2018-08-18

Elertė Ir Politikai Mus Painioja


2017 12 07
Priimtas 2018 metų pareiginės algos bazinis dydis (BD)

Valstybės tarnybos departamentas informuoja, kad gruodžio 7 d. Seimas priėmė Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymą, kuriuo pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nustatomas 132,5 euro


Seimo narys Arvydas Anušauskas siūlo kelti bazinę algą. Ją padidinus, atlyginimas kiltų valstybės tarnautojams ir patiems politikams.

Po mokesčių reformos sujungus darbuotojo ir darbdavio mokesčius pagal valdžios siūlymą bazinė alga kitąmet sieks beveik 171 eurą. Realiai gaunama suma nekistų. Konservatorius A. Anušauskas siūlo bazinę algą kelti iki 174 eurų. Dėl to valdininkų atlyginimai kiltų keliolika, o Seimo narių – apie 60 eurų.

Aišku?

Man - ne.

Elertė (ne bet kur, o šiandienos „Panoramoj") BD vadina BA (baziniu atlyginimu).

Arvydas Anušauskas
BD painioja (TYČIA AR NETYČIA - ŠTAI KLAUSIMAS!*) su BMA (kalba apie bazinį mėnesio atlyginimą - pagal jį apskaičiuojamos BMA kastos algos).

Ši pupulė 
 
labai labai mažu atlyginimu vadina 600 € atlyginimą „į rankas" (lyg nežinotų, kad MMA=400 €, o prieš metus Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų pirmininkė Asta Lapinskienė sakė, kad jos atstovaujama sąjunga atliko apie 7 tūkst. aukštųjų mokyklų darbuotojų apklausą, kurios metu sužinojo, kad dėstytojų atlyginimų vidurkis šalyje yra vos 619 eurų „ant popieriaus“.)

Šiedu abudu - iš BD kastos.

Saviškiais rūpinasi.* Jei netyčia - neišmanėlis. O jei tyčia - kas toks?

Slaptosios Tvarkos Skyrius


Nėra tokio?

Slaptosios Tarnybos* yra.

Ką jos veikia - visuomenei neaiškinama.

Viešės nebėr, bet Viešosios Tvarkos Skyriai yra.

Jie baudžia.

Naudas Sods?
Nauda:))

Parašiau, ir su Saule palijo.

Karalius duonos neteko.

*

NebeŽolinė Vilniuj

O šiąnakt 5 Vilnių


3-sis Vilnius buvo tuščias.

Prie ežerų, prie jūros, gamtoj visi - savaitgalis?

P.S. O šįvakar (tą patį šeštadenį, tik vakare) - vėl pilna žmonių.Anonimiškumas Ir Viešumas


Really Anonymous.
Toks įspūdis, kad jei 2018 07 29 į Vilniaus rajono savivaldybės Administracinių teisės pažeidimų komisijos posėdį būčiau neatsivedęs „Press Jazz" TV*, nežinia, ar toks būtų sprendimas...
*SSSR ar Rusijos kariuomenė?2018-08-17

Advokatas Žino Valstybės Paslaptį


„Šie du asmenys (motina ir dukra) yra toliau saugomi, joms taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymu. Detalės sudaro valstybės paslaptį, todėl jų atskleisti negalime“, – atskleidė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Lietuvos Laisvės premijos laureatė nežino.

Ir Prezidentė nežino:

O premjeras Saulius Skvernelis tada, kai prezidentė man šnibždėjo į ausį: „Nežinojau ir nežinau, kur yra mergaitė“, eidamas iš paskos mestelėjo: „Jai ir nepriklauso žinoti“
O Advokatas - žino:

– Aš pastarąjį kartą su ja (kurios taip ir neparodė 2017-ųjų metų Laisvės premijos laureateidisidentei vienuolei Nijolei Sadūnaitei) mačiausi prieš gerus metus, kai mes dalyvavome mergaitės apklausoje. Teismas priėmė sprendimą apklausti ją. Aš buvau kitoje šalyje, nuotoliniu būdu mergaitė davė parodymus, aš buvau šalia, kad jos neišmuštų iš vėžių. Psichologiškai ji ir dabar yra paveikta būtent Kedžių ir N.Venckienės. Matyt, žmogui tas saugumo jausmas yra ilgam dingęs. Net ir dabar, gyvendama kažkur kitur, su mama, nuolat dėmesį gaudama iš apsaugos, ji nesijaučia pakankamai saugi. Prieš tai buvo apklausa, kai mergaitė buvo apklausiama nuotoliniu būdu, bet aš buvau kartu su Kedžiais ir jų advokatais, tai mergaitė, pamačiusi per televiziją, kas sėdi ir jai uždavinėja klausimus, puolė į tam tikrą isteriją. Man vos paskambinus pavyko ją šiaip taip nuraminti, kad ji po to atsakytų į klausimus.
Tai kokia toji Valstybinė paslaptis?

Falštybinė?

Kas čia per Falštybė???Ar Čia Religinės Apeigos?


Žolinė Turgeliuos...

Į kreipimąsi policija sureagavo – Šalčininkų rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 171-ąjį straipsnį, t.y. trukdymą atlikti religines apeigas ar religines iškilmes.

Cituoju Pakartotojo Įstatymo Knygą: 

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis,
karaliumi negali pasidaryti.
(17:15)

Ar Čia Religinės Apeigos?

Lietuvoj pagal Baudžiamojo kodekso 171-ąjį straipsnį Abraomiškų apeigų negalima trukdyt, o  Lietuvių apeigastrukdyt galima?


ParaLitHu(a)nia


ParaMedikai...iš „profkės"...

Kaip matot, ParaMediciną žino AnglaPrancūzaKalbė Wiki.

Ne „profkė", o Sorbonos Universitetas...
Paramedicine is the unique domain of practice that represents the intersection of health care, public health, and public safety. While discussed for many years, the concept of paramedicine was first formally described in the EMS Agenda for the Future.[1] Paramedicine represents an expansion of the traditional notion of emergency medical services as simply an emergency response system. Paramedicine is the totality of the roles and responsibilities of individuals trained and credentialed as EMS practitioners. These practitioners have been referred to as various levels of Emergency Medical Technician (EMTs).[2] In the United States paramedics represent the highest practitioner level in this domain. Additional practitioner levels in this domain within the U.S. include Emergency Medical Responders (EMRs), Emergency Medical Technicians (EMTs) and Advanced Emergency Medical Technicians (AEMTs).[3]

Paramedicine is a health profession focused on assisting individuals, families, and communities in attaining, re-attaining, and maintaining optimal health, often following acute or sudden onset of medical or traumatic events. Paramedicine is practiced predominantly in the out of hospital setting. The practice of paramedicine is based on the sciences of human anatomy, physiology, and pathophysiology. The goal of paramedicine is to promote optimal quality of life, as defined by persons and families, throughout their life experiences, from birth to care at the end of life.
The practice of paramedicine includes tasks such as independent decision making, often in the face of incomplete, ambiguous and conflicting information. Examples of such decision making include response readiness, scene management, patient assessment, clinical problem solving, emergency vehicle operations, leadership, planning, therapeutic communications, disposition decisions, patient education and resource coordination. The practice of paramedicine involves the application of concepts of medical care under challenging, uncontrolled, and austere conditions.[citation needed]
In addition to the independent portion of practice, paramedicine involves the performance of medical skills and tasks which are regulated by law. In the United States such regulated tasks (i.e. starting an IV, administering a medication, performing invasive tasks, etc.), the practice of paramedicine is performed under the direction of a licensed physician (MD/DO). In some states, such as Texas, a paramedic is considered an unlicensed assistive personnel in the clinic, hospital or out-patient care setting, whilst in the United Kingdom, paramedics have complete autonomy, and can practice as independent clinicians, able to confirm death, administer controlled drugs and prepare treatments for patients as they deem fit. UK paramedics practice under their own licence, as regulated by the Health and Care Professions Council [4] Various governments have different rules regulating the overall responsibility, delegation of tasks and the role of the paramedic outside of the field.

Paramedicine is based on the emerging concept of paramedic theory which is the study and analysis of how the three pillars of paramedicine (health care/medicine, public health, and public safety) interact and intersect. As stated in the IoM Report EMS at the Crossroads (2006), EMS is currently highly fragmented and largely separated from the overall health care system.[5] A major emphasis of paramedic theory is the integration of emergency medical services, both intra-professionally and extra-professionally. Intra-professional integration is the study of resource allocation, distribution, deployment and efficiency. Extra-professional study involves the integration of EMS with the nation's existing (and future) emergency care and health care system.
Other areas of inquiry in paramedic theory are: emergency response, response planning, community education, transport medicine, disaster preparedness/response, emergency management, pandemic and epidemic, emergency response planning, special operations, medical aspects of rescue, etc.

See also

Paramedicine is the unique domain of practice that represents the intersection of health care, public health, and public safety...

We Learn This In ParaLitHu(a)nia In Two Years!

YES

:)))
ParaLitHu(a)nia.
EuroKongas.
:))))

Lietuva - AutoTechnikų, Kirpėjų, ParaMedikų Šalis


"Gold FM" (nė viena iš - ši) ką tik paaiškino, kad šios trys specialybės populiariausios tuštėjančiose dėl jaunimo emigracijos Lietuvos "profkėse".

Kas tie Gūdžiuoju Sovietmečiu negirdėti neregėti ParaMedikai?

ParaMedikas - tai asmuo, dirbantis "Greitojoje Medicinos Pagalboje".
Kodėl Medicinos, o ne ParaMedicinos?

Todėl, kad ParaDoksas!

Mat, "docere" - mokyti, o "ant ParaMediko" Veryga'niškos Lietuvos "profkė" išmokins per ... 2 (du) metuku:)

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai).
Mokymo programa skirta rengti paramedikus, gebančius kokybiškai teikti medicininę pagalbą.
Siekiant šių tikslų būsimieji paramedikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pirmosios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios medicinos teikimo pagrindų, sveikos gyvensenos, medicinos etikos, anatomijos, fiziologijos, patologijos, mikrobiologijos, katastrofų medicinos pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta Centro mokymo bazėje, valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariatų areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje ir kt. Praktinio mokymo trukmė – 15 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami pirmosios medicinos pagalbos teikimo, reanimacijos ir intensyvios terapijos, skubiosios medicinos teikimo ir kt. gebėjimai.
Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Baigusiajam suteikiama paramediko kvalifikacija.
Baigus paramediko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros studijų krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas

Paramediko kvalifikacija reikalinga norint dirbti paramediku.
Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją, turi:
  • gebėti įvertinti paciento anatominę, fiziologinę ir patologinę būklę, įvertinti paciento organizmo funkcijas, iš kurių vienai sutrikus kyla pavojus žmogaus gyvybei, teikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių, traumų ir pavojingų aplinkos veiksnių atveju sveikatos priežiūros specialisto priežiūroje arba savarankiškai, vairuoti spec. paskirties transporto priemonę, vežti nukentėjusiuosius, naudotis pirminės prevencinės medicinos profilaktikos priemonėmis, specialiosios paskirties automobilio medicininėmis priemonėmis;
  • žinoti kelių eismo taisykles, medicininės etikos reikalavimus, bendravimo kultūros, anatomijos, fiziologijos, patologijos, skubios medicinos paslaugų teikimo pagrindus;
  • mokėti dirbti greitai, atsakingai ir kruopščiai, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys gali dirbti paramedikais valstybinėse ir privačiose įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariatų areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje ir kt.
Susidomėjote? Kviečiame mokytis!
Prašymai mokytis teikiami LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemoje!
Jeigu Jums kyla klausimų, ar sunkumų pildant prašymą LAMA BPO, kviečiame atvykti į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, (Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas).


  • (Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas), kiekvieną darbo dieną, nuo 09.00 iki 16.00 val. Čia Jums padėsime užpildyti prašymą!
Jėga!

O paskui, po 2 metų, šitokie ParaMedikai (para)padės Jums, kai išsikviesite šitokį (para)automobilį:
 
Medikai nuotraukoj ar ParaMedikai?Popiežius - Propagandistų NaujaKurijoj


Koks nusišnekėjimas:

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuva
pasitiks neeilinį svečią. Po 25 metų pertraukos, šaliai švenčiant savo šimtmetį, svečiuosis Romos katalikų bažnyčios vadovas.

... šaliai švenčiant savo šimtmetį... - jaunimėliui smegenėles plauna...

Kaip lrytas.lt sakė Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos specialistė Santa Kančytė, popiežius Pranciškus apsilankymo Lietuvoje metu bus įkurdintas Apaštališkojoje nunciatūroje.
Apaštališkoji nunciatūra.

Pirmoji nuolatinė nunciatūra atsirado 1529 m. karaliaus Ferdinando I
(ko taip nusikuklinusiai - Šventosios Romos imperijos imperatoriaus) dvare Vienoje.

Kodėl Apaštališkoji? 

Apaštalai (gr. Ἀπόστολος – pasiuntinys) – 12 pirmųjų Jėzaus Kristaus pasirinktų mokinių, kuriuos jis siuntė skelbti pasauliui apie save ir savo mokymą. 

Apaštalais vadinami ir kai kurie pirmieji įžymūs krikščionybės propagandistai.

Nuncijatūra?

Nuntius

Contracted from noventius, from an obsolete noveō, from novus.

naujakurijà sf. (2) žr. naujakurynas: Sekretorius labai pritarė mano sumanymui apvažiuoti visas svarbesnes naujakurijas Šlč.
 
:)
Ai, koks ..Popiežius atvyksta būtent Rugsėjo 22-ą ir 23-ą


„Dėkui" Atskiriamojo Seimo PrezidiumuiRugsėjo 23-iąją,

„uždengiančią" Rugsėjo 22-ąją, Saulės mūšio

O Abraominis Popiežius/Papież/Papež - žino, kada atvažiuot pas „pogancus netikėlius"...


G Taške - Popiežius!


Į Europos tašką G atvyksta ... Popiežius!!!
Quand la Lituanie promet un orgasme touristique?
Lietuvos teisėtvarka: Lietuvoj Laisvai Gyventi Neįmanoma!


Nejuokauju.

O kas gi, jei ne Lietuvos teisėtvarka:

1. Nežinia kur iš Lietuvos išvežė Garliavos mergaitęir jos motiną;

2. Ketina uždaryt kalėjiman tos mergaitės tetą;
3. Laiko kalėjimuose daugiausiai Europos Sąjungoje (skaičiuojant pagal gyventojų kiekį) žmonių. 
 Ar ką ne taip pasakiau?


Ofšoras Šalia Mūsų


Совет директоров энергометаллургической группы En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, 

попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод своей 100%-ной "дочки" En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение группы.

В нем отмечается, что смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства после вступления в силу 6 августа нового закона о специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморье*

и Октябрьский в Калининградской области (paveikslėly žr. B)
с особым налоговым и регуляторным режимом.

Koks 7-ių Kunegsgarbo Tiltų Uždavinys:))

* Didelė dabar Rusija...

 

Savivalda, O Ne Karalystė


Aišku?

2018-08-16

Vytė 2018


Prie tų pačių Buivydiškių tvenkinių.

Žiūriu, gi Vytė=Raitelė,
tik vietoj kalavijo -
... mobiliakas!!!
Metai
2018-ieji:)

Vilniaus Privatyrai

Privatyras...
Buivydiškių tvenkiniuos maudžiaus kol Justiniškėse gyvenau. Ant dviračio - ir aida ten!

Šiandien kitą pensininkę nešuliuotą Vilniun pavežiau, tai, likęs nesimaudęs, nusukau į tuos tvenkinius, išsimaudyt.

O ten...

Va šie
privatyrai kelelius akmenimis užtvėrę, tvenkinį šitokiu būdu „privatizavę".

Mano senoji maudynė (ne mano - daugybė žmonių ten būdavo) 
brūzgynais užžėlus,

pats tvenkinys
irgi
nebepraplaukiamas.

Šitam lopinėly
paplaukiot tepavyko.

Matot -
CIVILIZACIJA!