2019-07-13

Maskvoj Saliutas Dėl Vilniaus

Pabėgėlių Vokiečių VokietijaLiūdniausia Dovana Lietuvos PrezidentuiPlieninės Magnolijos Palydėtuvės


Prieš 10 metų:
Šiandien:

Žydiškasis Nacizmas


Paaiškinu: tik žydams jų tautinė
priklausomybė tapati religinei priklausomybei.

Palyginimui: mūsų (tikrai mūsų?) Seimas pripažįsta tradicinėmis Lietuvoje 9 - ias  abraomiškąsias/žydiškąsias religijas, tuo pačiu metu nepripažindamas tradiciniu Lietuvoje prigimtinio lietuvių tikėjimo. Nors visi sutinka su teiginiu, kad istoriškai ne lietuviai, bet žydai yra atėjūnai Lietuvoj:))

Taigi, keliaukim žydų žemėn - Palestinoje
atsiradusian
Izraelin:


Sakykit, kuo gi skiriasi šitokia padėtis dabartiniame Izraelyje nuo Hitlerio
laikų "rasinio grynumo" politikos NacionalSocialistinėje (Nacių) Vokietijoje.

Lyg ir nesiskiria.

Gal dar "mažai"?

Jei taip, pasiklausykim Izraelio
Švietimo Ministro:

Jei jau Izraelio Švietimo (!!!) Ministras šitokiom sukrečiančiom (vedybų!) aplinkybėm paminėjo Holokaustą, pridursiu, kad Holokausto Industrija

buvo išvystyta po 1971 metų

"Niksono Šoko":

Priminsiu, kad po "Niksono Šoko" tapo akivaizdu, kad "Pinigų Tautos" galiai atsirado didžiulis pavojus: paaiškėjo, kad pinigai NIEKUO NEDENGTI. Nesunku suprasti, kad šitokion padėtin juos, pinigus, atvedė jų PALŪKANINĖ PRIGIMTIS.

Niekas nė nebando  neigti, kad ir 1970-taisiais FED
valdė žydai, neneigia to ir jie patys.

Štai dar viena tų "turiningųjų" 1970-jų Žydiškoji Iniciatyva:

Šitaip elgdamiesi žydai sako mums: jūs mus žudėt (Holokaustas), bet mes galingi (Chanukos žvakidės Kalėdiniu laikotarpiu statomos prie pasaulio Vyriausybių (ir prie Lietuvos Vyriausybės) rūmų, o užpernai ji šeštąją Chanukos dieną sugebėta uždegt ir Lietuvos Prezidentūroj, pradanginus iš jos Prezidentę:)))
Tada, atseit, mes, Pasaulio Žmonės, nepastebim, kad Pakartotojo Įstatymo Receptu
grįsta FINANSŲ SISTEMA YRA ŠNIPŠTAS.
Šit koks nutiko šiandien Šabas;)


"Ltexit" & "Brexit"

GedimMinim
2019-07-12

Lietuvos Visuomenė?
Žirinovskis?Vasarnamis Perĺojos Respublìkoj ir namas Pavilnio draustinyje, kur draudžiama namus statyt, ir visa tai 10 metų atitarnavus Švedbanky - НЕЗАЖИРНО?

Na, vyresnieji gerai mena "Ltexit" iš anos Sąjungos laikus ir šį veikėją:
Vive La France 20192019 07 12 14:00Gaila, Lietuvos Respublikos Seimas neleidžia šios Spaudos konferencijos komentarų, o be jo tarnybų niekas kitas jos, regis, neįrašė.

Suprantama - Liepos 12-ji!


Liepos 12


Prezidentas Valdas Adamkus inauguruotas 2004 metų Liepos 12-ją.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė inauguruota 2009 metų Liepos 12-ją ir 2014 metų Liepos 12-ją.
Prezidentas Gitanas Nausėda inauguruotas 2019 metų Liepos 12-ją.
Nagi:

Vardadieniai: Brunonas...
Dėkui dėkui Buožinyčiai 
užu šitokią 
Invokaciją:)))жегна

старобълг. *жегнѫ, *жегнѫти от жегѫжешти κατακαίειν „паля“ (Зогр., Мар., Асем.). Праслав. *žegǫ, *žegti < *gegǫ, *gegti, с асимилация на съгласните от глагол *degǫ, *degti (запазен в чеш. dahněti „тлея“, словен. диал. degnem, degniti „излъчвам“), сроден с лит. degu, degti „паля“, латв. degu, degt „горя“, староинд. dahati, авест. dažaiti „гори (прх.)“ (индоиран. *dhh-), староинд. kṣāyati, пали jhāyati „гори (нпрх.)“, осет. æхсайын/æхсайун „копнея, стремя се“ (индоиран. *dhgwh-eh1), алб. djek „изгарям“, аор. dogja, старогр. τέφρα „пепел“, лат. febris „треска“ (*dhegwh-ro-), лат. foveō „затоплям“, favilla „жарава, тлеещи въглени“, пракелт. *degwi- (староирл. daig „огън“, уелс. goddeith „голям огън“< *wo-degw-tā), лит. dagas „жар, зной, жътва“, гот. dags „ден“, тохар. А, Б tsäk- „горя“, ИЕ корен *dhegwh-.

Ugnim dar tada žegnojom...


Įvykiai

  • 1920 – Maskvoje pasirašyta Lietuvos-Rusijos taikos sutartis. Rusija de jure pripažino Lietuvos nepriklausomybę;
  • 1921 – Rygoje prasidėjo Latvijos, Lietuvos ir Estijos užsienio reikalų ministrų konferencija Pabaltijo šalių vienybės klausimais;
  • 2001 – Vilniuje Seimas, remdamasis Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, suteikė valstybės pripažinimą Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai.

- nesuteikė, po šiai dienai nesuteikė...

Laukia gal, kol peržegnosim...