2008-12-26

Ūūū!!! Top!!! И я!!!

Sutinkame kad dvigalvis žvėris mums nereikalingas.

Bet daugelis nežinome kaip be jo apsieiti.

Gal todėl, kad nuo mažens esame įpratinti prie skaičių, kuriuos vadiname realiaisiais, klaidingai juos tapatindami su realybe, kurią vadiname Pasauliu.

Klaidingai manome, kad, jeigu toje realiųjų skaičių aibėje galimas griežtosios visuotinės tvarkos sąryšis, tai jis būtinas ir mūsų Pasaulyje.

Kodėl taip klystame?
educate
1447, from L. educatus, pp. of educare "bring up, rear, educate," which is related to educere "bring out," from ex- "out" + ducere "to lead" (see duke). Meaning "provide schooling" is first attested 1588 in Shakespeare. Educationese "the jargon of school administrators" is from 1966; educrat first attested 1968, usually pejorative, second element from bureaucrat (q.v.). Educable is from 1845. Educated guess first attested 1954.
Būtų gerai kad šitai perskaitytų tie iš mūsiškių, kurie susiruošė mokymąsi ir mokymą pakeisti edukacija ir edukavimu.

Matot?

Related to educere "bring out".

From ex- "out" + ducere "to lead" (see duke).

Edukuotojai kažką išima, exduke-ina (skamba beveik kaip "išduchina").

Duke bijo konkurentų ir pasirūpino tinkama

edukacija=exduke-cija?

Mokytojai mokina mokinius kad anie mokėtų.

O kuo užsiima civilizuotieji edukuotojai?
teach
O.E. tæcan (past tense and pp. tæhte) "to show, point out," also "to give instruction," from P.Gmc. *taikijanan (cf. O.H.G. zihan, Ger. zeihen "to accuse," Goth. ga-teihan "to announce"), from PIE *deik- "to show, point out" (see diction).
pupil (1)
"student," 1382, originally "orphan child, ward," from O.Fr. pupille (14c.), from L. pupillus (fem. pupilla) "orphan, ward, minor," dim. of pupus "boy" (fem. pupa "girl"), probably related to puer "child," probably from PIE *pup-, from base *pu- "to swell, inflate." Meaning "disciple, student" first recorded 1563.
Mokytojai mokina mokinius kad jie mokėtų.

O edukuotojai, matot, rodo kažką, instruktuoja pupules ir pupulius, diktuoja jiems.

Toks ir būtų tas paaiškinimas, kodėl mes klystame suprasdami pasaulį.

Leidžiamės klaidinami nuo mažens.

Valdantieji klaidina mus.

Tie, kurie iš tikrųjų mus valdė iki šiol.

Kalbu apie pinigų valdytojus.

Manau, kad reikia atsispirti nuo šių pamatinių sampratų:

1. Pasaulis yra judesys.
2. Vertybė yra to judesio harmoniškumas, darna.
3. Sąmonė yra viršesnė už materiją, išorė neatsiejama nuo vidaus.

Tai, ką sakau, patvirtina ne tik rašinio apie skaičius pabaigoje esanti nuoroda.

Tai patvirtina šių dienų mokslas.

Tai patvirtina mūsų senolių ir protėvių išmintis ir patirtis.

Kaip ir anksčiau, tebemanau, kad reikia pasaulyje fiksuoti pinigų kiekį.

Tokiu būdu pinigai netektų savo tėvo - palūkininkavimo.

Antra pinigų kiekio fiksavimo priežastis - gyvename Žemėje, kuri nesiplečia. Kodėl turėtumėm didinti tarpusavio atsiskaitymų priemonės kiekius?

Atsikračius pinigų tėvo, beliktų pasirūpinti kad nebūtų ir jų motinos - apgaulės.

Tebemanau, kad tai pasieksime viešai perskirstydami lėšas.

Tiems, kam viešumas atrodo nepriimtinas, nes jie galvoja kad, neviešai realizuodami savo idėją, labiau pasipelnytų, priminsiu kad dėl neviešo svarstymo daugybė vertingų idėjų buvo numarinta, atmesta, pavogta.

Be to, fiksavus pinigų kiekį, pelno sąvoka ir tai, kas vadinama buhalterine apskaita, keisis iš esmės. Dėl tos paprastos priežasties, kad, žmonių skaičiui augant, pinigų kiekis bus pastovus, taigi, vidutinės pajamos kasmet mažės. Ir tai nereikš nuosmukio todėl, kad kainos irgi kris.

Tiems, kurie galvoja, kad šitaip sustabdysime gamybą - sakykit, ar tikrai reikia šitokio kiekio gaminių? Ar tikrai reikia kad automobilių kasmet būtų pagaminama vis daugiau, vis didesnių, vis galingesnių?

O gal verčiau optimizuokime paties automobilio sąvoką?

Be perstojo auganti gamyba perdirba mūsų Pasaulį į šiukšlyną.

Tie kas nematėt filmo WALL-E, pažiūrėkit.

Tie, kas galvojate, kad, kuriai nors gamybai mažėjant, netekusieji darbo liks be pragyvenimo šaltinių, pagalvokite ar mūsų pragyvenimui tikrai reikia įvairiausių dalykų, kuriems mes švaistome savo pastangas ir laiką? Ar mes, visuomenė, negalime tas savo pastangas ir laiką paskirti tų netekusiųjų užsiėmimo persiorientavimui?

Jau nekalbu apie karo išlaidas, kurios - dabar tai bet kam akivaizdu - tereikalingos valdantiesiems.

Tiems, kurie iš tikrųjų valdo.

Mes turime didžiulį privalumą, kurio neturėjo daugybė ankstesniųjų kartų - Pasaulinį Tinklą.

Jo dėka galime bendrauti, galime keistis nuomonėmis.

Galime ir valdyti Pasaulį.

Valdyti save.

Supraskime, kad Pasaulis - tai mes.

Valdymo mechanizmas turi būti save koreguojantis.

Naujieji pinigai tebus to priemonė.

Jie bus ne tikslas.

Priemonė.

Jų cikliško perpaskirstymo principai garantuos Pasaulio pusiausvyrą ir harmoniją.

Žinoma, dabar siūlau tik pagrindinius principus.

1. Kiekvienas žmogus kiekvieno ciklo pabaigoje pareiškia savo nuomonę apie

- bendradarbius,
- bendruomenes,
- miestus,
- valstybes.

2. Kiekvienas žmogus pareiškia savo nuomonę apie kiekvieną jam rūpintį asmenį ar įmonę - jo gerą ar netinkamą elgesį, geras ar blogas iniciatyvas, gaminius, šitaip formuodamas to asmens ar įmonės įvertinimą, nuo kurio priklausys pastarojo kitam ciklui gaunamų fiksuotųjų Pasaulio lėšų dalis.

3. Kiekvienas žmogus kiekvieno ciklo pabaigoje pareiškia savo nuomonę apie darbovietės, bendruomenės, miesto, valstybės, pasaulio prioritetus.

Kiekviename lygmenyje:

- darbovietės,
- bendruomenės,
- regiono,
- valstybės,
- tarpvalstybiniame,

gautų įvertinimų ir sprendimų suma suformuoja "svorio koeficientą", kuris lemia gaunamų kitam ciklui bendrųjų to lygmens lėšų dalį.

Jei aplinkiniai mus įvertino gerai, gausime daugiau.

Jei ne, teks pasidomėti vertinimais (kurie bus vieši).

Ir pasikeisti.

Arba įrodyti savo tiesą.

Jei nuspręsime tiesti kelius, tai ir tiesime.

Jei mums pasidarys gėda dėl pensininkų padėties, pasirūpinsime jais.

Jei nuspręsime kad reikia mažiau gaminti, o daugiau lavintis ar tvarkytis, taip ir darysime.

Jei nuspręsime kad mūsų jaunimui derėtų labiau lavintis negu lig šiol, skirsime daugiau lėšų mokykloms.

Neįsivaizduoju, kaip galėtumėme viešai nuspręsti kariauti.

Tarpusavio atsiskaitymai bus be tarpininkų ir tik e-pinigais, šiais laikais tai visiškai realu.

Viešumas ir kitokių pinigų nebuvimas išspręs niekaip neišsprendžiamą visuotinio pajamų deklaravimo problemą.

Ciklo metu vykstantys pokyčiai inicijuos mūsų vertinimų pokyčius ciklo pabaigoje.

Nė kiek nebijau tarpvalstybinių vertinimų. Esu įsitikinęs, kad tarpvalstybiniai ir tarptautiniai konfliktai tėra principo "skaldyk ir valdyk" išdava ir yra inicijuojami tikrųjų valdančiųjų.

Pasaulio tautos yra kilusios iš vienos Tautos ir to dar nepamiršo.

Nė kiek nemanau, kad "paprastais" vadinami žmonės nėra pakankamai protingi kad galėtų nuspręsti.

Būtent iš jų, iš paprastų žmonių, esu girdėjęs tikrai išmintingų žodžius ir būtent iš jų esu patyręs tikrąjį atsakingumą, rūpestingumą ir padorumą.

2008-12-25

Skaičiai

Senajame Testamente, arba Penkiaknygėje, arba Toroje, yra Skaičių knyga.

Skaičių knygoje daug kalbama apie kiekius.

Skaičius naudojam kas dieną.

Visi žinom sąvoką realieji skaičiai.

Jais ir matuojame kiekius.

Studentai, paklausti, kas gi tie realieji skaičiai, beveik niekada nemoka paaiškinti.

"Suaugėlių" šito geriau išvis neklausti...

Dažniausiai galvojama šitaip: gyvename realiame pasaulyje, todėl mums tereikalingi realieji skaičiai. Juos ir žinome. Juos ir mokomės. Sudedame juos tiesėje. Kurią vadiname realiųjų skaičių tiese.

Pradžioj apie šitą žodį.

Realus.

Ne mūsų žodis. Svetimas.

realty
1670, "real estate," from earlier meaning (1544) "real possession."


real (n.)
"small Spanish silver coin," 1588, from Sp. real, noun use of real (adj.) "regal," from L. regalis "regal." Esp. in ref. to the real de plata, which circulated in the U.S. till c.1850 and in Mexico till 1897.


realize
1611, "bring into existence," from Fr. réaliser "make real," from M.Fr. real "actual," from O.Fr. (see real (adj.)). Sense of "understand clearly" is first recorded 1775.


real (adj.)
1448, "relating to things" (esp. property), from O.Fr. reel, from L.L. realis "actual," from L. res "matter, thing," of unknown origin. Meaning "genuine" is recorded from 1559; that of "actually existing" is attested from 1597; sense of "unaffected, no-nonsense" is from 1847. Real estate is first recorded 1666 and retains the oldest Eng. sense of the word; Realistic "true to reality" (in art, etc.) is from 1856; meaning "having a practical view of life" is attested from 1862. Noun phrase real time is from 1953; get real, usually an interjection, was U.S. college slang in 1960s, reached wide popularity c.1987.


"Generally, by the time you are Real, most of your hair has been loved off, and your eyes drop out and you get loose in the joints and very shabby. But these things don't matter at all, because once you are Real you can't be ugly, except to people who don't understand." [Margery Williams, "The Velveteen Rabbit"]

realtor
1916, "real estate agent," Amer.Eng., coined by C. Chadbourn of Minneapolis, Minn.; patented as Realtor in 1948 by National Association of Real Estate Boards.


realism
1817, from real (adj.), after Fr. réalisme or Ger. Realismus, from L.L. realis "real." Opposed to idealism in philosophy, art, etc. In ref. to scholastic doctrine of Thomas Aquinas (opposed to nominalism) it is recorded from 1826. Meaning "close resemblance to the scene" (in art, literature, etc., often with ref. to unpleasant details) is attested from 1856.


reality
1550, originally a legal term in the sense of "fixed property," from M.L. realitatem (nom. realitas), from L.L. realis; meaning "real existence" is from 1647.


Sudėjau aiškinimus ta tvarka, kuria Online Etymology Dictionary savo radinius, paprašytas paaiškinti žodį "real", pateikė.

Matot?

Realybė - tai nekilnojama nuosavybė, tai realtorius, tai kažkas, turintis regalijų, tai nustatyta nuosavybė, o "realizuoti" reiškia tiesiog "padaryti".

O mes savo nuo mokyklos mums įprastus skaičius, kuriuos kažkodėl vadiname realiaisiais, sutupdome nematerialioje skaičių tiesėje.

Realieji skaičiai gerai telpa nematerialioje tiesėje.

Tai galite perskaityti bet kuriame matematikos vadovėlyje.

Juos ten sutalpiname pasitelkę atstumo sąvoką.

Sutikit, ne tik atstumas mūsų pasaulyje svarbu. Tą patį atstumą uolienoje, vandenyje ar ore visiškai skirtingai vertiname.

Manome, kad materija sudaryta iš molekulių, tos iš atomų, tie iš branduolio ir aplink jį besisukančių elektronų, tie vėl sudaryti iš...

Minėtų trijų būvių esminis skirtumas - juos kuriančio judesio stabilumas, ciklų pasikartojimo dažnis.

Pasaulis yra judesys.

Judėjimas.

Materija yra judesys.

Jo vienu parametru, lakstančiu po skaičių tiesę, neaprašysi. Reikia daugiau parametrų, tinkamai suderintų tarpusavyje.

Judesiui įvertinti tinka žodis harmonija.

Harmoniškumas.

Matote, žodis "realybė" - pritemptas.

Jei norite, pasaulis nėra realus. Arba tie skaičiai nėra realūs.

Kaip jums labiau patinka.

Gali būti, kad tie skaičiai kai kam labai pasitarnavo dėl tos priežasties, kad toje skaičių tiesėje egzistuoja griežtosios visuotinės tvarkos sąryšis, užrašomas visiems pažįstamu simboliu

> (daugiau).

Pasaulyje šitokios tvarkos nėra.

Jame yra harmonija.

Arba jos nėra.

Jei jinai sutrinka, pasaulis ima griūti.

Vienas iš pastebėjimų, rodančių kad arba pasaulis nėra realus, arba tie skaičiai neturėtų vadintis realiaisiais, yra toks:

Sutarta, kad skaičiaus 0 faktorialas lygus 1 (0! = 1)

Natūraliojo skaičiaus n faktorialas apibrėžiamas šitaip:

n! = 1 · 2 · 3 · ... · n

Matot, kad 0! aplamai neturėtų būti. Kodėl tada "sutarta kad 0! = 1"?

Todėl, kad tada "formulės gerai išeina".

O kodėl jos, taip keistai sutarus, gerai išeina?

Paaiškinti galima taip:

Gamma(n+1) = n!,

Gamma(1)=1,

taigi, ir 0! = 1.

Tie, kas studijavo kompleksinę analizę, žino, kad kompleksinės funkcijos analiziškumas yra labai stipri savybė, iš kurios išplaukia harmoniškumas. Gamma(z) yra analizinė kompleksinė funkcija, taigi ir harmoninė funkcija visur, išskyrus z=0,-1,-2,....

Formulėms susitarimas 0! = 1 todėl "patinka", kad pasaulis yra labiau kompleksinis, negu realus.

Pasauliui būtinas harmoniškumas.

Harmoniškumas - tinkamas parametrų suderinimas.

Tas, kas domėjosi, žino, kad William Rowan Hamiltonui, patobulinusiam klasikinę mechaniką, prireikė kvaternijonų - skaičių, kartais vadinamų hiperkompleksiniais, nes jie savyje turi kompleksinius skaičius.

Tie skaičiai padeda užrašyti tai, ką žmonės randa materijos prigimtyje - judesį.

Kompleksiniai skaičiai turi savyje realiuosius skaičius. Studijavusieji kompleksinius skaičius žino kad realiąsias formules lengvai gauname iš kompleksinių skaičių.

Mūsų pasaulis, kurį visi vadiname realiu, yra kompleksinis, o dar labiau hiperkompleksinis.

Ir tai - ne pabaiga.

Tada, kai supratau, kad pasaulis yra judesys, ieškojau, kas lietuviškai rašo žodžius "judesys", "pasaulis".

Nedaug teradau.

Bet radau.

Nuopolis

Lietuvos Banko Realybės Šou, 2008 12 24 12:25
1. LR pinigus, litus, apyvarton leidžia (skolina už palūkanas) LB.

2. LR nekontroliuoja LB.

3. LR Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti LB audito.

4. Pagal įstatymą, pagrindinis LB tikslas – siekti kainų stabilumo.

5. Nepaisant to, dėl didelės infliacijos prieš piliečius teisinasi ne LB valdyba, O LR Vyriausybė.

6. Pagal įstatymą, LB vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą.

7. Nors ir turi vykdyti tą priežiūrą, už nepriežiūrą LB niekaip neatsako.

8. LB nepriežiūros pasekmėm rūpinasi LR: indėlius draudžia Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas".

9. LB, už palūkanas skolindamas jokiais fiziniais rezervais nedengtus litus, kasmet gauna pelną, o LR kasmet lenda skolon.

10. VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

11. Litais tarpusavyje atsiskaityti privalome LR įstatymų dėka.

12. LB valdytojas praėjusią savaitę pareiškė nežinantis kodėl trūksta litų.

Tai - mūsų Lietuvos nuopolis.

Nutiko jis todėl, kad mes leidome savo išrinktiesiems įteisinti šį ydų ratą.

Leidome savo šalies vardą įmūryti bankų finansinės piramidės apačioje.

Vienintelis rišlus tokios "finansinės-monetarinės sistemos" pateisinimas, kurį teko girdėti, toks: esą, mūsų valdžia ims ir pridirbs pinigų nežinia kiek, todėl tą darbą reikia patikėti jį išmanantiems.

Šitoks paaiškinimas yra viešas pripažinimas kad esam savęs nevaldantys silpnavaliai.

Šitoks paaiškinimas tiek tevertas, kiek ir infliacijos būtinumo grindimas tuo, kad ji esą, skatina ūkio augimą.

Abu paaiškinimai įpiršti pinigų valdytojų.

Vienintelė infliacijos priežastis - pinigų kiekio nepaliaujamas didėjimas, nes jie, tik padirbti, skolinami už palūkanas, kurioms mokėti padirbami ir paskolinami nauji pinigai, ir t.t. ir t.t.

Kur šito reikalo "specialistai" atvedė pasaulį, šiandien matome visi.

Kad mūsų išrinktieji įteisino šitokią tvarką, nenusiminkime.

Gal jie nesuprato ką daro, gal pasidavė ar parsidavė.

Ne jie vieninteliai, tie mūsų išrinktieji, šitaip pasielgė.

Tenka pripažinti savo ir kitų pasaulio žmonių nuopolį.

Nesam silpnavaliai.

Privalom atsikelti.

Dvigalvis

Šis žvėris ne nuo gimimo dvigalvis.

Bent jau toks neatrodė.

Pradžioj tai, iš ko kildinam pinigus, turėjo vertę.

Gal perdėtą. Sureikšmintą. Bet vis dėlto turėjo.

Juk to paties aukso ar sidabro, kurį mūsų protėviai prūsai laikė už nieką, vertė nėra niekinė. Tinka tie metalai papuošalams. Karūnoms. Dantų. Kontaktams. Elektronikos.

Tas žvėris galutinai tapo dvigalviu tada, kai toji antroji, perdėtoji vertė, visiškai nutolo nuo pirmosios, tikrosios vertės. Tada, kai tos, tikrosios, paprasčiausiai neliko. Kai ji tapo lygi nuliui.

Fiat Money

Currency that a government has declared to be legal tender, despite the fact that it has no intrinsic value and is not backed by reserves. Historically, most currencies were based on physical commodities such as gold or silver, but fiat money is based solely on faith.

Most of the world's paper money is fiat money.

Matot, nors šie fiat money yra nedengti jokiais rezervais, o tik įteisinti valdžios patvarkymu, nors doleris lygiai toks pats pinigas, jį valdo bankas, vadinamas Federaliniu Rezervų Banku.

Apgaulė.

Toks šio žvėries mamos vardas.

Nenuostabu, kad jos šitoks vaikas:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske).

Kas jo tėvas?

Palūkininkavimas.

Toks to žvėries tėvo vardas.

Gerai sutarė žvėries mama su tėvu.

Mama slėpė tėvo buvimą.

Slepia ligi šiolei.

Nesakoma, kad:

- šiuolaikiniai pinigai padirbami iš nieko;
- po to jie skolinami už palūkanas;
- valstybių vardais vadinamų centrinių bankų, šitokiu būdu gaminančių valstybių vardais vadinamas valiutas, tos valstybės nevaldo ir jų veiklos nekontroliuoja;
- tie nepriklausomomis vadinamų valstybių centriniai bankai išsirikiavę piramide;
- pinigai yra skola, niekada neišmokama visuomenės skola bankams.

Štai abidvi šio žvėries galvos:

pirmoji - vertybė, antroji - skola.

Apie tas dvi galvas irgi nesakoma.

Vietoj to sakoma kad

Pinigai yra vienas pagrindinių ekonomikos mokslo tyrimų objektų.

O šie tyrėjai randa įvairiausių to dvigalvio žvėries elgesio tariamų ar tikrų dėsnių, bet jo mamos su tėvu niekaip neranda.

Matyt, netoli ieško.

Apatė graikų mitologijoje - apgaulės personifikacija. Ji gimė iš vienos Niktės. Taip pat ji minima, kaip piktoji dvasia esanti Pandoros skrynioje. Iš vienos Niktės gimė jos broliai ir seserys: Momas („kaltė“), Ponas („sunkus darbas“), Moras („pražūtis“ ar „likimas“), Tanatas („mirtis“), Hipnas („miegas“), hesperidės, kerės, moiros, Nemezidė, Filotija („draugystė“, „prisirišimas“), Geras („senatvė“) ir Eridė („nesantaika“); iš Niktės sąjungos su Erebu gimė Hemera („diena“) ir Eteris („atmosfera“), jos sesuo ir brolis.

Usury (pronounced /ˈjuːʒəri/, comes from the Medieval Latin usuria, "interest" or "excessive interest", from the Latin usura "interest") originally meant the charging of interest on loans. This would have included charging a fee for the use of money, such as at a bureau de change. After countries legislated to limit the rate of interest on loans, usury came to mean the interest above the lawful rate. In common usage today, the word means the charging of unreasonable or relatively high rates of interest. As such, the term is largely derived from Abrahamic religious principles; Riba is the corresponding Islamic term. The Hebrew Bible regulates interest taking, but interpretations vary widely. One understanding is that Israelites were forbidden to charge interest on loans made to other Israelites, but allowed to charge interest on transactions with non-Israelites. However, the Hebrew Bible itself gives numerous examples where this provision is evaded.


Pinigų skolinimas už palūkanas uždraustas kai kuriose valstybėse ir religijose (Pvz.: Islamo ir krikščionybės religijose iki viduramžių), nes pinigai nedaro pinigų. Buvo manoma, kad žėmės ūkyje ir manufaktūruose produkcija auga darbo dėka, o pinigai auga apgaulės būdu, neįdedant darbo.) Kartais palūkininkai labai sukeldavo palūkanas, todėl buvo bandoma juos riboti. Tarpukario Lenkijoje palūkanos, didesnės negu 10 nuošimčių, buvo laikomos lupikiškomis ir draudžiamos.
Dabar kai kuriose valstybėse, tarp jų Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje, aukštos palūkanos gali būti priskirtos prie vienos iš pusių vertimo priimti nelygias sąlygas būdų ir yra draudžiamos. Įstatymuose nėra nurodytas konkretus palūkanų dydis, nuo kurio būtu sprendžiama, kad jis jau lupikiškas.


Matot, kokie keisti tekstai: ne daugiau kaip 10 nuošimčių tarpukario Lenkijoje, kurį viršija mūsų šiandienos VILIBOR, buvo draudžiami, o dabar mūsų Lietuvoje, matyt, neprieštarauja sprendimui drausti aukštas palūkanas nenurodant konkretaus palūkanų dydžio.

Kadaise tas palūkanų buvimas gal kai kam ir atrodė pateisinamas. Kai buvo skolinama kažkas vertingo.

Betgi šiandien skolinamas tas dvigalvis žvėris:

įstatymu įteisintas nieko vertas niekas, kurį mes, visuomenė, privalome skolintis, už palūkanas, kurioms mokėti to dvigalvio žvėries valdytojai padaugins to nieko ir vėl mums paskolins, ir t.t., ir taip be galo?

Betgi šitaip mes, save vadinantys demokratinių šalių visuomene, demokratiškai (??) ir savanoriškai (??) tampame pinigų valdytojų amžinais vergais!

Ar tikrai demokratiškai?

Ar tikrai savanoriškai?

Prisiminkim senąjį graikišką žvėries motinos vardą: Apatė.

Ir nepamirškim jo.

Nebūkim apatiški!

Nes tai iš tikrųjų žvėris.

Dvigalvis.

Jo valdytojai vilioja pirmąja galva.

Sako - imk, tai vertybė.

Paskui darbo imasi antroji galva.

Sako - gal pamiršai? Tai skola!

Šis iš priešybių sulipdytas sutvėrimas darko pasaulį. Iškreipia sąvokas. Pratina prie apgaulės. Pratina prie abuojumo.

Štai kur mus atvedė vergystė šiam dvigalviui:

- 2/3 (kitais šaltiniais, 3/4) JAV ekonomikos sudaro vartojimas;
- siekiant šitokius dalykus nuslėpti, pasaulio visuomenei vietoj BNP maždaug nuo 1991 metų įpirštas BVP, į kurį įskaičiuojamas įsiskolinimų didėjimas;
- valiutų kursų keitimu skolos koreguojamas, piramidės viršūnės keitimu įsiskolinimų padėtis kardinaliai keičiama;
- visam pasauliui tarpusavio atsiskaitymams reikalinga JAV valiuta, šiandienos pasaulio rezervinė valiuta, FED skolinama už 0-0,25 proc. palūkanų, o tik mums reikalingi litai skolinami lupikiškomis palūkanomis;
- Europos šalių vidutinė valstybės skola lygi 2/3 BVP;
- didžiausią valstybės skolą turi civilizacijos flagmanas - JAV;
- Šveicarija, kurios skola tesudaro 1/2 BVP, turi valstybės skolą tik Šveicarijos frankais.

Valstybės skolingos bankams. Jos skolingos dvigalvio valdytojams.

Blogiausia yra tai, kad dvigalvio valdytojai savo valdžios labui ryžtasi aukoti pasaulio stabilumą.

Rizikuoja sugriauti pasaulį.

Atsidūrėme dvigalvio vergijoje.

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???.

Nepamirškime, kas dvigalvio gimdytojai.

Vaduokimės.