2012-02-11

FEMA

After the start of the Great Depression in 1929, President Herbert Hoover had commissioned the Reconstruction Finance Corporation in 1932. The purpose of the RFC was to lend money to banks and institutions to stimulate economic activity. RFC was also responsible for dispensing federal dollars in the wake of a disaster. RFC can be considered the first organized federal disaster response agency.

Amerikoj ir nelaimės amerikoniškos.

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) is an agency of the United States Department of Homeland Security, initially created by Presidential Reorganization Plan No. 1 of 1978 and implemented by two Executive Orders. On 1 April 1979. The primary purpose of FEMA is to coordinate the response to a disaster that has occurred in the United States and that overwhelms the resources of local and state authorities.

Jimmy Carter šitą Ypatingųjų Situacijų Valdymo Agentūrą, pavaldžią amerikoniškajam KGB, įsteigė.

Gal po Nixon Shock jam truputį neramu buvo?

Gal nujautė, kad terorizmas ateina?

Įspūdinga?Čia dabar kas?


Kai kas štai pasakoja.

Valdžia slapukauja


Vilniuje - protestas prieš ACTA, susirinkusi jaunuomenė.

Ne tik Vilniuje - Kaune, Klaipėdoje bei dar šimte Europos miestų vyks protesto akcijos, nukreiptos prieš Tarptautinį prekybos susitarimą dėl kovos su klastotėmis (angl. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA).

Į žaibišką sambūrį („flashmob'ą“) sulėkę jauni kauniečiai prieš veiksmus virtualioje erdvėje suvaržančią sutartį ACTA protestavo, susirinkę Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Improvizuotame mitinge jokių kalbų nesakyta. Jaunuoliai užsilipdė burnas lipniomis juostomis, kai kurie užsimaukšlino kaukes ir net dujokaukes ir pasileido bėgti Laisvės alėja.

Lietuvos atstovo Tokijuje pasirašyta ACTA sutartis sukėlė protesto bangą Europos Sąjungos šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Oficialiai sutartis nukreipta prieš produktų klastojimą, ypač piratavimą virtualioje erdvėje. Kūrinio autoriaus teisių pažeidimas, iki šiol užtraukęs administracinę atsakomybę, pagal ACTA sutartį patenka į Baudžiamojo Kodekso puslapius.

ACTA priešininkai teigia, kad sutartis apsunkina laisvą informacijos apytaką internete, pažeidžia pamatines žmogaus teises, riboja saviraiškos laisvę. Protestuotojų nuomone, ACTA tarnauja monopolinių kėslų turinčioms verslo korporacijoms.

Nepritarimą tarptautiniam kovos su piratavimu internete susitarimui (ACTA) viešai pareiškė ir uostamiesčio jaunimas. Šeštadienį perpiet jie surengė protesto akciją Klaipėdos centre.

Prie burlaivio „Meridianas“ 13 valandą susirinko kelios dešimtys aktyvistų. Burnas užsiklijavę lipnia juosta su užrašu „ACTA“ jie netrukus pėsčiomis pajudėjo Tiltų gatve link senosios turgavietės.

Jaunuoliai žingsniavo tylėdami, keliolikai sekundžių sustodami ir taip atkreipdami praeivių dėmesį. Akcija truko apie dešimt minučių. Po jos jaunuoliai išsiskirstė kas sau. Prieš tai jie praeiviams padalino skrajučių, kuriose raginama pasipriešinti prieštaringai vertinamam susitarimui, kuris riboja besinaudojančiųjų internetu laisvę ir pažeidžia teisę į privatumą.

ELTA primena, kad sausį atsistatydino Kaderis Arifas (Kader Arif) - Europos Parlamento pranešėjas apie ACTA.

Jis pareiškė buvęs liudininku „dar niekada anksčiau nematytų manevrų“, kurie buvo atlikti ruošiant šią sutartį.

„Aš smerkiu visą procesą, kurio metu buvo pasirašytas šis susitarimas: jokio pasitarimo su pilietine visuomene, skaidrumo nebuvimas jau nuo pat derybų pradžios, dokumento pasirašymo vilkinimas be jokio paaiškinimo, nepaisymas Parlamento rekomendacijų, kurios pateiktos keliose mūsų asamblėjos rezoliucijose“, - sakė K. Arifas.

The main problem with this treaty is that all the negotiations were done secretly, keeping the public and civil organizations out of the table. All the information until 2010 relied on leaks that reveal intentional secrecy to misled the public. ACTA negotiations started on 2007 and finalized in 2010.

October 2010: Japan and United States, who crafted the treaty, together with Canada, Australia, New Zealand, Singapore and South Korea

January 2011 European Commission, in charge of negotiations, together with non elected representatives from 22 Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech republic, Denmark,Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Slovenia, Luxemburg, Malta, Poland, Portugal, Rumania, Spain, Sweden and United Kingdom.

The signature of ACTA by European countries does not mean the deal is done, needs to be ratified by the European Parliament. They will vote on june 2012to either ratify or reject ACTA. Please read more how to act and call your MPs, tell them tovote against ratification. This would disarm ACTA in Europe.

Kažko tai pernelyg dažnai mūsų demokratinė valdžia paslapčia nuo mūsų mums tikrai svarbius sprendimus priiminėti pradėjo.

Štai Kalėdinė "dovanėlė".

O tuos naujuosius pinigų leidėjus prižiūrėsiantis Lietuvos bankas žada apsiriboti rekomendacijomis.

Jas, reikia suprasti, dalins ne šitiems.

Į ką visa tai panašu?

– Tarnauk! – rikteliu.

Valdininkas pritupia ant užpakalinių kojelių ir laukia.

– Į vietą!

Jis dūlina prie varstoto ir padirba man popierius.

Šimtąsyk gavus susiformavo refleksas ir duoti jam jau nebūtina.

Juozas Erlickas

2012-02-10

Zymensinė eksdjukacija

Nieko asmeniško.

Vietoj "Siemens" galėtų būti bet kuri kita didelė įmonė.

Tiesiog tokio įmoniškumo pavyzdys, kurį pateiksiu, šviežias.

Be to, darban važiuodamas, kamščiuojuosi šalia šitos arenos; ir kamštis (irgi pateiksiu pavyzdį), ir arenos vardas, ir netgi jos operatorius - erzina.

Kai sakau "nieko asmeniško", turiu omeny dar ir tai, kad netgi tą operatorių galima pamatyti abiejuose vaidmenyse.

Išties, kodėl taip yra - mes bene labiausiai išsilavinę (įdomu, kiek iš tų 92% žino, kad 92% pasaulio opiumo gaminama Afganistane ir nuo kada), bet bene biedniausi Europoj, bene labiausiai bėgantys iš Tėvynės?

Manau, kad svarbiausia priežastis nurodyta čia.

Šitokiu būdu mes vergaujam svetimiesiems, finansiškai.

Toji vergija gerai paslėpta.

Tam tarnauja ir tarptautiniais vadinami žodžiai.

Štai ir mokymą imam vadinti edukavimu.

educate
mid-15c., "bring up (children), train," from L. educatus, pp. of educare "bring up, rear, educate," which is related to educere "bring out, lead forth," from ex- "out" (see ex-) + ducere "to lead" (see duke). Meaning "provide schooling" is first attested 1580s. Related: Educating.

Iškunigaikštinimo mokykla.

Nejuokinga, visiškai nejuokinga.

Būrams tiks...

Prižiūrėtojus paruošim.

Kodėl gi laisvų, mąstančių, savo galva galvojančių, nebijančių savo nuomonę turėti, ją išsakyti, ją ginti, visumą suvokiančių jaunų žmonių neruošiam?

Nes universitetas?

Ar todėl?

Gal atvirkščiai - taip yra todėl, kad taip mokinam.

Tarnus ruošiam.

Nesugebančius teisybę surast.

Jau sakiau, kad dar nesenai universitetines ekonomikos studijas baigę nežinojo kaip pinigai "leidžiami apyvarton".

Ir dabar nepasakom jiems, kad gyvenam piramidės papėdėj.

Apie paradoksus nutylim, o jie juk - mūsų teorijų broko rodiklis.

Kas tokie buvom, kaip galim elgtis, nesakom.

O šitai pasakom?

Pilietiškumą slepiam.

Kad realūs skaičiai nieko bendro su Pasauliu, kurį vadinam realybe, neturi, nesakom.

Kad tų realiųjų skaičių tiesė - nemateriali, vadovėly pamirštam parašyt.

Kad Pasaulis greičiau kompleksinis, negu realus, nutylim.

Pinigų valdžią dengiam.

Vergiją irgi pridengiam.

Užtat apie atsitiktinumus prišnekam.

Kad tas mūsų uni versijos mokymas slepia tikruosius mūsų valdovus, bijom net ir pagalvot?

Perdedu?

Nemanau.

Ko tik nedaro mūsų universitetai...

Kodėl sakom "striukas bukas vokietukas", neaiškina.

Kad ne tik knygą, bet ir žodį "knyga" davė kunigas, nesako.

Kad kunigą atvedusieji atėmė Kunigą, runas, literas ir raides raižytas, irgi nesako, nors žodžių "rūnauti" ir "buklus" iš mūsų neatėmė.

Anonimais tikim.

Gal geriau savim tikėt?

Gal laikas teisybę pasakyt - nusilenkėm tada, kai mūsų vadas sutiko ne Kunigu, ne Karalium, o kunigaikščiu būt vadinamas.

Gediminas taip nedarė.

Dar yra Lietuvoj neišsitoliportavusių žmonių, kurie galvas ant pečių turi, nepaisant eksdjukatorių pastangų.

Sugedo "Siemens" skalbimo mašina, gal dešimties metų senumo - jau kurį laiką kvailiojo jos apvaliųjų durelių užraktas, užsirakinantis pradėjus skalbti ir atsirakinantis baigus; jo reikia, kad koks vaikelis veikiančios skalbyklės durelių neatidarytų.

Bjauriausia, kad užsirakindamas jis įjungia skalbyklę; dabar ji nebeveikia.

Išsukau pora varžtelių, nurašiau skalbyklės modelį lapelin ir nuvažiavau taisyklon, kurios adresą Gūglė parodė.

Taisyklos mergelė, kaip ir maniau, paaiškino, kad užrakto jie netaisys, o naują užsakyti gali (maniau, kad iškart atneš iš sandėlio), bet skalbyklės modelio nepakanka, reikia E-numerio, kuris esąs kur nors antroje durelių pusėje užrašytas. Kiek užraktas kainuos, mergelė be to E-numerio nežinojo, net apytiksliai.

Atėjo pusamžis jos kolega ir pasakė, kad užraktas kainuosiąs keliasdešimt litų ir kad E-numerio telefonu pasakyti negaliu, reikia atvažiuoti.

Pasivažinėjau, ant priklijuoto lipduko radau ir nurašiau ilgą E-numerį, grįžau taisykla besivadinančion parduotuvėn, tas pats vyriškis pamaigė kompiuterio klaviatūrą, pasakė, kad užraktas kainuosiąs 90 litų, kad jį man atveš už trijų savaičių ir atsuko man kompiuterio vaizduoklį klausdamas:

- Ar toks?

Užraktas buvo nupaišytas ne toks.

- Retas atvejis, - tarė, - bet atveš, tur būt, gerą.

- Gal apsieisiu, - pasakiau ir išėjau.

90 litų už tokį daikčiuką, kuris nupaišytas ne toks, ir dar už trijų savaičių; tris savaites reikės rankom skalbti, o gal ir ilgiau, jei atveš ne tą užraktą, o tada juk kaltas būsiu aš pats - "Siemens" juk negali būti kaltas (Vokietijoj gal ir gali).

Užsukau garažan pas tokius, į kuriuos šitaip kreipiaus:

- Turit nagus (nagingi, suprask, esat), pažiūrėkit kas jam, jei netingit.

- Kas čia?

Paaiškinau.

Užraktas buvo padarytas neardomu. Tai vienas nagingųjų pagręžė keliose vietose, atidarė, pažiūrinėjo, rodo:

- Va, dangtelyje reguliatorius yra.

Kurio aš nepastebėjau, o taisykla besivadinančioj parduotuvėj irgi.

Tas reguliatorius turėjo reguliuoti tarpelį tarp kontaktų, kurie turėtų susijungti skalbyklei pradėjus dirbti ir atsijungti baigus.

Pabandė reguliuot - nesireguliuoja, nes tas ekscentriko principu padarytas reguliatorius "Siemens" fabrike neteisingai buvo uždėtas.

Brokas.

Uždėjo teisingai, nureguliavo mažesnį tarpelį, suklijavo puseles ir atidavė.

Gal kiek ilgiau negu dešimt minučių krapštėsi.

Parvažiavau, prisukau užraktą, prijungiau laidelius - skalbyklė užbirbė, durelės užsirakino, baigė skalbt - atsirakino.

Veikia.

Šiukšlyno nepadidinau.

Kitą dieną užvažiavau pas auksarankius, duodu penkiasdešimt litų - kiek grąžos duot, klausia. Atsisakiau grąžos, pasišaipydamas:

- Rimta jūsų firma, skalbiankes gali taisyt.

- Ir kosminius laivus galim, - atsikirto.

- Atskrisit ar nusileist reikės?

- Jei gerai mokėsit, atskrisim, - kišenėj žodžio neieškojo.

Pasakojimo moralė tokia: "Siemens" kainodara ir servisas padiktuotas šitų.

O pusės pinigų, ką taisykla užsiprašė, nepagailėjau iš idėjos. Juk, jei būčiau normalus, būčiau dvigubai sumokėjęs.

Taip sutapo, pasigyriau auksarankiam, kad nusipirkau suvirinimo aparatą - sodo name vis ką nors tenka privirint, kiek gi galima į Guliverį panašų kaimyną Žorą prašinėt; tai vienas auksarankių sakė:

- Atsivežkit aparatą, išmokysiu virint, turiu teisę mokyt - Gedimino technikos universitete tuos mokslus išėjau.

Tai jau dabar bedarysi - reikia eit mokintis virinti.

O aparatą buvau nusižiūrėjęs itališką, bet, pamatęs, kad kitas vyras žiūrinėja kinišką, paklausęs jo aiškinimų, nupirkau jo pasirinktą: dvigubai sunkesnis, taigi, rimtesnis, ir įtampa ne tik 220, bet ir 400 - o sode trifazę srovę turiu.

Tebegyvas Gedimino miestas.

Pora žodžių apie didžiąsias firmas.

Kitam garaže prieš kelis metus pusbrolis išardė apynaujo vokiško auto variklį - vožtuvas susvilo. Spidometre šimtas keli tūkstančiai - ką tik baigės garantija, todėl autas tame garaže, o ne garantiniam servise.

Pasirodo, variklio paskirstymo dirželis "per dantelį" neteisingai uždėtas.

Versija: gamykloj variklio bandymo stende, matyt, pamatė, kad kažkas ne taip, bet negi ardysi, neapsimoka gi, todėl autas - nach Osten!

Kai buvau biznierius, pastebėjau, kad ant vokiško fabriko europadėkluose sukrautas dėžes su saldumynais, kuriuos importuodavom, juosiančios plėvelės flomasteriu užrašyta: Ost.

- Kokį šlamštą dedat į saldainius? - klausiau.

Neigė, kad taip daro, bet kodėl rašo "Ost", nesugebėjo paaiškint.

Keliskart buvau šitoj parodoj, vienąsyk vėlgi vokiško gamintojo kiek "įšilęs" atstovas parodos stende paatviravo apie savo darbdavius:

- Nesuprantu, kodėl jie nebankrutuoja.

Jie nebankrutavo iki šiol.

Dabar suprantu, kodėl: turi gerą kreditą.

Gal ir Vokietija ekonomikos madas diktuoja todėl.

O dabar pasakojimas, gerai atspindintis rašinio pavadinimą.

Sykį apsibariau su Elektronikos fakulteto pirmakursiais - srautas didelis, ir jau pirmam kurse ėmė "durnių voliot", triukšmaut plepėt.

- Ko jūs čia atėjot? - klausiau.

- Diplomo, - sakė, - į "Elektromarkt" be diplomo nepriima.

Toj taisykloj užraktą pardavinėjo irgi, reikia manyt, diplomuoti.

Tada tiem, o gal kitiem, primakursiam papasakojau apie Elektronikos fakulteto vertus pagarbos vakariniokus, kuriem kelis semestrus teko dėstyt.

Taip juos įvardinau, nes, palyginus su dieniniais studentais, jie žymiai geriau "vežė", ir tai - atidirbę darbe visą dieną.

Su vienu jų kalbėjom koridoriuj, per pertrauką gėrėm kavą iš automato.

Paklaustas ką dirba, papasakojo, kad įrenginėja eismo valdymo sistemą Vilniuje, kurią gamino "Siemens". Vėlavo tas "Siemens", mūsiškiai skambinėjo, ragino, tie "tempė gumą", pakol pasakė, kad negali padaryti taip, kaip vilniečiai užsiprašė.

Tada vilniečiai atsivežė tai, ką "Siemens" pridarė ir padirbo patys.

Jei netiksliai pasakiau, būkit geri, pataisykit.

Kai sistemą paleido, pastebėjau ne tik todėl, kad švieslentėse ėmė rašyti apie grūstis gatvėse.

Mažiau erzintis ėmiau bežiūrėdamas į "Siemens" areną, nes greičiau ją pravažiuoju.

Ir gerai.

O dėl dvigalvio reikalų, manau, laikas diskusiją, vertą akademinės visuomenės vardo, pradėt.

Negi jais pasitikėsim?

Jo valdytojai prisižaidė, gali didesnių bėdų pridaryt.

2012-02-09

Kontingentas

- Alio, Petrai, koks pas tave kontingentas susirinko?

- Aij... geriau neklausk - beveik vien balamūtai!


Kontingencijos teorija paremta kompetencijos samprata.

Šie teiginiai padėjo at(si)rasti F.Fiedlerio(1965) kontingencijos (atsitiktinumo) modeliui.

Kai požymiai matuojami rangine ar nominaline vieno pasirinkimo skale , ryšiui nustatyti skaičiuojamas kontingencijos koeficientas (C).

Ir t.t.

Matot, koks svarbus dalykas tas kontingentiškumas?

Kas tai?

Logikoje visada teisingi teiginiai vadinami tautologijomis.

Visada klaidingas teiginys vadinamas prieštara.

Teiginys, kuris gali būti ir teisingas, ir klaidingas - priklausomai nuo jį sudarančių teiginių loginių reikšmių - vadinamas kontingencija.

A contingent proposition is neither necessarily true nor necessarily false. Propositions that are contingent may be so because they contain logical connectives which, along with the truth value of any of its atomic parts, determine the truth value of the proposition. This is to say that the truth value of the proposition is contingent upon the truth values of the sentences which comprise it.

Contemporary scholars argue that if rhetoric is merely about the contingent, it automatically excludes that which is either necessary or impossible. The “necessary” is that which either must be done or will inevitably be done. The “impossible” is that which will never be done; therefore, it will not be deliberated over. For example, the United States Congress will not convene tomorrow to discuss something necessary, such as whether or not to hold elections, or something impossible, such as outlawing death. Congress convenes to discuss problems, different solutions to those problems, and the consequences of each solution.

This again raises the question of contingency because that which is deemed necessary or impossible depends almost entirely on time and perspective. In United States history, there was a time when even a congressman who opposed slavery would conclude that its retraction would be impossible.

kontingeñtas [lot. contingens (kilm. contingentis) — atitenkantis]: 1. žmonių, sudarančių vienalytę kokiu nors atžvilgiu grupę ar kolektyvą, visuma; 2. kuriam nors tikslui nustatytas, apribotas žmonių skaičius, pvz., priimamų į aukštąją mokyklą studentų Δ; 3. kokių nors eksportuojamų ar importuojamų prekių norma.

Iš kur gi tas kontingentiskumas?

contingency
Look up contingency at Dictionary.com
1560s, "quality of being contingent," from contingent + -cy. Meaning "a chance occurrence" is from 1610s.

Na va.

Atsitiktinumai prasidėjo...

Koks įdomus dalykas - išmanymas baigės, atsitiktinumai prasidėjo.

Baikit baikit, kaip tik čia ir yra atsitiktinumas, t.y., netyčia taip sutapo.

(sakau konfidencialiai)

Ko kišat vietoj tingere tangere?

Tangere pasilaikykit kontangentui.

Kas tas com - žinom.

tinge (v.) Look up tinge at Dictionary.com
late 15c., "to dye, color slightly," from L. tingere "to dye, color," originally "to moisten" (see tincture). Related: Tinged. The noun is first recorded 1752.

Contingere to touch?

Tingere.

Tingete.

Oi tingete...

Galima būtų apsieiti ir be tingeti.

1 tiñgas sm. (4) tingulys: Tiñgas suėmė – ir priguliau Snt.

2 tiñgas, -à adj. (4) NdŽ, tìngas (3) KŽ; H174, N, FrnW, OGLII31 žr. tingus 1: Nebūkiat tingi ger darydami VlnE25. Oi tingas, tingas muno bernelis sunkių darbelių dirbti D31. ^ Tinginiui gražu, netingam sunku sirgti VP46. tingaĩ adv. KŽ.

tingul interj. kartojant nusakomas tabalavimas: Tingul tingul butelką bevizginąs pri balno prisirišęs Šts.

Suprasti, kaip yra, tada tingisi.

Galvoti aplamai tingisi.

- A..., ką čia galvą suksi, tautologija ar ne tautologija - tegul bus kontingencija!

Ką su tokiu kontingentu daryti?

Civilizatoriai pasuko galvą ir sugalvojo, ką.

Tingere - dažo, dažų, dažyti, nudažyti.

Užmaišo dažų ir nudažo.

Tie, kas šunybę sugalvojo ir šunį pakasė, kontingentą nudažo.

Tai rudai, tai raudonai.

Spalvų daug turi.

Žaliai geriausiai dažyt sekasi, lig šiolei tebedažo.

Sakant - hi, visų kontinentų kontingente!

2012-02-07

Teisingumas

Gerai mokiausi, mokyklą baigiau aukso medaliu, studijavau, mokiaus aspirantūroj, tapau mokslų daktaru, vis stengiaus.

Vienu metu pradėjau stebėtis - stengiuos, stengiuos, o mane vis baudžia ir baudžia.

Gąsdina ir gąsdina.

Valdžia.

Tada galvojau - aaa..., taip todėl yra, kad valdžia svetimųjų, tarybinė/sovietinė.

Tapom nepriklausomi, bet šituo požiūriu geriau nepasidarė, nė kiek.

Prie sovietų bent jau nakvot už grotų neteko.

Kodėl taip?

Teisingumą vykdo teismas.

Kaip sau norit, šitas sakinys man rėžia ausį.

výkdyti

1. organizuoti, surengti.

2. atlikti, pildyti, įgyvendinti; realizuoti.

3. atlikti veiksmus pagal ko reikalavimus, laikytis ko reikalavimų.

4. iki galo atlikti, įgyvendinti; realizuoti.

O ką šitie vykdo?

O šitie vykdytojai ką?

Tiek vykdytojų - kas gi komanduoja?

Gal liaudis, demosas, tauta mūsų demokratinėj Lietuvoj jiems liepia vykdyti tą ir aną?

Kas valdo tuos vykdytojus ir mus?

teisingùmas sm. (2) Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; L → teisingas:
1. Jau dabar datyriau tavo teisingùmą Dkš. Petras tik kad piktas, ale teisingùmo turi daugiau kaip Stasys Mžš. Jis tik dabar suprato pono neteisingumus ir godumą rš.

2. I, LL107,229,235, Š, FT Teorijos teisingumo kriterijus yra praktika rš. Jis stebėjosi jų išvadų teisingumu ir pastabų tikslumu A.Vien. Pirklys pasakė, kad jis galėtų savo žodžių teisingumą patvirtinti priesaika J.Balč. Laikas parodys mūsų sprendimo teisingumą J.Dov. Nepaprastai aukštas grožio idealas mūsų tautosakoje visada grindžiamas gėrio ir teisingumo principais J.Marcin. Nugalėjo gera valia ir teisingumas rš. Lygybė yra pirmasis žingsnis teisingumo link rš. Teisingùmo jausmas DŽ1. ^ Teisingumas už auksą brangesnis Slnt. Teisingumas dangų atidaro LTR(Jnš).

3. Ser, DŽ1, KŽ valstybinė teisės apsauga, justicija: Liaudies tarėjai, kaip teisingumo vykdytojai, turi visas teisėjų teises LTEXI236. ║ teisės apsaugos įstaigos, jų sistema: Atleisiu už nusikaltimus ir perduosiu į teisingumo rankas J.Gruš. Teisingùmo ministerija NdŽ.

Ar trečiasis teisingumas turi ką nors bendro su pirmais dviem?

15. Teisė, teismai ir teisingumas 11:01 02-07 IP: 158.129.206.157
" Lietuviškojo teisingumo valdose seniai nesiautė tokie skersvėjai, kokie čia siaučia pastarosiomis dienomis."

1. Kieno teises gina teismai?

2. Ką tvarko teisėtvarka?

3. Ką saugo teisėsauga?

Lietuvių kalbos žodynas:

Teisingas:

1. kuris laikosi moralės normų, elgiasi dorai, kuriuo galima pasitikėti, sąžiningas.

2. atitinkantis tiesą, pagrįstas tiesa, moralės normomis.

3. teisėtas, pateisinamas.

4. tinkamas, priimtinas.

5. bažn. be kaltės, teisus.

6. tikslus.

7. toks, kaip turi būti, tikras.

8. taisyklingas.

Viskas, daugiau nėra.

Sakykit, mantijomis apsigobę, regalijomis pasipuošę, neliečiamumu ir jėgos struktūromis apsisaugoję - kodėl lietuvių tauta savo dvidešimties tomų žodyne pamiršo jus paminėti?

Ar ne todėl: Neteisinga piktadarį išteisinti, o nekaltą nubaust?

Pavojinga šitaip šnekėt.

Kaip insūdys...

pasū̃dyti tr.
1. H, R, MŽ, Sut, N nuteisti: Nebylinėk su sūdžia, nesa sūdą pasūdija, kaip jie nori CII279.

2 ×užsū̃dyti tr.
1. Nmč nuteisti: Mus kap ažusū̃dijo, ką nesrašėm paliokais Aps. Kap svietą užsū̃dysiu, tai tada ir tave MitVI67(Mrc).

2 ×atsū̃dyti tr.
1. N, K, KII284 nuteisti: O kuningaikštis atsūdijo tokią provą DS60(Rs).

16. 15-am 12:04 02-07 IP: 88.216.129.134
O tau neatrodo, kad teismai turi ginti ne " KIENO NORS TEISES" , o ginti PAŽEISTĄ TEISĘ, kieno ji bebūtų. Teismai turi būti arbitru tarp oponuojančių šalių, o ne stoti kieno nors pusėn. Taip yra pasaulyje. O mūsų homosovietikai niekaip negali atprasti nuo sovietinio teismo, gynusio tik komunizmo statytojų teises.....

23. Teismai gina turtingų teisę>16 14:52 02-07 IP: 80.240.9.72
Teismas – institucija, kuriai pavedama spręsti (teisinį) ginčą, vykdyti teisingumą.

Teisingumas (lot. iustitia, nuo ž. teisingas - tinkamas, teisus) - tinkamų vertybinių dorovinių, t. y. teisingų dalykų įgyvendinimas, jų praktinis pasireiškimas, (įsi)viešpatavimas; tiesos, teisybės siekis; pamatinė vertybė, kriterijus.

Romėnų mitologijoje Justicija (lot. Iūsticia, „teisė“) – teisingumo deivė, sakralizuota sąvoka. Vaizduojama moterimi, laikančia kornukopiją ir svarstykles.

Gausybės ragas – gerovės ir turto simbolis graikų mitologijoje. Dažnai žinomas kaip kornukopija (iš lot. cornu copiae 'gausybės ragas').

Nereikia jokios korupcijos - pabandykit kreiptis į teismą be advokato.

Nesupras mūsų teisingumo vykdytojai, ko norit.

Jie savo kalbą turi, kurios mes nemokam - dėl to ir jų teisingumas kitoks, negu mūsiškis; jei kreiptumėms, jie nesuprastų, ko norim.

Advokatas tam reikalui yr, toks kaip ir vertėjas.

O advokatas be pinigų dirba?

Advokatas.

Will call:)

Tai dėl to rago mes šitaip?

Представление о роге изобилия заимствовано из древнегреческой мифологии, в которой он является принадлежностью Амальтеи или обратившегося в быка Ахелоя (Амалфеин рог, Амалфеев рог).

Sofoklis aprašo, kad Achelojus buvo tris kartus atėjęs prašyti Dejaneiros rankos, kiekvieną kartą įgaudamas vis kitokią išvaizdą. Pirmą kartą jis atėjo kaip klajojantis bulius, antrą – kaip besiraitanti margaspalvė gyvatė, trečią – kaip vyras su jaučio veidu, gąsdinančia išvaizda.

Bulius, gyvatė ir Minotauras – visi jie yra siejami su Gaja, žemės deive. Achelojus taip pat vaizduojamas žilaplaukiu seniu su ragais.

Su tokiais?


Ką, aš jaučio nemačiau?

Kodėl gi tas gausybės ragas taip į yobhelpanašus?

O jurisdikcija - į eurisdikciją?

Suktas tas gausybės ragas.`

Sukta ir jį rankoj laikanti Jurisdikcija.

Tą teisingumą, kuris teisingas, jai įteisinti nepavyksta, o iš nieko daromus pinigus - pavyksta.

Čia tai jau nėra jokių juridinių problemų!

Šitą Sizifo darbą - daryti kompiuterio klaviatūra pinigus - patikėti nuo visuomenės besislepiantiems šio amato žinovams Jurisdikcijai irgi pavyksta kuo puikiausiai.

Tiki štai bėda - tiems specialistams atsakymas nebeišeina, gąsdina jie mus bėdom ateinančiom.

Iš čia ir juridinis klausimas: mūsų išrinktųjų, įteisinusių gausybės ragą, paraginimas taisyti reikalus yra teisėtas ar ne?

В более древние времена рог изобилия (как и все, что имело отношение к богатству) был связан с царством мертвых. Рог изобилия принадлежал богу богатства Плутосу. Не случайна языковая близость имен Плутоса ( Πλοῦτος ) и Плутона ( Πλούτων ), владыки царства мертвых. В своей ранней форме Плутос как и Плутон связан с Персефоной. В элевсинских мистериях Плутос и Плутон отождествлялись. Последний мыслился обладателем несметных подземных богатств.

Выражение «рог изобилия» используется в художественной литературе, например:

Хозяин целый день зевает у камина, между тем как вокруг его все в движении, роговая музыка гремит на хорах, вся челядь в галунах, и роскошь опрокинула на стол полный рог изобилия.

Обвинения сыплются как из рога изобилия, обвинения бессмысленные, которые сам обвинитель ни объяснить, ни поддержать не может, но которые тем не менее считаются непререкаемыми.

Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas...

◊ sūdnà (sūdnóji KI522) dienà
1. H, R, R218, MŽ224, ŽCh106, Sut, N, K, M, MitV149(WP85), MitVl67(Mrc), L, Rtr, OZ53 bažn. paskutinis teismas: Ir tasai mane sūdnoj dienoje prikels BPII12. Ženklai, kurie sūdną dieną pranoks DP7. Duok sūdną dieną minėti Mž494.

Betgi ... teisingumą vykdo tik teismas ...

2. Grdm apie nelaimę, baisumą: Bus tau sūdnà dienà, kaip tave užpuls J.

3. apie blogą orą (audrą, pūgą): Lauke sūdnà dienà Žg. O ta mama klaupas keliais, nu sūdnà dienà yra, dangus markstos Klk.

4. apie didelę netvarką: Troboje randa sūdną dieną: visi indai mediniai išmėčioti, išvartyti, puodai ir katilėliai sudaužyti Žem.

5. didelė daugybė: Kiek vežė čia akmenų, taigi sūdnà dienà! Blnk. Tūkstantis litų tai buvo* sūdnà dienà Žl.

2012-02-05

Bukasnukis

Vardą ne aš daviau, jo autorius, jei tik norės, prisistatys ir pasakys, ką jis turėjo omeny.

Book - nuo žodžio bukas.

snùkis sm. (2) Š, DŽ, KŽ, snukỹs (4) LKKXI117, KŽ, Alks, Sb, Kp, Ds, Tvr, Št, Grnk
1. SD194,312, Ch11PvK9,9, R, MŽ337, K, LL90, Rtr, NdŽ, ŽŪŽ143 gyvūno galvos priekinė dalis: Paršelis, į jovalą snùkį įkišęs, burbuliuoja J. Įmerkęs snùkį [paršas] i laiko į loviuką LKT125(Bt). Kaip ilgas [kiaulės] snùkis, daugiau mėsos Grv. Snukiù maišo [kiaulė], o neryja Klt. Toks didelis snukỹs šerno Pg. Avies snùkis mažas, gal paėst visur (kur ir mažai žolės) Jrb. [Karvės] sirgo snùkiais ir nagų ligums LKT152(Žg). Karvės sudūrę snùkiais (arti viena kitos pririštos) Klt. Parkeliam karvę par snùkį (kiek užgriebia snukiu) Mžš. Lapės tokis laibas snukùtis Kb. Snukùtis [ežio] kap paršuko Grv. Lydekos snùkis riestas ir pilnas dantų: kai įkiši pirštą, tai kai šukos Smln. Pilka, didelė, stora, pakėlus snùkį viršun [gyvatė] – baisu dabot Dgč. Varlės jau iš pelkių snukučius kaišioja rš. Iškelia snukį aukštyn, kada staugia SE172. Jei katė prausia snukį – svečias bus vyriškas, jei prausia užpakalį – moteriškas LTR(Srj). Negalima gyvulį mušti per snukį, kad neišsimestų LTR(Šil). Jeigu paršiukai bėga kiaulės snukin, tai juos vilkas pjaus TŽIV475. ^ Kiaulės snukỹs visur išknisa (kiauliena galima daug ką papirkti) Ėr. Šuns snùkį jis ten gaus (iron.) Žvr. Meškos snukis taukuotas (svirtis žiemą) LTR(Pn). Medinė kiaulė, geležinis snùkis (piesta) Ml. Balta žąselė su keturiais snukẽliais (pagalvė) Ad. Atbėga keleliu užriestu snukeliù (rogės) Všn.

4. I menk. veidas: Visas snùkis yr išpiltas raudonoms dėmėms Yl. Snùkiai – jau tai ne rėčiai, ne geldos – nieko neištaisysi, jau velnias ropes sėja į vagas (raukšlėjasi) Skr. Merga iš snùkio nebjauri Jnš. Kai pilsiu par snùkį, tai nutilsi! Lel. Kad drošiu snùkin, net susilaižysi! Š. Nutvėrė ką meluojant, tuoj į snukį J.Balt. Kap dėsiu mazgote per snùkį, tai apsilaižysi! Bgt. Kitas būtų snùkį ištaškęs ir paleidęs Nj. Muno snukis ne kultuvė, kad tu daužytum LTR(Vdk). Iš snùkio tešmenį padarė (smarkiai sumušė) Ant. Tas par snùkį [mušimas] nebaisus – žodis baisus Rsn. Lekia (dirba) teip susivijus, snukẽlis atstatytas Mžš. Įkyrėjo man tie visokių padugnių snukiai rš. Piršlio akys kai bursiuko, o snukelis kai paršiuko LMD(Sln). Atėjo nusimurzinęs, snukis kai bursiuko skučiulėlė Jnš. Ant snukučio lyg pelytė, o meili lyg lapytė KrvP(Lzd). Ant snukio riebi kap penimė kiaulė KrvP(Al). ^ Akių nepratrynęs, snukio neperžegnojęs, jau šaukšto griebiasi KrvP(Dg). Ės neės, bele po snukiù turės (apie nemėgstamo žmogaus vaišinimą) Erž. Akin kumščiu pylė, iš snukio ugnį skylė KrvP(Vrn). Ant to snukio velnias pupas kūlė (rauplėtas) LTR(Rz). Nesiūlyk snukį kitiems, bo pats vieną teturi LTR(Vdk). Snukin gavęs, ausį graibo TŽV619(Ps). Papūsk į snùkį! Krž.

Facebook.

Bukasnukis.

Kodėl taip bjauriai?

Lenda įkyriai.

Visiems žinoma, kad pastaruoju metu vyksta itin arši konkurencinė kova už socialinę erdvę tarp tokių milžinų kaip „Google“ ir „Facebook“, taip pat kitų tinklų.

- Jeigu pastebėjote, ir „Facebook“, ir „Google“ paslaugos irgi nemokamos. Tačiau taip atrodo tik iš išorės. „Google“ uždirba iš to, kad sistema nukreipia lankytojų srautą į tam tikras interneto svetaines.

NATO and the Arab Spring | Facebook.

NATO Review - Arab spring = Facebook revolution #1?

Facebook has 20 million users worldwide, is worth billions of dollars and, if internet sources are to be believed, was started by the CIA.

Facebook is a part of...

Neturim žodžio puolimo įrankiui pavadinti.

Turim tik ginklą.

Šitas puolimas lėtas, įpainiojant.

Bukasnukis - pinklas.

Bet pirmas tarp bukasnukių šitas.

Synoikos

sinoptika

sinoptika mokslas, tiriantis atmosferos procesus, lemiančius orus, ir kuriantis orų prognozės metodus.

Taip tai taip, bet esmė nepasakyta.

synoptic
1763, from Mod.L. synopticus, from Gk. synoptikos, from synopsis (see synopsis). Specifically of the first three Gospels from 1841, on notion of "giving an account of events from the same point of view."

synopsis
1610s, from L.L. synopsis "a synopsis," from Gk. synopsis "general view," from a stem of synoran "to see altogether, all at once," from syn- "together" + horan "to see, view" (see warrant).

Kodėl orus atspėja sinoptikai?

TODĖL, KAD KARTU ŽIŪRI.

economy (n.)
1530s, "household management," from L. oeconomia, from Gk. oikonomia "household management, thrift," from oikonomos "manager, steward," from oikos "house" (cognate with L. vicus "district," vicinus "near;" O.E. wic "dwelling, village;" see villa) + nomos "managing," from nemein "manage" (see numismatics). The sense of "wealth and resources of a country" (short for political economy) is from 1650s.

KODĖL EKONOMIKOS NEATSPĖJA EKONOMISTAI?

TODĖL, KAD VIENAS NUO KITO, O NUO 99% TUO LABIAU, SLEPIASI.

Kodėl?

Dėl jų.

Lietuvos valdžios atstovai jau kelerius metus nėra kviečiami į Davoso kurorte vykstantį pasaulinį ekonomikos forumą. Pasaulinį pripažinimą pelniusio verslininko pranešimas viešai nėra skelbiamas. Jis buvo skirtas tik forumo dalyviams.

Topas: "Pasaulinį pripažinimą pelniusio verslininko pranešimas viešai nėra skelbiamas."

Kas yra Pasaulis?

Koks?

Ar šitoks?

Įsivaizduokit dėstytoją šitaip studentam šnekant: mano žinios skirtos ne jums, o uždaram ratui; o dabar jums paseksiu pasaką.

Orus tai susitarėm kartu žiūrėti.

Pataikom dabar atspėti.

O ūkį tai viens kitam atsukę užpakalius žiūrim.

Ar protinga?

SYNOIKOS!

Ne taip, kaip buvo.


O iš tikrųjų.