2009-06-12

Trojos arklys

Manyčiau, ne aš vienas pernai rudenį prieš Seimo rinkimus, vykusius lygiai prieš 8 mėnesius, savo elektroninio pašto dėžutėn gavau šitokius piešinėlius:

Neblogi!

Aiškiai ne Maskvoj paišyti.

Greičiau jau L.A., CA.

O rinkėjai pabalsavo lyg pagal komikso kūrėjų užsakymą.

Iš kokių kanapių tas Trečios Dienos Prikėlėjas TPP išlindo?

26. Kodėl Seime atsirado artistai?
09:21 10-29 IP: 193.219.147.11
Todėl, kad jų prireikė valdantiems statistik-gallup.net ir google-analytics.com. Kai spūstelnat pele LRyto straipsnio nuorodą ar rašot komentarą, info nukeliauja minėtiems veikėjams. Jie kontroliuoja žiniasklaidą. Per žiniasklaidą ir mūsų protus bando valdyti. Valinsko šoumenai dirba jiems. The Gallup Organization provides a variety of management consulting, human resources and statistical research services. It has over 40 offices in 27 countries. World headquarters are in Washington, D.C.. Gallup Europe is part of the Gallup Organization. Established in 2003 in Brussels as a joint venture of various European offices, Gallup Europe acts as the coordination center for polling activities in Europe and provides evidence-based policy research and measurement-based strategic advice for all policy areas to policy- and decision-makers.

73. CZV pries GRU: ir vel pergale! 22:36 10-29 IP: 62.212.206.24
Darbieciai ir tvarkdariai - rusu zvalgybos projektai, o TPP - sekmingas kitos puses darbelis. TPP pasieme elektorata, kuris linkes pasiduoti populistams, t.y. pavoge rinkejus is piloto ir suvirintojo. Sakyciau, kazkas labai gerai sugalvojo, kaip isdurti Maskva. Ziurekite, koalicijoje nė kvapo nebera nei aukstosios (?) partines mokyklos absolventu, nei sraigtasparniais ginkluotu ir nezinia kieno finansuojamu ereliu. Kindermatas! Tiek to, vienas prisidirbęs su vaiduokliais Abonentas, bet uz tai savas...

Va tokios tos kanapės.

Lindo ir išlindo iš tų kanapių.

Ir ne tik išlindo, bet ir diriguoti ėmėsi:

Daugiausia rinkėjų simpatijų pelniusi Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) — septynias (ministerijas) ir dar turės savo premjerą Andrių Kubilių. TS-LKD gavo tai, į ką pretendavo: finansų, ūkio, naujai žadamą įsteigti energetikos, užsienio reikalų, krašto apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo bei žemės ūkio ministrų portfelius.

TPP akiratyje be Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto dar yra Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai.

Neblogai.

Konservatriksos herojai, beje, surinkę daugiausiai balsų, it knysliukai grūdasi ministerijoms pavadovauti, o Trečios Dienos Prisikėlėliai, atvirkščiai, lyg kokie Ligi Soties Prisižaidę Žaidėjai - Veteranai, nusprendė verčiau viso žaidimo taisykles rašyti ir užsimanė:

1. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto;

2. Teisės ir teisėtvarkos komiteto;

3. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto.

Va toks Pilypas iš Kanapių.


Įdomi nuotrauka.

Galėtų taip vadintis : "Who is Who?"

70. TPP - Trojos arklys 22:34 10-30 IP: 80.240.12.72
Rinkimų laimėtojai - TS-LKD - taip išeina, rūpinasi tik ministerių postais. TPP valdys Seimą. Seimas rašys įstatymus. TPP akiratyje, be Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, dar yra Teisės ir teisėtvarkos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai. Skamba įspūdingai. Valinskas iš Seimo pabandys padaryti mums Visuotinį Realybės Šou. Kubilius sutiko pabūti to šou, kuriam vadovaus Valinskas, dalyviu. Iš buvusio fiziko šito nesitikėjau. Gailiuosi, kad balsavau už TS-LKD. Jie, matyt, apako. Nemato, kad už TPP stovi valdantieji pinigus. Nesupranta, ką tai reiškia. TPP - Trojos arklys.

Kas čia per orakulas?

Ką jis čia paisto?!

...

Ką nori, tą ir paisto.

Demokratija.

O be to, gal ir nepaisto.

T.y., tada gal ir atrodė, kad paisto.

O dabar jau panašu į tai, kad tada nepaistė.

Pažiūrėkit, kas nutiko:


Spūstelkit pele grafiką arba nuorodą virš jo, gausit didesnį.

Na, ką dabar?

Nereikia nei skaičiuoti, nei kartoti burtažodį "koreliuoja".

Plika akim matyti: atsitiko antrasis Seimo rinkimų turas, VILIBOR-as ėmė ir pašoko, o neužilgo ir "išsižiojo": trumpalaikis (už kurį bankai vienas kitam litus skolina) nukrito, ilgalaikis (kuris į klientams teikiamų bankų paskolų palūkanas įskaičiuojamas) išaugo.

Pakartosiu: bankai tarpusavyje ėmė skolintis pigiau, negu anksčiau, o mums skolinti ėmė brangiau, negu anksčiau.

Anksčiau = iki Seimo rinkimų.

Iki Seimo rinkimų taip nedarė, o po jų - daro.

Bankai daro "am"!

Niam niam!

Ir nesidrovi.

O ko drovėtis?

9. Taip jau yra 10:17 11-28
Kubiliukas - banksterių berniukas. Prieš vėją nepučia. Vis pavėjui...

Na ir kas?

Pritiko išrinktiesiems Kubilius, tinkamas...

Išrinktieji lyg ir patenkinti.

O rinkėjai graudžiai verkia: smaugia!

Kaip jie neverks? Pažiūrėkit 3 metų grafikan:


Krokodilas!

Kokie nasrai!

Kur, po galais, žiūri Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas?

Griausmas juo žino, tuos mūsų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narius.

Regis, negirti, o mato nieką.

Gal apsirūkę?

Gal "Anties" seniai nesiklausė?

O gal jie visai ne mus gina?

O, tiesą sakant, ko iš jų norėti, jeigu Konservatriksos herojai, gal filmų, o gal savųjų įvaizdžių to komikso karikatūroj prisižiūrėję, ėmėsi kovinių veiksmų, tik, kažkodėl, ne prieš priešus, o prieš saviškius.

O gal valdančiųjų saviškiai - ne mes?

Gal teisybę sako senoliai, kad valdžia raguotiesiems tarnauja?

Net dvasios iš anapus, ir tos bando Kubilių paprotinti:

5. Julio César 07:40 11-25 IP: 80.240.12.72
Recesija - recession. cession: 1399, from O.Fr. cession, from L. cessionem (nom. cessio), from cess- stem of cessare " to yield". To cession - atiduoti. To yield - surinkti. Visi matot, kad mokesčių rinkimas kilęs nuo mano vardo? Mat, kadaise gerokai pasireiškiau... Kai liaudis pavargdavo, recezariuodavau: kilpą laikinai atleisdavau, kad anie galėtų biški oro įkvėpti. Vakarų europėnai buvo mano pavaldiniai, užtai ir mėgdžioja mane - recesijoj recezariuoja. O Kubilius, matyt, anais laikais kubilus nelegaliai darė, mokesčių nemokėjo. Užtai ir neišmano cezariavimo. Recezija, o jis dar labiau cezariuoja. Gal Spartako pasiilgo?

Ir pataria:

9. Julio César 08:21 11-25 IP: 80.240.12.72
Tiek to, duosiu Kubiliui patarimą. Juk nepatyręs... Visur recesija, ne tik ant Lietuvos. Buvusiose mano valdose, Europoj, EURIBOR eina žemyn, o jūsų VILIBOR kažinkodėl aukštyn. Kur žiūri jūsų krachaborų prižiūrėtojas? Ko nepasikviečiat jo Senatan, tfu, kad jį - jūsų Seiman ant kilimo? Jūsų krachaborai juk visi tebegyvi ir, girdėjau, gana įmitę. Tai Europoj keli iš jų nuomarin puolė. Pasikvieskit tą prižiūrėtoją savo Senatan ir užduokit klausimus, į kuriuos galima atsakyti tik " Taip" ir " Ne" . Juk turit specialistą!

O kas iš to?

Ar paklausė Kubilius arba tas klausinėjimo specialistas Gajaus Julijaus Cezario patarimo?

Ne.

Va tokia ir pasaka.

Jos pavadinimas - "Trojos arklys".

Pažiūrėkit dar kartą grafikan.

Visi žino kas nutiko trojėnams kai jie priėmė tą Trojos arklį.

Tai va.

Regis, piliečiai, atėjo laikas mums vienytis.

Kaip kadaise.

P.S. Tą pačią savaitę:

Labiausiai prasiskolinę Seimo nariai - Arūnas ir Inga Valinskai
.

143. Ar yra nevaldomų politikų?
00:09 06-19 IP: 80.240.12.72
Štai klausimas!

Manau, kad tikrai yra.

Lietuvoje
- yra.

2009-06-08

Iš kur pipirai

Konservatoriai, liberalai, komunistai, socialistai - visi jie per 20 Nepriklausomos Lietuvos metų tiek pridarė viražų ir piruetų, tiek sykių elgėsi kone priešingai savo deklaruotoms programose nuostatoms, kad parūpo pažiūrėti atgalios - o iš kur jie išvis atsirado?

Taigi, kur pipirai auga?

conservative
as a modern political tradition, conservatism traces to Edmund Burke's opposition to the Fr. Revolution (1790), but the word conservative is not found in his writing. It was coined by his Fr. disciples, (e.g. Chateaubriand, who titled his journal defending clerical and political restoration "Le Conservateur"). Conservative as the name of a British political faction it first appeared in an 1830 issue of the "Quarterly Review," in an unsigned article sometimes attributed to John Wilson Croker. It replaced Tory (q.v.) by 1843, reflecting both a change from the pejorative name (in use for 150 years) and repudiation of some reactionary policies.

Kas čia per burtai - konservatoriai, regis, tokie tradicionalistai, pastovūs, vos ne konservuoti, o net jų vardo raštu užrašyto kažinkodėl neranda!

Kitas dalykas - dabar aišku kodėl mūsiškiai konservatoriai su klierikais apsijungė.

Tradicija, dar iš Prancūzijos Revoliucijos barikadų laikų.

Kitoj tų barikadų pusėj tie konservatoriai buvo.

Kontrevoliucionieriai...

Matyt, dėl šitos priežasties šią žiemą revoliucionierių anūkai konservatorių užsėsto Seimo langų padaužyme sudalyvavo...

Kiti pletkina, kad ir pavadovavo...

Tory
1566, "an outlaw," specifically "a robber," from Ir. toruighe "plunderer," originally "pursuer, searcher," from O.Ir. toirighim "I pursue," related to toracht "pursuit." About 1646, it emerged as a derogatory term for Irish Catholics dispossessed of their land (some of whom subsequently turned to outlawry); c.1680 applied by Exclusioners to supporters of the Catholic Duke of York (later James II) in his succession to the throne of England. After 1689, Tory was the name of a British political party at first composed of Yorkist Tories of 1680. Superseded c.1830 by Conservative, though it continues to be used colloquially. In American history, Tory was the name given after 1769 to colonists who remained loyal to George III of England.

Še tai tau!

Ir Prancūzijos Revoliucija jiems nepatiko, ir Amerikos laisvėn nenorėjo paleisti tie konservatoriai - toriai.

O jau žodeliai juos lydintys...

An outlaw = asmuo, esąs už įstatymo ribų, a robber = plėšikas, plunderer = grobuonis, pursuer = persekiotojas, pursuit = persekiojimas.

Iš kur jie tokie britkūs, šitie toriai ir jų pakeitėjai - konservatoriai?

Juk krikščioniškoj Europoj reiškėsi!

Sunku tuo patikėti, bet, taip išeina, niekas tiems toriams Toros (Penkiaknygės) nedavė paskaityti - jeigu būtų paskaitę, negi tokie grobuonys būtų buvę?

O Penkiaknygę visiem krikščionim privalu skaityti!

O judėjai tai, savaime suprantama, Torą skaito!

O tais laikais Europoj kitokių ir nebebūta - tik krikščionys ir judėjai.

Pagonių nebent Lietuvos miškuose dar būta, bet anie gi - ne toriai...

Gal neužteko tiems toriams tos Toros?

Per mažai gal egzempliorių būta?

Istorikai, kaip ten nutiko?

Praneškit eurių+ops palikuonims Tiesą!

Tai, išeitų, tie, kurie piktinasi ar stebisi, kodėl Kubiliaus vyriausybė šitaip mokesčiais smaugia jau ir taip VILIBOR-u prismaugtus Lietuvos žmones, visiškai be reikalo nervus sau gadina.

Nei stebėtis, nei piktintis nėra kuo: seniai žinoma, kad obuolys nuo obels netoli krenta...

communism
1843, from Fr. communisme (c.1840) from commun (O.Fr. comun; see common) + -isme. Originally a theory of society; as name of a political system, 1850, a translation of Ger. Kommunismus, in Marx and Engels' "Manifesto of the German Communist Party." The first use of communist (n.) is by Goodwyn Barmby, who founded the London Communist Propaganda Society in 1841. Shortened form Commie attested from 1940.

common
1297, from O.Fr. comun, from L. communis "in common, public, general, shared by all or many," from PIE *ko-moin-i- "held in common," compound adjective formed from *ko- "together" + *moi-n-, suffixed form of base *mei- "change, exchange" (see mutable), hence lit. "shared by all." Second element of the compound also is the source of L. munia "duties, public duties, functions," those related to munia "office." Perhaps reinforced in O.Fr. by Frank. descendant of P.Gmc. *gamainiz (cf. O.E. gemæne "common, public, general, universal")...

Užteks, gana...

Kas norės, tas pamatys, kad daug reikšmių turintis angliškas žodis common senobiškai angliškai yra gemæne - ne kas kita, o mūsų lietuviškas žodis giminė.

Kas bendro?

Giminės!

Švogeriai...

Pažįstama?

Iki skausmo...

Švogeris švogeriui - komunistas, o svetimam - ne tik konservatorius, bet ir toris, jeigu ką!

O socialistai?

social
1505 (implied in socially), "characterized by friendliness or geniality," also "allied, associated," from M.Fr. social (14c.), from L. socialis "united, living with others," from socius "companion," probably originally "follower," and related to sequi "to follow" (cf. O.E. secg, O.N. seggr "companion," which seem to have been formed on the same notion; see sequel).

Labai jau kompaneiski, su kitais vis taikosi pagyventi...

Pažiūrėkim siūlomą nuorodą:

sequel
c.1420, "train of followers," from O.Fr. sequelle, from L.L. sequela "that which follows, result, consequence," from sequi "to follow," from PIE base *sekw- (cf. Skt. sacate "accompanies, follows," Avestan hacaiti, Gk. hepesthai "to follow," Lith. seku "to follow," L. secundus "second, the following," O.Ir. sechim "I follow").

Matot - pasekėjai, lyderio jiems reikia, antri tai jie visi sutinka būti.

Ledlaužio jiems reikia.

Pasakyta: kas ieško, tas randa.Na, o kaipgi liberalai, už kuriuos pačiuose pirmuosiuose rinkimuose balsavau, tiktai kad mano balsas šuniui ant uodegos nuėjo?

liberal
c.1375, from O.Fr. liberal "befitting free men, noble, generous," from L. liberalis "noble, generous," lit. "pertaining to a free man," from liber "free," from PIE base *leudheros (cf. Gk. eleutheros "free"), probably originally "belonging to the people" (though the precise semantic development is obscure), from *leudho- "people" (cf. O.C.S. ljudu, Lith. liaudis, O.E. leod, Ger. Leute "nation, people").

Geras!

Buvo liaudininkai, prunskininkai, galima sakyti, o dabar...

Liberalai!

Skamba kaip...

Deutschland über alles!Sutikit, mūsiškis irgi panašus, tik kažkoks išsigandęs...Va jums ir politika!

Teatras!

Gal, vis tik, panašiau į košę...

Kas ją maišo?

Kas tą košę moka virti?

Gal tie, kas geba išlikti savimi?

Išlaikyti kažką pastovaus?

Panta rei?

Viskas kinta?

Tikrai, per tuos pora šimtų metų daug kas pakito.

Politikai po kelis kartus persidažė.

Bet kai kas liko pastovu.

Palūkanų principas.

Palūkininkavimas.

Pinigų valdžia.

Pinigai visus tuos metus buvo skolinami už palūkanas.

Pradžioj auksiniai, paskui paauksuoti, paskui popieriniai, paskui paslaptingieji e-pinigai...

Tos palūkanos juos šitaip ir nujodė, tuos pinigus.

Visiškai kūno neteko, vargšeliai...

O politikams tas stulbinantis faktas kad pinigai neteko kūno anė kiek nemaišo.

Kaipgi pyksi ant savo kūdikio, tegul ir bekūnio!

Tik keista kad mūsų politikai nepastebi kad nei mes, nei jie to pinigų proceso nevaldome...

O ekonomistai dar neseniai aiškino, kad tie pinigai prekėm dengti.

Dabar tyli.

Nors tie ir tyli, o bet tačiau politikams tie, nors ir bekūniai, nors ir niekuo nebedengti, pinigėliai truputį reikalingi.

Kiti galvoja kad ne truputį, o netgi pernelyg reikalingi...

O gal tie kiti tikisi rasti kūniškųjų pinigėlių, kurių vis dar pasitaiko?

Dabar jau vyksmas primena voverę rate...

Not Fair Play

JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris. Europos centrinių bankų vadovų susitikime pareikšta, kad euras šiuo metu yra per stiprus.

Jean-Clode Trichet, Europos centrinio banko prezidentas jau seniai kalbėjo apie stipresnio dolerio būtinybę JAV ekonomikai. Abejose Atlanto pusėse finansus reguliuojantys autoritetai norėtų išvengti situacijos, kuomet doleriui per daug atpigus investuotojai galėtų apsirikti išsigandę JAV depresijos.

Fransua Fillonas, Prancūzijos ministras pirmininkas žurnalistams praeitą savaitę Vašingtone yra sakęs: „Mes manome, kad euras pasauliniu mastu yra pervertintas, o JAV vadovai iki koktumo tvirtina, kad doleris tapo per silpnas“.

Europos ir JAV finansų institucijų vadovai priminė prieš mėnesį G7 grupės pasirašytą komunikatą, reiškiantį „susirūpinimą smarkiais pagrindinių valiutų svyravimais“ . Šiuo pranešimu norėta pareikšti, kad dolerio silpnėjimas yra nepageidaujamas, o šiandien pagal fundamentalius parametrus bei centrinių bankų požiūriu doleris atpigo per daug.

Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį. Šias laikais jie bando daryti įtaką pranešimais apie fundamentalius indikatorius ir monetarinės politikos kryptis.

1. Šmaikštu! 18:09 05-08 IP: 80.240.12.72
JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris!

Europos centrinis bankas susirūpino dolerio stiprinimu!

Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį!

T.y. prieš dešimt metų.

Tada vykdė.

O žmonėms pasakojo kad vykdo?

O kai dolerį pastiprins - vėl vykdys?

Tada makleriai vėl vilios lošėjus - ateikit valiutų kursų skirtumais palošti?

O kaip tas lošimas vyksta dabar, po šito centrinių bankų pareiškimo, deklaruojančio jų bendradarbiavimą?

Kaip reikalai su kapitalizmo varikliu - konkurencija - finansų pasaulyje, ponai?

Gal kitą savaitę centriniai bankai paskelbs Pasaulinę Socialistinę Revoliuciją?

Tiek to.

Dabar nebevykdo.

Koordinuotų veiksmų.

Kad geriau suprastumėt, ką gi dabar vykdo, paskaitykit pirmą ir paskutinę straipsnelio pastraipas:

"JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris. Europos centrinių bankų vadovų susitikime pareikšta, kad euras šiuo metu yra per stiprus.

Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį.

Šiais laikais jie bando daryti įtaką pranešimais apie fundamentalius indikatorius ir monetarinės politikos kryptis".

Dabar aišku.