2017-09-23

Not Stylish & StylishIrano vadovas Mahmoudas Ahmadinejadas ketvirtadienį sukėlė pasipiktinimo audrą, Jungtinių Tautų susitikime pareiškęs, jog dauguma žmonių mano, kad JAV vyriausybė surengė rugsėjo 11-osios atakas.

Protestuodamos prieš šį M.Ahmadinejado pasisakymą, iš JT Generalinės Asamblėjos posėdžių salės išėjo Vakarų šalių delegacijos.
Not Stylish.

Štai - visiškai kas kita:

2017-09-20

Rusijos delegacija Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje demonstratyviai išėjo iš salės prieš Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės pasisakymą iš tribūnos, praneša TASS. D.Grybauskaitė, anksčiau pavadinusi Rusiją teroristine valstybe, kalbėjo apie Kremliaus neapykantą Vakarams.

Stylish.
Na, nereikia šitaip - o kas anksčiau prezidentauja, a?Rita

Tiesiog „užkliuvo" R.I.T.A.
Rita.

Tas pats ir čia.

Yra ir kur kas rimtesnė Rita:

Ritá (ritas) (sanskritu: ऋत, ṛtá, „tvarka, įstatymas“) – universalus kosminis dėsnis, viena iš pagrindinių sąvokų Vedų religijos pasaulėžiūroje.

Rita apibrėžia nesutvarkytos būsenos virtimą tvarkinga būsena ir yra Visatos, žmogaus ir dorovingumo gyvavimo pagrindinių sąlygų tvermės dėsnis. Ritos dėka pasiekiama tvarka Visatos apykaitos rate. Kadangi ši tvarka sutampa su tiesa, tai rita laikoma tiesa plačiąja prasme. Ritos priešingybė – anrita, kaip netvarka, t. y. neturinti ritos. Rita 

yra visuotinis dėsnis, nes valdo tiek Visatą, tiek ritualą; 
nuo jo priklauso ir fiziniai, ir moraliniai gyvenimo aspektai.

Ritą sukūrė aditjai, kurie ir saugo šį dėsnį. Labiausiai su Rita yra susijęs Varuna (ir Mitra); būtent jis kontroliuoja, kaip žmonių poelgiai atitinka ritą. Ritos negali matyti mirtingieji: „dėsnis yra paslėptas paties dėsnio“ (Rigveda V 62, 1), t. y. rita yra apibrėžta ne iš išorės, o iš vidaus; kitaip tariant, nuo jos priklauso viskas, įskaitant ir pačią ritą. Netgi dievų poelgiai – nei daugiau, nei mažiau, kaip ritos tam tikri pasireiškimai.

Ritos reguliuojami: saulės judėjimas, lietus, augalų, gyvūnų ir žmonių gyvenimas, dievų veiksmai. Epochoje po vedų sustiprinta ritos etinė interpretacija. Rita (kaip abstrakčioji tvarka) yra susijusi su dharma (kaip konkrečia tvarka).

ri̇̀tas sm. (2) rutulys: Pinigai rituoja iš rankų kap ritù Rod.
^
Atrituoja ritelis, jis nelabai didelis, per aukštus kalnus, per žemus klonis, šilkus taisydamas (voras) Lš.


Rita iš italų vardo „Rita“, kuris yra itališkas trumpinys iš Margherita. Rita sanskrito kalboje reiškia „universali tvarka, tiesa“.

:))

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rytas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžių, žymin. sąv. ‘rytas’, semantiniai šaltiniai gali būti labai įvairūs: ‘anksti’, ‘aušra’, ‘saulėtekis’ ir t. t. Lie. rytas, la. rīts, gimin. la. rietēt ‘prasiveržti (apie šviesą)’, go. urreisan, s. isl. rīsa ir t. t. ‘kilti’. Semant. raida: ‘saulės pakilimas, prasiveržimas’ → ‘rytas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 995
Antraštė:
rу́tas
Straipsnelis:
Lie. rу́tas = la. rîts nėra bendrabaltiškas, pr. nėra turėję ž. *rita-: iš lie. rу́tas = la. rîts ≠ s. sl. (j)utro (rytų bl. ir sl. skiriasi) ir lie. vãkaras = la. vakars = s. sl. večerь (rytų bl. ir sl. sutampa) labiau reiktų tikėtis būsiant prabaltišką kaip tik lie. vãkaras = la. vakars, o ne lie. rу́tas = la. rîts; tačiau ir lie. vãkaras = la. vakarsnėra prabaltiškas (plg. pr. bīta-, juo labiau tada negali būti prabaltiškas lie. rу́tas = la. rîts.
Šaltinis:
Mažiulis 1966a, 105
Antraštė:
rýtas
Straipsnelis:
Saulėtekį ir saulėlydį gali žymėti tos pačios šaknies žodžiai: (Buck 994:) le. brzask ‘dawn’ = ‘aušra’, č. břesk ‘twilight’ = ‘sutemos’; č. bríská sé ‘becomes dark’ = ‘temsta’; kimr. gnyll ‘aušros arba vakaro sutemos’ (Hamp 1979). Spalvų adj. lie. rai̇̃bas < *roi-bho-raivas < *roi-u̯o-rai̇̃nas < *rō̆i-no-rai̇̃mas < *roi-mo- leidžia atstatyti čia esant šaknį *rē̆i- = *re(H)i-. Nulinis laipsnis būtų *ri(H)-, o atitinkamas [191] dalyvinis darinys – *ri(H)-tó- ‘streaked, streaky’ = ‘dryžuotas’ (plg. priesagą lie. báltas, slovk. žltý, le. żołty, lie. gel̃tas) Lie. rýtas < *riH-tó- iš pradžių žymėjęs dryžuotą (streaky), galbūt pilkšvą sutemų dangų, koks būna auštant (dawn). Vėliau ši reikšmė, taikyta tik aušrai, išplėsta ir sąvokai ‘rytas’ (‘morning’) žymėti (plg. Buck, 994–5). La. rìets ‘sunset’ = ‘saulėtekis’ – tai darybinė pamatinio laipsnio revokalizacija, pritaikyta kitai reikšmei žymėti.
Šaltinis:
Hamp 1982c, 190–191
Antraštė:
rýtas
Straipsnelis:
Dėl [s] kaip šaknies plėtiklio galima nurodyti gausias paraleles, pvz., germ. *rīsanaⁿ ‘keltis’ (go. ur-reisan, s. v. a. rīsan ir kt.) < *h₃rei̯h-s-e/o- (: *h₃r-ei̯h- matomas iš lie. rýtas < *h₃rih-tó-, :*h₃er- ‘keltis’, o ši rekonstruojama iš gr. ὦρτο aor. ‘atsikėlė’, s. i. ārta ir kt.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 84
Antraštė:
rýtas
Straipsnelis:
žr. ta
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 116

 Валико, чито-грито  это что?
 Рубик-джан, чито-грито  это ничего, о чито-гврито  это птичка-невеличка.

Rytas:)
Generalistas

EuroKonge
su generalistais - prasti reikalai:


„Procesai, vykstantys Europos Sąjungoje (ES) kiekvieną dieną, tiesiogiai ar netiesiogiai paliečia mus visus“, – teigia KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Europos instituto lektorė dr. Jurgita Barynienė. Pasak jos, nors ES lygmenyje priimami sprendimai keičia mūsų visų gyvenimą, europiečiai per mažai apie juos žino ir nepakankamai jais domisi.

Iškalbingas to pavyzdys – praėjus vos kelioms valandoms po „Brexit“ Jungtinės Karalystės gyventojai masiškai atakavo „Google“ klausdami, kas yra 
Europos Sąjunga.

Ką jau bešnekėt apie Lietuvą Tėvynę, kurioje tėra lietuviškai atpasakotas vokiečių Teisininkas Generalistas, o apie juos, Generalistus, dar užsimena jungiamas/jungiantis? Vytauto Didžiojo (be karūnos)


universitetas.


Bet štai kokia įdomybė Lietuvoj, šalelėj mylimoj:

Šiandien dauguma darbuotojų yra generalistai, išmanantys viską po truputį, bet gana paviršutiniškai. Po gero dešimtmečio reikės giliai vieną konkrečią sritį išmanančių darbuotojų.

O ką išmano darbdaviai?

Ar ruošiami Generalistai Lietuvoje?

Ne.

O Pasaulyje?

A generalist is a person with a wide array of useful knowledge.

Definition of generalist:one whose skills, interests, or habits are varied or unspecialized 


/ˈdʒɛnərəlɪst; ˈdʒɛnrə-/


noun
1.
  1. a person who is knowledgeable in many fields of study
  2. (as modifier): a generalist profession

2.
(ecology) an organism able to utilize many food sources and therefore able to flourish in many habitats Compare specialist (sense 3)

generalist\
A person with a broad general knowledge, especially one with more than superficial knowledge in several areas and the ability to combine ideas from diverse fields.
German Generals.
Where Are You, Dear General?
General Debate.
Генерал.
General.

Žygis į Jeruzalę

The Arch of Titus (ItalianArco di TitoLatinArcus Titi) is a 1st-century AD. honorific arch,[1] located on the Via SacraRome, just to the south-east of the Roman Forum. It was constructed in c. AD. 82 by the Emperor Domitian shortly after the death of his older brother Titus 
to commemorate Titus's victories, including the Siege of Jerusalem (AD 70).[2] 
The arch has provided the general model for many triumphal arches erected since the 16th century—perhaps most famously it is the inspiration for the Arc de Triomphe in ParisFrance.[3]
The Siege of Jerusalem in the year 70 was the decisive event of the First Jewish–Roman War. The Roman army, led by the future Emperor Titus, with Tiberius Julius Alexander as his second-in-command, besieged and conquered the city of Jerusalem, which had been controlled by Judean rebel factions since 66.

The siege ended on August 30[3] with the sacking of the city and the destruction of its Second Temple. The destruction of both the first and second temples is still mourned annually as the Jewish fast Tisha B'Av. The Arch of Titus, celebrating the Roman sack of Jerusalem and the Temple, still stands in Rome.

Daugelį kartų žygiuota,

daug kur, ir vėl Jeruzalėn, ir Paryžiun po Triumfo arka prasieiti...
Žygiuota žygiuota ... pakol Jeruzalė
Šiaurėj neatsidūrė:))
:))

:))))


Power Ledger

Australian solar startup Power Ledger has partnered with retail energy giant Origin to begin a trial based on Power Ledger’s blockchain-based peer-to-peer energy marketplace.

Power Ledger–the first Australian startup to launch an initial coin offering (ICO)–raised $17 million AUD ($13.4 million USD) during its presale and expects to surpass $30 million by the end of the public ICO.

The company is developing a P2P energy marketplace that enables users to buy and sell surplus solar energy. Based on the results of a recently-completed trial, Power Ledger believes its service will save households about $475 per year.

Elito Gulusas

"Žinių radijas" apie 15-tą valandą greitakalbe kalbėjo apie elitą.

Ne apie šį
- apie muzikinio/šou pasaulio elitą.

Tikrai įdomu buvo pasiklausyt.

Sužinojau, kad:

1. Elitas turi turėti pinigų.

2. Elitas turi rūpintis savo statusu.

3. Elitas gali savo statusą įsigyti už pinigus.


4. Tikrasis elitas, kontroliuojantis šituos pinigus, "nesirodo scenoj".

5. O tas (jau nebelabai jau tikrasis) Elitas privalo žiūrėti „iš kur vėjas pučia".

O tas vėjas...

Ir papūtė vėjelis, ir elito statusas pavirto gulusu...

 

2017-09-22

Ugnys Ant Piliakalnių

Rugsėjo 22-oji
Baltų vienybės diena.

Kartu tai ir – Rudens Lygiadienis.

Tądien Latvijoje ir Lietuvoje ant atmintinų kalnų ir piliakalnių uždegamos ugnys, simbolizuojančios Baltų vienybės dvasią.
Tai
vienintelis Piliakalnių metams
skirtas renginys Vilniaus mieste.

???

Šventę rengė VšĮ „Ugnis ir kaukė“, o projekto vadovė Eglė Valentė džiaugėsi, kad renginio partneriu tapo Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas.

Bankininko Implikacija

- Jei bitkoinai ir (kitos) kriptovaliutos užaugs per didelės vyriausybės jas uždarys, - gąsdina JP Morgan Vykdantysis direktorius Jamie Dimon.
Mat kaip.

Tokia bankininko
implikacija.

Už vyriausybių 
dabar 
slepiasi:)

Prajuokino.

Power
To The People!


Rudens Lygiadienis

Šiandien.

2016.
Šiandien 20 val. Vilniuje prie Mindaugo tilto.

Сдвиг по фазе

Еврейский Новый год ежегодно отмечается евреями всего мира. Это знаменательное торжество носит название Рош Ха-Шана и является символическим днем, который и начинает отсчет иудейского года. В 2017 году этот великий для евреев праздник отмечается 21 сентября, в четверг. А начинается празднование с 20 сентября и длится по 22 сентября.

С давних времен считалось, что именно в Рош Ха-Шана Господь Бог записывает центральные события, которые должны произойти с людьми в будущем году, в Книгу Жизни. Иными словами, именно в канун еврейского Нового года предопределяется судьба человечества на весь год вперед. Это время Суда Господнего над людьми.
Happy New Year,
America!

Šoferis su Šofaru

Audrius čia su savo komentaru...

Šoferis.

Cha cha cha:)

Oho!

Borrowed from French chauffeur.

chauffer +‎ -eur.

From Middle French chauffer, from Old French chaufferchaufer, from Vulgar Latin *cal(e)fāre, from Latin calfacere or calefacere, present active infinitive of calefaciō. Compare Occitan caufarcalfarCatalan calfar.

?

Шофар. 
shofar (pron. /ʃˈfɑːr/, from HebrewAbout this sound שׁוֹפָר pronounced [ʃoˈfaʁ]) is an ancient musical horn made of ram's horn, used for Jewish religious purposes.

Manot, tik religiniams reikalams šofarą naudojo?
Nemanau.

Nemanau!

Чё торчишь как баран?
Trakuose pastatytos vytinės 
laivavedys vadinamas nebe lietuvišku terminu vytininkas, bet svetimu žodžiu šafaras. Tai irgi rodo čia esant vėlesnį, perdirbtą, vytinės laivo variantą, o ne pirmykštę, per rėvas plaukiojusią, vytinę.

šòferis-ė (l. szofer) smob. (1) DŽ, NdŽ, KŽ, šoferỹs, -ė̃ (3bBsg nj. automobilio vairuotojas: Šòferė ji – mašiną valdo Plv. Šòferio gyvenimas: viena koja stovi prie darbo, kita prie kalėjimo Lbv.

Na, su šitokia teisėtvarka tai gal ir taip.

2017-09-21

Viltis - Vikonda?

Alberto ir Arūno
gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, kai susikirto jų ir labdaros bei paramos fondo „Viltis–Vikonda
keliai.

Princas? 

Princas ir Elgeta...
O kur princesė  princesė?
:(((

UAB Vikonda ist eine litauische Unternehmensgruppe, die überwiegend in der Nahrungsmittelindustrie tätig ist. Die Firma wurde 1996 vom russischen Unternehmer Viktor Uspaskich gegründet. In den 40 Unternehmen des Konzerns arbeiten etwa 3.000 Beschäftigte.

Viktoras Muntianas, 2006–2008 Vorsitzender des litauischen Parlaments, des Seimas, war 1996–1997 Vizepräsident des Konzerns. Die Frau von Viktor Uspaskich, Jolanta Blažytė, ist die Vertriebsdirektorin von Vikonda.

Turtingiausias vokietis ir jo pigaus maisto imperija:))) 
Kol Viltis GyvaAnt Stalo Kalno

Stalo kalnas.
Šįvakar ant jo:Laiminguo!
Čia ir čia rasit daugybę kokybiškų nuotraukų.