2011-04-23

Experts tell Parliament

Kanadoje neseniai įvykusioje parlamentinėje sesijoje, skirtoje apsvarstyti įstatymą, susijusį su sekso nusikaltimais prieš vaikus, pedofilija buvo pavadinta „seksualine orientacija”, lygintina su homoseksualumu ar net hereroseksualumu. Ir tokiu palyginimu suabejojo vos vienas salėje buvęs parlamento narys.

Tą vieną Elžbieta II pasmerkė?

Pedophilia a ‘sexual orientation’ experts tell Parliament.

To read the entire parliamentary session, click here.

Šnekėtojai
.

Aiškintojai pamatė "parley", bet nepastebėjo "ment".

Kur dabar žiūrėti - čia ar čia?

Sako, tie šnekėtojai šneka parabolėmis.

Parabolė - alegorinis posakis; nedidelis dorovinio pamokomo turinio alegorinis pasakojimas.

Padorovino mus šnekėtojai.

Atviriems klausimams užverti šnekėtojai pasikvietė ex+pert'us.

Psichologus
.

Gal psichus?

Ar taip šnekėdami nepamiršta jie Psichės (paklausykit)?

O gal tikrai patapo ji drugeliu?

Pedofilija (graikų k. παις 'vaikas' + φιλία 'meilė') – lytinis nukrypimas, pasireiškiantis lytiniu potraukiu vaikams.

Draugystė.

Ir anksčiau buvo draugystė - friendship.

O mums ir kai kam kitiems sako, kad meilė.

"Friendly love" or "friendship."

Vėl Rytai ir Vakarai išsiskyrė?

Nupušo reikalų žinovai?

Kodėl taip skirtingai aiškina?

Kodėl rytiečiai niekaip akių neprasikrapšto į vakariečius bežiūrėdami?

Kas viską painioja?

Vakariečiai?

Kurių kreivus žodžius mokinamės ir vadinam tarptautiniais.

Kurių siela - kvėpavimas, o meilė - lova.

Kuriems vaikus mylėti ar su jais draugauti, anot tų reikalų išmanytojų iš krikščioniškosios Jungtine pasivadinusios Karalystės, jau beveik oficialiai reiškia lytinę orientaciją.

Ar kažkas kitas, iš tamsos karalystės, vis besistengiantis žmoniją silpninti, smukdyti, skaldyti, nes nori valdyti?

2011-04-22

Hotelling's rule

Šitos diferencialinės lygties

P'/P = r

sprendinys

P = Ce^rt = Cexp(rt).

Čia r - palūkanų dydis.

Palūkanų, už kurias skolinatės pinigus savo verslui.

3. Karla Marla 18:33 04-22 IP: 80.240.9.72
Kodėl „Forbes“ sąraše dominavo Jungtinių Valstijų kompanijos, jų iš dviejų tūkstančių buvo net 536?

Todėl, kad jos skolinasi už žemas palūkanas.

Pažymėkim jas r.

Ekonomikoj atsiranda taip vadinamas "nekantrumo daugiklis" e^rt=exp(rt) (čia t - laikas), iš kurįo gamintojui tenka dauginti kainas (jei nekreipti dėmesio į kitus dalykus).

Nes palūkanos smaugia.

Kai r=0 (kaip kai kam dabar yra JAV), tas daugiklis lygus 1.

Jei ne, jis - ne tik didesnis už 1, jis yra sparčiai auganti rodiklinė funkcija, vadinama eksponente.

Toks štai moneymasterių focus marocus.

Eksponentė auga sparčiau už bet kokį t laipsnį, Google: Exponential growth.

Pabandykit pasigalynėti, pinigų piramidės apatinių aukštų gyventojai su didelėm palūkanom r!

Trūkio tik negaukit.

Tarkime, siurbiame naftą iš gręžinio, norime maksimizuoti savo pelną kintamajame laiko intervale, t.y., turime nuspręsti du dalykus - kokiu greičiu u(t) pumpuoti naftą ir kada baigti šitą biznį - kad viso laikotarpio pelnas būtų būtų didžiausias, maksimalus.

Tai - klasikinis taip vadinamas kintamojo laiko intervalo naftos gavybos valdymo uždavinys.

Hotelling'o taisyklė sako, kad optimali gavyba įmanoma tol, kol ribinis pelnas (taip ekonomistai pravardžiuoja pelno funkcijos išvestinę, šiuo atveju pagal u) auga eksponentiškai, proporcingai diskonto daugiklio e^rt augimui.

Ta naftos gavybos kompanija, kuri turi didesnį r, neoptimaliai dirbančia tampa anksčiau už tą, kuris gauna paskolas už mažą r.

Sprendžiant šitą valdymo uždavinį, paaiškėja, kad naftos gavybą reikia nutraukti, kai ribiniai gavybos kaštai (kaštų funkcijos išvestinė pagal u) tampa lygūs vidutiniams kaštams.

Kad ir pagal u matuojant kaštų funkcijos kitimo greitį, tokie r nasrai gavybą priverstų nutraukti.

Kokia nors kelių tiesimo įmonė naftos nesiurbia.

Bet r jai svarbus nė kiek ne mažiau negu naftininkams.

Kelininkai turi "privalumą" (tai šiuolaikinio slengo žodis: privalumo turėjimas nereiškia, kad kažką privalai, veikiau atvirkščiai - neprivalai)- "chaltūrinti".

O ką daryti?

Hotelling's rule!

Stebintys pastebi, kad kraštuose su aukštesniu r ir duobių po žiemos daugiau, negu šalyse su žemesniu r.

Kažin, ar žiemos aršumas priklauso nuo r...

Seimo narys susidomėjo, kodėl Vilniuje į duobes įvažiavusiems ir žalą patyrusiems vairuotojams mokamos kompensacijos, o Kaune – išrašoma bauda.

Tas baudą gavęs kaunietis gal netikras.

Keistas ir narys, neskiria Vilniaus nuo Kauno!

Gal irgi netikras?

Premjeras jam ir neaiškino, pasielgė kaip polite politician - apgynė politia, paaiškinęs, kas teisus, o kas kaltas.

Kaip "Velnio nuotakoje": viską valdžia išaiškins.

Apie r didumą aiškinti (tuo labiau, dėl to didumo aiškintis), jai, valdžiai, nepriklauso.

Nes mes nereikalaujam.

Tuo labiau, tai valdžiai nesinori kalbėti apie kažkokią Hotelling's rule.

Nors, ko gero, paklausyti būtų įdomu.

Kaip ir apie tai, who rules.

2011-04-20

Žemyn

Prieš keletą savaičių didžiausias pasaulyje rizikos kapitalo fondas „Pimco” iš savo portfelio pašalino JAV vyriausybės vertybinius popierius.

Pimco” vadovas Billas Grossas, jau ir anksčiau negailėjęs kritikos JAV administracijos finansų politikai, tuomet savo poelgį paaiškino taip:

„Esame graikiškesni už pačius graikus.”

Graikas - greks, griks.

Nuodėmė
- griks.

Iššūkis? Be abejonės. Tačiau jis buvo teisus.

Įrodymas – po dvidešimties metų pertraukos „Standard & Poor’s” paklibintas Jungtinių Valstijų reitingas.

Va tai tau.

Gali tekti leistis piramide žemyn?

Neigiama” – taip jo perspektyvą įvertinę analitikai sukėlė kalbų apie įsisenėjusias šalies bėdas.

Skelbiama, kad šios šalies gyventojai skolingi sumą, prilygstančią 91 proc. BVP.

Verslo skolos siekia 76 proc. BVP, o finansų sektoriaus – 97 proc. BVP.

Bendra visos šalies skola – beveik 360 proc. BVP.

Kitaip tariant, amerikiečiams reikėtų veltui dirbti kone ketverius metus, jei jie norėtų sugrąžinti visus kreditus.


1. Viva la America Socialista! 07:50 04-20 IP: 80.240.9.72
JAV pasaulyje užima septynioliktą vietą pagal nominalų BVP vienam žmogui ir šeštą vietą pagal bendrąjį vidaus produktą vienam žmogui perkamosios galios atžvilgiu.

Jungtinės Valstijos importuoja daugiausiai prekių pasaulyje, be to šalis yra trečia didžiausia pasaulyje prekių eksportuotoja, nors eksporto mastas vienam žmogui yra gan žemas.

Jungtinėse Amerikos Valstijose vyrauja mišri kapitalistinė ekonomika, Jungtinių Valstijų privatus sektorius sudarys 55,3 % visos ekonomikos, federalinės valdžios veikla – 24,1 %, o valstijų ir vietinės valdžios veikla likusius 20,6 procentus.

Jungtinių Valstijų poindustrinis ekonomikos paslaugų sektorius prie šalies BVP augimo prisideda 67,8 procento.

Štai tokia Svajonių Šalies ekonomika.

Pagal bendrąsias verslo įplaukas dominuojančia Jungtinių Valstijų verslo sritimi yra laikoma didmeninė ir mažmeninė prekyba, o pagal grynąsias pajamas – finansai ir draudimas.

(Wikipedia)

Insurance.

In + sure.

Sure.

Secure.

Secret.

Crisis
.

Tai jau
tikrai.

2011-04-18

Reputacija

„Dabar svarbiausia yra atitikti euro kriterijus, nes pats euras, kaip toks, nėra tikslas."

„Tai tas pats iki 2008 m. trukęs skolinimasIS, toks labai didžiulis ir agresyvus, bei 2008 m. pabaigoje - visiškas skolinimoSI „čiaupo“ užsukimas. Tikslas visų yra ne sprogstamasis, o tvarus ekonomikos augimas."

Šit kaip.

Atitiksim euro kriterijus, bet euro mums nelabai ir bereikia.

Iki 2008m. besiskolinantys buvo agresyvūs.

Vargšai bankai, prisikentėjo.

Gal tie agresoriai patys ir skolinimoSI čiaupą užsuko?

Kodėl?

Toks geras čiaupas buvo.

Kiti tai neužsuko.

35. hyyhyy
15:47 04-18 IP: 78.57.129.17
Ekonomika atsigaus tik tuo atveju, jei bus mazos paluikanos. Kiek galima plesti uzsienio bankus ir atskirus zmones, ir Lietuvos imones?? Absurdas 14% palukanu...!! Kodel ne 3%..??

36. to hyyhyy
16:03 04-18 IP: 80.240.9.72
O kodėl 3%..?? Kodėl 3%, kai Fed kai kam skolina už 0%? Ar todėl, kad mes visi labai norim, kad JAV puikiai gyventų nedirbdama, mūsų sąskaita? (JAV pasaulyje užima septynioliktą vietą pagal nominalų BVP vienam žmogui ir šeštą vietą pagal bendrąjį vidaus produktą vienam žmogui perkamosios galios atžvilgiu. Jungtinės Valstijos importuoja daugiausiai prekių pasaulyje, be to šalis yra trečia didžiausia pasaulyje prekių eksportuotoja, nors eksporto mastas vienam žmogui yra gan žemas.). Patikrinkit Wikipedijoj, ne tik lietuviškai. Kodėl, aplamai, kažkas turi teisę iš nieko daryti pinigus ir juos skolinti mums, už palūkanas, o mes privalom juos skolintis ir tarpusavyje atsiskaityti tik jais?

38. Lietuvos (necentrinis) bankas
16:23 04-18 IP: 80.240.9.72
Kai kurie politikai ir ekspertai užsimena apie galimybę panaikinti valiutų valdybos modelį, kuris susiejo litą su euru ir atėmė iš centrinio banko svertus reguliuoti kainas. Vis dėlto tiek finansų ministras, tiek centrinio banko vadovas, tiek finansų analitikai vienareikšmiškai tvirtina, kad panaikinti valiutų valdybą dabar nėra prasmės – toks sprendimas netgi būtų žalingas šaliai ir pakenktų jos tarptautinei reputacijai. Lietuvos banko vadovas Reinoldijus Šarkinas abejoja, ar panaikinus valiutų valdybos modelį būtų lengviau kovoti su infliacija: „Panaikinti valiutų valdybą galima tik panaikinus Lito patikimumo įstatymą, tačiau tai šiuo metu vargu ar duotų kokių nors teigiamų rezultatų. Valiutų valdybos panaikinimas gali sukelti neigiamą reakciją. Žmonės ir įmonės dabar žino, kad lito kursas yra stabilus ir kad toks bus ateityje.“

39. Vakarų Afrikos valiutų valdyba 16:25 04-18 IP: 80.240.9.72
Valiutų valdybos sistemą yra turėjusios apie 70 šalių. Šios sistemos idėja gimė Didžiojoje Britanijoje apie 1800 m. Idėjos autoriai - grupė ekonomistų, žinomų valiutos mokyklos (Currency School) vardu. Jie turėjo didelę politinę įtaką ir 1844 m. ketino Anglijos Banką (Bank of England) pertvarkti į valiutų valdybą, pavadinimu Bank Act. Skirtingai nuo šiuolaikinių valiutos valdybų, valiutos mokyklos atstovai nesuprato, kad ir indėliai ir išleisti banknotai, kurie sudaro monetarinę bazę, turi būti 100% padengti užsienio turtu, esant valiutų valdybos sistemai.

O britai šito nesuprato.

Bank Act nepadengė savo indėlių užsienio rezervais, ir todėl valiutos mokyklos atstovai užuot Anglijos Banką pertvarkę į valiutų valdybą, pertvarkė jį į centrinį banką. D. Britanija buvo ekonomiškai pažangiausia tų laikų šalis, jos pavyzdys buvo užkrečiamas, ir daugelis kitų šalių mėgdžiojo D. Britanijos įstatymus. Tai padėjo centriniams bankams paplisti po Europą. Pirmas sėkmingas bandymas įkurti valiutų valdybą įvyko 1849 m. Britų Indijos vandenyno kolonijoje Mauricijuje. Po eksperimentinio laikotarpio valiutų valdyba pasiekė savo brandžią, dabar vadinama klasikine arba ortodoksine formą 1912 m. ir tai buvo Vakarų Afrikos valiutų valdyba, kuri apėmė britų kolonijas: Nigeriją, Ganą, Siera Leonę, Gambiją. Vakarų Afrikos valiutų valdyba tapo modeliu vėliau susikūrusioms valiutų valdyboms. Apie 1930 m. valiutų valdybos sistema jau buvo paplitus britų kolonijose Afrikoje, Azijoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno salose.

41. Lietuvos Tarptautinė Reputacija 16:35 04-18 IP: 80.240.9.72
Kaip matyti iš 38, 39, toji reputacija tokia - reputacija britų (gal aplamai, anglakalbių?) kolonijos, deleguojančios savo aktyvistus į UK, US, IR, vertos būti Vakarų Afrikai jos buvusiųjų vergvaldžių įpirštos finansinės tvarkos paveldėtoja.

Reikia saugoti šitą Reputaciją.

Tiesa?

Nigerijos, valdytos Vakarų Afrikos valiutų valdyba, finansų sistemos reputacija turėtų būti panaši į mūsiškę.

Taip, kažkodėl, nėra.


Geriausias 2010-jų centrinio banko vadovas pasaulyje.

Mūsiškiui yra į ką lygiuotis.

Kaip sovietmečiu sakydavo, yra iš ko semtis patirties.

Kaip pagerinti reputaciją.

42. Reputacija
16:46 04-18 IP: 80.240.9.72
REPUTATION: late 14c., from L. reputationem (nom. reputatio) " consideration, " from reputatus, pp. of reputare " reflect upon, reckon, " from re- " repeatedly" + putare " to reckon, consider" (see putative). PUTATIVE: mid-15c., from M.Fr. putatif, from L. putativus " supposed" (c.200), from putatus, pp. of putare " think, suppose, count, reckon, " originally " to prune" (see pave). PAVE: early 14c., " to cover with a pavement, " from O.Fr. paver (12c.), from V.L. *pavare, from L. pavire " to beat, ram, tread down, " from PIE *pau- " to cut, strike, stamp" (cf. L. putare " to prune, " Gk. paiein " to strike" ). GOOGLE VERTĖJAS: to beat, ram, tread down - plakti, avinas, mindyti. Priešdėlis "re" reiškia, kad jau po viso to.

Ar vėl, iš naujo?Amputacija - daug blogiau už reputaciją.

amputation

1610s, "a cutting off of tree branches, a pruning," also "operation of cutting off a limb, etc., of a body," from M.Fr. amputation or directly from L. amputationem (nom. amputatio), noun of action from pp. stem of amputare "cut off, lop off; cut around, to prune," from am(bi)- "about" + putare "to prune, trim" (see pave).

O deputacija - žymiai žymiai žymiai geriau.

Google vertėjas lietuvius angliškai šnekėt pratina.

deputy
c.1400, "one given the full power of an officer without holding the office," from Anglo-Fr. deputé, noun use of pp. of M.Fr. députer "appoint, assign" (14c.), from L.L. deputare "to destine, allot," in classical Latin "to esteem, consider, consider as," lit. "to cut off, prune," from de- "away" (see de-) + putare "to think, count, consider," lit. "to cut, prune" (see pave).

Kai turi deputaciją, kam rūpintis reputacija?

Sueini su aukštesniais, prižadi jiems paspausti žemesnius.

Reputacija rūpintis nebereikia.

Užteks ir komputacijos.

Yra ką skaičiuoti.

compute

1630s, from Fr. computer, from L. computare "to count, sum up, reckon together," from com- "with" (see com-) + putare "to reckon," originally "to prune" (see pave).

Su kuo, su kuo skaitytis reikia?

2011-04-17

Ankas


Ankas

ánka sf. (1) BzF96, K; N kilpa, grandis, ąsa: Pakabink paletą už ánkos Sg. Tinklo ánka pratrūko Prk. Ánkos pry ką tik išausto lininio audeklo padaromos pry žemės pridurti, kad vėjas neišblaškytų Klp. Budelis anką ... ant kaklo paliko TP1881,17.

1 añkaras
sm. (1) geležinis ar medinis pasaitas: Viedro añkaras nutrūko Grž.

2 añkaras sm. (1) inkaras: Liepė padaryt ... didelį añkarą LB201.

Ir graikiškai ankaras beveik toks pats, žr. anchor, subs.

Ankara.

Gal Ankaros vardas ir iš Ánkyra, bet ankaras karo.

Anką Ra rankoj laiko.

Kas su Saule kelia - ankstyvas.

ankstà sf. (4)
1. ankstis, ankstumas: Buvo dar nedidelė ankstẽlė, kai atsikėlėm Grž. Motule mano, širdele mano, ankstelè pasiklosiu, vėlelè užsiklosiu LTR(Žsl). Žmonės su ankstà pradėjo keltis Grž.

añkstas, -à adj. (4) ankstus, ankstyvas: Verkė mergelė jauno bernelio nuog anksto ryto ik vakarėlio TŽI306. Nereiks tau, mergužėle, anksto ryto keltis KrvD213. Jau laikas eiti gultų, nes ryto anksto reiks pakilti Sz.
◊ iš añksto neatėjus laikui, prieš laiką: Jie iš añksto pradėjo rugius pjauti Skr. Iš añksto atėjo pas mudum J. DK57 Iš anksto sumanytas, tyčiomis padarytas LL212. Aš tau pranešiu iš añksto Dkš. Iš anksto nieko nežinau Ds. Susidėk daiktus iš añksto, kad paskui nereiktų lakstyt Ds. Ižg añksto ... meldžias DP105.
nuo añksto; pro añkstą anksti: Užsimanė eit nuo añksto medžiot BM265(Rd). Nuo anksčiausio jie dirba Grž. Mes vakar pro añkstą pasikėlėm kulti Prng. Pro ankstą pagatavysiu mane tavęspi irgi lauksiu Mž511.
už añksto iš anksto: Kad būtum už añksto pasakęs, būčiau atejęs Dglš.

añkstės
sf. pl. (2) bot. ankstyvosios vyšnios, trešnės (Cerasus avium): Ankstes rečiau sodint reikia – plačiai, kaip obelės auga Trgn.

ankstì adv.
1. SD313, J kurio nors laiko tarpo pradžioje: Šiemet ankstì ledus išnešė Slm. Šiandie visi anksti išvažiavo Pn. Ankstì ryto rytelio ieško brolis žirgelio Kp. Ankstì rytą rytužėlį saulelė tekėjo Nj. Penkis kartus ypačiai išėjo anksti DP94. Anksčiaũ atsikelsi, greičiau apsidirbsi Gs. Anksčiau kelkis, gardžiau valgysi Kp. Reikė tau ateiti ankstėliaũ Ds. ^ Ankstì negiedok, ba vakare verksi Prng. Kas anksti kelia ir vėlai gula, tas visko turi Mrk. Ankstì vėlai (daug) dirbi, o vis kap nieko neturi, tep neturi Gs. Nesigriausi ankstì vedęs, vėlai gulęs An.
2. prieš įprastą laiką, be laiko: Jis ankstì mirė DŽ.

ankstýbė sf. (1) Šts, Šč, ankstỹbė (2) Gs ankstumas: Tokia ankstýbė, dar gaidžiai negiedojo, o jis jau atsikėlęs Kp. Kur tokioj ankstýbėj nuvažiavęs į miestą pasidėsi? Lnkv. Vakar atsikėliau ankstýbėse KlvrŽ.

ankstývas, -a adj. (1), -à (3) Š, Sdk, Rdš, Alv, Vrb anksti įvykstantis, pribręstantis, atvykstantis ir pan.: Ankstývas vasarojus J.Jabl. Vieversys ankstývas svečias Dkš. Koks tu šiandien ankstývas, turbūt anksti kėleisi Mrj. Jų karvė ankstyvà, tai ir pieno jau turi Nmn. Saulelė ... rytuose ankstyvuose TŽI216. Ankstyvųjų bulvių pritrūkom Grž. Pasisėsim ankstyvùkų žirnių Rdm. Ankstyvos maldos SD79. ^ Ankstyvà varnelė dantelius, dantelius, vėlyva varnelė akeles, akeles Dkš. Ankstývas darbas vaisius didina TŽV598. Ankstývas svečias neilgai vieši Pnd.
ankstýva n.: Kas ankstýva, tai ir gyva (javai, anksti sėti, yra gajūs) Smn.
ankstývai adv.: Ankstývai sodintos bulbės, jau kasa Lnkv. Tai aš nematau aušrelės auštant, nei piemenėlių ankstyvai genant Smn.

Kai labai veržia, spaudžia iš visų pusių, ankšta būna.

añkštas, -à adj. (4)
1. turintis maža vietos, erdvės: Lopišelis ankštas Mž186. Añkštas kambarys, nė lovos nėr kur pastatyt An. Ankštas stiklas B. Ankšta vieta sienoj SD139. Ir stojos ankštoj vietoj, kame nebuvo kelio pralenkt dešinėn aba kairėn rankon Ch4Moz22,26. Įeikite pro ankštąsias duris CI559. Kodrin tuo ankštuoju [keliu] teip labai bjaurimės? DP272. ^ Ankštì namai, bet savi TŽIII377. Ardvi vartai bit įeit, bet ankšti išeit B. Svetimas kampas ankštas PPr145. Ankšta jo pirkelė, bet gardi duonelė PPr57. Ankšti keliai dubūs ST613.
añkšta n.: Su tiek šeimynos šitoj troboj bus añkšta gyvent Kp. Pas mus tep añkšta, neturėsim kur paguldyt Vrb. | prk.: Išsinešt (išsikelti) būt geriau, tik su pinigais añkšta (trūksta, jų maža) Ad. ^ Kur añkšta, tę drūta (sakoma nesisekant) Lp.
ankštaĩ adv.: O paukšteliai su dainoms, ankštaĩ pasislėpę, irgi be rūpesčių, šaltai sapnuodami, miegti K.Donel. Jie gyvena labai ankštaĩ, net nėra kur kitos lovos pastatyti Nmn. ║ labai aptemptas, veržiantis, siauras (apie drabužį, avalynę): Ankštì batai J. Añkštos kailinių rankovės Dkš. Padaryk teipajag ankštą sermėgą (paraštėje užmautinę) iš baltų šilkų BB2Moz28,39. Sermėga per ankšta R331. Į batą añkštą įkišau, ir nugriaužė koją Yl. ^ Kad tau būt ankšti marškiniai (kad tu galą gautum), kap tau čia añkšta būt! Arm.
añkšta n.: Nesmagu, kai kojai añkšta [batuose] Gs. ankštaĩ adv.; SD28, R: Ankštaĩ kojas įsiaviau, važiuojant šals Grg. ankštỹn adv. K.
2. siauras, mažas (apie akis): Žmonės buvusys ankštomis akimis S.Dauk. Ankštas akis įgavo S.Dauk.
◊ ankštõs širdiẽs KI371 beširdis.

añkštis sm. (2)
1. Š ankštumas: Tokiam añkšty kur tu pasidėsi, jie patys gyvena kap silkės statinėj Nmn.
2. prk. rūpestis: Jis turi ant širdies didį ankštį, t. y. rūpą J.

Ankas
- gimdos, vaisingumo ir reprodukcijos simbolis, nes pagal egiptietiškus hieroglifus ankh su kilpa viršuje reiškia gimdą.

1 ánkštis
sf. (1) K; SD354, R pailga makštelė, kurioje bręsta ankštinių augalų sėklos: Pupos didesnė ánkštis, nekaip žirnio Kp. Ankštys žirnių tabaluoja kaip eglės kankorėžiai J. Sunokę ánkštys nuo lietaus skečiasi Dkš. Vienoj ánkšty buvo penki žirniai Lp. Ánkščių jau yra, bet žirniai dar maži Kp. Ánkštis (žirnius) aižau J.Jabl. Akacijų ankštys rš. Plonos ankštẽlės, dar nepribrendę Pc.

Kai žirniai subręsta, išbyra iš tos pailgos makštelės.

Nes joje per ankšta tampa.