2013-03-01

Anapilin

Sako, žmogus - ne angelas.

Keletą metų anksčiau buvo praradęs butą, užstatytą už paskolą.

Palūkanos tais laikais nebuvo neigiamos ar nulinės, buvo teigiamos ir siekė keliasdešimt procentų, per mėnesį.

Tai dabar aišku, kad buvom varomi į šitą kelią, tuo metu to nesupratom.

Vakar sužinojau, kad ekspertizė patvirtino, jog išėjo Anapilin.

Vasario 16-tą.

Tiesa išaiškėja, visada.

Išaiškės ir dabar.

Klasiokas paskambino neatvažiuosiąs - draugas pasikorė

Lauksim?


2013-02-28

Išties krizė


Dvigalvio palūkanų šliaužiklis atrado neigiamą skalės dalį.

Vieni moka teigiamas palūkanas, kiti - neigiamas.

naujasis pontifikas darys su Biblija?

Sakykit, mokėsim už skaičių saugojimą kompiuterio diske?

Ėmė gudrumu, dabar ruošias imti bauginimu?

Kas čia per mados - vaikams?


Subordinuota paskola

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Šiaulių bankui 20 mln. eurų (apie 69 mln. litų) subordinuotąją dešimties metų trukmės paskolą, gautą iš banko akcininko - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, įskaityti į Šiaulių banko II lygio kapitalą.

Kapitalas (lot. capitalis – „pagrindinis“) – vertė, duodanti jos savininkui, kapitalistui, samdomosios darbo jėgos sukuriamą pridedamąją vertę pramoninio arba prekybinio pelno, palūkanų arba rentos pavidalu. Kapitalas – ekonomine prievarta paremto išnaudojimo santykio išraiška.

Autorius, matyt, Marksas...

Anglakalbiai va kaip šneka:

In economics, capital goods, or real capital are already-produced durable goods that are used in production of goods or services.

In Marxist political economy, capital is money used to buy something only in order to sell it again to realize a financial profit, and for Marx capital only exists within the process of economic exchange—it is wealth that grows out of the process of circulation itself and for Marx it formed the basis of the economic system of capitalism. This concept is also called financial capital in economics.

Lietuvos bankas, išeitų, marksistinis.

Rusai pina painioja:

Капита́л (от лат. capitalis — главный, главное имущество, главная сумма) — совокупность имущества, используемого для получения прибыли.. Направление активов в сферу производства или оказания услуг с целью извлечения прибыли называют также капиталовложениями или инвестициями.


Kas yra subordinuota paskola?

In finance, subordinated debt (also known as subordinated loan, subordinated bond, subordinated debenture or junior debt) is debt which ranks after other debts should a company fall into liquidation or bankruptcy.

В случае банкротства кредитной организации — заёмщика требования кредитора, предоставившего субординированный кредит, не могут быть удовлетворены до полного удовлетворения требований иных кредиторов.

subordinãcija [sub… + lot. ordinatio – sutvarkymas, tvarkos įvedimas]:
1. fiziol. vieno organo veiklos priklausymas nuo kito;
2. tarnybinis jaunesniojo pavaldumas vyresniajam, pagrįstas tarnyb. drausmės taisyklėmis.

Ar subordinuotos paskolos ideologijoj išlaikytas subordinacijos principas?

Kur čia junior debt?


2013-02-27

Kontroversijos

Kontroversijos, nors pradžioj parašiau kontraversijos.

Atnešk bankui pinigų - atims, tiesiogine prasme.

Kad atims, tai - ne naujiena.

O kaip nenešt, jei, grasina, kad grynų neliks?

Anglijos bankas padirbo QE ir gasdina atiminėsiąs tuos pinigus jei jų gavėjai neskolinsią kitiems.

O štai Lloyds tebemoka palūkanas it lietuviška kredito unija.

Atsiliekam nuo madų?


Mina


Jėzus pasakė dar vieną palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės, ir žmonės manė, jog netrukus turinti pasirodyti Dievo karalystė.
    Tad jis kalbėjo: „Vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal.
Jis pasišaukė dešimt tarnų, padalijo jiems dešimt minų ir tarė: 'Verskitės, kol sugrįšiu'.
    Piliečiai nekentė jo ir nusiuntė iš paskos pasiuntinius pareikšti: 'Mes nenorime, kad šitas mums viešpatautų'.
    Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo.
Atėjo pirmasis ir tarė: 'Valdove, tavo mina man atnešė dešimt minų'. Jis atsakė: 'Gerai, stropusis tarne! Kadangi pasirodei patikimas mažuose dalykuose, tu gausi valdyti dešimt miestų'.
    Atėjo antrasis ir pareiškė: 'Valdove, tavo mina man laimėjo penkias minas'. Ir šitam jis pasakė: 'Tu valdyk penkis miestus'.
Atėjo dar vienas ir tarė: 'Valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suvyniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas: imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs'.
    Jis atsiliepė: 'Netikęs tarne! Aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus: imu, ko nepadėjau, ir pjaunu, ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis?'
    Aplinkiniams jis tarė: 'Atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi dešimt minų'.
    Tie sakė: 'Valdove, betgi anas jau turi dešimt minų!'
    Jis tarė: 'Aš sakau jums: kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus, nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čionai ir nugalabykite mano akyse!'“
    Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę.
                                     
Matyt, Jėzus ne šitai turėjo omeny...

Šit kodėl taip manau.

Betgi kodėl - "kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis?"

Palūkanomis?


Kas gi toji mina?

Mina (angl. minamine) - senovės Graikijoje naudotas svorio ir piniginis vienetas, lygus 50 šekelių ar 100 drachmų.
Minas (m'na) naudojo jau senovės Šumere (talentų ir šekelių tada dar nenaudojo). Vėliau mina buvo lygi 1/60 talento ir 60 šekelių. Tarpupio regione ilgai buvo naudojama šešiasdešimtainė sistema.

O su graikų minom štai kas nutiko.

Mina (angl. minamine)...

Ką gi primena šios naujosios graikų minos?

2013-02-26

Sužavėjome Europą

Beveik visą.

Lietuvoje metinis vidutinis atlyginimas 2009-2010 m. verslo įmonėse siekė apie 7,2 tūkst. eurų, kai Europos Sąjungos vidurkis sudaro apie 28 tūkst. eurų per metus.

Žavu...


 比利時 Belgija

 比 santykis 利  palūkanos 時  laikas

The six countries with ­negative yields for government bonds maturing in two years or less are Germany, Finland, ­Denmark, Switzerland, the Netherlands and, most recently, Austria.

France’s two-year borrowing costs are also close to falling below zero.

Belgium and the European Financial Stability Facility, one of the EU’s rescue vehicles, also managed to sell shorter-term bills at a negative yield for the first time on Tuesday.

Lietuva pasiskolino dar 2 mlrd. litų už beveik 6 proc. palūkanas ...

Iliustracijos čia:
Įsivaizduokit, kad trys dviratininkai važiuoja trim keliais į dešinę...

 Frank P. Ramsey siūlė vidurinį kelią.

Čia - irgi vidurinis.
2013-02-25

Finansinė pagalba

JAV federalinio atsargų banko vadovas Benas Bernanke ketina šią savaitę Kongresui pateikti naują finansinį pasiūlymą. Apie tai praneša „Bloomberg“.

Kokį?

Paskolins šviežiai padirbtų pinigų.

B. Bernanke siekia, kad federalinių fondų palūkanos būtų nulinės

Pigu, bet ne visiems.

Regis, visi suprantam...

2013-02-24

Permainos

Esu įsitikinęs, kad Lietuvos centrinis bankas pasaulio prekybos atsiskaitymams naudoja dolerius. Galėčiau lažintis, kad dauguma Jūsų bankų ir finansų maklerių įmonių investicijų yra doleriais. Be to, beveik visiems tarptautiniams atsiskaitymams naudojami doleriai.

Šitaip įsitikinusio JAV ekonomisto Maloney knyga „Investavimo į auksą ir sidabrą vadovas“ pristatoma Knygų mugėje.

Kapas su rubliais gal liedins Amerikoj?

O štai prūsai dar 1075-ais auksą ir sidabrą laikę už nieką.

- Savo knygoje rašote, kad JAV tapo socialistine valstybe, kurioje vis dar egzistuoja iliuzija, kad tai kapitalistinė šalis su laisvąja rinka.

Taigi.

Doleris atrodo pavojingoje padėtyje, todėl M. Pento pasitiki auksu ir mano, kad doleris kaip patikimiausia rezervinė valiuta nebeteks savo statuso dar greičiau negu tą prognozavo D. Bove – galbūt iki 2015.

Pasitiki auksu...

Harvardo profesorius mano, kad Vakarų civilizacija priėjo liepto galą.

Didžioji Britanija pirmą kartą nuo 1978 metų prarado AAA skolinimosi reitingą.

Šiemet Knygų mugėje pirmą kartą bus pristatytas stendasRusijos knygos“.


Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Palūkanos, kurios pinigą per tūkstantmečius varė šia seka, kai kam tapo neigiamos.

Ką aplamai su jomis darysim?


Maišyta populiacija

- Plaukti prieš srovę, ypač tą, kuri labai stipri, visada yra sunku – tai priverčia griežti dantimis, mankštinti raumenis, demonstruojant tvirtą charakterį ir geležinius nervus. „Ideologinė priespauda“ nėra reiškinys, būdingas vien Lukašenkos ar Putino šalims. Skiriasi tik bausmės, taikomos už atkaklų teigimą to, ką žmogus laiko tiesa. Vienu atveju rizikuojama išnykti gulage, kitu sulaukiama niekingo priekabiavimo iš daugiau ar mažiau slaptų valstybės tarnybų, o trečiu sužlugdoma karjera arba prasideda nešvarūs žygiai prieš nepaklusnų asmenį, pasipila vieši įžeidimai. Visada žmonės, ginantys tiesą, kuriai nepritaria valdžios struktūros ar „daugumos nuomonė“, rizikuoja netekti ko nors vertingo ir gyvybiškai svarbaus: gyvybės, garbingo vardo, socialinės padėties… Ryžtis tokiai netekčiai reikia drąsos.

Kas Martino Lutherio stiliumi sako: Ich kann nicht ánders, tas turi būti pasirengęs paaukoti save.

Z.Baumanas: Mes visi nenumaldomai virstame maišytų populiacijų būriais.

Since 1971, he has resided in England after being driven out of Poland by an anti-Semitic campaign, engineered by the Communist government he had previously supported.

Bet kas gi čia?

Vadinasi, nebuvo disidentas; atvirkščiai, buvo disidentų persekiotojas. 

Professor of sociology at the University of Leeds (and since 1990 emeritus professor).

Lietuviams disidentams gal gabumų pritrūko profesoriais Vakaruose tapti?

Ar Dvigalvio, atėjusio pas mus sykiu su kryžiuočiais, nešančiais religijoje paslėptą tą valdymo įrankį?

Spalio revoliucija.

Štai.

Valdžia vietoj savivaldos.

Nes  nevaldom pinigų.

Todėl mūsų pasaulis šiandien toks, Premjere.

Čia apie neigiamas palūkanas nerašo.

Ką darys su Biblija?

Negi krikščionys jos neskaito?

Synoikos!