2012-02-05

Bukasnukis

Vardą ne aš daviau, jo autorius, jei tik norės, prisistatys ir pasakys, ką jis turėjo omeny.

Book - nuo žodžio bukas.

snùkis sm. (2) Š, DŽ, KŽ, snukỹs (4) LKKXI117, KŽ, Alks, Sb, Kp, Ds, Tvr, Št, Grnk
1. SD194,312, Ch11PvK9,9, R, MŽ337, K, LL90, Rtr, NdŽ, ŽŪŽ143 gyvūno galvos priekinė dalis: Paršelis, į jovalą snùkį įkišęs, burbuliuoja J. Įmerkęs snùkį [paršas] i laiko į loviuką LKT125(Bt). Kaip ilgas [kiaulės] snùkis, daugiau mėsos Grv. Snukiù maišo [kiaulė], o neryja Klt. Toks didelis snukỹs šerno Pg. Avies snùkis mažas, gal paėst visur (kur ir mažai žolės) Jrb. [Karvės] sirgo snùkiais ir nagų ligums LKT152(Žg). Karvės sudūrę snùkiais (arti viena kitos pririštos) Klt. Parkeliam karvę par snùkį (kiek užgriebia snukiu) Mžš. Lapės tokis laibas snukùtis Kb. Snukùtis [ežio] kap paršuko Grv. Lydekos snùkis riestas ir pilnas dantų: kai įkiši pirštą, tai kai šukos Smln. Pilka, didelė, stora, pakėlus snùkį viršun [gyvatė] – baisu dabot Dgč. Varlės jau iš pelkių snukučius kaišioja rš. Iškelia snukį aukštyn, kada staugia SE172. Jei katė prausia snukį – svečias bus vyriškas, jei prausia užpakalį – moteriškas LTR(Srj). Negalima gyvulį mušti per snukį, kad neišsimestų LTR(Šil). Jeigu paršiukai bėga kiaulės snukin, tai juos vilkas pjaus TŽIV475. ^ Kiaulės snukỹs visur išknisa (kiauliena galima daug ką papirkti) Ėr. Šuns snùkį jis ten gaus (iron.) Žvr. Meškos snukis taukuotas (svirtis žiemą) LTR(Pn). Medinė kiaulė, geležinis snùkis (piesta) Ml. Balta žąselė su keturiais snukẽliais (pagalvė) Ad. Atbėga keleliu užriestu snukeliù (rogės) Všn.

4. I menk. veidas: Visas snùkis yr išpiltas raudonoms dėmėms Yl. Snùkiai – jau tai ne rėčiai, ne geldos – nieko neištaisysi, jau velnias ropes sėja į vagas (raukšlėjasi) Skr. Merga iš snùkio nebjauri Jnš. Kai pilsiu par snùkį, tai nutilsi! Lel. Kad drošiu snùkin, net susilaižysi! Š. Nutvėrė ką meluojant, tuoj į snukį J.Balt. Kap dėsiu mazgote per snùkį, tai apsilaižysi! Bgt. Kitas būtų snùkį ištaškęs ir paleidęs Nj. Muno snukis ne kultuvė, kad tu daužytum LTR(Vdk). Iš snùkio tešmenį padarė (smarkiai sumušė) Ant. Tas par snùkį [mušimas] nebaisus – žodis baisus Rsn. Lekia (dirba) teip susivijus, snukẽlis atstatytas Mžš. Įkyrėjo man tie visokių padugnių snukiai rš. Piršlio akys kai bursiuko, o snukelis kai paršiuko LMD(Sln). Atėjo nusimurzinęs, snukis kai bursiuko skučiulėlė Jnš. Ant snukučio lyg pelytė, o meili lyg lapytė KrvP(Lzd). Ant snukio riebi kap penimė kiaulė KrvP(Al). ^ Akių nepratrynęs, snukio neperžegnojęs, jau šaukšto griebiasi KrvP(Dg). Ės neės, bele po snukiù turės (apie nemėgstamo žmogaus vaišinimą) Erž. Akin kumščiu pylė, iš snukio ugnį skylė KrvP(Vrn). Ant to snukio velnias pupas kūlė (rauplėtas) LTR(Rz). Nesiūlyk snukį kitiems, bo pats vieną teturi LTR(Vdk). Snukin gavęs, ausį graibo TŽV619(Ps). Papūsk į snùkį! Krž.

Facebook.

Bukasnukis.

Kodėl taip bjauriai?

Lenda įkyriai.

Visiems žinoma, kad pastaruoju metu vyksta itin arši konkurencinė kova už socialinę erdvę tarp tokių milžinų kaip „Google“ ir „Facebook“, taip pat kitų tinklų.

- Jeigu pastebėjote, ir „Facebook“, ir „Google“ paslaugos irgi nemokamos. Tačiau taip atrodo tik iš išorės. „Google“ uždirba iš to, kad sistema nukreipia lankytojų srautą į tam tikras interneto svetaines.

NATO and the Arab Spring | Facebook.

NATO Review - Arab spring = Facebook revolution #1?

Facebook has 20 million users worldwide, is worth billions of dollars and, if internet sources are to be believed, was started by the CIA.

Facebook is a part of...

Neturim žodžio puolimo įrankiui pavadinti.

Turim tik ginklą.

Šitas puolimas lėtas, įpainiojant.

Bukasnukis - pinklas.

Bet pirmas tarp bukasnukių šitas.

1 komentaras:

Dario Budrio rašė...

Буква Б - Буки

Буки это Стань Tapk

Б iš Г ir о

Го- ГЛаГол ЖизнесТроя(Божественость

Ук это Знание на Тверди /Мужская Хромосома

Одна Буква -RAiDĖ говорят целый Том инфомаций