2012-10-27

Liapis Trubeckoj

Jūsų politikams, kaip ir mūsų, nusispjauti į daktarus ar mokytojus.

Visi jie turi nuodėmių.

Jeigu tik bus naudos, jeigu tik galės išpešti bent porą auksinių, jie susivienys ir su žmogėdromis, kad ir kaip apsimetinėtų liberalais ar demokratais.

Purvini veidmainiai.

Kol pasaulyje bus tūkstančiai padugnių, kurie palaikys tokią kastų sistemą, visišką abejingumą paprastiems žmonėms, paprastam žmogui nebus kur dėtis.

Tikiu, kad tarp politikų yra padorių žmonių, bet tai – išimtys. Jūsiškiai, žiūriu, niekuo nesiskiria nuo mūsiškių, tik apsimetinėja europiečiais, nes kitaip pas jus nepopuliaru.

Negali būti?

Rytoj Gedimino šalies piliečiai rinks dar neišrinktus - ne pilietikus, politikus.

Nes Lietuvoj - Graikija.

Šiandien "Liapis Trubeckoj" groja Gedimino mieste.

Tik jo kapitalistai, kažkodėl, ne tie.

Cžv. Kalėjimas

Brolis Algis per LRT radiją sakė, kad prieš tris metus atšventėm tūkstančio metų senumo neberandamo istorinio dokumento šešiais šimtais metų vėliau darytame nuoraše aprašytoje šv. Brunono nužudymo istorijoje mūsų tėvynės Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, siūlydamas pagalvoti ir suprasti, kad taip negražiai elgdamiesi nusipelnėm šv. Huberto vietoj Medeinės bei, taip išeitų, ir kryžiuočių su kalavijuočiais dėmesio.

To pamesto istorinio dokumento autorius (dokumentas surašytas moterų vienuolyne) nežinomas, bet užtat žinomas jo puikus informuotumas; žinomas ir nuorašo darytojas - Georgas Fabricijus (Georgas Goldschmidt'as).

Ne Runkelis.

Kalvis, augso.

Todėl mums prieš trejetą metų nekilo jokių abejonių nei dėl galimo mūsų Tėvynės nekokio įvaizdžio fabrikavimo, nei dėl to, kad Lietuvos vardas anksčiau niekur ir niekada neminėtas.

Juk aiškiai gerb. Fabricijaus ranka parašyta - Litua:

The_first_name_of_Lithuania_in_writing_1009.jpg

Jokių abejonių.

Kad keltai šitaip šnekėjo - mums nė motais.

Litavia - visai kas kita negu Litua.

Nes "w" yra "double u".

"Land of Litavis" - koks lietuvis tuo patikės?

Jie gi, lietuviai, pagonys, plėšikai per amžius buvo, plėšikavo vis, grasindami ginklu:

- Kaip ginsiuos, tai pamatysi!

Visi šitai žino.

O kas yra CŽV-CIA?

Ką apie juos rodo RTL, LRT ir TRL televizijos?

Supaisysi...

O štai BBC turi dokumentą.

Secret Lithuania prisons.

O ko iš jų, visų laikų plėšikų, tikėjotės?

Kiekvienam - savo, žinoma.

Neišmano demokratijos.

CIA Secret ‘Torture’ Prison Found at Fancy Horseback Riding Academy Outside Vilnius, Lithuania.

Nenuostabu.

Estonians are solid, Latvians are stolid, Lithuanians are squalid.

Prieš tūkstantį metų istorijon su šv. Brunonu įsivėlė, dabar gi - su cžv. Kalėjimu.

Kas ?

2012-10-26

Pasaulio žemėlapiai

Mes esame išrinkta tauta.“

Beveik pusė apklaustųjų (47 proc.) norėtų, kad iš mažumos atstovų būtų apskritai atimta pilietybė, ir už juos atsakinga taptų Palestinos autonomija.

Betgi didesnioji pasaulio dalis pripažino Palestinos valstybę:

Laisvosiomis vadinamos šalys nepripažįsta Palestinos:

Kas pavergė pripažįstančias?

Galima būtų pagalvoti, kad palestiniečiai pripažinėjus papirko:

Jeigu ne šitai.

Skolingieji nepripažįsta Palestinos, kažkodėl:

Medeinė ir šv.Hubertas

Fransua Hubertas gimė apie 655 m. Jis buvo Burgundijos hercogo Huberto sūnus. Jaunasis Hubertas mėgo kraugerišką medžioklę ir puotas. Anot legendos, vieną šv. Kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnią su didžiuliais dešimties atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa ir tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Nuo to laiko jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą.

Ir buvo paskelbtas šventuoju, ir tapo krikščioniškųjų medžiotojų globėju.

Ne medžioklė, o šunoklė.

Nes galima atsikąsti.

Dabartinės LR medžiotojų globėjas jis ir yra, šv.Hubertas.

Šiandien apie pusę dvyliktos LRT radijas kalbino šv.Huberto globojamų LR medžiotojų atstovą, šv.Huberto draugijos magistrą (negi meistrą?) ir vienuolį - šv.Hubertas juk įkūręs vienuolynų.

Paskambino garbaus amžiaus radijo klausytoja, paklausė, kodėl paniekinom savąją Medeinę ir pasiėmėm Hubertą, juk jį šventuoju paskelbusi bažnyčia su kalaviju pas mus atėjo.

Į klausytojos klausimą atsakęs vienuolis pasiūlė sugrįžt trejetą metų atgalios ir prisimint, kokio įvykio tūkstantmetį mes tada šventę - ogi šv.Brunono nugalabijimą minėjom; tai ir pagalvokim - sakė radijo klausytojams vienuolis, - kas geresnis, šv. Hubertas ar Medeinė.

Nesakė broliu laidos vedėjos pristatytas vienuolis, jog šitąją mūsų tūkstančio metų senumo piktadarystę aprašė moteris Kvedlinburgo vienuolyne (matyt, pasiklausius kažkieno pasakojimo), o ir pastarojo istorinio dokumento niekas parodyti negali, tik XVI-to amžiaus nuorašą.

Kad šv.Vaitiekų toks pats likimas ištiko Lenkijoj, tik dėl pastarosios piktadarystės kalti liko ne lenkai, o Lenkijoj gyvenę negeri prūsai, jis irgi nesakė.

Apie kunigystę ir dvarystą vienuolis neužsiminė.

Ir kad žodį "kunigas" mums "kryžiuoti vokiečiai" "paskolino", nesakė.

O apie Medeinę išvis nekalbėjo.

Medžiojom terp medžių.

Ana saug mėška žvieris ė medius, nelaid bi rēkala anūs teriuotė.

Parvirto kraugerys Hubertas ir patapo šventuoju...

Paskambino kita radijo klausytoja - skundėsi, kad medžiotojai vos ne jos kieme šaudo, kitas klausė, kodėl medžiotojai sutarčių su miško savininkais nebesudaro; LR medžiotojas paaiškino, kad 1,5 metų galiojusi tvarka, kai medžiotojai turėję sudaryti sutartis su žemės savininkais dėl medžioklės, bet ana buvus atmainyta, t.y., "vsio zakonno".

Pensininkas, buvęs medžiotoju, paskambino, skundės, kad žvėrių miškuos smarkiai sumažėjo, kad medžioklė virtusi šaudymu iš bokštelio į prie paberto pašaro atėjusį miško gyventoją; šv.Huberto globojamas medžiotojas paaiškino, kad įstatyme įrašyta "viliojimo" sąvoka, vadinasi, vėlgi "vsio zakonno".

...medžioti tykojant, kai medžiojamieji gyvūnai viliojami masalu, leidžiama nuo gruodžio 1 d. iki kovo 1 d.

Žiemą.

Vaikučiai, globokime žvėrelius žiemą.

Gal tas Hubertas, hercogo Huberto sūnus, kuris mėgo kraugerišką medžioklę ir puotas, visai nepargriuvo?


2012-10-25

Грабь награбленное

Грабь награбленное — политический лозунг, появившийся в России в 1918 году, как русская калька марксистского термина «экспроприация экспроприаторов».

Впервые данное выражение было использовано Лениным В. И. в речи 24 (по другим источникам — 23) января 1918 года в редакции «мы грабим награбленное». Сам Ленин при этом сослался на выступление донского казака Шамова на III Всероссийском Съезде Советов 16 января 1918 года. Шамов в этом выступление заметил, что «мы грабим грабителей».
В своём выступлении на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 года Ленин заявил:

В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов?

Išties, kodėl negalima?

Tarptautiniai Graikijos kreditoriai, vadinamoji troika (ne šita), kurią sudaro Europos Sąjunga (ES), Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir Europos centrinis bankas (ECB), teigiamai įvertino pastarąsias šalies pastangas reformuoti šalies finansus. Vis dėlto pastarosiomis savaitėmis Graikijoje kur kas daugiau atgarsio sulaukė vadinamasis Lagarde sąrašas.

Kol spectarnybos gaudė Bagdado vagį, Šveicarijos banko HSBC, turinčio įdomią istoriją, dabar centrinę būstinę laikančio Landynėj, klientų sąrašą nudžiovė Monako vagis.

Gėda, gėda, gėda!

Pelėda.

Всё чинно и благородно.

Mūsiškiai elgiasi teisėtai, vokiečiai - ne.

27-ta vieta, iš 27-ių.

Vokiečiai sąrašus perka, graikai - pameta, o mums jie - nė motais.

Nes dar nepastatėm išvystyto kapitalizmo.

Pastatysim, tada žiūrėsim.

pastatėm.

2012-10-24

ISLAM ir MOSSAD

"Lietuvos rytas" pavirto lrytu, Lietuvos televizija - LRT televizija (dabar lengviau atpažįstama), viešbutis "Lietuva" - "Radisson Blu"-u, kinoteatras "Lietuva" - niekuo.

Šįryt apie 10 valandą tasai LRT radijas kalbino "Regitra" generalinį direktorių.

Pastarasis tarpe tokių problemų sprendimo būdų paminėjo Valstybinės įmonės "Regitra" teikiamą vardinių numerių išdavimo paslaugą.

Tie numeriai, kaip ir anksčiau, kainuoja 5000Lt, o, anot VĮ "Regitra" generalinio direktoriaus, 2008-2009, ekonominio Lietuvos klestėjimo (radijui jis sakė 2007-2008), metais kainavę 10000Lt.

Generalinis direktorius tam LRT radijui sakė, kad nei už 10000Lt, nei už 5000Lt automobilių numerių su užrašais MOSSAD ar ISLAM "Regitra" neišduoda.

Kodėl neišduoda numerio MOSSAD, aišku, bet kodėl neleidžia ant valstybinio numerio rašyti ISLAM?

Neaišku.


Išties.

Ir kitkas įdomu.

Išeitų, ekonomiškai klestėjome 2008-2009 metais.

Po to smukom.

Ką apie tai mano Islamas, jis neslepia.

Būtų įdomu ir mums naudinga sužinoti, ką apie tokį pakilimą ir smukimą mano Mossad.

Gal gerb. Premjeras, kol nevėlu, galėtų sužinoti tą nuomonę, juolab gal ir toli teirautis nereikėtų.

2012-10-23

Apmokestinti negalima

EK pritarė mokesčiui už bankininkystės operacijas dešimtyje euro zonos šalių, Estija - vienuolikta.

1. Marksas, Engelsas ir Šimonytė 2012-10-23 23:29 IP: 84.15.176.117
Bankininkystės apmokestinti negalima, nes nutekės kapitalas, be jo nesukursime pridėtinės vertės, o tada nepririnksime biudžetan PVM. Todėl Lietuvoj bankai PVM nemoka - kad pririnktume daugiau to PVM-o.

Ir gerai.

Jei mokėtų, tai, suprantama, pabėgtų.

Su viskuom.

Bankai visiškai skaidriai nemoka (ne tik) PVM-o.

Tegul šitie, neskaidrūs, moka!

Ir nepabėkit niekur!

You, you!Demokratiniai rinkimai Lietuvoje

Rinkimai su eilėmis prie balsavimo kabinų, su netyčia išneštais 2-3 centus kainuojančiais biuleteniais, kurių kai kur atsirasdavo daugiau negu buvo ir balsavimo rezultatų įteisinimu santykiu 9:6.

60% patikimumu, taip sakant...

4. 18 metų ir vėl nauja kadencija 11:07 10-23 IP: 84.15.183.123
Zenonas Vaigauskas 18 (gal 20?) metų buvo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku ir vėl paskirtas juo naujai kadencijai. Pabandykit rasti jo biografiją. Radau trijų Vaigauskų: vieno KGB pulkininko, vieno KGB generolo biografijas ir netgi vieno (beveik) bankininko Kinijoj, ekonomikos daktaro laipsnį gavusio Maskvoje, bet Zenono Vaigausko, kurio Irena Degutienė taip ir nepakeitė VRK pirmininko poste, nors žadėjo, biografijos neradau.

Elekcijų tradicijos.

Sprendžiant iš verslo paramos partijoms, krizė Lietuvoje susilpnėjo

2012-10-21

Priežiūra

Ne tik Vilniuj ir ne tik bankininkai yra naktinės personos.

„Kodėl taip ilgai viskas nesibaigia, jei nieko nežadama nuspręsti?” – gerokai po vidurnakčio stebėjosi iš Kinijos atvykusi jauna žurnalistė.

Jau įpratę prie naktinių aukščiausio lygio susitikimų Europos žurnalistai jai kantriai aiškino...

Under stand?

"Mūsų tikslas – atkurti pasitikėjimą, nes tai atgaivins augimą”, – teigė Prancūzijos vadovas.

Pasitikėjimą kuo?

6. Katinas Bazilijus ir lapė Alisa 2012-10-21 11:05IP: 84.15.177.227
Bėda: Europos Pinokiai nebetiki Pinigų Lauku;)

Karščiausia šio susitikimo tema tapo kuriama Europos bankų sąjunga, kurios artimiausia ir svarbiausia užduotimi įvardijama bendra bankų priežiūra.

7. Gorbačiovas 2012-10-21 11:14IP: 84.15.177.227
Mielai papasakočiau draugams Eurosojūze kaip turi veikti sojūzinė bankų sistema, bet mūsų Sojūze šį klausimą sprendė kiti, labai kompetetingi, draugai...

Ir kompetetingi, ir paslaptoriai.

Kas žinot, kaip SSSR-e pinigai buvo "leidžiami apyvarton"?

8. Raišas vokietis su lazda 2012-10-21 11:27IP: 84.15.177.227
"Lietuvos vadovės nuomone, šalimis, kurios liktų už tokios sistemos ribų, iškart nustotų pasitikėti rinkos. Esą Lietuvai apsimoka, kad pagrindiniai bankai būtų prižiūrimi iš šalies."

Išaiškinimai: rinkos - tie, kas skolina; apsimoka - kai mažesnėm palūkanom skolina.

Kas tokiose rinkose užsiima rinkodara?

9. Kristijonas Donelaitis 2012-10-21 11:36IP: 84.15.177.227
Lygiai kaip anais baudžiavos laikais: pagrindiniai Lietuvos bankai prižiūrimi iš šalies, o Lietuvos (atseit, mūsų) banko atsargos - tarptautinės; tai kas mes, jei ne būrai?