2012-11-24

Bohemian Grove

Bohemian Grove is a 2,700-acre (1,100 ha) campground located at 20601 Bohemian Avenue, in Monte Rio, California, belonging to a private San Francisco-based men's art club known as the Bohemian Club. In mid-July each year, Bohemian Grove hosts a two-week, three-weekend encampment of some of the most powerful men in the world.

The Grove is particularly famous for a Manhattan Project planning meeting that took place there in September 1942, which subsequently led to the atomic bomb.

Since the founding of the club, the Bohemian Grove's mascot has been an owl, symbolizing knowledge. A 40-foot (12 m) hollow owl statue made of concrete over steel supports stands at the head of the lake in the Grove; this Owl Shrine was designed by sculptor and two-time club president Haig Patigian, and built in the 1920s. Since 1929, the Owl Shrine has served as the backdrop of the yearly Cremation of Care ceremony.

Not long after the Club's establishment by newspaper journalists, it was commandeered by prominent San Francisco-based businessmen, who provided the financial resources necessary to acquire further land and facilities at the Grove. However, they still retained the "bohemians"—the artists and musicians—who continued to entertain international members and guests.

The Club's patron saint is John of Nepomuk, who legend says suffered death at the hands of a Bohemian monarch rather than disclose the confessional secrets of the queen. A large wood carving of St. John in cleric robes with his index finger over his lips stands at the shore of the lake in the Grove, symbolizing the secrecy kept by the Grove's attendees throughout its long history.

"The Bohemian club! Did you say Bohemian club? That's where all those rich Republicans go up and stand naked against redwood trees right? I've never been to the Bohemian club but you oughta go. It'd be good for you. You'd get some fresh air." — President Bill Clinton to a heckler.


Antausis tautai

Per Seimo rinkimus piliečių pareikštą valią bandžiusi paneigti prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo tautos antausį. Tai rodo lapkričio 9–19 dienomis surengtos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus” reprezentatyvios apklausos rezultatai.

Dar spalio pradžioje net 72,8 proc. žmonių prezidentę vertino palankiai ir tik 11,7 proc. nepalankiai. Dabar teigiamą nuomonę apie šalies vadovę turinčių apklausos dalyvių sumažėjo iki 59,1 proc., o neigiamą pažymį jai parašė jau 22,9 proc. gyventojų.

Reprezentatyvi apklausa.

Išsamu, įdomu: Užsakovui pageidaujant, galima apklausti tam tikras tikslines grupes (t.y., tam tikro amžiaus žmones, gyvenančius konkrečiose vietovėse, žinančius arba vartojančius kokį nors produktą ir pan.).

Bendra tokio tyrimo trukmė yra apie 4 savaitės, skaičiuojant nuo klausimyno suderinimo iki rezultatų pateikimo klientui.


Kas tas klientas-užsakovas?

Vieno tyrimo metu paprastai apklausiama apie 1000 atsitiktinai atrinktų gyventojų. Interviu atliekami betarpiškai (tiesiogiai) respondento namuose. Būstai atrenkami maršrutiniu metodu, o respondentai namuose - naudojant atsitiktinį metodą

1000 tautiečių!

Skėlė prezidentei Daliai Grybauskaitei tautos antausį.

Visų 3 milijonų vardu.

Simply.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENĖS INFORMAVIMO
Į S T A T Y M A S

16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas
1. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.
2. Skelbiant viešosios nuomonės tyrimo rezultatus, turi būti nurodoma, kas atliko tyrimus, kiek šie tyrimai yra statistiškai patikimi (nurodant tyrimų imtį ir galimą paklaidą).

Ar matot, kiek šie tyrimai yra statistiškai patikimi, kokia tyrimų imtis ir galima paklaida?

O kas yra apklausos firmos klientas=užsakovas, skelbti nebūtina.

Neskelbia teisėtai.

Krikščioniškoji gi tauta, gavusi per vieną ausį, turėtų atsukti kitą.

Smarkiai ūgtelėjo rinkimus laimėjusių socialdemokratų lyderio paskirtojo premjero Algirdo Butkevičiaus reitingas. 10,6 proc. apklaustųjų mano, kad šis politikas geriausiai atstovauja jų interesams (spalį tokių buvo 4,8 proc.).

Dar didesnį šuolį A. Butkevičius padarė kitoje lentelėje. Būsimąjį premjerą palankiai įvertino net 52,3 proc. (buvo 34,3), nepalankiai – 19,4 proc. (buvo 25,8) žmonių. Tiesa, beveik trečdalis apklausos dalyvių jam nesiryžo rašyti nei teigiamo, nei neigiamo pažymio.

Ir teisingai šitie beveik 333,33333..... tautiečių padarė...

75. Minininkas su Požarniku 11:12 11-24 IP: 84.15.176.28
Lže-Algirdas, reiškias!

Nujautė tas beveik trečdalis iš millios apklaustųjų, kad gausim ir per antrą ausį.

Buvo prezentas, dabar - reprezentas.

Demokratija.

2012-11-23

Duoklė

laītawiskai: duoklė prūsiskai: kassis

Duoklė.

Kas ją rinko?

Vokietys...

Teberenka.

Vācu valodā.

Kas išmoko, kas dar ne.

Užsienis mums padės!

Nes mes patys - kvailiai.

Bet šitiek suprantam: "Minimalios algos didinimas gali atsiliepti Lietuvos konkurencingumui".

19. Pramonininkų konfederacijos prezidentui Robertui Dargiui 2012-11-23 14:22 IP: 84.15.181.206
Vokietijos 0% palūkanų obligacijos yra perkamos, nes jomis "finansuojamas ECB"; o kiek milijardų kasmet sumoka Lietuva palūkanų už savo 50 milijardų litų skolą? Nesunku suskaičiuot - netgi jei 5% metinių, tai 2,5 milijardo litukų. Antrąjį šių metų ketvirtį apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis (dirbančiųjų) buvo 1 mln. 163,6 tūkst., išdalinus tą 2,5 milijardo, kiekvienam kliūna po daugiau kaip 2000 litų.

Minimalią algą gauna tik penktadalis dirbančiųjų - išdalinus mūsų "skolos aptarnavimo išlaidas" tik jiems, kiekvienam nelaimėliui tektų po 10 000Lt kasmet, arba daugiau kaip po 800 litų kas mėnesį.

Dabar minimali alga 850lt.

O!

Beje, tas 2,5 milijardo - maždaug dešimtadalis valstybės iždo pajamų (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis).

Tokia šių laikų "dešimtinė", kurią mokam "geradariams" skolintojams.

Ar tai didina Lietuvos konkurencingumą, lyginant ją su JAV, Britanija, Vokietija ir Japonija, kurios skolinasi už 0%?

Minimalios algos didinimas gali atsiliepti Lietuvos konkurencingumui!

Kodėl tik ubagams kelnes maunat?

Bijot anų "geradarių"?

Ar esat visiškai priklausomi nuo anų malonės?

laītawiskai: mokestis prūsiskai: perlānkis

prūsiskai: lānktun laītawiskai: lenkti

Tai kas perlenkta, kad bėgam iš krizę nugalėjusios Tėvynės Lietuvos?

Man regis, kvailių vietoj esam; kaip ėjom lažą, taip ir tebeinam.

Gal ir nekeista, kad ekonomikos ar finansų mokslus išėję šito mums nesako - gal, šitaip mokyti, nemato, paprasčiausiai?

Nors turėtų jų tarpe būti suprantančių, kad duoklę iš mūsų renka.

Tik visi kartu išsivaduosim.

Synoikos!

2012-11-22

Man pilk!

Monopolija

Rinkos struktūra, kai gamybos šakos apimtį kontroliuoja vienas pardavėjas arba jų grupė, priimanti suderintus sprendimus, kai nėra pakaitalų monopolininko gaminiui ir kai yra pasunkėjęs įėjimas į rinką, t. y. įėjimo kliūtys tokios didelės, kad naujoms firmoms neįmanoma patekti į rinką.

A monopoly (from Greek monos μόνος (alone or single) + polein πωλεῖν (to sell)) exists when a specific person or enterprise is the only supplier of a particular commodity.

Μονο + πωλεῖν - present active infinitive of πωλέω (contracted).

Etymology

Uncertain. Could be from a Proto-Indo-European *pel-, *pl̥n-, with cognates including Sanskrit पणते (páṇate), Lithuanian pelnas and Old Norse falr. However, could also be related to ἐμπολή (empolē, “trade, purchase”) and/or πέλω (pelō, “I move, am”).

Pyliava, ne pelnas.

Mano pilis!

Man pilk.

Kai moka paliept, pilam.

5. Apie bankų monopolį 12:48 11-22 IP: 84.15.185.67
Jei išnyktų greitųjų paskolų bendrovės, finansinių paslaugų rinkoje dar labiau sustiprėtų didžiųjų bankų monopolis - rašo lrytas. Gal netoli žiūri? JAV, Britanija, Vokietija (kurios žemėj, beje, stovi ECB) ir Japonija skolinasi savo valiutas už 0%. Dar sutapimas - tos valiutos sovietmečiu (tik euro tada dar nebuvo, bet doitčmarkė buvo) vadintos "tvirtom" , "laisvai konvertuojamom" valiutom. Dar vienas sutapimas - trečiasis pasaulis pavergiamas TVF paskolomis, kurios išduodamos ir grąžinamos SDR (Special Drawing Rights) vienetais ir ne kuo kitu. Tų SDR'ų sudėtis tokia: 41.9%$, 37.4%€, 9.4% JPY, 11.3%£; iš viso 100%. Šitom iš oro daromom "vertybėm" nuo Lietuvos nepriklausomas Lietuvos bankas "dengia" litą, bet iš kur gavo tam dengimui keliolikos milijardų litų vertės "tarptautinių atsargų" tuo pat metu, kai Lietuvos skola baigia iki 50 milijardų litų išaugt, nepasakoja. Lietuva už 0% paskolų negauna, vietoj to jos jaunimas jau gavo pora milijardų litų paskolų iš greitųjų kreditų bendrovių, kurių Lietuvos finansų rinką pagal įstatymą prižiūrintis Lietuvos bankas kažkodėl neįrašė į sąrašą kredito įstaigų, kurioms privalomi to Lietuvos banko sukurti Atsakingojo skolinimo nuostatai. Taigi, klausimas lrytui: kaip dar gali sustiprėti šitoks bankų monopolis?

Lietuvos elitas

prabangùs, -ì adj. (4)
1. ištaigingas: Platelių ežero Pilies saloje stovėjo prabangūs rūmai A.Vien. Ūkis [Kristupo] taip pat neprabangus, nors ir geresnis kiek už Putriaus I.Simon. Prabangùs gyvenimas NdŽ.
prabangiaĩ adv.: Prabangiai gyventi LL318. Nauji pažįstami nusivedė mane į prabangiai išpuoštą kavinę Šlč.
2. M, Amb, BŽ183 nereikalingas, perdėtas, besaikis: Didžiūnai vėl dėl savo puotų, gėrimų ir pilvo apsunkinimo, kiti dėl brangių ir prabangių pasirėdymų, kuriais rėdosi, dažnai apleidžia gerus darbus SPII176. Rūpestis prabangi apie peną ir kuo žmogus dėvėtų SPII175. Mokykis, idant šeforystė tavo turėtų būt ne teip prabangi MP271.
prabangiaĩ adv. DŽ, Pron: Prabangiai kalbantį daro SPII75.

elìtas sm. (2) DŽ, TrpŽ, TŽŽ
1. geriausi, rinktiniai augalai, sėkla, gyvuliai.
2. prk. rinktinė visuomenės dalis: Tarpukario Lietuvos elitas sp. Elito ir masinė kultūra sp.

Prabangiame viešbutyje Lietuvos elitas šventė „Šampano naktį“ .

elite (n.)
1823, from Fr. élite "selection, choice," from O.Fr. eslite (12c.), fem. pp. of elire, elisre "pick out, choose," from L. eligere "choose" (see election). Borrowed in M.E. as "chosen person" (late 14c.), especially a bishop-elect; died out mid-15c.; re-introduced by Byron's "Don Juan." As a typeface, first recorded 1920.

Kodėl nebuvo elito elekcijų?

"Paskanauti prabangaus gėrimo susirinko verslo ir pop pasaulio atstovai" - bene dažniausias užrašas po nuotraukom.

Gal, vis tik, ne Lietuvos, o lryto rinktas tas elitas, į bohemą panašus?

2012-11-21

Постой, паровоз

1. Ekonomikos labirintas 2012-11-20 21:45IP: 84.15.183.110
„Fitch“, „Moody's“ ir „Standard & Poors“ - amerikonų. JAV, UK, Germany ir Japan gauna šviežių pinigų už 0%, tokie gi, kaip lithunai - ir 7-9% sumoka, kai labai prispiria, tie, kas geba šitam žaidime tų fantų didesnę krūvelę sukaupti, dabar jau nebenori eiti biržon durniaus palošti; tokiu būdu ekonomika ir klaidžioja labirinte.

Kuom jie, tie keturi, sovietmečiu vadinti "laisvai konvertuojamas valiutas turinčiais", geresni, kad gauna be palūkanų?

Ar jie tas bepalūkanines skolas grąžina?

Ar tik kitiems perskolina?

Kodėl gi jie kitiems perskolina nebe dykai, nenori palūkėti be palūkanų?

Juk jiems skolinantieji palaukia.

O koks gi mums vaidmuo šiame spektaklyje skirtas?

O ką W veikia paveikslėly?

2012-11-19

Money Money Money

89 straipsnis
Respublikos Prezidentui mirus, atsistatydinus, pašalinus jį iš pareigų apkaltos proceso tvarka ar tada, kai Seimas nutaria, kad Respublikos Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina Seimo Pirmininkas. Šiuo atveju Seimo Pirmininkas netenka savo įgaliojimų Seime, kur jo pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas. Išvardytais atvejais Seimas ne vėliau kaip per 10 dienų privalo paskirti Respublikos Prezidento rinkimus, kurie turi būti surengti ne vėliau kaip per du mėnesius. Seimui negalint susirinkti ir paskelbti Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimus skelbia Vyriausybė.
Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.
Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo. Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku.
Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.

Kad Lietuvos Respublikos Prezidentas yra pirmasis asmuo valstybėje, niekas nesiginčija.

Išeitų, Seimo pirmininkas - antrasis.

Tąsyk Vyriausybės vadovas - trečiasis.

Beje, Seimo pirmininkas gali kviesti nepriklausomo nuo Lietuvos Lietuvos banko vadovą pasiaiškinti.

Šiek tiek pasiaiškinti.

Kam paklusnus Lietuvos bankas su taip saugomom paslaptim?

Palikim jį.

Grįškim pas Lietuvos Respublikos oficialiąją valdžią.

Konstitucinę.

1. Prezidentas.
2. Seimo pirmininkas.
3. Ministras pirmininkas.

92 straipsnis
Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

Tą trečiąją pareigybę Prezidentė siūlo pirmajai pagal rinkėjų balsus partijai.

O ta pirmoji partija, apsidžiaugusi trečiuoju vaidmeniu, antrąjį - Seimo pirmininko - vaidmenį atiduoda mažiau rinkėjų balsų gavusiai, ir ne antrai, o trečiai partijai.

Kodėl?

Kodėl?

Kodėėėėl?

Todėl.

Pinigų (užrašas po nuotrauka) administravimas, didelių (mums) pinigų, gaunamų iš gerojo Centro.

Valdymas pinigais.

Taip ir praeitą sykį buvo.

O tie įstatymai...

Kam jie įdomūs falštybėj?

Dosnesnis sponsorius - įdomu.


Neoanglys

Lietuvai atsisakant Visagino AE, rusai ploja katučių.

„Hitachi“ statys atomines elektrines Britanijoje.

One month after the Japanese tsunami, the world's biggest reserve of plutonium waste is reaching crisis point. It was meant to be reprocessed and sold – but now no nation will take it. So where is this vast stockpile? Not Fukushima, but Sellafield, Cumbria.

The nuclear crisis in Japan threatens a carefully choreographed UK Government plan to tackle the world's biggest mountain of plutonium waste stored at the Sellafield site in Cumbria.

The existing Sellafield Mox Plant, opened in 2002, has cost more than £1.3bn to date yet has produced just 13.8 tons of Mox fuel in nine years compared to an expected output of 120 tons per year. A leaked cable from the US embassy in London said Sellafield's Mox plant was a white elephant costing about £90m a year and considered, privately, by the UK Government as "[one of] the most embarrassing failures in British industrial history".

Are fast-breeder reactors the answer to our their nuclear waste nightmare?

Anti-nuclear activists question plan for shipping plutonium from warheads to New Mexico.

The Department of Energy is studying alternatives for disposing of plutonium in light of federal budget cuts that have derailed plans for new multi-billion-dollar facilities at the Savannah River Site in South Carolina.

The preferred plan under consideration calls for the shipment of 7.1 metric tons of so-called pits — or cores — of an undisclosed number of nuclear warheads now stored at the Pantex plant in West Texas to Los Alamos National Laboratory in New Mexico and the Savannah River Site for disarmament and processing into fuel for commercial nuclear reactors.

The plan also calls for another 6 tons of surplus plutonium to be
buried at the Waste Isolation Pilot Plant in Carlsbad, N.M. That
proposal has raised concerns about whether that waste would take up
space needed for disposing of thousands of barrels of low-level
radioactive waste that have been sitting for years above ground at a
Los Alamos dump.

Gali ir nepavykti su tuo augsu, bet radioaktyvūs upėtakiai pavyksta.

Vieniem brangu, kitiem - ne.

Mažintume tą neoanglių krūvą Anglijoj, pasiskolinę pinigų kvailių, ir būtume nepriklausomi.

Bring or take me back!

2012-11-18

Ломать - не строить


1974 m. prasidėjo parengiamieji Ignalinos atominės elektrinės (AE) statybos darbai. Tuo metu galingiausia pasaulyje Ignalinos AE buvo statoma ne tik Lietuvos, bet ir buvusios Sovietų Sąjungos vientisos Šiaurės-Vakarų energetikos sistemos poreikiams patenkinti. 1983 m. ėmė dirbti pirmasis reaktorius, 1987 m. – antrasis reaktorius.

Statyboms pakako 9 ir 13 metų.

Vidurkis - 11.

2008 m. spalio 12 d. kartu su Seimo rinkimais vyko konsultacinio (patariamojo) pobūdžio referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo. Dauguma jame dalyvavusiųjų pasisakė už Ignalinos AE darbo pratęsimą. Dėl nepakankamo referendume dalyvavusių rinkėjų skaičiaus, referendumas laikomas neįvykusiu.

Pritrūko 50 - 48,43 = 1,57 procento turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus piliečių.

Už savo mylimus kandidatus balsavo 48,55 + 3,99 = 52,54% rinkėjų.

Išeitų, daugiau negu 4 procentai turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus piliečių referendumo lapą balsavimuose išsinešė namo, o likusiųjų 91,46 % balsavo už Ignalinos AE darbo pratęsimą.

Bet dėl to nelemto 1,57 procento referendumas neįvyko.

O gal, šitą patį, tiems daugiau negu 4 procentai turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus Lietuvos Respublikos piliečių už referendumo lapo pildymą niekas nesumokėjo?

Tai...

Štai šiemet, 2012-tais, referendume balsavo 52,58% visų rinkėjų, o už savo mylimus poltikus - 44,62% + 5,51% = 50,13%, žr. pastabą.

Įskaitant balsų pirkimus, iki Konstitucinio teismo nukeliavusius.

50,13 < 52,58.................................................. Nemalonu........................................................ Bet džiugu, kad 4 procentų "referendumo fenomeno", kaip 2008-tais, šiemet nebėr............................................................. Pažanga............................................................ Bet paradoxum electivi lituani yr...........................................

Naujokai mes...............................................................

Mokomės skaičiuoti = mokomės demokratijos......................................

Kažkiek išmokom, bet ne viską....................................................

Yra kur tobulėti..................................................................

Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2009 m. gruodžio 31 d. elektrinė visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Pirmasis blokas nebeveikia nuo 2004 m. gruodžio 31 d. 20 val. 2 min., o antrasis sustabdytas 2009 m. gruodžio 31 d. 22 val. 54 min.

Laikas tikslus, kaip ir balsavimo rezultatai.

Pirmas blokas dirbo 21, antras - 22 metus.

Naujienų agentūros „The Associated Press“ (AP) straipsnyje rašoma, jog trijų sovietinėmis technologijomis pastatytų atominių elektrinių Lietuvoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje uždarymui jau išleista apie 2 mlrd. eurų, kurių pusė atiteko sudėtingiausiai Ignalinos jėgainei.

„Trys šalys iš naujo įvertino, jog galutinė kaina sieks 5,3 mlrd. - lyginant su 4 mlrd. eurų pradžioje -, ir į ją neįskaičiuota sunkiausia užduotis, reaktoriaus šerdies išardymas. Buvo planuota, kad šis darbas turėtų būti baigtas tarp 2025 ir 2035, bet jis gali užtrukti kur kas ilgiau ir kainuoti daugiau.

Vadinasi, pasižadėjom išmontuot per 16-26 metus nuo paskutiniojo, antrojo, reaktoriaus sustabdymo, bet galim montuot kur kas ilgiau.

Jei gausim pinigų išmontavimui.

Be jų kaipgi išmontuosi branduolinio reaktoriaus šerdį?

Statyboms pakako vidutiniškai 11 metų.

Ломать - не строить.

Žinoma, žinoma.

Деньги давай, давай деньги!

Šiandien sekmadienis


Israel Air Force has bombed the office of Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh. Most of the complex has been completely destroyed, reported the IAF on Saturday morning.

Izraelis grasino pulsiąs Iraną, dabar bombarduoja Gazos ruožą.

Pradžioj užmušė Hamas karinių operacijų vadą, lėktuvo antskrydžiu.

Po to Hamas paleido raketų.

Dabar Izraelis bombarduoja, nes Hamas paleido raketų.

Barack Obama has backed Israel's right to defend itself after Gaza militants fired rockets at Jerusalem and Tel Aviv.

Kaip nuo šito apsigins?

John 8:44
44 You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.

44 Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, – jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.

Apie ką čia?

Ligšiol JAV rėmė Izraelį.

Premjeras pažadėjo nepritarti Palestinos pripažinimui.

Gal jis sąmokslo teorijų prisiskaitė?

Jau ir mus įpratino, kad pinigų kainą sudaro palūkanos, už kurias skolinamės juos.

Oho, kaip tai skatina užsidirbti pinigų!

Seniai tai dar gana noriai dirba, iš įpratimo - kaip tas senas malūno girnas sukęs kuinas, kuris ir pievoj tebemina žolę ratu.

Bet jaunimas perprato, kad pinigų esmė pakito.

Britai juk!

JAV, Britanijai, Vokietijai - pinigai už dyką.

Kitiem tai ne.

Gal kam ir nepatinka, kai šitaip.

Mes gi - šaunuoliai, gerai diržus veržiamės.

Pažinom finansavimo meną.

Ne taip gerai, kaip senbuviai, žinoma.

Dalinomės Lietuvą, dabar dalinamės tai, ką duoda, iš Centro.

Paskui bėgsim?