2011-12-24

Kalėdos Kaledonijoj

Anot ceremonijos organizatorių, Chanukos šventė išreiškia universalią idėją, kad gėris galų gale nugalės blogį, laisvė – prievartą, o šviesa – tamsą.

Gal tada, kai nugalės, nebebus svarbu, kas kieno šventoves griovė?

Dabar gi Saliamono statytos Jeruzalės šventyklos sugriovimui atminti menora ir statoma, Vilniuje.

Įdomu, ar Izraelio lietuviai velka blukį po Izraelio Vyriausybės langais?

O gal ten visų lūkesčiai išsipildė?

Menora stovi priešais mūsų Vyriausybės pastatą ir paminklą Vincui Kudirkai.

Arčiau Vyriausybės rūmų pastatyta, negu Vašingtone iki Baltųjų rūmų.

Užsieniečiui išrodys, kad mūsų Vyriausybė švenčia Chanuką, kiti gi Kalėdas ar Išganytojo gimimą.

По одному из мнений, приведённых в Талмуде, Иехуда Маккавей и его сподвижники устроили празднование, которое было возмещением пропущенного восставшими праздника Суккот. Праздник был пропущен из-за гражданской войны и ритуального осквернения Храма язычниками.

Jei ir praleido savo Kūčias, šiemet uždegė Didžiąją Menorą kaip tik tada, kai Elnias Devyniaragis atbėga.

Ir ne septynšakę, o devynių žvakių.

Ne tik Vilniuj devynių.

Menorų virsmas.

Kalėdos Kaledonijoj.

Kaledonų vyriausybė kalėdoja - gaila, bet, kol kas, visom prasmėm.

Kas jai duoda, kas skolina?

Kalėdinis virsmas.

Šitoks?

Ne toks.

Perėjusi į maros sritį, gyvybės kreivė vis dar leidžiasi žemyn iki žiemos saulėgrįžos, kuri yra priešprieša aukščiausiam gyvybės suklestėjimui – kupai. Tamsa vis tirštėja, pasaulis smenga pragarmėn, kol didysis Rėdos ratas pasiekia žemiausiąjį tašką. Tai Kalėdos – didžiausio gamtos apmirimo, nuovargio metas, maros pergalės valanda. Tačiau Kalėdos yra ir vilties pradžia. Būtent Kūčių vakarą įvyksta didysis lūžis – aukštyn, į šviesą, į viltį.

2011-12-23

Runkelizmo propaganda

Runkelizmas.

Kaime, matai, kvaili, o tvartely tai jau protingi...

Citata:

Jie yra vaikų intelekto, kaip pyplys, kuris mano, kad mama galėtų nupirkti arkliuką ir pastatyti arkliukui namelį su stogeliu, tik nenuperka, nes nedrįsta paprašyti pinigėlių iš bankomato sienoje.

Pyplys žino, ką reikia daryti. Pinigų galima gauti iš bankomato. Lygiai taip pat suaugę silpnapročiai irgi žino, kur paimti pinigų, kurių „viskam užtektų“.


Betgi taip ir yra.


Visuomenė turi skolų=pinigų, išskyrus elgetas.

10. Runkelizmo propaganda Amerikoje: duokit dar! 2011-12-21 07:20IP: 84.15.188.138
1. JAV prekyba su visu likusiu pasauliu deficitinė. 2. JAV nacionalinė skola nepaliaujamai didėja. 3. JAV Kongresas rudenį eilinį sykį "pakėlė tos skolos lubas": duokit dar!

Ir duoda.

Kaipgi kitaip su pasauliu deficitan prekiausi?

Čia gi tai jau elitinis runkelizmas.

O čia kas?

Tikimasi, kad su mažomis palūkanomis iš ECB paskolas pasiėmę bankai nusipirks tokių valstybių kaip Italija ir Ispanija vyriausybių obligacijų, už kurias siūlomos kur kas didesnės palūkanos.

Pypliui mama duoda naujų fantų kad anas nusipirktų arkliuką?

1. Lapės Alisos ir katino Bazilijaus pėdomis 2011-12-21 15:04IP: 158.129.194.70
Jei Europos centrinis bankas (ECB) teiktų ne tik komerciniams bankams, bet ir visiems to norintiems, trejų metų trukmės paskolas, ir tai kažin ar sustiprintų pasitikėjimą šituo žaidimu spalvotais fantais, virstančiais skola.

Nors...

Juk žaidžiam šitą žaidimą, aukščiausiu lygiu.

Negi niekas nebaudžia?

Baudžia.

Patys žaidžiam, patys save ir baudžiam.


"Do you not know, my son, with how little wisdom the world is governed?"
Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre

2011-12-22

Non-General Saab

Saab has made cars since 1949. GM bought 50% in 1989 and all of the company in 2000, but Saab continued to be a financial drag until it was sold.

Lapkričio pradžioje „General Motors“ paskelbė įšaldysianti licencijas ir nutrauksianti atsarginių dalių tiekimą tuo atveju, jeigu 100 proc. „Saab“ akcijų pereis kompanijoms „Pangda Automobile Trade Co“ ir „Zhejiang Youngman Lotus Automobile Co“.

Pagrindinis "Snoro" akcininkas Antonovas irgi neįtiko "General Motors", kai (nes?) įkyriai bandė perimti „Saab“.

"Snoras" ir nacionalizuotas gali bankrutuoti.

General Motorsnegali.

"Saab" gali.

2011-12-20

TikimĮБес

Nebūtinai Бес.

Šiemet Lietuvos matematikų draugijos konferencijos pranešėjai, išskyrus keletą, su savo pranešimais tilpo vienon dienon.

Neatsimenu, kad taip būtų buvę.

Pernai ryžausi ateiti Tikimybių teorijos sekcijon ir pasakyti, kas man nepatinka.

Nesulaukęs iš tikimybininkų "atkirčio", pamaniau, kad gal taip nutiko todėl, kad užgriuvau ant jų galvų it sniegas vidurvasary. Todėl su tom pačiom šnekom pas juos atėjau ir šiemet.

Manydamas (gal ir be reikalo), kad šios mintys mūsų akademinei visuomenei pernelyg eretiškos, kaip ir šitos, kurias toje pačioje konferencijoje išsakiau Matematinės logikos sekcijoje, jų publikuoti konferencijos leidinyje nebandžiau.

Tegul būna čia.

Iš esmės tai jau sakiau.

2011-12-19

Marš marš tra ta ta

Pasaulio ekonomikos tendencijos panašios į Didžiosios 1920–1930 metų depresijos. Apie tai grėsmingai įspėjo keletą mėnesių Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) vadovaujanti Christine Lagarde. TVF vadovė ragino šalis, kurios , teikti paramą Europai, nes euro zonos šalys pačios neįstengia išbristi iš skolų krizės, o šio žemyno finansų sistemos griūtis smogs visam pasaulio ūkiui.

Tačiau konkrečių veiksmų, kurių galėtų imtis pasaulio valstybės, Ch.Lagarde neįvardijo.

6. Smegenų plovimas 2011-12-19 12:15IP: 84.15.181.19 1
Europos bankai skirs TVF 200 milijardų eurų valstybėms, nukentėjusioms nuo skolų krizės, gelbėti... (straipsnio citata) Europos Komisija (EK) paskelbė, kad ES šalių vyriausybės, siekdamos sumažinti pasaulinės finansų krizės įtaką šalių bankams, jiems skyrė 3 trln. eurų finansinės paramos, praneša euobserver.com.(Google)

7. Smegenų plovimas II 2011-12-19 12:23IP: 84.15.181.19
Gruodžio pradžioje paskelbta, kad Europos bankai skirs TVF 200 milijardų eurų valstybėms, nukentėjusioms nuo skolų krizės, gelbėti (straipsnio citata). Be visų kitų nuostatų ES narės susitarė skirti TVF 200 mlrd. eurų, kurie būtų naudojami probleminių euro zonos valstybių finansavimui (2011-12-09 straipsnis "Euro zona: susitarimas pasiektas, o pasekmės miglotos").

8. Smegenų plovimas III 2011-12-19 12:26IP: 84.15.181.19 1
Krizė Europoj, nors JAV prekyba su Europa (ir visu Pasauliu) - deficitinė.


9. Smegenų plovimas IV 2011-12-19 12:31IP: 84.15.181.19
TVF paskolos išduodamos ir grąžinamos SDR'ais (specialiosiomis skolinimosi teisėmis, kurių ir Lietuvos bankas giriasi turintis savo "užsienio atsargose"). Tų SDR'ų sudėtis: 41.9%$, 37.4%€, 9.4% JPY, 11.3%£. Viskas, 100%.

10. Marš marš trata ta 2011-12-19 12:35IP: 84.15.181.19
Iš Didžiosios depresijos JAV išlindo po II Pasaulinio karo (kas jį sukėlė?), sugriautų šalių ūkių atstatymui įsiūliusi savo dolerį (Marshall Plan)

Marš marš tra ta ta?