2013-09-14

Darbo pietūs

Penktadienis.

Penktadienį per darbo pietus ES finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai turės galimybę pirmą kartą ECOFIN lygiu aptarti Vieningo bankų pertvarkymo mechanizmo (SRM), vieno iš kertinių Bankų sąjungos elementų, temą.

Dar neturim darbo pietų tradicijos, atsilikėliai...

Pasivysim: 2013 m. liepos 8 d. Vienoje įvyko pirmieji Europos Sąjungos ambasadorių darbo pietūs, kuriuose dalyvavo... Pietų metu Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis Austrijoje Edvilas Raudonikis trumpai supažindino Vienoje reziduojančius Europos Sąjungos ambasadorius su Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetais...

Šeštadienio darbotvarkėje - su finansų stabilumu ir mokesčiais susijusios temos. ES finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai pasidalys įžvalgomis dėl ateities finansų sistemos Europoje. Šia tema pranešimą skaitys ir Bruegel mokslinio forumo atstovas.

Diskusijoje apie kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu ECOFIN ministrai aptars Europos ir pasaulines iniciatyvas dėl vieningo automatinio apsikeitimo informacija mokesčių srityje standarto. Joje dalyvaus ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius.

Šeštadienis.

Tie, kuriems teko lankytis Vyriausybėje arba Seime, žino, kad ten, kur daug svarbių asmenų, patekti ne taip lengva.

Reikia ne tiktai iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima patekti, bet ir pereiti metalo detektorius, leisti apsauginiams rentgeno aparatu apžiūrėti kuprinės turinį.

Tokių procedūrų laikomasi ir kitose vietose, kur lankosi itin svarbūs asmenys.

Pavyzdžiui, tas pat dėjosi, kai TVF vadovė Christine Lagarde lankėsi Vilniaus universitete.

O Nacionalinėje dailės galerijoje – visiškai ramu. Ateinančiam žurnalistui reikia tik užsiregistruoti ir gauti pažymėjimą, kurį nuskaito porelė apsauginių.

Nei metalo detektoriaus, nei noro pažvelgti į išsipūtusią kuprinę, kurią neretai budriai nužvelgia netgi parduotuvių apsaugos darbuotojai.

Tiesa, vienas metalo detektorius buvo – išjungtas ir pakištas po laiptais. Į vidų patekę lankytojai visai laisvai klajoti negalėjo, bet turimos laisvės būtų pakakę nemaloniai šunybei iškrėsti.

Bet niekas to daryti nesirengė. Juolab kad kas pusmetį vykstančiuose tokiuose neoficialiuose susitikimuose ypatingų sprendimų niekuomet nepriimama. Ministrai paprasčiausiai aptaria aktualijas, pasikalba privačiai.

Tai kas, kad nepriimama.


Neformalus ECOFIN posėdis Vilniuje bus vienas iš svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai akcentų.

Neformalus kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų susitikimas – vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių kultūros ir audiovizualinių ...

Neformalus sporto ministrų susitikimas – vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES ...

Neformalus transporto ministrų susitikimas...

Neformalus žemės ūkio (AGRI) ministrų susitikimas
...

Neformalus energetikos ministrų susitikimas
...

Vilniuje vyko neformalus ES plėtros darbo grupės susitikimas...

Neformalus ES gynybos ministrų susitikimas
...

Neformalus aplinkos ministrų susitikimas...

Neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas...

Neformalai...

Pirmininkaujam.

O
?

Neatsimenat?

Mūs kolūkio pirmininkas vidury ratelio,
Kaip raibasis sakalėlis vyšnelių sodely...

Komentarų nėra: