2020-09-26

Naivuolis

 

Paskaitykit,

ką šis jaunutėlis „Swedbank" 

vyresnysis ekonomistas išvedžioja.

Gal nežino, kad 

skolos didina BVP?


„PIN Kodo" IšVada

 

Šiandien priešpiet Elertė „PIN Kodo"

laidą toks, na, atsiprašau, murkaujantis vyriškas balsas užbaigė maždaug taip:

- Jokie matematikai* negeba numatyti ekonominės krizės.

jiems:))
Investicinė firma renkasi matematiką. Pretendentai trys: matematikastaikomosios matematikos specialistas ir finansų matematikos žinovas. Jų klausia, kokio atlyginimo pageidautų.
- 30 000$ nebūtų per daug? - teiraujasi matematikas.
- Manau, kad 60 000$ būtų OK! - sako taikomosios matematikos specialistas.
- Ką manot apie 300 000$? - klausia finansų matematikos žinovas.
- Ar žinot, kad matematikas sutinka tą darbą dirbti už 30000$? - jo klausia investicinės firmos personalo skyriaus vadovas.
- Aš ir pagalvojau apie 135 000$ man, 135 000$ jums ir 30 000$ matematikui, kuris dirbs tą darbą, - sako finansų matematikos žinovas.

Porno Grafo PaMokos

 

Taip taip,

Nuo šiol daugelis nelegalių veiklų – prostitucija, narkotikų platinimas, cigarečių bei kitų prekių kontrabanda – bus pripažįstamos ekonominėmis ir turės būti įtrauktos skaičiuojant BVP. R.Danisevičiaus nuotr.

Porno Grafas:

Pora jo
pamokėlių...
2020-09-25

Dangiškos Svarstyklės

 

      • Rudens lygiadienis 2020 m. stojo rugsėjo 22 d. 16 val. 30 min. Lietuvos laiku (antradienį). Lygiadienis – tai momentas, kai Saulė atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos (Saulės kelio Zodiaku) sankirtos taške. Ne veltui lygiadienis įvyksta Saulei viešint Svarstyklių ženkle, nes tada visoje Žemėje, išskyrus ašigalių sritis, dienos trukmė beveik lygi nakties trukmei. Iš čia kilusi ir sąvoka ekvinokcija, kas išvertus iš lotynų kalbos reiškia „lygią naktį“. Tiesa, lietuviams prie širdies labiau prilipo „lygios dienos“ samprata. Įdomu, kad jei lygiadienio dienos vidurdienį atsidurtumėte ties pusiauju, tai saulė pliekstų zenite tiesiai virš galvos ir nemestumėte šešėlio. Po rudens lygiadienio šiauriniame Žemės pusrutulyje prasideda astronominis ruduo. Tiesa, dėl Žemės ašies procesijos lygiadienio taškas danguje yra pasislinkęs į kaimyninį Mergelės žvaigždyną. Paprastai lygiadienis įvyksta rugsėjo 22-23 d. Iš tikrųjų tamsusis paros laikas prilygsta šviesiajam kiek vėliau, rugsėjo 25-26 d., mat šviesos spinduliai, eidami pro Žemės atmosferą tarsi pro kokį lęšį, lūžta ir šiek tiek pailgina šviesiąją paros dalį. Dienos trukmė formaliai pailgėja ir dėl to, kad saulėtekiu laikomas momentas, kai saulės disko viršus pasirodo virš horizonto, o saulėlydžiu – kai Saulė visiškai pasislepia už horizonto. Tos kelios minutės, kai Saulės diskas tik dalinai matomas, priskiriamos dienai.


Žemėn Įsmeigtas KalaVijas

Vietoj įvado:

"Esu ka­riš­kis, to­dėl skulp­to­riams tu­riu pa­sa­ky­ti, jog įsmeig­tas į že­mę ka­la­vi­jas sim­bo­li­zuo­ja pra­lai­mė­ji­mą, pa­si­da­vi­mą", – pa­brė­žė A. Ul­či­nas.

Saulės mūšio dienos išvakarėse KryžKalnyje atidengtas paminklas Lietuvos partizanams - Žemėn Įsmeigtas KalaVijas.

Ir kas po to?

Naujas COVID-19 židinys Raseiniuose, susijęs su to paminklo - Žemėn Įsmeigto KalaVijo - atidarymu KryžKalnyje!

Prezidentas Gitanas Nausėda, pirmoji ponia Diana Nausėdienė bei kiti reginyje Raseinių rajone Kryžkalnyje dalyvavę Prezidentūros darbuotojai penktadienį atliks koronaviruso (COVID-19) testus, BNS informavo Prezidentūra. Testų rezultatų laukiama penktadienį. Vėliau apie ketinamą atlikti koronaviruso testą pranešė ir Saulius Skvernelis.

Dievaž, tuoj Židiny imsim ieškot Židų, virusus barstančių...

Beje, ką matom šalia naujos bažnyčios KryžKalny žemėn įsmeigtą?

2020-09-24

„Batka" Amerikoj

 

US President Donald Trump has refused to commit to a peaceful transfer of power if he loses November's election.Batka, vis tik, rinkimus laimėjo.Elertė Rinkimų 2020 „Debatai"

 

Dalyvauju 2020 rinkimuose į Seimą, Antakalnio rinkiminėje apygardoje Nr.3.

Dalyvavau Elertė Rinkimų 2020 „Debatuose".

Štai ką sako apie tuos „Debatus" prof. Povilas Gylys:

Pridursiu, kad Elertė debatus ne tik pavertė viktorina „kas per minutę atsakys į Elertė sugalvotą nei šiokį nei tokį dažniausiai ne Seimo, o Vyriausybės nariui turintį rūpėti klausimą" (taigi niekaip iš savo vaidmens negalintys išeit diurnalistai:))), bet ir „uždraudė tuose „debatuose" segėti atlape rinkiminio sąrašo numerį (mūsiškis Nr.4).

Kodėl, kokiu pagrindu???

Nežinia.

O dėl ko - aišku.

Mat mes, „nesisteminiai", neturim pinigų apkabinėti pakeles stendais su savo atvaizdais ir rinkiminiais numeriais, brukant juos rinkėjams į smegenis, o „sisteminės" partijos - turi:

Mūsų, asiliukų*-rinkėjų, pinigus turi, TEISĖTAI:)))

* Jau vien todėl mes kvailiai, kad nekontroliuojame balsų skaičiavimo rinkimuose, pasitenkindami už keletą milijonų mūsų eurų rinkėjų (nebylių) balsų skaičiavimo (slaptai) programą kūrusios UAB vadovo paaiškinimais, kad toji programa neskaičiuoja, o tik publikuoja skaičiavimo rezultatus:)Наша Цель - Коммунизм!

 

Studijų Pitery laikais mačiau tokį šūkį ant Artilerijos Akademijos

frontono.

Būta užmojų!

Dabar nebe tas, visiškai ne tas...

Nusismulkinom - nusismulkinom iki viruso „medžioklės".

„Mūsų tikslas – aktyviau komunikuoti* apie tuos atvejus, apie kuriuos visuomenė privalo žinoti, nes tai gali „liesti“ kiekvieną iš mūsų. Kalbu apie viešas vietas, prekybos centrus, paslaugų teikėjus. Tai ir daroma."

Šitaip daroma:


Verstehen Sie?
* communicate

Borrowed from Latin commūnicātus, perfect passive participle of commūnicō (share, impart; make common), from commūnis** (common)Doublet of commune.


A calque of the German word Kommunismus (from Marx and Engels's Manifesto of the Communist Party, published in 1848), in turn a calque of the French word communisme, which was formed from commun (common) (from Latin commūnis) and the suffix -isme (-ism).


2020-09-23

Vokietijos Medikai Apie Koroną

 
Baisusis Ispaniškasis Gripas


Vidurinę mokyklą baigiau Aukso medaliu, 1971-ais metais. 

 Istorijos mokytoją turėjom puikią. 

Kodėl ničnieko neprisimenu apie „Ispaniškojo gripo pandemiją"?

Paskambinau klasės draugui - jis irgi nieko neprisimena.

Kodėl?

Negi todėl?

Taigi

šioj 1985 metų enciklopedijoj 

apie „Ispaniškąjį gripą" - NĖ ŽODŽIO.

KEISTA?

Skaitom:

Istorikams pavyko rekonstruoti pergalingą gripo viruso žygį per pasaulį. 1918 metų balandžio viduryje gripas su JAV kariuomene pasiekė Prancūziją, o iš ten, veikiausiai per Prancūzijos karo pramonėje dirbusius ispanus – ir Iberijos (Pirėnų) pusiasalį. Gegužės 22 d. Madrido dienraštis „El Sol“ paskelbė apie žmones masiškai guldančią paslaptingą ligą. Ja susirgęs buvo ir anuometinis Ispanijos karalius Alfonsas XIII.

Tačiau anuomet apie gripo virusą dar nieko konkretaus nežinota, jo buvimas moksliškai įrodytas tik 1933 metais. Tad apie ligos kilmę tik spėliota. Pavojinga liga su šiurpiais simptomais kurstė žmonių vaizduotę, gimdė sąmokslo teorijas ir gandus. 

Puiki terpė gandams rastis bei plisti buvo ir ta aplinkybė, jog gripo pandemija kilo karo metais. 

Spartų gripo plitimą mėginta sieti su karu. Vienas iš gandų skelbė: vokiečiai griebėsi biologinio karo ir užnuodijo ispaniškų konservų skardines. 

Amerikoje ypač populiari buvo versija, pagal kurią vokiečių farmacijos koncernas „Bayer“ užkrėtė aspirino tabletes, ir dabar liga plinta būtent per jas. Vakarų Europoje, o ir Pietų Afrikoje būta įtarimų, jog liga susijusi su vokiečių Vakarų fronte panaudotomis nuodingomis dujomis. 

Prancūzų spauda spėliojo, kad infekcija šalį galėjo pasiekti vokiečių povandeniniais laivais arba užkratą platino karo belaisvius. 

Vokiečių kariuomenėje gripas irgi siautėjo, tačiau panašių suokalbio teorijų apie gripą, kaip priešų naudojamą karo ginklą, čia nebūta, – nurodo istorikas E. Michelsas. Nors keisčiausių gandų apie mįslingą ligą bei jos kilmę netrūko ir čia, ir ne tik kareivių apkasuose, bet ir tarp jaunesnių, mažiau prityrusių kariuomenės gydytojų. 

Manyta, kad gripu susergama ilgai būnant drėgnuose apkasuose, dėl to liga vadinta „pelkių karštine“. 

Kareiviai ligos priežastimi be kita ko laikė prastą maistą ar seksualinį susilaikymą.


„Vyrai, kurių profesija buvo žudyti, darys tai kur kas sėkmingiau, nei galėjo nutuokti“, – rašo Johnas Barry knygoje „The great Influenza“ 


(„Didysis gripas“).

The Great Influenza: The Story of the Deadliest Plague in History (originally subtitled The Epic Story of the Deadliest Pandemic in History) is a 2004 nonfiction book by John M. Barry that examines the 1918 flu pandemic, the worst pandemic in history.

... a 2004 nonfiction book:))

nonfiction

fiction

Mat kaip atsirado Baisiojo Ispaniškojo Gripo legenda...

Beje, šviežios - šio mėnesio - naujienos: 

The 1918 Spanish flu is said to have been one of the most highly virulent, contagious diseases of all time, but when researchers attempted to spread it from person to person -- by directly spraying "infectious" secretions into people's noses, eyes and throats -- no one got sick.

Dabar autorė stebisi, kad:

Dabar ispaniškojo gripo istoriją tyrinėjantys mokslininkai stebisi, kodėl, nežiūrint didžiulio aukų – daugiausia jaunų žmonių – skaičiaus, ši pandemija nėra giliai įsirėžusi į kolektyvinę žmonijos atmintį.

O nepagalvoja, kad „Baisusis Ispaniškasis reikalingas būtent dabar, reikalingas „COVID-19 Pandemijos" kūrėjams.

Baisusis Ispaniškasis Gripas!

Po 100 metų:Lietuvis Ir 4 Jo Žydai


Šiandien, šitokiu būdu paskelbtą Žydų Lietuvoje Genocido Dieną, per Elertė radiją išgirdau Vilniaus Šolom Aleichemo 

Žydų gimnazijos įkūrėjo Mišos Jakobo

siūlymą kiekvienam Lietuviui susirasti savo Žydą, o kiekvienam Žydui - savo Lietuvį ir išsiaiškint Tiesą.

Apie tarpusavio santykius.

Tikrai geras siūlymas.

Tikrai.

Tik kad Lietuvių PaSauly belikę 4 milijonai

o Žydų - 

14.6-17.8 milijonų. 

Sakykit, Miša (Jūs vyresnis už mane 4 metais, irgi matematikas), kur šiandien 3 iš 4 išlikusių po Holokausto Žydų gali rasti po savo Lietuvį?


2020-09-22

 

Wealthy nations representing just 13 percent of the world’s population have already cornered more than half (51 percent) of the promised doses of leading COVID-19 vaccine candidates, Oxfam warned today as the health and finance ministers of G20 countries meet to discuss the global pandemic. 

 Oxfam analyzed the deals that pharmaceutical corporations and vaccine producers have already struck with nations around the world for the five leading vaccine candidates currently in phase 3 clinical trials, based on data collected by Airfinity. 

 The international agency also warned that the same companies simply do not have the capacity to make enough vaccines for everyone who needs one. Even in the extremely unlikely event that all five vaccines succeed, nearly two thirds (61 percent) of the world’s population will not have a vaccine until at least 2022. It’s far more likely some of these experiments will fail, leaving the number of people without access even higher.

Šiandien Rudens LygiaDienis Ir Baltų Vienybės Diena

Šiandien Rudens lygiadienis ir Baltų vienybės diena

Šiandien, rugsėjo 22 d., 16 val. 30 min. įvyks Rudens Lygiadienis, kuomet Saulės disko centras atsidurs dangaus pusiaujo ir ekliptikos sankirtos taške, t.y., Saulė pereis į dangaus pietų pusrutulį, o mūsų gyvenamame šiauriniame pusrutulyje prasidės astronominis ruduo. Neužilgo dienos ir nakties trukmė trumpam susilygins ir nuo šiol iki kitų metų pavasario kovo 20-os d. naktys bus ilgesnės už dieną, tamsiojo laiko daugės ir pamažu artins žiemą.

Šią dieną tradiciškai dievybėms buvo dėkojama už derlių ir visas gamtos gerybes, nuo kurių žmogus vis dar yra labai priklausomas ir šiandien.

Lygiadienio šventė sutampa su Baltų vienybės diena, todėl šventoji ugnis simboliškai suliepsnoja Baltų ženklų skulptūrų pavidalu.

Rugsėjo 22 d. 20.00 val. Neries krantinėje prie Karaliaus Mindaugo tilto minėsime rudens lygę – šventę, kurios metu tradiciškai būdavo dėkojama dievybėms už subrandintą derlių ir pasitinkamas kitas – tamsusis – laikotarpis, priartinantis žmogų prie anapusinio pasaulio, priverčiantis atsigręžti į savo dvasinį gyvenimą bei protėvių išmintį.

Šiemet, minint Tautodailės metus, lygiadienio apeiginiams momentams įprasminti pasirinktas verpstės motyvas. Žiemos laikotarpiui būdingo veiksmo – verpimo – įrankis savo raštais, vaizduojančiais gamtos elementus, dangaus kūnus, Pasaulio medžio simbolius, byloja apie lietuvių glaudų ryšį su gamta, jų pasaulėvaizdį bei tikėjimus.

Į laiko verpstes įsuktam, nuolat skubančiam žmogui Neries krantinėje sužibėsiantys ugnies ir šviesų vaizdiniai, lydimi muzikinių kompozicijų, primins amžinąsias vertybes, besisukančio metų rato bei nuolatinio atsinaujinimo idėjas.

Atsisveikindami su astronomine vasara, kartu su šviesiojo bei tamsiojo laikotarpių sandūra pažymėsime ir Baltų vienybės dieną. Pagerbiant trijų baltų tautų bendrystę, renginį vainikuos Nerimi plaukianti specialiai šiai progai kurta Gyvybės medžio skulptūra.

Šiais metais ugnį kūrens ir rudens lygiadienį iškilmingai minės dauguma nacionalinių ir regioninių parkų, tarp jų – Kuršių nerijos, Aukštaitijos nacionaliniai parkai, Varnių regioninis, Dieveniškių istorinis ir kiti regioniniai parkai.

Šiandien vyksiantys Rudens lygiadienio renginiai:

Šitaip skelbia alkas.lt

Peržiūrėjau „sisteminius" lrytas.lt, Delfi.lt, TV3.lt, „visuomeninį" Lrt.lt - neradau ničnieko apie mums. lietuviams ir Lietuvai, šitokią svarbią dieną.Rudens LygiaDienis, „vakarietiškai" vadinamas EkviNokcija - LygiaNakčiu

Matyt, tų laikų pavadinimas, kai ten, Vakaruose, įsigalėjo tie, kurių para prasideda Saulei nusileidus...


... apie dviejų gaivalų, ugnies ir vandens, kovą, apie pareigas, kurias turi vykdyti Saulės sūnūs, grumdamiesi su tamsos gimdytiniais...


Žemės Kalnas Skundžiasi

 

Gal netikras Žemės Kalnas?

Tikras nesiskųstų...

Gabrieliau -

Lietuva Su Kūju Ir Pjautuvu

 

KoronaValdymas

 
Demokratinė ReVoliucija

 


“Įkaitais paėmė” Kipras, sutinkantis sykiu su ES sankcijomis versti Batką tik po, kai ES pasmerks prie jo krantų žemės gelmes žvalgančią Turkiją.

O ar oligarchų valdomoje Lietuvoje nereikia Demokratinės Revoliucijos?