2016-12-17

Электропоцелуй

Він готовий дати їй усе найкраще: дорогі  автомобілі
і розкішні курорти, а їй лише потрібний його поцілунок. І для того, аби натішитись товариством одне одного їм мало дня і ночі.
Старшие поймут:)

Pasaulinė Finansų Revoliucija

Po pasaulinės finansų revoliucijos mokesčiai keisis iš esmės.
Vos per kelerius metus Lietuvos mokėjimų rinka gali pasikeisti neatpažįstamai, jei kuri nors iš institucijų – bankas, paštas ar kita – suskubs pritaikyti sistemas ir pasiūlys momentinius mokėjimus. Komerciniai bankai kol kas naujovę vertina kaip alternatyvą, o Lietuvos bankas žada momentinius mokėjimus jau po kelerių metų, jei jo viziją palaikys kiti rinkos dalyviai.

Švedijoje, sulaukus didžiųjų bankų palaikymo, ketverius metus veikia momentinių mokėjimų sistema Swish.

Mobilioji programėlė, leidžia nesijungiant prie bankininkystės pervesti pinigus į bet kurį banką ir mokėti už prekes ar paslaugas.

Pinigams pervesti nereikia interneto, operaciją galima atlikti įvedus tik gavėjo „Swish“
numerį, sutampantį su telefono numeriu, patvirtinimo kodą ir pinigai akimirksniu pasiekia tikslą.

Lietuvos bankas, rengiantis nacionalinę mokėjimų sistemą, galvoja apie panašų sprendimą Lietuvoje.

Informacinių technologijų kūrėjai sako sprendimą jau turintys ir tvirtina, kad tik laiko klausimas kas bus pirmas – bankai, paštas, ar mokėjimų paslaugas teikiančios įmonės.

„Šalių rinkose įsigali vienas žaidėjas, tai reiškia, kad tas, kuris padarys pirmesnis ir geriausiai, tas ir pasiims visą rinką ir konkuruos su komerciniais bankais“, – kalbėjo „Tieto Lietuva“ verslo plėtros vadovas Andrius Adomonis.

Lietuva pagal elektroninius atsiskaitymus – 20 vietoje Europoje.

Daugiau nei du trečdaliai visų mokėjimų Lietuvoje vyksta grynaisiais pinigais.
Mokėjimų sistemos pokyčius inicijuojantis Lietuvos bankas nenorėtų, kad Lietuvoje įsigalėtų vienas žaidėjas, todėl kurdamas momentinių mokėjimų sistemą, tikisi rinkos dalyvių palaikymo.

Pastarieji (rinkos dalyviai:)))))) kol kas neapsisprendžia ar naujove leisti naudotis tik
gyventojams,
 ar, pavyzdžiui, leisti atsiskaityti tik už paslaugas.

„Mes norėtume, kad į tą rinką ateitų kuo daugiau žaidėjų, be abejonės, joje veiks bankai, bet norime, kad įsilietų ir smulkesnės, mažesnės įmonės, kurios, pavyzdžiui, į mokėjimų kortelių segmentą dabar negali įeiti dėl pakankamai aukštų ekonominių barjerų, tad čia yra tikslas rasti tos infrastruktūros parametrus, kuriuos būtų galima kartu išspręsti ir tuomet visiems pasiūlyti bendrą sprendimą“, – kalbėjo Lietuvos banko atstovas Šarūnas Grigas.

Komerciniai bankai jau anksčiau yra užsiminę, svarstantys kurti savo momentinių mokėjimų sistemą, panašiai kaip Švedijoje, tačiau Lietuva tam per maža, todėl galvojama apie bendrą Baltijos šalių produktą.

Tokios galimybės, tik tariantis su centriniais bankais, neatmeta ir Lietuvos bankas.

Lūžio laukiama kitąmet ar 2018-aisiais.

:)

Du JAV Valstybės Paslaptoriai

Paslaptorius.
Vienas, Henry Kissinger, 
tapo Rusijos Mokslų Akademijos akademiku.

Antrą, dabar paskirtąjį, Rex Tillerson,
2013 m. V.Putinas apdovanojo Rusijos Draugystės ordinu.

Gal tai Telšių vyskupijos kunigas monsinjoras Visvaldas Kulbokas
80-metį švenčiančiam popiežiui Vatikane anekdotą pasakoja?

Cha cha cha:)

Secret Service!BNL - Bendra Nacionalinė Laimė

Butanas
turi 10 ministerijų.

O kam jų daug?

BVP butaniečiai neskaičiuoja.

Užtat jie turi Nacionalinę Laimės Komisiją, 
kuri skaičiuoja BNL - Bendrą Nacionalinę Laimę:

Taip.
In Bhutan, the concept of gross domestic product does not exist. Instead, a more relevant indicator of the country’s well-being is applied, called gross national happiness
:)

Gūglės Aklumo Ritmai

Kokie dar algoritmai?
Aklumo

ritmai!

Odd and Even

Using Fn-2 = Fn - Fn-1, one can extend the Fibonacci numbers to negative integers. 

So we get: ... -8, 5, -3, 2, -1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... and F-n = -(-1)nFn,  where F0 = 0.There  is the golden ratio.

Thus...

Papa is negative - even numbered (... -8, -3, -1, ...)
Odin:(

Mama is positive - odd numbered ( ...5, 2, 1 ...)
Eve...

Not adam - Odinas Wōđanaz!

Happy Birthday at n = 0:)

Pac

- Aš pats! - dažnai, labai dažnai atšauna mažiukas, prieštaraujantis didžkio pamokslui.

"Pac" - neretai jaunimas šiandien parašys vietoj "pats".

Pacanai:)

:(

Kas gi dabar pats?

Šitie
nebent?

Mišiose šįryt buvau šv. Petro ir Povilo bažnyčioj, mačiau ir laivelį, pagrindinėj navoj pakabintą, prisiminiau istoriją apie tai, kaip po 1655 08 08 mūšio Piromonte prie ir ant Žaliojo tilto prabėgus keletui metų, užpuolikų nusiaubtan Vilniun sugrįžę tame mūšyje LDK valstybingumą išsaugoję mūsų, LDK, kariai buvo susiruošę pakabint ant sausos šakos Lietuvos lauko etmoną
Mykolą Kazimierą Pacą dėl negaunamų algų, o tasai meldės žadėdamas pastatyt bažnyčią, jei išvengs mirties, ir iš kažikur atsiradęs jo tarnas išgelbėjo, perkeldamas per Nerį valtele - tilto po 1655 08 08 taigi nebebuvo, tik 1674 m. pagal pulkininko Džovanio Fredianio projektą karališkasis dailidė Fickas jo vietoje pastatė naują tiltą....

Pacai...

Ir pacukai.

Šiandien sužinojau, kad šių laikų mūsų piemenys neduos pašaro=paskolos, jei būstą pac statysies - reikia firmą samdyt:)

Pac...

Piemuo

Shepherd...
Piemuo:

Šefas - chief

chief

From Middle English, a borrowing from Old French chief ‎(leader), from Vulgar Latin *capum (from which also captainchieftain), from Latin caput ‎(head) (English cap ‎(head covering)), from Proto-Indo-European *kauput- (English head)???

Shepherd:)

From Middle English schepherde, from Old English scēaphyrde, a compound of scēap ‎(sheep) and hierde ‎(herdsman), equivalent to modern sheep +‎ herd ‎(herder).
..."herder"...

Šefai - kokie jie!

Ką gi pastaruosius porą tūkstantmečių neretam iš mūsų (europiečių)
buvo 
piemenų piemuo?

Tie piemenys...
Dec. 12, 2016

Antony Jenkins, the ex-chief executive of Barclays PLC, said he has joined the board of directors of Blockchain, a London-based startup that provides services related to bitcoin and cryptocurrencies.
Tai kas dabar piemuo:)
2016-12-16

Church fatherThe Church Fathers, Early Church FathersChristian Fathers, or Fathers of the Church are ancient and generally influential Christian theologians, some of whom were eminent teachers and great bishops. The term is used of writers or teachers of the Church not necessarily ordained[1]and not necessarily "saints"—Origen Adamantius and Tertullian are often considered Church Fathers but are not saints owing to their views later deemed heretical[2]—although most are honored as saints in the Roman Catholic Church, the Eastern Orthodox ChurchOriental Orthodoxy, the Church of the EastAnglicanism and Lutheranism, as well as other churches and groups. The era of these scholars who set the theological and scholarly foundations of Christianity largely ended by 700 AD.

by 700 AD.
700 AD - 1300 AD


doctor (n.) 

c. 1300, "Church father," from Old French doctour, from Medieval Latin doctor "religious teacher, adviser, scholar," in classical Latin "teacher," agent noun from docere "to show, teach, cause to know," originally "make to appear right," causative of decere "be seemly, fitting" (see decent).

Meaning "holder of highest degree in university" is first found late 14c.; as is that of "medical professional" (replacing native leech (n.2)), though this was not common till late 16c. The transitional stage is exemplified in Chaucer's Doctor of phesike (Latin physica came to be used extensively in Medieval Latin for medicina). Similar usage of the equivalent of doctor is colloquial in most European languages: Italian dottore, French docteur, German doktor, Lithuanian daktaras, though these are typically not the main word in those languages for a medical healer. For similar evolution, see Sanskrit vaidya-"medical doctor," literally "one versed in science." German Arzt, Dutch arts are from Late Latin archiater, from Greek arkhiatros "chief healer," hence "court physician." French médecin is a back-formation from médicine, replacing Old French miege, from Latin medicus.


Kaipgi daktaras apsieis be
paciento?


doctrine (n.) 

late 14c., from Old French doctrine (12c.) "teaching, doctrine," and directly from Latin doctrina "teaching, body of teachings, learning," from doctor"teacher" (see doctor (n.)) + -ina, fem. of -inus, suffix forming fem. abstract nouns (see -ine (1)).


Doktrina žodžio reikšmė

doktrinà [lot. doctrina], tam tikros žinių sr (filosofijos, teologijos, politikos) pažiūrų visuma, būdinga kuriam nors mąstytojui, mokyklai; kartais teorija, mokslas, sistema, polit. programa.

Kas kuria, o kas indoktrinuoja doktriną?

Grįžkim prie saugumo

Deutsche Bundesbank - Money Museum
Kas nutiko?
Štai kame reikalas...Socialinis teisingumas Laisvoje Lietuvoje II

Socialinių reikalų ir darbo ministerijoje Europos Lyčių lygybės institutas pristato savo naujausią ataskaitą „Skurdas, lytis ir daugialypės nelygybės“.

Tyrimo duomenys rodo, kad nuo 2014 metų skurdo lygis šalyje auga. Skurdas labai nevienodai pasiskirstęs visuomenėje.

Lietuvoje beveik kas trečia moteris (29 proc.) ir kas ketvirtas vyras (25 proc.) gyvena skurde. Dėl lyčių nelygybės darbo rinkoje ir šeimoje moterys yra didesnėje skurdo rizikoje nei vyrai.

Lyčių nelygybė gyvenimo eigoje labiausiai išryškėja vyresniame amžiuje - du kartus daugiau moterų nei vyrų virš 75 metų amžiaus gyvena skurde.

Beveik kas antras vienišas tėvas/mama Lietuvoje gyvena skurde. Negalią turintys asmenys yra beveik dvigubai didesnėje skurdo rizikoje nei jos neturintys.

Remiantis ataskaita, šeimų su vaikais ekonominė padėtis labai priklauso nuo vyro pajamų. Jei vyras netektų darbo, skurde gyvenančių šeimų dalis padidėtų nuo 18 proc. iki 64 proc. Tai atspindi ir ribotą moterų ekonominę nepriklausomybę, kuri didina ne tik pačių moterų, bet ir vyrų skurdo riziką.

Tyrimo duomenys rodo, kad pajamų nelygybė Lietuvoje – viena didžiausių Europos Sąjungoje.
Lietuvoje turtingiausiųjų pajamos yra 7,5 karto didesnės nei skurdžiausiųjų. Beveik pusę visų šalies pajamų (44 proc.) uždirba 20 proc. turtingiausių šalies gyventojų (ir tik 17 proc. pajamų uždirba 40 proc. neturtingiausių).

Pilną ataskaitą galite rasti internete: eige.europa.eu
Socialinis teisingumas Laisvoje Lietuvoje
Pirmadienis, spalio 17 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė „Maisto banko“ sandėlyje davė startą jau 22 kartą vykdomai maisto rinkimo akcijai vargingiausiai gyvenantiems žmonėms.

2016-12-15

Putinas atvyko į G-7 šalį

Putinas atvyko į G-7 šalį pirmąsyk nuo Krymo referendumo, po kurio prasidėjo tų pačių G-7 šalių sankcijos Rusijai, atvyko į G-7 šalį.

Apsilankyti Japonijoje V.Putiną pakvietė šios šalies premjeras Shinzo Abe, nors G-7 šalys, tarp jų ir Japonija, yra paskelbusios Rusijai sankcijas.
„Manau, ministras pirmininkas Sh.Abe yra tikrai gana drąsus, skelbdamas naują požiūrį į santykius su Rusija, ypač tokiu sudėtingu ryšiams tarp Rusijos ir Vakarų laiku“, – pridūrė Jamesas Brownas, knygos apie Japonijos ir Rusijos teritorinį ginčą autorius ir Tokijo „Temple“ universiteto profesorius.

Vladimiras Putinas atvyko į Japoniją derėtis dėl Kurilų salų.


2016-12-14

Kas didmeistris?

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo aplinka per vieną savaitę iš karto atliko du puikius ėjimus šachmatų partijoje, leidusius Rusijai išeiti iš nemalonios padėties, rašo Vokietijos laikraštyje „Die Welt“ ekonomikos apžvalgininkas Eduardas Steineris. Tuo pačiu V.Putinas išlošė daug laiko, kuris jam reikalingas iki naujų rinkimų 2018 metais.

Latvijos prezidentas: „Latvija faktiškai neturi nuosavos ekonomikos“.

Ką sako Lietuvos prezidentė?

Kas
didmeistris?

Socialinis teisingumas Laisvoje Lietuvoje

Socialinis teisingumas principas, kuriuo remiantis, gėrybės tam tikroje visuomenėje, bendruomenėje (pa)skirstomos, (pa)dalijamos „teisingai“, t. y. laikantis teisingumo

Tortuolių rajone:

Skandalai dėl statybų Verkių ir Pavilnių parkuose Vilniuje niekaip nesibaigia.

VTPSI nustatė, kad daugiau nei 10 pastatų pažeidžia galiojančius įstatymus, tačiau yra pastatyti su visais leidimais. Taigi, VTPSI teigė nesikreipsianti į teismą, siekdama pastatus nugriauti, nes tai pažeistų socialinį teisingumą.

Vis dėlto kiek vėliau VTPSI pakeitė savo poziciją ir siekia panaikinti keturis Vilniaus savivaldybės išduotus statybos leidimus Pavilnių regioniniame parke, visiems projektams buvo pritarusi ir parkų direkcija. Inspekcija nustatė, kad leidimus savivaldybė išdavė neteisėtai.

Socialinis teisingumas 

Laisvoje Lietuvoje...


Green Card Lottery

U.S. Green Card Lottery - U.S. Immigration.
Russia Green Card Lottery - Russia Immigration...

Lietuviškos Kryžiuočių ordino monetos

Sensakija atsitiko:

Archeologai taip pat rado įvairių monetų. Vienos jų – lietuviškos, su Vyčio ženklu ir datuojamos 1560 metais. Taip pat rasta latviškų Livonijos ordino monetų bei suomiška moneta.
Kad jau šitaip...

Jeigu radom latviškų Livonijos monetų...

Radom latviškų Livonijos ordino - raskim ir lietuviškų Kryžiuočių ordino
mainetų!

O ką?
Kaži - žemaituką šioj mainetoj gena Kristaus laikų Vytis, ar gal tarpaną?

2016-12-13

Ką sako Lietuvos prezidentė?

Latvijos prezidentas Raimonds Vējonis interviu jo vadovaujamos šalies žiniasklaidai pareiškė, jog Latvija faktiškai neturi savo ekonomikos, kadangi ji labai smarkiai priklauso nuo ES finansavimo.

„Mes matome – kai tik ima strigti Europinių lėšų įsisavinimas, iš karto prasideda BVP kritimas. Tai rodo, kad Latvija faktiškai neturi savo ekonomikos“. Jis taip pat pareiškė, jog per 25 nepriklausomybės metus Latvija taip ir neišsprendė eilę problemų, tarp kurių yra medicinos bei švietimo sistemų reforma.

Vējonis pabrėžė, jog Latvijai tam, kad pasiekti ES vidutinį gyvenimo lygį, reikia priauginti ne mažiau kaip 5 % BVP per metus. Anot analitikų prognozių, 2016 metais Latvijos BVP išaugs daugmaž 2,7 %.

Latvijos valstybės vadovo nuomone šaliai reikia išspręsti kelias svarbiausias problemas – didinti valstybės valdymo kokybę bei sustabdyti gyventojų emigraciją iš šalies.
Latvijos prezidentas: „Latvija faktiškai neturi nuosavos ekonomikos“

Ką sako Lietuvos prezidentė?