2014-12-12

Bon Appétit, America!

A top official at the Food and Drug Administration assured lawmakers Wednesday the agency has no safety concerns about the increasingly controversial production of genetically engineered foods.

American Lawmakers!
......

Jungtiniai karaliai

Ei, jungtiniai valstiečiai!

Kažikadais palikę Lietuvą...

Tos, anksčiau Lietuvos, o dabar gal Ethuwos, o gal Elertijos, "Klasikos" radijas šįryt pranešė, kad tos, ne tai Ethuwos, ne tai Elertijos, Užsienio  Šalių Statistikos DeportuoMentai šiandien paskelbs, kiek kur gyvena lietuvių.

Tas "Klasikos" radijas sakė, kad kas antras iš čia dabartės išvyksta Jungtinėn Karalystėn.

Taigi, patampa jungtiniu karalium.

Mes - Karalių Tauta!

In Interest We Trust!

Tautiečiai...

Mieli tautiečiai...

Zero interest...

Irgi Jungtinėn Karalystėn išeinat?
Augsinė bicykleta - kaip tik Jums!


2014-12-11

Veido skaistumas

Kodėl yra taip slepiama Lietuvoje informacija apie galimus aukščiausiųjų šalies politikų, aukštų pareigūnų ryšius su kitų šalių slaptosiomis tarnybomis ir kodėl taip aukštai yra vertinami persivertėliai?

Kitkas irgi ne mažiau keista. 

... kaip rašoma JAV Senato ataskaitoje, už šią paslaugą sumokėta ne valstybei, o kol kas neįvardintam „kažkam“ Lietuvoje ir tos milijonų dolerių sumos dydis įspūdingas.

Galvą pelenais barstysimės mes - Lietuva. 

Tas „kažkas“ Lietuvoje, paėmęs milijonų dolerių sumą, žiūrėk, pasirodys besąs lietuviu.

Tuos dolerius jam davė tuo nekaltinamos JAV, kurios nedavė medžiagos apie spėjamą CŽV kalėjimą ir ateityje neduos.

Ta CŽV, kurios kalėjimas buvo/nebuvo Lietuvoje - tų pačių Jungtinių Amerikos Valstijų, patepliojusių skaistų Lietuvos veidą violetinės juodosios skylės įvaizdžiu.
Tie lietuviai...

Senatorės Feinstein-Goldman veidas skaistus.

Fed ir JAV finansų valdytojų, kurių produkcijos vartojimu „kažkas“ Lietuvoje mus galvas pelenais barstytis verčia, veideliai irgi skaistūs.

Mikliai...
Ko toks liūdnas?

Liuks

liuks

nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai; puikus, išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis
  
Luxembourg Leaks: Global Companies' Secrets Exposed

Latest “Lux Leaks” files obtained by ICIJ disclose secret tax structures sought by “Big 4” accounting giants for brand name international companies.

Tax ir taksonas... 

Kalbėkit taaaisyklingai!

Šitas pats ponas Junkeris, viliojančios Liuksemburgo mokesčių sistemos architektas. 

Luxembourg!

Gal kam diržus veržtis ir reikia,
 

bet ne visiems.

Liuks gi.

A report by the International Consortium of Investigative Journalists, representing a team of 80 from 26 countries, claims that companies such as Pepsi (PEP) and AIG (AIG) obtained assurances from Luxembourg that plans to minimize tax would be viewed favorably by officials.

"These legal secret deals feature complex financial structures designed to create drastic tax reductions," the ICIJ report stated.

IKEA, Deutsche Bank (DB) and Abbott Laboratories (ABT) also feature on the list of about 340 companies which took advantage of controversial arrangements to slash the tax they pay on hundreds of billions in profits funneled through Luxembourg.

In some cases the rate of tax paid was less than 1%.

“Luxembourg will become a leading RMB offshore centre in the Eurozone in the near future”!

Mums, lietuviams, kitoks Liuks:)

2014-12-10

Nekylanti Lietuva

Švenčių šventė šiandien.

Iš Lietuvos kilę laureatai
  • 1961 m. Nobelio chemijos mokslų premiją gavo Melvin Calvinfotosintezės elektrocheminių procesų tyrimą. Jo tėvas – emigrantas iš Kalvarijos.
  • Pirmasis iš Lietuvos kilęs Nobelio premijos laureatas buvo 1980 metais apdovanotas Česlovas Milošas.
  • Po poros metų už chemijos mokslo laimėjimus apdovanotas Želvoje gimęs Aronas Kliugas.
  • 1985 m. šiuolaikinio defibriliatoriaus išradėjas Bernardas Lounas buvo apdovanotas Nobelio premija kaip vienas iš tarptautinio judėjimo „Pasaulio gydytojai prieš branduolinį karą“ lyderių. Jis gimė 1921 06 07 Utenoje, o 1935 m. su šeima išvyko į JAV.
  • 1991 m. Nobelio literatūros premiją gavo Nadine GordimerApartheido skaldymą plunksnos jėga.
  • 1996 m. lietuvių emigrantų anūkas Deividas Li (David Lee) gavo 1/3 Nobelio premijos už fizikos tyrinėjimus.
  • 1998 m. Gertrūda Elion (Gertrude Ellion) gavo apdovanojimą fiziologijos ir medicinos srityje.
  • Už fiziologijos ir medicinos tyrimus 2002 metais 1/3 premijos buvo skirta Sidniui Brėneriui (Sidney Brenner).
  • 2013 m. 1/3 chemijos nobelio premijos pelnė litvakas Michael Levitt.
Kokia paslaptis:
 
vieni kilo, kiti - ne...
 
Profesoriau!

Kyla, jau kyla!

Švenčių šventė

Širyt Elertė "Klasikos" radijas nustebino pareiškęs, kad šiandien Švedijoje švenčių šventė - Nobelio premijų įteikimo diena.

Ne visi netgi Nobelio premijos laureatai tą šventę šventė.

„Ne“ Nobelio premijai: garsiajam Sartre'o atsisakymui sueina 50.

Ilgas J.-P.Sartre'o pareiškimas, kuriame buvo detaliai paaiškintos jo „non“ Nobelio premijai priežastys, vėliau tą pačią dieną buvo perskaitytas žurnalistams Prancūzijos ambasadoje Stokholme ir sukėlė sensaciją, nes tai buvo pirmas kartas per premijų tuomet 63 metų istoriją, kai kažkas jos atsisako.

Žinomas tik vienas atvejis, kai Nobelio premijos buvo atsisakyta iš anksto: švedų poetui Erikui Axeliui Karlfeldtui (Erikui Akseliui Karlfeltui) pavyko įtikinti komisijos narius neapdovanoti jo 1919 metais, bet jis turėjo nesąžiningą pranašumą – pats buvo tos komisijos narys.

Vienintelis kitas laureatas, savo noru atsisakęs Nobelio premijos, yra Vietnamo premjeras Le Duc Tho (Le Duk To), kuris nenorėjo 1973-iųjų Nobelio taikos premija dalytis su JAV valstybės sekretoriumi Henry Kissingeriu (Henriu Kisindžeriu).

Kodėl Nobelio premijos įteikiamos šiandien?

After the award ceremony in Sweden, a banquet is held in the Blue Hall at the Stockholm City Hall, which is attended by the Swedish Royal Family and around 1,300 guests. The banquet features a three-course dinner, entertainment, and dancing, and is covered extensively by Swedish media.

The Nobel Peace Prize banquet is held in Norway at the Oslo Grand Hotel after the award ceremony. Apart from the laureate, guests include the President of the Storting, the Prime Minister, and, since 2006, the King and Queen of Norway. In total, about 250 guests attend for a five-course meal. All aspects of the Nobel Banquet are carefully thought through including the experience from and round the meal. The colour and lighting of the banquet venue and the ambience it creates, the music being played, the acoustic of the venue, the design of the cutlery, furniture and glass are all taken into serious consideration.

For the first time in its history, the banquet was cancelled in Oslo in 1979 because the laureate, Mother Teresa, refused to attend, saying the money would be better spent on the poor. Mother Teresa used the US$7,000 that was to be spent on the banquet to hold a dinner for 2,000 homeless people on Christmas Day.

Why Norway?

No one knows for certain why Alfred Nobel wanted the Peace Prize in particular to be awarded by a Norwegian committee - or what prompted him to include Norway in the Nobel Prize proceedings at all.

Banketas Osle, šventė - bet kodėl šiandien?

Premija sukurta gerbiant švedų pramonininko ir išradėjo Alfredo Nobelio (Alfred Nobel), išradusio dinamitą, valią. Testamentą A. Nobelis pasirašė 1895 m. lapkričio 27 d. Švedijos-Norvegijos klube Paryžiuje. Pagal šį testamentą A. Nobelis 96% savo turto skyrė 5 premijoms (fizikos, chemijos, fiziologijos arba medicinos, literatūros ir taikos), kurios būtų skiriamos žmonėms, pasitarnavusiems žmonijai. Viena iš priežasčių, galėjusių paskatinti tokį A. Nobelio sprendimą, buvo dinamito, kuris sukrovė jam turtus, taikymas daugiausia karinėje sferoje.

Pretendentai gauti premijas paprastai paskelbiami spalio mėnesį, o premijos teikiamos Nobelio mirties dieną – gruodžio 10.

1896 m. gruodžio 10 d. numirė Alfredas Bernardas Nobelis.
 
Švenčių šventė šiandien Švedijoj. 

Alfredas Bernardas Nobelis numirė ir paliko pinigų, premijoms.

Ligi šiolei pakanka, jo pinigų.

Mat, Nobelio fondas - gerai (geriausiai pasaulyje?) juos investuoja.

Na, jei apie 1968-uosius pamiršim:

In 1968, Sveriges Riksbank celebrated its 300th anniversary by donating a large sum of money to the Nobel Foundation to be used to set up a prize in honor of Nobel. The following year, the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences was awarded for the first time. The Royal Swedish Academy of Sciences became responsible for selecting laureates. The first laureates for the Economics Prize were Jan Tinbergen and Ragnar Frisch "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes." Although not a Nobel Prize, it is intimately identified with the other awards; the laureates are announced with the Nobel Prize recipients, and the Prize in Economic Sciences is presented at the Swedish Nobel Prize Award Ceremony.
.
Na...

Viešynė


viẽšis sm. (2); LsB296, FrnW, viešỹs (4) Ak svečias: Jei tik ubagas atėjo prašytis į nakvynę, tai su didžiausia ukvata priimdavo ir vaišydavo kaip mieliausią viešį BsPIII69(Grš). Ciecorienė Augusta yra nuo savo viešių… į Berlyną susivokusi LC1879,22. Viešių kelias ArchXXV362. Tėveli mano, sengalvėli mano, parodyki, tėveli, viẽšių vieškelėlį JV1010.
.
Jei tik ubagas atėjo prašytis į nakvynę, tai su didžiausia ukvata priimdavo ir vaišydavo kaip mieliausią viešį!

Kokia nesąmonė, ar ne?

Gal anie laikai?

Koks baisus atsilikimas!

Viešė, viešpats, viešuma...

Kaip gi nesusipratę mūsų protėviai BVP stumdavo be šešėlio ir be pornografikos?

O kaip gi viešąjį interesą tada painiojo?

Atsilikėliai...

Interesna?


viẽšnamis sm. (1) NdŽ
1. L150, Bs, Mš, NdŽ smuklė, užeiga: Viešnamio šeimininkas LL113.
2. Ser žr. viešbutis: Kas norėtų nusisamdyti tą viešnamį, tegul atvažiuoja apveizdėti VŽ1904,1. Ji pastatė viešnamį svečiams Šlč.
3. NdŽ, MedŽ318 viešieji namai: Jos braunasi į meilės rinką, parsiduoda viešnamiuose rš.
.

viešynė sf. Ls pokylis, puota.
.

Diskomfortas

Kaip sakoma 500 puslapių Senato Žvalgybos komiteto išvadų suvestinėje, kuri iki šiol buvo slapta, pirmą kartą CŽV G.W.Bushą apie „sustiprintas tardymo technikas“ informavo 2006 metų balandžio 8 dieną.

Tuometinis CŽV direktorius Porteris Gossas (Porteris Gosas) apibūdino septynias siūlomas „sustiprintas tardymo technikas“ ir parodė nuotrauką sulaikytojo, kuriam jos buvo taikomos, ir tuo metu G.W.Bushas „išreiškė diskomfortą“.

Žmogaus teisių organizacijos paragino kelti bylas JAV pareigūnams, susijusiems su Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vykdyta kankinimų programa, kuri, kaip parodė Senato paskelbta ataskaita, buvo daug brutalesnė negu iki šiol manyta.

Organizacijos argumentuoja, jog ta ataskaita rodo, kad CŽV slaptos pastangos išgauti informacijos iš asmenų, suimtų po 2001 metais rugsėjo 11-ąją Jungtinėse Valstijose įvykdytų teroro atakų, ne kartą pažeidė tarptautinius įstatymus ir pagrindines žmogaus teises.


Ben Emmerson, United Nations special rapporteur on human rights and counter-terrorism, said senior Bush administration officials who planned and authorized crimes must be prosecuted, along with as CIA and other U.S. government officials who committed torture such as waterboarding.

"As a matter of international law, the U.S. is legally obliged to bring those responsible to justice," Emmerson said in a statement issued in Geneva. "The U.S. Attorney General is under a legal duty to bring criminal charges against those responsible."
.

Mes buvome įspėti, kad toks raportas pasirodys“, - BNS trečiadienį sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Pasak ministro, Lietuva iš anksto nežinojo ataskaitos turinio, o jai pasirodžius dėl tolesnių veiksmų turėtų spręsti Lietuvos prokuratūra, kuri gali kreiptis dėl papildomos informacijos.

Dabar jau gali:)

O tada, mat, negalėjo:(

diskomfortas

nepasitenkinimo, nemalonumo, negerumo būsena ar nenormali savijauta, kylanti dėl netinkamų aplinkos sąlygų.

Aplinka kalta - kas gi to nežino?

Diskomfortas?  

Prieš 5 metus:

"Keliaudama po užsienį girdėjau tik vieną klausimą, ne abejonę, ar jie buvo, o tik ką darysite“, - antradienį per spaudos konferenciją sakė D. Grybauskaitė.

Pasak prezidentės, Vakarai neabejoja tuo, jog toks kalėjimas mūsų šalyje galėjo būti. Šiuo metu Lietuva turi imtis ryžtingų veiksmų ir „apsivalyti“. Sąmokslininkai

Elertė "Klasikos" radijas šįryt pranešė, kad Lenkijos prokurorai, tiriantys CŽV kalėjimų 
 
gal būt buvimą Lenkijoje, pareiškė sieksiantys susipažinti su prieštaringai vertinama ataskaita, kurią JAV Senato komisija antradienį, vakar, paviešino apie Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) taikytus tardymo metodus „Al Qaeda“ įtariamiesiems po rugsėjo 11-osios teroro aktų 2001 metais.

Jungtinių Valstijų prezidentas Barackas Obama anksčiau yra sakęs, kad, jo nuomone, šių apklausų technikos prilygo kankinimams.

JAV Senato antradienį paskelbtoje ataskaitoje apie žiaurius tardymo metodus, kuriuos Centrinės žvalgybos valdyba (CŽV) naudojo po 2001 rugsėjo 11-osios teroro išpuolių, nurodoma, jog „aukštos vertės sulaikytieji“ pirma būdavo siunčiami iškvosti į vadinamąsias juodąsias skyles, įkurtas įvairiose pasaulio vietose,

 o tik paskui perkeliami į Gvantanamo karinį kalėjimą Kuboje.

Senatorė Dianne Feinstein, įtakinga Senato žvalgybos komiteto pirmininkė, remdamasi ataskaitoje surinktais įrodymais apkaltino CŽV „al Qaeda“ kalinių kankinimu, pažeidžiant teisėtas ribas.
JAV Senato ataskaitoje teigiama, jog CŽV po rugsėjo 11-osios atakų prieš Jungtines Valstijas vykdė „brutalias“ įtariamųjų terorizmu apklausas. Santraukoje, kurią perskaitė D. Feinstein, pranešama, kad CŽV klaidino amerikiečius dėl „sustiprintų tardymų“ efektyvumo.

Neprisipažino? 

Gal sąmokslininkai sąmokslo teorijų prisiskaitė?

Negi jie, paprasčiausiai, antifeministai?

2014-12-09

Viešpats

Often, however, there were contending factions among the kulapatis and vispatis, and Vedic literature preserves several traces of election of kings on such occasions.


viešpats

viešpat|s, viešpaties viešpats
1. bažn. Dievas, Visagalis: Tokia viešpaties valia. viešpatie tu mano, kas gi čia dabar?!
2. valdovas: Dykumos, girios viešpats prk.: Jis yra padėties viešpats
3. istor. viešės vyresnysis.
4. senoviškai
ponas: Viešpats ir tarnas.

Viešė – senovės baltų bendruomeninė gyvenvietė. Iki X a. viešėje gyveno viena giminė, nuo X–XII a. pradėjo vystytis į teritorines gyvenvietes. Dirbamos žemės dalybos viešėje buvo sprendžiamos burtais, nuo XIII a. pr. žemės virto alodais. Viešės grupavosi aplink piliakalnius. XIII a. pirmoje pusėje susidarius klasinei visuomenei, viešieji darbai (pilių, slėptuvių statyba, kelių priežiūra) tapo angarijų (darbo prievolių) pagrindu. Viešė imta vadinti lauku.

Viešei vadovavo viešpats (viešės (t. y. „visų“) pats („vyriausiasis“), plg. sanskrito viš patih), reikalus spręsdavo viešės narių sueiga – kuopa. Nuo žodžio „viešė“ taip pat kilę tokie žodžiai kaip „vieškelis“, „viešnia“, taip pat slaviški žodžiai kaimui įvardinti (wieś, ves).

Kada šitaip buvo...

Viešpatį ir iš viešės, ir iš namų išvarėm.

O šventa vieta tuščia nebūna...


Allowed

Alodas (viduramž. lot. allod, lot. allodium) – žemės valda (beveik visada žemės arba sklypas mieste) viduramžiais bei Naujaisiais laikais. Alodo savininkas galėjo laisvai disponuoti jo turima valda. Valdymo teisė nebuvo sąlygojama arba susijusi su kokiais nors įsipareigojimais arba teisiniais santykiais kitų asmenų atžvilgiu. Alodas galėjo būti laisvai paveldėtas. Iš pradžių pajamos, vaisiai iš alodo buvo apmokestinami krašto valdytojo (pvz., kunigaikščio). Vakarų Europos ankstyvojo feodalizmo laikotarpio individuali šeimos žemės nuosavybė.
 
allow (v.)
early 14c., allouen, "to commend, praise; approve of, be pleased with; appreciate the value of;" also, "take into account or give credit for," also, in law and philosophy, "recognize, admit as valid" (a privilege, an excuse, a statement, etc.). From late 14c. as "sanction or permit; condone;" in business use from early 15c.

The Middle English word is from Anglo-French alouer, Old French aloer, alloiier (13c.) "allot, apportion, bestow, assign," from Latin allocare (see allocate). This word in Old French was confused and ultimately merged with aloer; alloer "to praise, commend," from Latin allaudare, adlaudare, compound of ad- "to" (see ad-) + laudare "to praise" (see laud). From the first word came the sense preserved in allowance as "money granted;" from the second came its meaning "permission based on approval."
Between the two primary significations there naturally arose a variety of uses blending them in the general idea of assign with approval, grant, concede a thing claimed or urged, admit a thing offered, permit, etc., etc. [OED].
From Middle English allouen, from Old French alouer , from Medieval Latin allaudāre, present active infinitive of allaudō, merged with alouer, from Medieval Latin allocō (to assign).

Allaudo.

O jei ne?
 
 

Rūšistai

Rūšis (lot. species) – taksono rangas, mokslinės klasifikacijos kategorija. Svarbiausias organizmų evoliucinio giminingumo sistemos struktūrinis vienetas.

Skamba?

Mokslas juk!

„Rūšies“ sąvoka yra gana problemiška!

Nerušiok!

×rùšoti, -oja, -ojo Vkš, Sd žr. rušioti 1: Neik nė arty, nerùšok, akimis matai, i viskas! Lk. Aš bijau, kaip tu gali rùšoti svetimą daiktą Trk.


Rūšizmas.

Štai ir Pepė Raudonplaukė Ilgoji Kojinė - rūšistė!

Rašytojos Astridos Lindgren knyga „Pepė Ilgakojinė“ („Pippi Langstrump“) švedams yra tarytum nacionalinė vertybė, įkūnijanti pamatines lygybės idėjas.

Tad kai viena televizija nutarė pakeisti Pepės žodžius 1969 metais sukurtame seriale, švedai supyko, rašo „The New York Times“.

Transliuotojams pasirodė netinkamos dvi serialo scenos. 

Vienoje mergaitė sako, kad jos tėvas yra „negrų karalius“, o kitoje Pepė, patempusi akių kraštelius, vaizduoja esanti azijietė. 

Juodaodžius įžeidžiantis žodis buvo ištrintas, o antrosios scenos buvo iš viso atsisakyta.
Mirusios autorės A.Lindgren anūkas Nilsas Nymanas pasakojo, kad tuo metu, kai buvo parašyta „Pepė Ilgakojinė“, žodis „negras“ buvo vartojamas siekiant ne įžeisti, o „apibūdinti juodaodžius, kurie gyveno kitose pasaulio dalyse“.

1969-ji - ir klasės draugo šūkis tų laikų.

Tai ar dabar turiu sukt galvą, kaip vadint panašius į tuos, kuriuos Demokratijos Nešėja USA vadina afroamerikiečiais tožėl, kad prieš imdama Nešti Demokratiją, juos vergė?


Ar privalau Nigeriją vadint Naidžyrija?

O kaip afroamerikiečiais netapusius
Naidžyrijos žmones turėčiau vadinti?
.
Turiu Nigerijos negro kostiumą, kurį pirkau Landynės turguj, jis man tinka, patinka ir nė kiek neįžeidžia.
.
Puikūs šio semestro studentai iš Korėjos žeidžia nebent tuo, kad, regis, turi gerų, geresnių savybių už mūsiškius.

Kinų kalbą mokaus.

2014-12-08

Are you ready?

 
ready (adj.)
Old English ræde, geræde "prepared, ready," of a horse, "ready for riding," from Proto-Germanic *garaidijaz "arranged" (cognates: Old Frisian rede "ready," Middle Dutch gereit, Old High German reiti, Middle High German bereite, German bereit, Old Norse greiðr "ready, plain," Gothic garaiþs "ordered, arranged"), from PIE root *reidh- "to ride" (see ride (v.)). Lengthened in Middle English by change of ending. Ready-made first attested early 15c.; ready-to-wear is from 1890.

Old High German reiti!
 
ride (v.)
Old English ridan "sit or be carried on" (as on horseback), "move forward; rock; float, sail" (class I strong verb; past tense rad, past participle riden), from Proto-Germanic *ridan (cognates: Old Norse riða, Old Saxon ridan, Old Frisian rida "to ride," Middle Dutch riden, Dutch rijden, Old High Germn ritan, German reiten), from PIE *reidh- "to ride" (cognates: Old Irish riadaim "I travel," Old Gaulish reda "chariot"). Common to Celtic and Germanic, perhaps a loan word from one to the other.

Meaning "heckle" is from 1912; that of "have sex with (a woman)" is from mid-13c.; that of "dominate cruelly" is from 1580s. To ride out "endure (a storm, etc.) without great damage" is from 1520s. To ride shotgun is 1963, from custom of having an armed man beside the driver on the stagecoach in Old West movies to ward off trouble. To ride shank's mare "walk" is from 1846 (see shank (n.)).
 
 Oho!
 
ride (n.)
1759, "journey on the back of a horse or in a vehicle," from ride (v.); slang meaning "a motor vehicle" is recorded from 1930; sense of "amusement park device" is from 1934. Meaning "act of sexual intercourse" is from 1937. To take (someone) for a ride "tease, mislead, cheat," is first attested 1925, American English, possibly from underworld sense of "take on a car trip with intent to kill" (1927). Phrase go along for the ride in the figurative sense "join in passively" is from 1956. A ride cymbal (1956) is used by jazz drummers for keeping up continuous rhythm, as opposed to a crash cymbal (ride as "rhythm" in jazz slang is recorded from 1936).
 
...journey on the back of a horse...
Are you ready?
 
Supainiojau - čia  gi senoviškai.

Dabar viskas kitaip.
 

Tarnyba

Elertė "Klasikos" radijas šįryt paskaitė žinias - Belgijoj, esą, minios protestuoja, mat, tuos belgus į užtarnautą poilsį žadama leist nebe nuo 63, bet nuo 67 metų.

Betvarkė toj Belgijoj - kas to nežino...

Bet...

Sakykit, kam sykiu su belgais, ir mes visą gyvenimą tarnaujam?

Ne vaikam gi - tie užaugę negi lieptų iki 67 metų dirbt?

Sakytų - pavargot, tėveliai, eikit pasilsėt.

Jei ne vaikam - tai kam visą gyvenimą tarnaujam?

Dievulis gal be tarnų neapsieina?

Ar kažkas kitas?

Gal Mamona?

Ar valdžiukė?
 
:( 

Rytas jau.

Marš į tarnybą!

2014-12-07

Šventosios Romos jarlykas

Radvilos, vieninteliai iš Lietuvos didikų giminių turėjo Šventosios Romos imperijos kunigaikščių titulą.

Jarlyką turėjo.
Jarlyką seka tabu: nesakyk, ko nereikia, sakyk, ką reikia. 

1. Nesakyk, kad Radvilos vieninteliai iš Lietuvos didikų giminių turėjo Šventosios Romos imperijos kunigaikščių titulą.

2. Sakyk, kad Didžiuoju etmonu turėdavo būti lietuvis. Dažniausiai jį skirdavo iš Radvilų. Ir jis finansuodavo karą, o vėliau karalius privalėjo skolą grąžinti. Tuo metu karalius Jonušui Radvilai buvo skolingas už du karus. Kiek dar karų šis turėjo finansuoti neatlygintinai?

Galvojot, kad etmonas kariaudavo?

Nea -  jis finansuodavo karą!

Lietuvis!

Finansuoja lietuviai!

Karalių! 

Lenkijos karalių - kieno gi dar?

O tas skolos negrąžina...

Finansistai senobiniai - lietuviai!

Jei lietuviai finansuoja - kas gi į karą joja?

Gal lenkai?

...žirgus balnoja, žirgus balnoja, į karą joja...

Bajorai!

Ar šitie? 


3. Sakyk, kad Mindaugo įpėdiniai, atmetę krikščionybę, padarė didžiulę klaidą.

O tai ne!

4. Ir aplamai: taip išeina, kad mano tėvo linija kyla iš Lizdeikos, o mamos linija – per didįjį kunigaikštį Algirdą iš Gedimino. Tai lyg būti Lietuvos respublikos prezidentės ir Vilniaus arkivyskupo vaiku (juokiasi).

Ar šitaip?

Lizdeika – istorinio rašytinio padavimo apie Vilniaus miesto įkūrimą veikėjas – krivis, išaiškinęs didžiajam kunigaikščiui Gediminui sapną apie Geležinį vilką.

Šventosios Romos jarlykas yra dalykas rimtas.

Feminizmas

Feminizmas – visuomeninis-politinis judėjimas, kurio tikslas yra pasiekti, kad moterys turėtų visas politines, socialines ir ekonomines teises bei galimybes, lygias vyrų turimoms.


Ar kovoja feministės už teisę pabūti Guantanamo kalinėmis?


Tabu


Sąmokslo teorijos yra panašios į mitus – jos duoda atsakymą, kodėl pasaulyje gyventi blogai. 

Vienas iš atsakymų - todėl, kad valdo žydai, masonai, iliuminatai. 

Kita teorija – pasaulį kontroliuoja Vanderbildo grupė – didieji pramoninkai susirenka ir sprendžia visus pasaulio klausimus. 

Nuo jų ir priklauso, ar kils naftos kaina, ar bus įleistos į rinką naujos technologijos. 

Pasakojant prisimenami Rotšildai, kitos garsios pramoninės dinastijos, išvardijamos didžiausios kompanijos. 

Aišku, teigiama, kad grupė renkasi slapta, todėl informacijos patikrinti neįmanoma. 

Taip sudaromas tokios šešėlinės pasaulio valdžios įspūdis. 

Nuo 1995 m. iki 1996 m. VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ Teisės programos koordinatoriaus padėjėjas, nuo 1996 iki 1997 m. „PHARE Rural banking programme“ teisės patarėjas, nuo 1997 iki 1998 m. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ teisininkas, nuo 1999 m. iki 2001 m. UAB „Finansinių investicijų duomenų analizės ir konsultacijos“ teisės konsultantas.

PINIGŲ PRIGIMTIS - TABU:)

Tabu (iš polineziečių k. tapu, tabu reiškiančio „uždrausta, neleidžiama“) – stiprus socialinis draudimas, nukreiptas prieš kokius nors veiksmus, žodžius, elgesį, kuris visuomenės laikomas gėdingu, žeminančiu, šlykščiu, šventvagišku. Dalis tabu pasireiškia įstatymuose, moralės normose.

Tabu griežtumas ir paplitimas priklauso nuo visuomenės. Paprastai, itin griežti tabu būdingi nedidelėms gentims (Okeanijos, Afrikos, indėnų tautelėms), taip pat religinių dogmų sukaustytoms visuomenėms. Moderniose visuomenėse tabu galioja vis mažesniam reiškinių skaičiui, tabu pažeidimas nebesulaukia itin neigiamos reakcijos.

Okeanija, Afrika, indėnai...

Kokį Tabu Gūglė mums, vakariečiams, įtaisė:)

:)