2015-04-04

Nešventoji ugnis

Senosios istorijos amžinos ugnys:

Senovės Romoje forume, Vestos šventykloje, degė šventoji deivės Vestos ugnis, kurią kurstė vestalės.

Amžinoji ugnis degė ir senovės Graikijoje Delfų Apolono šventyklos vidinėje dalyje.

Savotišku amžinos ugnies variantas yra Olimpinė ugnis, kuri dega visos olimpiados metu.

Iki krikščionybės atsiradimo Lietuvoje Vaidilutės ąžuolų giraitėse kurstė šventąją ugnį dievams.
Kam?

Ažuolų giraitėse ugnis šventa buvo, jos šventint nereikėjo.

Kaip ir vandens.

Kuriuo Jėzų Kristų krikštijo, upėj.

Katalikų bažnyčia nuo VIII a. vidurio įvedė ugnies šventinimo apeigas.

Naujoji vaidilutė – katalikiškas mėnesinis žurnalas, ėjęs 1921–1940 m. Kaune.

Minios tikinčiųjų (kuo?) tradiciškai į Velyknakčio mišias rinkosi sostinės Arkikatedroje, kur apeigos prasidėjo iškilminga procesija ir ugnies šventinimu...
Kokie pokyčiai: vietoj nekaltų mergelių - vyrai, kuriems ženytis nevalia, irgi baltai pasirėdę...

Vaidilutės tai nelikdavo senmergėm - kai ištekėdavo, jų vieton kitos ateidavo, jaunesnės.

Ar buožinyčioj matėt degant šventąją ugnį?

Ar ne vandeniu sykiais skolintu vardu pasivadinusieji Naujieji Šventikai ugnį šventina? 

Nešventoji ugnis?

Memphis Tennessee

Ne tik šitiek
Egipto Amerikoj.

Egyptian capitals:

Thebes, Illinois.
Cairo, Illinois.

Memphis
Tennessee.

Ech ...

Yes, Sir!

Ar nieko neprimena?

1920-е

Приходит узбек домой, а жена его спрашивает: Как дела, Умар?
Он говорит: Плохой день у меня сегодня, Зульфия. В партию меня не приняли.
- Как не приняли?
- Спросили, состоял ли я в банде Кур-баши, я сказал что да, и не приняли.
- А зачем правду сказал, мог бы и скрыть!
- Как мог скрыть? Сам Кур-баши спрашивал.


Ай, дурак-дурак Умар. Так атвэчать надо было:
"Я состоял в красноармейском отряде под командованием доблестного коммуниста Кур-Баши, в коим занимался экспроприацией капиталистической собственности в пользу голодающих Поволжья."


30ые, коллективизация в средней азии.
Из кишлака сделали колхоз, бая - председателем, муллу - политруком. Самого грамотного узбека отправили на курсы бухгалтеров.
Он вернулся, завел книгу со статьями "ушоль" и "пришоль".
Прошел год, пора сводить баланс.
Узбек подумал-подумал и написал "ушоль и больше не пришоль".

Ir vėl... 

Didysis Penktadienis Vilniuje

Pakelkite akis į naujoviškai apšviestus Tris Kryžius. 
Argi nebemokame elektros lemputės įsukti, laidų išvedžioti, naujų stulpų gatvės žibintams pastatyti, na, gal dar vieno kito kompiuterio įjungti, kad dairomės pagalbos po viso pasaulio pakampes?
Nemokame. Taip nusprendė dabar jau nueinanti valdžia ir pakvietė įmonę „Gemmo“ iš Italijos, kad ji apšviestų Vilnių.
Nesvarbu, kad projektas nenaudingas finansiškai, apskritai savivaldybei nepakeliamas, o kiti miestai sugeba gatvių apšvietimo rekonstrukcijos projektus įgyvendinti kviesdami Lietuvos įmones ir naudodami europinės paramos pinigus.
Vilnius elgėsi tikrai kaip prastas vyras – kam sukti galvą, jei galima paskolos iš banko prašyti ir tuos žibintus gatvėse atnaujinti?
Nesvarbu, kad italams dar nepradėjus darbų tektų jiems kas mėnesį atseikėti nemenką sumą pinigų. O per metus ji siektų 5,2 mln. eurų.
Ogi priešpaskutiniame Vilniaus tarybos posėdyje dalis opozicijai atstovaujančių tarybos narių (tai jiems stipriosios lyties atstovai turėtų dėkoti) išėjo iš salės ir neleido priimti sprendimo dėl gatvių apšvietimo tinklų renovacijos.
Pakilo konservatoriai bei „tvarkiečiai“ ir būriu patraukė salės durų link, o „darbiečiai“ sutartinai ištraukė balsavimo korteles. Ir prasidėjo taryboje maištas, kuris turbūt nušluos gatvių apšvietimo projektą, darantį gėdą visiems Vilniaus vyrams.
Argi nebemokame elektros lemputės įsukti, laidų išvedžioti, naujų stulpų gatvės žibintams pastatyti, na, gal dar vieno kito kompiuterio įjungti, kad dairomės pagalbos po viso pasaulio pakampes?
Nemokame. Taip nusprendė dabar jau nueinanti valdžia ir pakvietė įmonę „Gemmo“ iš Italijos, kad ji apšviestų Vilnių.
Ar čia savivalda?
O dangus aukštai.
Negi tokio laiškelio

你需要貸款還清你的債務或賬單?如果是這樣的
請通過電子郵件與我們聯繫

laukt?

Good Friday in Paris

Didysis Penktadienis.
Gerasis Penktadienis.

:(

La drogue, d'une valeur marchande estimée à près de quatre millions d'euros, a été découverte par des employés d'un supermarché de Seine-Saint-Denis.

Les employés d'un supermarché Auchan d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, ont fait une découverte stupéfiante vendredi matin. En voulant réapprovisionner les étals de fruits, ils ont découvert pas moins de 80 kilos de cocaïne dans des cartons de bananes. Valeur marchande: près de quatre millions d'euros.

...quatre millions d'euros.

Good friday...

.. en Seine-Saint-Denis...

Paris...

Hilton!

400 kilos of cocaine found on Paris Hilton’s family ranch.

Paris Hilton was arrested?

Three Nicaraguans were arrested.Nekapitalus kapitalas

Kapitalas – ekonomine prievarta paremto išnaudojimo santykio išraiška.

Eko?


Ūkio?

kapitãlinis-ė adj. (1) DŽ
1. → kapitalas 2: Kapitãliniai įdėjimai TrpŽ.
2. svarbiausias, pagrindinis; tvirtas, svarbus: Kapitalinė statyba sp. Kapitãlinis veikalas DŽ. Šiais metais padidėjo kapitalinių darbų apimtis respublikojesp. Kapitalinė siena rš.
3. reikalaujantis daug darbo arba lėšų: Reikės padaryti kapitalinį remontą rš.

→ kapitalas 2

kapitãlas sm. (2) Š; M
1. TrpŽ vertė, duodanti jos savininkui pridedamąją vertę: Kapitalą sudaro žaliava, darbo įrankiai ir įvairių rūšių pragyvenimo priemonės, kurios panaudojamos naujoms žaliavoms, naujiems darbo įrankiams ir naujoms pragyvenimo priemonėms gaminti rš. Užtvaros virsta gobšaus kapitalo, nyksta tamsi vergija (sov.) V.Mont. Prekybinis ir verslovinis kapitalas yra glaudžiai susiję rš. Pastovusis ir kintamasis kapitalas rš.
2. turtas, vertybė: Mūsų šalyje visų vertingiausias kapitalas yra žmonės sp.
3. pinigai, didelė pinigų suma: Ne vienas didis milijonų kapitalas mums reikalingas, mums reikalingi milijonai mažų kapitalėlių, milijonai dirbančių rankų ir milijonai taupančių galvų J.Jabl. Reikia pinigų, reikia kapitalo Dglš.

2. turtas, vertybė: Mūsų šalyje visų vertingiausias kapitalas yra žmonės sp.

Kokioj šaly šitaip?

Mūsų šaly - šitaip.

Trečias pagal valdomą turtą Lietuvos komercinis bankas "NORD/LB Lietuva" gavo leidimą į banko kapitalą įtraukti 11 mln. eurų (38 mln. litų) subordinuotą paskolą, gautą iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko.


Jeigu manot, kad tai išimtis - klystat.

... bankai turi šitokio visiškai nekapitalaus kapitalo.

Tada mūsų žmonės, tokie patys, kokie kažkokioje šalyje yra visų vertingiausias kapitalas, į tuos bankus eina prašyt - kad paskolintų to visiškai nekapitalaus kapitalo...Kas Judas?

Kodėl Brutas?
Et tu, Brute? (lot. ir tu, Brutai?) yra šiuo metu plačiai paplitusi frazė, tariamai paskutinieji Julijaus Cezario pasakyti žodžiai. 

Markas Junijus Brutas (Marcus Junius Brutus85 m. pr. m. e. – 42 m. pr. m. e.) – senovės Romos Respublikos senatorius. Šiuo metu jis labiausiai žinomas kaip vienas iš sąmokslo nužudyti Gajų Julijų Cezarį (liberatorių) vadovų bei Cezario žudikų.


Čia juk greičiau išdavystė...

Judo vardas bendrinėje kalboje yra virtęs išdaviko sinonimu. Apkabinimu/bučiniu Judas Iskariotas romėnams nurodė Jėzų ir už tai gavo piniginį atlygį, „30 sidabrinių“.
Vardas „Judas“ kilęs iš hebrajiško žodžio, reiškiančio „pagarbintas“. 

Hebrajų kalba - judėjų kalba.

Kodėl Judas čia juodaodis?

Išėjimas iš Egipto

Graikiškai ir lotyniškai ji vadinama Exodus (Išėjimas). Joje pasakojama, kaip Dievas per Mozę išlaisvina savo tautą iš Egipto vergijos.
Mes gi Velykas tebešvenčiam pagal žydišką kalendorių.

Tad šiemet turim tikrai įspūdingas 
Velykas.

Tik nepražiopsokim išeit Egipto
sykiu su mūsų kelrodžiais:)
Ar nepasiklydom?


2015-04-03

Verganizatoriai

Kelionių organizatoriaus "Voyage-Voyage" imsis prokurorai.
Nes jie netinkamai žaidė pinigais, žaidimą, kurio jau mūsų bankrotų sąskaita, esą, nebebankrutuosiančių organizatorių prokurorai nedrįsta imtis...


500 metų iki Kristaus

Tiesiant magistralinį dujotiekį netoli Gargždų rastas mokslui nežinomas 2,5 tūkst. metų senumo pilkapis.

Senovės baltų paminklą žvalgymų metu – prieš statybininkams toliau tiesiant dujotiekį – aptiko Vilniaus ir Klaipėdos universitetų archeologų komanda. Tyrinėtojus pribloškė tai, kad senesniais laikais sunaikintame iki 2,5 tūkst. metų senumo pilkapio dugne pavyko rasti beveik sveiką urną su mirusio žmogaus sudegintais palaikais.


Lietuvių liaudies dainose, padavimuose apdainuoti, milžinkapiais vadinami pilkapiai yra mįslingi archeologiniai paminklai. Mat jie pirmiausia patekdavo į lobių ieškotojų akiratį: daugybė tiek Vakarų, tiek Rytų Lietuvos pilkapių dar XIX a. buvo iškasinėti, išdraskyti ir sunaikinti. 
Muziejininkams ir archeologams Vakarų Lietuvoje pilkapių medžiaga yra itin vertinga dėl to, kad šiame Lietuvos krašte žmonės milžinkapiuose buvo laidojami tik maždaug iki III amžiaus po Kristaus. Rytų Lietuvos pilkapių kultūra truko net iki XI amžiaus, todėl ten yra kur kas daugiau nesunaikintų šių mįslingų mūsų protėvių baltų kultūros paminklų.

Iš Vakarų tais laikais, pirmajame tūkstantmetyje po Kristaus, mūsų kraštan atėjo ir į Rytus ėjo...

Progresas.


Nuclear Lausanne

Izraelio vyriausybė po Lozanoje pasiekto preliminaraus susitarimo dėl Irano branduolinės programos įspėjo dėl „istorinės klaidos“.

Izraelio premjeras Benyaminas Netanyahu įsitikinęs, kad jo šaliai kyla grėsmė.
Iranas, taip pat JAV, Kinija, Rusija, Didžioji Britanija, Prancūzija (branduolinės) ir (nebranduolinė) Vokietija ketvirtadienį Lozanoje susitarė dėl Irano branduolinės programos apribojimo. Mainais už tai šaliai bus atšauktos ekonominės sankcijos. Daugelis detalių dar nėra aiškios. Jos turi būti suderintos iki birželio 30-osios.

US President Barack Obama said Thursday he would speak to Netanyahu to reassure him of steadfast US support for Israel's security.

A statue of Swiss General Guisan is seen in front of the hotel Bean-Rivage Palace during Iran nuclear talks in Lausanne, Switzerland, late on March 31, 2015 (AFP Photo/Fabrice Coffrini)
Israel is widely believed to possess nuclear weapons] and to be the sixth country in the world to have developed them, having built its first nuclear weapon in December 1966.Ptolemaic dynasty

The Ptolemaic dynasty /ˌtɒləˈm.ɨk/ (Ancient GreekΠτολεμαῖοιPtolemaioi), sometimes also known as the Lagids /ˈlæɨdz/ or Lagidae /ˈlæɨˌd/ (Ancient GreekΛαγίδαιLagidai, after Lagus, Ptolemy I's father), was a Macedonian Greek royal family which ruled the Ptolemaic Empire in Egypt during the Hellenistic period. Their rule lasted for 275 years, from 305 BC to 30 BC. They were the last dynasty of ancient Egypt.

Claudius Ptolemy (c. AD 90 – c. 168)) lived in the city of Alexandria in the Roman province of Egypt.
Perhaps for no other reason than the association of name, the 9th-century Persian astronomer Abu Ma'shar assumed Ptolemy to be a member of Egypt's royal lineage, stating that the ten kings of Egypt who followed Alexander were wise "and included Ptolemy the Wise, who composed the book of the Almagest". Abu Ma'shar recorded a belief that a different member of this royal line "composed the book on astrology and attributed it to Ptolemy". We can evidence historical confusion on this point from Abu Ma'shar's subsequent remark “It is sometimes said that the very learned man who wrote the book of astrology also wrote the book of the Almagest. The correct answer is not known”. There is little evidence on the subject of Ptolemy's ancestry, apart from what can be drawn from the details of his name (see above); however, modern scholars refer to Abu Ma’shar’s account as erroneous, and it is no longer doubted that the astronomer who wrote the Almagest also wrote the Tetrabiblos as its astrological counterpart.

Žinoma.

Kadangi mes tikim civilizatoriais, turim tikėti ir tuo, kad teisybė jų, mūsų parklupdytojų, pusėj.

Ptolemėjaus vardu vadintame žemėlapyje kadaise pirmąsyk pamačiau Sarmatijos vardą, greta Germanijos.

Tik vėliau sužinojau, kad Ptolemėjus žemėlapių nepiešė, jie Britanijoj piešti, po pusantro tūkstantmečio.

Taigi: jei Klaudijus Ptolemėjus, vis tik, yra susijęs su paskutiniąja senojo Egipto dinastija - ar negalėjo jis, paprasčiausiai, kaip judančios laike ir erdvėje užgrobėjų kastos narys, naudoti seną metodą "skaldyk ir valdyk" metodą, savo raštuose Λιθουανία 
vaizduodamas padalintą į Germaniją ir Sarmatiją?

Betgi užrašyta Europa!

Kada gi užrašyta?

Europos vardas...

Jų, civilizatorių šneka tai ir tereiškė - platus, didelis kraštas.

Kurį jiems norėjosi užvaldyti.

Pasitikėti tokiais popieriais - kvaila.

Pasižiūrėkit - kiek liko senųjų vardu Skančioje-Tvangstoje-Semboje?

Ir tu, Brute?

In this March 23, 2015, photo, International Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde, second from left, talks with Chinese Premier Li Keqiang, second from right, during a meeting at the Great Hall of the People in Beijing. Lagarde said Sunday that China's economic slowdown is legitimate and that Beijing can contribute to global prosperity. U.S. resistance to a Chinese-led Asian regional bank has left it isolated among its Asian and European allies and given some heft to China's frequent complaints that Washington wants to contain its rise as a world power.
As the United States continues to beg ally after ally to forgo joining the China-led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), key nations have, nevertheless, ignored that plea. The UK, Turkey, and Australia have already applied, among others. But the latest application might sting the most, as PM Netanyahu tosses Israel’s name into the mix.

47 nations have already applied for membership in the AIIB, a multilateral development bank spearheaded by Beijing. Meant to provide financing for infrastructure projects throughout Asia – and to fill in loan gaps left by the International Monetary Fund – the bank is expected to significantly increase China’s influence.

Which is why the United States was largely against it. With a Chinese bank pumping $100 billion into infrastructure projects in the region, Washington will inevitably lose some its own clout. As such, the US has strongly dissuaded its allies from joining, but one by one, countries have flocked to the new institution.

And now the AIIB can add Israel to its list. The Israeli Foreign Ministry announced on Wednesday that Prime Minister Netanyahu had signed an application, saying membership would open up opportunities for Israeli companies to enter into one of the fastest growing markets on the planet.
The booming Asian economy isn’t the only thing pushing Israel toward the AIIB. Netanyahu’s government has been looking for ways to diversify its exports in response to a rising tide of anti-Semitism in Europe, and given that it could face potential sanctions over future conflicts.
At this point, Japan is the only major US ally who is still holding out on membership, but given the AIIB’s quickly growing influence, one can easily imagine Tokyo casting longing looks toward Beijing as Washington leads it in the other direction.

Israel joins China, India, Indonesia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Maldives, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Oman, Pakistan, the Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan, Thailand, Vietnam, France, Germany, Italy, the UK, Luxembourg, Switzerland, Austria, Turkey, South Korea, Brazil, Russia, Georgia, the Netherlands, Denmark, Australia, Egypt, Finland, Kyrgyzstan, and Sweden, all having applied for membership.

Et Tu, Brute?

Bye...

Angelo pilis

Angelą ant kapo, kuriame patys slėpėsi,
vienas pontifikų
prieš pusantro tūkstantmečio matė.

Ar šitą?

2015-04-02

When that happens

When that happens then perhaps the people will understand that it’s time to stop electing the idiots that we’ve been electing.

When what happens?


Ever since its initial proposal by China as an alternative to the IMF and the World Bank, both of which are dominated by the United States, the proposed Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) has been a target of heavy lobbying by the US, which has been warning allies and client states it would be strongly in their best interests not to join.


The US effort is also becoming a colossal failure, as nations across the region, as well as European powers, are flocking to the China-led bank, and seemingly everyone of note on board at this point.
In recent weeks, Britain, France, Germany, Italy, and Australia all joined, over US objections. South Korea was then heavily lobbied by the US, warned to “think twice” about what it did, but has joined as well.
In the end, the AIIB seems set to become an international lender of no small influence, and much more than China even suggested when it first proposed it. The US lobbying seems not only to have failed, but had the opposite effect, and is getting almost everybody united behind the bank.

Russia has just announced they are joining as well.  China wants to have it all up and running by the end of 2015. More proof of the declining US influence and image under the Obama leadership. The next step will of course be the shift from the dollar to another currency as the petro-currency. When that happens then perhaps the American people will understand that it’s time to stop electing the idiots that we’ve been electing.
ir pašaras,
kurį išganytieji padeda pašaro gamintojams skirstyti jį ganomiesiems, šitokio lenciūgo būdu.

Vėl atsiprašysim 
ir vieningai paprašysim?

Nusižeminimas

Kaip žurnalistai suuodė?

Lietuvoj.

Pirmasis Didįjį Ketvirtadienį savo mokiniams kojas mazgojo Jėzus.

Šiemet pontifikas Pranciškus taip pat kojas plaus kaliniams didžiausiame Romos Rebibijos kalėjime.

Curia in medieval and later Latin usage means "court" in the sense of "royal court" rather than "court of law". The Roman Curia...

curia (plural curiae)
  1. (historical) Any of the subdivisions of a tribe in ancient Rome
  2. (historical) The Roman senate during the republic
  3. (historical) Any of several medieval councils or courts of justice