lt susitraukusio "Lietuvos ryto" Lietuvos diena 2013 metų sausio 1-ą dieną 3 valandą ryto.

Argi tikrai tokia mūsų Lietuva ir jos pirmoji Naujųjų Metų diena?

darot?

Kuo rimčiausiai klausiu.

Anot lryto, Nasha Russia - saulėgražos, palyginus su mūsų Lietuva:

Kaune, namo šiukšlių konteinerio patalpoje, sekmadienį rastas negyvas vyras.

Patalpa
- pastato (pvz., namo, trobesio) vidus, tam tikra atitverta (siekiant apsaugoti nuo išorės poveikio - pvz., šviesos, vėjo, šalčio) statinio dalis, ribojama sienų, stogo. Tai gali būti, pvz., kambarys, laiptinė, salė ir kt.

Senoviškai čia.

Dabar gi, jei tilpo - jau ir patalpa...

O jei netilpo?

Толпа́ (др.-греч. ὄχλος — охлос) — большое скопление людей.

Liaudis.

Толпа хаотична, хотя и не лишена некоторой организации:)
2012-12-31

Nauji Metai

In Circumcision Style dating, the new year started on 1 January, the Feast of the Circumcision of Christ.

Sovietmečiu švęsdavom Naujuosius kaip reikiant.

Bet gal ne Jėzaus apipjaustymą...

O šįmet studentas turkas sako:

- Ar galėčiau sausio 1-ą dieną, iš ryto, egzaminą laikyt?

Pažiūriu į jį - nejuokauja.

- Tai kad mes nedirbam sausio 1-ą, - sakau.

Anglakalbiai aiškina, kad labai seniai mes šitaip, net popiežių Grigalių XIII aplenkėm pora šimtmečių!

Negi todėl?

Gal tie britai šitą patį...

Mes gi, paneigdami angliškas žinias, teigiam, kad "Lietuvoje pradėta švęsti pagal krikščioniškojo vakarų pasaulio tradicijas ne anksčiau kaip XIX a."

Lig tolei gal Kalėdų pakakdavo, juk, sako, Saulės grįžimą švęsdavom lig Trijų Karalių?

Naujųjų metų datą sausio 1-ąją nustatė Romos imperatorius Julijus Cezaris 46 m. pr. m. e.

Matyt, nusibodo jam užkariavimai; juk gruodis - dešimtas, vadinas, vasaris - dvyliktas, kovą pavasariniai keliai palei Romą pradžiūvo - legionai išsirikiavo, ir - į kovą, marš marš, tra ta ta, su Marso pagelba, užkariaut Pasaulio.

Bus Cezariui, o gal pačiam Marsui, tie reikalai pakyrėję...

O Julijaus ir Grigaliaus kalendoriai skiriasi 13 dienų.

O musulmonų metai 354 dienas tetrunka, vis pagal Mėnulį.

O Juodosios Vandens Gyvatės metai tik po poros mėnesių prasidės.

Amerikos finansininkai Naujus Metus dar rudenį sutiko, kaip ir žydai, tik 2013-tus jiems čia labai jau nutrumpino...

Laimingų Naujųjų Metų!

Asu


Kų indomu saką tos ronkės un lyto ritinuko taleriuko?

Azes I

Raitelis.

Kaipo raitelių šalies piliečiai, galėtume pasižiūrėt, ar ne mūsiškis...

The Azes Era.

Azes II
(reigned circa 35–12 BCE), may have been the last Indo-Scythian king in northern Indian subcontinent (modern day Pakistan).

Cкитальцы скитфы.

Gelonas.

Sako, kad "all Sakai were Scythians, but not all Scythians were Sakai".

Raidės lyg ir pažįstamos.

O ką jis rankoj laiko?

Kas ten žino.

Azerbaijan
country name, of unknown origin, perhaps from Old Persian Aturpatakan, from Greek Atropatene, from the Persian satrap Atropates, who ruled there in the time of Alexander the Great; or from local azer "fire" + baydjan (Iranian baykan) "guardian," in reference to fire-worship.

... + baij ...

Bajorai, kaipgi...

Azykh.

АЗЫ
азы [азы] мн. 1) устар. Буквы. 2) перен. Основы, начала чего-л.

Tūkstantmečiai.

Asia

c.1300, from Latin Asia, from Greek Asia, speculated to be from Akkadian asu "to go out, to rise," in reference to the sun, thus "the land of the sunrise."

Azija, Europa ir Libija.

Jei turėt omeny skirtingas pasaulėžiūras, tokie sugretinimai gal ir nėr pernelyg keisti.

2012-12-30

Kažką matė

Sako, kadais menas ir mokslas buvo viena; sako, ir vėl taip bus.

Antikoj sakė, kad yra du menai - muzika ir matematika.

Filosofas, ne iš bačkos, bet iš europarlamento, šneka, kad matematikos egzamino nereikia, nes jam "tai tikrai dvelkia sugrįžimu į tarybinę paradigmą – mąstymą, kad ekonomika nusprendžia, ką darys žmonija, ir ko jai reikia“.

Europaradigmos europarlamentaras nemato, kažkodėl.

O jau imperatorių be drabužių - kaip jį pamatysi?

„Daug abiturientų, kurie neįstoja į valstybės finansuojamas vietas techniniuose universitetuose, vėliau stoja į mokamas vietas ten, kur pigiau, t. y. į socialinius ir humanitarinius mokslus, daugiausiai į socialinius. Ir ten „išsipučia“ studentų skaičius“.

Niekas, kažkodėl, nepasakė kad "finansuojamės" skaičiais iš tam tikro kompiuterio.

Ne iš bet kurio, iš tam tikro.

Tų skaičių ne viskam pakanka, toli gražu.

Nesimato tų skaičių judėjimo, nes mums jo nerodo.

Gal tiems nesinori, kad matytųsi?

Mokykliniuose vadovėliuose išties beveik nebeliko matematikos - sprendimo paieškos, intrigos, paslapties - užtat jie atitinka tarptautiniais žodžiais išmargintas eurodirektyvas, anksčiau Maskvos, o dabar Briuselio prisibijančių švietimo valdininkų, paveldėjusių ГорОНО tradicijas, pastangų dėka.

Mūsų maitintojas juk Briusely, geradarys...

Kas čia?

2,000 years ago

Rabbi A. P. Bloch has written that "The tradition of giving money (Chanukah gelt) to children is of long standing. The custom had its origin in the seventeenth-century practice of Polish Jewry to give money to their small children for distribution to their teachers.

In time, as children demanded their due, money was also given to children to keep for themselves. Teenage boys soon came in for their share. According to Magen Avraham (18th cent.), it was the custom for poor yeshiva students to visit homes of Jewish benefactors who dispensed Chanukah money (Orach Chaim 670). The rabbis approved of the custom of giving money on Chanukah because it publicized the story of the miracle of the oil."

According to popular legend, it is linked to the miraculous victory of the Maccabees over the ancient Greeks. To celebrate their freedom, the Hasmoneans minted national coins. It may also have begun in 18th century Eastern Europe as a token of gratitude toward religious teachers, similar to the custom of tipping service people on Christmas. In 1958, the Bank of Israel issued commemorative coins for use as Hanukka gelt. That year, the coin bore the image of the same menorah that appeared on Maccabean coins 2,000 years ago.

...the image of the same menorah that appeared on Maccabean coins 2,000 years ago.

"Hammer", coined coins, 2,000 years ago.

2,000 years ago!
See

seal (n.1) Look up seal at Dictionary.com
"design stamped on wax," early 13c., from O.Fr. seel (Fr. sceau), from V.L. *sigellum (source of It. suggello, Sp. sello; also O.Fris., M.H.G. sigel, Ger. Siegel), from L. sigillum "small picture, engraved figure, seal," dim. of signum "mark, token" (see sign). An earlier borrowing directly from Latin is represented by O.E. insigel.

US Great Seal Reverse.

sigil (n.) Look up sigil at Dictionary.com
"sign," c.1600, from L.L. sigillum, from L. sigilla (neuter plural), dim. of signum "sign" (see sign (n.)). In astrology, an occult device supposed to have great power (1650s).

The word segula appears in the Hebrew Bible in Exodus 19:5 and Deuteronomy 7:6, where God refers to the Jewish nation as His segula (treasure). The root of this word, segol, is the name of a Hebrew vowel-point represented by three dots. According to the Ohr Hachaim, a segula is "a charm that supersedes logic". Similarly, the Jewish people "possess certain magical properties which have no logical explanation. For example, Chazal in Shabbos (63a) have said that if a Jew intends to perform a mitzvah and is prevented from so doing, he receives reward as if he would have performed it. If, on the other hand, he is prevented from performing a sin, this same principle will not apply. In the case of a gentile, it works in the reverse. He is taken to task for sins that he intends to perform, but receives no reward for the good deeds that he did not manage to carry out".

Сигил или сигилла (от лат. sigillum) — символ (или комбинация нескольких конкретных символов или геометрических фигур), якобы обладающий магической силой. Сигилы широко использовались магами, алхимиками и прочими учеными средневековья для вызова и управления духа или демона. Таким образом, сигил наряду с именем и формулой вызова играл немаловажную роль в гримуаре. Самые известные сигилы представлены в средневековых магических и алхимических книгах (в основном по демонологии): «Малый Ключ царя Соломона», «Печати 6-й и 7-й Книги Моисея», «Сигилы Черной и Белой магии» и других. Хотя самым известным сигилом является пентаграмма.

Kaip kad Amjeno božnicoj:

seal (n.1) ... from V.L. *sigellum ... Ger. Siegel ... (see sign).

sign (n.)
early 13c., "gesture or motion of the hand," from O.Fr. signe "sign, mark, signature," from L. signum "mark, token, indication, symbol," from PIE root *sekw- "point out" (see see).

see (v.)
O.E. seon (contracted class V strong verb; past tense seah, pp. sewen), from P.Gmc. *sekhwanan (cf. O.S., O.H.G. sehan, M.H.G., Ger. sehen, O.Fris. sia, M.Du. sien, O.N. sja, Goth. saihwan), from PIE root *sekw- "to see," which is "probably" the same base that produced words for "say" in Greek and Latin, and also words for "follow" (cf. L. sequor), but "opinions differ in regard to the semantic starting-point and sequences" [Buck].

Thus see could originally mean "follow with the eyes."

see
(n.)
"position of a bishop," c.1300, from O.Fr. sied, sed, from L. sedem (nom. sedes) "seat, abode," related to sedere "to sit".

Old Church Slavonic sezda, sedeti "to sit.

Do you see?