2014-12-20

Raudonoji aušra

'Red Dawn' (1984)

The film is set in an alternate 1980s in which the United States is invaded by the Soviet Union and its Cuban and Nicaraguanallies.
Red Dawn (2012)

An introductory montage shows the fallout of the economic crisis in the European Union and a weakened NATO alliance, amid increasing cooperation between an increasingly militant North Korea and ultranationalist-controlled Russia.
Producers behind Red Dawn remake swapped Chinese flags and insignia for North Korean ones for fear of losing out on billion-dollar box office. 

Producers working on the feature initially had Chinese troops invade the U.S., but they had a change of heart after facing a backlash from a Chinese newspaper and website that caught wind of the project. 

Plot: In the film, a group of Americans lead a rebellion against North Koreans who invade the U.S. to help resolve the economic crisis, which they do with brute force

:(

Sunku patikėti, tačiau paprasčiausia programišių ataka prieš „Sony Entertainment“ pasiekė tai, ko nesugebėjo Rugsėjo 11-osios tragedija – JAV pasidavė. Filmas „Interviu“ nebus rodomas žiūrovams kino teatruose. „Sostų žaidimų“ autorius G.R.R.Marinas kino teatrų ir Holivudo pasidavimą pavadino „korporaciniu bailumu“, o George’as Clooney nesugebėjo rasti nė vienos drąsios kino žvaigždės.

Kai kas tai jau pavadino „Raudonąja aušra“ – pagal filmą, kuriame rodoma, kaip komunistinė valstybė užima Jungtines Valstijas.


Lietuviška nomenklatūra


nomenklatūra 
1. mokslo, technikos, meno objektų pavadinimų visuma: Anatomijos n. Chemijos n. 
2. gaminių rūšių sarašas. 
3. buhalterijos sąskaitų sąrašas
4. profesijų, specialybių, pareigų ar jas einančių asmenų sarašas

Prastas žodynas.nomenclature (n.) 

c.1600, "a name," from Middle French nomenclature (16c.), from Latin nomenclatura "calling of names," from nomenclator "namer," from nomen "name" (see name (n.)) +calator "caller, crier," from calare "call out" (see claim (v.)).

Nomenclator in Rome was the title of a steward whose job was to announce visitors, and also of a prompter who helped a stumping politician recall names and pet causes of his constituents. Meaning "list or catalogue of names" first attested 1630s; that of "system of naming" is from 1660s; sense of "terminology of a science" is from 1789.


Kas tokie šį tarptautinį žodį sovietynan atnešė?

Tur būt ne matrosai su šautuvais.

The nomenklatura (Russian: номенклату́раRussian pronunciation: [nəmʲɪnklɐˈturə], Latin: nomenclatura) were a category of people within the Soviet Union and other Eastern Bloc countries who held various key administrative positions in all spheres of those countries' activity: government, industry, agriculture, education, etc., whose positions were granted only with approval by the communist party of each country or region.

Virtually all were members of the Communist Party. Critics of Stalin, such as Milovan Đilas, critically defined them as a new classTrotskyism uses the term caste rather thanclass, because it sees the Soviet Union as a degenerated workers' state, not a new class society. Later developments of Trotsky's theories, notably Tony Cliff's theory of State Capitalism, did refer to the nomenklatura as a new class.

The Russian term is derived from the Latin nomenclatura meaning a list of names.

The term was popularized in the West by the Soviet dissident Michael Voslenski, who in 1970 wrote a book titled Nomenklatura: The Soviet Ruling Class (Russian:Номенклатура. Господствующий класс Сове́тского Сою́за).

Na va - Vakarai nomenklatūrą žino, o nei lietuviškas žodynas, nei lietuviška Wiki - nežino.

Šiandien sukanka 25 metai, kai Lietuvos (TSR) Komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų Sąjungos Komunistų partijos.

Nomenklatūrininkai beveik visi buvo komunistais.

Štai ką ta pačia proga rašė Bronislovas Genzelis:

Įjungus Lietuvą į komunistinės Sovietų Sąjungos sudėtį, joje veikė tie patys veiksniai, kaip ir visoje imperijoje. Imperijos valdymo plonybių negalima suvokti, neaptarus tokio fenomeno kaip nomenklatūra. Nomenklatūrai priklausė visų lygių vadovai (jie galėjo būti ir nepartiniai) ir jie turėjo būti įrašomi į atitinkamus sąrašus ir tvirtinami partijos komitetuose. Nomenklatūrai priklausė tik nedidelė tos partijos narių dalis. Kiti jos nariai jautėsi beteisiai kaip ir visi žmonės.


TSKP žmonės stojo įvairiais sumetimais: vieni tikėjo komunizmo idėjomis; kiti, nematydami kito kelio pasitarnauti savo kraštui, kaip veikti legalioje struktūroje; treti, galvodami, kad komunizmas yra (nors ir strofuota) socialdemokratijos forma, vis dėlto atstovauja dirbančiųjų žmonių interesams; ketvirti, kad taip elgėsi jų kaimynai, bendradarbiai; penkti tikėjo, kad mažosios tautos yra istorijos pasmerktos, dėl to būtina integruotis į didesnes tautas, valstybes, šiuo atveju į Rusiją; šešti dėl asmeninės gerovės. Tai buvo tokie žmonės, kurie buvo pasirengę tarnauti bet kam, kas geriau sumokės.

Pastarosios trys žmonių kategorijos ir buvo pamatiniai nomenklatūros elementai.

...pavyko iš LKP (vėliau ir LDDP) vadovybės eliminuoti sąjūdininkus, iš dalies išsaugoti nomenklatūrą, nesvarbu, ar ji liko tos partijos gretose, ar ne. Kai pajunta valdžios skonį, ji atsiranda ten, kur reikia. Vienu metu nomenklatūrininkai depolitizuojasi, kitu metu vėl partizuojasi. Nomenklatūros liekanos įgijo gražų veidą, kurį ir gavo susijungdama su LSDP.

Gyva lietuviška nomenklatūra, ir ne tik  LSDP.
Žvaigždutę reikia geltonai perdažyt, kaip kad Radvilų erelį - baltai.

Prie žilų kremliaus sienų
Susirinko vaikai
Negrų, turkų, indėnų
Ir lietuvių vaikai.
Jei nebūtų to miesto
Ir žvaigždutės šviesų...
Jei žvaigždutė nešviestų -
Žemėj būtų tamsu.

Déjà vu

Deja, pirmasis litas gyvavo tik 18 metų – po Sovietų okupacijos Lietuvoje buvo naudojami rubliai.

Deja, antrasis litas gyvuos tik 21 metus – po antrai dienai pratęsto referendumo dėl Lietuvos stojimo Europos Sąjungon su alumi už centą Lietuvoje nebuvo leista surengti referendumą dėl lito išsaugojimo.


1 dejà sf. (4)
1. SPI334, MŽ, K vargas, bėda; dejonė: Aš laukiau čia tavęs, kilnioji valanda, palikęs kelyje gyvenimo dejas V.Myk-Put. Apsakyk jai mano dejas ir sunkų vargelį LTR(Zp). Iš Amerikos perskamba deja dėlei didžio karščio LC1885,31. Visur deja, vargai ir nelaimos S.Dauk. Deja šitam žmogui, kuris ką piktinaDP519. Aš jūsų giesmes į deją perversiu CII935.
2. (neol.) lingv. jaustukas: Ai, oi yra aistė, arba deja S.Dauk.
3. (neol.) S.Dauk šauktukas.

dejà interj. KI670, Š, dẽja DP282; MŽ gaila, aiman: Ai deja N. Bet deja! nėkas tus gerus žmones nepamokė su ugnimi ir su žvake saugiai elgtis S.Dauk.Deja, aš neturiu rš.

Lietuvai nuosavybės teise priklausiančio bet Lietuvos neklausančio Lietuvos banko mainetų žiniuonys, kas čia - daugiau nei dvie tūkstančių metų senumo raitelis su kalaviju ar be?Marx's prophecy

:)

Kur prieš pusantro šimtmečio numatė, o kur prieš metus...

Nacionalizuokit, nacionalizuokit!
Imkit pavyzdį iš mūsų. 
Red Dalia!

O mes ir be jos nepėsti.

Mes gi puikiai gebam atiduot pelną ir nacionalizuot nuostolius! 

Ką ten mes...

Štai Elertė "Klasikos" radijuj malonus moteriškas balsas aiškina, kad bankai verslui skolint nenori, skolina valstybėms ir ... vargo nemato.

O tom valstybėm - tik skolos lubas pasikelt...

Na, ne visos taip be rūpesčių gyvena:)

Padėt tokioms reikia, užsienio paskolom.

 tas užsienis...

Kitas pasaulis mums padeda!

Karl Marx!

O, vis tik, nenumatė falštybės...


Patraukli šalis Lietuva

Iš kur į Lietuvą plaukia perlaidos?

1. Iš Švedijos, vidutiniškai po 1149 Lt.

2. Iš Norvegijos, vidutiniškai po 1075 Lt.

3. Iš Rusijos, vidutiniškai po 972 Lt.

!!!
Kokia patraukli šalis Lietuva!

Į ją plaukia perlaidos.

Šaunuoliai mes, tiesa?

Ir į Lietuvą plaukiančių perlaidų prizininkai šaunūs.

300.

Oi, gal ne tie...

Štai:

300.

Yes!

"Darbo jėgos laisvas judėjimas"!

:)
:(

2014-12-19

Sturmfahne

:(

Reichsbanner des Heiligen Römischen Reiches12. Jh.– um 1350

 Auf Rot das silberne Kreuz als Sturmfahne (vexillologische Darstellung eines Banners (Standarte) mit Wimpel)

Use of a white cross as a mark of  identification of the combined troops of the Old Swiss Confederacy is first attested in the Battle of Laupen (1339), where it was sewn on combatants' clothing as two stripes of textile, contrasting with the red St. George's cross

of Habsburg Austria, and with the St. Andrew's cross

used by Burgundy and Maximilian I.

Šventas Jurgi! 

Ar čia Tu?
 

Kriegščionys...

Schweizerfahne.

Ja. 

Ja ja!


Use of the white cross as a military ensign (attached to the cantonal flags in the form of strips of linen) has been used in the Old Swiss Confederacy since the 14th century, but the modern design of a white cross suspended in a square red field was introduced only during the Napoleonic period, first used in 1800 during the Hundred Days by general Niklaus Franz von Bachmann, and was introduced as official national flag in 1889.

Swiss mercenaries brought home funds from their contracts that helped Swiss banks begin. Banking began in the eighteenth century by way of the riches of merchants. Wegelin & Co., established in 1741, was the oldest bank in Switzerland until it restructured into a new legal entity in 2013. Hentsch & Cie and Lombard Odier were both founded in 1796 in Geneva as private banks, and Pictet and Cie was established in 1805 as a merchant bank. Hentsch & Cie was a founding member of the Swiss National bank during 1852.

The Swiss banks in Geneva and Zurich have served as safe havens for the wealth of dictators and despots, mobsters and arms dealers, corrupt officials and tax cheats of all kinds.

Plus!!!

...

Or minus?

Saving America

Amerikąžinoma.

Tai negi Lietuvą?

Lietuvai nebent pinigų paskolint, už palūkanas, suprantama.
1. Cžv. Kalėjimas ne Amerikoj, o Lietuvoj.
2.  Cžv. Kalėjimas CŽV/CIA, o ne Amerikos.

3. O Guantanamo Bay - ne Amerikoj, o Kuboj!
4. Ir aplamai...

 Guantanamo Bay - brangiausias pasaulyje, (prabangiausias Bay?), o štai, pvz., - Lietuvos Violet yra tiesiog  Juodoji skylė, vertingiausiems KALINIAMS. 
Oh! Bay! Ma!
Visi kartu!2014-12-18

Hocus Pocus

Hocus Pocus (magic), an exclamation used by magicians, usually the magic words spoken when bringing about some sort of change.

:(
Switzerland's National Bank (SNB) will bring in a negative interest rate cutting the value of large sums of money left on deposit in the country.

The Bank is imposing a rate of minus 0.25% on "sight deposits" - a form of instant access account - of more than 10m Swiss francs ($9.77m).

A negative rate means depositors pay to lend the bank their money.

0.25%...

Minus?

Strange image:
This was confirmed by the Swiss Bergier commission in 1998 which concluded that the SNB received US$440 million in gold from Nazi sources, of which US$316 million is estimated to have been looted.

Plus?

The European Central Bank (ECB) also introduced negative interest rates, albeit for very different reasons.


The ECB wants to keep money out of its banks (:))), not because it wants to reduce the value of the euro but because it wants money flowing round the eurozone countries to boost investment and spending.

Germany's Commerzbank also recently introduced negative interest rates for bigger corporate clients, but it said that was linked to the ECB's negative rates policy.

Три сестры II

«Это, кстати, недостаток в работе правительства России – надо было давно работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте – в долларах и евро. Так как мы платим за электроэнергию – не в рублях, а в долларах. Мне докладывает правительство, что лед тронулся. Покупатели нашей продукции в России платят в долларах.* Если в рублях – то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час», – заявил Лукашенко на состоявшемся сегодня в Минске совещании по экономическим вопросам.

Витовт или Остап?

Лед тронулся, господа!

— Какие деньги?

Вы, кажется, спросили меня про какие-то
*

Kuba yra Kuba

Since 1959 the Cuban government has consistently protested against the US presence on Cuban soil and called it illegal under modern international law, since the military base was imposed on Cuba by force. At the United Nations Human Rights Council in 2013, Cuba's Foreign Minister demanded the US return the base and the "usurped territory" occupied since the US invasion of Cuba at the turn of the 20th century. 
Since 2002, the naval base has contained a military prison, the Guantanamo Bay detention camp, for alleged unlawful combatants captured in AfghanistanIraq, and other places. Cases of torture of prisoners, and their denial of protection under the Geneva Conventions, has been condemned by some internationally.


Kuba yra Kuba.

Neėmė milijonų.

Sekrečiai

sekretùs, -ì adj. (4) NdŽ slaptas, slapus, neviešas.  
sekrečiaĩ adv. NdŽ.
1 sekrètas sm. (2) TrpŽ, DŽ, sèkretas (1), sẽkretas (1) NdŽ
1. M, Rtr, Vrn, Skr paslaptis: Pamotė nora, ka mas anai išduotumiam visus sẽkretus Varn. Sekretą niekaip neišdavė brš. ^ Jei nori sulaikyti sekretą, tai nesakyk pačiai LTR(Lnkv). Sèkretai numus gadina Krš.
2. DŽ kar. priešakinis stebėjimo postas.
 

 
Paradoksas: žmogus lyg ir žinomas, matomas, nes nemažai prisidėjęs prie šalies finansų sistemos, bet niekas nieko apie jį pasakyti negali. Vadovaujamasi tik spėlionėmis. Svarbiausia jų ta, kad I.Šimonytė esą yra išrinktosios prezidentės D.Grybauskaitės proteguojama valstybės tarnautoja.

Dar 2 sekretorės...

late 14c., "person entrusted with secrets," from Medieval Latin secretarius "clerk, notary, confidential officer, confidant," a title applied to various confidential officers, noun use of adjective meaning "private, secret, pertaining to private or secret matters" (compare Latin secretarium "a council-chamber, conclave, consistory"), from Latin secretum "a secret, a hidden thing" (see secret (n.)).

Meaning "person who keeps records, write letters, etc.," originally for a king, first recorded c.1400. As title of ministers presiding over executive departments of state, it is from 1590s. The word also is used in both French and English to mean "a private desk," sometimes in French form secretaire. The South African secretary bird so called (1786) in reference to its crest, which, when smooth, resembles a pen stuck over the ear. Compare Late Latin silentiarius "privy councilor, 'silentiary," from Latin silentium "a being silent."
secret (v.) 
"to keep secret" (described in OED as "obsolete"), 1590s, from secret (n.). Related: Secreted; secreting.
secret (n.) 
late 14c., from Latin secretus "set apart, withdrawn; hidden, concealed, private," past participle of secernere "to set apart, part, divide; exclude," from se- "without, apart," properly "on one's own" (see se-) + cernere "separate" (see crisis).
×sekrẽtnas, -à (sl.) adj. (4) NdŽ, Aln, sekrètnas, -à (4) Mrj, Lš žr. sekretus: Nesekretnà buvau – viską papasakojau Mrj. sekretnaĩ adv. NdŽ; ŽCh45.

Ai... 
 
:(
 
:((( 
 
2 sekretõrius, smob. (2) TrpŽ, sekrẽtorius (1) NdŽ, sekrètorius (1) NdŽ; SD334, N, M, LL222, Rtr, Š, sėkretõrius (2) K
1. darbuotojas, tvarkantis įstaigos ar asmens reikalų raštus: Liaudies teismo sekretõrius DŽ. O žvirbluku sekretoriu (dat.) galvelę sopėjo KrvD175. Ėmęs su savimi tiektai tris sekretoriùs DP150.
2. kas rašo susirinkimo protokolą.
3. sov. renkamas organizacijos vadovas: Kolūkio partinės organizacijos sekretorius rš. Jis išėjo iš partijos rajono komiteto sekretoriaus kabineto, lydimas paties sekretoriaus J.Balt.
4. atsakingas įstaigos ar organizacijos einamųjų darbų vedėjas: Mokslinis sekretõrius DŽ. Būdamas Lietuvių proletarinių poetų sąjungos sekretoriumi, Regratis nemaža nuveikė, burdamas proletarinius lietuvių rašytojus rš.
Būdamas Lietuvių proletarinių poetų sąjungos sekretoriumi!