2018-02-16

100

„Rasistas" Kantas

Vokietijoj...


Big Baller Brand

LaVaras nesikuklino: iki Ballų atvykimo Lietuva buvo niekas


O ką?

Kas gali žinoti šalį, kuri, ir pasveikinta kaimynės prezidento (su valstybės atkūrimo šimtmečiu Lietuvą taip pat sveikina ... Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas), jos tebebijo.

Beje:

Praėjusią savaitę Kaliningrado srityje buvo nuolat dislokuotos „Iskander“ raketos. Taigi pavojus susijęs jau su puse Europos sostinių.

1. „Iskander“ taip toli neskrenda.

2. Kodėl tylit, Prezidente?


Laba ir Nauji 2018-tieji Kinų Metai

Laba.

Spring Festival Eve


2018.

:)
Šiandien, Vasario 16-tąją, prasideda Geltonojo Šuns metai.
Turiu bent kelis.
Apvaizdos Akis Garliavoj

Apvaizdos akis, vaizduojama ant JAV dolerių, simbolizuoja Dievo akį, stebinčią Žemę iš aukštybių. Dažniausiai ji vaizduojama tarsi įrėminta į trikampę figūrą, kuri simbolizuoja Aukščiausiąją Trejybę. Masonai šį simbolį naudojo kaip priminimą, kad visi poelgiai stebimi visatos Kūrėjo. Senovės egiptiečių simbolikoje aptinkama piešinių, vaizduojančių dievo Horo akį, apsuptą saulės spindulių.

Šis simbolis, kaip ir apvaizdos akis, primindavo žmonėms, kad jie nuolatos stebimi ir ilgainiui sulauks atpildo už savo poelgius. Budizmo religijoje akių dievas simbolizuoja sąmonę. Jis ragina žmones vadovautis proto ir moralės principais, o ne aistromis ir troškimais.

XVIII a. apvaizdos akies simbolis pradėtas naudoti ant JAV karinių jūrų pajėgų uniformų. Šį simbolį taip pat galima išvysti ant kai kurių miestų herbų ir įvairių organizacijų logotipų. Tačiau dabar apvaizdos akis vis dažniau įgauna laisvą simbolinį aiškinimą.

Kodėl šįryt ją prisiminiau?

Ogi štai kodėl.
Vakar Lietuvos Nacionaliniam muziejui savo trumpoj kalboj, kurios neleido pasakyt, ketinau pristatyt susirinkusiems Lietuvos Visuomenės Tarybos,
skelbsiančios Lietuvą iš pražūties gelbstintį nutarimą, sudarymo idėją  jos, Lietuvos (Visuomenės) Tarybos, Organizacinio komiteto (tokį turėjo ir 1905-jų metų
Vilniaus Didysis Seimas) vardu.

Šįryt štai kodėl apie tai šneku.

Užvakar vakare Garliavoj, netoli Garliavos bažnyčios 
(nuoširdžiai tikiuosi, kad mūsų laikais
šitaip nenutiks) esančioj kavinėj kalbėdamas Vasario 16-tosios Šimtmečio knygos pristatymo proga priminiau ne tik 2017-tųjų Laisvės premija
pagaliau pagerbtosios Nijolės Sadūnaitės reikalavimą iki šiandienos, 2018-jų Vasario 16-sios, atsakyti, kur yra Garliavos mergaitė,


bet ir  Dievo akį viduramžių paveiksluose simbolizuojantį veidrodį,
gebantį sukeisti kairę su dešine, bet nekeičiantį viršaus su apačia, ir ten, toje kavinėje, susirinkusiems šauniems garliaviškiams (ir ne tik) pasiūliau namie susiieškot veidrodį, besielgiantį atvirkščiai - keičiantį viršų su apačia, bet nekeičiantį kairę su dešine.


Paieškokim.
Paieškokim - suradę ir susipratę išlįsim atgalios
Landynės.

Hi.

:)

:))
2018-02-15

Rytoj - Vasario 16-tosios 100-metis!

"Lietuvos laisvės kovotojų sajunga, atsargos karininkai, Lietuvos visuomeninės patriotinės organizacijos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga kviečia Vilniuje dalyvauti:

15.00
Eitynių rikiuotė prie LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklo.

15.30
Iškilmingų dalyvių eitynių pradžia Gedimino pr. link Lukiškių aikštės.

15.45
Laisvės kovų relikvijų šventinimas, mitingas, koncertas Lukiškių aikštėje.

16.45
Atminimo aukuro uždegimas Lukiškių aikštėje, įžiebiant 100 laužų Gedimino prospekte, ugnies ir vainiko išgabenimas į Rasų kapinių karių kapus bei atminimo kenotafą, tenai pradedant akciją "Uždek žvakutę ant savanorių kapų".

17.45
Dalyvių prisijungimas prie Vasario 16-osios eitynių su deglais pradžios Aušros Vartų gatvėje."

Šimtmečio išvakarės Vilniuje

16:45 Nacionalinio dailės muziejaus konferencijų salėje vyko „Vilniaus Forumo" organizuotas „opozicijos" Vasario 16-tosios šimtmečio minėjimas.

Į Nacionalinio dailės muziejaus konferencijų salę pakliuvau be kliūčių, ne taip, kaip tada.
Kai atėjau, priėjo megzta kepuraite ir skirtingų spalvų kojinėmis pasidabinęs žvairys, padavė ranką ir paklausė ar kalbėsiu.

- Bene Algirdas Mykolas būsit? - savo ruožtu paklausiau (skambino tokiu vardu tik paprašytas prisistatyti tai padaręs vakar, klausė, ar būsiu susirinkime muziejuje ir ar atvešiu Algirdą Šukį).

- Algimantas Mykolas , - pataisė mane.

- Grąžinkit Algirdui Šukiui istorinius popierius, kuriuos paėmėt ir, esą, neberandat, Algimantai Mykolai.

- Grąžinau, - sako žvairys.

- Algirdas Šukys sako, kad ne visus grąžinot - gražinkit! O kalbėt - kalbėsiu, jei tik leis kalbėti.

„Vilniaus Forumo" nurodytu e-paštu info@piliečiai.lt susirinkimo išvakarėse užsiregistravau ir paprašiau leisti pasakyti kelis sakinius Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto vardu.

Į savo laišką atsakymo negavau.

Tikėjausi bent jau diskusijos.

Jos nebuvo.

Trys šnekėtojai
pašnekėjo, ir tiek.

Salė pilnutėlė buvo, bet joje - (beveik) vien tik žilagalviai.

Pabaigoje paskelbė apie diskusiją VU TSPMI 18:30.

Ir visi ėmė skirstytis.

Vaišių nebuvo.

Matyt, nebuvo vaišijų.

Nuvykom ten dviese, nuvežiau Algirdą Šukį.

VU TSPMI salė buvo pilna pilnutėlė studentų.

Diskusija buvo, šit kokia:

Vinogradnaitė buvo proponentė, o ta pati Čepaitienė
iš „Vilniaus forumo" surengto vakaro Nacionaliniame muziejuje - oponentė.

Kokią temą „apyvarton įvedė": Tautos meilė - pražūtinga!
Pradžioj stovėjau prie durų, nes nebuvo laisvų vietų (Algirdas Šukys sėdėjo pasieniui, jis anksčiau atėjo - jį atvežiau prie pat TSPMI durų, man gi po to reikėjo priparkuoti automobilį). Vėliau nuo prie to paties pasienio stovinčių kėdžių keletas studentų pakilo ir „nusiplovė" iš diskusijos, tada atsisėdau - šalia manęs liko laisvos kėdės.

Algirdas Šukys, sėdėjęs arčiau scenos, kurioje buvo įsitaisę proponentė su oponente, ėmė kelti ranką, norėdamas joms užduot klausimą. Ilgokai kėlė, ranka pavargo, tada atrėmė ją į savo lazdą ir kėlė toliau.

Iš kažkur atsirado dvimetrinis spintos pavidalo drimblavotas jaunikaitis su kuprine ant nugaros ir atsistojo taip, kad nei Algirdas Šukys nebematė proponentės su oponente, nei jos nematė jo.

Čia nutiko įdomus dalykas: šalia manęs pasisveikinęs atsisėdo vidutinio amžiaus vyras, o iš kitos pusės, irgi šalia - antras.

Šalia Algirdo Šukio sėdėjęs vyriškis, gal TSPMI dėstytojas, kuriam tas dvimetrinis drimbla irgi užstojo sceną, priėjo prie jo, lyg ir prašydamas pasitraukti, bet tasai nesitraukė.

Tada atsistojo žilagalvis Algirdas Šukys, prikaukšėjo remdamasis savo lazda prie ano drimblos ir gana garsiai siūlė anam jaunikaičiui atsisėsti - net vietą laisvą jam rodė; tasai nė nepajudėjo.

Prie Algirdo Šukio priėjo jaunasis diskusijos moderatorius su mikrofonu rankoje, bet neįjungė jo ir nepasiūlė žilagalviui užduoti klausimą, bet tą klausimą užsirašė savo popieriun.

Veiksmas vyko dar keletą minučių, jaunasis moderatorius dar pamoderavo ir, galop paskelbęs, jog diskusija baigta, pakvietė visus vaišintis pyragaičiais kitoj patalpoj.

Buvo, buvo ten vaišijų:)))
Algirdui Šukiui jaunasis moderatorius paaiškino, jog jo klausimą užmiršo.

Simply.

Pavaišino jį vaišijų pyragaičiu.

O po vaišių, prieš koncertą, kurio klausytis pasiliko gal penktadalis iki vaišių buvusiųjų (įtariu, kad Vilniaus VU TSPMI studentams tas koncerto klausymas nebebuvo privalomas:)) leido garbiajam senoliui pasveikinti susirinkusius (taip gabusis moderatorius pasakė tamsoje skendinčiai salei).

Tai Algirdas Šukys ir pasveikino.

Ir susilaukė jaunimo plojimų. 

Aš gi tą drimblą koridoriuj visiškai visiškai atsitiktinai sutikęs pasiteiravau:

- Kodėl nepasitraukėt, žilagalvio žmogaus paprašytas?

- Negirdėjom, - atsakė tasai daugiskaita.

- Ai koks tamsta šaunuolis, ai ai! - pagyriau jį; tas gi taip džiaugėsi, kad net abudu žandelius rankutėm užsidengė.

Vėliau 91-erių metų žilagalvio Algirdo Šukio klausiau, ką gi tas vos ne dvimetrinis stovas jam sakė, paprašytas pasitraukti.

- Netrukdyk, - šitaip atsakęs Algirdui Šukiui tasai jaunasis „šaunuolis" iš VU TSPMI į žilagalvio 90-mečio žmogaus su lazda besiremiant atkaukšėjusdio/atėjusio prie jo ir paprašiusio neužstoti šitokios svarbios diskusijos - „ Ar Tautos meilė - pražūtinga?" - proponentės su oponente scenoje.

Vadinasi, ne be reikalo jį pagyriau koridoriuj.

Geras diplomatas bus Ateities Lietuvai.

Tiks Lietuvos Užsienio Aferų Ministerijon.
Nors...

Kokie ten reikalai.

Tai bent įdomūs spektakliai buvo Vasario 16-tosios Šimtmečio išvakarėse:)

2018-02-13

От Ильича до Ильича


Активный участник Октябрьской революции — руководил восстанием в Гомеле. На выборах в Учредительное собрание он прошёл по большевистскому списку. В декабре 1917 года Каганович стал также делегатом III Всероссийского съезда Советов. На съезде Советов Каганович был избран во ВЦИК РСФСР. С января 1918 года работал в Петрограде. Вместе с другими членами ВЦИК весной 1918 года он перебрался в Москву, где стал комиссаром организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по организации Красной Армии. 

...  т.д., и т.п.

:)
В 1957 году объявлен членом «антипартийной группы Маленкова — Кагановича — Молотова», снят со всех постов. 13 июля 1957 года Каганович получил строгий выговор с занесением в учётную карточку «за поведение, недостойное звания члена КПСС, за издевательство над подчинёнными сотрудниками»[19]. Каганович работал в Асбесте до конца 1961 года. В 1957—1958 годах Каганович приезжал в Москву на сессии Верховного совета, однако на очередных выборах в Верховный совет его кандидатура уже не выставлялась. В декабре 1961 года исключён из КПСС. Несмотря на многочисленные прошения, не был восстановлен в партии (в отличие от Вячеслава Молотова). Однако имел ранг персонального пенсионера союзного значения и соответствующие этому статусу привилегии. Как отмечает Дмитрий Волкогонов, будучи выслан в Калинин (ныне Тверь), Каганович оттуда полулегально стал посещать столицу, устанавливать связи со старыми сослуживцами с целью получения помощи в написании книги воспоминаний[20]. Однако, по документальным данным, жил не в Твери, а в Москве.
Умер в 97-летнем возрасте 25 июля 1991 года - за пять месяцев до распада страны, в руководстве которой находился с первых дней ее существования.

"От Ильича
до Ильича,
без инфаркта и паралича":)

1001-ji Trispalvė


Mūsų naujojoje VGTU Auloje šiandien paminėjome Vasario 16-tosios Šimtmetį.

Pakiliai.

Šventinės kalbos, pasižymėjusiųjų apdovanojimai, mūsiškių, VGTU, meno kolektyvų koncertas.

Pasirašėme VGTU signatarų knygoje.

Buvo ir Lietuvos premjeras, VGTU absolventas, nepamirštantis savo Alma Mater,
pasveikino, pagyrė, paaiškino, kad Lietuvos vyriausybė padovanojo 1000 Trispalvių galbūt neišgalintiems ją įsigyti
ir įteikė ją mūsų Universiteto Rektoriui.
Tautišką giesmę giedojom susikibę rankomis.

Beje, ką tik, taip išeitų, ši Vyriausybė, mums algas pakėlė, bene penktadaliu.


2018-02-11

Diktatorius ... Globalistas!


Diktatorius, diktatorius...

Ši elektrinė
Baltarusijos. Mes žengiame link globalizacijos, visos sienos vis labiau nyksta. Ateis laikas, kai tai bus bendras turtas – Baltarusijos ir Latvijos“, – pabrėžė Baltarusijos prezidentas, kurio žodžius cituoja jo spaudos tarnyba.

A.Lukašenka padėkojo Latvijai, kad ji nežeria priekaištų Baltarusijai dėl branduolinės jėgainės statybos.

„Mes šią elektrinę vis tiek pastatysime. Pastatysime vadovaudamiesi tarptautinės teisės principais. Ir aš dažnai sakau: galvokime kartu, kaip ją naudoti“, – akcentavo A.Lukašenka.
Įdomu, vožteltų diktatorius-globalistas Aliaksandras
girtam komisarui

atgalios?


Didžiosios Muštynės

Kiek pinigų Pasauly?

Oi ... paslaptis:))

Šitaip sako Business Insider!
Netikit?

Be reikalo
: Štai kiek pinigų yra pasaulyje - ir kodėl niekada negirdėjote tikslaus skaičiaus.

Bazelio bankelio duomenimis, tų pinigų tėra 5 trilijonai, skaičiuojant žaliais doleriais, iš viso.

CŽV gi - kad ją kur! - sugeba priskaičiuot 80 trilijonų, bet tik priskaičiuodama „plačiuosius pinigus".

Bet kuriuo atveju netgi dabar, šiandien „pakritusi" iki
0,386 trilijono, skaičiuojant tais vis dar žaliuojančiais
doleriais,
kriptovaliutų pirmosios šimtinės vertė0,134 trilijono bitkoinų vertė, praėjusį rugpjūtį suskilusių/suskaldytų  perpus abiejų bitkoinų vertė0,154 trilijono nebeatrodo tokia jau maža.

O dar prisiminkim, kad per praėjusius metus ji augo bene 10 kartų!

O jeigu dar dešimt kartų padidėtų?

Taigi -

Didieji bankai (ir vyriausybės) 
nori sugriauti bitkoiną kol jis dar nesugriovė jų pačių.

Bitkoinai, "žmonių (liaudies) valiuta", turi pakankamą potencialą tapti naująja valiuta, nekontroliuojama didžiųjų vyriausybių ir didžiųjų bankų.

Šitaip rašo Forbes.com:

SEP 14, 2017
Why Big Banks Attacked Bitcoin
Big Banks want to destroy Bitcoin before it destroys them.

Bitcoin, the “people’s currency,” has the potential to become a new currency, free of the control of big governments and big banks.

That’s why they both want to limit this potential. Each one in their own way. Big governments by stepping up regulations of Initial Coin Offerings (ICOs) and by shutting down cryptocurrency exchanges, as the Chinese government has announced recently, crushing cryptocurrencies.


Smagiausia šitoj istorijoj, kad į savo plačias kišenes/sąskaitas stengiamės susigrūst kuo daugiau jų, pinigų, nors tų, „neplačiųjų", kurių absoliuti dauguma mūsų nė negirdėjo besant, nes nesusimąstė apie pinigų multiplikavimą bankuose, taigi, stengiamės kiek beišmanom, nors kiekvienam iš mūsų vidutiniškai tenka  po 701 sumautą dolerį, arba po 11220, jei pridėsim ir  „padvėsusio asilo ausis"


- „plačiuosius pinigus".

Most of the broad money in the world economy isn't actually cash held in bank vaults, explained Karen Petrou, managing partner at Federal Financial Analytics. It's bank balances on digital ledgers, money that people deposited in banks, and banks then lent out again.

"If everybody lined up and suddenly went to the bank to get cash, you'd have a classic banking run."

Tai „gudruoliai"!

Bankai, bankai.

Tai glūšiai!

Mes, mes.

Aha, dar pasidomėkim, kiek iš tų 5 trilijonų $
yra grynųjų:))


Sumažino bankai pinigų kiekį ekonomikoj, saviems neigiamom palūkanom dalindami pinigus dykai, kad tie galėtų už juos supirkinėti teigiamas palūkanas tebemokančiųjų nuosavybę.
Synoikos!

Po Pasaulinės Finansų Revoliucijos mokesčių sistema keisis iš esmės!Rusijos Finansų ministras ir prezidentai


В декабре 2017 года на сайте Министерства финансов РФ
были опубликованы данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 году. Из этой публикации российские СМИ сделали вывод, что зарплата министра Силуанова 
в 2016 году составляла 1 млн 729 тыс. рублей в месяц, что более чем в 2 раза превышает официально опубликованную зарплату президента России (около 800 тыс. рублей в месяц). 

Годовая зарплата Силуанова составила лишь 22% его доходов за 2016 год[8][9][10][11].

€109900, per mėnesį, iš viso.

Taigi, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas uždirba dešimt kartų mažiau - tik 10000€, o gal ir tik 9000€.
Mėnesinis Lietuvos vadovės atlyginimas yra 7178  neatskaičius mokesčių.
Estijos prezidentūra 15min pranešė, kad Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid iki mokesčių uždirba 5288  per mėnesį.
Kaip 15min informavo Latvijos prezidentūra, Latvijos prezidentas Raimondas Vėjuonis, neatskaičius mokesčių, uždirba 4561  per mėnesį
Nors Kinija dabar jau yra laikoma didžiausia pasaulio ekonomika, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas per mėnesį oficialiai uždirba vos 11 385 juanių, arba 1542 €.
Kas žmogžudžiai?

R. Morkevičiaus ir D. Bugavičiaus žmogžudysčių tyrimai smarkiai pajudėjo į priekį.

Perskaičiusieji tik pavadinimą pagalvos, kad ne juos nužudė, bet jie nužudė.

Ką - vėl Filadelfijus „pasistengė"?

Ne nenusišneku.

Štai: prokuroro žmogžudystės byla.
Kompozitoriaus žmogžudystė
VBS.

80-metis ne pėsčiųjų perėjoje trenkėsi į Mero automobilį.

Mat koks - tikrai jau nebejaunas, o vis dar chuliganavoja.

Kaip jį nubaudė?

Turgelis užsiliepsnojo.

Pats.

Dabar, po poros metų, ten duris atvėrė net tik elegantiškais Pietų Europos architektūros sprendimais, bet ir Lietuvoje dar neįprasta vakarietiška koncepcija pasižymintis „Benedikto turgus".

Raketos varikliai suveikė per gerai.

Tai žinoma, kad ne Rusijos ta raketa - rusų raketų varikliai niekada nesuveikia per gerai.

Semantinio poslinkio metodų naudojimas yra sunkiausiai apibrėžiamas teisiškai, bet dažniausiai naudojamas smegenų plovimo būdas. Metodo esmė: žmogui išdėstoma tam tikra terminų sistema, ir tada manipuliojama terminų ryšiais ir prasmėmis, tokiu būdu manipuliuojant žmogaus tikėjimu, pažiūromis ir veiksmais.

:(
Bet ką aš čia apie niekelius šneku tuo metu, kai puola rusai...

Bėkim į ECB skolintis pinigų gynybai!

Kokia begėdė -
išgąsdino
SuperMario, kuris
taip mumis rūpinasi!

O grįžtant į rašinio pradžią - tenka pastebėti Lietuvoje tvyrote tvyrantį nekultūringumą - štai, pvz., kultūra garsėjančiuose Vakaruose netgi teroristai po teroristinių išpuolių pasirūpina palikti savo pasus, kad tenykščiams tyrėjams taip nereikėtų vargti, kaip mūsiškiai vargsta.