2013-09-14

Darbo pietūs

Penktadienis.

Penktadienį per darbo pietus ES finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai turės galimybę pirmą kartą ECOFIN lygiu aptarti Vieningo bankų pertvarkymo mechanizmo (SRM), vieno iš kertinių Bankų sąjungos elementų, temą.

Dar neturim darbo pietų tradicijos, atsilikėliai...

Pasivysim: 2013 m. liepos 8 d. Vienoje įvyko pirmieji Europos Sąjungos ambasadorių darbo pietūs, kuriuose dalyvavo... Pietų metu Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis Austrijoje Edvilas Raudonikis trumpai supažindino Vienoje reziduojančius Europos Sąjungos ambasadorius su Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetais...

Šeštadienio darbotvarkėje - su finansų stabilumu ir mokesčiais susijusios temos. ES finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai pasidalys įžvalgomis dėl ateities finansų sistemos Europoje. Šia tema pranešimą skaitys ir Bruegel mokslinio forumo atstovas.

Diskusijoje apie kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu ECOFIN ministrai aptars Europos ir pasaulines iniciatyvas dėl vieningo automatinio apsikeitimo informacija mokesčių srityje standarto. Joje dalyvaus ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius.

Šeštadienis.

Tie, kuriems teko lankytis Vyriausybėje arba Seime, žino, kad ten, kur daug svarbių asmenų, patekti ne taip lengva.

Reikia ne tiktai iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima patekti, bet ir pereiti metalo detektorius, leisti apsauginiams rentgeno aparatu apžiūrėti kuprinės turinį.

Tokių procedūrų laikomasi ir kitose vietose, kur lankosi itin svarbūs asmenys.

Pavyzdžiui, tas pat dėjosi, kai TVF vadovė Christine Lagarde lankėsi Vilniaus universitete.

O Nacionalinėje dailės galerijoje – visiškai ramu. Ateinančiam žurnalistui reikia tik užsiregistruoti ir gauti pažymėjimą, kurį nuskaito porelė apsauginių.

Nei metalo detektoriaus, nei noro pažvelgti į išsipūtusią kuprinę, kurią neretai budriai nužvelgia netgi parduotuvių apsaugos darbuotojai.

Tiesa, vienas metalo detektorius buvo – išjungtas ir pakištas po laiptais. Į vidų patekę lankytojai visai laisvai klajoti negalėjo, bet turimos laisvės būtų pakakę nemaloniai šunybei iškrėsti.

Bet niekas to daryti nesirengė. Juolab kad kas pusmetį vykstančiuose tokiuose neoficialiuose susitikimuose ypatingų sprendimų niekuomet nepriimama. Ministrai paprasčiausiai aptaria aktualijas, pasikalba privačiai.

Tai kas, kad nepriimama.


Neformalus ECOFIN posėdis Vilniuje bus vienas iš svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai akcentų.

Neformalus kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų susitikimas – vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių kultūros ir audiovizualinių ...

Neformalus sporto ministrų susitikimas – vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES ...

Neformalus transporto ministrų susitikimas...

Neformalus žemės ūkio (AGRI) ministrų susitikimas
...

Neformalus energetikos ministrų susitikimas
...

Vilniuje vyko neformalus ES plėtros darbo grupės susitikimas...

Neformalus ES gynybos ministrų susitikimas
...

Neformalus aplinkos ministrų susitikimas...

Neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas...

Neformalai...

Pirmininkaujam.

O
?

Neatsimenat?

Mūs kolūkio pirmininkas vidury ratelio,
Kaip raibasis sakalėlis vyšnelių sodely...

Ne Dievo valia

- Finansų krizė buvo ne Dievo valia, - sako komisaras.

Į neformalų Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos posėdį susirinkę svarbiausių finansinių institucijų vadovai svarstė, kaip užkirsti kelią antrai ekonominei krizei.

Kuri vėliau tekste vadinama finansų krize.

Čia gi - bankininkystės pasaulinė krizė!

Prižiūrėsim pasaulinįeuropinį kapitalizmą, ir bus gerai.

Socialistinė Europos Sąjunga.

Komisaras apie šitai nešneka.

The only actual users of SDRs may be those developing countries that see them as "a rather cheap line of credit".

Gudriai?

Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВФ.

Это платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы — противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.

Ir apie šitai tyli.

Geriau patylėt?

„Bankų sąjunga yra didžiausias žingsnis po įvestos bendros valiutos“, - sakė J.Asmussenas.


O kaip šitai?

By controlling foreign exchange currency, plus gold, the BIS can go a long way toward determining the economic conditions in any given country.

Finansų krizė buvo ne Dievo valia.

Ar čia ne Senasis Testamentas, ne Biblija?

Susirinko Vilniuj neformalai...

2013-09-13

Putin’s Letter

Verčiau patys skaitykim.Budistai

Politikos didmeistrė sumušė mėgėjus: pasak V.Gedvilo, jis, kaip Seimo pirmininkas, turi laikytis oficialios Lietuvos užsienio politikos, kuri pripažįsta vieningą Kiniją.

Užsienio politika - Lietuvos prezidento, o ne Seimo pirmininko užsiėmimas.

Beijing (AsiaNews / Agencies) - The White House announced today that President Barack Obama will meet with the Dalai Lama to testify to his support for Tibetan identity. On the same day, it was annouced that on July 25 in Shenzhen (Guangdong), the Secretary of State Hillary Clinton will meet with Chinese State Councillor Dai Bingguo. In all likelihood the theme of the meeting is the plight of U.S. debt, which threatens to ruin even Beijing.

Užpernai.

Russian Buddhists seek Putin's support for Dalai Lama visit.

Bet Putino ir Dalai Lamos nuotraukų neradau.

Asked about the possibility of inviting the Dalai Lama to Russia’s Republic of Kalmykia whose residents profess Buddhism, Putin said that the government “will work in this direction.”

Dažnokai pamirštam, kad ne viso Pasaulio žmonės Abraomo save kildina.

Teisinis pagrindas


Šįryt LRT "Klasikos" radijuj mūsų finansų viceministras pranešė apie šiandien Vilniuje prasidedantį Europos finansų ministrų bei bankininkų susitikimą siekiant sukurti bankų sąjungą ir paaiškino kad susitikime į juridinę reikalo pusę dėmesio nekreips.

Tokio ar panašaus viešo pareiškimo praeityje neprisimenu.

Vėlesnėse "Klasikos" radijo žinių laidose buvo sakoma aptakiau: šis susitikimas neformalus, jo nutarimus susitikimo dalyviai formalizuosią vėliau.

„Kaip žinote, turėjome teisines konsultacijas su Europos Komisija, taip pat su taryba. Kadangi yra teisinis pagrindas, mes galime susitelkti ties diskusijomis apie pertvarkos vadovybės valdymą, fondo valdymą. Tikiuosi, kad nuo šiandien mes galime pasiekti pažangą“, - penktadienį prieš Eurogrupės susitikimą Vilniuje sakė J.Dijsselbloemas.

Kaip kad mes žinome.

Štai kokie išsilavinę dalyviai.


Teisiniam pagrindui padirbti tiek išsilavinimo nereikia.

Įdomūs laikai dabar.

Penktadienį per darbo pietus ES finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai turės galimybę pirmą kartą ECOFIN lygiu aptarti Vieningo bankų pertvarkymo mechanizmo (SRM), vieno iš kertinių Bankų sąjungos elementų, temą. Šiuo klausimu pirmininkaujanti Lietuva siekia Tarybos sutarimo, kad galėtų pradėti derybas su Europos Parlamentu iki šių metų pabaigos.

Europos Taryba derėsis su Europos Parlamentu.

Dėl ko?

Ar tik ne dėl sumanymų įteisinimo?

Bankų berniukai.

Kuriuos pakeis bankų mergaitės.

Ir čia?

Vėliau ECOFIN posėdžio dalyviai diskutuos būdus ir kelius, kaip užtikrinti mažų ir vidutinių įmonių prieigą prie kredito išteklių. Šiuo klausimu ES finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai aptars Europos Komisijos ir Europos investicijų banko (EIB) pasiūlymus dėl mažų ir vidutinių įmonių skatinimo inovatyviomis rizikos pasidalijimo priemonėmis.

Įdomu.

Antrojo Lietuvos miesto vadovai (neteisėtai) įsijautė į aukos vaidmenį.

Melo ekonomika, su teisiniu pagrindu, reikia manyt.

2013-09-10

Va jums, Pinokiai!Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadovė Christine Lagarde paragino kuo greičiau pabaigti steigti Europos planuojamą bankų sąjungą, informuoja BBC.

Bankų sąjungos projektas, tikimasi, apsaugos nuo galimos kitos pasaulinės bankininkystės krizės.

!

Bankininkystės pasaulinė krizė!

Kaip bus sudaryta bankų sąjunga,vis dar iki galo neaišku, kai kurios šalys reikalauja, kad iki tol būtina pakoreguoti ES sutartis.

Liepą Europos Komisija žengė svarbų žingsnį bankų sąjungos link: buvo aptartos Vieningo bankų pertvarkymo mechanizmo (SRM) įkūrimo detalės. SRM suteiks Komisijai galimybę prireikus likviduoti bet kurį iš 6 tūkst. Europos bankų. Toks sprendimas galės būti priimtas, net jei tam priešinsis uždaromo banko nacionalinė vyriausybė.

Ei, didžiai demokratinės Europos Sąjungos piliečiai - ar girdėjot apie tokį svarbų Europos Komisijos žingsnį, žengtą liepą?

Girdėjot?

Sukūrus bankų sąjungą, finansinių institucijų ir šalių vyriausybių tarpusavio ryšiai bus nutraukti.

Simply.

Be jokių referendumų ir panašių demokratinių nesąmonių.

Šiaip tai, vyriausybės bankų ir nevaldė.


Vyriausybės valdė ir valdo ... mus.

O mūsų vyriausybes valdė...

Che che che....

This would override the decisions of authorities in individual EU states, which are currently in charge of closing failed banks.

Critics have warned that this new arrangement could mean national governments being required to hand over taxpayers' money to help rescue banks.


Patikima grėsmė


J.Kerry, tvirtinantis, kad mintis perimti cheminius ginklus pirmadienį kilo Jungtinėms Valstijoms, sakė: „Vakar mes metėme iššūkį režimui, kad jis perduotų juos (ginklus) saugiai tarptautinės bendruomenės kontrolei, jog vėliau jie būtų sunaikinti“.

!

JAV gynybos sekretorius Chukas Hagelis taip pat sakė, jog visiems tikintis, kad šis žingsnis galėtų būti „realus sprendimas krizei“, „patikimų, realių“ JAV karinių veiksmų grėsmė neturėtų būti atmesta.

„JAV karinio smūgio...patikima, reali grėsmė privalo išlikti ir šiandien, kai mes kalbamės“, – pridūrė jis.

...patikima, reali grėsmė....


JAV prezidentas Barackas Obama su savo kolegomis Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje sutarė, kad Rusijos planą Sirijos cheminiams ginklams sunaikinti reikia apsvarstyti antradienį Jungtinėse Tautose, pranešė vienas JAV pareigūnas.

Iš pradžių tai atrodė kaip dar vienas Johno Kerry pamąstymas - esą Sirija gali išvengti JAV karinių smūgių atiduodama savo cheminių ginklų atsargas tarptautinei priežiūrai.

Tačiau vos per kelias valandas, JAV diplomatijos vadovui tebeskrendant iš Londono į Vašingtoną, tai, kas atrodė improvizuotas komentaras, įgavo pagreitį: mintį pasigavo Rusija ir, kaip atrodo, Sirijos režimas.

!

Iš pradžių tai atrodė kaip dar vienas Johno Kerry pamąstymas...

Uff!

Piast


W okresie rozkwitu sarmatyzmu i demokracji szlacheckiej w Polsce Piast stał się synonimem swojskości i ideałów szlacheckiego życia na wsi. Szlachta odwoływała się do symbolu Piasta szczególnie często podczas elekcji, kiedy to nawoływano do wyboru "króla-Piasta" (czyli Polaka), przeciwstawianego cudzoziemskim kandydatom do tronu.

Symbol Piasta uległ dalszemu rozwojowi w następnych epokach. W okresie oświecenia upatrywano w nim ideału "poczciwego przodka", pracującego dla państwa nie orężem ale ciężką pracą; jako ideał Piasta przedstawiany był Kazimierz Wielki.

Paskutinis iš Piastų.

Po jo atėjo Jogaila ir Jogailaičiai.

Nors ir vergija Lenkijoj buvo prie Piastų, patikimasis Galas Anonimas mums surašė labai demokratišką ir romantišką Piastų atsiradimo Lenkijoj istoriją.

Piastas Ratininkas (lenk. Piast Kołodziej) – pusiau legendinis lenkų genčių kunigaikštis, valdęs VIII ar IX a., Piastų dinastijos pradininkas. Jis aprašytas Galo Anonimo alegorinėje Lenkų kronikoje (Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum). Pasak jos, Piastas buvęs Choscisko sūnus ir Žepichos vyras.

Piastas buvo išrinktas nauju kunigaikščiu, kuomet mirė genties nemalonę užsitraukęs valdovas Popielas. Piastas turėjęs sūnų Zemovitą, kuris po tėvo mirties tapo kunigaikščiu. Manoma, kad Piastas buvęs pirmojo Lenkijos valdovo Mieško I proproprosenelis. Ratininko pravardė yra alegorija į laiko, metų ratą, svarbų tuometinėse pagoniškose apeigose.

Elekcja Piasta
na księcia według.

.
Хроника Галла Анонима является единственным ранним историческим источником, в котором содержится предание о происхождении династии Пястов. Согласно Хронике, князь полян Попель II устроил пир в честь пострижения своих двоих сыновей. Неожиданно без приглашения на пир пришли двое чужеземцев, которых не только не пустили за стол, но и отогнали от Гнезно — столицы полян, в которой и проводился праздник. Чужеземцы отправились прочь из города и в пригороде случайно встретили пахаря князя, который пригласил и в дом. Оценив гостеприимство хозяина, гости сказали ему «Пусть наш приход будет вам на радость и вы получите от нас избыток благополучия, а в потомстве честь и славу». Пяст, как и Попель, также проводил пир в честь пострижения своих сыновей. Гостеприимный хозяин пригласил странников за стол и разделил с ними трапезу, хотя и был бедняком. Еды и питья не должно было хватить с избытком, но случилось чудо: пиво в бочонке не кончалось, а заколотого поросёнка хватило, чтобы наполнить десять мисок, что также вызвало удивление хозяина. Осознав чудо, Пяст и Жепиха, предварительно посовещавшись с гостями, решили пригласить на пир князя и всех его гостей. Когда пир начался, чужеземцы совершили обряд пострижения сына Пяста и дали ему имя Земовит. Возмужав, Земовит изгнал Попеля и сам стал князем полян. Хотя существование Земовита и ставится под сомнение, многие авторитетные исследователи склоняются в пользу его историчности

If Piast really existed, he would have been the great-great-grandfather of Prince Mieszko I (c. 930–92), the first historic ruler of Poland, and the great-great-great-grandfather of Bolesław Chrobry (967–1025), the first Polish king.

Piastai (lenk. Piastowie) – pirmoji istorinė karališkoji lenkų dinastija. Ji prasideda nuo pusiau legendinio kunigaikščio Piasto. Pirmasis istoriškai neginčytinas šios dinastijos valdovas – Mieško I, valdęs X a. Piastų dinastija valdė Lenkiją iki 1370 m., kuomet mirė kunigaikštis Kazimieras Didysis.

Galas Anonimas Piastą iš legendinio pavertė pusiau legendiniu.

Piasta.

Štai ji, račių dinastija.

O toks jos herbas.

Kas vėliavoj, kuri šalia Vytauto, Jano Mateikos paveiksle boluoja?
O čia?

В XVII—XVIII веках при избрании королей в Польше «пястом» именовался кандидат на престол — поляк (хотя фактически и не всегда был таковым, например, Михал-Корибут Вишневецкий — Гедиминович родом с Волыни).

Piastų dinastijos terminą XVIII a. įvedė ATR istorikas Adomas Naruševičius.

The Polish monarchy had to deal with the expansionist policies of the Holy Roman Empire in the west, resulting in a chequered co-existence, with Piast rulers like Mieszko I, Casimir I the Restorer or Władysław I Herman trying to protect the Polish state by treaties, oath of allegiances and marriage politics with the Imperial Ottonian and Salian dynasties. The Bohemian Přemyslid dynasty, the Hungarian Arpads and their Anjou successors, the Kievan Rus', later also the State of the Teutonic Order and the Grand Duchy of Lithuania were mighty neighbours.

The Piast position was decisively enfeebled by an era of fragmentation following the 1138 Testament of Bolesław III Krzywousty. For nearly 150 years, the Polish state shattered into several duchies, with the Piast duke against the formally valid principle of agnatic seniority fighting for the throne at Kraków, the capital of the Lesser Polish Seniorate Province. Numerous dukes like Mieszko III the Old, Władysław III Spindleshanks or Leszek I the White were crowned, only to be overthrown shortly afterwards. The senior branch of the Silesian Piasts, descendants of Bolesław III Krzywousty's eldest son Duke Władysław II the Exile, went separate ways and since the 14th century were vassals of the Bohemian Crown.

Flag of Bohemia.
Štai.

Taip jau nutiko, kad tada importavau "Piasten" saldumynus Lietuvon - mat, mūsų saldainių fabrikus kapitalistiškai dalinomės savinomės, gaminti nebuvo laiko.

Tas saldumynų fabrikas Bavarijoj atsidūrė po II Pasaulinio karo, iškeliavo iš Wielkopolskos frontui artėjant.

Į Bajoriją iškeliavo, pas bajų arijus.

Dabar galima nuo pradžių skaityt, ar bent nuo čia.

2013-09-09

Cenzūra

Administracinių teisių pažeidimų protokole parašyta, kad į klausimą „Kas yra kelnėse“, V. Šustauskas atsakė necenzūriniais žodžiais.

Cenzūra (lot. censura < censeo – vertinu) – spaudos ir kitų visuomenės informavimo priemonių leidybos ir jų platinimo kontrolė, įvertinimas, pakeitimas arba atmetimas pagal tam tikras ideologines dogmas ir nuostatas.


Necenzūrinis - ne spaudai:

necenzūrin|is, necenzūrinė netinkamas viešai pasakoti ar sakyti, nepadorus: Necenzūrinis anekdotas, žodis.

V.Šustauskas kaltinamas necenzūrinius žodžius sakęs ne televizijos laidoj, ne žurnalistui, o kažkodėl pareigūnais vadinamiems policininkams.

V.Šustausko advokatas teisme rėmėsi ir žodžio b**** semantine reikšme.

Lietuvių kalbos žodynas nemato necenzūrinės(!) ir nurodo tik vieną, vulgarią (vlg.), žodžio b**** reikšmę, o nevulgariai norėdamas kalbėti prabyla svetima kalba, lotyniškai.

Taip jau yra, matyt - jų, svetimšalių civilizatorių, žodžiai ir nevulgarūs, ir cenzūriniai; tai ne mūsų, prasčiokų.

O Vulgata kam buvo parašyta?

vulgar (adj.)
late 14c., "common, ordinary," from Latin vulgaris "of or pertaining to the common people, common, vulgar," from vulgus "the common people, multitude, crowd, throng," from PIE root *wel- "to crowd, throng" (cf. Sanskrit vargah "division, group," Greek eilein "to press, throng," Middle Breton gwal'ch "abundance," Welsh gwala "sufficiency, enough"). Meaning "coarse, low, ill-bred" is first recorded 1640s, probably from earlier use (with reference to people) with meaning "belonging to the ordinary class" (1530).

...common people, common, vulgar...

Kur jau mums...

... (BBC televizijoje šį terminą prodiuseriai vadino FIFO: fit in or fuck off)...

Va čia tai kultūra!

BBC!

Anglų kalba aplamai kilnesnė už mūsiškę.

Turtinga - to žodžio nė neturim.

54. pamoka 2013-09-09 19:13 IP: 62.80.225.122
kai kitą kartą klaus ,ką turi kelnėse,reikia nusimauti ir parodyti.Tada nekils neaiškumų.

Baikit...

Negi (kaip bebūtų) buvęs Seimo narys, Kauno meras būtų atsipirkęs 300 litų, kaip tas jaunas, bet kilmingas jaunuolis (olandas!), monsinjorui Svarinskui ir kitiems besimeldžiantiems prie Arkikatedros parodęs, ką turi kelnėse?

Labai abejoju, kad būtų šitiek užtekę, kaip kad dabar.

censor (n.)
1530s, "Roman magistrate who took censuses and oversaw public morals," from Middle French censor and directly from Latin censor, from censere "to appraise, value, judge," from PIE root *kens- "speak solemnly, announce" (cf. Sanskrit śamsati "recites, praises," śasa "song of praise").

There were two of them at a time in classical times, usually patricians, and they also had charge of public finances and public works. Transferred sense of "officious judge of morals and conduct" in English is from 1590s. Roman censor also had a transferred sense of "a severe judge; a rigid moralist; a censurer." Of books, plays (later films, etc.), 1640s. By the early decades of the 19c. the meaning of the English word had shaded into "state agent charged with suppression of speech or published matter deemed politically subversive."

Cenzoriaus vaidmenį atliko, kiek suprantu perskaitęs apipavidalintojo surašytą buvusio Seimo nario ir Kauno mero dalyvavimo gėjų eitynėse Lietuvos Respublikos sostinės jos įkūrėjo Gedimino vardu pavadintame prospekte istorijos aprašymą, protokolą surašę policininkai; o gal Valstybinė kalbos komisija, radusi to lietuviško prasčiokiško, vlg., žodžio antrąją, necenzūrinę reikšmę; o gal teismas?

Trys gal.

Neaišku.
O gal ir nereikia, kad būtų aišku?

Gal pakanka žinoti, kad reikia vengti "first sheet glued onto a manuscript"?


Iiii grec...

Landynė

Landynė.

Lun Dun.

London.

Ландон.

Kam skatikai, o kam - skatulės ūbas!

Richistan.

Last week, speaking at the G20 Summit, Vladimir Putin described Britain as ‘a small island’. Nobody, said his spokesman, pays attention to it – except of course the Russian ‘oligarchs who have bought Chelsea’.

Welcome to super-rich London, the city with the highest number of multi-millionaires in the world, according to the respected Wealth Insight analysis – more than 4,000 individuals with more than £20 million per head, placing London ahead of Tokyo, Singapore and New York.

It is 3am on a warm Tuesday in Cadogan Square, Belgravia, and a £200,000 orange Maserati screeches to a halt.

The driver revs the engine for several minutes, and the car – with Arab script on its registration plate – roars off into the night. By the time the sleepless residents reach their windows to peer out, the car has long gone.

For the next month the streets of the capital will be dominated by Ferraris and Maybachs in often garish colours, driven by the over-indulged sons of the Emirates aristocracy.

If the Arabs have traditionally favoured Mayfair, a new breed of super-rich, the Russians, have colonised Belgravia and Kensington.

Alina Blinova runs Rustyle, which she describes as an events management, PR and lifestyle company. ‘Last summer a Russian friend came over and told me he wanted the most expensive house on the market,’ she says.

‘He didn’t care where, or how big it was. He bought a house costing £100 million with its own helicopter pads. He only uses it for two or three weeks a year.’

Her friend Natalie Kaut, a millionaire fashion designer originally from Ukraine, adds: ‘London is easy to live in and I feel safe here. There are cases where the men buy expensive mansions so that they can send their women and children to London. The children will get a good education, and the women can endlessly shop, although many of them are lonely. The men are happy to pay for everything because it leaves them free to enjoy their mistresses in Russia.

‘I can recognise Russian women in the street: they’re head to toe in labels, particularly Dolce and Gabbana, Versace, Roberto Cavali – they mix it with absolutely no taste – which can cost anything more then £10,000 an outfit.

‘Some Russians have grown up with money. There are others with the mentalities of farmers. Their wealth is the result of a criminal act. They then throw their money around. I don’t know how they get passports as many of them are wanted men. They cannot go back to Russia.’

President Putin may well be right to say that no one pays attention to Great Britain.

Certainly that is the view taken by the millionaires and billionaires flocking to this country. They value the privacy we offer and – in a worrying number of cases – our readiness to turn a blind eye.

Kalbama apie britų teisėtvarkos readiness to turn a blind eye.
Suprantama.
Privažiuoja visokių, visai ne su Lamborghini.

According to Land Registry documents, almost all of the apartments – 59 of 80 – are owned by corporations registered in tax havens such as the British Virgin Islands and Liechtenstein, avoiding capital gains tax and stamp duty.

Šitaip reikia.

Residents include Rinat Akhmetov, the richest man in Ukraine, who bought two of the apartments for £136.4 million; Vladimir Kim, the former chairman of Kazakh copper company Kazakhmys; Sheik Mohammed Saud Sultan al-Qasimi of the Gulf emirate of Sharjah, and Nigerian oil tycoon Folorunsho Alakija.

Rival Knight Frank has found that in South Kensington more than three-quarters of buyers from 2010 to 2013 were foreign.

In Kensington it was two out of three, notably Elena Franchuk, wife of Ukrainian oligarch Viktor Pinchuk and friend of Elton John, who bought an imposing mansion for £80 million.

Few have been as active as Chelsea Football Club owner Roman Abramovich, who, rare among the super-rich, buys under his own name.Pentagrama

Suraskit vieną penkiakampę žvaigždutę:

Suraskit dvi penkiakampes žvaigždutes:

Pentagrama.

Norinčių valdyti ženklas.

The first known uses of the pentagram are found in Mesopotamian writings dating to about 3000 BC

The regional toponym Mesopotamia comes from the ancient Greek root words μέσος (meso) "middle" and ποταμός (potamia) "river" and literally means "(Land) between rivers". It is used throughout the Greek Septuagint (ca. 250 BC) to translate the Hebrew equivalent Naharaim.

Palūkanos irgi ten.


Pirmadienio rytas30. Biržų teismas konstatavo
, 2013-09-07 17:48 IP: 210.6.91.91
kad dėl 160 tūkst. litų vertės turto pasisavinimo apgaulės būdu teisiamas V.Jonaitis yra nepakaltinamas, ir skyrė jam priverstinį gydymą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendrojo stebėjimo sąlygomis. Visus Biržų teisėjus reikia patikrinti Rokiškio psichiatrinėje.

35. Susipratęs 2013-09-07 20:19 IP: 78.62.4.18
Taigi išaiškino, kad gaujų nėra. Paaiškėjo, kad tai psichų kompanijos. Teisėsauga ne prie ko, o ką veikia daktarai, kadėl negaudo ligonių?

16. xx 2013-09-07 12:12 IP: 81.7.123.19
Geras - nepakaltinami važinėja automobiliais BMW ....

44. petia 2013-09-08 01:08 IP: 78.158.31.246
įdomūs psichai labusyne, važinėja su X6, varto šimtus tūkstančių, neatsimena, kas buvo vakar )))pagarba labusyno ekspertams ))).

28. haha 2013-09-07 15:33 IP: 5.20.40.171  
jis nepakaltinamas, o siauliu kanibales arba koks nors zaikinas nepilno proto uz cigarete tris zmones supjaustes yra pakaltinamas, kazkaip manau atvirksciai turetu buti. nebrangiai tikriausiai galima nusipirkti nepakaltinamuma siais laikais..

54. precedentas 2013-09-08 12:21 IP: 89.190.98.188  
dabar petrą ,kuris suimtas už vištos vagystę, bus galima išleist pasikast bulvių

Komentarai ne mano. Visiškai atitinka komentuojamo lrytas.lt rašinio turinį.

24. mka
2013-09-07 14:03 IP: 5.20.96.113
nepakaltinama Lietuvos valstybe ir jos teisesauga ir dar neveiksni.


13. ir dabar sakysit, kad Venckienė neteisi 2013-09-07 12:10 IP: 46.36.79.49
išreikšdama savo nuomonę apie lietuvišką "teisingumą"? a????


Jei visa tai tiesa - kaip kitaip galvot??


12. Saulius 2013-09-07 12:09 IP: 86.38.204.96 
Čia jau Šimašiaus komentaro reikia

Nebe Šimašius.

Kiek pamenu, valstybės vadovai, lankydamiesi įvairiausiose mugėse, paprašyti apsilankyti policijos patalpose, tuoj pat pradėdavo teisintis neturintys laiko ir labai skubantys į Vilnių. Todėl, kad gerai žinojo, jog jiems nesmagu žiūrėti į apleistus kabinetus, o tiems suvargusiems pareigūnams nieko paguodžiančio negalės pasakyti.

Mačiau pats.

Paskutinėj pastraipoj:

Keleri metai bergždžių pastangų išvežti šeimą į kitą valstybę.

???

...

Valstybė neišvežė į kitą valstybę.

lrytas.lt

Daugelyje valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, tautinės neapykantos, karo kurstymas yra persekiojamas įstatymu, tad šitokios grupuotės balansuoja ant teisėtumo ribos.

Šmėžavo šmėžavo šiedu lrytas.lt pagrindiniame puslapyje, ir įsiprašė.

Gal dabar kitokie bus rytai?

Kaip manot?

2013-09-08

Big Brother Watching You II

Big Brother.

US and British intelligence agencies have successfully cracked much of the online encryption relied upon by hundreds of millions of people to protect the privacy of their personal data, online transactions and emails, according to top-secret documents revealed by former contractor Edward Snowden.

The files show that the National Security Agency
and its UK counterpart GCHQ


have broadly compromised the guarantees that internet companies have given consumers to reassure them that their communications, online banking and medical records would be indecipherable to criminals or governments.

To criminals or governments...

Those methods include covert measures to ensure NSA control over setting of international encryption standards, the use of supercomputers to break encryption with "brute force", and – the most closely guarded secret of all – collaboration with technology companies and internet service providers themselves.

Through these covert partnerships, the agencies have inserted secret vulnerabilities – known as backdoors or trapdoors – into commercial encryption software.

The files, from both the NSA and GCHQ, were obtained by the Guardian, and the details are being published today in partnership with the New York Times and ProPublica. They reveal:

• A 10-year NSA program against encryption technologies made a breakthrough in 2010 which made "vast amounts" of data collected through internet cable taps newly "exploitable".

• The NSA spends $250m a year on a program which, among other goals, works with technology companies to "covertly influence" their product designs.

• The secrecy of their capabilities against encryption is closely guarded, with analysts warned: "Do not ask about or speculate on sources or methods."

• The NSA describes strong decryption programs as the "price of admission for the US to maintain unrestricted access to and use of cyberspace".

• A GCHQ team has been working to develop ways into encrypted traffic on the "big four" service providers, named as Hotmail, Google, Yahoo and Facebook.

The breakthrough, which was not described in detail in the documents, meant the intelligence agencies were able to monitor "large amounts" of data flowing through the world's fibre-optic cables and break its encryption, despite assurances from internet company executives that this data was beyond the reach of government.

The key component of the NSA's battle against encryption, its collaboration with technology companies, is detailed in the US intelligence community's top-secret 2013 budget request under the heading "Sigint [signals intelligence] enabling".

Funding for the program – $254.9m for this year – dwarfs that of the Prism program, which operates at a cost of $20m a year, according to previous NSA documents. Since 2011, the total spending on Sigint enabling has topped $800m. The program "actively engages US and foreign IT industries to covertly influence and/or overtly leverage their commercial products' designs", the document states. None of the companies involved in such partnerships are named; these details are guarded by still higher levels of classification.

Among other things, the program is designed to "insert vulnerabilities into commercial encryption systems". These would be known to the NSA, but to no one else, including ordinary customers, who are tellingly referred to in the document as "adversaries".

"These design changes make the systems in question exploitable through Sigint collection … with foreknowledge of the modification. To the consumer and other adversaries, however, the systems' security remains intact."

The document sets out in clear terms the program's broad aims, including making commercial encryption software "more tractable" to NSA attacks by "shaping" the worldwide marketplace and continuing efforts to break into the encryption used by the next generation of 4G phones.

The Guardian.

The New York Times
.

ProPublica
.