2021-09-11

AnglaKalbis Chocholas

 

Lietuviškai, bet angliškai:


GeoPolitiniai AutoMobiliai

 

Šiandien, Verkiuose:
Amerika Švenčia

 


Na, po 9/11 JAV beveik du dešimtmečius šeimininkavo AviųGanistane...Žydai Rodo Pavyzdį

 


Drebėkim, Naujas Virusas!

 

Arabijos jūros skalaujamoje pietinės Keralos valstijoje – sujudimas. Būtent čia gyveno jaunoji Nipah viruso auka. Siekiama užbėgti už akių infekcijos plitimui. Vietinė valdžia stengiasi išsiaiškinti su kuo berniukas bendravo prieš atguldamas į ligos patalą. Jau patvirtinti keli užsikrėtimo atvejai.

The disease was first identified in 1998 by a team of researchers at the Faculty of Medicine, University of Malaya during an outbreak in Malaysia

Management is restricted to supportive care;[2] as of 2021 there is neither vaccine nor specific treatment.[2]


2021-09-10

Rinkis Gyvenimą

 
KGB Dvasia Vilniuje

 

Šiandien:

„Pagal policijos planavimą, miniai nebuvo leista žygiuoti toliau: ties Lukiškių aikšte draudėme pėsčiųjų, transporto priemonių eismą ir minia* buvo sustabdyta“, – kalbėjo Vilniaus policijos viršininkas.

Ties buvusia KGB būstine stabdė - vėl...

minià sf. (4), (2) Slnt, Tv, mynia [K]
1. SD31 didelis būrys žmonių: Miestelyje minių minios pritvino Žem. Regiu jį gyvą, vedantį minias į kovą S.Nėr. Į krantą žengia jaunas vadas, jį lydi karžygių minia V.Myk-Put. Minia kaip vėtros sukelta jūra linguoja ir ūžia J.Bil. Minià didė klojo rūbus savus ant kelio DP1. Moteriškė iš miniõs tarė jam DP118. Bylojo … miniómus DP154. Pradėjo … bylot miniùmp apie Joną DP17.
^
 Minių mergos, šilkų kasos, vandeny kojos mirksta (nendrės) J.Jabl.
2. SD66, S.Dauk daugybė ko: Ančių begalinės minios užplūdo Žem.
minià sf. (4), mynià (4, 2) žr. minė 1: Da mano miniõ[je] tam šmote tokių gerų rugių nebuvo Bsg. Mano miniõ[je] pradėjo apkaustyt [vežimus] Vdkt.
 nė̃ miniõs nebū́ti (ko) išnykti nė atminimo nepalikus: Jo nė miniõs, arba nė padujų, nebuvo 398.
nei̇̃ mỹnioj neturė́ti negalvoti: Iš nežinių, nei mỹnioj netùrint KII282. Vokės viešpačiai nei mỹnioj netur jų kaštas … atlygyti KA112.
×minia (l. minia) sf. SD151, mynia N, [K] švino raudė, surikas. 
miniáu žr. minau: Tik tu miniáu nesakyk tėvuo Sg. Miniau nereikia pamėgdžioti kur nors matytą garsų vaidintoją Vd. Miniau, nepamiršk man parvežti pyrago! Klp.


Šiandien Vilniaus Tvarte

 


Vilniaus Tvartas.Miegančioji Gražuolė.


Šiandien - Už "Kiauros" Sienos
Ginti. Saugoti. Padėti.Ginti. Saugoti. Padėti.

Toks Lietuvos Respublikos policijos šūkis:

O ką ji, Lietuvos Respublikos policija, šiandien Gynė, Saugojo, kam PaDėjo?


Mūsų 4 metų laikotarpiui išrinktuosius nuo mūsų saugojo, neprabėgus nė metams po rinkimų. 

Kodėl taip greit prireikė saugoti?


Tai...

Tai kas ta Lietuvos Respublikos policija?
“Vienybės Medis” Čikagoje

 COVID ELitas

 
Danijos IgNoras

 


2021-09-09

Valdžiai NeRūpi Mūsų Imunitetas

 

Valdžiai vakcinas suleisti mums - rūpi.

Štai ką paaiškino 1808.lt:

Abu raudonai pabrauktieji siūlymi būdai išsitirti imunitetą - MOKAMI

O gal kas nors surizikuosit žvilgtelt į sveikuolio Dainiaus Kepenio (jam nežinant) jo vardu ir pavarde pavadintant puslapin www.dainiuskepenis.lt ir pabandysit suprasti ar atspėti, kas ir kodėl jį tokį padarė? 
Valdžia Bijo CeloFano

 

Štai:

Ruošiasi rytdienos mitingui ir vėlesniems įvykiams.Trys Grėsmės Žmonijai

 

„Yra trys tikros grėsmės žmonijai: mokslininkų materializmas, šventikų neišmanymas ir demokratijos sumaištis“ - Pitagoras

“There are three real threats to humanity: the materialism of scientists, the ignorance of the priests, and the chaos of democracy.” - Pythagoras

„Есть три реальных угрозы человечеству: материализм учёных, невежество священников и хаос демократии.“ —  ПифагорLaisva Lietuva 1991

 

Laisva Lietuva – laikraštis, kurio 2 numeriai išėjo 1991 m. Vilniuje.

Nr. 1 1991 m. sausio 12 d. okupacinės TSRS kariuomenės kareiviams užėmus Spaudos rūmus bendru leidiniu išleido „Aitvaras“„Atgimimas“, „Echo Litwy“, „Gimtasis kraštas“, „Golos Litvy“, „Kurier Wileński“, „Lietuvos rytas“, „Literatūra ir menas“, „Mažoji Lietuva“„Respublika“„Tiesa“, „Vakarinės naujienos“, „Vilniaus laikraštis“ redakcijos 300 000 egz. tiražu.

Nr. 2 1991 m. gruodžio 6 d., nevalstybinės spaudos žurnalistams paskelbus streiką, nukreiptą prieš Vyriausybės bandymą suvalstybinti nepriklausomus leidinius išleido laikraščių „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Tiesa“, „Vakarinės naujienos“, „Valstiečių laikraštis“ redakcijos 700 000 egz. tiražu. [1]

  1.  Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 259 psl.

Ar ne pats laikas vėl visiems vienytis?

Lietuvos Visuomenės Taryba!

Lietuvės ir Lietuviai!

Bręstančių pasaulinės tvarkos pokyčių akivaizdoje visus lietuvius, kurioje šalyje jie bebūtų, visus, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai yra lietuviai, visus, kurių šaknys Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ar dar ankstesnių laikų Lietuvoje, visus, kuriuos jų gyslomis tekantis kraujas ir protėvių dvasia kviečia lietuviškuoju papročiu vardan ateities gyventi darnoje su visuomene, su gamta ir visa gyvastimi, kviečiame jungtis prie mūsų, idant, laikui atėjus, galėtume visi kartu priimti svarbius ateinančioms kartoms bendrabūvio sprendimus.Gulagas Lietuvoje II

 


Gulagas Lietuvoje

 
2021-09-08

Valdžia Ruošiasi Penktadienio Mitingui

 


Pora komentarų"Manheteno Ryto":

Kokios, įdomu, taisyklės?


Europos ParLaMente - Palaikantys Lietuvos Mitinguotojus

 

Štai:

Pasirašiusieji reiškia savo solidarumą Lietuvos Seimo nariams, kurie, vykdydami savo pareigas, išėjo pas demonstrantus, siekdami užmegzti dialogą su jais. Tai yra ta teisė išreikšti savo nuomonę, kurią kiekvienam piliečiui ir, žinoma, parlamento atstovams yra duota kaip teisiška priemonė demokratinėje teisinėje valstybėje.

Seimo narys, kuris nueina pas demonstrantus ir su jais betarpiškai bendrauja, tuo padidindamas pasitikėjimą, kalbasi su jais, negali būti apibūdinamas kaip kolaborantas, kiršintojas ir savo valstybės priešas. Toks požiūris neturi nieko bendro su sveiku protu ir yra savivalės išraiška tautos išrinktųjų atžvilgiu.

Tai parodo, kad trūksta demokratijos suvokimo ir kad yra per didelis savęs sureikšminimas tų, kurie matomai save laiko vieninteliais teisės ir demokratijos saugotojais. Be to, pasirašiusieji išreiškia savo solidarumą Seimo narių padėjėjams ir bendradarbiams, kurie dėl teisės ir saugumo saugotojų samoningų provokacijų ir perdėto pasiruošimo smurtui, neadekvačių priemonių, įskaitant ir policijos neteisėtus sulaikymus kelioms paroms, patyrė žalą.

Mes solidarizuojamės su:

Petru Gražuliu (Lietuvos Seimo nariu)
Valdemaru Valkiūnu (Lietuvos Seimo nariu)
Prof. Dr. Mindaugu Puidoku (Lietuvos seimo nariu)
Nagliu Puteikiu (buvusiu Seimo nariu)

Nendre Černiauskiene (Seimo nario V. Valkiūno padėjėja)
Adelina Sabaliauskaite (Visuomenine veikėja)
Vitolda Račkova (Visuomenine veikėja)

ir su visais asmenim, kurie tą dieną patyrė neteisėtą žalą. Mes taip pat solidarizuojamės su saugumo ir tvarkos palaikytojais!

Berlynas/Viena/Briuselis, 2021-08-27

Rüdiger Lucassen, Vokietijos Bundestago ir AfD Frakcijos Bundestage saugumo politikos atstovas
Petr Bystron, Vokietijos Bundestago narys
Dr Axel Kassegger, Austrijos Nacionalinės tarybos narys ir FPO partijos Užsienio politikos atstovas Austrijos parlamente
Dr. Rainer Kraft, Vokietijos Bundestago narys
Dr. Gunnar Beck, Europos parlamento narys
Barbara Lenk, Saksonijos žemės vienmandatė ir partijos sąrašo kandidatė į Vokietijos Bundestagą
Stefan Korte, AfD-OSL Tarybos narys, Vokietijos Bundestago referentas ir pareiškimo iniciatorius.