2017-10-07

United States Marshals Service Sold Bitcoins

The U.S. Department of Justice 
recently claimed the proceeds from the sale of 144,336 bitcoins found in Ross Ulbricht’s 
laptop, gained from Silk Road’s 
seizure in 2013. Claiming the proceeds took a couple of years, and netted the government little over $48 million. The government’s release reads:
“These Bitcoins were ultimately sold by the United States Marshals Service

The government had already sold the bitcoins back in 2014 and 2015 in a series of auctions, but alleged Silk Road creator Ross Ulbricht, who operated the “Dread Pirate Roberts” (DPR) account in the notorious marketplace, repeatedly challenged the legality of the forfeiture and stopped the government from getting its hands on the money.

Ulbricht recently decided to drop his claims, according to the office of Acting U.S. Attorney for Manhattan, Joon H. Kim. Proceeds of $48.2 million from the sale of 144,336 bitcoins mean that the government sold the cryptocurrency at an average price of $334. Had the government sold the bitcoins now, it would make over $600 million, as one bitcoin is trading at $4,231.29 at press time.

Vatican dress code

Vyrai gali ir baltais baltiniais,
gi moterys - juodai.
Aišku, mielos damos?

1988 metų statistika LR Statistikos departamente

Algirdas Šukys
šiandien papasakojo, kad Lietuvos Respublikos Statistikos departamento (:))), kuriame dirbo, archyve ir jo paties dokumentų nemažai saugota. Taigi, nuvykes ten šią savaitę sužinojo, jog remontą darė tame archyve, tad iškraustė popierius į rūsį kuriam laikui. O kai atėjo pasiimt atgalios tų popierių, sužinojo, jog kažkas gal porą sunkvežimių tų dokumentų atidavė į makulatūrą:)))

Ne vokiečiai gi mes, kad mūsų Nepriklausomybės Aktą saugotume, tiesa?
Tarp tų makulatūron nukeliavusių Algirdo Šukio dokumentų ir 1989 metų paskelbti UNESCO duomenys apie tai, kad pagal gerovės indeksą sovietinė Lietuva buvo 28-ta pasaulyje, lenkdama visas  sovietines respublikas bei socialistinio bloko šalis, išskyrus tuometę Čekoslovakiją (Bohema!)

Lenkija su Rusija buvo 47-toj ir 55-toj vietoj, Latvija su Estija irgi nusileido Lietuvai.

USA ir UK nusileido tada Skandinavijos šalims.

Nuo tų Sąjūdžio įkūrimo metų prabėgo beveik tris dešimtmečiai.

Ir...

2015-06-25
Pasaulio gerovės indeksas: Lietuva - 103-ia, po Irako
Bėkim
lėkim?
Nėr sveikatos:)))
P.S. Kas ištrynė Lietuvą iš Pasaulio gerovės indekso sąrašo?

Atsakymas paprastas:

Top 30

Nebėra ten mūsų, nėr ir braliukų.
O Estija 2016-tais 26-ta:

26.  Estonia

Elito atsakomybė...
Tik jo?

Valstybė...
Seimas didins BD


Elertė TV "Panorama" šiandien pranešė, kad Seimas susiruošė didinti BD:))
Mat, Seimo nariai, gaudami 2500€  „ant popieriaus" skundžiasi Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui,
kad neišgali padoriai apsirengti.

Galiu patarti, kur galima nebrangiai nusipirkti džinsų,


ir kaip, dėstytojaujant Laisvos Lietuvos universitete, verstis su trečdaliu ar dar mažesne Seimo nario algos dalim.

Pilėnai atsirado, o Pylėnai?


Bilionių piliakalnis gali būti dar viena spėjama garsiųjų Pilėnų lokalizacijos vieta. Bilionys vietinių žmonių kartais vadinami Pilionimis, kuriuos galima tapatinti su legendiniais Pilėnais. Vokiečių istorikas Johanas Foigtas teigia, kad prie Bilionių piliakalnio buvo įsikūrę senieji Pilėnai.

2017 m. spalio 7 d. 18:36
Radiniai Bilionių piliakalnyje, Šilalės rajone, pranoko archeologų lūkesčius. Juos dar turės ištirti specialistai, tačiau Klaipėdos universiteto mokslininkai įsitikinę, kad gali pasitvirtinti hipotezė, jog senieji Pilėnai buvo įsikūrę būtent Bilionių piliakalnyje.
div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">Rasti sudegę kaulai, grūdai, nemažas sluoksnis sienų degėsių tik patvirtina, kad šioje vietoje stovėjusi pilis buvo sudeginta.

„Lietuvoj mažai yra iki tol rasta tokių tyrinėtų piliakalnių, kur aptikta sudegusių grūdų liekanų. Čia gal kelintas yra, o Žemaitijoje išvis pirmas šitą kartą. Ir tas visas galingas degėsių sluoksnis atrodo taip pat, na, kad pilis buvo sudeginta“, – teigė G. Zabiela.

Pagal istorinius šaltinius, šaltą 1336-ųjų žiemą, kryžiuočiams užpuolus kunigaikščio Margirio vadovaujamą Pilėnų pilį, jos gynėjai sudegino pilį ir patys žuvo liepsnose. Iki šiol tiksli Pilėnų pilies vieta nėra išaiškinta, tačiau dėl vieno teiginio mokslininkai nesiginčija – ji buvo Žemaitijoje.

Archeologinius radinius dar tirs specialistai. Tačiau, pasak daktaro G. Zabielos, jie surinkę tiek duomenų, kad atmesti jog čia ne Pilėnų vieta, bus sunku.

Archeologai tikisi suradę Pilėnus

Koks sutapimas...

Mūsų premjeras svečiuojasi pas tuos, kurie siuntė kryžiuočius ant mūsų protėvių galvų.
Kaip ir prieš 10 metų, iš mūsų protėvių, iš Lietuvos praeities besityčiojantys rašiniai tebesaugomi Lietuvos Nacionalinės A.Mažvydo bibliotekos Lietuvos elektroninių išteklių archyve,
Vasario 20 - tosios dienos laišką rasite žemiau.
Eugenijus Paliokas,
Lietuvos Respublikos pilietis
----- Original Message -----
Cc: ................................................................
Sent: Tuesday, February 20, 2007 11:01 PM
Subject: Pasityčiojimas iš Lietuvos
Labas vakaras,
prisegtoje byloje rasite mažą dalį medžiagos, patalpintos adresu
kurioje tyčiojamasi iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos praeities.
Maža to, kaip įsitikinsite paspaudę šį adresą
ši rašliava saugoma Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Prašau šią betvarkę sutvarkyti.
Pagarbiai,
Eugenijus Paliokas,
Taikos g. 20 bt. 87, Vilnius
Apie ką rašoma nurodytuose tinklalapiuose, paskaitykite patys, jei mokate rusiškai. Už poros dienų gavau Valstybės Saugumo Departamento atsakymą į šį laišką (skirtingai nuo vasario 20 – tosios neatsakyto laiško):
From: spauda
Sent: Tuesday, March 13, 2007 10:23 AM
Subject: Re: SU KOVO 11! (Fw: Pasityčiojimas iš Lietuvos)
Gerbiamas Eugenijau,
Valstybės saugumo departamentas neturi įgaliojimų cenzūruoti internetinių svetainių tekstų ar juose talpinamos informacijos. Dažniausiai patys operatoriai privalo kontroliuoti, ar jų svetainėse pateikiama informacija nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
Šiuo konkrečiu atveju, jeigu interneto svetainėje publikuojami juodojo humoro tekstai, jūsų manymu, žeidžia piliečių orumą, jūs galėtumėt kreiptis tiesiai į M.Mažvydo bibliotekos elektroninių išteklių archyvo darbuotojus prašydamas panaikinti nuorodas į tuos tinklalapius.
Su pagarba,
Vytautas Makauskas
VSD atstovas spaudai
* Screen-shot'ą šiandien dariau:


Darbus planuota atlikti 2007 metais


Pilnatis Vilniuj šiąnakt.
Kaip ir prieš 10 metų*, ir mūsų Lietuvos Karalius Mindaugas,
lygiai kaip ir Gediminas (bei jo pilis) tūno patamsy, bet 
užtat Trys kryžiai (jie nuotraukos centre) 

ryškiai apšviesti stovi ant Krivių kalno, kurio medžiai - nukirsti.

Pacituosiu tą 10 metų senumo įrašą:

From: vpd
Sent: Wednesday, December 13, 2006 8:16 AM
Subject: Re: Karalius Mindaugas
Laba diena,
Dėkojame Jums už laišką ir norime pranešti, kad dėl sulaužytų žemųjų šviestuvų neveikia prožektoriai, apšviečiantys karaliaus Mindaugo paminklą. VĮ "Vilniaus pilių direkcija" kelis kartus kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. 2006-11-27 d. įvyko susitikimas prie Karaliaus Mindaugo paminklo dėl teritorijos apšvietimo. Susitikime dalyvavo šios teritorijos projektuotojai, rangovas, užsakovas ir teritoriją prižiūrinčios organizacijos direktorius. Pavesta projekto vadovui A.Nasvyčiui kartu su šviestuvų tiekėju T.Petraičiu išnagrinėti esamų šviestuvų tvirtinimo trūkumus ir pateikti naują šviestuvų tvirtinimo sprendimą. Gavus projektinį pasiūlymą, sprendimai bus apsvarstyti papildomai. Darbai planuojami atlikti 2007 metais.
Pagarbiai,
inžinierė Ramunė Gudėnė
VĮ "Vilniaus pilių direkcija"
Tiesą sakant, tada ir pagalvojau – kurioms gi šventėms šitoks žmonių būrys suspės pritaisyti lempas ir Karalius Mindaugas nebesėdės naktimis patamsy lyg nuo policininkų besislepiantis pavargėlis. Matyt, elektrošokas, vis dėlto, bus pamažinęs mano kantrybę, nes kovo 11 – tąją parašiau ir Vilniaus Pilių direkcijai:
Sveikinu su Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Ta proga primenu, kad tiek Lietuvos Karaliaus Mindaugo, tiek Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklai, saulei nusileidus, tebeskendi tamsoje.
Manau, kad tai - nepagarba Lietuvos valstybei, Lietuvos žmonėms, mūsų protėviams, gynusiems šalį.
Nejaugi negalima vietoje to, kad "išnagrinėti ... trūkumus", paprasčiausiai apšviesti šiuos Lietuvos valstybingumo simbolius? Nejaugi Vilniaus pilių direkcija neturi tam darbui atlikti pakankamai pajėgų ar lėšų?
Žemiau rasite mano 2006 m. gruodžio 12 - tosios dienos laišką Vilniaus pilių direkcijai ir 2006 m. gruodžio 13 - tosios dienos Vilniaus pilių direkcijos atsakymą į šį laišką.
Eugenijus Paliokas,
Lietuvos Respublikos pilietis
Didįjį Kunigaikštį Gediminą, naktimis irgi patamsy stovintį šalia savojo žirgo, pimąjame laiške buvau pamiršęs. Dabar prisiminiau.
Deja, atsakymo į šį laišką ligi šiandien iš Vilniaus Pilių direkcijos negavau. Gal galvoja, kad priekabiauju - juk aiškiai parašė, kad "darbus planuoja atlikti 2007 metais".
O abudu mūsų protėvių valdovai, saulei nusileidus, tebesikuklina patamsiuose. Ir man dėl to tebepikta!
DABAR 2017-TIEJI, BET NIEKAS NEPASIKEITĖ!Polish Coats Of Arms

Coat Of Arms Of Poland
Look:
:))

Pažiūrėkit - juodaskverniai,
lindę prūsų=lietuvių žemėn, galop paverston Lenkija, ir iš pietų, ir iš šiaurės, pavirto
baltais 
balandžiais:)))

Mažylė Lietuva

Sulig profesoriaus Liudo Mažylio Vokietijoje rastu ranka rašytu 2018-ųjų Vasario 16-tosios Nepriklausomybės akto originalu,
Vokietijos archyve įsegtu sykiu su su 2017-ųjų gruodžio (Gruodžio?) 11-tosios pareiškimu
ji dar sumažėjo.

Tsss...
Paskutinė – 

Tsss...
Vokiečiai pyksta!

Gardino Gardarikė

Gardarikė.
Gardas ir Tvartas.
Veršiais bliaunam?

Gardinas:
O kurgi mūsų Lietuva/Litė?
Kur 
mūsų Gardinas?

Įkurtas XII a. II pusėje į jotvingių kraštą besiveržiančių volynėnų (anot romantizuotos versijos – X a. pab. Rusios didžiojo kunigaikščio Vladimiro), Gardinas išgyveno gana neramią istoriją.

Per istorinį miesto centrą teka Nemuno intakai Gardinėlė ir Jurisdika...

Ai ai!
Sūdžios laikai...

Kas abejoja, kad Gardinas buvo Imperijos sostinė, tegu pasižiūri mūsų enciklopedijon, kurioje yra senasis Gardino herbas. Tai ne paprasto miesto ar tvirtovės ženklas, tai imperijos herbas, sukurtas pagal griežtas heraldikos taisykles, kuriame ratu aplink centrą išdėstyti visi, leno teisėmis Gardinui paklususių karalysčių ir kunigaikštysčių herbai. Beje, nei Varšuva, nei Maskva, nei Kijevas, nei Didysis Novgorodas tokio herbo neturi.

Teks paieškoti to senojo Gardino herbo.

Dabartinis tai su elnio pakaušin, kaip ir Kauno stumbro,
įkaltu
kryžium:))Jaučiu baubė

Popiežių bulės...

!!!
Papal
bull

From Middle English bulbule, from Old English bula (bull, steer), from Proto-Germanic *bulô (bull); compare West Frisian bolleDutch bulGerman BulleOld Norse boli, from Proto-Indo-European *bʰl̥no- (compare Old Irish ball (limb)Latin follis (bellows, leather bag)Thracian βόλινθος (wild bull)Albanian buall (buffalo) or related bolle (testicles)Ancient Greek φαλλός (phallóspenis)), from Proto-Indo-European *bʰel- (to blow). More at blow.
Shortened from bullshit

Bulė (lot. bulla 'burbulas, antspaudas') – apvalus pakabinamas metalinis auksosidabro ar švino dvipusis antspaudas, naudotas Senovės RomojeBizantijojeviduramžiais - Pietų Prancūzijoje ir viduramžių valdovo dokumentas,

sutvirtintas 
tokiu antspaudu.[1]

Veršiu nebliovęs jaučiu nebaubsi.
:))
Tai
sakė popiežius?