2010-07-31

Ašis

Neseniai pusseserė papasakojo, kad prieš kokį mėnesį pastebėjo, jog namo, kurį ji su vyru jaunystėje pasistatė Panevėžyje, šiaurinė laiptinė, niekada nematydavusi Saulės spindulių, dabar ankstų rytą yra jos nušviesta.

Kaip sau norit, bet aš netikiu, jog toji šiaurėn žiūrinti laiptinė visada rytais buvo saulėta, o jiedu, abudu darbštūs ir ne miegaliai, tris dešimtmečius to nepastebėjo.

O jeigu ta laiptinė anksčiau nematė Saulės, bet dabar mato, vadinasi, Žemės ašis pasislinko.

Kodėl kiti nepastebėjo?

Ne visi tokią laiptinę turi.

O kodėl reikalų žinovai tyli?

Tyla - gera byla?

Kažkas nori apversti mūsų Žemelę?


Žemės drebėjimas Čilėje pakreipė Žemės ašį.

Gali būti.

Pasaulis - judesys, tai, ką vadiname materija, yra stabilus judėjimas.

Pradings stabilumas - pasibaigs tos materijos egzistencija šitame būvyje.

Kraipyk Žemės ašį - ledynai ims vaikščioti.

NASA sako, kad Žemės drebėjimas Čilėje pakreipė jos ašį.

O kiti drebėjimai - nepakreipė?

Kodėl poliai išsilakstė?

Bangos.

Kvantinė mechanika.

Galima, žinoma, pasišaipyti iš Hugo Chavez'o.

Juk jis, anot vieno pažįstamo profesoriaus, šneka "nekonvecinius dalykus".

O kaip patinka šitai?

В интернете опубликованы любительские видеозаписи округло-горизонтальных дуг, возникших в различных областях Китая незадолго (10-30 минут) до землетрясения.

Kaip patinka nudeginti delfinai?

Haiti/Chile EarthQuake H.A.A.R.P 2010?

What Is HAARP?

Weapon of Total Destruction?

Angels Don't Play This HAARP.

Ar ne iš ten visų laikų rekordai?

"Seldom does a book become the seminal voice of reason when pitted against dangerous conspiracies that advance the agenda of special interests. Jerry E. Smith's HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy does just that. With utmost logic, it paints an accurate picture of governmental technology run amok in its attempts to spread American hegemony at any cost - perhaps even including planet Earth."

Amerikos ar jos tikrųjų valdytojų?

Pinigų valdytojų.

Pinigų valdytojai iš savo žaidimų aklaviečių iki šiol išlįsdavo karais.

Neprimena Sarajevo?

O ką manot apie Lenkijos Prezidento laidotuves?

Visame kame rasit du polius.

Balta ir juoda.

Kūrėjas ir griovėjas.

Velinas tautosakoje baudžia žmones nuolatiniu mirties reikalavimu, savo pinklėmis apraizgo gyvenimą.

Velnias, netobulai kartodamas Dievo kūrybą, sukuria negyvus, tuos, kurie atstovauja jo karalystę, nebūtį, mirimą – velnius, jie priešingi Dievo sukurtiems dievaičiams arba aniuolams. Žmogus sutvertas Velnio – bedūšis, toks, kuris netobulas, neišbaigtas, šaltas, artimas mirčiai.

Nelabieji labai ir nesislepia.

2010-07-29

Edukacinė programa

Trečiadienį Antakalnio kapinėse Vilniuje Lietuvos laisvės gynėjų atminimą pagerbė Lietuvos ir Izraelio kariai. Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vado pareigas laikinai einantis brigados generolas Edvardas Mažeikis, Garbės sargybos kuopos kariai ir Izraelio kariai, edukacinės programos „Uniformuoti liudininkai“ (angl. Witnesses in Uniform) dalyviai.

Liepos 27–28 d. Lietuvoje viešintys programos „Uniformuoti liudininkai“ dalyviai Vilniuje, Kaune ir Žiežmariuose lanko žydų genocido vietas, kultūros objektus, susitinka su Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos institucijų vadovais.

Pirmasis tokio pobūdžio vizitas į Lietuvą pagal Izraelio Vyriausybės vykdomą programą „Uniformuoti liudininkai“ įvyko 2003 m., vėliau – 2007 metais.


Vainiką neša Lietuvos Garbės sargybos kuopos kariai, Izraelio kariškių tik pora tematyt antram plane.

Kur likusieji 198?

3. Izraelio uniformos Europoje
16:21 07-28 IP: 80.240.9.72
Belgijos parlamentui uždraudus šalyje dėvėti musulmonių veidą dengiančius galvos apdangalus, pasigirdo siūlymų tokį draudimą įvesti visose Europos Sąjungos šalyse. Google: Aistros dėl musulmoniškų galvos apdangalų.

Musulmonių veidus dengiantys galvos apdangalai Europai, be abejo, pavojingesni už Izraelio uniformas.

4. Edukacinė programa 16:22 07-28 IP: 80.240.9.72
Izraelio kariai, edukacinės programos „Uniformuoti liudininkai“ (angl. Witnesses in Uniform) dalyviai, atvykę Lietuvon uniformuoti - patys edukuojasi ar mus edukuoja?

Kodėl mūsų Krašto apsaugos ministrė, maloniai priimanti Lietuvoj savo saugumą savo ginklais užtikrinančius porą šimtų Izraelio karių, nepasiunčia šimto - kito uniformuotų Lietuvos karių Sibiran, tremtinių kapų aplankyti?

O gal tikrai metas ginkluotai Lietuvos karių kuopai švęsti Kūčias Betliejuje?

2010-07-28

Nėr pinigų

Vakar pirmąsyk nuo studijų laikų irklavau vyrų aštuonvietėj.


Pirmą kartą susirinkom aštuoniese, nereikėjo moterų talkon prašyt.

Trakuose, kaip ir anais laikais.

Pavairavo mums toks vaikinukas, irkluotojas.

Porininkas.

Nuomojasi Trakuose kambarį su draugais - nori sportuot.

Viskas už savo pinigus.

Tais anais, senais mano studijų laikais, Vilniaus Universitetas ištisus mokslo metus mums, savo rinktinės irkluotojams, duodavo maitinimosi talonus, pusryčiai-pietūs-vakarienė, kurių visiškai pakakdavo, o ir sporto stovyklos, viena ankstyvą pavasarį Dnepropetrovske, kita vasarą Žydiškėse, ant Skaisčio kranto, būdavo nemokamos.

Ir elingą ant Neries kranto, už Vingio parko estrados, Vilniaus Universitetas tada turėjo.


Ir netuščias jis ten stovėjo.

Ir Universiteto vila Žydiškėse sveika gyva buvo, ir elingas, ir valčių tiltelis. Tilpdavom ten visi - ir mes, akademistai, ir kanojininkai, ir baidaristai, ir Gyvasis Klasikas pastarųjų tarpe.


Nekoks ten, Žydiškėse, dabar vaizdelis - mačiau, buvom porą sykių nusitrenkę dviračiais su draugais.

Šiandien papasakojau apie visa tai porai pažįstamų, tie sako - taigi nėr pinigų...

Pinigų, proto ar sąžinės nebėr?

2010-07-27

Pasaulio valdymas

Google: Valdžia Yra Nugalėjęs Organizuotas Nusikalstamumas.

power (n.)
c.1300, from Anglo-Fr. pouair, O.Fr. povoir, noun use of the infinitive in O.Fr., "to be able," earlier podir (842), from V.L. *potere, from L. potis "powerful" (see potent).

Kai kam tik potere ir beliko...

põteriai (l. pacierz) sm. pl. (1)
1. R, K bažn. atmintinai kalbamos tam tikros maldos: Moma tik moka põterius kalbėt Šlčn. Ana, besižaimodama su vyru, põterius užmiršo J. Dabar põterių jau nepripažindo Grv. Kai pasiūgėjau, moma verpdama põterių mokė Lb. Põterių, kaip krikščionims reik, skaityt užsimiršo K.Donel. Atsisėdo ir, palenkęs galvą, pradėjo kalbėti poterius J.Bil. Neįdomūs jam tie poteriai, nuobodūs, nenorėtų Antanukas jų kalbėti. Bet ką padarysi, kad senelė liepia V.Krėv. Pamišo ir poteriai, kai ėmė visi juoktis Alk. Pabiro (liko nebaigti) tavo põteriai Lp. Kad man tie põteriai kažin kur laksto (išsiblaškęs) Pn. Rytmetiniai põteriai NdŽ. Aš už savo motynėlę sukalbėsiu poterėlius NS1313. | prk.: Katinas murma, poterius kalba, barakatinuoja Ds. ^ Moka kaip poterius (labai gerai) Trgn. Beria kaip põterius (sklandžiai, greitai kalba) Ds. Bamba kaip ubagas poterius KrvP(Vrn). Daugiau põterių, nei duonos (daug vargo, prašinėjimo, maža naudos) Drsk. Pasakei, padarei, ir amen põteriam (baigta, viskas) Ut. Duonos ir ubagui veltui neduoda, tik už poterius KrvP(Mrk). Ubago poteriai kaip vilko pasnykas LTR(Rz). Poteriai ne kleckai – nesurugs Pn, Jnš. Iš poterių košės nevirsi PPr114. Eketėn patekęs, poterius pamiršo KrvP(Mlt). Prievarta į bažnyčią įvarytas, poterių nekalba LTR(Vlkv). Kur du jauni, ten poterių nekalba PPr98. ║ meldimosi laikas: Põterių skambinti NdŽ. ║ R malda „Tėve mūsų“.
2. jaunųjų sutartuvės, užsakų padavimas: Jiedu jau ir põterių, rodos, buvo Up. Stasys su Mare važinėj[o] subatoj an põterių Alv. Vargau, vargau, kolei išsivedžiau ant poterių Žem.
3. Ar laidotuvių vaišės su maldomis už mirusį: Pačioj darbymetėj mirė – kada tu čia kelsi põterius Srv. Per põterius gero alaus iš pradžių neduoda, tik į galą Srv.
4. prk. barimas: Perveikė jau man: kasdien põteriai ir põteriai Ktk. Įkyrėjo ji man lig kaklui savo draudimu: kur užtruksi, jau ir poteriai Vaižg. Dėdė tai davė man põterių! Mrc. Kai atsikels [duktė], aš jai duosiu põterių! Skr. Tenai do duos põterių, kai nueisi Slm.
5. kalba, prakalba, oracija: Kad anie (kviesliai) jau įeis pri to, kur norės kviest, tai pradės poterius skaityt. Po poterių duos kviesliams valgyt ir šnapso gert TDrVII145.
6. Lex22, Q113, CI433 karoliai: Mūsų mergos nešioja põterius Slk. Põterius užsided' an kaklo Švnč. Pas mus mergaitės visada põterius nešiojo Rud. Tėvas kasė duobę ir surado kaulus su žalvariniais põteriais Eiš. Dabar vėl išejo mada põterius kabintis Vžns. Nei ant kaklo perlų poterėliai, ani ant rankelių auksiniai žiedeliai LTR(Skm). ║ N, K rožančius.
7. tam tikri meldžiantis žydų vartojami daiktai: Žydų põteriai NdŽ.
8. gaidžio ar vištos pakabučiai, pakarūklai: Vištos põteriai pajuodę Švnč.
◊ põterius kalbė́ti bambėti, priekaištauti: Neisu gyventi: rytą atsikėlusi põterius kal̃ba Krš.
šuñs põteriai barniai, tauškalai: Kasdien tu man kalbi šùnio põterius Trgn. Kam man šùnio põterių klausyt! Ktk. Tylėk, vis tiek iš tų tavo šuñs põterių nieko neišeis Grš.
vélnio põteriai Skr menk. kortos.
vil̃ko põteriai
1. tam tikram atvejui pritaikyti pasakymai, juokavimai: Muno mama visokių vil̃ko põterių žino Dr.
2. kerai, burtai: Ana moka vil̃ko põterius, t. y. žavėti J.
žỹdo põteriai toks iš karklo žievės nupintas žaislas: Nupink man žỹdo põterius Rtn.

potent

c.1500, from L. potentem (nom. potens) "powerful," prp. of *potere "be powerful," from potis "powerful, able, capable" (cognate with Skt. patih "master, husband," Gk. posis, Lith. patis "husband"). Meaning "having sexual power" is first recorded 1899.

Baltų mitologijoje esama teonimų, kuriuose įžvelgiame tėvo, sutuoktinio, vyro reikšmę turinčią šaknį pat-. Tai Žemėpatis, lietuvių žemės dievas, globojantis ūkį ir namus, Dimstipatis, lietuvių namų ir ugnies dievas, Vėjopatis, lietuvių vėjo dievas, Rauguzemapatis, lietuvių raugo dievas. Šių dievavardžių dėmuo -patis sietinas su žodžiu pats, kuris lietuvių kalboje vartojamas ne tik kaip įvardis, bet ir kaip daiktavardis, reiškiantis būtent vyrą, sutuoktinį (atitinkamai pati ‘žmona’; beje, Žemyna galėjo būti pavadinta Zemes pati).

Kai geras pats, gera pati, tai gražiai i gyvena.

O čia...

Valdžia yra nugalėjęs organizuotas nusikalstamumas.