2010-12-25

Vaikų šalis

Kalbėjomės tada apie pasaulio religijas.


Knygą apie jas vartėm.


Knygoje plačiai buvo apžvelgiamas judaizmas, krikščionybė ir islamas, kitoms religijoms dėmesio buvo visai mažai skirta.

Pasakiau, kad autorius propaguoja krikščionybę, ne islamą, o judaizmą laiko neabejotinu pamatu.

Susilaukiau prieštaravimų.

Ėmėm ginčytis.

Knyga gulėjo man ant kelių, atverstu jos turiniu.

Ant kilimo žaidęs gal trejų metukų vaikelis atsistojo, priėjo, bedė pirštuku knygon, jam "aukštyn kojom" gulinčion, ir tarė:

- Čia, čia ir čia - šunų šalis. Lietuva - vaikų šalis!


Ir nuėjo atgalios, žaisti.

Pirštuku tos "aukštielninkos" knygos turiny į tris didžiuosius knygos skyrius pataikė parodyti.

Ir netikėk po to stebuklais!

2010-12-24

Rarotai

Adveñtas (lot. adventus reiškia atėjimą) – krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. Tuo metu žmonės laukia kūdikėlio Jėzaus gimimo.

Advento metu katalikai susilaiko nuo triukšmingų linksmybių, tačiau protestantai su džiaugsminga viltimi laukia artėjančių Kalėdų.

Kiti ir nuotykių prasimano.

adventure
early 13c., auenture "that which happens by chance, fortune, luck," from O.Fr. aventure (11c.) "chance, accident, occurrence, event, happening," from L. adventura (res) "(a thing) about to happen," from adventurus, future participle of advenire "to come to, reach, arrive at," from ad- "to" (see ad-) + venire "to come" (see venue).

Apsukresni ir įmonę įsteigt paspėja.

Ir dar suktesnių yra.

Rarotai dgs. bažn. ankstyvosios mišios per adventą.

Rarotos - katalikų ankstyvosios rytmečio mišios Marijos garbei, laikomos per adventą.

Etimologija

lot. rorate - siųsk rasą.

Gruodžio mėnesį.

Tie lotynai...

Rosmarinus vardas atsirado iš lotyniškų žodžių Ros (lot. rasa, lašas) ir Marinum (lot. jūra) samplaikos.

Lotynai ar aiškintojai?

Beje, rarotai angliškai - matins, ir lotynai pripažįsta, o slavai ten pat "a la graikiškai" prabyla:

In the Eastern Churches, Matins is called Orthros in Greek (ὄρθρος, meaning "early dawn" or "daybreak") and Oútrenya in Slavonic (Оўтреня).

С добрым утром!

rotary
1731, from M.L. rotarius "pertaining to wheels," from L. rota "wheel," from PIE base *roto- "to run, to turn, to roll" (cf. Skt. rathah "car, chariot;" Avestan ratho; Lith. ratas "wheel," ritu "I roll;" O.H.G. rad, Ger. Rad, Du. rad, O.Fris. reth, O.S. rath, O.Ir. roth, Welsh rhod "carriage wheel").

Kai kuriose bažnyčiose Advento sekmadieniais, prieš aušrą, vyksta akstyvosios mišios – rarotai. Jos – ypatinga Advento puošmena. Šiomis mišiomis išreiškiamas Jėzaus laukimas... Rarotai – tai Viešpaties laukimo mišios.

Rarotai - advento (laukiant Jėzaus-Saulės gimimo) mišios prieš aušrą (vėl Saulė).


Čia - mūsų kaimo Saulutė:

Ra Tas.

Ratas.

Mūsų Saulelė rieda.

Pradedam naują Ra Ratą.

Reikia eit rarotų.

Gražu kaip bažnyčioj per rarotas.

Išaiškino kaip Brenckiui rarotus.

Ot tau, boba, ir rarotai.

Pas jus dvi lempos dega kaip per rarotùs.

O kodėl Saulė teka?


O todėl, kad tekinis.


Rats ėšrastos api 4 tūkst. pr Kr. Mesuopuotamėjuo.

2010-12-23

Opa opa į Europą

Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius per diplomatinį forumą, kuris įvyko Herzlijos tarpdisciplininiame centre, pareiškė, kad yra pasirengęs nors ir rytoj balsuoti už tai, kad Izraelis būtų priimtas į Europos Sąjungą, praneša cursorinfo.co.il.

Išplės Europą, Afrikon.

„Esu pasiruošęs už tokį sprendimą balsuoti jau rytoj, visiškai palaikau Izraelio prisijungimą prie Europos Sąjungos, ir už tai balsuosiu“, – pasakė jis, atsakydamas į vieno iš forumo dalyvių klausimą apie Izraelio ir Turkijos įstojimo į ES perspektyvą.

Kur balsuos Lietuvos Respublikos premjeras Andrius Kubilius?

Kas jį žino...

Kodėl Izraelis Europon užsimanė?

Todėl?

Could Israel Join the European Union?

A?

Apsieisim be balsavimo?

Vargu
bau.

Mūsų premjeras priims tuos, kurių pokario Europa nepriėmė.

Euriu pasijautė, o šneka visai ne kaip eurys - priimsiu iškart!

Kodėl pretendentams nepasakė, kad nesaugų atomą reiktų uždaryt, o viską privatizuot?

Gal pamiršo mūsų patarėjus?

Kas yra okupacija, pamiršo?

O gal Sienos Europoj pasiilgo?


Tai ką darysim, Euriai Eurieji?

Gal tegul pradžioj jie su giminėm išsiaiškina?

Gal juos priimkim ir savo kalendorių pasikeiskim, kaip amerikonai?

O gal pažiūrėkim, ar jie mandagūs?

2010-12-22

Technologijos

J.Bidenas praeitą sekmadienį buvo paklaustas, ar J.Assange'ą reikėtų laikyti aukštųjų technologijų teroristu, ar demaskuotoju, panašiu į tuos, kurie 1971 metais paskelbė „Pentagono popierius“ - griežtai įslaptintų dokumentų rinkinį, atskleidusį JAV karinę politiką Vietname.

Viceprezidentas atsakė: „Sakyčiau, kad jis yra arčiau „aukštųjų technologijų teroristo“.

J.Bidenas pridūrė, kad JAV teisingumo departamentas svarsto, kokių teisinių priemonių būtų galima imtis prieš šį Australijos pilietį.

Nenusaugojo JAV savo popierių...

Negi technologijų pristigo?

Keista būtų, juk tebeturi, ir dar kokių!

The U.S. government has a technology, called a printing press (or, today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost.

2. Ponui Joe Bidenui
16:47 12-20 IP: 80.240.9.72
Kaip nutiko, kad Irake JAV nerado masinio naikinimo ginklo, o Afganistane Osamos bin Ladeno - užtat Irako nafta pardavinėjama nebe už eurus, kaip buvo prie Sadamo Huseino, o už dolerius, o Afganistanas dabar tiekia, JTO duomenimis, net 92 procentus pasaulio opiumo, nors talibai, anot spaudos, buvo aguonų auginimą beveik išnaikinę?

Kas čia?

Prastos technologijos?

Sutapimai?

Ar kas nors blogesnio?


P.S. Kai parašiau šį rašinį, prieš septynias valandas, šios bylos peržiūrai registracijos dar nereikėjo.

Sutapimas?

Technologijos?

Jei technologijos, tai prastos.

2010-12-21

Be problemų

„Pimco“: probleminės šalys turi palikti euro zoną.

7. Vergvaldys apsireiškė!
23:11 12-20 IP: 84.15.178.141
„Pimco“ (Pacific Investment Management Company), stambiausia pasaulyje investuotoja, investuojanti lėšas į valstybines obligacijas. Google: the global debt clock

The paper also quoted Greenspan as saying he will also make private comments to Pimco about interest-rate policy, something he has not done since leaving the Fed in January 2006.

It did not say how much Pimco, the world's biggest bond fund manager, will pay Greenspan for his services, and a Pimco spokesman could not be immediately reached for comment.

8. Ofšorkė 23:16 12-20 IP: 84.15.178.141
Pacific Investment Management Company, LLC (commonly called PIMCO), is a global investment management and solutions firm headquartered in Newport Beach, California. It has offices in New York, London, Hong Kong, Tokyo, Munich, Zurich, Amsterdam, Toronto, Singapore, and Sydney.

9. Tai kas, kad ribota!
23:36 12-20 IP: 84.15.178.141
LLC (Limited Liability Company) reiškia ribotos atsakomybės kompaniją. Tai kas! Skolina valstybėms, Europą reguliuoja. Kubiliau, iš Jeruzalės skubėk Kalifornijon!


10. Kubilius: Hi Guys!
23:47 12-20 IP: 84.15.178.141
Google: Barclays Offshore Banking


P.S. Regis, Delfis perkaito:

Google: Barclays Offshore Banking

Tai reikia jam padėt.

Google: Barclays Offshore Banking

2010-12-20

Be palto

Šiandien jau trylika Europos Sąjungos šalių yra prasiskolinusios “virš visų ribų”: jų skola viršija (kartais net daugiau nei dvigubai) leistiną 60 proc. BVP ribą. Taigi pusė ES valstybių šiurkščiai pažeidžia pačių pasirašytą Stabilumo ir augimo paktą. Naujausiomis Europos Komisijos prognozėmis, 2011 m. vien euro zonoje vidutinė skola pasieks 88,5 proc. visos euro zonos BVP, o ES ji sieks 83,8 proc. BVP.

Tiek ES, tiek, tuo labiau, ligšiol buvusio visavaldžiu dolerio rūmuose aptingusi JAV, turi didelį prekybos deficitą su Kinija.

Ir Lietuva turi prekybos deficitą, didelį.

Daugiau negu trečdaliu Lietuvos biudžetą papildo ES - prideda 6,9 mlrd. prie mūsų savų 19,9 mlrd. litų.

Lietuva, dar neseniai eksportavusi elektrą, dabar iš Rusijos importuoja apie 50 proc. reikalingos elektros energijos.

Sunku tuo patikėti, bet Lietuva, sovietmečiu pagal žemės ūkio išsivystymą lyginta su Olandija, dabar mėsą importuoja pati.

Lietuvos laukai dirvonuoja, matyt, laukia, kol juos nupirks užsieniečiai.

Gal tada ir Europa mokės naujiesiems savininkams už tai, kad dirba žemę, o ne kad nedirba, kaip dabar?

Tik ar netapsim naujųjų savininkų kumečiais?

Ar ne retorinis šis klausimas?

Juk pinigų generatorius - užsienyje.

Kaip čia išeina, juk taip darniai dirbam?

Gal per daug pinigo valdytojais pasitikim?

Patapom nabagėliais, pagalbos tikimės?

Stovim ranką ištiesę.

Protėviai taip nedarė.

Galvojat, šitie padės?

Kur čia "Anties" neprisiminsi!

Teks, regis, mums visiems laikyti rimtą egzaminą, kad Naujieji Metai nebebūtų tokie.

2010-12-19

Jagėla ir Darbinykas

Sodan, kur šiandien snieguotais apledijusiais keliais parmyniau iš Aleksoto, prieš metus kokius septynis buvau atmynęs dviračiu, vasarą, pirtin, šeštadienį, pavakare.

Prie posūkio soduosna kioskas stovi, šalia pašiūrės, tai sustojau alaus nusipirkti - pirtis gi. Perku, žiūriu - pašiūrėj publika ant kelmų sėdi, alų geria. A, galvoju, išgersiu ir aš butelį, prakaitas nudžius. Paprašiau pardavėjos atkimšt ir einu pašiūrėn, su bonka rankoj.

Pašiūrėj visokių galėjo būt - sodininkų vasarotojų, soduose gyvenančių darbininkų, galėjo pijokėliai sėdėti ant kelmų.

Įeinu, matau - valstiečiai, vietiniai.

Lenkai.

Tai ir sveikinuosi:

- Sveiki, ponai lenkai!

- Sveikas, - sako.

Kas man užėjo - gurkštelėjau alaus ir sakau:

- Ponai lenkai - turiu jum pasiūlymą.

- Kokį? - klausia.

- Darom - sakau - uniją iš naujo, kaip kadaise.

- Davaj! - sako vienas.

- Ant ruso eisim! - net pašoko nuo kelmo kitas.

- Palauk, neskubėk, - sakau, - gal rusas išsipagirios ir nustos durniuot - nereiks tada niekur eit?

- Tai gal ponas Jagėla būsi? - klausia trečias.

- Kad jau nebėr kam Jagėla būt - galiu pabūt, - sakau, - man nesunku.

Tuomsyk įėjo pašiūrėn vidutinio ūgio vyras, liesas, kumpa nosim, panašus į erelį pakirptais sparnais.

- Šitas - klausiu - gal grapas?

- Atspėjai, - sako.

Ant gretimo kelmo sėdintis, duočiau virš septyniasdešimties, tvirtas vyras tiesia ranką link mano butelio, o ranka jo kaip kaladė.

- Imkit, - atidaviau. - Tvirta ranka tamstos.

Paėmė, ištiesė man dešinę, aš jam savąją - kaip suspaudė, šypsodamas, kaip spaustuvais.

- Darbinykas... - sako kitas, jaunesnis.

- Matau, - sakau, - tokios rankos už jokius pinigus nenupirksi, tik uždirbt gali.