2010-11-20

Беда Венерабилис

In religious contexts Lord can also refer to various different gods or deities. The earliest uses of Lord in the English language in a religious context were by English Bible translators such as Bede.


Бе́да Достопочтенный (Досточтимый; лат. Beda, англ. Bede) (ок. 672 или 673 — 27 мая 735) — бенедиктинский монах в монастыре святого Петра в Нортумбрии и в монастыре святого Павла в современном Джарроу (англ.). Написал одну из первых историй Англии под названием «Церковная история народа англов» (лат. Historia ecclesiastica gentis Anglorum, англ. Ecclesiastical History of the English People), которая принесла ему славу «отца английской истории».

Беда был прозван «достопочтенным» (venerabilis) вскоре после своей смерти.

Уже на восьмом году жизни он поступил в монастырь Уирмаут, где пробыл до 691 года, получив там превосходное научное образование. Отсюда он перешёл в соседний, подвластный Уирмауту монастырь Джарроу (основан в 681), где на 19-м году жизни стал дьяконом и в 702 году — священником. С этого времени начинается его писательская деятельность, состоявшая, главным образом, в толковании отдельных книг Ветхого и Нового Завета. На одре болезни он закончил перевод Евангелия от Иоанна на англосаксонский язык, диктуя его своим ученикам.

Беда написал очень многие ценные для его времени комментарии к Священному Писанию, кроме того, гомилии, жития некоторых святых, гимны, эпиграммы, сочинения по хронологии и грамматике. Полные собрания его сочинений изданы в Париже (1544 и 1554), Базеле (1563) и Кельне (1612 и 1688). Главное его сочинение, беспристрастно обработанное по летописям «Historia ecclesiastica gentis Anglorum» в 5 книгах, переведенное Альфредом Великим на англосаксонский язык, остается одним из важнейших источников древнейшей истории Англии до 731 года.

Он также внес изменения в Вульгату, и его версия официально использовалась католической церковью до появления Новой Вульгаты в 1979 году.

Беда также выдумал имёна Трёх Волхвов, посещавших младенца Иисуса: Каспар, Балтазар и Мельхиор. В Новом Завете эти имена не упоминались, однако благодаря Беде вошли в Священное предание.

Умер 27 мая 735 и похоронен в монастыре Джарроу; впоследствии останки его перенесены в Даремский собор.

2010-11-18

Think Tank


Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) – privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais. LLRI, jo paties teigimu, propaguoja ir iš dalies siekia įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos, savireguliacijos bei ribotos valdžios idėjas, inicijuojant darbus verslo suvaržymų, biurokratijos ir korupcijos mažinimo srityje.

LLRI nėra mokslinių tyrimų institutas, o veikiau idėjų kalvė (Think tank), todėl institutas orientuojasi į praktinių idėjų pasiūlymus bei situacijos vertinimus. Visuomenės švietimas bei informavimas vaidina didelį vaidmenį LLRI kaip idėjų kalvės veikloje.

LLRI laimėjo Templtono laisvės apdovanojimų programos prizą, skiriamą už Institucijos meistriškumą, surengė pirmuosius mokymus viešosios politikos institutams iš Europos, inicijavo Europos dešiniosios pakraipos institutų koalicijos kūrimąsi.


2008 m. pradžioje LLRI pripažintas vienu geriausių Centrinės Europos ir Pasaulio viešosios politikos centru, remiantis Filadelfijoje (JAV) įsikūrusiu „Foreign Policy Research Institute", kuris dvejus metus vykdė 169 šalyse veikiančių ,5080 įvairiausias nuomones atstovaujančių „think tank’ų" tyrimą.

Laisvosios rinkos instituto prezidentė R.Vainienė: „Susimąstykime, ar Lietuvai tikrai reikia euro“.

Euras negimė dėl to, kad tai pasirinko žmonės.

Tikra tiesa.


Pinigai yra reikalingi valdžios įtakai didinti.

Pinigai ir yra valdymo įrankis.

Juk politinius interesus galima spręsti ir reguliuojant pinigų kiekį.

Šitaip sprendžiami politiniai interesai? Ar kai kieno asmeniniai?

Valstybės politikoje svarbu, kad pinigų kiekis būtų stabilus.

Valstybės politiką, išeitų, daro valstybės centrinis bankas, kuris, žinia, nepriklauso nuo kitų valstybės institucijų (most developed nations today have an "independent" central bank). Ką tada veikia politikai? Iš kur tada infliacija, jei pinigų kiekis stabilus? Kaip tada įmanomi tokie kainų pokyčiai?

Europos Sąjungos valstybės dabar turi dvi alternatyvas. Pirmoji - padėti krizės ištiktoms šalims, tačiau valstybių biudžetuose vyraujant deficitui visi žiūrės į centrinį banką, kuris teturi vienintelę išeitį - spausdinti daugiau pinigų, dėl ko kils infliacija.

Šitą sportą ne tik ECB mėgsta.


Kita alternatyva - negelbėti šalių, ir įsipareigojimų nesilaikančios šalys bus priverstos palikti ES zoną.

Euras išliks stabilus, tačiau ne visiems.


Išliks stabilus "valstybių biudžetuose vyraujant deficitui"? Kas ir kuo padengs tą deficitą?

R. Vainienė aiškino, jog Lietuva yra suinteresuota stipriu euru, su kuriuo dabar šalis yra glaudžiai susijusi, bet negali su juo susijusiais procesais daryti jokios įtakos.

Keista ta Lietuva... Susisiejo su euru, kuriam negali daryti įtakos. Matyt, nenorėjo būti savarankiška - prisiplakti prie kai ko norėjo? O dabar suinteresuota valiutos stiprumu, kai visas pasaulis varžosi dėl silpniausios valiutos karūnos:)

Jeigu norime fiskalinės drausmės, euro mums nereikia.

Norim norim tos drausmės, kaip gi. Tik kad tam ižde seniai nė pelių nebėr...

Dabar yra ta proga, kai galime dešimt kartų pakvėpuoti ir nutarti sprendimą priimti tada, kai visos tendencijos bus aiškios.

Pažiūrėsim, kur vėjas pučia, ir - pirmyn į šviesią ateitį!

Pavėjui?

Euras nuo pat pradžių stovi ant ydingų pamatų. Trečiadienį Lietuvos laisvosios rinkos instituto surengtoje konferencijoje „Veiksmingi krizės įveikimo receptai“ šio instituto prezidentė Rūta Vainienė pabrėžė, jog euras buvo įvestas būtent dėl politikoje padarytų kompromisų, kai šalys derinosi prie to meto Vokietijos valiutos - markės, o Europos centrinis bankas buvo įsteigtas Vokietijos banko pagrindu.


Doleris iš vokiško talerio geras išėjo, o euras iš vokiškos markės - prastas.

Štai kame reikalas!

Priešingai, negu "Vairas" dainuoja, euras gimė ne laiku...

Šalyje žmonės bėga nuo didelių mokesčių į šešėlį.

Arba šalies.

Visi žmonės patiria, kad su pinigais yra kažkas ne taip.


Tai jau taip.

2010-11-16

In What We Trust

Iš tiesų.

„DnB Nord“ bankas: optimizmo Baltijos regione daugėja, tik ar jis tvarus?

1 tvarùs
, -ì adj. (4) Š, DŽ, NdŽ
1. BŽ543 tvirtas, patvarus: Vilnonės, čerkasai, audeklai yra kur kas tvaresni ir pigesni už krominius Blv.
tvarù n. NdŽ. tvariaĩ adv. BŽ589, NdŽ, DŽ1.
2. pastovus, nekintamas: Tvarióji pusiausvyra BŽ589.
3. turintis imunitetą, ištvermingas, atsparus: Ka tvarèsnis – praeina [liga], o ne – tai numiršta Bsg.
4. BŽ444 ilgai trunkantis, nepraeinantis: Rentgenoterapija irgi davė gerų ir tvarių rezultatų P.Aviž.

1 tvarùmas sm. (2) DŽ, NdŽ → 1 tvarus:
1. BŽ543, PolŽ164 Betono tvarumas apibūdinamas atsparumu šalčiui, korozijai ir aukštoms temperatūroms rš.
2. EncIX1268, DŽ Energijos tvarumo dėsnis rš.
3. → tvarus 4: Rezultatų tvarumas ne visuomet būdavo patenkinamas P.Aviž.

5. Prašneko apie tvarumą...
11:57 11-16 IP: 84.15.183.238
DnB NORD is a European bank group in Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland. The bank is a joint venture between the Norwegian bank DnB NOR (51%) and the German bank NORD/LB (49%). DnB NORD has more than 2, 000 employees, 125 branches, 675, 000+ customers and assets totalling €5.1 billion. It focusses its activities on northern and central Europe. Bank DnB NORD offers a comprehensive range of financial products and services to households as well as businesses. The headquarters of DnB NORD is situated in Copenhagen. Founded 2006.

Kaip sau norit, atrodo keistai, kai keturmetis pyplys samprotauja apie šimtus ir tūkstančius kartų senesnio Baltijos regiono optimizmo tvarumą.

8. Chingis Khan van Goldman
12:11 11-16 IP: 84.15.191.35
Kodėl bankai pastaraisiais metais vardus ėmė kaitalioti?

Šitai, manau, daug kas pastebėjo.

Kaip manot, kodėl jie taip ėmė elgtis?

O šitojo komentaro į lrytas.lt nesugebėjau įkelti, kiek besistengiau:

Graikonija & Irlandinistanas
Google: Saugiausias pasaulio bankas yra Prancūzijos „Caisse des Depots et Consignations“, o saugiausiųjų 50-tuke yra ir Lietuvoje veikiančių Skandinavijos bankų, skelbia žurnalas „Global Finance“, 19-tus metus iš eilės 50 saugiausių bankų išrinkęs iš 500 didžiausių pasaulio bankų sąrašo.

Antrą vietą saugiausiųjų bankų sąraše užėmė Nyderlandų „Bank Nederlandse Gemeenten“, trečią – Šveicarijos „Zuercher Kantonalbank“, ketvirtą – Vokietijos „Landwirtschaftliche Rentenbank“, o penktą – Nyderlandų „Rabobank Group“.

Į dešimtuką taip pat pateko Vokietijos „Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank“, Nyderlandų „Nederlandse Waterschapsbank“, Vokietijos KfW ir „NRW.Bank“, Kanados „Royal Bank of Canada“.

Saugiausiu banku JAV išrinktas „BNY Mellon“, Artimuosiuose Rytuose – „National Bank of Kuwait“, Azijoje – „DBS Singapore“, Vidurio ir Rytų Europoje – čekų „Ceska Sporitelna“.

Iš Lietuvoje veikiančių bankų
į saugiausiųjų 50-tuką pateko Švedijos „Nordea“ ir „Svenska Handelsbanken“, taip pat Suomijos „Pohjola Bank“.

Wikipedia: Nordea: Founded 2000; Pohjola Bank plc (until March 2008 OKO Bank plc)

...

???

O ką?

Graikonija & Irlandinistanas gal būtų šmaikštesnės už Graikiją ir Airiją?

Atjaunėtų, pralinksmėtų?

2 tvarùs, -ì adj. (4); LL259 kuriamas, tveriamas.

Ką tveria jaunųjų bankų analitikai?