2019-08-10

Gazos Apibrėžimai


Gazos ruožas - de jure niekieno, de facto okupuotas Izraelio.
Izraelietis su kalašnikovu to Gazos ruožo pasieny - teisėtas karys, palestinietis gi - teroristas.
Ne atvirkščiai?

Gazos
Ruožas!Gal per mažai gazuoju?

Gazo!


Britas Bezdalius


Jūs
 tik
 pamanykit!
 200:1!
Atsiprašau:
Britas Perdalius!


Penktoji Valdžia Dirba


Penktoji Valdžia
dirba.

Public
Opinion  formuojama.

Į Ikiteisminio Tyrimo Duomenų Slaptumą SPJAUNAMA.

5>4>3>2>1

☆☆☆☆☆


Architektas, Lietuvos Prezidentas
Apsilankykim.


Penktoji Valdžia


Ketvirtoji Valdžia, amerikoniškai:
Lietuviškai irgi panašiai.

Penktoji Valdžia:
Dėkui Ignacui:
Paskaitykim:

Pažiūrėkim:


Patyriau ir aš Ketvirtosios Valdžios pastangas


formuot Konstitucijoj  neįrašytos Penktosios Valdžios
požiūrį...
2019-08-09

SaviVertė


Savi vertins.

Mat,
kokie.
Pavaizduos savivartį.


O mes patys irgi kiekvienas save įvertinam.

Bet, kažkodėl, šitos savivertės nepakanka.

Kodėl.

Kodėl mums reikia Ketvirtosios Valdžios?

O kas girdėjot apie Penktąją?

Kuri neįrašyta Konstitucijoj, bet veikia!

IR DAR KAIP!

Kelnės Smunka

O rašo, kad
kursas.

Matyt, kursinį darbą  Visuotinio Sukimo UniVers(um)itete bus kažkas kažkada
 apgynęs.
 apgynęs.

 Bet su svaru gal ir nustebinsiu:

Ką pasakysit,
 Panowie?


Pats Sau Giminė


Ir dėstytojas,
ir lektorius.

SuTarpTautėjom;)

Bonkė, Bunkė, Žydė


Kaip gali nesusipainiot?

Bunkė
Bonkė*
žydi̇́enė sf. (1) NdŽ žydo žmona.

*
 ×bonkà (bõnkos Rdm, boñkos(l. banka, brus. бaнькa) sf. (2) K
1. butelis: Gero stiklo šita bonkà Vv. Gerk tiesiog iš boñkos Gs. Davė da ir spirito bonkučiùkę Kt. Pilna … bonka aliejaus MP123.

2. Enc taurė, dedama ant kūno kraujui sutraukti.

Kodėl gi l. ir brus. - nevartotinos svetimybės, o angliški žodeliai - vartotini?

Melo Pasakos Apie Lietuvą Ir Lietuvius

II. MELO PASAKOS APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS


1. Pasakaitė apie Lietuvos atsiradimą 1009 metais

Lietuvos vardas, kaip žinome, buvo pirmą kartą paminėtas 1009 m. Vakarų Europos kronikoje kaip tik todėl, kad tais metais Rusios ir Lietuvos pasienyje tragiškai žuvo vienuolis Brunonas, atvykęs čia gelbėti pagonių sielų. Kvedlinburgo miestelio Saksonijoje ( netoli Magdeburgo, Vokietija) analuose…Skaityti toliau 

2. Pasakaitė apie tai, kad lietuvių metraštis yra žydiškas

Kaip vadinsime 1262 metų chronografą –   lietuvišku ar judėjišku ( žydišku)? Pastarąjį dešimtmetį nemažai nuveikta prikeliant iš kultūrinės nebūties, grąžinant lietuvių atminčiai seniausiąją lietuvių literatūrą, tiesiogiai susijusią su Mindaugo epocha. Kelis  šimtmečius buvo manoma ir teigiama, kad pirmasis ir seniausias…Skaityti toliau 

3. Melo pasakėlė apie senovės Pilėnų gynėjus

Pastaraisiais metais sustiprėjo jau antrą dešimtmetį vykdoma „Lietuvos praeities nuvainikavimo“ kampanija. Kokios pajėgos ir kieno palaikomos ją vykdo – atskiro, manyčiau, viešo pokalbio laukiantis klausimas. O kol kas norėčiau aptarti eilinį, nors ir skandalingai pagarsėjusį senovės Lietuvos deheroizacijos epizodą. Turiu…Skaityti toliau 

Tūpiem Žurnalistam


Putinas! Putinas!*
Hibridinis karas!
Nemoka**
 PoLytinio
 Darbo
Dirbt?


*
**


Skanaus!


Skani duonelė "Roundup"inėj dirvoj užderėjus?

Štai koks Teisėtvarkos (ne Lietuvos, ne...) NeBajeris:
 

Kokia TeisėTvarkų SubOrdinacija!

Ordnung Ist Ordnung.

Ar ne, WWII prapylęs Kryžiuoti?

O gal tikitės, kad Užsieniui Nusilenkusi Lietuvos Teisėtvarka "Bayer"istišką Kryžiuotį
išdrįs pajudint?
Skanaus!

Naujasis Jėzus Kristus


Tel Avivo "Maccabi".

Sportinis, futbolo:
Anuos laikus
"Sūduva" gal prisiminė Tel Avove...