2010-12-24

Rarotai

Adveñtas (lot. adventus reiškia atėjimą) – krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. Tuo metu žmonės laukia kūdikėlio Jėzaus gimimo.

Advento metu katalikai susilaiko nuo triukšmingų linksmybių, tačiau protestantai su džiaugsminga viltimi laukia artėjančių Kalėdų.

Kiti ir nuotykių prasimano.

adventure
early 13c., auenture "that which happens by chance, fortune, luck," from O.Fr. aventure (11c.) "chance, accident, occurrence, event, happening," from L. adventura (res) "(a thing) about to happen," from adventurus, future participle of advenire "to come to, reach, arrive at," from ad- "to" (see ad-) + venire "to come" (see venue).

Apsukresni ir įmonę įsteigt paspėja.

Ir dar suktesnių yra.

Rarotai dgs. bažn. ankstyvosios mišios per adventą.

Rarotos - katalikų ankstyvosios rytmečio mišios Marijos garbei, laikomos per adventą.

Etimologija

lot. rorate - siųsk rasą.

Gruodžio mėnesį.

Tie lotynai...

Rosmarinus vardas atsirado iš lotyniškų žodžių Ros (lot. rasa, lašas) ir Marinum (lot. jūra) samplaikos.

Lotynai ar aiškintojai?

Beje, rarotai angliškai - matins, ir lotynai pripažįsta, o slavai ten pat "a la graikiškai" prabyla:

In the Eastern Churches, Matins is called Orthros in Greek (ὄρθρος, meaning "early dawn" or "daybreak") and Oútrenya in Slavonic (Оўтреня).

С добрым утром!

rotary
1731, from M.L. rotarius "pertaining to wheels," from L. rota "wheel," from PIE base *roto- "to run, to turn, to roll" (cf. Skt. rathah "car, chariot;" Avestan ratho; Lith. ratas "wheel," ritu "I roll;" O.H.G. rad, Ger. Rad, Du. rad, O.Fris. reth, O.S. rath, O.Ir. roth, Welsh rhod "carriage wheel").

Kai kuriose bažnyčiose Advento sekmadieniais, prieš aušrą, vyksta akstyvosios mišios – rarotai. Jos – ypatinga Advento puošmena. Šiomis mišiomis išreiškiamas Jėzaus laukimas... Rarotai – tai Viešpaties laukimo mišios.

Rarotai - advento (laukiant Jėzaus-Saulės gimimo) mišios prieš aušrą (vėl Saulė).


Čia - mūsų kaimo Saulutė:

Ra Tas.

Ratas.

Mūsų Saulelė rieda.

Pradedam naują Ra Ratą.

Reikia eit rarotų.

Gražu kaip bažnyčioj per rarotas.

Išaiškino kaip Brenckiui rarotus.

Ot tau, boba, ir rarotai.

Pas jus dvi lempos dega kaip per rarotùs.

O kodėl Saulė teka?


O todėl, kad tekinis.


Rats ėšrastos api 4 tūkst. pr Kr. Mesuopuotamėjuo.

Komentarų nėra: