2012-08-04

Бомжи

Алексей Никифоров, координатор программы помощи бездомным в Москве организации «Врачи без границ», отмечает:

«Бездомные или бездомные граждане — такое определение наиболее адекватно отражает положение сотен тысяч наших соотечественников, не имеющих жилья. Мы стоим на позиции, отрицающей само понятие БОМЖ, как порочащее честь и достоинство человека

Rusija...

Rūpinasi žmogaus garbe.

Бомж — разговорное слово, используемое в российской публицистике и обыденной речи, возникшее от аббревиатуры, характерной для официальных документов советской милиции, — «БОМЖ». Данным сокращением обозначались лица Без Определённого Места Жительства.

Išduosiu paslaptį, kas iš tikrųjų valdo Vilnių. Tikrai ne meras, ne miesto taryba, ne policija ir netgi ne G. Soroso vadovaujama pasaulinis žydų konglomeratas. Lietuvos sostinę valdo benamiai, kuriuos visi, išskyrus Lietuvių kalbos komisijos narius, vadina „bomžais“.

G. Soroso vadovaujamas pasaulinis žydų konglomeratas – tai kaip zazyvalos vadovaujami gatvės antpirštininkai.

O juk ne jo rankos mikliausios.

Ne visi ir žodį bomžas bežino.

Vaizdo kameros įrašuose aiškiai matyti vagis (atrodantis kaip tipiškas darbingo amžiaus Vilniaus „bomžas“), bėgantis su Monikos Bončkutės rankine.

Pavogė vagis, atrodantis kaip bomžas.

O rašinys ne apie vagis, apie bomžus.

Rašinys siūlo maskuotę Vilniaus vagims?

Geras viešbutis, didelio raiškumo kamera, aiškiai matyti ir rankinė, ir vagis.

Kas gi viešbutyje gyvena – лица С Определённым Местом Жительства ar лица Без Определённого Места Жительства?

Bomžai ar somžai?

Monika Bončkutė, nors ir nebe vietinė, iš Amerikės Litėn atlėkus, spėčiau, yra apsisprendusi besanti somžė.

Sovietmečiu viešbuty reikėjo rodyt pasą, o jame žiūrėdavo į registracijos spaudą.

Be to spaudo negalėjai sovietyne legaliai gyventi, o su Panevėžio, tarkim, registracija, Vilniuj darban nepriimdavo.

Toks vienas VU aštuonvietės irklo brolis, VU Teisės fakulteto studentas, sėdo keletui metelių cypėn, pasėdėt, bo buvo įsivėlęs, kaip dabar galėtų sakyti, bet kažin ar sakytų, nes, ko gero, liežuvis neapsiverstų, nusikalstaman valdininkų ir pareigūnų susivienijiman, kuris už pinigus tą Vilniaus registracijos spaudą suorganizuodavo.

Vyresnėliai to susivienijimo nariai nuo pasisėdėjimo išsisuko, o jam, kaipo jaunėliui, teko.

Neprigulmybei atėjus sakė, kad registracijos nebėr, nebereiks.

Paskum persigalvojo, registraciją sušvelnino, pavadino gyvenamosios vietos deklaravimu.

Antai Zuokas 1000 bomžų pavertė somžais.

Gal Monikos Bončkutės rankinę somžas, panašus į bomžą, Zuokui nunešė?

Meras, vis tik, Vilnių valdo...

Vogti nuodėmė.

Amerikoj bomžai, kaip Amerikai ir priklauso, krūtesni.

Skaitant sąvokos "bomžas" apibrėžimą, galima pagalvoti, kad jų pilnas pasaulis.

Klajokliai – žmonių bendruomenės, kurios nuolat keičia gyvenamąją vietą.

Medžiotojų-rankiotojų klajoklių gentys daugiausia gyvena tropiniuose regionuose, pastoviai keliauja nuo vienos stovyklavietės prie kitos, pakeliui medžiodami ir rinkdami valgomus augalus. Tokių tautų pavyzdžiai yra dalis pigmėjų genčių, bušmėnai, dalis Australijos aborigenų, adivasiai, nukakai, komančiai ir kt.

Klajokliai-gyvulių augintojai gyvena daugiausia stepėse, dykumose, tundroje.

Senovėje klajoklių gentys būdavo gerai ginkluotos, puldinėdavo žemdirbių gyvenvietes ir užvaldydavo didžiules teritorijas (skitai, mongolai, tiurkai, hunai, chazarai ir kt.). Jie tapdavo rimtu pavojumi netgi galingoms valstybėms.

Tokiose šalyse kaip Malis, Nigeris, Somalis, Mauritanija jie tebesudaro žymią gyventojų dalį.

Klajokliai, besiverčiantys prekyba, amatais daugiausia yra čigonai. Jie sudaro laikinas gyvenvietes (taborus).

Mat kaip.

O anksčiau rašė, kad žydai vertės prekyba ir amatais...

Vaikystėj painiojau čigonus su žydais; dabar, žiūrėk, vėl susipainios.

Kubilius, išeitų, gali būti čigono pravardė.

O pavardės, sako, iš pravardžių...

Gitanas tai tikrai čigoniškas vardas.

Tuoj, žiūrėk, paaiškės, kad, aplamai, miestus ir visą krizenančią civilizaciją čigonai sukūrę.

Miestai gi pilių...

Matot?

Kad juos kur...

Seniausias žinomas miestas yra Jerichas – dabartinio Izraelio teritorijoje. Maždaug prieš 10 tūkstančių metų čia gyveno apie 2000 žmonių.

2000.

Prieš 10 000 metų.

Aišku, vaikučiai?

Jericho's name in Hebrew, Yeriẖo, is thought to derive from Canaanite word Reaẖ, though an alternative theory holds that it is derived from the word meaning "moon" (Yareaẖ) in Canaanite, since the city was an early centre of worship for lunar deities.

Lunar deities.

Tradiciškai žydų protėviu laikomas Abraomas, kuris galbūt gyveno apie 1900 m. pr. m. e. Jis galėjo būti vienos vakarų semitų klajoklių genties, kuri gyveno kažkur tarp Viduržemio jūros ir Mesopotamijos, vadovas, tačiau istoriškai jo egzistavimas nėra patvirtintas.

...

Nuo tada žydai gyveno įvairiose pasaulio šalyse, daugiausia Europoje ir Artimuosiuose Rytuose, kur kai kuriais laikotarpiais buvo diskriminuojami, patyrė priespaudą skurdą, ar net genocidą...

Tai kaip juos Monika Bončkutė vadina?

Litvakai, beje, iš Lietuvos senokai pabėgo.

Vilnių valdo bomžai...

Ne tik Vilnių – visus pakol kas valdo valdantieji pinigus.

Štai ir Monikos Bončkutės pinigus užvaldė, Vilniuje:)

Reikia baigt su tokiu valdymu.

2012-08-03

Laikykit vagį!

Išlindo kaip pilypaskanapių.

Pilypukai, iš kur tu, aš tau griebsiu už krūtų!

Istorikas teigia, kad 1556–1598 metais Ispaniją valdęs karalius Pilypas II negrąžino iš Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo žmonos Bonos Sforzos pasiskolintų 387 tūkst. auksinių dukatų.

Kiekviename paskolintame dukate buvo 3,5 gramo aukščiausios prabos aukso, kuris pagal šių dienų kainas vertas 387 tūkst. auksinių dukatų šių dienų kainomis verti 235 mln. zlotų (197 mln. litų).

O priskaičiavus palūkanas, Ispanijos skola siekia kelis ar netgi keliolika milijardų zlotų.

Kiekviename paskolintame dukate buvo 3,5 gramo aukščiausios prabos aukso.

Tuo tarpu šių dienų kiekviename lite aukso nebėr nė kiek.

Ir zlote nėr.

Kažkas pavogė.

Laikykit vagį!

O Pilypas II ne tik mūsų karalienei, ar, jei labiau patinka, didžiajai kunigaikštienei, Bonai Sforzai skolos negrąžino – jis tiek prisiskolijo, kad net Ispaniją subankrūtijo.

Kad tik savų pilypų kanapių neužsileistume ant savo galvos...

2012-08-02

Stalino saulė tebešviečia

Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

Partijas kaitaliojo.

Aspirantūroj mokinos, bet disertacijos neparašė?

Vilniaus Gaono muziejų 2005 metais perdavė broliui Markui.

40. Nijolė 2012-08-02 07:32IP: 188.69.226.255
Prašom redakciją perduoti visų antisemitinių komentarų autorių IP policijos Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo skyriui, antraip patys galite sulaukti kaltinimų ksenofobijos kurstymu.

41. Nijolei: nukreipta prieš Lietuvos Respubliką ar už? 2012-08-02 08:18IP: 84.15.190.65
Kokios yra lietuvių, kurių dauguma vis dar gyvena čia, perspektyvos?

Dauguma lietuvių vis dar gyvena čia.

Bėdžiai...

42. Žurnalistas, filosofijos dėstytojas, istorikas, mokslinis sekretorius 2012-08-02 08:22IP: 84.15.186.179
Markas Zingeris (g. 1947 m. sausio 2 d.) – Lietuvos rašytojas, poetas, publicistas. 1971 m. baigė Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutą. 1971–1976 m. – KPI, KMI filosofijos dėstytojas, 1976–1987 m. – Lietuvos valstybinio istorijos muziejaus mokslinis sekretorius, 1987–1990 m. – LŽŪA Užsienio ryšių skyriaus viršininkas. 1989-1990 m. Kauno žydų draugijos pirmininkas. 1990–1992 m. – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko pavaudotojas ryšiams su užsieniu, 1991–1995 m. – „Šiaurės Atėnų“ savaitraščio eseistas, nuo 1990 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 2005 m. – Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius.

Mokslinis sekretorius, kaip mūsų Prezidentė.

Lietuvos TSR valstybinio istorijos muziejaus.

Tie, kas mena anuos laikus, paskaitę tokią biografiją, supranta, kad Markas Zingeris turėjo tuometės valdžios „stogą“.

43. Du broliai ir jų tėvas revoliucionierius 2012-08-02 08:49IP: 84.15.182.228
Markas Zingeris, 1987–1990 m. – LŽŪA Užsienio ryšių skyriaus viršininkas.

1990–1992 m. – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko pavaudotojas ryšiams su užsieniu.

Sovietmetis.

Emanuelis Zingeris, Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

Šiandiena, Nepriklausoma Lietuva.

Kaip pirštu dangun.

Tai, kad Markas ir Emanuelis yra broliai, Wikipedia nutyli.

Apie jų tėvus irgi nerašo.

Google: Seimo narys Emanuelis Zingeris ir jo brolis rašytojas Markas Zingeris, Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius, rengia spaudai atsiminimų knygą apie savo tėvą žinomą pedagogą.

Google: Mykolas Zingeris.

Revoliucionierius buvo visų laikų užsienio reikalų specialistų brolių tėvas, raudonąją revoliuciją darė Lietuvoje.

Stalino saulę mums rūpino.

Kai kuriems iš mūsų Sibire ji švietė.

46. Iš Mykolo Zingerio prisiminimų 2012-08-02 09:07IP: 84.15.182.228
Didelę įtaką man turėjo visapusiškai paruoštas marksistas Jacovskis E. (Dirba Aukščiausioje LTSR taryboje, prezidiume), kurio namuose aš susipažinau su populiariu anais laikais J. Stalino veikalu „Leninizmo pagrindai“.

1935 m. draugas Šmuilovas mane atsivedė pirmą kartą į revoliucinio jaunimo išvykas. (Šmuilovas žuvo IX forte). Čia, tose išvykose, mes grūdinomės būsimai žūtbūtinei kovai, skaitydami apie Gavrošą ar Paryžiaus Komuną. Apie Karolį Požėlą ir Mickevičių Kapsuką, čia mes dainavom ugningas revoliucines dainas, čia mes skaitėm J. Paleckio knygą „TSRS mano akimis“.

Dažnai kuopelės nariai susirinkdavo dabartinėje Požėlos gat. ar Vilniaus gat., kiemą galėčiau reikalui esant atpažinti. Čia mes mokėmės ir konspiracijos taisyklių, čia numatydavom kovinius uždavinius komjaunuoliams.

Mums dažnai skaitydavo „tarptautinę padėtį“ žmogus, kurį mes vadindavom „studentu“. Jis buvo labai užkonspiruotas, ir man atrodo, kad jis atvyko iš Tarybų Sąjungos. Atsimenu, kad jis turėjo trumpai nukirptus plaukus ir buvo tuomet 26 metų amžiaus (maždaug). Taip iki šiol jo pavardės nesužinojau.

Revoliucinis jaunimas dažnai rinkdavosi pas Jacovskius. Ši šeima buvo žinoma savo revoliucinėm tradicijom. Čia susitikdavo tuomet dar jauni drg. drg. Atamukas (dirba Vilniuj), Zelianskis (Vilniuje), Vaserdamas (Vilniuje), Goldas (Vilniuje), Zeisas (Vilniuje). Čia, pas Jacovskius, mes rasdavom reikalingą mums revoliucinę literatūrą, čia rasdavom tą dvasinį peną, kuris taip mums buvo reikalingas anais tamsios buržuazinės reakcijos laikais.

Google: Seimo narys Emanuelis Zingeris ir jo brolis rašytojas Markas Zingeris, Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius, rengia spaudai atsiminimų knygą apie savo tėvą žinomą pedagogą.

Kaip matot, tebešviečia Stalino saulė.

Nei Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris, nei Lietuvos valstybinio istorijos muziejaus mokslinis sekretorius Markas Zingeris nepasakojo bendrapiliečiams lietuviams, kad iki 1995 metų žemes, dabar dažnai vadinamas Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, TSRS, o po jos žlugimo Rusijos Federacija, valdė todėl, jog Potsdame įrodė, kad tai - etninės lietuvių žemės.

Bright lights and big money“.

Kai pagalvoji, viską valdo trys dievai – Likimas, Šansas ir Fortūna.

Asmenybė nėra apribota tautiškumo, todėl bet kokia diskriminacija dėl etninės priklausomybės, yra asmenybės paneigimas.

2012-08-01

Pokyčiai

Į Žaliuosius ežerus iš Vilniaus veda puikus dviračių takas, atbėgantis
pusiasalin, kuriame holivudą filmą sukant mačiau.

Šiukšlių konteineriai ten pradingo; pradingo ir nebeatsirado.

Šiukšlės gi atsirado, pusiasalio centre, atsirado ir nebedingsta.

Verkių girininkijos šeimininko panosėj.

Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis.

Soduose gi pašiūrės nebėr.

Užtat prūdą naują iškasė, maudynes įrengė, vandens dviratis yra, senas.

Šiukšlių nėr, kažkodėl, gal kad šiukšlių dėžės netoliese.

O nesenai ten biotualetas atsirado.

Kraštovaizdžio draustinyje poilsiaujantys, galima spėti, susilaiko.

Ne tik todėl, kad susilaikymas yra dorybė, bet ir todėl, kad girininkas visai šalia, pastabus, mano kales irgi pastebėjo, pernai.

2012-07-31

Dvi čempionės

Rūta Meilutytė gimė Kaune. Šiuo metu gyvena Plimute, Jungtinėje Karalystėje. Pirmasis treneris – Giedrius Martinionis, dabartinis – Jon Rudd.

2010 m., kartu su dviem vyresniaisiais broliais Mindaugu ir Margiriu, atvyko paskui darbą Plimute radusį tėtį. Avarijoje žuvusios mamos plaukikė neteko ketverių.

Karjeros pradžia – 2004 m. Šilainių baseine Kaune. Į Angliją plaukikė išvažiavo ne dėl sportinių priežasčių. Anksčiau į Didžiąją Britaniją persikėlęs Rūtos tėtis Saulius Meilutis norėjo, kad duktė augtų su juo ir prieš jai atvykstant rūpinosi Rūtos treniruočių sąlygomis. Anglijoje šeima įsikūrusi laikinai. Plimute Rūta Meilutytė treniruojasi Plymouth Leander plaukimo klube.

Dėl ekonominių priežasčių atvyko Plimutan iš Lietuvos olimpinės čempionės tėtis.

Meilutytė tapo jauniausia 100 m plaukimo krūtine distancijos olimpine čempione ir pirmąja Lietuvos plaukike, iškovojusia olimpinį medalį.

Neveltui pasilikau,- po nuostabios pergalės sakė Prezidentė.

Lina Kačiušytė gimė 1963 m. sausio 1 d. Vilniuje.

Mokėsi Vilniaus 7-oje vidurinėje mokykloje, nuo aštuonerių metų treniravosi mokyklos baseine, kur ją pastebėjo trenerė Aušrinė Šukytė. 1974–1977 m. treniravosi „Žalgirio“ sporto mokykloje, pirmasis treneris Arvydas Gražiūnas.

Nuo 1976 m. TSRS jaunimo rinktinės, nuo 1977 m. suaugusių rinktinės narė, treneris Borisas Zenovas.

1985 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą.

Dirbo vertėja iš anglų, ispanų, rusų kalbų.

Vilniaus miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

1978 m. Berlynas – atranka, 200 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkė (rezultatas 2:33:11).

1978 m. Berlynas – finalas, 200 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkė (2:31:42), pasaulio čempionė.

Penkiolikmetė, kaip Rūta dabar.

1980 m. vasaros olimpinės žaidynės – 200 m krūtine olimpinė čempionė ir olimpinė rekordininkė (2:29:54).

Argi ji ne Lietuvos plaukikė, jei Rūta vadinama pirmąja Lietuvos plaukike, iškovojusia olimpinį medalį?

Štai, lrytas džiaugiasi, kad Lietuva išvirkščia Sparta pavirto.

Šių dienų jaunimas gal ir nežino, kad jų tėvai ir seneliai dalyvavo, rungėsi spartakiadose.

Olimpiados galgi ne liumpenams skirtos...

O "Klasikos" radijas pasakoja apie naujus fizioterapijos kabinetus, pridurdamas, kad didžioji pinigų dalis – Europos Sąjungos fondų parama.

Patys gi, neparemti, negalim.

Maskva nuo 1795–tų rėmė, dabar Briuselis remia.

Dvi olimpinės čempionės: viena Olimpiadai ruošėsi broliškų tarybinių respublikų Sąjungoje (be kabučių tada šiuos žodžius rašė), kita — Jungtinėje Karalystėje (irgi be kabučių).

2012-07-30

URM

Laišką išsiunčiau; keliems draugams nusiunčiau kopiją.

Nuo: Eugenijus Paliokas
Data: 2012 m. liepa 30 d. 10:53
Tema: J.E. AUDRONIUI AŽUBALIUI
Kam: audronius.azubalis@urm.lt, urm@urm.lt
Kopija: aleksasd@mruni.eu, arunas.grigelionis@vgtu.lt, kestutis.karciauskas@maf.vu.lt, rski@ktl.mii.lt, alevila alevila , Eugenijus Paliokas , JONAS , Stasys Rutkauskas

Gerbiamas Ministre,

kiek žinau, Kaliningrado sritimi vadinamas žemes TSRS, o vėliau RF, teisėtai valdė iki 1995 metų, nes Potsdame įrodė jas esant etninėmis lietuvių žemėmis.

Moksliniame straipsnyje

П.И.КУШНЕР (КНЫШЕВ). ЭТНИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭТНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ,

publikuotame moksliniame žurnale

АКАДЕМИЯ НАУК СССР, ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭТНОГАФИИ ИМ. И.И.МИКЛУХО‒МАКЛАЯ, НОВАЯ СЕРИЯ, ТОМ XV, ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР, МОСКВА ― 1951,

beveik trijuose šimtuose puslapių, įrodoma, kad dabartinė Kaliningrado sritis ‒ tai vakarų lietuvių žemės. Straipsnis buvo parašytas Taft rinkiminės kovos su Eisenhower proga, mat Robert Taft šnekėjo atimsiąs Kunnegsgarbs žemes iš TSRS.

Įdedu citatą iš savo dienyno:

Štai ir atsirado paslėptieji popieriai.

Mums antroji dalis įdomiausia.

Maniškės kopijos štai čia.

Gerbiamas Ministre, tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos URM nelieka nuošalėje.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas

J Street

J Street is a nonprofit liberal advocacy group based in the United States whose stated aim is to promote American leadership to end the Arab-Israeli and Israel-Palestinian conflicts peacefully and diplomatically. It was founded in April 2008.

While primarily made up of Jews, J Street welcomes non-Jewish members as well. J Street states that it "supports a new direction for American policy in the Middle East – diplomatic solutions over military ones", "multilateral over unilateral approaches to conflict resolution"; and "dialogue over confrontation" with wider international support. According to J Street, its political action committee is "the first and only federal Political Action Committee whose goal is to demonstrate that there is meaningful political and financial support to candidates for federal office from large numbers of Americans who believe a new direction in American policy will advance U.S. interests in the Middle East and promote real peace and security for Israel and the region."

J Street describes itself as a pro-Israel organization, which supports peace between Israel and its neighbors. Some Israelis, including several public figures, have said that J-Street is anti-Israel, particularly in relation to key challenges facing the Jewish state. Several US Jewish leaders have expressed reservations about J Street's position on Israel, and some have publicly disassociated themselves from the organization.

J Street, as an American lobby organization aimed at Washington leaders and policymakers, derived its name from the alphabetically named street plan of Washington, D.C.: J Street is missing from the grid (the street naming jumps from I Street to K Street for historical/orthographic reasons).

Also, by association, the letter J is a reference to "Jewish".

Na ir kaip?

K Street

Lobistas Andrius recidyvistą Petrą areštinėje mokė anglų kalbos .

Ilsėjosi abudu.

38. tai 2012-07-29 09:43 IP: 188.69.225.250
kaip čia yra?Kai advokatai perdavinėja kyšius teisėjams ir prokurorams,tai juos gaudo ir sodina(bent teoriškai),o kai lobistai perdavinėja kyšius politikams,tai jau ne?Man atrodo čia labai panašios profesijos.

45. del lobistu 2012-07-29 12:31 IP: 82.135.139.28
"ir kiti Lietuvos lobistai jaučiasi nesaugiai. Juk visuomenėje formuojama nuostata, kad visi jie potencialūs kyšininkai arba kyšių davėjai", bet juk taip ir yra. Net JAV lobizmas is esmes yra legalus kyshininkavimas.

lobbyist
1863, Amer.Eng., from lobby (n.) in the political sense + -ist.
[A] strong lobbyist will permit himself to lose heavily at the poker-table, under the assumption that the great Congressman who wins the stake will look leniently upon the little appropriation he means to ask for. [George A. Townsend, "Events at the National Capital and the Campaign of 1876," Hartford, Conn., 1876]

lobby (n.)
1530s, "cloister, covered walk," from M.L. laubia, lobia "covered walk in a monastery," from a Germanic source (cf. O.H.G. louba "hall, roof;" see lodge (n.)). Meaning "large entrance hall in a public building" is from 1590s. Political sense of "those who seek to influence legislation" is attested by 1790s in Amer.Eng., in reference to the custom of influence-seekers gathering in large entrance-halls outside legislative chambers. The verb in this sense is first attested 1826. Related: Lobbied; lobbying.

O.H.G. louba "hall, roof;"

Lubos.

Stogas.

Ar aiškino lobistas Andrius recidyvistui Petrui areštinėje, kad organizuoja stogą

recidivist (n.)
"relapsed criminal," 1863, from Fr. récidiviste, from récidiver "to fall back, relapse," from M.L. recidivare "to relapse into sin," from L. recidivus "falling back," from recidere "fall back," from re- "back, again" (see re-) + comb. form of caedere "to fall" (see case (1)).

L. recidivus.

Recidyvistas Petras, matyt, dyvijosi ir atsidyvit negalėjo: dyvų dyvai!

Recidyvistais, lobisto nuomone, tampama dėl piktnaudžiavimo alkoholiu.

Lobistas gi nevalgo kiaulienos.

Už lobistą laidavo daugiau nei trys šimtai žinomų šalies žmonių.

Since the 1980s, congresspersons and staffers have been "going downtown" -- becoming lobbyists—and the big draw is money.

The "lucrative world of K Street" means that former congresspersons with even "modest seniority" can move into jobs paying $1 million or more annually, without including bonuses for bringing in new clients.

The general concern of this revolving-door activity is that elected officials—persons who were supposed to represent the interests of citizens—have instead become entangled with the big-money interests of for-profit corporations and interest groups with narrow concerns, and that public officials have been taken over by private interests
Rotacija.

In political discourse, "K Street" has become a metonym for Washington's lobbying industry since many lobbying firms were traditionally located on the section in Northwest Washington which passes from Georgetown through a portion of downtown D.C.

In Washington's street grid there are two unconnected streets designated as K Street. The term "K Street" almost always refers to the northern K Street.

Sąmokslo teoretikai šneka kad JAV senatoriai devyniasdešimt nuošimčių pajamų gauna iš lobistų.

Niekas jų imti neverčia, gali tenkintis likusiais dešimčia procentų.

Juk demokratija.

"K Street: The route of all evil, or just the main drag?"

"K Street Whore"".

"Lobbying Database - OpenSecrets".

O durys paveikslėlyje tai Kinijos centrinio banko...

P.S. Lobistas ir recidyvistas...

Teismas patenkino .....isto apeliaciją, uždarame posėdyje.

Jo advokatas teigia, kad po šios nutarties .....istas įgyja teisę kreiptis su ieškiniu į Europos žmogaus teisių teismą Strasbūre dėl žalos atlyginimo ir prašyti kompensacijos.

cf. Skt. vakti "speaks, says,"

O.Prus. wackis "cry;"2012-07-29

Pora

1 porà (l. para vok.lot.) sf. (3), (4), póra (1) Kv, Ms; SD241
1. du vienarūšiai daiktai, kartu vartojami, sudarantys vienetą arba komplektą: Nuėmė porą čeverykų nuo aukšto Rm. Mes tau duosime po kelias dešimtis porų vyžų BsPII121. Antro[je] skrynelė[je] – vyžų porelė JV956. Kitiemus kliaudžia penki jungai jaučių, tatai yr penkios poros pajautimų DP276. ^ Dviem porom čeverykų neapsiausi LTR(Srj). Tatai ne vyženų porą parduoti namus prarasti VP46.
2. du artimai susiję daiktai ar žmonės, dvejetas, grutė: Viena pora (vienas sūnus ir viena duktė) kalba labai gerai lietuviškai, o kita gudiškai Dv. Kaimynų vaikai porùtėm: penki vaikai, penkios mergaitės VšR. Kažkas skambino gitara, kelios poros šoko A.Vencl. Nū jaunumenė šoka arkliasukį daugesniai kaip kitus šokius, t. y. sukibę póromis sukas, kaip arkliai melnyčio[je] JI107. Jiejie eina póromis J. Kokia graži balandžių porelýtė išsiperėjo Ds. Dažniausiai žvaigždės jungiasi poromis, sudaro dvilypes sistemas rš. Su póra arklių ka pasikinkys, neš zovada, nežiūrės nėko! Krš. Porà arklių kelmų nepavežtum Strn. Ponia važinėj[o] an dveito, an porõs (= dvejetu, pora) arklių Grv. Atvažiuoja an porai (= pora) arklių Bgs. Kumelė liekì paliko nuo póros J. Šitai su pora puikių širmų arklių važiuoja gražiai apsitaisęs ponaitis J.Bil. Jo kumelė eina su mūsų arkliu porõj [kuliant] Ktk. ^ Tavo snukis i ožio subinė – graži pora (menk.) LTR(Vdk). Bėdos porom vaikščioja KrvP(Kp). Kas važiuotas, o anas an savo porõs (pėstute) Ml.
3. antrasis iš dvejeto, draugas, partneris: Visi su porõm, tik tu vienas be porõs Ds. E kurgi tavo porà? Ds. Nuėjau – poros jau nebebuvo (nebuvo su kuo dirbti) Plm. Anam gale lauko antinėlis plaukė, atskridęs iš girelės, ieškojo sau porelės NS1043. Laukų paukščiai, miškų žvėrys – visi poras turi JD23. ^ Žėdnas po savim randa porą Vj. Su gera porà nor[s] po tvora Asv. Nors ir po tvorele, bile su savo porele LTR(Jz). ║ kas tinka kitam kaip sutuoktinis: Ne pora ji (merga) buvo jam (bernui) K.Bor.
4. vyras ir moteris kaip sutuoktiniai, mylimieji ir pan.: Juodu porõ[je] gyvena Jrb. Tai kokia išeina nemeilė tarp porõs Gs. Iš anuodums būs gera póra Slnt. Jis su savo liežuviu visas poras sušliūbuo[ja] i vėl parskiria LTR(Vdk). Da metai nesuėjo, o jau toji pora susilaukė kūdikėlį BsMtII30. Uošvis su svečiais visais pasveikina porą K.Donel. Tai ten už stalo sėdėjo ta suvinčiavota póra Cp. Savęs verta bus pora Žem. Susieimi į porą R273. Aplink sodą tvorelytė, viduj sodo porelýtė (d.) Ds. ^ Velnias vyžas nuplėšė, kol juos į porą suvedė LTR(Ldvn). Iš jų nebus poros B. Visi po porą, tik aš vienas pagal tvorą Pšl. Porà kaip tvora Krs. Nieko sau porelė – kaip vyžų LTR(Šmn). Kad ir patorelė[je], bil porelė[je] Akm.
5. paukščių, gyvulių patinas ir patelė: Pirko põrą karvelių Ul. Pavasarį, balandžio mėnesį, kuodžių porelė susisuka šiaip taip lizdelį J.Jabl. Vieversiai, porõms lakstydami, žaidė K.Donel. Kur atvedė ir gyvolius, vainikais apklėstus, visokios veislės po porą, beje: patiną ir pačią S.Dauk. ^ Mes gyvenom kap porà karvelių (meiliai, gražiai) Drsk. Vabalėlis ant tvoros, ir tas ieško sau poros LTR(Srd).
6. apytikslė dviejų grupė: Kad norit, põrą pasakų pasakysiu apie cigonus Kkl. Idant duotų afierą ... porą kurklelių alba dvejetą jaunų karvelių VlnE39. Duok porą bulbių Krkl. Žyčyk, mergyte, žyčyk, jaunoji, man porą auksinėlių KlvD29. Dočys porẽlę ančių kept nusišauja K.Donel. Po vieną, po porą duoda LKKVII203. Kad man põrą adynų pagulėt! Pls. Už poros dienų kvailys žiūri, kad jo darže vaikščioja meitėlis BsMtII76. Aš pasamdyčiau šiaurų vėjelį ant poros (= porai) nedėlėlių BsO80. Po poros dienų Veronika visai pasveiko A.Vien. Nuo jo buto ligi upės visai arti – pora šimtų metrų J.Dov. ^ Į Karaliaučių reik važiuot su pora jaučių (norint gydytis, reikia turėti daug pinigų) LTR(Ldvn). ║ keletas, nedaug: Aš tau pórą žodžių pasakysiu K.
7. lyginis skaičius: Imk põrą, kitaip šlubuosi! Rm. Kūčioje po vakarienei jei mergos atnešė į põrą (paporiui) pagalių, tai išteka (priet.) Mrs. Daug vestuvių buvo – mat porų metai (lyginiai) Jnšk. Kai kas audeklą meta ne iš porẽlės, bet aš vis iš porẽlės metu Grš. Susiskaičiau porikès, kaip buvo vérta, ir pati išsiaudžiau Krš.

pair (n.)
mid-13c., "two of a kind, coupled in use," from O.Fr. paire, from L. paria "equals," neut. pl. of par (gen. paris) "a pair, counterpart, equal," noun use of par (adj.) "equal," of unknown origin, perhaps connected with *per-, PIE root meaning "to sell, buy" (on notion of "give equal value for"), which would connect it with L. pretium "price," Lith. perku "I buy," Gk. porne "prostitute," lit. "bought, purchased." Or from PIE *pere- "to grant, allot" (which would connect it with part and portion). Pair bond (v.) is first attested 1940, in reference to birds mating.

pair (v.)
"to mate," 1610s in Shakespeare ("Winter's Tale"), from pair (n.). Sense of "to make a pair by matching" is from 1610s; these often are distinguished now by pair off (c.1803) for the former and pair up (1908) for the latter. Related: Paired; pairing.

2 porà sf. (4) Nč pasaka, pasakojimas, porinimas: Nu dabar aš tau paporysiu vieną põrą Pls. Tę visokių porų̃ priporys, nuog juokų pilvą nusops, šonus padiegs Vlk. Paporysiu põrą, šoko vilkas per tvorą, paporysiu kitą, šoko vilkas mikitą, paporysiu trečią, šoko vilkas per pečių (juok.) Rod. Pasakėlę pasakoja, porytėlę porina apie tuos pasaulius KrvD86.