2013-03-23

Įstatyminė tuštuma


In tandem with federal support for increased leasing, legislative efforts have granted exclussions and exemptations for oil and gas exploration and production from a number of federal environmental statutes, including the Clean Water Act, the Clean Air Act, the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCIA, better known as the Superfund Act), the Recource Conservation and Recovery Act (RCRA), the Tocis Release Inventory under the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA), and the National Environmental Policy Act (NEPA) (Oil and Gas Accountability Project 2007). The most recenty of these efforts was an amendment included in the 2005 Energy Policy Act that prevented the use of the Safe Drinking Water Act to regulate certain activities, known as hydraulic fracturing, which are involved in 90% of natural gas drilling.

The cumulative effect of these exemptions and exclusions has been to create a federal void in environmental authority over natural gas operations, leaving the responsibility primarily up to states.

Atseit, padirbo Amerikos valdžia federalinę tuštumą, lai vietos valdžia rūpinasi žala, kurią skalūninių dujų eksploatuotojai pridarys (Amerikoj žemės savininkai yra ir jos gelmių savininkai).

Šitokias naujienas sužinojau šitoj diskusijoj.

Diskusijoj dalyvavusiam "Minijos naftos" atstovui, sakiusiam, kad Lietuvos Respublikoj iškasenų gavyba vyksta griežtai laikantis įstatymų, replikavau, kad, jei jau JAV-ose sugebėta padirbti federalinę tuštumą, tai Marijos žemėje tokia įstatymų taisyba ilgai netruks.

Ir, tik pamanykit, atspėjau!

Sutartis dėl skalūnų dujų žvalgybos su „Chevron“ bendrove bus pasirašoma tik Seime skubos tvarka priėmus reikalingas įstatymų pataisas, sako Premjeras Algirdas Butkevičius. Kada reikalingos teisės aktų pataisos bus priimtos, pasakyti, anot A. Butkevičiaus, sunku, bet procesas užtruks bent iki gegužės pradžios.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/723835/sutarties-pasirasymas-del-skalunu-zvalgybos-atidedamas-bent-iki-geguzes

Sutartis dėl skalūnų dujų žvalgybos su „Chevron“ bendrove bus pasirašoma tik Seime skubos tvarka priėmus reikalingas įstatymų pataisas, sako Premjeras Algirdas Butkevičius. Kada reikalingos teisės aktų pataisos bus priimtos, pasakyti, anot A. Butkevičiaus, sunku, bet procesas užtruks bent iki gegužės pradžios. 

Išvardinsiu, kiek darbo būta JAV-ose.

Clean Water Act

Clean Air Act

Comprehensive Environmental Response

Compensation and Liability Act 

Recource Conservation and Recovery Act

Tocis Release Inventory under the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act

National Environmental Policy Act

Energy Policy Act

Safe Drinking Water Act 

Devyni

Ten, Amerikoj, padirbo federalinę tuštumą, Lietuvoj gi Valstybės valdžia sparčiuoju būdu patobulins įstatymus, ir bus tobula.

Federalinė tuštuma.

Belieka protėvių išmintį prisimint.

P.S. Laišką gavau:

Sakai teisinė  tuštuma, o seimas kasmet daugiau kaip du tūkstančius kartų balsuoja - priima naujus įstatymus ir taiso senus. Ir taip tęsiasi daugiau kaip dvidešimt metų. Tai jau ne tuštuma, o lavina ir net už laviną daugiau. Tai ištisas begalinis įstatymų ir jų pataisų, pataisymų, papildymų, patobulinimų vandenynas.  

Pavadinimą tyčia tokį parinkau: JAV-ose pagaminta federalinė tuštuma, iš devynių pristabdytų įstatymų, o Lietuvoj ruošiamasi skubos tvarka padirbti neskelbiamą kiekį patobulintų (anot buvusiojo opozicijos lyderio) įstatymų.

Tobulumo kriterijų kažin ar Konstituciją skaitantis Seimas Lietuvos valstybę kuriančiai Tautai
neskelbia, o kad būtent Tauta būtų liepusi Valstybės valdžią vykdančiam Seimui skubos tvarka priimti reikalingas teisės aktų pataisas, girdėti neteko. 

Ar šitoks Seimo elgesys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai?

Priemjeras sako - "priimti", o ne "sukurti ir priimti".

Priimti reikalingas teisės aktų pataisas.

Reikalingas - kam reikalingas?

Kas iniciatyvą parodė?

Kas čia - Valstybės gynyba ar lobizmas

O kokius laikus primena šitoks sakinys:


Tačiau aptikti šią kenkėjišką informaciją valstybės kontroliuojamose žiniasklaidos priemonėse labai sunku, o kai kuriose ir visai neįmanoma.

Ar ne šitokius?


Vizitas


Viziris (arab. وزير (vazir) 'ramstis; padėjėjas') − Osmanų imperijos vyriausybės vadovo arba jo patarėjo titulas, savotiškas ministras pirmininkas. Pats žodis yra kilęs iš persų kalbos.
Osmanų Turkijoje didysis viziris vadovavo vyriausybei; sultono vardu leido įsakymus (fermanus), sudarydavo taikos sutartis.

vizier (n.) 
1560s, from Turk. vezir "counsellor," from Arabic wazir "viceroy," literally "one who bears (the burden of office)," literally "porter, carrier," from wazara "he carried." But Klein says Arabic wazir is from Avestan viçira "arbitrator, judge." He also says it replaced Arabic katib, lite
vìcė (rus. вицa, l. wić, plg. la. vica) sf. (2) NdŽ, KŽ, Rg, vicė̃ (4), vỹcė (2) [K], NdŽ, FrnW, KŽ
1. NdŽ, Dr, Plt, Prk, Rg (gluosnio, žilvičio, karklo) rykštė, vytis: Ir tęvos vicės gerai suauga, bet daug didesnio guvumo reikalau[ja] jas madarojant ir skiebant nekaip drūktosios S.Dauk. Atnešk vices, reik klostį pririšti Klk. [Krežį dirbant] nu reik sulenkti, du kampinu pardėti, paskuo su vicė̃ms reik išpinti Ms. Kai gausi su vicè par nugarą, tai žinosi! NmŽ. Šulmistris liuob duoti su vicè par ranką Klp. Ka sudėjai į kupitą, tas žvaizdeles išpynei, paskuo pradėk tas vicelès pinti LKT57 (Skd). mušimas rykšte: Vìcė vaikams gerai, proto įkreta Šv.
2. [K], NdŽ, FrnW, KŽ viena iš sūpuoklių šoninių karčių: Vicės yra tos plonos kartys sūpynės dalies, už kurių nusitveriama Vyž.
3. istor. tokia lazda, karaliaus, kunigaikščio siunčiamas ženklas į karo tarnybą pašaukti, krivūlė: Vyresnysis parnešdavo lazdą, arba vicę, tujau imdavo ginkluotis pulkai ir žengdavo ant neprietelių S.Dauk.
4. NdŽ, FrnW šaukimas į karo tarnybą: Tujau krivė visu vyriausis kunegas apskelbė vicę, idant lietuviai žemaičiai, ta yra visa giminė senųjų skitų sarmatų, ginkluotumias antturėti savo liuosybės ir ūkės S.Dauk.
viečyti, -ija, -ijo (sl.?) tr. tremti, varyti.
išviečyti tr. ištremti, išvaryti: Išviečytas Q566. 
visit (v.) 
early 13c., "come to (a person) to comfort or benefit," from Old French visiter, from Latin visitare "to go to see, come to inspect," frequentative of visere "behold, visit" (a person or place), from pp. stem of videre "to see, notice, observe" (see vision). Originally of the deity, later of pastors and doctors (c.1300), general sense of "pay a call" is from 1620s. Meaning "come upon, afflict" (in reference to sickness, punishment, etc.) is recorded from mid-14c. Related: Visited; visiting.

visa (n.) 
1831, "official signature or endorsement on a passport," from French visa, from Modern Latin charta visa "verified paper," literally "paper that has been seen," from fem. pp. of Latin videre "to see" (see vision). Earlier visé (1810), from French pp. of viser "to examine, view."
 Man tai ir "viza", ir "vizitas" labiau su "viziriu" sietinas, o ne su "videre" - "matymu".

Jei jau ir "angelas" iš ten...
 Mūsų Prezidentė pirmojo vizito vyko į Švediją.

Švedai gi...

Švedijos gi galva pirmojo vizito vyko ne pas mus, o į Daniją.

Kaipgi.

Cameron'as pirmojo vizito vyko į Škotiją ir Velsą...

UK.

Putinas, vėl tapęs prezidentu, pirmojo vizito vyko ne į JAV, ir ne į Kiniją, o į Baltarusiją.

O Kinijos prezidentas pirmuoju vizitu aplankė Rusiją.

Vis-à-vis.
 2013-03-22

Finansinė šizofrenija

Po kovo 25-osios Europos centrinis bankas (ECB) nebegalės teikti Kipro bankams). pagalbos per skubios kreditavimo paramos mechanizmą (emergency liquidityassistance, ELA
Kovo 25-toji.

Bankai galės būti pripažinti likvidžiais tik, jei bus priimta finansinė pagalba.

From liquere...
Stebėtis nereikia - kalbam apie finansus

Didžiuosius.

Iki nustatytos datos Kipro bankai bus finansuojami pagal ELA. Ši programa - vienintelis būdas dabar Kipro bankams tapti likvidiems.

J. Dijsselbloemas sakė parlamentui, kad ši priemonė turėtų būti laikoma „turto mokesčiu“, o ne indėlininkų santaupų grobimu.

Neilgai trukus kredito reitingų agentūra „Fitch“ perspėjo, kad Kiprui siūlomas prieštaringai vertinamas „stabilumo mokestis“ gali būti pritaikytas ir kitose euro zonos šalyse. 

Užsimindamas, kad indėlių apmokestinimas visų pirma būtų smūgis galimai neteisėtai įgytoms lėšoms, laikomoms užsienio subjektų šios salos bankuose, euro zonos vadovas pareiškė, jog būtų neteisinga tuos indėlius laikyti santaupomis. 

Galimai neteisėtai įgytomis...

O kodėl Didžiausioje Pinigų Skalbyklėje indėliai neapmokestinami?


2013-03-19 17:30
IP: 158.129.206.157
 
 
HSBC (HSB Holdings plc)- remiantis Forbes Global 2000 2008 m. sąrašu - didžiausia pasaulio įmonė (koncernas), finansinių paslaugų teikėjas, jungiantis finansų bendroves, bankus. Valdybos pirmininkas - Stephen Green, vykdomasis direktorius - M. F. Geoghegan. Darbuotojų skaičius - 335 000 (2008 m.) Apyvarta - 61,751 mlrd. JAV dolerių (2007 m.)

„Didžiulė dalis indėlių Kipre iš tikrųjų priklauso netaupytojams - jos priklauso investuotojams“, - sakė  euro zonos vadovas JeroenasDijsselbloemas.

O čia tai topas!

Investuotojai yra blogiečiai, draugai indėlininkai!
Dėl šios priežasties pagrindinis Europos reikalavimas yra susijęs su bankuose esančių indėlių vienkartiniu apmokestinimu. Apdrausti, iki 100 tūkst. eurų siekiantys indėliai, turėtų prarasti 6,75 proc. vertės, o didesni indėliai – 9,9 procento. Toks pasiūlymas neprieštarauja ekonominei logikai – natūralu, kad finansinių institucijų gelbėjimas būtų ne tik mokesčių mokėtojų, bet ir šioms institucijoms skolinusiųjų reikalas.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/723050/lietuva-savo-kailiu-pajus-kipro-gelbejimo-kaina

Čia gi kas dabar?

... pagrindinis Europos reikalavimas yra susijęs su bankuose esančių indėlių vienkartiniu apmokestinimu. Toks pasiūlymas neprieštarauja ekonominei logikai – natūralu, kad finansinių institucijų gelbėjimas būtų ne tik mokesčių mokėtojų, bet ir šioms institucijoms skolinusiųjų reikalas. 

Dėl šios priežasties pagrindinis Europos reikalavimas yra susijęs su bankuose esančių indėlių vienkartiniu apmokestinimu. Apdrausti, iki 100 tūkst. eurų siekiantys indėliai, turėtų prarasti 6,75 proc. vertės, o didesni indėliai – 9,9 procento. Toks pasiūlymas neprieštarauja ekonominei logikai – natūralu, kad finansinių institucijų gelbėjimas būtų ne tik mokesčių mokėtojų, bet ir šioms institucijoms skolinusiųjų reikalas.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/723050/lietuva-savo-kailiu-pajus-kipro-gelbejimo-kaina
Dėl šios priežasties pagrindinis Europos reikalavimas yra susijęs su bankuose esančių indėlių vienkartiniu apmokestinimu. Apdrausti, iki 100 tūkst. eurų siekiantys indėliai, turėtų prarasti 6,75 proc. vertės, o didesni indėliai – 9,9 procento. Toks pasiūlymas neprieštarauja ekonominei logikai – natūralu, kad finansinių institucijų gelbėjimas būtų ne tik mokesčių mokėtojų, bet ir šioms institucijoms skolinusiųjų reikalas.
Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/723050/lietuva-savo-kailiu-pajus-kipro-gelbejimo-kaina
Na va - indėlininkai ne indėlius dėjo, o skolino bankams - už palūkanas, žinoma, gobšuoliai!

Reikia jus apmokestint, ponai gobsekai indėlininkai!  


O kam pingančius pinigus taupot?

1. Sūrskis su Mauzeriu 2013-03-19 17:36 IP: 85.17.222.10 
Mes skaitome, kad indėlius apmokestinti reikia būtent Kipre - jie ten šneka graikiškai!

Šis pasiūlymas, pateiktas euro zonos ir TVF per praeitą savaitgalį vykusias naktines derybas, turėjo sukurti „mažesnį,sveikesnį Kipro finansų sektorių, jo nepašalinant“.

!!!

Ketvirtadienį Nikosijoje buvo kurpiamasatsarginis planas“...

P.S. Atsakau Audriaus komentarui (Gūglė "patobulino" savojo blogspot.com valdymą, ir komentaran nebepavyksta įdėti nuorodas):

Pasaulinio Sojūzo su neišeinančiu atsakymu nebus, manyčiau:)

Veiksmas gimdo ir atoveiksmį - katino Bazilijaus ir lapės Alisos šauniųjų nuotykių fanai pinokiai juk susimąstys, kodėl bankus reikia gelbėti nusavinant ne bankininkų turtą, o indėlininkų indėlius - lyg jie šitoj Pinigų Lauko istorijoj būtų kuo nors dėti.

- Jie ne indėlininkai, jie investuotojai! - tarė Karlas Marksas euro zonos vadovas Jeroenas Dijsselbloemas!

Kokios čia zonos žargonas?

P.P.S. Kipro banko stambieji indėliai bus „apkarpyti“ apie 30 procentų.

P.P.P.S. Šiandien, kovo 30-sios vakare, "Klasikos" radijas pranešė, kad "pareigūnai praneša, jog Kipro bankų stambieji indėliai bus apkarpyti iki 60 procentų".

Tiesiog!

2013-03-21

Valstybės valdžia prašo

Lietuvos Respublikos Konstitucija

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.


2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.


Seimas ketvirtadienį nutarė kreiptis su prašymu į ...
....

Tautą?

Ne.

Seimas ketvirtadienį priėmė protokolinį nutarimą, kreiptis į generalinį prokurorą su prašymu pateikti laikinajai komisijai, sprendžiančiai dėl parlamentarės Neringos Venckienės imuniteto panaikinimo, mažametės perdavimo vaizdo įrašą.

prãšymas sm. (1)
1. H, R, K → prašyti 1: Prašymais prašė OsG157. Nėra galo prãšymo Ėr. Senelis mūsų prãšymo paklausė, atsisėdo šalyj, atsikosėjo ir tarė BM25(Č). Išklausė Viešpatis prašymą mano Mž514. Šviesus karaliau, jeigu prašau, tai prašau išpildyt mano prãšymą (ps.) Rmš. Padarė ratus, ale tik par didelį prãšymą (reikėjo labai prašyti) Ds. Jų nepalenksi ir nepalauši nei prašymais, nei maldavimais A.Vien. Nei prãšymu, nei grumzdimu nedavės neimaž atatraukt nuog tiesos DP22. Jos prãšymas dovanai neturėjo būt DP72. Nevertas, idant kada turėtų būt išklausyti prašymai tavo MP77. prašomasis dalykas: Turiu dar porą prašymų J.Jabl.
2. A1884,146 raštas, kuriuo ko prašoma: Raštininkas nesuskubo pats vienas valstiečiams prašymų rašyti rš. Vyrai rašė ir prašymą į ministerį J.Jabl. Reiks vėl kitas prãšymas rašyti Plm. Rašytojų tarpe kilo

Kas toks prašo?

Šis prašymas yra perduotas ikiteisminį tyrimą organizuojančiai prokurorei... 

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas...

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.P.S. Seimas, regis, neskaito Konstitucijos, jei rašo tokį prašymą, bet kai kas skaito: beveik 10 metų tiriamą bylą ilgam stabdo Konstitucinis teismas. 

P.P.S. Klausiamas, kaip vertina prokuratūros sprendimą nepateikti medžiagos, kurios reikalauta viso Seimo sprendimu, V. Saulis atsakė: „Teisinių svertų priversti pateikti medžiagą mes neturime“. 

Tokiam Seimui, rašančiam tokius įstatymus - kaip tik:

 O ką dabar daryti, jei jie/mes iš valstybės visišką falšą sugebėjom sau pasidirbti?


valstýbė sf. (1), valstỹbė (2) Rtr, NdŽ, Brb nj.
1. S.Dauk, M.Valanč, Š, K.Būg, Rtr, ŠT177,243, J.Jabl, LTEXII40 organizuota politinė bendruomenė, turinti savo aukščiausią valdžią, vienos valdžios tvarkoma piliečių daugybė: Senoji Lietuvos valstýbė DŽ. Valstýbės administracija NdŽ. Valstýbės galva NdŽ. Valstýbės aparatas NdŽ. Valstýbės gynėjas NdŽ. Valstýbės iždas NdŽ. Valstýbės nuosavybė NdŽ. Valstýbės taryba NdŽ. Valstýbės teisė NdŽ. Valstýbės ūkis NdŽ. Valstýbės vadovybė NdŽ. Lietuvos valstybė susikūrė XIII a. tarp išaugusių rytų ir vakarų kultūrų rš.
2. S.Dauk tokios bendruomenės valdomas kraštas, šalis: Valstýbės sienos DŽ. Valstýbės turtai 1. Jungtinės valstýbės NdŽ. Pabaltijo valstýbės NdŽ. Baltijos valstýbės NdŽ. Didžiosios valstýbės KŽ. Lietuvos būta nepaprastai galingos valstybės I.Šein. Prūsai buvo nemaža valstýbė Vžn. Tiek kalbų išplitimas, tiek jų sunykimas priklausė nuo tam tikrų istorinių sąlygų, daugiausia nuo tas kalbas vartojančių valstybių likimo rš. Pasaulis pasidalijo į saujelę valstybių lupikautojų ir milžinišką daugumą valstybių skolininkių rš. Karaliai sekdamies popiežiu [Urbonu] teip pat pradėjo grėsti svietą nu taboko savo valstybėse arba karalyčėse S.Dauk. Da tokia valstybė̃lė turi kalbą savo! Mžš. Ta valstybùkė tik šitokytė, o kiek kalbų! Vlkv. 

Diplomatijos pasiekimai

 Ne tik "Villa Lituania".

Jaunimas gal nė nežino, kaip kadaise žaliuoju būdu protestavom prieš D-6.

Naftos telkinys D-6 yra Baltijos jūros šelfe 27-30 metrų gylyje, už 22 km nuo Kuršių nerijos kranto, 7 kilometrai nuo Lietuvos-Rusijos jūros sienos. Naftos atsargos telkinyje siekia 24 mln. tonų.

Telkinys aptiktas 1983 metais.


O kada nustatyta Lietuvos-Rusijos jūros siena?

Госдума ратифицировала договоры о сухопутной и морской границе России и Литвы. Депутаты очень боялись, что после этого литовцы выполнят давнее обещание и потребуют $20 млрд "за советскую оккупацию".

"Этот закон в Вильнюсе положили под сукно", – успокаивал докладчик из МИДа.

 Как говорится в пояснительной записке, линия государственной границы на суше закрепляет линию административной границы РСФСР и Литовской ССР от 1963 года, причем любая корректировка должна быть незначительной и подлежать адекватной компенсации. С морской границей сложнее. Литовцы требовали, чтобы она представляла собой продолжение направления границы Куршской косы, но Москва на это не согласилась. Взамен Литве был предоставлен проход к шведской рыболовной зоне на крайнем западном участке границы, а она компенсировала нам участок моря площадью 4,2 квадратного километра.

Благодаря такому решению в российской экономической зоне оказалось шельфовое нефтегазовое месторождение Д-6.

Padidinkit paveikslėlį - plika akim matyti, kad Lietuvos jūros siena, ėjusi statmenai kranto linijai link D6, vėliau nusukta dešinėn.

Istorija turi savo herojus.

Россия, Литва и Швеция заключили соглашение об исключительных экономических зонах и установлении точки их пересечения на континентальном шельфе Балтийского моря - в Готландской впадине, в 141 км от берега. Если данные геологической разведки подтвердятся, то только в одном месторождении Д-6, что в 22 км от побережья Калининградской области, добыча нефти в 2006 году может достигнуть 650 тысяч тонн.

Столько сейчас добывается во всей области.

2013-03-19

Mėlynieji Vandenys

Palyginkim, kaip rašo lietuviška, lenkiška, angliška, ukrainietiška ir rusiška Wiki.

Потому ще 100 років (до 1480 р.) землі Великого князівства Московського перебували під владою Орди.

 After taking Kiev, Lithuania became a direct neighbor and rival of the Grand Duchy of Moscow.

...

Победа литовско-русского войска в сражении, произошедшем задолго до Куликовской битвы 1380 года, подорвала могущество Золотой Орды и положила начало освобождению восточнославянских народов от монголо-татарского ига. Присоединив к своим владениям Юго-Западную и Западную Русь, Великое княжество Литовское стало крупнейшим государством Европы того времени.

 Į Vilniaus rotušėje surengtą knygos „Kelionė iš XXI į XIV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų“ pristatymą susirinkusiems žmonėms neteko nuobodžiauti.

Vakar.


Nemoka jokių metinių duoklių ... 

O čia - argi ne duoklė?

Aukso Orda ....


Mistinė klaida galiniame viršelyje.

A(l)girdas.

Согласно Большой советской энциклопедии, лат. angaria и др.-греч. αγγαρεία происходят от пехл. «ангирд» — «конный гонец». Intronizacija

Vakar per "Klasikos" radiją išgirdau skelbiant būsimą pontifiko intronizaciją.


Kas mokat skaityt simbolius?
throne (n.) 
mid-13c., from Old French trone (12c.), from Latin thronus, from Greek thronos "elevated seat, chair, throne," from PIE root *dher- (2) "to hold firmly, support" (cf. Latin firmus "firm, steadfast, strong, stable," Sanskrit dharma "statute, law;" see firm (adj.)). Colloquial meaning "toilet" is recorded from 1922.
Firma?

Geriau jau būtų inauguracija...

Трон
м. государев престол, стар. стол, царские кресла; | *сан государя, короля или иного владетеля. Тронная зала или тронная ж. покой, палата дворцовая, где стоить трон. ТРОНА ж. полуторный углекислый натрий.

Не тронь.

θρόνος.

Tron

Thron.

Sostas sostinėj?

Kažin ...

Ką gi mūsų protėviai sako?

1 ×trónas sm. (1) NdŽ, Kin; R, N žr. 2 tranas 1: O ir vartojimas … gerai pravarančių kiaulienos taukų bei žuvių trono yra iškadingas Kel1881,57.
.
2 ×tronas (vok. Thron, l. tron) sm. R, MŽ, MŽ469, N, ŽCh113 sostas: Tronas, karališka krasė Q523. Anys bus ugnimi sukūrenami jų trone BB2Sam23,7. Šitai yra [vieta] mano trono ir vieta mano padų, kurioje aš amžinai gyvensiu tarp vaikų Israel BBEz43,7. Teip vėl ir mes netikėdamies nė vienais darbais savais tiesiog tekėkime tro•nop malonės jo DP117.
.
tronúoti, -úoja, -ãvo intr. DŽ, NdŽ, Stak žarijoms degti, žioruoti: Ne liepsnuoja, bet tronúoja tik ugnis po pečiumi J. Anglys tronúoja Vl.
įsitronúoti įsirusenti, įsiliepsnoti: Ugnis įsitronãvo, dega gerai Vl.
sutronúoti intr. suliepsnoti: Malkos po pečium jau sutronãvo Vl.
.
tronauti, -auja, -avo žr. tronuoti: Užkuros baigs tronaut ir – šaut bakanus pečiun Slm. Kol pečiuj
žarijos nesiliovė tronaut, pečiadengtės nereikia dengt Kp.
.
Ne jų, protėvių, tas tronas, tai ir ne mūsų.
.
O, įdomu, tranai, kurie tranauja, iš kur vardą gavo? 
 
Kaip tik dabar Vatikane - intronizacija.
 
 P.S. Evangelija buvo giedama graikiškai

Pirmą kartą per beveik tūkstantį metų popiežiaus inauguracijoje antradienį dalyvauja ir Konstantinopolio patriarchas.

Žvejo žiedas ne auksinis, tik paauksuotas, sidabrinis