2010-09-22

Ra

Šiandien rudens lygiadienis.

Greit naktis ims persverti dieną.

Ir taip iki pavasario lygiadienio.

Dokumentuose, paliktuose senųjų autorių vakariečių, kurie apie šias gentis rašė, taip pat - gyvose tradicijose aptikta brahmanų mokslo pėdsakų: apie žmogaus sielos prigimtį, apie sielos pomirtinį būvį, apie tinkamiausius būdus išgelbėti sielą; toliau - karingos genties, vandens ir ugnies garbintojų zend tradicijos: apie dviejų gaivalų, ugnies ir vandens, kovą, apie pareigas, kurias turi vykdyti saulės sūnūs, grumdamiesi su tamsos gimdytiniais...

Apie mus čia.

Vakarų neopagonimis besivadinantys vasaros Saulės saulėgrįžos šventę vadina Lita.

Tai - mūsų Rasos.

Tamsos gimdytiniai Vilniuje Rasų šventimo vietoje kapines padirbo ir netgi Šv.Jono akmenį buvo atvilkę.

Norėjo Rasas numarinti.

Civilizacija vadinamas negyvų daiktų kūrimas - kartais pavyksta visai neblogai - ir piramidžių statyba.

Barbarais pravardžiuoja piramidžių nestatančius.

Viena senesnių civilizacijų - Egipto.

The Ennead (Greek Ἐννεάς, meaning the nine) was a group of nine deities in Egyptian mythology. The Ennead were worshipped at Heliopolis and consisted of the sun god Atum, his children Shu and Tefnut, their children Geb and Nut and their children Osiris, Isis, Set and Nephthys.


In the Old Kingdom the Egyptians believed that Atum lifted the dead king's soul from his pyramid to the starry heavens.

Ar ne iš čia " jų ruduo"?

By the time of the New Kingdom, the Atum mythos, merged in the Egyptian pantheon with that of Ra, who was also the creator and a solar deity, their two identities were joined into Atum-Ra. But as Ra was the whole sun, and Atum became to be seen as the sun when it sets (depicted as an old man leaning on his staff), while Khepera was seen as the sun when it was rising.

Ra (alternately spelled Ré), Egyptian *ri:ʕu, is the ancient Egyptian sun god. By the Fifth Dynasty he had become a major deity in ancient Egyptian religion, identified primarily with the mid-day sun. The meaning of the name is uncertain, but it is thought that if not a word for 'sun' it may be a variant of or linked to words meaning 'creative power' and 'creator'.


Angliškoj, rusiškoj ir lietuviškoj Vikipedijoj Ozyris - šeštasis Eneados hierarchijoje.

Ozyris (Asar, Ausar, Usiri) (graik. Osiris, Osirios, Osiridos, lot. Osiris, Osiridis) egiptiečių mitologijoje – mirties, pomirtinio pasaulio ir derlingumo dievas, pirmasis visos žmonijos karalius.


Nežinojot, kad pirmasis mūsų visų karalius buvo mirties ir pomirtinio pasaulio dievas?

Dabar žinot.

Teisybė, reikėtų tai pranešti angliškos ir rusiškos Wiki autoriams, nes jie dar nežino.

Nežino, kad, rašant apie egiptiečių mitologiją, Ozirio atvaizdas, kaipo pagrindinio veikėjo, yra būtinas.

Jie nežino, kad Eneada – Heliopolio šventikų religinio spekuliatyvinio mokymo dievų devynetas.

Jei žinotų, irgi visur dėtų mirties ir pomirtinio pasaulio dievo, pirmojo visos žmonijos karaliaus, atvaizdus.

For the Egyptians, the sun represented light, warmth, and growth. This made sun deities very important to Egyptians, and it is no coincidence that the sun came to be the ruler of all. In his myths, the sun was either seen as the body or Eye of Ra.

Ra was thought to travel in a sun boat (The Boat of the Millions) to protect its fires from the primordial waters of the underworld it passed through during the night. Ra traveled in the sun boat with various other deities including Set and Mehen who defended against the monsters of the underworld, and Ma'at who guided the boat's course. The monsters included Apep, an enormous serpent who tried to stop the sun boat's journey every night by consuming it.


The Ra myth saw the sunrise as the rebirth of the sun by the goddess Nut and the sky, thus attributing the concept of rebirth and renewal to Ra and strengthening his role as a creator god.

In art, Nuit is depicted as a woman wearing no clothes, covered with stars and supported by Shu; opposite her (the sky), is her husband, Geb (the Earth).


Tamsos gimdytiniai nerimsta.

O Ra toliau keliauja savo laiveliu.