2015-10-24

Gadynė senobinė

gadynė senoviškai žr. laikotarpislaikasepocha.

O...

Kadaise gyvenom kitoniškai...

Kaip yra dabar:

Semantinis perėjimas ‘nauda’ > pelnas > gyvuliai > pinigai 

yra gana aiškus ir pasikartoja daugelyje ide. form

Aha:)
Nauda...

naudà
Straipsnelis:
Germ. neut-a- ‘valgyti, gerti, genießen’ (go. niutan ‘treffen, erreichen, froh werden’, s. isl. njóta ‘valgyti, gerti

O gudai:

naudà
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. нaўда́, но́ўда ‘nauda’, ‘liūdesys (liūdna žinia)...

Gudai litvinai...

nauda - выгада

gãdyti, -ija (-yja), -ijo (-yjo) (гaдзiць) 

1. taikyti: Sukìršusius, barančius gãdyk. Buvau pradėjęs gãdyti, bet niekas neišė̃ [jo]. Gãdykis, nepyk teip ilgai su gimine. Gãdykis su juomi, nesibark. 

2. žiūrėti, tikrinti: Kai akėsi, gadyk, kad gerai išsiakėtų. Teip gãdija gerai padaryt, kad būtų kaip pabričnas. 

3. kliudyti: Kad būtų lietęs (sudavęs), būtų ir gadijęs. 

4. tikti, derėti: Žmogų per skaudžiai užgautie žodžiu nesigadija žmogui. 

5. atsitikti, tekti, pasitaikyti: Man gãdyjos keliauti. Kartą gãdyjos su zelnierių pulkais per tą girią joti. Bene gadysis su juom vienu kur susieiti. 

6. būti gimine: Kaip jam gãdijuos – dėdė ar senelis? Tu gadijys man brolis. Jis man gadijas tetėnas. Senis man gãdijas dėdė, tau tetulėnas. 

7. duoti, skolinti: Gãdyti pagãdyk jam kirvį. 

8. gerintis, įsiteikti, papirkti: Aš gãdiju su arielka savo kaimyną bijomą ir mylimą. 
antgãdytiprikibti, apsėsti: Ar giltinė antgãdijo, t. y. apsėdo, kad dūksta. 
apgãdytinutildyti, nuraminti: Tas kupčius apgadijo tą sūdžią, turėjo jam duoti 300 rublių. 
atgãdyti

1. atiduoti tai, kas atiduotina: Atgadyk, kas ką nori, t. y. ataduok, kas buvo užtraukta. Lašinius ji nebeatgãdijo, tie pasiliko suvalgyti. 

2. atsitikti, pasitaikyti: Jam atsigãdijo gera karvė pirkt. 
įgãdytiįtaikyti; įtikti: Tu geriau įgãdiji dainuoti. | Aš jau tau neįgãdysiu padavusi. 
išgãdyti

1. paskolinti (mandagiai kalbant) ; duoti: Išgãdyk man šieno! Išgãdykit man dalgės, eisiu šėko pasišienaut. Ar neišgãdytum man šiandiej arklio paarėt? 

2. tikti, praversti; būti tinkamam: Ir poilsis išsigãdijo po tuo ąžuolu. | Kai pančių pritrūksim, išsigãdys visokios pakulos. 
nugãdyti

1. nutaikyti: Šaunant ranka drebėjo, ir nenugãdijau. 

2. papirkti: Pons nugãdijo sūdą, t. y. papirko. 
pagãdyti

1. pataikyti, įtikti: Močia vaikam vis pagãdija valgyt. Mažajam vis pagãdiju geresnį kąsnelį. 

2. pasitaikyti, atsitikti: Pasigãdijo gera dalgė nusipirkt. Dažnai pasigadydavo nušaut kiškį. 

3. pataupyti: Pagãdyk sausas malkas žiemai. 

4. paskolinti: Ans pagãdija jam kirvį, pinigų. 

5. prisitaikyti: Avinas pagãdijęs sprauniai pylė kakta vilkui galvon. 

6. sutaikyti, padaryti santaiką: Jis pagãdija besibarančius. Jonas, pagadijęs tuos velnius, gavo nuo jų divaną. Dėl mušystės(muštynių) jug galėjo pasigãdyti. 
prigãdytipritaikyti: Paims. knygą, prigãdijęs iš ažupakalio, kad žnekteri [per galvą]. Niekaip negali prisigãdyt laiško parašyt. Reikia prisigãdyti, kad ir aš būčiau tarp anų reikalingas. 
sugãdyti

1. sutaikyti, padaryti santaiką: Būtų susimušę, bet aš anus sugãdijau. Susipyks ir susigãdys. 

2. susitarti, sutikti, susikalbėti: Nu gerai, ir susigadijo ant to. 

3. būti reikalingam: Dabar jau ir pirštinės susigãdija. Tas sūdas (indas) susigadys tau pačiam. Nemušk manęs, aš tau kumet nors susigadysu. Tokie daiktai tau gal didei susigadyt. 
užgãdytiatlyginti (už skriaudą, nuostolį): Siūlė tūkstantį užgãdyti.


Littorina Sea

Littorina Sea
(also Litorina Sea) is a geological brackish-water stage of the Baltic Sea, which existed around 7500–4000 BP and followed the Mastogloia Sea, transitional stage of the Ancylus Lake. The Littorina Sea is named after common periwinkle (Littorina littorea),
then a prevailing mollusc in the Baltic waters, which indicates salinity of the sea.

littorea...

littoreus

Etymology
From littus ‎(“shore”)
littus
Alternative form of litus

litus

Etymology
Probably from Proto-Indo-European *lei ‎(“to flow”), perhaps the same source as the name of Lithuania.

Kai kas šiais “moksliniais” pavadinimais stengias lietuvius ir senų senovėj įkurdint tik Baltijos krante.

Nors luotynai aiškiai sako, kad jiems bet kuris krantas buvo litus
- atplaukęs išlipdavai Lietuvon.
Kieno krantai dabar?

Centrinė ūkininkų turgavietė

Sudegė.
Gaisro atspindys kitoje Vilniaus Ukmergės gatvės pusėje priešais Centrinę ūkininkų turgavietę stovinčioje „Maximoje“.

2015-10-23

Bankas

Ar mums reikalingas bankas?

Pamatė matė matė ką

Ministras pirmininkas patikino, kad nuo kitų metų Vyriausybė bendraus su universitetais, nustatys kvotas ir skirs pinigus pirmiausiai ruošiant matematikos ir informacinių technologijų specialistus.
Premjere - tie

matė matė kai kai pamatys ką...

The Yinon Plan and the Role of the ISIS

Globalresearch.ca (also under the domain name globalresearch.org) is the website of the Montreal-based non-profit The Centre for Research on Globalisation (CRG) founded by Michel Chossudovsky.

While many of Globalresearch's articles discuss legitimate humanitarian or environmental concerns, the site has a strong undercurrent of reality warping throughout its pages, especially in relation to taking its news from sources such as Russia Today RT[2] and Press TV.[3] Its view of science, the economy and geopolitics seems to be broadly conspiracist.

Aiškina, kad rusiški ir iranietiški informacijos šaltiniai - prasti...

vėliau aiškins?

Global Research, June 30, 2015
The Daily Star 3 July 2014

The Yinon Plan and the Role of the ISIS.

Similar to the deceptive US-UK call for the invasion of Iraq on grounds of Iraq possessing weapons of mass destruction, western media reporters are now engaged in misleading and deceiving global public opinion as to the real perpetrators of this ISIS project.

The present ISIS lightning war in Iraq is the creation of an illusion to initiate the fulfillment of a pre-planned agenda of the West in close alliance with Israel to redraw the map of the entire region as the “New Middle East.” This is the Yinon Plan at work, which aims at the balkanisation of the Middle East and North Africa (MENA) Region into smaller and weaker entities or states in order to ensure the dominant position of Israel in the region and the control of its oil, gas and water resources by the US-Israel nexus.

The chaos, destruction and devastation caused by the ISIS in its process of establishing the Sunni Islamic Caliphate in Iraqi and Syrian territories is the realisation of the intended policy of the US and the West to change public perception that the “War on Terror” was never a war waged by the West against Islam but a “war within Islam” along religious, ethnic and sectarian lines in the Islamic world.

The division of Iraq into three separate entities had also been strongly advocated by US Vice-President Joe Biden. Biden’s heritage and an analysis of his electoral constituents will help understand better his support for the fragmentation of Iraq under the Yinon Plan.

The Daily Star is a popular daily tabloid newspaper published in the United Kingdom.

Vėlgi - ne šių laikų "Pravda"...
Betgi kokie laikai!

Štai Pranas rašo:

Kadangi jis mane puola ir gasdina, jog iškelsiąs man baudžiamąją bylą už Yinon′o plano citavimą... (rasit nuorodyto puslapio gale),

štai ir tas planas, viešai papasakotas, tiesa, tik prancūziškai, Vikipedijoj:

L’expression « plan Yinon » se réfère à un article paru en février 1982 dans la revue Kivounim (« orientations » en hébreu), publiée par l’Organisation sioniste mondiale, basée à Jérusalem. L’article, intitulé Une stratégie pour Israël dans les années 80, est signé par Oded Yinon, journaliste et ancien fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères. Il estime que l’intérêt de l’État hébreu est de favoriser la création, dans le monde arabe, de mini-États antagonistes trop faibles et trop divisés pour s’opposer efficacement à lui : ...

Organisation sioniste mondiale, basée à Jérusalem...


Dauno sindromas Lietuvoje

Kūrėsi darželis neįgaliesiems, o įsikūrė konservatorių vadovo žmonos Austėjos Landsbergienės

privatus darželis. A. Landsbergienė savo verslą sugebėjo įkurti patalpose, kurias Vilniaus savivaldybė yra suteikusi žmonių su Downo sindromu asociacijai.

Už simboline kainą savivaldybės nuomojamas daugiau nei 200 kvadratų pastatas pastatas stovi miškų apsuptyje ir tik vos 5 kilometrai nuo sostinės centro.

Dauno sindromas – kelias į sėkmingą verslą?

Kam atitenka lengvatos?

Gal, vis tik, verta persvarstyti ir verslo sąvoką - argi vaikučių auklėjimas yra verslas?

2015-10-22

World Lithuanians and World Zionists


October 20, 2015
World Zionists Congress opens in Jerusalem.
October 20, 2015
World Lithuanian Economic Forum opens in Tel Aviv.
October 20, 2015
Grybauskaite - Israel willing to help with Lithuanian security.
„Izraelis yra pasirengęs Lietuvai tiesiogiai padėti saugumo srityje: ir apmokant mūsų kariuomenę, ir kibernetinio saugumo srityje, ir mūsų net apsaugai gali suorganizuoti kursus“, – po susitikimo 2015 m. spalio 20 d. sakė Izraelyje viešinti Lietuvos vadovė.

P.S. Tel Avive prezidentė taip pat atidarys Pasaulio litvakų forumą.

Negi trečią?


       

Ex CIA Director James Woolsey speaks

Robert James Woolsey, Jr. (born September 21, 1941) is a national security and energy specialist and former Director of Central Intelligence who headed the Central Intelligence Agency from February 5, 1993 until January 10, 1995.
أخطر كلام لرئيس المخابرات الأمريكية جيمس وولسي 2006 - تأملوا

Same:

2003 - Former CIA Director on Targeting Saudi Arabia, Mubarak, Syria, and Libya

Benjamin Netanyahu about Hitler's plans

Prime Minister Benjamin Netanyahu sparked public uproar when on Tuesday he claimed that the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, was the one who planted the idea of the extermination of European Jewry in Adolf Hitler's mind. The Nazi ruler, Netanyahu said, had no intention of killing the Jews, but only to expel them.

In a speech before the World Zionist Congress in Jerusalem, Netanyahu described a meeting between Husseini and Hitler in November, 1941: "Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jew. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, 'If you expel them, they'll all come here (to Palestine).' According to Netanyahu, Hitler then asked: "What should I do with them?" and the mufti replied: "Burn them."

Netanyahu's remarks were quick to spark a social media storm, though Netanyahu made a similar claim during a Knesset speech in 2012, where he described the Husseini as "one of the leading architects" of the final solution.

Netanyahu: Hitler Didn't Want to Exterminate the Jews.
Haaretz (Hebrew: הארץ‎) (lit. "The Land [of Israel]", originally Ḥadashot Ha'aretz – Hebrew: חדשות הארץ‎, IPA: [χadaˈʃot haˈʔaʁets] – "News [of] the Land [of Israel]"[3]) is Israel's oldest daily newspaper. It was founded in 1918 and is now published in both Hebrew and English in Berliner format.

Oct 21, 2015
Haaretz.

Netanyahu: Hitler Didn't Want to Exterminate the Jews

Germany refuses to accept Netanyahu’s claim Palestinian inspired Holocaust
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu
trečiadienį išsižadėjo savo pareiškimo, kad palestiniečių lyderis pakišo Adolfui Hitleriui idėją sunaikinti žydus, jo pareiškimui sukėlus plataus masto skandalą.

Antradienį sakydamas kalbą (Pasauliniame Sionistų kongrese Jeruzalėje) B.Netanyahu pareiškė, kad Hitleris neplanavo naikinti žydų, kol 1941 metais nesusitiko su palestiniečių nacionalistu Jeruzalės didžiuoju muftijumi Haj Aminu al Husseiniu.
„Tuo metu Hitleris nenorėjo naikinti žydų. Jis norėjo žydus ištremti“, – sakė B.Netanyahu kalbėdamas Pasaulio sionistų kongrese.

„Tuo metu Hajas Aminas al Husseini nuvyko pas Hitlerį ir pasakė: „Jeigu juos ištremsite, jie visi atkeliaus čionai.“ „Taigi, ką turėčiau su jais daryti?“ – paklausė jis (Hitleris). Jis (muftijus) atsakė: „Sudeginkit juos“,“ – citavo premjeras.

Šis skandalas kilo prieš pat B.Netanyahu vizitą į Vokietiją susitikti su kanclere Angela Merkel ir JAV valstybės sekretoriumi Johnu Kerry.

Ta pati diena...

Kas leišius gelbės?

Obama Administration Draws Up Plan to Help Puerto Rico With Debt.
O mes...

Kas leišius gelbės???
The plan would create a new territorial bankruptcy regime and impose new fiscal oversight on Puerto Rico:)

Europos miškai II

Major Austrian timber firm accused of illegal logging in Romania.

Two-year investigation links Holzindustrie Schweighofer
to destruction of Europe’s last remaining virgin forests in Romania.
Europos miškai.

2015-10-21

WOF

World Olympians Forum.

Trečiadienį prabangiame „Ritz Carlton“ viešbutyje Maskvoje prasidėjo pirmasis Pasaulio olimpiečių forumas (WOF), į kurį atvyko visi svarbiausi Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) asmenys su prezidentu Thomu Bachu priešakyje ir garsūs olimpiečiai iš 120 šalių.

Kinų neoanglys Anglijoje

THE FOLLOWING STATEMENT IS ISSUED BY THE COMMUNICATIONS SECRETARY TO THE QUEEN

The President of The People’s Republic of China, Mr Xi Jinping, accompanied by Madame Peng Liyuan, has accepted an invitation from Her Majesty The Queen to pay a State Visit to the United Kingdom from 20th to 23rd October 2015.

China and the UK will sign more than £30 billion of business deals during President Xi's state visit this week, which are expected to bring over 3,900 job opportunities to Britain, a press release by the British Embassy in China said on Tuesday.

The trade and investment deals will cover multiple sectors including creative industries, retail, energy, health and technology, financial services, aerospace and education, according to the statement.

Chinese President Xi Jinping is currently in London on his first state visit to the UK.
Per šį keturių dienų Kinijos prezidento vizitą tikimasi patvirtinti naujus prekybos bei investicijų sandorius. Planuojama, kad Kinijos prezidento Xi Jinping’o valstybinio vizito metu bus pasirašytos dvišalės ekonominio bendradarbiavimo sutartys, kurių bendra vertė siekia daugiau nei 30 milijardų svarų. Vienas kertinių Jungtinės Karalystės ir Kinijos bendradarbiavimo projektų – Somerset‘e esančios Hinkley Point branduolinės jėgainės statyba.

Hinkley Point branduolinę jėgainę statys Prancūzijos energetinė kompanija EDF (Until November 2004, EDF was a French government corporation, but it is now a limited-liability corporation under private law (société anonyme)) kartu su Kinijos valstybine branduolinės energetikos kompanija „China General Nuclear Power Corporation“ (CGN). 24 milijardų svarų vertės branduolinę jėgainę planuojama pastatyti iki 2025 m., o Kinija turėtų padengti trečdalį jėgainės statybos išlaidų. Taip Jungtinė Karalystė pasiūlė Kinijai įsitraukti į kitų dviejų branduolinių jėgainių, Sizewell‘e (Suffolk‘e) ir Bradwell‘e (Essex‘e), statybas.

Bradwell’o branduolinės jėgainės statyboms jau ruošiasi CGN ir „China National Nuclear Corporation“ kompanijos, kurios sutiko finansuoti Hinkley Point branduolinės jėgainės statybas mainais į 40 proc. akcijų dalį bei prisidėti prie 16 milijardų vertės branduolinės jėgainės statybų Sizewell‘e. Manoma, kad užbaigus Hinkley Point ir Sizewell‘o branduolinių jėgainių statybas, abi šios jėgainės galėtų pagaminti iki 13 proc. visos Jungtinės Karalystės elektros energijos.

Ekspertų teigimu, kiniškos branduolinės jėgainės statyba Bradwell'e yra labai rizikinga, nes branduolinės katastrofos ar kito incidento atveju tektų evakuoti Southend’o, Chelmsford’o ir Braintree miestus. Be to, Bradwell’e veikianti branduolinė jėgainė pakenktų vietiniam žvejybos sektoriui Maldon’e ir užterštų pajūrio zoną, kuriai neseniai buvo suteiktas draustinio statusas.

Pasak ekspertų, branduolinis Jungtinės Karalystės saugumas faktiškai atiduodamas į Kinijos rankas ir neaišku, kaip gali pasielgti Kinija, jei ateityje jos santykiai su Jungtine Karalyste pablogėtų.

Hinkley Point C will mark the biggest inward investment in British history...

Neoanglys.


Du Lietuvos įtakingiausieji

Štai jie:
Štai nebeįtakingas trečiasis.
Tarnautojas, argi ne?

O štai du įtakingiausi su dviem neįtakingais:
Ar gal čia du įtakingiausis valstybės tarnautojai su dviem valstybės netarnautojais?

Pirmieji du, įtakingiausi Lietuvoje, beje, dabar tarnauja (kam tarnauja?) vadovaudami Lietuvos valstybės neklausančiam Lietuvos bankui:) 

Renkant įtakingiausius valstybės tarnautojus, kaip ir teisininkus, nebuvo atliekamas visuomenės nuomonės tyrimas.

VBS,
tiesiog?

Ne...

Naujienų portalo DELFI užsakymu liepos 18 – rugpjūčio 28 d. buvo atliktas Lietuvos elito nuomonės tyrimas, kurio metu žurnalas „Reitingai“ apklausė 526 žmones. Tai – atsakingas pareigas einantys politikai, valstybės tarnautojai, teisininkai, verslininkai ir ekonomistai, žiniasklaidos atstovai ir visuomenininkai.

:(


:


2015-10-20

Rietavo dvare

Bet žinote, kas vyksta Rietavo dvare? Ten vienas po kito atgaivinami senieji statiniai, atgimsta parkas. Lėtai, bet ta pačia kryptimi – ir visa Lietuva. Tolyn nuo baudžiavos, nuodijančios protą ir širdį.

Kas toks dvare, baudžiavos simbolyje, tolsta nuo jos?

„Manheteno ryto“ vyriausias redaktorius.

Ar toli nutolom?

1. O kas slypėjo po šlovinamos prabangos? 2015-10-20 08:04IP: 95.173.35.29
Lietuvoje - niekas nepasikeitė. Liudas labai žavisi buvusią dvarų prabanga. Gaila, kad nieko nepasako apie kitą - vyžomis avinčią pusę, kuri tais laikais kūrė tą prabangą. Ir kas pasikeitė šiandien? Kai kam - rūmai Turniškėse, dvarai Valukampiose, prie Gulbinų ežero, Didžiojoje Riešėje....ir..."kregždžių lizdai ir ūbagynas" Naujinjnkų rajone, Didžiasalis, merdintis Visaginas, minimalūs atlyginimai, penktadalis žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Praėjo tiek metų....ir....niekas nepasikeitė....

Expatriate patriots

Ar statomi kelio ženklai patriotams?

Sakykit, ar expatriate būna patriotais?

This is the biggest business event for expatriates and will be attended by famous business leaders, the Lithuanian political elite and members of the Lithuanian and Litvak communities.

The biggest economic event of expatriate Lithuanians, business leaders, politicians, members of the Lithuanian and Litvak communities will share experience, network and discuss potential cooperation.
Lithuanian and Litvak communities...

Dabar draugaus gal...

Ar tokiu pagrindu?

Ir


tu
pasakysi...
:(

Bet vis tiek

Elertė "Klasikos" radijas šįryt, taip išeitų, tuo pat metu vykstančius litvakų ir Pasaulio lietuvių ekonomikos forumus pavadino jau Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu,
kuriame dalyvauja nemažai verslininkų ir mokslininkų iš Lietuvos, galėsiančių pasisemti išmanymo Izraelyje, garsėjančiame inovacijomis.

Bet kitas radijo pranešimas suglumino labiau: Seimui pateiktas svarstyti kitų metų deficitinis biudžeto projektas, kurio deficitas „perpus didesnis, negu šiemet, nes sumažėjo Europos Sąjungos parama“.

Toliau radijas taip šnekėjo: „nors pajamų į biudžetą surenkama daugiau, išlaidos vistiek didesnės“.

Vadinasi, skolinsimės šitam „perpus mažesniam didesniam biudžeto deficitui“ „finansuoti“.
Ką tokio, kas, kuriam laikui ir kokiomis palūkanomis skolins mums, lokalistams, dabar?

Vilnius, spalio 15 d.
Šiandien Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,5 mlrd. eurų išleisdama iš karto dvi (10 ir 20 metų trukmės) euroobligacijų emisijas po 750 mln. eurų ir atvertė naują puslapį šalies skolinimosi praktikoje.

Labai geros naujienos ... kai kam:

750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 1,25 proc. metinių palūkanų. Be to, tai didžiausia tokios trukmės vienu platinimu euro rinkoje išleista emisija (iki šiol daugiausia 10-čiai metų vienu kartu buvo pasiskolinta 600 mln. eurų).

750 mln. eurų nominalios vertės 20 metų emisija ypatinga tuo, kad tai pirmoji tokios trukmės euroobligacijų ir antroji tokios trukmės vertybinių popierių emisija per mūsų šalies skolinimosi praktiką*. Už ją Lietuva mokės 2,125 proc. metinių palūkanų.

Kai kieno ... obligacijų emisijos pajamingumas - neigiamas:)

!!!

2015-10-19

Bizarre Anti-Semitic Conspiracy Theory

Kai kam panižo kortas pamaišyti, žr. Google kopiją.
Atkuriu įrašą:

Russia Today Airs Bizarre Anti-Semitic Conspiracy Theory About Hillary Clinton.
Atkuriu - šito įrašo vietoje buvo atsiradęs Žydų integravimas Europon, kurio vietoj buvo atsiradęs Expatriate patriots juodraštis; vargau su tuo integravimu, pakol įrašą atkūriau.

Gal kam įdomu - įrašas Board of Directors irgi kadaise buvo išgadintas.

Ką čia bepridursi...

Bizarre...

Žydų integravimas Europon

Tiesiog integravimo ruduo...


Евреи и не  в Европе...

Kam gi tokia paskaita tapo reikalinga?

Negi žydus kas sumanė išintegruoti Europos?

Kurią, kaip jie patys skelbia, ir sukūrė, vietoj buvusios kitokios 
sukūrė, kūrėjai gi tos Europos nuo Urpusės kadaise atėjo.

KuriosEuropos, neatitinkančios žemių, ribojamų vandenimis, apibrėžimo, kurios netgi ribos, pastaraisiais amžiais dažniausiai rytinės, istoriškai kito sulig abraomiškumo plitimu/platinimu.

Gal be reikalo stengėsi, gal žydai patys sumanė išsiintegruoti iš jų pačių sukurtos senosios Europos, turinčios integravimo bėdų, jei didžiausią pasaulyje savo centrą prieš trejetą metų pasistatė Dnepropetrovske, o Europos rabinų konferencijos pirmininku išsirinko Maskvos vyriausiąjį rabiną?

Tam pačiam Elertė "Klasikos" radijuj šįryt Lietuvos prezidentė, oficialiai vizituojanti Izraelį, 
papasakojo, kad po Izraelio prezidento Šimono Pereso vizito Lietuvoje

Lietuvos ir Izraelio santykiai įgauna kokybiškai naują pagreitį.Kokia ta naujoji Lietuvos-Izraelio naujoji diplomatinė mechanika?

Įdomu, išties įdomu, kokia ta naujoji Lietuvos-Izraelio tarpusavio ryšių pagreičio kokybė, jei po Puerto Riko sparčiausiai nykstančios pasaulyje šalies - Lietuvos - vardu besivadinantys verslininkai savo forumą rytoj atidarys Izraelyje, kuriame, kai kas sako, Lietuvos tuteišiais skelbtis yra garbinga.Litvakai – iš Lietuvos kilę žydai ir jų palikuonys, pasak prezidentės, yra geriausi Lietuvos viešosios diplomatijos ambasadoriai visame pasaulyje. Tai ypatinga labai atsakingų, išsilavinusių žydų bendruomenė, padedanti garsinti ir pristatyti Lietuvą pasaulyje. Daug litvakų priklauso politikos, verslo, teisės, meno elitui, padeda Lietuvai megzti santykius su kitomis valstybėmis, aktyviai kviečia investuoti mūsų šalyje.


Izraelyje gyvena apie 200 tūkst. litvakų, tarp jų žymūs valstybės veikėjai.Kurios valstybės?

Matyt, ne Lietuvos respublikos, kurioje, kaip skelbiama, iš maždaug 208 000–210 000 žydų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo nužudyti 190 000–196 000, didžioji dalis tarp 1941 m. birželio ir gruodžio mėn. [2][3]

O ar yra lietuvių, kilusių iš žydų gyvenamos žemės, iš Izraelio?

Ar yra bent vienas?

O ar ieškom mes prancūzų, anglų, vokiečių, rusų ar ispanų, kilusių iš Lietuvos?

Nelabai, o gudams tai ir litvinų vardo gailim...

Po pasaulį išsibarstę žymūs lietuviai ir ryšius su Lietuva puoselėjantys žmonės šių metų spalio mėnesį susitiks jau septintą kartą rengiamame Pasaulio lietuvių ekonomikos forume. 
Dievaž, gali pasimesti:

Tel Avive – Izraelio verslo sostinėje – prezidentė atidarys pirmą kartą Izraelyje vyksiantį Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF), kuriame dalyvaus per 100 Izraelio ir Lietuvos verslo atstovų, ūkio, užsienio reikalų ministrai, savivaldybių merai, pasaulio litvakai ir išeivijos lietuviai.

Tel Avive prezidentė taip pat atidarys Pasaulio litvakų forumą.


Du viename?


Tai kokia gi
ta ne senoji, 

Gal tokia? 

Gal tikrai žydams labai reikia integruotis Europon?

Laikai juk sudėtingi...

The biggest economic event of expatriate Lithuanians, business leaders, politicians, members of the Lithuanian and Litvak communities will share experience, network and discuss potential cooperation.

Sakykit, ar expatriate būna patriotais?