2014-01-11

Gaidys, gaidys, rinkėjas gaidys! II

142. „Baltijos tyrimai“ 2014-01-11 11:07 IP: 84.15.188.37
Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos įmonė, uždaroji akcinė bendrovė. Koordinuoja tyrimus Vidurio ir Rytu Europoje. The Gallup Organization, Gallup Worldwide narė.

 

143. Gallup 2014-01-11 11:08 IP: 84.15.188.37  
In July 2013, the United States Department of Justice announced that Gallup had agreed to pay $10.5 million to settle allegations that it violated the False Claims Act and the Procurement Integrity Act for conduct involving several of its federal government contracts and subcontracts. The settlement resolved allegations in a complaint filed by the United States in November 2012. The complaint alleged that Gallup knowingly overstated its true estimated labor hours in proposals to the U.S. Mint and State Department for contracts and task orders that were to be awarded without competition. Because of Gallup’s conduct, the complaint alleged, the two federal agencies awarded Gallup contracts and task orders at falsely inflated prices. The settlement also resolved allegations that Gallup engaged in improper employment negotiations with a then Federal Emergency Management Agency (FEMA) official, Timothy Cannon, in order to obtain a FEMA subcontract at an inflated price and additional FEMA funding after the subcontract had been awarded. The allegations against Gallup were originally brought in a lawsuit filed under the whistleblower provisions of the False Claims Act by Michael Lindley, Gallup’s former Director of Client Services. As a result of the settlement with Gallup, Lindley will receive $1,929,363 as his share of the government’s recovery. Under the settlement, there was no prosecution and no determination of liability

16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas 

1. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių. 

2. Skelbiant viešosios nuomonės tyrimo rezultatus, turi būti nurodoma, kas atliko tyrimus, kiek šie tyrimai yra statistiškai patikimi (NURODANT TYRIMŲ IMTĮ IR GALIMĄ PAKLAIDĄ).

145. TYRIMŲ IMTIS 2014-01-11 11:14 IP: 84.15.188.37  
Apklausose - apklaustųjų skaičius.

146. GALIMA PAKLAIDA 2014-01-11 11:20 IP: 84.15.188.37
Apklausus visus rinkėjus (apklausiama apie 1000 rinkėjų, o jų juk yra bent 2000 kartų daugiau) matyt, netgi The Gallup Organization, Gallup Worldwide narė „Baltijos tyrimai“ gautų kitokius negu kad paskelbė dabartinės apklausos rezultatus, NESILAIKYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO Į S T A T Y M O.

Nesilaikyti įstatymo - ne visiems nusikaltimas?
 


147. „Vilmorus“ direktorius VLADAS GAIDYS, 2008-02-26 2014-01-11 11:26 IP: 84.15.188.37
NIEKIENO NEUŽSAKYTOS, niekur nepublikuotos, praėjusį mėnesį mūsų darytos apklausos duomenimis, į atvirą klausimą, ką rinktumėte prezidentu, jei kitą sekmadienį vyktų rinkimai, 24,3 proc. atsakė – Grybauskaitę.

 
Lietuvos banko reklama


Ši istorija prasidėjo dar 2005 metų lapkričio mėnesį. Dukrai, kuriai suėjo tuomet suėjo vieneri, gimtadienio proga giminaitė viename banke atidarė sąskaitą ir į taupomąją knygelę įnešė 100 Lt. Per gimtadienį įteikė sąskaitos numerį visiems svečiams, kad nepamirštų jos papildyti, o pačią taupomąją knygelę atidavė mums - tėvams. Padėjau tą knygelę prie visų laikomų dokumentų ir pamiršau. Prisimindavau, kai reikėdavo kokio dokumento, bet pavarčiusi vėl padėdavau.

Šią savaitę prisiminiau aš tą taupomąją knygelę. Nuvežę dukrą į būrelį mieste, turėjome visą valandą laisvo laiko, todėl su vyru užsukome į banką. Darbuotojai padaviau knygelę, kad pasakytų, kaip čia su tais sutaupytais pinigėliais. Pamaniau, gal galima tą 100 Lt paprasčiausiai išsigryninti.

Ji, pažvelgusi į mus, prasitarė, kad sąskaitoje belikę 29,5 Lt. Mus ištiko lengvas šokas. Po to darbuotoja paaiškino, kad iš pradžių sąskaitos tvarkymo mokestis buvo 0,9 Lt, po to jau - po 3 Lt ketvirčiui.

Aišku, sąskaitą uždarėme. Paskaičiavau, kad grynųjų išmokėjimas pareikalaus dar 8 Lt. Taigi būtume atsiėmę 21,5 Lt. Kadangi aš turiu sąskaitą banke, tai bankas paėmę 5 Lt už dukros lėšų perkėlimą į mano sąskaitą, pervedė... 24,5 Lt.

Kodėl visą tai rašau? Galbūt kažkas perskaitę mūsų istoriją pagalvos apie vaikų, anūkų sąskaitas banke.

2014-01-10

EuroMeilė

Vienintelė šalis, šiek tiek „pagarsėjusi“ dėl savo valiutos, yra Zimbabvė.

:)

Apskritai, išsivysčiusiose valstybėse popierinės valiutos naudojimas tampa vis retesniu reiškiniu – pavyzdžiui, Švedijoje pasigrožėti kronomis galimybė pasitaiko gana retai.

:(

Pastaruoju metu europiečių pasitenkinimas euru sumažėjo dėl atsiradusios prievolės mokėti įmokas į Europos Stabilumo Mechanizmą.

Europa - kas yra tavo stabilumo mechanizmas?

Lietuva per 23 nepriklausomybės metus nesugebėjo pradėti kaupti rezervinio fondo, kurio lėšos galėtų būti panaudotos krizės metu. Dabar būsime priversti kaupti juodai dienai...

:)

:(

!


Šiemet biudžeto deficitas vis dar sieks apie 2,5 mlrd. litų – tiek valstybė turės skolintis tam, kad galėtų finansuoti savo einamąsias išlaidas.

Deficitą reikia gebėt  finansuot

6. Kai euro printerį iš Frankfurto perkels pvz. Pabradėn 2014-01-10 10:51 IP: 84.15.182.127  
- tada lietuviai pamils eurą!

Vargu...

Ūmas

ра̏зӯм m (Latin spelling rȁzūm)
 1. (uncountable) reason, mind, intellect

ум

Происходит от праслав. *umъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. умъ, ст.-слав. ѹмъ (др.-греч. νοῦς, διάνοια); русск., укр., белор., болг. ум, сербохорв. у̑м (род. п. у́ма), словенск. úm (род. п. úma), чешск., словацк., польск. um. Латышск. uômа «ум», лит. ũmas «смысл», вероятно, заимств. из слав. Родственно лит. aumuõ «разум», вост.-лит. aumenis «память», omenìs, оmеnа ж. «сознание, чувство», omė̃ «повадка», далее, возм., связано со ст.-слав.авити сѩ, авѣ «явно». Использованы данные словаря М. Фасмера;

Того самого.

Nės aš jau kaip glūpas vaiks daug rãzumo rodžiau K.Donel

omuõ sm. (3a)
1. nuovoka, supratimas, aumuo: Kurgi buvo tavo omuõ šiteip dirbt! Krs. Merga viškai (visiškai) be ómenio Krs.
2. žr. omenis 1: Reikia turėt omenỹ (neišleisti iš atminties, iš galvos), bo užmirši Krs. Įsikalk omeniñ (įsidėk į galvą, įsidėmėk), kad atsimintum Krs. Kažin kas šovė omeniñ (atėjo į galvą) Krs.
aumuõ sm. (3b)
1. Kos41 sielvartas, susigraužimas.
2. supratimas, nuovoka: Anas aũmenį turi (nekvailas žmogus, nusimano) Rš.
3. (neol.) intelektas: Aumuõ ir protas yra du skirtingi tos pačios galios aspektai FT.
1 ū́mas sm. (1) NdŽ, ū̃mas (4) Dgl
1. Jnš staigumas, skubumas, greitumas, greitis: Antpuolė su tokiu ū́mu, kad nebišbėgau Lk. Atalekia su tokiuo ū́mu, tartum jam te kas dega Sb. Iš to ūmo nebematė merga kūmo Sdk. ^ Kad jus ūmẽlis kur nuneštų! NdŽ. Dirvonai be takų, kumelė be ūmo, botagas be šniūro ir ąžuolai be šakų (irkluoja valtį per meldų priaugusį ežerą) Slk. Kumelė be ūmo, be šniūro, važiavau keliu ne keliu, pagavau ne paukštį, nupešiau ne plunksną, pavalgiau ne mėsą (valtis ir žuvis) LTR(Igl).
2. neprotingas karščiavimasis; kvailumas: Jau jam užėjo ū̃mas, jis tuoj laukais bėgs Dkš. Iš klapato ūmas galvon šoko ir dabar nebeatsitaiso Kp.
3. pojūtis, jausmas: Žmogus penkis ūmùs tur KII187. Raudonums tavo skruostelių man sujudina ūmùs (d.) Mit IV341. Visi ūmai buvo apmirę, tikt dūmojims bei girdėjims rodės tepasilikęs LC1883,12. Žalumas giružės atnaujina ūmus KlvD353. didelis potraukis, geismas: Kas tat ūmo antėjimas, kad negal save suvaldyti vaikis J. Toks ūmas antėjo mergoms eiti į karčemą J. Kad koks ūmas, pirkčiau ir aš tą arklį Ėr. Kaip tris kartus neėmė bekono, taip ir numušo ū́mą beauginti Užv.
◊ ant (iš) ū́mo staiga, greitomis: Par ilgą gal ir prisiminčia, bet kad ant ū́mo – neatsimenu Všk. Kad nežinom teip ant ūmo nieko Ps. Jeigu iš ūmo griebtų katė ežiuką už snukio, tai gal paimtų Pc. Kelkitės visi iš ūmo, skubykitės laukan greitai iš dūmo A.Strazd.
2 ū́mas sm. (1)
1. S.Dauk, K.Būg, FrnW, NdŽ, Skd, Pln, End, Ggr negeras kvapas, smarvė: Negeru ū́mu atsiduoda viralas, mėsa JI146. Visokių ū́mų čia pilna: negali čia žmogus nė išsižioti Slnt. Lašiniai jau pagavę blogą ū́mą Brs. Ta kamara negeru ū́mu atsiduoda Kal. Degtinės ūmas perveikė ir tvirtuosius gėrėjus Žem.
2. savas kvapas, skonis: Beržinė šluota, užpilta su verdančiu vandeniu, pajema kitą ū́mą, t. y. kvapą J. Alus jau įgavęs savo ū́mą Brs. Žuvis vasarą nesmirda, tik savo ū́mą tura Plt. Į avinius taukus tirpant deda sėtinių, morkų, kad ūmą partrauktum Šts. Kad ir šmotelį užtrino į putrą įtirpai – vis tujau putra tura kitą ū́mą Kl.
3. kvėpavimas, kvapas: A teisybė, ka anodija užema ū́mą? Krkl.
4. NdŽ, DŽ1 staigus vėjo gūsis.
5. kamuolys, tumulas: Dūmai eina iš kamino ūmais, t. y. srumbais, kūliais J.
3 ×ū̃mas (brus. yм, l. um) sm. (2) KBII53, K, FrnW, NdŽ, KŽ, (4) KII335
1. MP125, Q214,354,487, H, CI716, R, MŽ, MŽ222, Sut, N, BzB76,92, BzF52,192, MitV51, Arm protas, išmintis: Laikykitės drūtai prie viens antro viename ūme, vienoje misly CI89. Lengvas ūmas R299, MŽ400. Jam baimė ūmą apėmusi KBI13. Ūmaĩs išpažįstamas KII335. Tai ū̃mams pamėgsta KII129. Maž kada ir atsimeni – užlekia kada an ū̃mo Grv. Dievs visagalįsis, kurs svietą visą sutvėrė ir mums žmogiškus ūmùs bei razumą davė K.Donel. Šventa dvasia, … užžiebk šviesiai ūmus mūsų Mž47. Bet atsimainykite per atnaujinimą ūmo jūsų VlnE23. Mylėk Dievą iš visos širdies, iš visos dūšios ir iš viso ūmo tavo BPII286-287. Nes kaip akis yra žvakė kūno, teip gyvenimo ir veikalų mūsų kaip buvo koki žvakė yra ū̃mas ir išmintis mūsų DP559. Kuriump ūmas ir valia sava kokiu būdu susieitisi MT58. Tamsius ūmus mūsų šviesybe žodžio tavo švento apžiebi MKr27. Bet suteptas yra ir ūmas jų ir saužinė GNPvTit1,15. Atvėrė tada jų ūmą, kad galėtų suprast raštus Ch1Jn24,45. ^ Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ū̃mas Sch90(B). Klt nuovoka, supratimas: Galvijai tiek per ūmus valdyti duodas rš.
2. būdas: Yra visokio ū̃mo žmonių Vlk. Gero ū̃mo žmogus verkia iš kito nelaimės, blogo – džiaugiasi Vlk.
◊ iš ū̃mo išeĩti KBI47, KŽ; N išprotėti: Iš ūmo išėjau R328, MŽ439. Iš ū̃mo išė̃jęs KI35; R370, MŽ496. Iš ūmo išeina R, MŽ. Butas iš ū̃mo išė̃jusiųjų KII86.
ū̃mo pagavìmas; H, R, MŽ, Sut, N susižavėjimas: Ūmo pagavimas pripuolė B415. Užpuolė ant jo ūmo pagavimas BtApD10,10.
ūmų̃ sujudìmas (suklydimas; prš) išprotėjimas: Tikt staigiame ūmų sujudime dariusi Kel1882,71.
ūmuosè (ūmaĩs) paklýsti (suklýsti; LC1887,3, LTR(Klp)) BzF192(TP1880,43) pamišti: Per tai regėtojis juo nusigandęs ir visai ūmuose (proto) suklydęs, kad nei daktarai, bet tik vien katalikų kunigas jį išgydyt galėjęs BsV114(Rg).
4 ×ū́mas (nlt.?) sm. (1) indas, saikas: Karalius tiems lauke buvo pastatydinęs didelę bačką pyvo ir ūmą brangvyno Sch171. O aš pasėjau septynis pūdus, – ma[n] Dievas davė devynis ū́mus! JD1042.
.
Mentalinis kubilas gal iš čia?

5 ū́mas, -à adj. (3) K.Būg, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, LD274(Prn), ū̃mas (4) NdŽ žr. ūmus:
1. Kos57, RtŽ, M, FrnW, KŽ Ū́mas žmogus J.Jabl(Pšl). Ūmai pasitraukiąs, ūmas SD1132. Jo tėvas ūmo būdo Vv. Tokia ūmà [mergina], kad ir susišnekėt su ja sunku Brt. Jis visada toks ū́mas Ds.
2. M, Amb Ūmì arkliai NdŽ. Dažniausiai dėl savo linksmo ir ūmo pietiečių temperamento visa, ką pelnė jūroje per kelias paras, prageria Sevastopoly par vieną naktį A.Vien. Ūmas kaip kibirkštis Šlč.
ūmaĩ adv.; SD278.
3. SD186, SD163, BPII36, KlM251, Sut, N, Jn, J.Jabl, Rtr, LVI224, NdŽ, KŽ, Grš Ūmas, netikėtas, nelauktas SD194. Tokia ūmà smertis – ne Dieve duok Gs. Ūmu laiku galėtų išgyti karaliaus duktė, kuri daugiaus kaip trys metai serga LMD(Mrj). Visi susirinkusieji į ūmą valandą dingte dingo V.Kudir. Dreba laukimu ir nebešauna, išgąsdintas ūmo ančių pakilimo iš po kojų Vaižg. Ūmas darbas Jž. Ūmas tikėjimas, greitatikybė SD 131. Ir ant žemės sėsis, ir išsigąs, ir nusimins dėlei tavo ūmo puolimo BBEz26,16.
ūmaĩ adv. K, NdŽ, Jnk, Alvt, K.Būg(Kp, Sv), Žg, ū́mai BŽ22; SD186, SD163,278, H, R, R213,280,310, MŽ284,374,416, Sut, N, I, M, Krk: Jis apduotas, kad taip ūmai mirė JI31. Dangus ūmaĩ apsiniaukė DŽ. Ūmai tikįs [K]. Tuojau, ūmai, bematant LL280. Ūmai, vienu matu, akimirka, staiga Vr. Neerzink jo, jis ūmaĩ supyksta Čk. Ūmaĩ jo namai užsidegė Ds. Jei da ūmaĩ, tai atgriebia, o jei ne, tai i nėr žmogaus KzR. Par stipriai susivirino [žoleles] i ūmaĩ išgėrė, i apvilko akis PnmŽ. Teip ūmaĩ sunku viską ir pasakyt Užp. Ūmaĩ lėkit, tai da gal pasivyste Krs. Paselsėt norėjo ūmaĩ, par kelias minutes Sk. Ir kaip ta debesis ūmaĩ užejo Trg. Mano širdis ūmai sustojo plakus, kūnas nutirpsta J.Bil. Jūra ūmai pasidarė tamsi, juoda ir klaiki A.Vien. Daug miršta nesirgę per ūmai Ns1850,1. Sniegų bais didieji pusnynai ūmai kaip kokia puta sunyko Kel1856,203. Jautėkite …, idant, kada ateis ūmai, neatrastų jūsų miegančių WP12. Ir visos žmonės ūmai sugrįžo BBDan13,50. Anys ūmai atstojo nuog kelio, kurį aš jiemus prisakiau BB2Moz32,8. Teipog ir čia ūmaĩ išvydo aną našlę DP335. Ir stojosi ūmai iž dangaus ūžimas MP205. Vienok neūmai ižvarė SPII61. O štai cielas gardas kiaulių šoko ūmai iš aukšto mariosna Ch1Mt8,32. Ir kaip jis ant kelio buvo ir arti pas Damaską apšvietė jį ūmai šviesybė iš dangaus VlnE142. Kaip ūmai Babilonija puolė ir sudužo BBJer51,8. Nesa jisai ūmai darys galą visų tų, kurie žemėje gyvena BBSof1,18. Jog teip ūmai mirštam BPII512. Teikis apšviest akis mano drąsiai, idant neužmigčia smerčia ūmai PK47. Nežino žmogus, kaip ilgai bus sveiku, nes dažnai inpuola ligon ūmai SPI115. ^ Ūmai griebsi – dantis išdegsi LTsV376(Jnš). Apvalus būdams, ūmai gana toli gal nuristi BPII222. ║ Tiktai kokio ūmo reikalo varomi leidžiasi [į miestelį] M.Katil. Ūmaĩs reikalais atvažiavo Ds.
4. Jn, K.Būg, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Rt, Kv, Kltn Ans ūmùs javus kulia, t. y. nedžiovintus jaujo[je] J. Ūmų̃ grūdų miltai BŽ553. Šiemet linus mes kūlėm ūmùs Šll. Ūmùs [javus] kulti daug sunkiau Bt.
ūmaĩ adv.: Javus ūmai kuliu D.Pošk.
5. J.Jabl, BŽ553, Rdm Daug medaus nesuvalgai, ypač dar ū̃mo Mrk.
ū́mastis sf. (1) staigumas, karštumas, ūmumas: Tavo ūmastis nematyta, dėl vieno žodžio pasikartum Ds.
.

Reason.

Referendūmas.

6 ×ū́mas, -à adj. (3) žr. 2 ūbas: Gyreisi turinti du ūmus laukus, gyreisi turinti plačius laukelius Gl. Kėliau rytelį, klausiau tėvelį, vai ką dabar dirbsim ūmam laukely? LTR(Plv). ūmaĩ; adv. D.Pošk apskritai, bendrais bruožais.

2 ū́bas, -à adj. (3) NdŽ, DŽ1; LL73, Šš, V.Piet flk. tolimas, lygus, didelis: Tik aš norėčiau pas tėvužėlį būti, ū́bą laukelį arti, palšus jautelius valdyti (d.) Dkš. O kai pajungsiu palšus jautelius, arsiu ūbą laukelį LTR(Snt). Išgins broliai palšus jaučius int ūbąjį laukelį BsO36. Jis nenor tėvo klausyti, nė ū́bo lauko valdyti JD153. Trys šimtai mylių šio ūbojo kelelio LTR(Jz). Du šimtai mylių žaliosios girelės, trečias – ūbas laukelis LTR(Vrb). Vai ar patinka kvieteliai, ar mano ūbos lyselės? BsO341.

1 ū́bas (vok. dial. hube) sm. (1) KBII55, K, BS149, Cp, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Tlž, Rmš; Q278, R, R210, MŽ, MŽ280, N, Kel 1862,115, LB64 istor. ariamos žemės matas (labai įvairaus dydžio): Aš turėjau du ūbu lauko J. Brolis davė sesei ūbą lauko ir palšus jaučius J. O dėl ko vartus kytrus pas girę pastatė ir linksmai gyvent jiems ū́bą primušė lauko? K.Donel. Valdžiusiems du ūbus žemės [60 margų] buvo leidžiama pasidaryti alaus iš trijų siekų, vieno ūbo savininkams – iš dviejų siekų miežių salyklo LKVII87. Tolminkiemio klebonas valdė dar penktąjį, vadinamąjį našlių ūbą, skiriamą klebonų našlėms išlaikyti LKVII359. Cit, neverki, mergyželė, graži, daili negelkelė, ūbą lauko duosiu už molinį puodą KlpD83. Velyj perleisčiau tris ūbus lauko ne kai jauną mergytę KlvD84. Kad aš važiavau laukelį, senos močiutės ūbelį BsO153. Kad aš turėjau du ūbu lauko LTR(Grš).
◊ skatùlės ū́bas; N karaliaus dvaro žemės sklypas, plotas.

2014-01-09

Monte

Montana.


All agree that "Monte" refers to the Cerro de Montevideo, the hill situated across the Bay of Montevideo...

Monte negro.

Bella Monte.

Belmontas.

Monte.

Monte Fuji, Fuji-san.Portugalų:

monte (vyr. g.)

imant griežčiau, geografijoje aukštuma vadinama nesmarkiai suskaidyta žemės paviršiaus pakiluma, esanti bent keliasdešimt metrų virš aplinkinės vietovės.
 1. aukštuma )
 2. kalva (
Asturian

monte m (plural montes)
 1. mount (mountain?)
Italian

monte m (plural monti)
 1. mountain, mount
Portuguese

monte m (plural montes)
 1. mountain, mount
 2. um monte de much, many, a lot/lots of
Spanish

monte m (plural montes)
 1. mountain, mount
Latin

monte
 1. ablative singular of mōns
 monte m (plural montes)
 1. mountain, mount
mountain (n.) 
c.1200, from Old French montaigne (Modern French montagne), from Vulgar Latin *montanea "mountain, mountain region," noun use of fem. of *montaneus "of a mountain, mountainous," from Latin montanus "mountainous, of mountains," from mons (genitive montis) "mountain" (see mount (n.)).
Mound.

Mons Regius.
 .
Kokie sutapimai!
.
Herkus Monte.


Berg

Koenigsberg, goldberg, iceberg ir pan....

berg
berg (n.) 
short for iceberg, attested from 1823.
 .
?
bergamot (n.)
type of citrus tree, also its fruit, both similar to bitter orange, and the essence prepared from the oil of the rind of the fruit, 1690s, from French bergamote (17c.), from Italian bergamotta, named for Bergamo, town in Italy. The name is Roman Bergamum, from a Celtic or Ligurian berg "mountain," cognate with the identical Germanic word.

?

Earlier (1610s) as a kind of pear deemed especially luscious, in this sense ultimately a Romanic folk-etymologization from Turkish beg-armudi "prince's pear" or "prince of pears," influenced in form by the other word, but probably not from it (the town is on the opposite end of the peninsula from where the pear grows). Also used of garden plants of the mint order with a smell like that of oil of bergamot.
 
scabbard (n.)
c.1300, from Anglo-French *escauberc "sheath, vagina" (13c.), from Frankish or another Germanic source, from Proto-Germanic *sker-berg-, literally "sword-protector," from *skar "blade" (cf. Old High German scar "scissors, blade, sword," from PIE *(s)ker- (1) "to cut;" see shear) + *berg- "protect" (cf. Old High German bergan "to protect;" see bury).
 
bury (v.) 
Old English byrgan "to raise a mound, hide, bury, inter," akin to beorgan "to shelter," from Proto-Germanic *burzjan- "protection, shelter" (cf. Old Saxon bergan, Dutch bergen, Old Norse bjarga, Swedish berga, Old High German bergan "protect, shelter, conceal," German bergen, Gothic bairgan "to save, preserve"), from PIE root *bhergh- "protect, preserve" (cf. Old Church Slavonic brego "I preserve, guard"). Related: Buried; burying. Burying-ground "cemetery" attested from 1711.
 
*burzjan:)
 
barrow?
 
barrow (n.1) 
"vehicle for carrying a load," c.1300, barewe, probably from an unrecorded Old English *bearwe "basket, barrow," from beran "to bear, to carry" (see bear (v.)). The original had no wheel and required two persons to carry it.
. .
 ?
.
barrow (n.2) 
"mound,"
 .
 Bėrė pakol subėrė bergą?
 
Old English beorg (West Saxon), berg (Anglian) "barrow, mountain, hill, mound," from Proto-Germanic *bergaz (cf. Old Saxon, Old Frisian, Old High German berg "mountain," Old North bjarg "rock"), from PIE root *bheregh- "high, elevated" (cf. Old Church Slavonic bregu "mountain, height," Old Irish brigh "mountain," Sanskrit b'rhant "high," Old Persian bard- "be high"). Obsolete except in place-names and southwest England dialect by 1400; revived by modern archaeology.
In place-names used of small continuously curving hills, smaller than a dun, with the summit typically occupied by a single farmstead or by a village church with the village beside the hill, and also of burial mounds. [Cambridge Dictionary of English Place-Names]
Meaning "mound  erected over a grave" was a specific sense in late Old English. Barrow-wight first recorded 1869 in Eirikr Magnusson and William Morris's translation of the Icelandic saga of Grettir the Strong.

Kunegsgarbs.

Land + berg.

?

Land with bergs?

Kas yra kalnas be žemės?

Toks?

O piliakalnis be jos?

Ballowall Barrow.

 Barrow.

Ne Žemės kalnas:)

Berg - regis, švabų žodis: švedų, danų, vokiečių, olandų dar, o, tarkim, norvegų - nebe. 

Mūsų kalboj šaknis berg- berglavimą ir bergždumą terodo

from Proto-Germanic *bergaz...

Keistas panašumas - borrow ir mūsiškas bargas

Bargas - vargas.  

O bargą kas išmislyjo? 

Kuris iš -berg'ų - prieš dabartinį bargą-vargą? 

Berklai

bérkloti, -oja, -ojo; L64 žr. berklioti: Meitėlį bérkloti Jnšk.
.
bérklioti, -ioja, -iojo žr. berklauti.
.
bérklauti, -auja, -avo Kv žr. berglauti.
.
išbérklioti žr. išberklauti 1: Išbérkliok žuveliokus Sv.
 .
bérglauti, -auja, -avo tr. mėsinėti, skrosti: Kiaulę reikia tuoj nusvilinus bérglauti, žarnos gali sukaisti Krsn. Ar tą kiaulę bérglauti nešatės į trobą? Grg.
bérglavimas sm. (1) → berglauti: Koks jūsų bérglavimas – grobus (žarnas) suleido (prakiurdė), apibjaurojo taukus, šonines su visais lašiniais suvertė! Grg.
.
bérgloti, -oja, -ojo žr. berglauti: Tai gal tą pakaruoklį daktarai bérglos? Brž.
 .
išbérgloti tr.
1. išmėsinėti: Išbérglojo paskerstą kiaulę Brž.
2. išdraskyti, išknebinėti: Kad jūs, vaikai, vis ne taip kaip žmonės – ragaišį paėmę išbérglojo, išbuvo! Klov.
 .
išbérklauti tr.
1. išmėsinėti: Moki gerai išbérklauti kiaulę Gdž.
2. prk. išmėtyti, išleisti: Išbérklavo savo turtus Sl.
.
Lyg ne  /ˈbɑrkliz/ ...   
.
Variant of Berkeley, a place name from Old English.
Possibly.

Berkeley
 1. A habitational surname from the Old English words beorce léah meaning birch lea.
 berk

The usage is dated to the 1930s. A shortened version of Berkeley Hunt, the hunt based at Berkeley Castle in Gloucestershire. In the Cockney rhyming slang, hunt is used as a rhyme for cunt giving the word berk its original slang meaning.

See also: Berk and bərk
 
Turkish:

Berk
 1. A male given name which means "the hardy/strong one".
 Azeri: 

bərk
 1. hard, violent
English:

berk (plural berks)
 1. (UK, slang, pejorative) A fool, prat, twit.
 2. (UK, slang) An idiot, in an affectionate sense.
 3. (Cockney rhyming slang, vulgar) Cunt.
Aij...

Grįžkim geriau į  lauką kur berželiai.

Bent karčių bus.

berklaĩ sm. pl. (3) lieptas (ppr. iš karčių): Per upę yra berklaĩ pereiti Slk.
.
Naudos iš tų berklų...

2014-01-08

Barclay

Prince Michael Andreas Barclay de Tolly (27 December [O.S. 16 December] 1761 – 26 May [O.S. 14 May] 1818), was a Russian Field Marshal and Minister of War during Napoleon's invasion in 1812 and War of the Sixth Coalition.

Barclay de Tolly, a member of the Scottish Clan Barclay, was born in Pamūšis, Courland and Semigallia (in the present-day Pakruojis region, Šiauliai County, Lithuania) and raised in Jõgeveste, Livonia, Russian Empire (currently in Estonia). The commonly accepted birth date of 27 December 1761 is actually the day of his baptism in the Lutheran church of the town Žeimelis. He was a German-speaking descendant of a Scottish family which had settled in Livonia in the 17th century. His grandfather served as the mayor of Riga, his father Bogdan Barclay de Tolly was admitted into the ranks of Russian nobility, and the future Field Marshal entered the Imperial Russian Army at an early age.

De Tolly was a member of the Akademie gemeinnütziger Wissenschaften.

Михаи́л Богда́нович Баркла́й-де-То́лли (при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли, нем. Michael Andreas Barclay de Tolly, 16 [27] декабря 1761 — 14 [26] мая 1818) — выдающийся русский полководец, военный министр, генерал-фельдмаршал (с 1814), князь (с 1815), герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия.

Командовал всей русской армией на начальном этапе Отечественной войны 1812 года, после чего был замещён М. И. Кутузовым.

Сам Михаил Богданович писал, что родился он в Риге.

Kur Ryga, o kur Pamūšis...

pamūšis sm. SD276, N, [K], pamūšys A.Baran mūšis, kautynės.

Mihaels Andreass Barklajs de Tolli ir dzimis aptuveni 1761. gada 24. decembrī Piemūsas muižā (liet. Pamūšis) Dienvidzemgalē, mūsdienu Lietuvas teritorijā, kristīts Žeimeles luterāņu baznīcā 27.decembrī . Pēc cita uzskata par viņa dzimšanas vietu tiek uzskatīta Barklaju dzimtas muiža Valkas apriņķa Liellugažos (Luhde-Großhoff) Vidzemes guberņas teritorijā. Viņa tēva dzimta cēlusies no skotu klana Barklaju de Tolli atzara. Tēvs - Veinhalds Gothards Barklajs de Tolli (Weinhold Gotthard Barclay de Tolly, 1734.-1781.), māte - Margarēta Elizabete, dzimusi fon Smitena (Margaretha Elisabeth von Smitten, 1733.-1771.), vectēvs - Rīgas birģermeistars Vilhelms Barklajs de Tolli. Agri kļuva bārenis un pārcēlās uz dzīvi Sanktpēterburgā pie mātesmāsas.

Michailas Barklajus de Tolis (Barclay de Tolly), 1761 m. gruodžio 24 d. Pamūšyje, Pakruojo rajone – 1818 m. gegužės 26 d. Įsrutyje) – kunigaikštis 1815 m., Rusijos imperijos karys, vėliau Rusijos feldmaršalas.

Kilęs iš škotų giminės, kurios dalis XVII a. viduryje pasitraukė iš Škotijos į Livoniją, po to kai O. Kromvelis įvedė Anglijoje diktatūrą.

Šatas.

1776 m. pradėjo tarnauti Rusijos imperijos kariuomenės Pskovo karabinierių pulke. Dalyvavo daugelyje Rusijos karų: su Osmanų imperija (1787–1791 m.), Švedija (1788–1790 m.), Prancūzija (1806–1807 m.),

slopino Kosciuškos sukilimą.

Buvo Suomijos generalgubernatorius. 1810–1812 m. Rusijos karo ministras. 1812 m. karo su Prancūzija metu buvo Rusijos kariuomenės Pirmosios Vakarų armijos vadas. Vengdamas susidūrimų su Napoleono vadovaujama Prancūzijos kariuomene, traukėsi į Rusijos gilumą, ir tokiu būdu išsaugojo Rusijos kariuomenės pagrindines jėgas. Vadovavo Rusijos ir Prūsijos jungtinei kariuomenei 1813–1814 m. kare su Prancūzija.

Barclays /ˈbɑrkliz/ is a British multinational banking and financial services company headquartered in London.

Barclays traces its origins back to 1690 when John Freame and Thomas Gould started trading as goldsmith bankers in Lombard Street, London. The name "Barclays" became associated with the business in 1736, when James Barclay, the son-in-law of John Freame, one of the founders, became a partner in the business. In 1728 the bank moved to 54 Lombard Street, identified by the 'Sign of the Black Spread Eagle', which in subsequent years would become a core part of the bank's visual identity.

Lombard.

Andriau ...