2012-02-18

Pinigų Pasaulis

Pasaulio banko (PB) direktorių taryba paskirs naująjį savo vadovą iki 2012 m. balandžio 20 d., praneša šeštadienį PB spaudos tarnyba.

"Kandidatai į PB vadovo postą turi paduoti pareiškimus iki kovo 23 dienos", teigiama pranešime.

Nuo 2007 metų aukščiausiąjį vadovaujantį postą šioje organizacijoje užima Robertas Zėlikas (Robert Zoellick), kurio įgaliojimai baigiasi šią vasarą.

Jo perėmėjo paieškomis, kaip teigia stebėtojai, užsiims JAV prezidento Barako Obamos (Barack Obama) administracija.


Nuo Antrojo pasaulinio karo laikų tarp Vakarų Europos ir JAV galioja "džentelmeniškas susitarimas" dėl aukščiausiųjų Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadovų postų paskirstymo.


Pagal jį PB aukščiausiojo vadovo postas tenka amerikiečiui, TVF aukščiausiojo vadovo postas - europiečiui.


Pastaraisiais metais šią praktiką smarkiai kritikuoja kitos pasaulio šalys.

2012-02-17

One Way Ticket

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas „Veidui“ aiškino, kad iš 3,4 mlrd. Lt dingusiu paskelbto turto realiai išnyko 1,2 mlrd. Lt vertės vertybinių popierių ir 577 mln. Lt banko indėlių kituose bankuose.

R. Šarkinas vertybinių popierių išvežimo nepastebėjo.

Diurnalistai...

Kam juo vežt, tuos popierius, šiais virtualiais laikais?

V. Vasiliauskas atsisakė nurodyti, kada bankas neteko vertybinių popierių kontrolės, nes tai yra ikiteisminio tyrimo objektas.

Lietuvos bankas tvirtina, jog daugiau kaip milijardo vertės „Snoro“ valdyti vertybiniai popieriai buvo pervesti iš Lietuvos į užsienį.

Manoma - į privačių asmenų sąskaitas.

Šis trūkumas buvo nurodytas kaip priežastis, dėl kurios bankas buvo nacionalizuotas.

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema skirta vertybinių popierių pervedimams vykdyti. Sistemos operatorius – AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. 2004 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu, sistema įregistruota Lietuvos banke.

Mokestinių pervedimų atveju svarbu užtikrinti, kad būtų taikomas vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pervedimo principas (DvP – delivery versus payment). Šis principas reiškia, kad vertybiniai popieriai pervedami tada, kai pervedamos lėšos. Tai padeda išvengti situacijos, kai viena sandorio šalis perves vertybinius popierius arba lėšas, tačiau iš kitos sandorio šalies negaus lėšų arba vertybinių popierių. LCVPD sistema šį principą taiko visiems mokestiniams vertybinių popierių pervedimams. Pirmiausia vertybiniai popieriai blokuojami LCVPD vertybinių popierių sąskaitose. Tada vertybinių popierių atsiskaitymo sistema pateikia į atitinkamą mokėjimo sistemą nurodymą pervesti lėšas tarp dalyvių sąskaitų. Gavus patvirtinimą apie pervestas lėšas, vertybinių popierių atsiskaitymo sistema perveda vertybinius popierius.

Tai kaip tie 1,2 mlrd. Lt vertės vertybinių popierių pradingojo?

Tokia syyystema!

Manau, kad Seime tai galėtų būti svarstoma Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

1,2 mlrd. Lt - tai po 400 lt iš kišenės.

Kiekvieno trijų milijonų kišenės.

Čia "patikėto ar jo žinioje buvusio svetimo turto" iššvaistymas ar neiššvaistymas?


Nuo šių metų apjungus Vertybinių popierių, Draudimo priežiūros komisijas su Lietuvos banku (LB), LB tapo centrine finansų rinkų priežiūros institucija. LB tikisi per metus sulaukti apie tūkstančio skundų iš vartotojų, tačiau institucijos sprendimai ginčuose bus tik rekomendaciniai.

Vertybinių popierių komisijos nebeliko - o AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas liko?

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema veikia?

Įdomu gi - gal, pasirausęs tarp savo popierių, rasiu ir vertybinį (sąrašas jų taigi begalinis - kodėl gi negaliu rasti?) ir, jaunas dienas prisiminęs, norėsiu pašpekuliuoti juom?

Ar nenutiks taip, kad negavęs už savo popierių savo lėšų ir nuėjęs Lietuvos bankan skųstis, gausiu tik rekomendaciją/as?

V. Gailius informacija apie „Snoro“ tyrimą teigė disponavęs keletą mėnesių. „Manau, kad dėl tos informacijos jau seniai turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas“, - sakė jis.

Ir pats tapo ištirtas, poligrafu.

Ir nepalankią saugumo pažymą būk tai "užsidirbo", ne šito, šito.

Saugumas vėl kitaip šneka; įdomiausia, kad jis ne 1,2 milijardo litų nutekinimą, o informacijos nutekinimą tiria.

LCVPD dvipusius ryšius turi su Estijos CVPD (EVK) ir Latvijos CVPD (LCD), o vienpusį ryšį – su tarptautiniu CVPD Clearstream Banking Luxembourg s.a.

One Way Ticket.

Čia tai gabalas, sakant, vertas milijardo, o gal ir (kas galėtų paneigti tikimybę?) netgi 1,2 milijardo litų.

O leišiai suįžūlėjo - prašo 10 milijonų už savo daineles.

Užteks jiem ir penkių.

Kokios ten jų dainos...

Ir už dyką gali padainuot, jeigu jiems to dar norisi.

25. Sąmonės valdymas 2012-02-17 14:04 IP: 80.240.9.72
Paspaudžiau 15 ir 16 komentare "nykštį aukštyn", vienetu padidėjo skaičius ir prie "nykštys aukštyn" ir prie "nykštys žemyn".

29. VYRIAUSYBEI GĖDA! 2012-02-17 14:07 IP: 80.240.9.72
"SNORUI" UŽDARYTI 3 MILIJARDŲ LITŲ NEGAILA (Google: „Snoro“ indėliams grąžinti Vyriausybė skolina beveik 3,3 mlrd. litų), O DAINŲ ŠVENTEI 10 MILIJONŲ LITŲ GAILA.

3,3 mlrd. Lt - tai po 1100 lt iš kožno tautiečio kišenės.

Ei - valdžioje, ką darysit?

Paslaptorius vaidinsit ir dar "ant 1100 litų" diržus užveršit kiekvienam?

5 straipsnio 1 punkto 24-iuose papunkčiuose, kuriuose išvardijama tai, kas "gali sudaryti valstybės paslaptį", apie bankus ar jų priežiūrą nieko nepasakyta.

Tai kame ta Valstybės Paslaptis?

21-ame papunktyje, o gal, paprasčiausiai, čia?

Amerika pirtyje, vėl?

Skraidymo Zona

Pernykštis rugpjūtis.

Kaip skelbia BBC, Libijos lyderio nurodymu buvo įkalinti tūkstančiai oponentų. Sukilėliai juos išlaisvino ir paskelbė, kad politiniai persekiojimai šalyje baigėsi.

Libijos kovotojai kankina suimtuosius?

„Amnesty International“: Libijoje sulaikytieji mirė nuo kankinimų.

Buvęs Libijos ambasadorius Prancūzijoje mirė nukankintas sukilėlių Tripolyje.

JT: buvę Libijos sukilėliai laiko 7 tūkst. kalinių.

Kalbama, kad sukilėliai, ypač kilę iš Misratos, itin aršiai medžioja ir žudo tikrus ar tariamus M. Kadhafio šalininkus.

Kartais bendrininkavimu su nužudytu pulkininku apkaltinami ištisi miesteliai. Žmonės verčiami sprukti iš savo namų, jiems grasinama mirtimi, o kai kurie – žudomi.

Kodėl taip nutiko?

JAV Pittsburgh universiteto Teisės mokyklos leidžiamo internetinio žurnalo “Jurist” apžvalgininkas, teisės profesorius Curtis F.J.Doebbler, besispecializuojantis Tarptautinėje viešojoje teisėje, taip pat ir žmogaus teisių srityje sako, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba prieš Libijos vyriausybę veikė neįprastu būdu.

Dėl šito?

Todėl dabar Libijoj - Skraidymo Zona?

Glagolica

The origin of the Glagolitic alphabet is, however, obscure.


The creation of the characters is popularly attributed to Saints Cyril and Methodius, who may have created it in order to facilitate the introduction of Christianity.

Atseit, išėjo jiedu dviese slavų žemėn ar tai Romos popiežiaus, ar tai Bizantijos imperatoriaus siųsti, ir padirbo du raštu: kirilicą ir glagolicą.

Tai darbštuoliai!

Estai jie gal buvo - darbščiai dirbo, o bet pasišnekėt tarpusavy pamiršo...

The Glagolitic alphabet ( /ɡlæɡəˈlɪtɪk/), also known as Glagolitsa, is the oldest known Slavic alphabet. The name was not coined until many centuries after its creation, and comes from the Old Slavic glagolъ "utterance" (also the origin of the Slavic name for the letter G). The verb glagoliti means "to speak". It has been conjectured that the name glagolitsa developed in Croatia around the 14th century and was derived from the word glagolity, applied to adherents of the liturgy in Slavonic.

Slaves from Slavs or Slavs from slaves - glagolica iš ten, taip ir dabar mums sako.

O vardas jos - naujas.

In the Middle Ages, Glagolitsa was also known as "St. Jerome's script" due to popular mediaeval legend (created by Croatian scribes in 13th century) ascribing its invention to St Jerome (342-429). That claim, however, has been resolutely disproved.

A hypothetical pre-Glagolitic writing system is typically referred to as cherty i rezy (strokes and incisions) - but no material evidence of the existence of any pre-Glagolitic Slavic writing system has been found, except for a few brief and vague references in old chronicles and "lives of the saints".

Gal kur Vatikano požemiuos ir rastume.

Gal atsiras ir ne ten.

Tik, regis, ne slavai kadaise "чертей чертили", o mes "raides raižėm".

Žodį "knyga" mums tai kunigas davė, slavam žodį "буква" irgi vakariečiai įkišo.

O žodis "raidė" mums - liko.

Raidė "A" graži.


Ar tik nebus mūsų "beraščių" protėvių šis raštas...

Lotyniškąja vadinama abėcėlė iš kur rados?

Что глаголишь?

Sakau, kad užkariautojai civilizatoriai civilizuojamuosius stengias įtikinti, kad jie yra laukiniai, iš pelkės kilę.

Todėl jų raštą stengias atimt, savąjį įbrukt.

Pamirškit senąjį raštą - imkit "a la graikišką" - juk civilizacija su demokratija pas jumi, laukinius, iš Graikijos atėjo.

Dar visai neseniai kirilizuotųjų valdžia mums, kitoniškai kirilizuotiems, taip darė.

Jei kas netyčiom prieš Slavus nusistatę esam, prisiminkim, kieno pusėj jie Žalgiry buvo.

Taipogi nepamirškim, iš kur tie, kas tam pačiam Žalgiry anoj pusėj kovėsi; o juk jų tarpe ir lietuviškai tebekalbančių - Prūsų - buvo.

Žalia giria.

Rašte - atmintis.

Kas mokat skaityt?

2012-02-16

Kūliais

Lietuvos neprigulmybė Kovo 11 -ją buvo atkurta kūliais.

Šiandieniai mūsų mokytojai tada gal dar be kelnių lakstė?

Ar vietoj neprigulmybės atkūrėjų būsimojo Lietuvos finansinio gyvenimo klausimą sprendė?

Dabar patys dėl tokio neapsižiūrėjimo verčiamės kūliais, ir vis žemyn.

Skola - ne rona, neužgis.

Iš ano sojūzo be skolų išėjom, šitame vėl nuo Centro priklausomi tapom.

Valdžia sau, žmonės - sau.

Kam tarnauja ministrai galima atspėt.

Nepamiršom kas esam.


Padarysim ir šitą kūlverstį.

Antraip sulįsim Lietaukos raistan, iš kur tariamai esam kilę.

2012-02-15

Slavorum Apostoli

Slavorum Apostoli - John Paul II - Encyclical Epistle - June 2, 1985

THE APOSTLES OF THE SLAVS, Saints Cyril and Methodius, are remembered by the Church together with the great work of evangelization which they carried out.

Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai.

Ne visai taip.

Šv. Kirilas ir Metodijus – Rytų Europos globėjai.

Что глаголишь?


Galima būtų pagalvoti, kad Vakarų Europa liko be globėjo, o ne slavai liko neevangelizuoti - bet, laimei, taip nenutiko.

Šv. Benediktas Nursietis, abatas, Europos globėjas.

Abba.


Бенедикт Нурсийский (480?, Нурсия (совр. Норча), Италия — 21 марта 547, Монте-Кассино, Италия) — (лат. Sanctus Benedictus de Nursia), Св. Бенедикт, Св. Венедикт — родоначальник западного монашеского движения. Святой католической и православной церкви. В православной традиции считается преподобным. Автор «устава св. Бенедикта» — важнейшего из монашеских уставов латинской традиции.

Практически единственным источником сведений о жизни св. Бенедикта является книга «Диалоги» св. Григория Великого, папы Римского.

To paties:

This preference for slaves of Slavic origin – so strong as to make Slavs the slaves by anthonomasia – has been easily explained: in that period Slavic people were the only ones who were still pagan, and this detail is most important as it explains why, by choosing them, early medieval slave traders – mostly Venetian, Genoese and Jewish – did not violate the new principles of the “Societas christiana”, introduced by Pope Gregory the Great at the end of the 6th century, according to which baptized people must be excluded from slavery.

Iš pradžių gurkšnojo benediktiną, laižė portugališką vyną,...

Senokai tai buvo.

Gal prie Smetonai dar šitaip buvo, kai inteligentai ir krupniką gurkšnojo.

Po karo, tarybiniais laikais, jie metodiškai metodines priemones rašė.

Iki dabar teberašo.

O vakariečiai nelabai linkę tuo užsiimti.

Mat, kokie.

Gal todėl tokie, kad šventieji Kirilas su Metodijum, dabar jau nebeaišku, Romos popiežiaus ar Bizantijos imperatoriaus siųsti, savo darbus dirbo vos ne puse tūkstantmečio vėliau už šventąjį Benediktą.

Nuog tų laikų Rytų Europa ir atsilieka nuo Vakarų, na, gal jau nebe penkiais šimtais metų?

method
1540s, from M.Fr. methode, from L. methodus "way of teaching or going," from Gk. methodus "scientific inquiry, method of inquiry," originally "pursuit, following after," from meta- "after" (see meta-) + hodos "a traveling, way" (see cede). In reference to a theory of acting associated with Russian director Konstantin Stanislavsky, it is attested from 1923.

Methods.

Methodological tool.

Κύριλλος καὶ Μεθόδιος.

Μεθόδ.

Μεθόδος.

Go East.

2012-02-14

Ypatingoji padėtis

Emergency.

Notfall.

Чрезвычайная ситуация.

Lietuvoje ypatingoji padėtis gali nutikti nebent kiaulių fermoje.

Nes mes visi varom Lietuvą!

Kodėl, anot gerbiamojo Alberto, nesiritam už Lietuvą kūliais?

Kodėl kodėl...

Mėtymas į kiaurą krepšį simbolizuoja mokesčių rinkimą į visada kiaurą biudžetą.

O besirisdami galim pradėti galvoti kur nusiritom ir sustoti apsidairyti.


Nusiteikit - sprogę vamzdžiai taps kasdienybe.

Nes per 20 metų šalyje pakeista vos apie 20 proc. vamzdynų.

O vamzdis šimto metų - kokia netikėta naujiena - neatlaiko...

O, be to, 2012 - 100 = 1912, o nuo 1912-jų mes nevienodais tempais šildymo vamzdžius žemėsna užkasinėjom.

Štai Šiauliuose tik 1955-tais pirmuosius vamzdžius pakasėm.

Sovietai bus mums šitą kiaulę patogumų pavidalu pakišę, kad juos kur!

Pečiaus, matai, kūrent nereikia, ir karštas vanduo iš krano bėga - pats.

O dabar, matai, tik pusė amžiaus tepraėjo, o vamzdžiai sproginėja...

Tai smagu būtų, paklausius Jaunųjų Patarėjų paprotintos Viriausibės, sėdėti renovuotame būste apsikabinus šaltą radiatorių kai už lango - 30°C!

Pasėdi pasėdi, palauki palauki - ir eini bankan palūkanų už renovaciją mokėt.

O banko mergelė slapčia veidrodėlin žiūri: negi aš tokia baisi, kad jisai taip dreba?

Niekas nesako, kad baisi.

Nėkiek nebaisu.

Tik smalsu.

Gal mūsų valdžia, amerikonus nusižiūrėjus, parūpino mums lopetų žeminėms išsikasti, bačkų buržuikėms susimeistraut, kapčius bulbelių pripylė bei dainų parinko būsimosioms kartoms?

Kažin...

Labiau panašu į tai, kad sumanė mums Realybės Šou "Išgyvenimo Eksperimentas" užtaisyti.

Štai vamzdžių eksperimentatorius Vilniaus meras romus sumanė patreniruoti - jei griaut lūšnas, taigi, žinoma, vasarį, kada gi dar?

Tegu pašąla, išeiviai iš Indijos!

"Kas ten gyvena – visi įtraukiami į nusikalstamą veiklą ar narkotikų vartojimą“, – sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas.

Susipainiojau...

- Rankas – iš kišenių! Čia jums ne Garliava! - taip kreipiasi į taksistus politikas, savivaldybės galva, lyg ne savivaldybės sprendimais tie taksistai būtų buvę suvaryti į taksi firmas, kurių veiklą sutrikdė specialiosios tarnybos.

„Saulėtekio būstas“ bendrabučių administravimui per mėnesį išleisdavo 115 tūkst. Lt, „City Service“ tai daryti pasiūlė už 39 tūkst. Lt.

inžinierius,
2012 02 10 19:56
kaip buvęs automatinių durų specialistas, iš per TV parodytų reportažų ir foto aš matau čia dar vieną problemą. Kai teko būti stažuotėje vienoje iš didžiausių tokias sistemas gaminančių vakarų įmonėje, tai šitie vartai (vadinami Full-height turnstiles) gali būti įrengiami tik esant alternatyvioms praėjimo sistemoms: varstomos, slankiojančios durys, nustumiami vartai ir t.t. Be to Full-height turnstiles rekomenduojama įrengti tokiose vietose kaip stadionai, ar pastatai su vidiniais kiemais ar kitais avariniais išėjimais. jei Full-height turnstiles įrengiama pastatuose, tai reikia labai paisyti priešgaisrinių ir kitų avarinio išėjimo taisyklių. Patys pagalvokite O jei gaisras, tai kaip greitai evakuosi gyventojus?
Taigi, mano manymu jei jau įrengiama tokia praėjimo sistema, tai bent jau porą tokių vartų turėtų būti + alternatyva. Ir dar : o kaip su neįgaliaisiais? Kaip jie pro tokius vartus pravažiuos su vežimėliu. O kaip GP išneš žmogų ant neštuvų?

Aš jau nekalbu apie tai, kad 2/3 Lietuvos užsakovų atsisakydavo įrengti papildomas aktyvias ir pasyvias apsaugos sistemas (turiu galvoje apie durų automatikas), nes jiems geriau sutaupyti 300 - 500 lt, o kad durys prispaus kokį žmogų ar partrenks vaiką, tai užsakovam nelabai rūpėdavo. kai pirkdavom automatikas, tai vakariečiai niekaip nesuprasdavo, kodėl mes neužsakom papildomų apsaugos sistemų. Juk tai viskas sugalvota tik dėl žmogaus saugumo. Automatinės durys užsidaro ir atsidaro su iki 150 N jėga ir iki 1,5m/s greičiu, o to pakanka partrenkti net suaugusį žmogų.

Gal VGTU į tai žiūrės ir atsakingai , bet studentams reikia būti aktyviems ir patiems domėtis.

mechanikas,
2012 02 11 13:30
as bulgarke laikysiu po paduska jei gaisras, bus bent kaip i laisve istrukt!

Matyt, nebesuprantu Pasaulio.

Kai buvau biznierius, "priešgaisrinė" "kabinėjosi", kodėl metaliniai vamzdžiai ne priešgaisriniais dažais dažyti.

O čia...

Jei, neduok Dieve, šitaip, tada ką - visi išsirikiuos eilutėn prie tos Full-height turnstilės, o paskutinieji skubins pirmesniuosius:

- Jūs ten greičiau savo pirštus skenuokit, nes mums truputėlį per karšta!?

O tie, kas tai daro - supranta, ką daro*?


P.S. *

2012-02-12

Titulas

"Klasikos" radijas šįryt pranešė, kad Švietimo ministerija susirūpino Lietuvos kaimo tamsumu ir apmokys bei siųs jaunus absolventus dirbt mokytojais kaimo mokyklose, tokiu būdu atjaunindama nusenusią kaimo mokytojų bendruomenę.

Sakė, net dvidešimt jaunųjų užsimojusi nusiųsti.

Ko mokys absolventus, nesakė.

Gal malkas skaldyt, vandenį iš šulinio semt ir kitų kaime gyvenant naudingų dalykų?

Besiklausant radijo, galima buvo spėt, kad Iškunigaikštinimo Mokyklą baigusieji kaiman važiuot ir ten kitus mokint (negi iškunigaikštint?) nenori.

absolveñtas [lot. absolvens (kilm. absolventis) – baigiantis],

asmuo, baigęs aukštesniąją arba aukštąją mokyklą ir gavęs atitinkamą diplomą.

absolve
early 15c., from L. absolvere "set free, loosen, acquit," from ab- "from" (see ab-) + solvere "loosen" (see solve). Related: Absolved; absolving.

Paleidžiam - keliaukit, atrištieji atlaisvintieji išpurentieji susilpnintieji iškunigaikštintieji.

Dabar jau žinot, kaip spręst:

solve
mid-15c., "to disperse, dissipate, loosen," from L. solverto loosen, divide, cut aparte "to loosen, dissolve, untie," from PIE *se-lu-, from reflexive pronoun *swe- + base *leu- "" (cf. Gk. lyein "to loosen, release, untie," O.E. -leosan "to lose," leas "loose;" see lose). The meaning "explain, answer" is attested from 1530s; for sense evolution, see solution. Mathematical use is attested from 1737.

From base *leu-

Nepamirškit, spręst reikia šitaip: to loosen, divide, cut apart.

Tai negi bandysi perprast visumą jos neišdraskęs?

Žinoma, ne.

Hi!

Turi dabar titulą: absolventė/as.

Bakalaurė/as.

Magistrė/as.

O tas radijas "Klasika" šįryt, kaip kasryt, pradėjo dieną laida iš Vatikano, kurioje papasakojo lietuviams apie Romos popiežiaus jiems skirtus du ganytojus, kurių titulų tikrai nesiryšiu atkartoti - nepataikysiu.

Gūglė patvirtins mano žodžius.

Titulai.

Titulas - prieš arba po asmens vardo ir pavardės rašomas epitetas, išreiškiant šiam asmeniui pagarbą arba nurodant jo oficialią poziciją, profesionalumą ar akademinę kvalifikaciją. Kai kuriose kalbose kai kurie titulai gali būti įterpiami tarp asmens vardo ir pavardės (pvz., grafas - vokiečių kalboje). Kai kurie titulai gali būti paveldimi (angl. Hereditary title). Aristokrato titulas, kuris gautas paveldint arba jį suteikiant, paprastai vadinamas tikruoju titulu. Priešinga titulų grupė yra pagarbumo titulai, gaunami kaip pagarbumo ženklas iš sutuoktinio arba tėvo.

Ką daryt tiems, kas neturi tikrojo titulo?

Aristokratų šalis sugalvojo, ką.

False titles of nobility.

Only titles from the semi-extinct feudal system may legally be sold.

The British embassy in the United States in regard to sales of titles of peerage informs that "the sale of British titles is prohibited".

Žiūrėkit, neapsigaukit.

Kas tas titulas, vis tik?

title
c.1300, "inscription, heading," from O.Fr. title (12c.), and in part from O.E. titul, both from L. titulus "inscription, heading," of unknown origin. Meaning "name of a book, play, etc." first recorded mid-14c. The sense of "name showing a person's rank" is first attested 1580s. The verb meaning "to furnish with a title" is attested from late 14c.

Of unknown origin.

Kad juos kur, lotynus...

Negi ladinus.

Palyginus priešpaskutinį paveikslėlį su aukštėliau įdėtuoju, galima buvo šitai atspėti.

Tai įkliuvau...

Kaip išsipainiot?

titìlis sm.. (2) NdŽ žr. titis 1: Pas titìlį augau, gryną duoną valgiau JD1568. Ai, žemė, žemė, juoda žemelė, atėmei titìlį ir matulėlę JD1509.

tìtissm. (2) NdŽ, KŽ žr. tėvas:
1. Jn, J, K.Būg, Ls, Pkl, Yl, Grg, Vvr, Jdr Tìti, eikiam numie KlvrŽ. Eik pavadink tìtį Plt. Mūso titis gulti nuėjo J.Jabl.Titẽlis i sako: – A nebūs laikas žanyties?! Šv. Pareis titãlis iš ežero nešinas žuvelėms End. Tìtis galvą pakylėjo, viena grindis subildėjo JV1002. Atėmei mano tìtį, matutę, atimkis ir mane, vargų mergelę! JD1509. Anksti rytą rytmetėlį saulelė tekėjo, o titẽlis titelė̃lis pro langą veizėjo JD42. Titùkas NdŽ. Nulipęs žemyn [vorelis] pradėjo pats sau kalbėti: – Ko tas muno titis čia to[je] plyšė[je] lango gyvena BM361(Pkl).
2. Pataisysu tìčiuo užkąsti i lėksu į daržą Šv.
3. žr. tėvas 8: Kaipogi šiandien dar žemaitė nešiodama ant rankų kūdikelį, perkūnijai pasiskelbus, sako jam senų dienų įpročiu: – Klausykias, titis skelbas S.Dauk.
◊ dievų̃ tìtis dievdirbys: Dievų titis vadinos, kurs dirbo dievalius Šts.
grỹbų tìtis Grg ištižėlis.
žasų̃ tìtis Šts žąsinas.

Titis.

Rimta.

tìtyti, -ija, -ijo intr. ploti: Delnoms tìtijom, kad paliktum tas pats pirmininkas Lkž.
ištìtyti tr. išplakti. | prk.: Ištìtijau (išskalbiau) marškinius paupė[je] Lkž.

Na va.

Ištitijom pirmininkui titulą.

Jau šis tas.

1 tìtė sf. (2) Š; NdŽ, DŽ1, KŽ, Rmš, Kp, Kpr, PnmR; Kos56, G117, RtŽ, L382, Rtr, FrnW žaislas (vk.): Duok vaikui tìtę, kad neverktų Švnč. Čia tìtės vaikų Str. Aš tau, vaikeli, tìčių nupirksiu, tik neverk Ml. Tai graži tìtė – gaidžiukas Trgn. Kadgi daug visokių tìčių ir turi vaikai Sdk. Mažutis, ar nereikia tìtės?! Š(Sl). Duok vaikeliuo tìtę Krš. Motinai net pagailo to vaiko, kurį ji dar nuskriaudė, atimdama titę Vaižg. Nusidžiaugiau kaip tas kūdikis, gavęs nuo motutės bandelę arba gražią tìtę A.Baran. Iš tolo ažmatęs tokią gražią titę, tuoj paėmiau nuo žemės ir vartydamas gražavaus BsPII329(Zr). Meilais žodeliais žadina, gražiom titelėm bovija TDrIV7(M). | Rašyba – ne vaikų tìtė K.Būg. ^ Plikas kai titė Sln.Tìtė ritė be dugnio (žiedas) Ad. Tìtė ritė su antvožu, tìtė ritė be antvožo (upė vasarą ir žiemą) Dsn.

titìlė sf. (2) žr. 1 titė: Atvažiuodavo su žuvelėm, saldainių tokių atveždavo, titìlių vaikam priveždavo [kromininkai] Skrb. Vaikam titìlių pripirkta kiek nereikia Krs. Gal ir tau kaip mažučiam titilýtės reikia? Pbr.

Kaip nereikia?

Patys matot - reikia!

×titū̃nas (l. tytń) sm. sing. (2) NdŽ, Aln, Kp, Antz, Vp; LL260, KŽ, LTR(Auk)
1. tabakas: Jau reikia sodyt titūnas Al. Šiemet geras užaugs titūnas Alv. Eikit, vaikai, titū̃no žiedų paraškytų, kad lapai geriau augtų Vdšk. A štiš tu, didysis paukšti, iš mano tiū̃no (taip baidė velnią iš tabako) Plv. Tyki dienelė be vėjo, berniokai titū̃ną ravėjo (d.) Sdk.

2. šio augalo lapų gaminys rūkyti: Blogai, bra – nebėr titūno Slm. Še, prisikimšk pypkę manojo titū̃no Prn. Reikia pagaląst peilis ir sutrupyt titūnas Mrk. Turiu liuiką ir cibuką ir titūno trupučiuką (d.) Čb. Užu titūno lapelį gauni mergų puskapėlį LTR(Žl).

Padūminsim, padūmosim, ir nuspręsim, kam titulą prikabint.

Anas ir pasakys, kaip - titeip ar šišiaip.

Patiem gi tingu pasidarė nuspręst.

titeĩp adv., tìteip KŽ., Ms, týteip NdŽ žr. titaip: I laiko titeĩp tą kumštį atkišęs[is] Lnk. Tìteip reik spragelą valdyti Plt. Tìteip daryk, o ne kiteip Sln. Ar tìteip, ar šišiaip? J.Jabl(Als). ^ Tu mun šiteip, o aš tau titeip (kaip tu man, taip aš tau) Šts.

Tai kas tas titulas?

titinti, -ina, -ino N, BzB332, LVIV208 žr. titinoti. | refl. B287: (Titinasi kap velnias prieš debesį LTsV132(Prn).

titinóti, -ója, -ójo intr. NdŽ, KŽ; MŽ107, N, [K], LVIV208 tuščiai girtis, didžiuotis, pūstis. | refl. N, [K], LVIV208.

titénti, -ẽna, -ẽno intr. sakyti „ti ti ti“, plepėti, taukšti.
užtiténti intr. imti titenti: Ažtitẽno iš laibųjų Ut.

×tìtelis (vok. Titel) sm. (1); FrnW, KŽ titulas: Jis prezidento tìtelį tur KII229.

Na va, atsirado...

Ir gerai.

Galim eit.

tìtata interj. žymint kulimą spragilais: Su spragilais penki ka kuli, turi sutarti, kad eitum tìtata Sd.

Kulti reikia mokėti.

Ir arti.

Geram artojui titulų nereikia.

Kaip ir geram meistrui.

Žinoma, tokį vardą reikia pelnyti.

Kai prireikia mūrininko ar meistro mašinai pataisyt, neklausiam jo titulų, o ieškom gero, doro, nagingo, sumanaus, sąžiningo.

Dabar gi universitetuose titulų tikrai nestinga.

Ar ne gražiau, ar ne geriau būtų:

Žinyčioj Žyniai, jų tarpe ir Žynių Žynys.

Ateina Nežiniukai, išeina Pameistriai, Meistrai, Žiniuonys.

Žinių visuomenė.

žiniuonis terminas, reikšmė

žiniuon|is, ~ė dkt. (2) , žiniuon|is, ~ies v. (4) burtininkas, žynys


Titulas - prieš arba po asmens vardo ir pavardės rašomas epitetas, išreiškiant šiam asmeniui pagarbą arba nurodant jo oficialią poziciją, profesionalumą ar akademinę kvalifikaciją.

epithet
1570s, "descriptive name for a person or thing," from M.Fr. épithète or directly from L. epitheton, from Gk. epitheton "something added," adjective often used as noun, from neut. of epithetos "attributed, added," from epitithenai "to add on," from epi "in addition" (see epi-) + tithenai "to put" (see factitious)

factitious
1640s, from L. factitius "artificial," from factus, pp. of facere "do" (cf. Fr. faire, Sp. hacer), from PIE base *dhe- "to put, to do" (cf. Skt. dadhati "puts, places;" Avestan dadaiti "he puts;" O.Pers. ada "he made;" Hitt. dai- "to place;" Gk. tithenai "to put, set, place;" Lith. deti "to put;" Pol. dziać się "to be happening;" Rus. delat' "to do;" O.H.G. tuon, Ger. tun, O.S., O.E. don "to do;" O.Fris. dua, O.Swed. duon, Goth. gadeths "a doing;" O.N. dalidun "they did").

Now the order of these titles is as follows: Ribbi is greater than Rab; Rabban again, is greater than Ribbi; while the simple name is greater than Rabban.

Kuriai raguotei atiteko „Mis ožkos“ titulas?