2013-02-16

Smūta Europoj

Buvo Rusijos Smūta.

O vat apie Evropos Smūtą nerašo, kažkodėl.

Užglaistė, mat.

Istorikai.

Istorikai...

Trisdešimtmetis karas vyko 16181648 m. ir buvo tiek religinis karas, tiek klasikinis valstybių konfliktas dėl hegemonijos ir jėgų pusiausvyros tarp Europos didžiųjų valstybių. Kare pasireiškė tiek prieštaravimai tarp Vokietijos Katalikų Lygos ir Protestantų Sąjungos, tiek Europos lygmenyje buvę Habsburgų ir Prancūzijos prieštaravimai. Austrijos ir Ispanijos Habsburgų dinastiniai interesai susidūrė su Prancūzijos, Nyderlandų, Danijos ir Švedijos interesais.

Kariniai žygiai ir mūšiai vyko daugiausia Šventosios Romos imperijos teritorijoje. Karas bei jo sukeltas badas ir ligos ištuštino ištisas imperijos sritis. Pietų Vokietijoje po karo liko tik trečdalis gyventojų. Buvo visiškai sunaikinti visi ekonominiai ir socialiniai santykiai. Vokietijai prireikė daugiau nei šimtmečio, kad atsigautų nuo šio karo pasekmių. Karas baigėsi 1648 m. sudarius Vestfalijos taiką.

Kas tuomsyk buvo Vokietija, kuriai prireikė šimtmečio?

Buvę tautiečiai...

Šių dienų įvykių šviesoj galim pažiūrėti ir į tuos laikus.

Šventieji verslininkai ir dabar, ir tada traukė į Rytus, mūsuosna.

Su gerais ketinimais, kaip ir dabar, siekdami sukurti darbo vietų: sau - dvarininkų, vietiniams - baudžiauninkų.

Tie gi mūsų protėviai nenorėjo baudžiauninkais dirbt, kaip kad ir jų ainiai nenori, susirinko ir davė verslininkams skūron.


Verslas nepavyko, šiuolaikiškai šnekant, BVP ėmė mažėti, Evropoj prasidėjo recesija.

Tuoj po Žalgirio Šventosios Romos imperatorium patapo gediminaitis Žygimantas.

Įdomu tai, kad po 11 metų Čekijos, kuri yra Bohemija, karaliumi, kuris buvo ir Romos imperatorių elektoriussako, Vytautas patapo, husitų siūlymu, nors į ją pretendavo jų idėjų pradininko, Jano Huso, taip išeitų, žudikas, tas pats Žygimantas.

 Mūsų būsimąją Valstybės dieną ant laužo dievobaimingųjų božnicos tarnų sudegintas Janas Husas buvo reformacijos ir antifeodalinio revoliucinio sąjūdžio Čekijoje ideologas, čekų tautos nacionalinis didvyris.

Gediminaitis Žygimantas užtikrino jo asmenybės saugumą...

Vytautas, mūsiškis, mūsų, laukinių lietuvių vadas, ir Žygimantas, Šventosios Romos Imperijos imperatorius, skirtingose barikadų pusėse.

Ir kokiose!

Aiškesni tampa šitokie dalykai.

1999 m. gruodžio 18 d. popiežius Jonas Paulius II atsiprašė už Jano Huso sudeginimą, tačiau atsisakė jį reabilituoti, nepaisant to, kad Bažnyčia pritaikė daugybę jo mokymų.

Žinoma, kam gi...

Grįžkim į tuos Žalgirio laikus.

Tarp kitų imperatorių Naujasis Romėnas tikrai išsiskyrė - ne avietiniu švarku, o ausine kepure.

Gerai atrodė Romoj.


Petruškevičiui su Piekautaite nebūtų gėda.

Įdomu štai kas: siūlė jis Vytautui karūną, pats jos neturėdamas - mat, gavo tik 1433 metais.

Kaip taip galėjo atsitikt?

Koks pontas?

Yra paaiškinimas, geranoriškas toks.

Karūną tai jis gavo anksčiau, ir gerokai, 1414 metais Aachene, bet bėda ta, kad ją antipopežius davė, kaip vėliau, Europos Smūtai pasibaigus, paaiškėjo.

Va, kiek jų, antipontifikų.

Galvojo Žygimantas, kad turi karūną, o turėjo antikarūną.

Na, bent jau taip istorikai, turintys teisingus jarlykus, tiksliau, jarlykus, kurie ne tada, o vėliau galiojo, mums išaiškino.

Nieko nuostabaus: su lietuviais amžinos problemos europėnams.

Ypač su gediminaičiais.

Štai ir dabar žemaičiai negali tinkamai Žemaitijos krikšto 600-mečio atžymėt, ir netgi dėl dviejų priežasčių: ir popiežius atsistatydino, ir prieš 600 metų 60 žemaičių bajorų, krikšto proga Žemaitiją Kryžiuočių ordinui pardavusių, Konstancoj ne popiežius, o antipopiežius laimino.

Vėlgi to paties gediminaičio Žygimanto su kailine kepure paliepimu.

Tai dabar lieka abejonės dėl Žemaičių: krikštas buvo tada ar antikrikštas?

Nuo antikrikšto, žiūrėk, ir Antikristas netoli...

O Žygimantą galima tik užjaust: Пизанский собор не устранил раскол, а только лишь его усугубил. И Бенедикт XIII и Григорий XII не признали результатов собора, вследствие чего за власть в церкви боролись уже не два, а три папы.

Ko norėt iš Žygimanto, jei pats velnias tuose bažnytiniuose reikaluose nesusigaudytų.

O istorikai - savo jarlykų tikrume ir galiojime.

O mes - istorikų raštuose.

Taip išeina, kad rusai galėtų pasigėdyti savo triūbijimo: Smūta, Smūtnas Laikas, jei, palyginus su Evropos Smūta, jinai - tik smūtelė.

Bet paaiškinimas yra ir Didžiosios Smūtos vardo populiarinimo tikslingumui - kaip kad Lenkija rados mūsų žemėse kryžiuočių ir palūkininkų dėka, taip ir Rusija gimė po tos Smūtos; kai taip pavadini, nesimato, kad lig tolei Rusijos nebuvo

Mes gi savo Smūtos nepastebim, teriotorijų teriojimo - tuo labiau, smūtkeliui skundžiamės, ir tiek.

protėviai sakytų?

O štai europiečiai savo Smūtą - Žalgiris I, Trisdešimtmetis karas, Imperatorius su Lapine Kepure vietoj Karūnospontifikai tai du, tai trys - geba užsmoothinti.

Dėl nesamų karūnų gi tai dar ir mums smegenis išpudruoja.

Gabūs, ar ne?

O dabar kaip?

Smūta Europoj.

Pirmininkausim.

Saulės reikia.

2013-02-15

Tikėjimo reikalas


Kai buvo pradėta šnekėti apie draustus ir nedraustus Ūkio banke esančius indėlius, paaiškėjo, kad biudžetinės įstaigos ir savivaldybės šiame banke laikė apie 150 mln. litų.


Premjero Andriaus Kubiliaus teigimu, preliminariais skaičiavimais, apie 110 valstybės įmonių ir įstaigų turėjo nedraustus indėlius „Snoro“ banke, kurių bendra suma siekia 300 mln. Lt, iš jų 250 mln. priklausė dešimčiai stambiausių įmonių.

Dalis įmonių pinigus „Snore“ laikė terminuotais indėliais.

Beveik pusė milijardo tuose dviejuose bankuose.

Kiek - visuose?


Jeigu indėliais, ir netgi terminuotais pinigus laikė, vadinasi, taupė tuos pinigus valstybinės įstaigos, valstybinės įmonės ir savivaldybės.

Kokios valstybės?


Pasiskolina, tada turi, ne tik turi, bet ir indėliais padeda, bankan.

Ar tik nebus taip: išmanantys finansinius reikalus pasiskolina visų mūsų vardu, Lietuvos vardu, paskirsto per biudžetą smulkesniesiems, bet irgi išmanantiems reikalus, tada anie taupo tuos pinigus, indėliais.

Vietoj to, kad panaudotų juos tam, kam dera.

Toks valstybinių prasiskolinančios valstybės indėlių masiškumas bankuose įdomus reiškinys, tiesa?

Galima spėti, kad todėl masiškas tas reiškinys, kad kažkam įdomus.

Pavyzdžiui, finansiškai.


Juolab kad apie nevalstybinių įmonių indėlius neskelbiama išvis.

Jos gal iššvaisto (savo, ne valdiškus) pinigus, netaupo

O toj valstybėj, į kurią mūsų valstybės piliečiai tebebėga, bankų reikalai išmoningiau tvarkomi, gal ir indėlių nereikia?

Gal todėl?

Gal todėl?

Gal todėl?

Gal todėl?

Iš tikrųjų tai mums, regis, neįdomu, kodėl.

Nes pinigai yra tikėjimo objektas.

Senokai.

Nuo tada, kai buvom priversti klauptis.

Paklusti palūkanoms.

Patikėti objektyvia realybe

Mes tikim Lietuvos banku.

Tikim bankais.

Tikim mums kalbančiu banko prezidento patarėju.

Tikim tikėjimo matuotojais, besiremiančiais atsitiktinumus tyrinėjančiais tikimybininkais.

Tikim.

Tikėjimas sumenko...

Na, ne visiškai...

Tikim, kad išminčiai - užsieny.

Tvirtai tuo tikim.

Augsu tikim.

Tikim Auksožmogum.

Tikim Paauksuotu Bankininku.

Rimtai ėmėsi.


Rimtai ir atrodė.

Bus skaidru.

Nežinia, kiek ilgai bus.

Taigi.

Tikim euru?

Doleriu?
 
Na, gal ne visi atsiklaupė...

2013-02-14

Egzaminai į Harvardą

Valentino diena, vis tik.

Tenepapiktina.

У учительницы первого класса возникли трудности с одним из учеников.

Она спросила:

- Что с тобой, мальчик?

Мальчик ответил:


- Я слишком умный для первого класса. Моя сестра в третьем, а я умнее ее! Думаю, я тоже должен учиться в третьем!


Для учительницы это было уже слишком. Она повела мальчика к директору и объяснила всю ситуацию. Директор подумал и сказал мальчику:
 

- Я проведу тест, и если ты не сможешь ответить на какой-нибудь из вопросов, то вернешься обратно в первый класс, и будешь вести себя хорошо.
 

Мальчик согласился.
 

- Сколько будет 3 x 3?
 

- 9
 

- Сколько будет 6 x 6?
 

- 36

И так было с каждым вопросом, на который, по мнению директора, третьеклассник должен знать ответ. Тогда директор повернулся к учительнице и сказал:


- Думаю, мальчик может пойти в третий класс.


Тогда преподавательница ответила,
 

- У меня тоже есть свои вопросы: Что есть у коровы в количестве 4, а у меня только 2?

Мальчик, после паузы ответил:
 

- Ноги.
 

- А что есть такого в твоих брюках, чего нет в моих?
 

- Карманы.
 

- Что делает мужчина - стоя, женщина - сидя, а пес - на трех лапах?
 

Теперь глаза директора на самом деле выпучились широко, но прежде чем он успел, что-то сказать, мальчик ответил:
 

- Подает руку.
 

- Какое слово в английском языке начинается с F и заканчивается на K и означает много жара и волнений?
 

- Firetruck (Пожарка).
 

- Какое слово начинается с F и заканчивается на K? Если этого нет, тебе приходится работать руками?
 

- Fork (Вилка).
 

- Это есть у всех мужчин, у кого-то это длиннее, у кого-то короче. Мужчина дает это своей жене, после свадьбы?
 

- Фамилия.
 

- У какого органа нет костей, есть мышцы и много вен. Он пульсирует и отвечает за занятия любовью?
 

- Сердце.

Директор с облегчением выдохнул и сказал учительнице:
 

- Отправьте его ... в Гарвард! На последние 7 вопросов я сам ответил неправильно.


2013-02-12

Ponto Palios

Pontifikas atsistatydina.

Taip tik Žalgirio mūšio laikais buvo benutikę, po jo.

Предпоследний понтифик (не считая антипап), который отрёкся от сана.
 
И Бенедикт XIII и Григорий XII не признали результатов собора, вследствие чего за власть в церкви боролись уже не два, а три папы. В это же время в империи за императорское кресло боролись три претендента. 
 
....
 
Thereupon on 4 July 1415, Malatesta, acting in the name of Gregory XII, pronounced the resignation of the Pope, which the cardinals accepted. According to prior agreement, they agreed to retain all the cardinals that had been created by Gregory XII, thus satisfying the Correr clan, and appointed Gregory XII Bishop of Frascati, Dean of the Sacred College of Cardinals and perpetual legate at Ancona
 
The Council then set aside Antipope John XXIII (1410–15), the successor of Alexander V. After the former follower of Benedict XIII appeared, the council declared him deposed; and the Great Schism was ended. 
 
A new Roman pontiff, Pope Martin V, was not elected before Gregory's death. Therefore, the Papal seat was vacant.
 
pontiff (n.) 
c.1600, "high priest," from French pontif (early 16c.), from Latin pontifex, title of a Roman high priest (see pontifex). Used for "bishop" in Church Latin, but not recorded in that sense in English until 1670s, specifically "the bishop of Rome," the pope. Pontifical, however, is used with this sense from mid-15c.
 
pontifex (n.) 
member of the supreme college of priests in ancient Rome, 1570s, from Latin pontifex, probably from pont-, stem of pons "bridge" + -fex, -ficis, root of facere "make." If so, the word originally meant "bridge-maker," or "path-maker." Weekley points out that, "bridge-building has always been regarded as a pious work of divine inspiration." Or the term may be metaphoric of bridging the earthly world and the realm of the gods. Other suggestions trace it to Oscan-Umbrian puntis "propitiary offering," or to a lost Etruscan word, in either case altered by folk etymology to resemble the Latin for "bridge-maker."
.
 ...probably from pont-, stem of pons "bridge"...
.
Tiltų statytojas.
.
Tiltai statomi vandeny, dažniausiai.
 .
pont- + -fex
 .

Pontius means "marine" or "relating to the sea." It can be used as a name, both first and last. People named "Pontius" include;
 • The Greek name for Pontic Greeks
 • Gaius Pontius, Samnite commander and victor at the Battle of the Caudine Forks, believed ancestor of Pontius Pilate
 • Pontius Telesinus Roman commander loyal to the Populares during Sulla's second civil war. Commanded the Populares forces at the Battle of the Colline Gate where he was killed in the action.
 • Pontius Aquilia, a tribune that lived at the time of Julius Caesar
 • Pontius Fregellanus, a man of senatorial rank. He was involved in an adultery scandal at the time the Emperor Tiberius, died in March 37
 • Gaius Petronius Pontius Nigrinus, became consul at the time the Emperor Tiberius died in March 37
 • Pontius Pilate (Latin: Pontius Pilatus), Roman governor of Judea, according to the Bible and the secular Cornelius Tacitus (senator and a historian of the Roman Empire) he presided over the trial of Jesus Christ
 • Pontius of Carthage, deacon in Carthage, early Christian writer from the middle of the 3rd century, who wrote a description of the life of Church Father Cyprian of Carthage
 • Pontius, saint and Bishop of Barbastro.
Kaip matom, daug Pontijų, yra pažįstamų.

Πόντος.

Prie Fortūnos kojų patupdytas.

Po to išvis gatvėn išspirtas.

Ką čia paslėpsi...

The Kingdom of Pontus or Pontic Empire was a state of Persian origin on the southern coast of the Black Sea (Now Black Sea Region of Turkey). It was founded by Mithridates I in 291 BC and lasted until its conquest by the Roman Republic in 63 BC.
 

 
Kyrie eleison.

Põndzius sm. (1) Ar žr. pondievas: Pondzius patraukė ant blaivystės visus žemaičius Sz. Pondziuks pyksta ant tokių vaikų Sz.

Slinko piramidinė civilizacija link mūsų.... 

Panteoną keitė pirmiausia, valdė palūkanom.

Piramidė.
.
Понтийските блата (итал.: Agro Pontino) e бивша блатиста местност в регион Лацио (Средна Италия) югоизточно от Рим. Намира се след пясъчните дюни по брега на Тиренско море от Помеция до Терацина.
.
The Pontine Marshes, termed in Latin Pomptinus Ager by Titus Livius, Pomptina Palus (singular) and Pomptinae Paludes (plural) by Pliny the Elder, today the Agro Pontino...

Ponto Palios.
 

 Paliavojimas Ponto Paliose...

Žulikystės AktasSukčiavimas - apgaule svetimo turto arba turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.

מùlikas (sl.) sm. (3b) Š, NdŽ, KŽ, Dglš, Avl, Brž, Kp, Lg, Sdb, Graž, Pns, Šts, Trkn, sf. (1), žū́likas (1) Krš, Rsn apgavikas, sukčius, vagis, plėšikas: Sakai, anksčiau nebuvo žulikų, – buvo Rk. Vilniun kai važinėjom – tik siuva, tik siuva žulikaĩ Švnč. Daugi žulikų̃ yr ZtŽ. Su miesto žulikaĩs susidė[jo] OZ66. Kur tu jį sugausi, miesto žùliką Žž. Tokiop žulikóp papuoliau LzŽ. Tokie žulikẽliai užeidavo i plėšdavo Skdv. Jau žuliko žulikesnio nė nereikia LTR.
Ką ten Vilnius...

In criminal law, a fraud is an intentional deception made for personal gain or to damage another individual; the related adjective is fraudulent. The specific legal definition varies by legal jurisdiction. Fraud is a crime, and also a civil law violation. Defrauding people or entities of money or valuables is a common purpose of fraud.

Britai Žulikystės Aktą priėmė, Rimtus Žulikus Vyriausybė prižiūri.

Oriai.

Sėkmingai prižiūri: vienas iš RBS vadovų S. Hesteris turėjo pasiaiškinti, kodėl jam buvo išmokėta premija nepaisant nesąžiningos banko veiklos ir gautų baudų.

Nes sukčiavo jam nežinant.
 
Finansai sudėtingas mokslas: kai bankui gręsia "širdies smūgis", sukčiaujama, o kai "gripas" - samdomas nesukčius, už keliolika milijonų diagnozuojantis "vėžiuką", tada jau samdomas kitas nesukčius, gaunantis Anglijos banko vadovo vertą algą, viskas - jojančių lietuvių kur stovi mūrai būrų sąskaita.

O ... ne visi išmano tokį išmoningą dalyką...

Ne visiem ir trys išmanieji reikalingi.

מulikystà sf. (2) žr. žulikystė: Gražiai gyvenom, kokių vagystų žulikỹstų nebuvo Drsk. Iš žulikỹstų dideli piningai suplauka Krš.

Statistiniai duomenys patvirtina.

Gal ir mūsuose rimtus žulikus Vyriausybė prižiūri?

Jei taip, irgi reiktų Žulikystės Akto.


2013-02-11

Baltas kvailasBaisu, koks.

Жуть!

Until 2007, the California Penal Code Section 26 stated that "Idiots" were one of six types of people who are not capable of committing crimes.

Nu, tikrai kad!

Известный (хотя и неоднозначный) пример «обиходного идиота» — солдат Швейк.

Šaunus toks.


Reader, suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself. [Mark Twain, c.1882]

idiomà [gr. idiōma – savotiškas posakis], kalbot.

sustabarėjęs ir prasmiškai nedalomas frazeologizmas, būdingas tik vienai kuriai kalbai; idiomų leksinė reikšmė nesuvokiama iš jį sudarančių žodžių leksinių reikšmių, pvz., „molio motiejus“ – ištižėlis, liurbis, „dinderį mušti“ – tinginiauti.

Arba: "pinigus leisti apyvarton" - už  palūkanas skolinti kompiuterio skaičius pinokiams.

Idiotą graikai išrado.

ἰδιώτης (genitive ἰδιώτου) m, first declension; (idiōtēs)
 1. a private person, one not engaged in public affairs
 2. (adjectival use) private, homely
 3. commoner, plebeian
 4. uneducated person, layman, amateur
 5. one who is not in the know, an outsider
 6. an ignorant person, idiot
 7. one who is awkward, clumsy
 8. (plural) one's countrymen
Prirašyta...

Kam tie tarptautiniai žodžiai.

Europos valdymas

Biudžetas siūlo Lietuvai!

Biudžetas gali siūlyti?

Kas siūlo sponsoriaus spenį?

... šis įtemptas naktinis derybų laikotarpis...

27 valstybių ir vyriausybių vadovai nutraukė savo diskusijas 45 min. po vidurnakčio vietos (1 val. 45 min. Lietuvos) laiku, kol kas nepriėmę jokio akivaizdaus nutarimo, tačiau po kelias valandas trukusio darbo mažesnėse grupėse pradėjo ryškėti kompromisas. Per pertrauką į kavinę numalšinti alkio sumuštiniu užsukęs Belgijos premjeras Elio Di Rupo sakė žurnalistams, kad susitarimo tikimasi sulaukti 7-8 val. (8-9 valandą).

Suprantama, semilietkos planas privalo būt priimtas naktį.

Laiko taigi nėr.

"Tikiuosi, kad Europos Parlamentas prisiims savo (atsakomybę)“, - sakė H. Van Rompuy po ilgiau kaip parą trukusio derybų maratono.


Pabandytų (neprisimti)...


Kai Amerikos iždo sekretorius Timas Geithneris skambina į Europą, jis dažniausiai renka ne politikų – Angelos Merkel ar François Hollande’o, o būtent M. Draghi numerį.....

– Hi Mario! Padėsi?

– Kodėl tu skambini, o ne Benas?

– Jis pyragą danguj kabina.

Žvakių fabrikėliai keturi, todėl Bliakberiai - trys.

O popieriai ant stalo tik mokslininkams reikalingi, o ne rimtiems vyrams.

Bet akivaizdu, kad ECB tampa paskutine Senojo žemyno institucija, kuri gali pažaboti rinkas ir apsaugoti valstybes. Neatsitiktinai daugelis ekspertų italą M. Draghi laiko įtakingiausiu Europos žmogumi.

Žinoma, kur kas labiau norėtųsi žinoti, apie ką ir kaip diskutuoja dabar ir kalbėsis vėliau ECB taryba.
Bet posėdžių protokolai bus paviešinti tik po 30 metų. ....

..... Net atskirų tarybos narių elgesys balsavimo metu yra paslaptis. Svarbiausia – maksimali nepriklausomybė, o ne skaidrumas, kuriuo „gyvenademokratija....

Sprendimai bręsta M. Draghi galvoje, kurios, deja, paprasti mirtingieji, net politikai ar, regis, patyrę finansų ekspertai, neperšviečia.

.... PABAIGAI:

Europos centrinio banko (ECB) prezidento Mario Draghi Senojo žemyno piliečiai nerinko, bet jo sprendimai paliečia visus.


Pavysim ir pralenksim Ameriką Kiniją!

Jo jo!

P.S. „Išlieka ir rizikos veiksnių – juos daugiausia kelia išorinės grėsmės, nestabili padėtis Europoje. “,- pirmadienį ryte po susitikimo su premjeru Algirdu Butkevičiumi sakė TVF misijos vadovė Julie Kozack.

Iš kur jinai žino, jei niekas nežino, kas dedas Super Mario galvoje, jei niekas to nežino ir dar 30 metų nežinos?

Taip pat misijos vadovei nerimą kelia tai, kad Lietuvoje perskirstoma mažiausiai pajamų, palyginti su bendru vidaus produktu (BVP) visoje Europos Sąjungoje.

Kad vidutinis atlyginimas lygus ketvirčiui ES vidutinio atlyginimo, misijos vadovei nerimo nekelia.

Mums irgi netrukdo pirmauti pirmininkauti.

Ką tie ramūs belgai...