2015-08-15

Landynės lietuviai Kūjeve

Landynė.
Kūjevas.
Lieknos, pasitempusios rusės ir ukrainietės kaitino mūsų kraują. Jos pasakojo, kaip joms mamos sakydavo, kokie geri yra lietuviai vyrai ir visi pribaltai. Mamos jas mokydavo kad, pamačius pribaltą, reikia čiupti jį, nes tai patys tobuliausi vyrai visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje.

2015-08-14

Šventasis

2015-08-14 20:21
IP: 77.79.39.9
  
siulau paskelbti sita pona sventuoju...su salyga ,kad pasakys kieno uzsakymu dalijo alu per referenduma del europos sajungos...

O ką?

Niekas ir neneigia 
kad Europos Sąjungos pirmtaku Šventąją Romą galima laikyti. 
1165 m. gruodžio 29 d. Frydricho Barbarosos iniciatyva antipopiežius Paschalis III paskelbė Karolį Didįjį šventuoju ir Pater Europae.

Tuo pačiu stilium:

Referendum question
Lithuanian voters were asked to vote yes or no to the statement...

Ett Svenskt innanhav

In the 13th to 17th centuries, the strongest economic force in Northern Europe was the Hanseatic League, a federation of merchant cities around the Baltic Sea and the North Sea. In the sixteenth and early seventeenth centuries, Poland, Denmark, and Sweden fought wars for Dominium maris baltici ("Lordship over the Baltic Sea"). Eventually, it was Sweden that virtually encompassed the Baltic Sea. In Sweden the sea was then referred to as Mare Nostrum Balticum ("Our Baltic Sea"). The goal of Swedish warfare during the 17th century was to make the Baltic Sea an all-Swedish sea (Ett Svenskt innanhav). Something that was accomplishes except the rout between Riga in Latvia and Szczecin in Poland.

However, it was the Dutch who dominated Baltic trade in the seventeenth century.

In the eighteenth century, Russia and Prussia became the leading powers over the sea. Sweden's defeat in the Great Northern War brought Russia to the eastern coast. Russia became and remained a dominating power in the Baltic.

Betgi buvo ir Piliavos laikai.

Kai mūsų Baltija buvo, gintarinė.

Nereikėjo tada traukinių jūron varyti.

Vat jums ir žuvėdai Naujieji Vikingai be gintaro - jie tik 17-tam amžiuj mūsų Baltiją savo jūra paskelbt tebandė.

Nepavyko...
Kuningas -> Konung (šved.), Koenig (vok.)-> Konge (norveg.), King (angl.). Štai seka, rikiuojanti senuosius ir naujuosius bei rodanti, kas po ko.

Apsimetėlis Lietuvis

Tie nevykėliai rubliški švedai.

Tai kas.

Mūsų Swedbanklandijoje atsirado Apsimetėlis Lietuvis.

Kuris, būdamas Švedijos piliečiu švedu, dar prieš dešimt metų nieko negirdėjusiu apie Lietuvą, geba veikti Lietuvos vardu, ir netgi dalyvauti kare tiesiogiai.

Paklauskit Švedijos ambasadoje, ar šis rusiškai kalbantis Apsimetėlis Lietuvis veikia Švedijos vardu.
  .
Paklauskit, kas būtų Lietuvos piliečiui, kuris Švedijoj bandytų išvystyti analogišką veiklą.

„Lietuva yra rimta paramos Ukrainai organizatorė. Būkim atviri, Vakarų politikai šiame reikale dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra vos ne paralyžiuoti...

T0mas J. 2014-10-09 20:34:52Niekur nepavyko rasti šito žmogaus biografijos, tai irgi daug pasako.
Tik investuotojas

Konflikto draskomos „Vilniaus prekybos“ pagrindinis akcininkas Nerijus Numavičius penktadienį pradėjusiame veikti interneto puslapyje išdėsto savo poziciją. Naujai sukurtame www.vpatvirai.lt puslapyje turtingiausias Lietuvos žmogus paaiškina, kad jis yra tik investuotojas, nedalyvauja šių įmonių valdyme ir neturi visos informacijos apie šių įmonių veiklą.


Interneto svetainėje taip pat publikuojamas N.Numavičiaus kreipimasis: 
2009 metais mano kontroliuojama įmonių grupė pakeitė strategiją ir nusprendė pagrindines investicijas nukreipti į užsienio šalis. Esame investavę į nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, mažmeninės prekybos ir gamybines įmones aštuoniolikoje šalių..."
Baikit kabinėtis!

Lietuvai Užsieniui juk reikia investicijų, tiesa?
Kuršiai

Kuorus kūreno kuršiai naktį pakrantėj, kad kabotažu plaukiantieji kranto linijos nepamestų.
In 1649 the settlement of the Latvian-speaking Kursenieki spanned from Klaipėda to Gdańsk along the coast of the Baltic Sea.

Koks zirgo galva taip prirašė - latviai gi vėliau atsirado su Latvija.

Matot Piliavą žaliam ūse?

Atpilus pyliavą Piliavoj - Skandijon/Sembon/Tvangystėn!
Kuršių krikštai...

O naglas Naglis - ar ne tikrų tikriausias kuršis?
Kurzeme - vėins ėš ketoriu Latvėjės etnuograpėniu ėr ėstuorėniu regėjuonu, katrous prėpažīst Latvėjės konstėtocėjė, ons īr šalėis vakarūs.

Kuressaare - gervių ar kuršių sala?

Mažylis ir Karlsonas

„Vilniaus prekyba“ vadinsis „Leksita“, o „Vilniaus prekybos mažmena“ – „Vilniaus prekyba“.

Kad aiškiau būtų.

Dura lex, sed lex!

Mažasis Mindaugas...

Atribojo akcininką?

Car(l)son
 Liuksemburgo...
Welcome!Vienašalė sutartis

... prieš trejus metus, 80-mečio proga, A. Siaurusevičius dovanų A. Čekuoliui
įteikė vienašalę sutartį. Joje tvirtinama, kad darbo sutartis tarp LRT ir A. Čekuolio gali būti nutraukta tik jam pačiam to pageidaujant.

EthUWA! 
Rašo, su pulkininku ta sutartis.

Pulkas Pulkove, kur nulinis meridianas...

Kodėl ne Полково?

Ar ne todėl? 

Pulkininkas.


Nonprofitizacija

Buvo tokia sovietizacija.
Laikai kiti, integracija - irgi kitokia.

Nonprofit.
Smulkusis „Vilniaus prekybos“ (VP) akcininkas Mindaugas Marcinkevičius teigia, kad jam pasitraukus iš „Akropolius“ valdančios įmonės vadovo pareigų prasidėjo pokyčiai pačioje grupėje – pradėjo kurtis dešimtys holdingų, kurie buvo skirti tam, kad realią veiklą vykdančios bendrovės būtų atribotos nuo grupės akcininkų.

Tas gi smulkusis Mindaugas - ko jis kabinėjasi?


Nonprofit & Nonprofit.
Nonprofitizacija - mūsų ateitis:)

Metro-Goldwyn-Mayer

Metro-Goldwyn-Mayer Studios.

O buvo taip...


2015-08-13

Jungtiniai karalaičiai

Jungtinėj Karalystėj, seniau, kai mokiaus, negirdėtoj, gal karaliai susijungia?

Visokių toj JK 1937-tais (žr.foto)

būta.

Visokių ir dabar yr.Jeszcze nie zginęła

Jeszcze nie.
:)

Lenkija kaip...
Vokietija?

Landynės zakonai

Mes ir Landynė...


×zàkonas sm. (1) KŽ; PK158 = zokonas.

×zõkonas sm. (1) NdŽ, KŽ, Ds, Nm; Q219, N, M, Š žr. zokanas:
1. Teip jog ta knyga tiesiai galis vadint trumpa zokono knyga MitIV258.

2. Sut Ponas Dievas svietui pasakydina savą zokoną alba prisakymus BPII302. Mokytojau, katras yra didis prisakymas zokone? Ch1Mt22,36.

3. Bet neabejotinas yr mūsų katolikiškas tikėjimas, kursai ir Sename zõkone, norint ne teip aiškiai, buvo ižreikštas DP260. Idant mes sau nelengvai vartotumbim tą zokoną, nuog Pono mūsų uždėtą MP67.

4. Rtr, KŽ Jei netaps pavelyta jaunuomenės į kloštorių priimti, tai dominikonų zokonas, taip kitą kartą garbingas, turės pragaišti A1884,407. Pagyręs popiežius jo geidimą, įstatė naują zokoną Ringo[je] S.Dauk.

5. Mžk.


×zokãnas (l. zakon) sm. (2) KBI58, KBII60, K, K.Būg, Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, zõkanas (1) NdŽ; S.Dauk
1. bažn. Mozės penkiaknygė: Zokano davėjas H180, R, MŽ, N. Neprietelius Maižiešiaus zokano M.Valanč. Idant neslapytumbimės, nebėginėtumbime po akim jo kaip Adomas rojuje arba žmonės žydų prieg davimui zõkano, bat idan drąsiai jop prieitumbime DP4.
2. bažn. dešimt Dievo įsakymų: Zokanas, alba dešimtis Dievo prisakymų Mž17. Sakykiat man, kurie po zokanu norit būti, zokaną er esti girdėję? VlnE49.Ponas kalbėjo Moziešiui: – Ateik manęsp ant kalno ir būk tenai, idant tau duočiau akmenio tablyčias (viršuje lentas) ir statutą (perbraukta, viršuje zokaną) bei prisakymus, kurius aš rašiau, kurius tu jus turėsi mokyti BB2Moz24,12. Juk mums Dievs aštriai, kaip žinom, zõkaną duodams, draudęs yr klastas ir visą vagystę K.Donel. Ne, tėvai, tai netiesa, aš viežlybai zokãną laikau, ir tu neturėk piktas mislis Cp.
3. bažn. pagrindinis bažnyčios įstatymas, Testamentas: Kuo metu įstatė Viešpatis Dievas šitą dešimtį prisakymų? –Pirm sename zõkane, paskui to Viešpatis mūsų Jėzus Christus pastiprino ir patvirtino naujame DK75. Mielas Pone, tačiau mes pirm žūklavom naktį o tamsybėsa, tatai est priviliančiuose moksluose ir anose smarkybėsa zokano Seno buvome, bat dabar jau vardana žodžio tavo įmesim ir įleisim tinklus savo MP258. Atsakė jiem žydai: –Mes turime zokaną ir pagal zokaną tur jis numirti, nesa sūnumi Dievo darose VlnE204. Mini mumus anas karštas maldas ir uždengtus geidimus tėvų šventųjų Seno zõkano, kaip jie troško, laukė, geidė to atėjimo DP2.
4. R, R273, MŽ, MŽ365, Sr(Slnt, Ms, Als, Pln) vienuolių ordinas, brolija: Jis juodą abitą savo zokano dėvėjo S.Dauk.
5. Kel1864,198, KI532 įstatymas: Vis naujus zokanùs įvesti, kad tik tie biedniems žmonėms nepažįstami būtų, tai jau jie paskui gal daryti, ką jie norMitII328. Ką dabar padarysi, kad valdžios tokie zokãnai yra Dov.

Mat kaip.

Mozės šalis.
Mūsiškis eurinis milijardierius, vienintelisirgi Landynėn išsiruošė, lyg tyčia.
Apsiženyjo, ir išsiruošė.

Tas milijardas - dešimt kartų tiek.
Eurai tie tai iš Lietuvos Tėvynės.
O tie Landynės zakonai...
Kodėl, vienok, ta rezidencija Landynėj geresnė?

Vienžo - ar vsio zakonno, tautiečiai? 2015-08-12

Electric Light

Orchestra.

Mokesčių rezidencija Landynėje

Paaiškėjus, kad Lietuvos turtuolis, vienas iš VP grupės kalvių po vestuvių su ekonomiste Kaetana Leontjeva išvyko gyventi į Londoną, pradėta svarstyti, ar lietuvišką lietų į britišką iškeitęs verslininkas nenuspręs pakeisti ir mokesčių rezidencijos šalies. Tuo metu mokesčių konsultantė Rūta Bilkštytė įspėja, kad pagunda palikti Lietuvą gali apimti ir daugiau turtuolių.
Nu jo.

Landynė!

Не мог тут жизнью насладиться
Работа много, два жена…
Но в Лондон на железной птице
Лечу смотреть чужой страна.

Иду-бегу по Пикадилли,
Налево Сохо, ей-же-ей…
А вы на лыжах не блудили
В квартале красных фонарей?

Моя, представьте, заблудился,
Но всюду привечаем был.
И смысл, однако, появился,
А вот какой – моя забыл.

Но наши – на порядок лучше!
К тому же – меньше говорят…
И мой великий и могучий
Вернулся в целости назад.

Krizė išėjo

Kur?

Į naudą.
Vokietijai į naudą išėjo.

Lietuvos banko finansinio turto išorės valdytojas

Lietuvos bankas pasirašė investicijų valdymo ir konsultavimo sutartį su Tarptautiniu rekonstrukcijos ir plėtros banku (vadinamu Pasaulio banku) dėl 300 mln. JAV dolerių vertės finansinio turto valdymo. Tai pirmasis Lietuvos banko finansinio turto išorės valdytojas, kuris kartu teiks ir finansines konsultacijas investavimo bei susijusiais audito, IT, apskaitos, juridiniais ir kitais klausimais.

„Bendradarbiauti su Pasaulio banku pasirinkome dėl aukščiausio šios tarptautinės finansų institucijos patikimumo ir gerosios praktikos formavimo investicijų valdymo srityje. Pasitelkęs Pasaulio banko patirtį ir žinias, Lietuvos bankas išplečia investavimo geografiją ir labiau išskaido riziką“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Tomas Garbaravičius.

Lietuvos banko investicijų žemėlapyje atsiras Kanada ir Didžioji Britanija – kartu su Pasaulio banku valdomo portfelio (leišių) lėšos
bus investuojamos į šių šalių obligacijas, taip pat į JAV skolos vertybinius popierius.

O ką jūs manėt leišiai?

Kad jūsų Leišiuvos bankas investuos į Leišiuvos vertybinius popierius?

Juk aiškiai rašo, kad net Lietuvos bankas investuoja ne į Lietuvos vertybinius popierius.

Tai ko norit iš Leišiuvos EthUWOS?

Gyventi sunku, nes nėra pinigų.

Tiesa, leišiai?


2015-08-11

Laiku pašaudėm prie Žaliojo tilto


Pačiu
laiku.
O tai būtų vien verksmų 360-mečių minėjimai, kurie jau prasidėjo.

2015-08-10

Putinas stengias dėl Landynės

At the same time, fears about the future of the Russian economy are encouraging a dramatic outflow of capital. Many of those who have done well in the last decade fear that in hard times Mr Putin could expropriate assets in order to keep things going. According to some estimates, the exodus of capital since the latest phase of the Ukrainian crisis began in November 2013 could amount to $300bn by the end of this year. Some physical assets cannot be moved but cash and wealth in other forms certainly can. No one is doing more for London estate agents at the moment than Vladimir Putin.

Ir t.t., ir pan.

At the same time, fears about the future of the Russian economy are encouraging a dramatic outflow of capital. Many of those who have done well in the last decade fear that in hard times Mr Putin could expropriate assets in order to keep things going. According to some estimates, the exodus of capital since the latest phase of the Ukrainian crisis began in November 2013 could amount to $300bn by the end of this year. Some physical assets cannot be moved but cash and wealth in other forms certainly can. No one is doing more for London estate agents at the moment than Vladimir Putin.

 No one is doing more for London estate agents at the moment than Vladimir Putin.
Aha, o tas naftos kainas mušti Putinui padeda "grupuotė Valstybė" ir netgi kurdai.

Ko tik nepadarysi dėl mielosios Landynės...

Dėl pinigo, tiksliau.

Ar tikrai?

Lietuva ir Britanija

Lietuva.

Nuo teisėsaugos pasislėpusios Neringos Venckienės tėvai Laimutė ir Vytautas Kedžiai, jiems neįtikusius asmenis kaltinę pedofilija, patys dėl jos bus teisiami. Prieš teismą stos ir kaimynė Olga Girdauskienė.

Britanija.

Edward Heath child abuse claims investigated by five police forces.

Detectives in Wiltshire, London, Jersey, Hampshire and Kent now known to be examining claims that former Tory leader was a paedophile.
Sir Edward Richard George Heath, KG, MBE (9 July 1916 – 17 July 2005), often known as Ted Heath, was Prime Minister of the United Kingdom from 1970 to 1974 and Leader of the Conservative Party from 1965 to 1975.

Kam neįtiko Sir Edward Richard George Heath?

O gal toj Britanijoj viskas kitaip?


Lietuva saugo Rusijos imperijos pakalikų atminimą


Išprotėjau?

Pažiūrėkim, kas išprotėjo.

Dvarų kultūrą atkuriam?

Taip.

Pažiūrėkim, kurių laikų tie dvarai.

Burbiškio dvaras ir parkas – vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmai prie Anykštos upelio, pastatyti 1853–1857 m.
Bistrampolio dvaras stovi Kučiuose. Pavadintas pagal savininkų Bistramų pavardę.

Dvaro rūmai pastatyti 1855 m. klasikiniu stiliumi.
Viena iš Suvalkijos lankomiausių vietų yra Paežerių dvaras. Paežerių kaime stovi gražus Paežerių dvaras. 1799 metais jis buvo įkurtas ir iki šiol žavi klasicizmo stiliumi. 
Gal pakaks tam kartui?

Dvarai įkurti po mūsų šalies padalijimų, po 1794 metų sukilimo
Pirmieji du dvareliai - ir po 1831 metų sukilimo.
Gal sukilėliai po pralaimėtų sukilimų Lietuvoje dvarus statėsi?

Ne, nesistatė.

Ir aplamai - ar bajorai tuose sukilimuose atlenktais dalgiais mosavo?

Vargu bau.

Taigi:

Lietuva saugo Rusijos imperijos pakalikų atminimą.

O savo didžiavyrių negerbia.