2019-05-11

Visa Lietuva Vis Dar StebisiKqaisi:
Ne ne ne -
to aš nedariau, dievagojasi Andrius.
O tuo tarpu...
:(((

O augsas, deja deja, deja -„nebrankzta":)))
Prieš 6 metus: 

Gold->Geld->Gold->Gelda


Efraim Zuroff: Nedaryk Šito!


Efraim Zuroff
skambino* ir sakė:

- Nedaryk šito!

Ko?

Štai ko:

2019 m. gegužės mėn. 12 d., sekmadienį, taikdariai kviečia visus į
taikos žygį susipažinti su Rūdininkų girioje nykstančia sovietų
partizanų štabo būstine. Dalyviai 10:30 rinksis Vilniaus geležinkelio
stotyje, lauke, šalia valiutos keityklos. Iš ten išvažiuos
automobiliais. Keliu 176 pravažiuos Senųjų Macelių kaimą ir iš karto
pasuks miško keliu į pietus, į Rūdninkų kraštovaizdžio draustinį.
Pageidaujama, kad ketinantys dalyvauti registruotųsi renginio Facebook
puslapyje arba iš anksto praneštų rengėjams antifašistui Giedriui
Grabauskui, giedriusgrabauskas2 eta gmail, arba antisovietui Andriui
Kulikauskui, ms eta ms taskas lt, +370 607 27 665.

Taikdarių tikslas yra tokiais žygiais burtis ir mokytis suprasti kitaip
mąstančius, su jais susikalbėti ir susitaikyti. Gegužės mėn. 3 d.,
Kauno karininkų ramovės kavinėje "Trys milžinai", A.Kulikauskas tarėsi
su G.Grabausku ir įžymiu Kauno žydu, istoriku ir gidu Chaimu Bargmanu.
Kokia veikla įveiktų prarają tarp tų, kuriems svarbu iškelti lietuvių
tautos didvyrius, ir tų, kuriuos žeidžia, kad kai kurie iš tų didvyrių
ragino Lietuvos žydus išvaryti, išžudyti ar laikyti getuose?

A.Kulikauskas savo bendražygius pasikvietė į Kauno karininkų ramovę nes
jam rūpi ryžtinga taikdarystė. Kaip geranoriškai parodyti, kad savo
įvairiomis praeitimis, pažiūromis, vertybėmis, gebėjimais, troškimais
esame mylintys, visur reikalingi, pilnaverčiai laisvos Lietuvos
piliečiai? Lietuvių tautos didvyrių gerbėjams ypatingai rūpi pokario
partizanai. Gal įmanoma susipažinti su visais Lietuvoje kovojusiais
lietuvių, žydų, rusų ir lenkų partizanais.

C.Bargmanas pasiūlė A.Kulikauskui ir visiems aprodyti sovietų partizanų
štabo žeminę. Štabas vadovavo 20-čiai būrių partizanų. 7 būrius sudarė
žydai partizanai pabėgę iš Vilniaus ir Kauno getų. Pats laikas lankyti
žeminę kol dar uodų skaičius pakenčiamas. Žygio dalyviai turėtų
apsirūpinti priemonėmis nuo uodų ir taip pat pasiimti vandens ir
užkandžių. Siūloma susipažinti su Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro istoriko Rimanto Zizo knyga "Sovietiniai
partizanai Lietuvoje 1941-1944 m."

Žygis apjungs žinovus, antifašistinių sovietinių partizanų gerbėjus, ir
antisovietus stebėtojus. C.Bargmanas aprodys žeminę ir pristatys jos
kovotojų istoriją. G.Grajauskas pagerbs partizanus, jų tarpe Juozą Vitą,
Abą Kovnerį, Ichaką Aradą ir Sarą Ginaitę. A.Kulikauskas ves maldas už
sovietinių partizanų priešus.

Vyks pokalbiai ir pasitarimai. Kaip susiję įvairūs Lietuvoje kovoję
partizanai? Ko galima iš jų pasimokyti? Kokios galėtų būti
pasipriešinimo gairės jeigu Rusija naujai okupuotų Lietuvą?

Kaip siekti, kad ši sovietinių partizanų žieminė būtų įtraukta į
Kultūros vertybių registrą?

Kokia galėtų būti tolimesnė taikdarių veikla? Kaip visapusiškai
pasižiūrėti į lietuvius partizanus, po karo kovojusius už Lietuvos
nepriklausomybę?


Sunki, labai sunki užduotis.

Kad ir dėl šito:

* Kodėl skambino? Dvi versijos:

1. Žydai nėra linkę nusikalstamais laikyti ir fašistinį, ir komunistinį/sovietinį režimus (šitaip abu režimus traktuoja lietuviai).

2. Efraim'ą Zuroff'ą daug kas laiko KGB/FSB agentu. Štai ką jis sako:

JANUARY 22, 2019
The Holodomor
“is definitely not a genocide,” said Zuroff, the head of the Jerusalem office of the Simon Wiesenthal Center.


Lenkai Ploja Pekine


Wikipedia- laisvoji encikopedija kur iškraipoma Lietuvos istorija!

Wikipedia- laisvoji encikopedija kur iškraipoma Lietuvos istorija!

Wikipedia- laisvoji encikopedija kur iškraipoma Lietuvos istorija!

Man regis, „perlenkė" Andrius (pažįstu jį); prisiminkim  kad ir Chmiel The Wicked, „Antrajame Izraelyje" tebegulintį cerkvėje 
Chmelnickio mieste.

In WWII:

During the Holocaust, more Jews were executed in two days at Babi Yar, in Kiev, than in almost any other single Nazi massacre.

Tokį e-laišką iš Andriaus Kulikausko
gavau:

2019 m. gegužės mėn. 12 d., sekmadienį, taikdariai kviečia visus į
taikos žygį susipažinti su Rūdininkų girioje nykstančia sovietų
partizanų štabo būstine. Dalyviai 10:30 rinksis Vilniaus geležinkelio
stotyje, lauke, šalia valiutos keityklos. Iš ten išvažiuos
automobiliais. Keliu 176 pravažiuos Senųjų Macelių kaimą ir iš karto
pasuks miško keliu į pietus, į Rūdninkų kraštovaizdžio draustinį.
Pageidaujama, kad ketinantys dalyvauti registruotųsi renginio Facebook
puslapyje arba iš anksto praneštų rengėjams antifašistui Giedriui
Grabauskui, giedriusgrabauskas2 eta gmail, arba antisovietui Andriui
Kulikauskui, ms eta ms taskas lt, +370 607 27 665.

Taikdarių tikslas yra tokiais žygiais burtis ir mokytis suprasti kitaip
mąstančius, su jais susikalbėti ir susitaikyti. Gegužės mėn. 3 d.,
Kauno karininkų ramovės kavinėje "Trys milžinai", A.Kulikauskas tarėsi
su G.Grabausku ir įžymiu Kauno žydu, istoriku ir gidu Chaimu Bargmanu.
Kokia veikla įveiktų prarają tarp tų, kuriems svarbu iškelti lietuvių
tautos didvyrius, ir tų, kuriuos žeidžia, kad kai kurie iš tų didvyrių
ragino Lietuvos žydus išvaryti, išžudyti ar laikyti getuose?

A.Kulikauskas savo bendražygius pasikvietė į Kauno karininkų ramovę nes
jam rūpi ryžtinga taikdarystė. Kaip geranoriškai parodyti, kad savo
įvairiomis praeitimis, pažiūromis, vertybėmis, gebėjimais, troškimais
esame mylintys, visur reikalingi, pilnaverčiai laisvos Lietuvos
piliečiai? Lietuvių tautos didvyrių gerbėjams ypatingai rūpi pokario
partizanai. Gal įmanoma susipažinti su visais Lietuvoje kovojusiais
lietuvių, žydų, rusų ir lenkų partizanais.

C.Bargmanas pasiūlė A.Kulikauskui ir visiems aprodyti sovietų partizanų
štabo žeminę. Štabas vadovavo 20-čiai būrių partizanų. 7 būrius sudarė
žydai partizanai pabėgę iš Vilniaus ir Kauno getų. Pats laikas lankyti
žeminę kol dar uodų skaičius pakenčiamas. Žygio dalyviai turėtų
apsirūpinti priemonėmis nuo uodų ir taip pat pasiimti vandens ir
užkandžių. Siūloma susipažinti su Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centro istoriko Rimanto Zizo knyga "Sovietiniai
partizanai Lietuvoje 1941-1944 m."

Žygis apjungs žinovus, antifašistinių sovietinių partizanų gerbėjus, ir
antisovietus stebėtojus. C.Bargmanas aprodys žeminę ir pristatys jos
kovotojų istoriją. G.Grajauskas pagerbs partizanus, jų tarpe Juozą Vitą,
Abą Kovnerį, Ichaką Aradą ir Sarą Ginaitę. A.Kulikauskas ves maldas už
sovietinių partizanų priešus.

Vyks pokalbiai ir pasitarimai. Kaip susiję įvairūs Lietuvoje kovoję
partizanai? Ko galima iš jų pasimokyti? Kokios galėtų būti
pasipriešinimo gairės jeigu Rusija naujai okupuotų Lietuvą?

Kaip siekti, kad ši sovietinių partizanų žieminė būtų įtraukta į
Kultūros vertybių registrą?

Kokia galėtų būti tolimesnė taikdarių veikla? Kaip visapusiškai
pasižiūrėti į lietuvius partizanus, po karo kovojusius už Lietuvos
nepriklausomybę?


Laišką pacitavau visą.

Kodėl Andriui lenkai plojo pernai Pekine vykusiame Pasaulio filosofų XXIV-ame suvažiavime?
Jis pats apie tai papasakos vaizdo įraše.2019-05-10

Šermenys Rinkimų Dieną


Mirė Vytautas Šerėnas*.


Mirė nesulaukęs 60-mečio, sustojus širdžiai. 

Ženklas?

Mirė
"Karaliaus Juokdarys"?
* Beje,
jau dviejų nebėr: Gintaras Ruplėnas mirė nesulaukęs 50-mečio, irgi sustojus širdžiai. 

TeleZvimbalionės


Kai viens po kito ėmė lįst kandidatai, buvau nusigandęs: bene devyni vilkai vieną bitę pjaus!

Pažiūrėjau, paklausiau...

Ėgi tik devynios bitės telezvimbalioja,
medų sau nešioja!

2019-05-09

ŽuvėdBankių KandiDatai


2000–2008 m. AB Vilniaus banko valdybos pirmininko patarėjas. Nuo 2008 iki 2018 m. SEB banko prezidento patarėjas, vyriausiasis ekonomistas.[2]
Austėja, 
sukaupusi iš mokyklų/vaikų darželių verslo (!) Lietuvoje 0,75 mln. EUR, kuriuos jos vyras Gabrielius atnešė į žuvėdų SEB "Modern Growth" fondąbalsavo už 
Ingridą Šimonytę,
kuri, po šitos įspūdingos fotosesijos, pabėgo iš gerai apmokamų pareigų Lietuvos banke į prasčiau apmokamas Seimo nario (ne)pareigas - ar tik ne dėl teisinės neliečiamybės?

Ir aiškino publikai, kad finansais tam Seime nebeužsiimsianti, verčiau jau medicina:)
Na, ir, rėžkit, Ingrida, apie mediciną:

O prie finansų, deja, grįžo:

M.Puidokas kalbėjo apie pensininkų pensijas, kurios yra labai mažos. 

I.Šimonytė jam paaiškino, kad valstybinės pensijos (100-ui tūkstančių „valstybinių" pensininkų!!!) mokamos iš valstybės biudžeto ir nuo iš „Sodros“ mokamų pensijų pensininkams tai yra labai toli.
:)))

(P)Rezidentas


Rezidentas (angl. Resident)
Fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra tam tikros šalies ekonominėje erdvėje ir kurio vykdoma ekonominė veikla toje šalyje yra ilgalaikė (trunka ilgiau nei vienus metus).[1]

RezidentasSukilėlių Kaimitetas


Комиты (Comites — «спутники») — так назывались у римлян:
  • во время республики частные и официальные лица, составлявшие свиту проконсула или губернатора провинции, обычай, сохранившийся и при императорах;
  • те из друзей императора (amici Augusti), которые сопровождали его во время путешествий, получали содержание и составляли его совет (comites Augusti);
  • после преобразований Константина Великого, название комиты стало почетным титулом для некоторых лиц и должностей; в созданной им иерархической лестнице было три степени комитов;
  • титул этот распространился постепенно на многих должностных лиц, прежде носивших названия препозитов, магистров, прокураторов и префектов.

... там кмети упоминаются наряду с князьями и относятся к числу воинов лепших, хотя и молодых.

Atlanksto dalgius 
kaimiečiai ir...

Sukilėlių 
Kaimitetas!

Pataikyk gi parašyt - šitokią
dieną...


Kaimiečiai


Кметы (также комитыкметикмитыдр.-рус. къметь
— термин, широко распространённый в Средние века у славянских народов и имевший различные значения. Первоначально кметами назывались, по-видимому, свободные члены общины, племени. В древнерусских литературных памятниках («Слово о полку Игореве» и др.) кмет — лучший, опытный, искусный воин, витязьдружинник. В феодальной Болгарии и Сербии кметы — сельские старосты; в Боснии и Чехии — иногда должностные лица, иногда отдельные категории крестьян; в Польше — зависимые крестьяне, имевшие полный надел; в Хорватии — редко вассалы, а обычно — зависимые крестьяне, в том числе и крепостные.


Болгария

В современной Болгарии кмет — название руководящей должности, мэра общины, города, городского района, кметства или села. Кметы избираются на многопартийных выборах. Кметство — административно-территориальная единица, возглавляемая кметом.

Босния

В Боснии кметами называются селяки, сидящие на чужой земле и живущие в хате, составляющей собственность хозяина земли, то есть арендаторы. Часто они для полевых работ пользуются и волами хозяйскими. Кмет, работающий в поле на хозяйских волах, отдаёт собственнику земли и волов половину урожая, а работающий на своих волах — одну треть. Хозяин может во всякое время прогнать кмета со своей земли и из своего дома и забрать весь урожай. Кмет также может уйти во всякое время, но это ему невыгодно: другой землевладелец может его и не принять.

Венгрия

Кметами или кмитами (собирательная форма — кмитство) у венгерских русинов называются крестьяне, живущие на владельческих землях на праве как бы долгосрочной аренды, причём, по установившемуся обычаю, земельный участок переходит из поколения в поколение, обыкновенно к младшему сыну.

Россия

Слово кметы (во множественном числе) встречается в памятниках древнерусской письменности, а именно в поучении Владимира Мономаха, где он, рассказывая о своих бранных делах с половцами, говорит: «а самы князи Бог живы в руце дава: Коксусь с сыном, Аклан, Бурчевич, Таревьскый князь Азгулуй, и иных кметий молодых 15», и в «Слове о полку Игореве», где брат Игоря, трубчевский князь Всеволод, говорит: «А мои ти Куряне сведоми кмети: под трубами повити, под шеломы везлелеяни…».Обыкновенно слово «кмет» понимается в смысле воинадружинника, конного воителя, но если это толкование можно принять для кмети «Слово о полку Игореве», то для кметий «Поучения Владимира Мономаха» оно не подходит; там кмети упоминаются наряду с князьями и относятся к числу воинов лепших, хотя и молодых.
В России до сих пор распространена фамилия Кметь, в 14-16 веках кметами именовались незакрепощенные (вольные) крестьяне.

Сербия

В Сербии кметами назывались наиболее уважаемые и почтенные из селян, являвшиеся как бы старшинами или тем, что в наших селах называется «стариками». Достоинство это не было наследственным, никем не давалось селяку; оно являлось само собой, как следствие личных достоинств и заслуг. Кметы заключали договоры от имени общины, входили в сношения с турками. Они же, по приглашению односельцев, являлись и ближайшими судьями в не особенно важных спорах, например при семейных разделах, в случаях потравы и т. п. Со времени князя Милоша Обреновича кметы стали назначаться правительством, в числе троих на каждую общину, причём один из них считается старшим. Они собираются в общинном доме-суднице (општинска кућа која се собе), производят суд и расправу среди селян в маловажных делах, в более важных случаях отправляют тяжущихся в суд областной, собирают подати и передают приказания старшинам, объявляют селянам волю высших властей, следят за исполнением её и имеют право виновных, особенно бродяжничающих и не желающих работать, подвергать телесному наказанию, до 10 ударов, а также назначить на казенные или общественные работы.

Украина

На Украине кметь, кмет или кміть — средневековый свободный поселянин с правом выхода, как следует из документов того времени, например за 1377 год: «А осадивши ис каждого кмєтя по два гроша широкая оу княжю комору давати на каждыи рокъ…» Со временем слово вышло из широкого употребления, однако оставило по себе значительное число производных, активно использующихся в современном украинском языке и по сей день, например: кмітливий «сообразительный, ловкий»; кметити «понимать»; кмітувати «думать»; кметиня, кметиця или кметя «хорошая хозяйка» и так далее.
Первоначально имело значение «знатный воин», в котором и упоминается в Лаврентьевской летописи под 1075 годом: «В се же лѣто придоша послѣ из немець къ Святославу. Святослав же, величашеся, показа имъ богатьство своё. Они же, видивьше бесщисленое множество злата, и сребра и паволок, рѣша: Се ни во что же есть, се бо лежить мертво. Сего суть кметье лучьше. Мужи бо доищуться и болша сего…»

Черногория

В Черногории кметами называются лица, выбираемые тяжущимися для разбора их спора (третейский суд); обыкновенно каждая сторона выбирает по 12 человек, которые и называются кметами, пока исполняют добровольно принятые ими обязанности.

Употребление слова «комиты» в Древнем Риме

Комиты (Comites — «спутники») — так назывались у римлян:
  • во время республики частные и официальные лица, составлявшие свиту проконсула или губернатора провинции, обычай, сохранившийся и при императорах;
  • те из друзей императора (amici Augusti), которые сопровождали его во время путешествий, получали содержание и составляли его совет (comites Augusti);
  • после преобразований Константина Великого, название комиты стало почетным титулом для некоторых лиц и должностей; в созданной им иерархической лестнице было три степени комитов;
  • титул этот распространился постепенно на многих должностных лиц, прежде носивших названия препозитов, магистров, прокураторов и префектов.

Saug(Umieči)ų TOP 5


O kaip juos vadinti - gal „Saugais"?

1 vieta. G4S Plc.: 620 000 darbuotojų daugiau negu 90 šalių, trečiasis pagal didumą darbdavys pasaulyje.

2 vieta. Securitas AB, Stockholm, Sweden. 300 000 darbuotojų 55 šalyse.

3 vieta. ADT Inc., Boca Raton, Florida, U.S., tik 18 000 darbuotojų.

4 vieta. Allied Universal, Conshohocken, Pennsylvania ir Santa Ana, California, USA, 160 000 darbuotojų 5 šalyse.

5 vieta. DynCorp, McLean, Virginia, darbuotojų tik 18 000, bet dirba visame pasaulyje, o ir darbas jų toks:

Aviacijos priežiūra, oro operacijos, narkotikų likvidavimas, teisėsaugos mokymas, logistika, nenumatytų atvejų operacijos, saugumo paslaugos, sausumos transporto priemonių eksploatavimas ir priežiūra, orlaivių priežiūra, pagalbinė įranga ir ginklų sistemos, žvalgybos mokymai ir sprendimai, tarptautinė plėtra

Kaip sakė senoliai,

saugai sm. pl. apsisaugojimo priemonės (ppr. nuo apkerėjimo, blogų akių): Katras gerus saugus turi, tai ir su velniu derėt gali Trgn.

* Umietis
Gal:

Kumietis

kùmietis. kumetis 1: Čia gyveno kùmiečiai.
Aišku jum, kumečiai?

kùmetis,  (sl. къмeть*) smob. (1) K, JI204, kumetỹs, -ė̃ (3bPlk, Kv; R, 287
1. dvarininko samdomas valstietis, dirbantis už butą ir atlyginimą natūra: Žiūri, kaip urėdas dalija kumečiams margius pjauti Žem. Kùmetis yra bernas dvariškis, kurio pati turia stubą skyriu J. Dvaro kùmečiai su saule kelia Grdm. Šito[je] vieto[je] stovėjo kùmečių stubutės Vrb. Čia dvaro kùmečiai gyvena Dkš. Kumetỹs, tai žinai, kol sveikas, ir bagotas Pc. Kumetė̃liui sunkiausias darbas, mažiausias pelnas Skr. Tai buvo dvaro kumetė LzP. Ne kartą sunkią valandą guodė, kad ateis ir kumečiams geresnis laikas P.Cvir. Pyragą šiemet valgys kumečiai T.Tilv. Kumetis …, gavęs nuo pono grintelę, darželį ir dar dirvagalį …, bus ramus A1884,180.
2. R158, 209 daržininkas, sklypininkas.

Taip jiem lopam ir reikia, ar ne?

Kumetė̃liui sunkiausias darbas, mažiausias pelnas 

Kumetis …, gavęs nuo pono grintelę, darželį ir dar dirvagalį …, bus ramus 

Petras Cvirka
tik vis nerimsta:

Ne kartą sunkią valandą guodė, kad ateis ir kumečiams geresnis laikas 

Gegužės 2-ąją sukako 72 metai kai mirė lietuvių literatūros klasikas Petras Cvirka. P.Cvirkai buvo atseikėti vos 38 gyvenimo metai. Deja, beveik pusę jam skirto laiko talentingas prozininkas tarnavo ne savo Tėvynei, o jos valstybingumo priešams. Ir tai buvo sąmoningas jo pasirinkimas.


Beje, prieškario Lietuvoje emigracija irgi buvo didelė problema, bet 1920-1940 m. svetur išvyko (tik) apie 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų.

* къмeть* = kaimietis:

Кметы (также комиты, кмети, кмиты; др.-рус. къметь) — термин, широко распространённый в Средние века у славянских народов и имевший различные значения. Первоначально кметами назывались, по-видимому, свободные члены общины, племени. В древнерусских литературных памятниках («Слово о полку Игореве» и др.) кмет — лучший, опытный, искусный воин, витязь, дружинник. В феодальной Болгарии и Сербии кметы — сельские старосты; в Боснии и Чехии — иногда должностные лица, иногда отдельные категории крестьян; в Польше — зависимые крестьяне, имевшие полный надел; в Хорватии — редко вассалы, а обычно — зависимые крестьяне, в том числе и крепостные.

Вероятно, от слова «кметы» образованы польско-литовские фамилии Кмита, Кмициц, русская и украинская фамилия Кметь (Кмэть) и т. п.

Bus jum, miesčionys, kai kaimiečiai susiims!Austėja Mausto (Kumečių) Seimą

Atėjo Austėja gerai nusiteikusi,
jai nė motais „kumečių" Seimo (pamanyk - kažkokių valstiečių
komisija kviečia Jaunąją
Verslininkę!) kvietimai apklausai.
Juk Austėja mano, kad ją pasaulio Saug(Kumieči)ai Nr 2 saugo, o jų 300 000!

Kaip nesaugos, kai ji net 0.75 mln. euro į ModernGrowth fundaciją atnešė!

Nagi, kumečiai:

Trauk, bėruti, trauk greičiau, –
Poną einant pamačiau.
Jis ir vėl mane rūgos,
Neišvaręs nė vagos.
Kiek jau priariau vagų!
Gal tiek pat, kiek man vargų!
Trauk, bėruti, trauk greičiau!
Ponui rūmus pastačiau.
Trauk, bėruti, o pačiam
Reikia dirbti alkanam:
Duonos kąsnio neturiu,
Nors ariu, ariu, ariu.
Štai ką Austėja peza ne, nepeza - pamokančiai
porina:

„... Tai aš manau, kad tai bus ir jiems gera pamoka“, 
– sakė A. Landsbergienė, kurią buvo bandoma kviesti liudyti į Agnės Širinskienės vadovaujamą Seimo laikinąją tyrimų komisiją. Bet nei ji, nei Gabrielius Landsbergis ten neatvyko.

O kokio galo tokiems 
kilmingiems rodytis pas prasčiokus!


Betgi, įdomu - ką apie tai sakytų/sako Aukščiausias Valstybės Pareigūnas?

Mes Tai Su Žydais NeKariaujam


Kodėl taip rašau?

Žiūrėkit: Pernai karinės išlaidos sudarė 2,1% pasaulinio bendrojo vidaus produkto (BVP) ir siekė 239 USD vienam planetos gyventojui.

... kasmet siekiančią 3,6 mln. eurų.

2000 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, žydams save priskyrė 4007 gyventojai, tik 1249 nurodė išpažįstantys judaizmą.

Tai išeitų ... ≈ 1 000 USD vienam belikusiam Lietuvoj žydui, 4 kartus daugiau negu Žemės gyventojas skiria karui per metus.

O jeigu dar 25 mlrd EUR mokėsim?

NeKariausim tada su niekuo:)
Šalom.

For example, the United States* government fiscal year for 2008 ("FY08", sometimes written "FY07–08") is as follows:
The U.S. government's fiscal year begins on October 1 of the previous calendar year and ends on September 30 of the year with which it is numbered.

Calendar for year 2008 (Israel)

Sep 30 Tishri 1Rosh Hashana (New YearOct 1Tishri 2Rosh Hashana II (New Year day 2)
http://www.timeanddate.com/calendar/?country=34

Šalom.
Šalom:


Everyone knows the United States is Israel's best friend. The US gives Israel billions of dollars in aid annually, consistently blocks UN Security Council resolutions condemning Israel, and backs its military offensives publicly. But why? What's the thinking behind America going above-and-beyond for Israel?

The short version: it's complicated.*
** How Trump rigged Jared Kushner's clearance, then lied about it
:))

Prancūzai Puola, O Ne Rusai


SIPRI reitinge šeštoje vietoje pagal karines išlaidas atsidūrusi Rusija pernai tam skyrė 61,4 mlrd. USD, kas sudaro 3,9% šalies BVP. Lyginant su 2017 m. Rusijos karinės išlaidos sumažėjo 3,5% ir ji iškrito iš daugiausiai lėšų karo reikmėms skiriančių valstybių penketuko.
Patys matot - Prancūzai
daugiau karo reikalams išleidžia negu Rusai.

Ei, jūs, kryžiuočių
palikuonys, su savo 1,2% BVP atsidūrę 8-toj vietoj, bet komanduojantys mums
Naujininkuose (?)
- susimokėkit!*


* Trump on NATO: "We're The Schmucks Paying For The Whole Thing"

:)))
žmuõ sm., žmuõj žr. žmogus.
schmoe (n.)
also schmo, "idiot, fool," 1948, euphemized form of schmuck.

Ger'as?