2019-05-04

Mirties Verslas


Visai jau nužmogėjom?


Mėnuo Po Pranašystės


Prieš pusantrų metų:

Didieji bankai nori sugriauti bitkoiną kol jis dar nesugriovė jų pačių.

Bitkoinai, "žmonių (liaudies) valiuta", turi pakankamą potencialą tapti naująja valiuta, nekontroliuojama didžiųjų vyriausybių ir didžiųjų bankų.

Šitaip rašė Forbes.com:

SEP 14, 2017
Why Big Banks Attacked Bitcoin

Štai kas po to darėsi:
Po šitos gi pranašystės 

per mėnesį ir savaitę bitkoinas pakilo nuo 4000 USD 
iki beveik 5600 USD šiandien:
O auksas ... nukrito nuo 1290 USD iki 1280USD:

Tai Ką Dabar Darysime?


TOP 10 darbo sričių, kurių paklausa mažėja:

1. Viešasis administravimas. Jame daugės skaitmeninių sprendimų.

2. Švietimas. Gali keistis mokymo formos.

3. Žemės ūkis. Jame daugėja automatizacijos.

4. Prekyba. Ji keliasi į elektroninę erdvę, vykdoma savitarna, robotizacija.

5. Apsauga. Tam pasitelkiamos technologijos.

6. Klientų aptarnavimas. Jis automatizuojamas ir skaitmeninamas.

7. Viešieji ryšiai. Juos keičia technologijos.

8. Gamyba. Joje vyksta robotizacija, automatizavimas.

9. Pardavimai. Žmogaus darbą pakeičia savitarna, internetiniai sprendimai.

10. Turizmas. Žmogaus darbą taip pat pakeičia internetiniai sprendimai.

Tai Ką Dabar Darysime?
O ką darys jie?

„Bananų Balius"


1988 m. rugsėjo 28-osios mitingą sunku supainioti su kokia nors kita Atgimimo laikų sueiga. Daug kam tikriausiai teko girdėti prigijusį pavadinimą – „bananų balius“. Ir būtų kažkaip nemalonu jį taip vadinti, jei patys dalyviai, liūdnai pagarsėjusių „vaisių“ ragavę liudininkai, minėdami tos dienos įvykius, nevartotų būtent šių, karčiai ironiškų, žodžių.
Įvykis pagarsėjo kaip vienas žiauriausių sovietinės kariuomenės bei milicijos susidorojimo su protestuotojais atvejų per visą atgimimo laikotarpį, buvo užfiksuotas užsienio žurnalistų bei tapo nemenkų pasikeitimų Lietuvos komunistų partijoje priežastimi. Nors minimas ne itin dažnai, jis spėjo susilaukti gana prieštaringų vertinimų. Tiek jo eiga, tiek reikšmingos visai Lietuvai pasekmės spėjo apaugti savotiškomis legendomis.

Pagal sumanymą taikų, tačiau gausų susibūrimą organizavo ne tuo metu pirmuosius žingsnius dar žengęs Sąjūdis, o neseniai iš pogrindžio į viešumą iškilusi Lietuvos Laisvės Lyga. Anot jos nario bei įvykių dalyvio Andriaus Tučkaus, sunku pasakyti, kam pirmam kilo idėja minėti – kaip tuo metu disidentai vadino – penktąjį Lietuvos padalijimą. Mitingų organizavimu aktyviai rūpinosi visa Lygos taryba, buvę minčių viešus susibūrimus organizuoti kuo dažniau, kone kiekvieną savaitę. Nusprendus, jog per dažnai mitinguojant kris tokių susibūrimų vertė, apsiribota reikšmingiausiomis datomis.

Stalinizmo pasmerkimas tuo metu jau tapo įprastu reiškiniu. 1988-ųjų balandį Lietuvos Laisvės Lyga pradėjo organizuoti didžiųjų trėmimų į Sibirą 40-mečio minėjimą, kurį planuota surengti gegužės 22-ąją. Tą dieną mitingas Katedros aikštėje buvo išvaikytas, o diena anksčiau – gegužės 21-ąją – valdžia pati surengė tremtinių minėjimą, į kurį buvo pakviesti partiniai ir kultūros veikėjai, taip bandant atsiriboti nuo Stalino represijų. Kita data, kurią Lyga ketino paminėti per mitingą, atrodo savaime suprantama. 1939 m. rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28 dienų Ribentropo-Molotovo protokolų reikšmės Lietuvai sumenkinti neįmanoma, ir viešai nepriklausomos Lietuvos siekį deklaravusi organizacija tuo pasinaudojo.

Rugpjūčio 23-iosios mitingą rengė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, jame Laisvės Lygos veikėjams pasisakyti neleista. Taigi, nuspręsta paminėti antrąją, ne mažiau svarbią datą, tačiau apie planuojamą demonstraciją pranešus Vilniaus miesto vykdomajam komitetui sulaukta tik neigiamų atsakymų – planai pavadinti provokatoriškais ir antitarybiniais, leidimas mitinguoti neduotas. Buvo aišku, jog žmonės Katedros (tuometinėje Gedimino) aikštėje vis tiek susirinks, ir sovietinė valdžia ėmė tam ruoštis. Aktyviausias Lygos veikėjas Antanas Terleckas įspėtas atsisakyti planų, imtos organizuoti milicijos bei kariuomenės pajėgos – iš viso netoli tūkstančio pareigūnų. Išduotas potvarkis, leidžiantis „tvarkos pažeidimų slopinimui“ panaudoti ašarines dujas ir gumines lazdas (vadinamuosius „bananus“), parengtas veiksmų planas.

Užpuolė be įspėjimo

Informacijos apie tai, jog mitinguoti neleista, valdžia nepaskelbė. Apie 17 val. Į aikštę pradėjus rinktis protestuotojams, atvyko bei ėmė rikiuotis ir minios tramdymui pasiruošę „tvarkos saugotojai“, mitingo pradžia buvo numatyta po valandos.

„Vos pradėję rinktis pamatėme, jog sukauptos stiprios milicijos jėgos, tikriausiai buvo ir KGB, ir kariuomenė. Bet vis tiek rinkomės, manėme, kad visa tai pagąsdinimui. Kadangi turėjau nuo nepriklausomybės laikų išsaugotą Lietuvos vėliavą, labai bijojau ją prarasti, į aikštę ėjau mažiausiomis gatvelėmis, pasisekė prasprūsti pro kordoną – vėliavos kotas buvo sudedamas, niekam nekrito į akis. Į pačią aikštę vis tiek nepatekome, kadangi buvo aklinai užblokuota“, – pasakoja vienas iš mitingo organizatorių Jonas Volungevičius.

Pajėgoms atitvėrus centrinę aikštės dalį mitinguotojai – apie 5000 įvairaus amžiaus žmonių, tarp kurių buvo ir šeimų su vaikais – susirinko jos pakraštyje, vietoje, kur šiuo metu stovi paminklas Gediminui. Liudininkų teigimu, pats mitingas nelabai spėjo įvykti. J. Volungevičius prisimena: „Kadangi mes, organizatoriai, atsidūrėme minios centre, mus apsupo žmonės ir praktiškai nematėme, kas aplink vyksta. V.Bogušis padeklamavo kažkokį eilėraštį ir suteikė žodį A. Terleckui. Jam pradėjus kalbėti išgirdome triukšmą ir riksmus: „Muša, muša!“ Žmonės ėmė bėgti, kadangi buvome pačiame centre, neturėjome pasirinkimo, bėgome visi.“

Dalyviai prisimena, jog milicijos pajėgos puolė darniai ir suplanuotai, skydais bei šalmais prisidengę pareigūnai protestuotojus apsupo bei ėmė mušti be jokių bandymų sulaikyti ar suskaldyti minią. 1988 m. spalio 15 d. „Atgimime“ pateikiama nemažai raštiškų parodymų, daugumoje jų pasakojama, jog nukentėjo ne tik aikštėje buvusieji, bet ir pro šalį ėję žmonės, nebuvo klausoma maldavimų pasigailėti, smūgių gavo visi, kas tik pasitaikė pareigūnams po ranka. Kadangi guminių lazdų milicininkams, matyt, nepakako, į darbą buvo paleisti kumščiai bei kareiviški batai.

Įvykių versijos – skirtingos

Po kurio laiko, lyg sulaukę įsakymo, milicininkai paliko protestuotojus ramybėje. „Daug ką ten sumušė, išvaikė visus, bet paskui keistai atsitraukė. Mes tada persigrupavome. Pamatę, kad milicija atsitraukė ir nebemuša, žmonės sugrįžo atgal, susirikiavome į koloną ir, dainuodami tautines dainas, pradėjome žygiuoti Aušros vartų link“, – pasakoja A. Tučkus.

Šis mitingo epizodas gana mįslingas. Tų pačių metų spalio 15 d. „Atgimime“ minima, jog organizatorių – Lietuvos Laisvės Lygos tarybos – Katedros aikštėje tuo metu nebuvo, jog atsirado juos mačiusiųjų kitose vietose, arba kad jie į aikštę sugrįžo vėliau, milicininkams pasitraukus. Tuo tarpu filmuotoje medžiagoje ir nuotraukose galima atpažinti nuo smūgių sprunkančius A. Terlecką, J. Volungevičių ir kitus iniciatorius, jų pačių teigimu, buvusius minios centre bei neišvengusius „pavaišinimo bananais“.

Anot A. Tučkaus, milicininkams pirmą kartą atsitraukus, minia sugrįžo į ankstesnę vietą, išsirikiavo ir pradėjo traukti Pilies (tuo metu M. Gorkio) gatve. Buvo dainuojamos tautinės dainos, atsirado provokatorių, bandžiusių užtraukti kažką apie rusų varymą iš Lietuvos, tačiau jie buvo nutildyti. Pasiekę Aušros vartus mitinguotojai išsiskirstė.

Tuo tarpu kiti liudininkai mini, jog dalis susirinkusiųjų liko aikštėje ir buvo dar kartą užpulti milicijos. Grumtynės tęsėsi iki 20 val., baudėjų pajėgoms atsitraukus, buvo atnaujintas taikus mitingas. Iš viso tą vakarą sulaikyti apie 25 žmonės, jiems, kaip ir daliai gavusiųjų „bananais“, vėliau nustatyti vidutiniai kūno sužalojimai. To meto lenkų laikraštyje „Czerwony Sztandar“ minima, jog kilusiame chaose nemažai nukentėjo ir milicininkai – į juos buvo mėtomos grindinio plytelės.

Sureagavo ir Komunistų partija, ir Sąjūdis

Apie kai kuriuos to vakaro įvykius yra nemažai skirtingų versijų, tai galima sieti su LKP bandymu „užglaistyti“ nemalonų atsitikimą. Itin skiriasi nuomonės dėl to, ar buvo išprovokuotas milicininkų puolimas – beveik visi liudininkai teigia, jog jokių provokacijų nematė, nebuvo skanduojami net antitarybiniai šūkiai (gana natūralu, kadangi skandavimas būtų užgožęs V. Bogušio ir A. Terlecko pasisakymus). Tuo tarpu Komunistų partijos oficioze „Tiesa“ buvo aiškinama, jog į aikštę apsupusius pareigūnus buvo mėtomi kiaušiniai, buteliai, akmenys, milicininkai vadinti fašistais ir okupantais. Tokią informaciją galima rasti ir kai kuriuose vėliau įvykį aprašiusių istorikų darbuose.

Jau minėtame „Atgimimo“ numeryje išspausdintas ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės atsišaukimas, kuriame kategoriškai atsiribojama nuo dalyvavimo mitinge, tačiau solidarizuojamasi su nukentėjusiaisiais. Sąjūdis taip pat buvo pirmasis, paskleidęs klaidingą informaciją, neva organizatoriai liūdnai pasibaigusiame mitinge nedalyvavo bei buvo apie planuojamas represijas informuoti telefonu. Tokių pareiškimų šaknis surasti nesunku, santykiai tarp Lietuvos Laisvės Lygos ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio – pagal pobūdį skirtingų organizacijų – tuo metu buvo sudėtingi ir netgi šiek tiek komplikuoti.

J. Volungevičiaus teigimu Sąjūdis Lygą laikė pernelyg radikalia, būtent dėl to per rugpjūčio 23-iosios mitingą jų atstovams nebuvo leista pasisakyti. A. Tučkus paaiškina: „Mes, Laisvės Lyga, kėlėme maksimalius reikalavimus – dėl okupacijos pripažinimo, dėl kariuomenės išvedimo. Sąjūdis tuo metu, 1988-ųjų vasarą ir net per spalio mėnesį vykusį suvažiavimą, apsiribojo suvereniteto SSRS sudėtyje reikalavimu. Nuo pat Sąjūdžio atsiradimo mūsų reikalavimai buvo radikalesni, mes buvome šiek tiek pirmesni, supratome, jog jie taip negali – ten buvo visokių žmonių, visa visuomenė dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Tau buvo ne taip pavojinga, nekėlė grėsmės. O mes su savo reikalavimais ėjome avangarde.“

Daug kas keitėsi


Tačiau rugsėjo 28-osios mitingas tapo viena iš priežasčių, pakeitusių šią padėtį. „Visur jautėsi padrąsėjimas, ypač jis buvo pastebimas Sąjūdžio vadų pasisakymuose, juk kaip tik tada buvo pradėta rengtis spalio 22–23 dienomis vykusiam suvažiavimui. Kiekvieną dieną viskas ėjo aukštyn ir aukštyn. Praktiškai tuo metu Sąjūdis įgavo antros valdžios statusą, Komunistų partija palaipsniui ėmė perdavinėti jam vykdomąją valdžią, derindavo su juo svarbesnius klausimus“, – pasakojo A. Tučkus. J. Volungevičius teigia, jog po kiekvieno tuo metu vykusio mitingo, po kiekvieno viešo nepritarimo valdžiai žmonės darėsi drąsesni ir atviresni.

Viena iš tokio pagyvėjimo priežasčių galima laikyti ir politinius pasikeitimus sovietinės Lietuvos valdžioje. Rugsėjo 28-osios mitingo represijų žiaurumas, kad ir kaip dangstomas, peržengė visas leistinumo ribas ir gerokai pakenkė Komunistų partijos įvaizdžiui. Dar labiau prisidėjo kitą dieną įvykęs žiaurus bado streiką paskelbusio disidento A. Andreikos suėmimas, šie įvykiai sukėlė nemenką sujudimą visuomenėje ir partijoje.

Rugsėjo 29 d. įvyko pirmasis bendras Lygos ir Sąjūdžio mitingas, skirtas pareikšti nepasitenkinimą dėl žiauraus valdžios elgesio. Komunistų partijoje artimiausiomis dienomis tvyrojo suirutė, kurios kulminacija tapo kaltės už smurto protrūkius suvertimas LKP CK antrajam sekretoriui N. Mitkinui. Jis ir pirmasis CK sekretorius R. Songaila buvo atstatydinti, į jų vietas paskirti V. Beriozovas ir A. Brazauskas.

Kai kurie mitingo dalyviai laikosi nuomonės, jog konservatyvių, Maskvos valdžiai neparankių ir savo vietose „užsisėdėjusių“ partijos vadų pakeitimas naujais ir energingais buvo iš anksto suplanuotas, o „bananų balius“ tam tapo tik pretekstu. „Sklido gandai, kad Maskva turėjo tikslą „nuimti“ Songailą ir „pastatyti“ Brazauską į jo vietą. Buvo tokia versija“, – teigia J. Volungevičius. Tačiau jis pats laikosi kitos nuomonės – jog represijomis nesėkmingai buvo siekta parodyti Sąjūdžiui, kuo gali baigtis tada radikalus nepriklausomybės siekimo deklaravimas. Be to, tuometiniuose Kremliaus veiksmuose galima matyti sumišimą bei neryžtingumą reaguojant į iškeltą A. Brazausko kandidatūrą, pasikeitimams įtakos turėjo ne tik rugsėjo 28–29 d., bet ir vėlesni neramumai. Nepaisant to, sunku suabejoti „bananų baliaus“ reikšme įvykiams, vedusiems nepriklausomybės atgavimo link.

O po to buvo „humaniškiausias pasaulyje tarybinis teismas".
Kas per diena šiandien?

Neseniai to teismo, kuriame buvo teisiami „Bananų Baliaus" „atpirkimo ožiai", dalyvis papasakojo, kad "bananų paragavusius" kaltino Tarybų Lietuvos sostinės Vilniaus Lenino rajono prokurorė Faina Kukliansky....
O Fainos Kukliansky, tarybinio prokuroro bei tardytojo Samuelio Kuklianskio dukters, biografijos niekaip nerandu,

Tik išskaičiau kad jos teisinio darbo stažas prasidėjo maždaug 1974-1978 metais...
Jei tiesą man papasakojo apie „Bananų Baliaus" dalyvių teismą ... tai tegaliu prisiminti štai ką:

Приходит узбек домой, а жена его спрашивает: Как дела, Умар?
Он говорит: Плохой день у меня сегодня, Зульфия. В партию меня не приняли.
- Как не приняли?
- Спросили, состоял ли я в банде Кур-баши, я сказал что да, и не приняли.
- А зачем правду сказал, мог бы и скрыть!
- Как мог скрыть? Сам Кур-баши спрашивал.
Ай, дурак-дурак Умар. Так атвэчать надо было:
"Я состоял в красноармейском отряде под командованием доблестного коммуниста Кур-Баши, в коим занимался экспроприацией капиталистической собственности в пользу голодающих Поволжья."


30ые, коллективизация в Средней Азии.
Из кишлака сделали колхоз, бая - председателем, муллу - политруком. Самого грамотного узбека отправили на курсы бухгалтеров.
Он вернулся, завел книгу со статьями "ушоль" и "пришоль".
Прошел год, пора сводить баланс.
Узбек подумал-подумал и написал "ушоль и больше не пришоль".


“Ha Šahar”. Opus Klausimas


Smolenskino laikraštyje “Ha Šahar” paskelbė straipsnį “Opus klausimas”, kuriame pagrindė idėją, kad žydų tauta normaliai egzistuoti gali tik savo žemėje...

Po metų Paryžiuje laikraštyje ,,Ha Šahar“ Ben–Jehudos slapyvardžiu paskelbė straipsnį ,,Žgučij vopros“ (,,Opus klausimas“), kuriame pirmą kartą suformulavo...

1879 m. pavasarį Vienoje hebrajų kalba leidžiamame žurnale ,,Ha Šahar“ buvo publikuotas straipsnis ,,Opus klausimas“ (,,She'elah Loheteh“).
“Ha Šahar”. Opus Klausimas.
Įdomiai čia...

Izraelio Vėliava


Davidas Volfsonas
(1856–1914) vienas iš pačių žymiausių sionizmo veikėjų – litvakų. Gimė mažame Kauno gubernijos Darbėnų miestelyje, kuriame gyveno vos 300 žydų, jis tapo artimiausiu Teodoro Herclio bendražygiu ir draugu, o po jo mirties – Pasaulinės sionistų organizacijos prezidentu (1905–1911). Dar Hercliui gyvam esant Volfsonas įamžino savo vardą pasiūlęs sionistinio sąjūdžio vėliavą sukurti pagal taleso – religinio apsiautalo – spalvas: mėlyną ir baltą; ši vėliava nuo 1948 m. yra valstybinė Izraelio vėliava. 1908 m. Volfsonas atvyko į Peterburgą, kur sėkmingai vedė derybas su Rusijos premjeru P. Stolypinu. Grįždamas jis Herclio pavyzdžiu apsilankė Vilniuje. Volfsonas mirė 1914 m., o 1952 m. jo palaikai perkelti į Jeruzalę ir palaidoti greta Teodoro Herclio kapo.

Izraelio vėliava (דגל מדינת ישראל) – Izraelio valstybinė vėliava oficialiai patvirtinta 1948 m. spalio 28 d.Perelmanas Palestinoje


XIX a. pabaigoje iš Lietuvos kilusio Eliezerio ben Jehudos
(tikroji pavardė Perelmanas, 1858-1922) iniciatyva, hebrajų kalba pradėta gaivinti kaip šnekamoji; tai buvo susiję su dvasinio sionizmo judėjimu, kuris siekė senosios žydų tautos kultūrinį atgimimą paskleisti istorinėje jos tėvynėje. Ben Jehudos ir jo pasekėjų veiklos dėka hebrajų kalba, pritaikyta prie šiuolaikinio pasaulio poreikių ir nemažai skirdamasi nuo Biblijos, Talmudo bei rabinistinės literatūros kalbos, tapo valstybine kalba 1948 metais susikūrusioje Izraelio valstybėje. Ben Jehuda pradėjo sudarinėti „Pirmąjį senosios ir naujosios hebrajų kalbos žodyną“ (pradėta leisti 1910 m., o baigta – 1959 m.).

Sionistų udėjimas buvo stipriai priklausomas nuo charizmatinių lyderių, tarp jų žinomų litvakų Mozės Leibo Lilienbliumo (1843-1910), Eliezerio Perelmano (Ben Jehuda, (1858 – 1922)), o jiems pasitraukus nebuvo rasta kas juos pakeistų. Per lėti žydų kėlimosi į Palestiną tempai nepateisino judėjimo rėmėjų lūkesčių.

Eliezeris Ben-Jehuda (1858–1922) – hebrajų kalbos kaip kasdienio bendravimo kalbos atgaivinimo pradininkas. Gimė miestelyje Lužki netoli Vilniaus. 1879 m. Smolenskino laikraštyje “Ha Šahar” paskelbė straipsnį “Opus klausimas”, kuriame pagrindė idėją, kad žydų tauta normaliai egzistuoti gali tik savo žemėje ir šnekėdama savo kalba, o toji kalba – tai ivritas. Straipsnį jis pasirašė slapyvardžiu Ben–Jehuda (tikroji jo pavardė Perelmanas) ir 1881 m. apsigyvenęs Erec Israel, pakeitė pavardę į buvusį slapyvardį. Vienintelė žydų kalba, anot jo, yra ivrit, tad jis nesutaikomai kovojo prieš jidiš ir kitas žydų vartojamas kalbas. Jo šeima buvo pirmoji Palestinoje, kurioje kalbėjo ivrit.
Ben–Jehuda sukūrė daugybę naujų žodžių, terminų, kurių didžioji dalis vartojama ir dabar. 1910 m. jis pradėjo skelbti “Pilną senojo ir naujojo ivrito žodyną”; šis didžiulis 18 tomų darbas baigtas tik 1959 m.; 5 tomai išėjo dar Ben–Jehudai gyvam esant, 3 – tuoj po jo mirties, likę tomai vėliau – jo nebaigtų rankraščių pagrindu.

Geros Valios Fondas


Kinija paragino Pchenjaną ir Vašingtoną parodyti gerą valią ir neprarasti kantrybės, ...
Gera valia gali tapti karo kirviu.
Čia jau apie tą patį:


... kasmet siekiančią 3,6 mln. eurų.

2000 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, žydams save priskyrė 4007 gyventojai, tik 1249 nurodė išpažįstantys judaizmą.

... tik 1249 nurodė išpažįstantys judaizmą.

XXI a. Lietuvos Respublikos žydų bendruomenėje iškilo konfliktas tarp Chabad-Lubavitch narių ir nereligingų (labiau pasaulietinių) žydų bendruomenės lyderių. 2005 metais įvykusio konflikto metu vyriausiasis rabinas Sholom Ber Krinsky buvo fiziškai pašalintas iš sinagogos. Ponas Alperavičius paskelbė naują vyriausiąjį rabiną..[6]

Sholom Ber Krinsky buvo fiziškai pašalintas iš sinagogos?

Pokalbis su Vilniaus Choralinės sinagogos rabinu Šolom Ber Krinsky (2017-11-30)

O tenorėjau sužinoti kiek gi žydų Lietuvoje kasmet mūsų sąskaita gauna 3,6 milijono eurų...

Nedidelė ta suma valstybės mastu.

Geros Valios Fondas

Tik kad...
3,6 - 1,6 = 2,0 milijono eurų.Mes Ir Ministras Pirmininkas


Jis.
 Mes.
O iki to laiko gali 100 kartų žodžiu parduoti ir 120 kartų persigalvoti:)

Kokie mes - toks ir Ministras Pirmininkas.

O juk kalba ėjo apie mokesčius savo Valstybei:
Beje,

35+94+1,7=130,7.

O 130,7>130.

Ne Ministrui Pirmininkui VMI nesuapvalintų 130,7 į 130, taip juk?

O gal žinot kas tokį pagalbinį pastatą
už 1,7 tūkstančio euro pastato?


2019-05-03

Kas Supratot - Tas Girtas


Sakykit, kodėl rašytiniai tekstai apie bankus pateikiami žiniasklaidoj būtinai "užpainiotai"?
Ar ne todėl toks tekstas "Manheteno ryte" kad Stasys Jakeliūnas rimtai ėmėsi švedbankių?

Štai ką jis sako apie eurą:
P.S. Beje, keistas žodis - girtas:

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gìrtas
Straipsnelis:
Gr. βιβρώσκω, perf. βέβρωκα, aor. ἔβρων ‘ryti’, bet gali reikšti ir ‘valgyti’, βορά ‘maistas’. Senoji šaknis *gʷer- ‘ryti’. Balsį e turi arm. aor. e-ker- ‘jis valgė’, lie. geriù, gérti. Nulinį laipsnį turi skr. giráti. Lo. uorō, kaip ir skr. perf. jagāra, turi balsį o. Šis o, kaip ir laukiama, yra gr. -βορος, βορά ‘maistas’. Kamieną βρω-galbūt randame lie. gìrtas bei skr. gīrṇá- ‘rijęs’ (Schwyzer, Gr. Gr. 1, 360 t.), plg. βρωτός. Jis remiasi *gʷrə- > gʷr̥̄- su ilgu sonantu. Šis kamienas davė visą veiksmažodžio asmenavimą. Pagaliau βάραθρον priklauso tai pačiai šeimai, žr. šį žodį ir galbūt δερή, bet graikų kalbos požiūriu šie žodžiai yra savarankiški.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 175
Antraštė:
girtas
Straipsnelis:
Kai kurie trigubos guturalinių sistemos pėdsakai matyti ir s. indų kalboje [78] […][…] s. i. gūrtá- ‘pageidaujamas, malonus (dalyvis *gᵘ̯r̥H-tó- : lo. grātus, osk. brāto-, lie. girtas ‘gelobt’ [taip pat gal. brāto ‘dėkingas’, […] žr. Szemerényi KZ 1974, LXXXVIII, 252–265].
Šaltinis:
Tischler 1990, 78–79
Antraštė:
girtas
Straipsnelis:
Dažniausiai ide. k. žodžiai, žymintys sąvoką ‘girtas’, yra dalyviai, padaryti iš veiksmažodžių, turinčių reikšmę ‘gerti’. Kai kuriose kalbose jie padaryti iš žodžių, turinčių reikšmę ‘medus’, ‘alus’ (pvz., s. isl. ǫlr : ǫl ‘alus’ ir t. t.). Lie. girtas : lie. gerti. Panašiai dar: skr. matta- ‘girtas’, dalyvis, padarytas iš mad- ‘būti girtam’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 824
Antraštė:
gìrtas
Straipsnelis:
žr. gurklys
Šaltinis:
Andersen 2003, 59–62
Antraštė:
gìrtas
Reikšmė:
betrunken
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Teorija, pagal kurią baltų-slavų kalbose * buvo atsakinga už raidą * > *ur, yra problemiška, plg. lie. gìrtas ‘betrunken’ (: gérti ‘trinken’), kilę iš *gʷr̥h₃-.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 25
Antraštė:
gir̃tas
Straipsnelis:
žr. samtis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 100–104

Ir iš kur čia girtumas?

Emigruoja Lietuvos ... ... Prezidentas


Čia tai bent!
Tai bent asilų šalis!

Kašpirovskis. Antikvariniai Dantys
DailyWealth May 3, 2019


May 3, 2019A publication fromStansberry Research

Steve's note: I'm not an expert on cryptocurrencies like bitcoin – and I don't want to "fake" that I am. But if you want to understand these new assets, Eric Wade of Stansberry Pacific Research has you covered. Today, he says a recent development could be a promising step forward for the U.S. crypto industry...

This Could Change the Future of Crypto for Decades to Come
By Eric Wade, editor, Crypto Capital

Wyoming 
may be the least populous state in the U.S... but it could soon become the world's new "Crypto Valley".

Crypto entrepreneurs have come running to the state, thanks to regulation Wyoming
passed in March 2018. Those changes made it easier to start crypto-related limited liability corporations ("LLCs"). Now, as many as three new crypto-related LLCs are launching in Wyoming every day.

But that was just the beginning. Wyoming recently passed a new bill that classifies crypto as money.

This is important because it establishes a rule that crypto investors who come to Wyoming can count on. And it could impact the future of crypto for decades to come...

California Crypto Expert who made 21x his money in 2017 Crypto Boom reveals why:
"2019 Will Create More Crypto Millionaires Than Any Other Time in History."

Risk Warning:

All forms of investments carry risks, including the risk of losing all of the invested amount. Such activities may not be suitable for everyone. Forecasts in this promotion are based on a gross return and do not account for taxation. Tax treatment depends on individual circumstances and may be subject to change in the future. This service includes overseas investments. As overseas investments carry additional financial, regulatory and legal risks, investors are advised to do the necessary checks and research on the investment beforehand.

© 2019 Stansberry Pacific Research
Kašpirovskiui - Į Dantis?


Šiandięn teko susidurt su tautiečiu iš Venesuelos, beieškančiu būsto Lietuvos sostinėj Vilniuj - mat, Venesueloj toks „bardakas", kad jis, beveik nebemokėdamas lietuviškai, ryžosi su visa šeima atsikraustyt Lietuvon, protėvių Tėvynėn.

Ir beveik visa Venesuelos lietuvių bendruomenė tą patį galvoja.

Štai šis popierėlis
tiek nuvertėjęs, kad tik maždaug 600 tokių banknotų yra verti 1 cento (euro cento, euro:)).

Ir jau senokai šitaip toj Venesueloj.

Tai ar „Kašpirovskio Dantys"


nenusipelno ... į net ir „Antikvarinius" dantis?Президент ХаХа'Лов


Какие
Хохлы?
ХаХа'Лы!


ХаХаХа:
Pas mus, Lietuvoj, 
daug 
geriau, tiesa?