2018-09-01

TV3 MOKINA VAIKUČIUS

Štai:
Juk šiandien - Mokslo Ir Žinių Diena!

UK RODO LIETUVAI


ALL MEDIA LITHUANIA, UAB


TV ALS WAFFE

Oi oi!
Ketvirtadienio vakarą sostinės Kalnų parką drebino „TV3 25 gimtadienis. M.A.M.A. vasaros festivalis“, kuriame TV3 televizija su visais savo žiūrovais šventė ir kvietė ne tik prisiminti geriausius televizijos metus, bet ir sužinoti, kas naujo laukia rudenį.

Į gimtadienio šventę susirinko žymiausios ekrano žvaigždės – laidų vedėjai, aktoriai, televizijos pasveikinti atvyko politikai, verslininkai ir, žinoma, Kalnų parką užtvindęs geros muzikos ir (kokios???) televizijos gerbėjų būrys.

Čia pasirodė televizijos laidų vedėjas Mindaugas Stasiulis, generalinė TV3 direktorė Laura Blazevičiūtė, socialinių tinklų žvaigždė Karolina Meschino, politikas Saulius Skvernelis, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, dainininkas Andrius Mamontovas, televizijos laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė-Morkūnienė.

Taip pat į šventę atvyko ir verslininkas Antanas Guoga. Jį atlydėjo žmona Aistė Šlapokaitė.

Taip pat skaitykite:
Vilniaus Tuskulėnų gatvėje gyvenanti Agnė su šeima visai nesidžiaugė vakar prabangiai ir garsiai atidarytu televizijos TV3 naujuoju sezonu. Moteris skundėsi, kad Žirmūnų ir Antakalnio gyventojai negalėjo miegoti – garsi muzika miegoti trukdė iki maždaug 1 valandos nakties.

Ji teigė, kad skambino į policiją, tačiau pareigūnai nukreipė juos į Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių. Tačiau niekas ragelio nekėlė. „Darbo laikas pasibaigęs, niekas telefono nekelia. Paskambinome dar ir penktadienio rytą, jie liepė rašyti pretenzijas ir gal garso lygis bus išmatuotas, galbūt bus skiriama bauda televizijai“, – pasakojo Agnė.
Ir ką?

Ir nieko:)TV ALS WAFFE

Nesudraskė mano šunes stirnos!
Kaip manot - ar atsiprašė manęs šitoji TV3 ALS WAFFE?


2018-08-31

Įrašų Klausytojai


Na,
šis įrašas jiems ir daug kam iš mūsų turėtų būti pamokantis:))


2018-08-30

Kirikou et Karaba


Kirikou and the Sorceress (FrenchKirikou et la Sorcière) is a 1998 traditional animation feature film written and directed by Michel Ocelot. Drawn from elements of West African folk tales,[4] it depicts how a newborn boy, Kirikou, saves his village from the evil witch Karaba. The film was originally released on December 9, 1998.[5] It is a co-production between companies in France (Exposure, France 3 Cinema, Les Armateurs, Monipoly, Odec Kid Cartoons), Belgium (Radio-Télévision belge) and Luxembourg (Studio O, Trans Europe Film) and animated at Rija Films' studio in Latvia and Studio Exist in Hungary.[1][5]
It was so successful that it was followed by Kirikou et les bêtes sauvages, released in 2005, and adapted into a stage musicalKirikou et Karaba, first performed in 2007.[6] Another followup, Kirikou et les hommes et les femmes, was released in late 2012.[7]


Вот уже давно на деревню нападает злая колдунья, разрушая дома, отбирая золото, съедая мужчин, которые хотели сразиться с нею. Люди жили в страхе. Но однажды рождается Кирику — необычный мальчик. Уже с рождения он может говорить и обладает глубокой мудростью. У деревни появляется надежда. Ведь Кирику может так же молниеносно бегать и обхитрить слуг злой волшебницы. Он так же выручает жителей деревни, спасая детей от козней колдуньи и освободив источник воды от чудовища. Желая разгадать тайну колдуньи - "Отчего она такая подлая и злая?" - Кирику отправляется к мудрецу-дедушке в опасное путешествие. Узнав, что причина в заколдованном шипе, который злые люди однажды воткнули в спину ведьме, Кирику хитростью выманивает колдунью из её логова и зубами вынимает проклятый шип из ведьминой спины. Лишившись злых чар, ведьма становится обычной женщиной. Кирику превращается в взрослого мужчину, женится на бывшей колдунье, а все мужчины деревни возвращаются в свои дома. Все славят Кирику.

Lėlių Teatras „SEB Bankas"


Štai lėliukai: malvinos, pjerai ir kt.:
O šai ir Karabasas
Barabasas

Banko Bankas, Arba Makaronai Ant Ausų


Po viešos kritikos dėl SEB (SEB (Skandinaviska Enskilda* Banken) yra Skandinavijos finansinių paslaugų koncernas. Pagrindinė būstinė – Stokholmas (Švedija). Laikomas Valenbergų 
šeimos „imperijos“ dalimi.) banko dalyvavimo 
politikoje,
realiausias
kandidatas į Prezidentus**
Gitanas Nausėda 
traukiasi iš SEB banko.

* Cha cha cha - tikrai individualus, Gabrieliui individualiai:))

** Malvina, Pjeras 
ir
visi kiti lėliukai:)))

Criminal Damage


Look:

Graikizuojamės


Buvo* Ūkio ministerija.

Bet ...atėjo NeŪkioNomika...
Ir...
OikoNomikos** ir Inovacijų***:)))

* Kadaise viskas buvo kitaip!


** economic (adj.)
1590s, "pertaining to management of a household," perhaps shortened from economical, or else from French économique or directly from Latin oeconomicus "of domestic economy," from Greek oikonomikos "practiced in the management of a household or family" (also the name of a treatise by Xenophon on the duties of domestic life), hence, "frugal, thrifty," from oikonomia "household (:))))))))) management" (see economy (n.)). Meaning "relating to the science of economics" is from 1835 and now is the main sense, economical retaining the older one of "characterized by thrift."

*** innovation (n.)
mid-15c., "restoration, renewal," from Late Latin innovationem (nominative innovatio), noun of action from past participle stem of innovare "to change; to renew" (see innovate). Meaning "a novel change, experimental variation, new thing introduced in an established arrangement" is from 1540s.

From Middle English newe, from Old English nīwenēowe (new), from Proto-Germanic *niwjaz (new, fresh), from Proto-Indo-European *néwyos (new).

naujas

2018-08-28

Studentai Su Antsnukiais


Gal ne be reikalo kai kas kabinėjasi kad mano šunys be antsnukių?
Tik antsnukiai ne tokie turi būt.

Paskaitykit:

1. 95% pasaulio gyventojų kvėpuoja pernelyg užterštu
(dabar lietuviškai/angliakalbiškai sakom nesaugiu oru)


2. Tas užterštas oras veikia ne tik fizinę sveikatą, bet ir mentalinius/pažintinius (lietuviškai/angliakalbiškai sakom kognityvinius) gebėjimus.
P.S. Nepykit, studentai, net neketinu Jus įžeisti:

5. Sd, Als, Nv smakras: Tokia ten ano ir barzda – penki plaukai ant snukio Vkš. Susirišiu [skarelę] po snùkio Trk. Tas vaikas tęvu snukiù toks Plng. Kam žande duobelė – būs muzikantas, o jei snùkė[je] duobelė – tas tura daug kraujo Šts.
6. menk. burna: Verkiu, kiek mano snùkis leidžia Snt. Pieniškos srubos nė į snukãlį! Vn. Nieks nieko negedavo, vis po savo snukiu turėjo S.Dauk. Kas tas par snùkis, kas tos par kalbos! Jrb. Ka pradeda snùkis eit (kalbėti), tai su pakuloms neužkiši Jrb. 
^
 Jo snùkis kap daržinės durys (labai negražiai kalba) Plv. Visų kytri snùkiai (šnekėti moka), o dirbt nė velnio Žal.
 ant snùkio griū̃nant sunkiai įstengiant: Ant snùkio griū̃damas eini, ale vis tiek padarai Jnš.
į snùkį dúoti mušti: Davei tik snukin! Sdk.
į (per) snùkį gáuti būti sumuštam: Lenda prisispyręs, kol į snukį gauna LTR(Srd). Todėlgis, jei nenori snukin gauti, prašau iš manęs to nereikalauti! V.Mont. Už tokį drąsumą per snukį gavo LTR(Ob). Gáusi su mazginiu par snùkį Krž.
kùkį su snukiù Vb juok. nieko: Kukį su snukiu tu gausi, ne algą! J.Balt.
pi̇̀lnu snukiù Dkš sočiai: Dar pi̇̀lnu snukiù gal ėsti Gs.
sausù snukiù be riebalų: Mes visą žiemą išbuvom sausù snukiù Užp.
snukiù árdamas girtas (eina): Pijukas eina žąsiukus varinėdamas, snukiu ardamas J. Tai ir atsitikę vieną kartą, kai jis ėjęs namo iš smuklės, kaip vietiniai žmonės sako, snukiu ardamas I.Simon.
snùkį atvérti daug šnekėti: Kad i[r] kojos nepakelia (nedirba), ale snukį atveria KlK13,102.
snùkį áušinti ilgai kalbėti: Reik daug snùkį áušyti, kol jam atkalbėsi, ką jis užsimanė Skr.
snùkių dúoti Skr primušti: Tik duot snukių už tokias kalbas! Alk. Kad pradėjo snùkių dúot, tai tas tuoj apsijukojo Gs.
snùkių gáuti būti primuštam: Tilk, snùkių gáusi! Skr.
snùkį láidyti plūsti, keikti: Jei nori, galiu duoti dar. Aš tau parodysiu snukį laidyti I.Simon.
snùkį laikýti tylėti: Laikyk snukį N. Kas tau rūpi, laikyk snukį! I.Simon.
snùkio neki̇̀šti Upn visai neėsti: Nunešiau ėst – snùkio nèkiša Mlt.
snùkį paléisti negražiai kalbėti: Jo snukis paleistas kap sena vyža Ss. Paleido snukį kap daržinės duris LTR(Vlkv).
snùkį paródyti pyktį lieti: Pamatysi, kokį paródys snùkį, pati išsigąsi Šln.
snùkį pastatýti būti labai nepatenkintam, įsižeidusiam: Prisitraukė tuos barščius snùkį pastãtęs, pamaišė i blinkt šaukštą Mžš.
snùkį suardýti (suárti, suáusti) primušti: Aš jam snùkį suardýsiu nuejęs Sdk. Kad kas gerai suart snukį, tai nereikt blevyzgot Trgn. Kai suáudė snùkį, tai anas jo nekiš daugiau, kur nereikia Prng.
snùkį susùkti Ds reikšti nepasitenkinimą: Gali Bintakienė pamanyti, kad ji vėl snukį susukusi I.Simon. Ko čia vaikštai snùkį susùkęs? Snt.
snùkį užčiáupti (uždarýti, užim̃ti, užkim̃šti, užki̇̀šti, užsiū́ti) nutildyti: Gana jau bus, užčiáupk snùkį! Plv. Reikėjo jai snùkį uždarýt su botagu Erž. Vanda užki̇̀šo seniams snukiùs, dabar ramiai (ramu) KlK6,66(Krš). Užki̇̀šk tą snùkį, ko dabar vapaliuoji! Jrb. Durniui snukio neužimsi, kvailų kalbų neuždrausi KrvP(Vs). Negali nei vienam snùkį užkim̃šti Sch96(B). Dar aš jam snùkį užsiū́siu už tuos pletkus! Skr.
snùkį užriẽsti supykti: Ko vaikščioji snukį užrietus visą dieną? Upt.
snùkį valdýti 1 nekalbėti, ko nereikia, tylėti.


Viarslas Liatuvos


Ištyrė įmonių pajamas:))

Lietuvos statistikos departamento duomenimis didžiausia vidutine 2016 m. apyvarta vienam darbuotojui, atmetus finansų sektorių, išsiskyrė energetikos įmonės, o mažiausia – teikiančios apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. Dar mažiau pajamų teko švietimo sektoriaus įmonėms:(((

Na, nesakykit:)))
„Apyvarta, tenkanti vienam darbuotojui, parodo, kiek produktyvi yra įmonė ir kaip efektyviai ji panaudoja turimus išteklius, – pranešime cituojamas „Creditreform (he he he:))) Lietuva“ direktorius Saulius Žilinskas.
– Tyrime nenagrinėjome švietimo sektoriaus įmonių, nes didžioji jų dalis nėra komercinės. 
Dėl verslo specifikos 
taip pat neanalizavome finansų ir draudimo sektoriaus įmonių.

Įmonė:)

Milijonai vienam!!!

2016 m. didžiausią apyvartą turėjo ir nebuvo nuostolingos, įspūdingiausiomis pajamomis – 112,7 mln. eurų – vienam darbuotojui galėtų pasigirti perdirbtų aliejinių produktų didmena užsiimanti UAB „Aliejynas“. Tiesa, įmonėje ir yra tiktai vienas darbuotojas.

Verslų, kur vienam ar keletui dirbančiųjų tenka milijoninės sumos, Lietuvoje galima rasti ir daugiau.

Ypač tai pasakytina apie pagrindinių buveinių ir verslo konsultavimo sektorių.

Štai AB „Achemos grupė“ vienam darbuotojui uždirbo 17,4 mln. eurų apyvartos, UAB „Koncernas SBA“ rodiklis siekė 5,8 mln. eurų, o UAB „Koncernas Vikonda“ – 15,6 mln. eurų.*

Siekdami optimizuoti mokesčius ir verslo valdymą, Lietuvos verslininkai holdinginių kompanijų yra pristeigę ir kitose ūkio šakose.

Tad dažnai gali būti, kad didžiulės pajamos vienam darbuotojui reiškia, jog prieš mus – įmonių grupę valdanti ir visas grupės pajamas ar net PELNĄ AKUMULIUOJANTI BENDROVĖ.

(Į)Money (Į)Money:))))))


* Šmaikštu, ar ne?

GRUPĖ, KONCERNAS, KONCERNAS - o juose .... TIK VIENAS, KELETAS AR KELIOLIKA DARBUOTOJŲ:)))
Cho cho cho:)))))


Tarybinė Lietuva


Įsivėliau į diskusiją apie leičius.
Ką čia daug šnekėt?

Leičiai su dar vėlesniais iš jų kilusiais leitenantais atsirado svetimųjų užgrobtose mūsų senosios Lietuvos
Lietos teritorijose (ech, prateriojom teriotorijas ...) iš tiems svetimiesiems nuėjusių tarnaut mūsiškių; dar vėliau tie leičiai tose nebe mūsų valdomose žemėse pavirto ... LIAUDIMI:))

O tada!

Na, kai vieni viską pra...gėrė, o kiti kišenes prisikimšo...

Nagi, visi kartu:


Komandiruotė?


komandiruotė - secondment?

UK  /sɪˈkɒnd.mənt/ US  /səˈkɑːnd.mənt/ uk

period of time when an employee is sent to work somewhere else, to increase thenumber of workers , to replace other workers, or to exchange experience or skills:

His involvement with the project began when he was on (a) secondment from NASA to the European Space Agency.Amerikos lietuvis filosofas papuolė Lietuvon, susitarė su mūsų AUKŠTĄJA VALDŽIA, kad anoji parems pinigais (skirtais mokslui) keliaujant į Kinijoj/Pekine jau įvykusį Pasaulinį filosofijos kongresą 
ir nuvyko ten, bet (nebūtų amerikonas!) net nepagalvojo, kad reikia ne tik 3 filosofijos pranešimus ten perskaityt (perskaitė), bet dar ir išvykstant KOMANDIRUOTĖS 
(kurios (durnoj ar protingoj???) Amerikoj nėra) PAPRAŠYT.

Mat, galvojo tas nors ir lietuvis, bet amerikonas, jei sutartį 2 susitariančios pusės pasirašė, tai KO DAR REIKIA PRAŠYT? 


He he he...


Taip jis liko be sutartų pinigų, užtat aš iš Kinijos gavau Konfucijaus atviruką:)